Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BMEKS
Sektör Tüketici Elektroniği alt sektörü ve Bilgisayar Cihazları alt sektörü
Adres Barbaros Mahallesi Sütçüyolu Caddesi No:62 Yenisahra ATAŞEHİR-İSTANBUL
Telefon 0216 542 62 00
Faks 0216542 62 92
Web http://www.bimeks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mehmet Murat Akgiray 22.224.660,00 18,52
SPV BİLİŞİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10.956.000,00 9,13
DİĞER 86.819.340,00 72,35
Toplam 120.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SERBİM BİLGİSAYAR DESTEK VE TİCARET A.Ş. 994.860,00 99,49
Tarih Açıklama Katsayı
26.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.05.2012 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,66
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.466.316,00 240.151.474,00 130.699.077,00 94.825.712,00 57.211.782,00
Satışların Maliyeti (-) -7.528.199,00 -348.160.179,00 -200.332.471,00 -117.522.246,00 -54.181.081,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -1.061.883,00 -108.008.705,00 -69.633.394,00 -22.696.534,00 3.030.701,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -1.061.883,00 -108.008.705,00 -69.633.394,00 -22.696.534,00 3.030.701,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.548.570,00 -18.103.595,00 -18.018.157,00 -12.143.606,00 -6.302.337,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.479.966,00 -161.842.483,00 -91.767.360,00 -73.784.158,00 -29.920.829,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.383.082,00 20.416.663,00 16.509.064,00 10.698.316,00 6.250.209,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -959.636,00 -12.317.838,00 -24.857.148,00 -30.147.835,00 -5.430.001,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -3.666.973,00 -279.855.958,00 -187.766.995,00 -128.073.817,00 -32.372.257,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 2.612.250,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -280.110,00 -2.188.927,00 -2.646.578,00 -2.334.868,00 -2.375.603,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -3.947.083,00 -279.432.635,00 -190.413.573,00 -130.408.685,00 -34.747.860,00
Finansman Gelirleri 688.450,00 7.747.747,00 5.969.035,00 5.604.428,00 5.233.455,00
Finansman Giderleri (-) -23.960.294,00 -97.042.717,00 -70.068.505,00 -45.337.654,00 -22.386.261,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -27.218.927,00 -368.727.605,00 -254.513.043,00 -170.141.911,00 -51.900.666,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 -8.101.873,00 -7.680.690,00 -7.680.690,00 -5.556.229,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -8.101.873,00 -7.680.690,00 -7.680.690,00 -5.556.229,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -27.218.927,00 -376.829.478,00 -262.193.733,00 -177.822.601,00 -57.456.895,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -27.218.927,00 -376.829.478,00 -262.193.733,00 -177.822.601,00 -57.456.895,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.217,00 -1.772,00 -693,00 -9.318,00 -3.956,00
- Ana Ortaklık Payları -27.220.144,00 -376.827.706,00 -262.193.040,00 -177.813.283,00 -57.452.939,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,23 0,00 -2,18 -1,48 -0,48
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -1.684.730,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -2.105.913,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 421.183,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -1.684.730,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -27.218.927,00 -378.514.208,00 -262.193.733,00 -177.822.601,00 -57.456.895,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 421.183,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 339.130.103,00 338.534.368,00 429.808.528,00 502.614.095,00 442.974.999,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 814.247,00 1.624.190,00 3.574.323,00 5.837.731,00 4.499.427,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 143.432.160,00 106.033.918,00 186.427.863,00 190.629.594,00 120.465.886,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 366.392,00 186.064.222,00 392.728,00 185.453,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 143.432.160,00 105.667.526,00 363.641,00 190.236.866,00 120.280.433,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 495,00 3.272,00 183.508,00 189.733,00 190.612,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 495,00 3.272,00 183.508,00 189.733,00 190.612,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 145.828.596,00 134.080.061,00 187.800.974,00 245.922.359,00 282.905.702,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 46.586.472,00 96.709.761,00 50.820.248,00 57.463.409,00 34.384.897,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.636.248,00 5.640.370,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.468.133,00 83.166,00 1.001.612,00 2.571.269,00 528.475,00
ARA TOPLAM 339.130.103,00 338.534.368,00 429.808.528,00 502.614.095,00 442.974.999,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 86.230.611,00 90.924.040,00 95.574.888,00 101.470.255,00 109.330.247,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 244.486,00 244.486,00 244.486,00 244.486,00 244.486,00
Maddi Duran Varlıklar 43.125.087,00 46.409.544,00 49.449.527,00 53.822.964,00 57.481.169,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.290.431,00 43.715.934,00 45.183.017,00 46.672.152,00 47.987.060,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124.461,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 425.360.714,00 429.458.408,00 525.383.416,00 604.084.350,00 552.305.246,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 424.887.291,00 387.430.308,00 353.934.389,00 396.821.974,00 534.337.779,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 118.724.864,00 93.645.599,00 56.590.932,00 37.078.706,00 263.117.958,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 230.225.334,00 229.103.823,00 243.319.497,00 264.312.522,00 151.242.289,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 320.000,00 40.020,00 14.850,00 738.471,00 2.709.550,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 229.905.334,00 229.063.803,00 243.304.647,00 263.574.051,00 148.532.739,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 15.000,00 320.000,00 322.000,00 320.000,00 8.768.712,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.000,00 320.000,00 322.000,00 320.000,00 8.768.712,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.454.819,00 1.958.436,00 3.638.671,00 4.145.377,00 5.900.204,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 32.003.620,00 30.586.123,00 22.812.973,00 16.148.129,00 15.714.668,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25.507.724,00 23.981.569,00 17.434.128,00 11.047.164,00 11.315.759,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.495.896,00 6.604.554,00 5.378.845,00 5.100.965,00 4.398.909,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.072.950,00 13.768.637,00 8.513.751,00 8.204.146,00 14.096.890,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 395.055.580,00 409.391.330,00 424.176.512,00 375.618.729,00 65.958.114,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 387.167.828,00 400.972.665,00 413.590.034,00 361.984.015,00 54.235.992,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 820.599,00 1.371.538,00 2.292.456,00 3.064.144,00 1.928.765,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 820.599,00 1.371.538,00 2.292.456,00 3.064.144,00 1.928.765,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 128.453,00 128.453,00 774.672,00 774.672,00 774.672,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 819.942.871,00 796.821.638,00 778.110.901,00 772.440.703,00 600.295.893,00
Ö Z K A Y N A K L A R -394.582.157,00 -367.363.230,00 -252.727.485,00 -168.356.353,00 -47.990.647,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -394.601.568,00 -367.381.424,00 -252.746.758,00 -168.367.001,00 -48.006.657,00
Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 869.231,00 869.231,00 869.231,00 869.231,00 869.231,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.210.464,00 18.210.464,00 18.210.464,00 18.210.464,00 18.210.464,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.538.871,00 3.538.871,00 5.223.601,00 5.223.601,00 5.223.601,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.538.871,00 3.538.871,00 5.223.601,00 5.223.601,00 5.223.601,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.239.893,00 1.239.893,00 1.239.893,00 1.239.893,00 1.239.893,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -511.239.883,00 -134.412.177,00 -136.096.907,00 -136.096.907,00 -136.096.907,00
Net Dönem Karı/Zararı -27.220.144,00 -376.827.706,00 -262.193.040,00 -177.813.283,00 -57.452.939,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 19.411,00 18.194,00 19.273,00 10.648,00 16.010,00
TOPLAM KAYNAKLAR 425.360.714,00 429.458.408,00 525.383.416,00 604.084.350,00 552.305.246,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 1.684.730,00 1.684.730,00 1.684.730,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi