Geri Dön

BLCYT | Bilici Yatirim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BLCYT
Sektör İplik büküm, kumaş terbiye, inşaat, turizm ve enerji.
Adres Acıdereosb Mah. Atatürk Bulv. No:7 A Sarıçam/Adana
Telefon 0(212)343 97 40
Faks 0(212)343 97 45
Web www.biliciyatirim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ HİKMET BİLİCİ 7.213.883,33 7,21
BİLİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 9.200.000,21 9,20
BÜLENT BİLİCİ 9.736.652,21 9,74
ESRA BİLİCİ PEKCAN 9.382.228,88 9,38
MEHMET ALİ BİLİCİ 7.213.883,33 7,21
MEHMET FATİH BİLİCİ 9.736.652,21 9,74
SÜLEYMAN BİLİCİ 7.213.883,33 7,21
TAMER BİLİCİ 7.213.883,33 7,21
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 33.088.933,17 33,10
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anavarza Otelcilik A.Ş. 2.250.000,00 50,00
Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 16.912.000,00 21,14
Tarih Açıklama Katsayı
21.07.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
16.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
02.07.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
28.08.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
30.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.03.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 527.070.136,00 312.187.357,00 168.150.499,00 322.271.056,00 222.736.250,00
Satışların Maliyeti (-) -366.191.529,00 -205.403.712,00 -111.076.951,00 -191.130.096,00 -137.262.406,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 160.878.607,00 106.783.645,00 57.073.548,00 131.140.960,00 85.473.844,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 160.878.607,00 106.783.645,00 57.073.548,00 131.140.960,00 85.473.844,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.011.702,00 -9.835.771,00 -4.813.963,00 -1.730.106,00 -8.817.505,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.658.306,00 -1.215.236,00 -759.346,00 -12.005.245,00 -1.334.086,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 62.200.562,00 41.567.188,00 18.087.875,00 29.754.564,00 11.309.825,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -24.997.272,00 -15.563.234,00 -13.413.547,00 -10.238.058,00 -7.034.009,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 181.411.889,00 121.736.592,00 56.174.567,00 136.922.115,00 79.598.069,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.950.235,00 1.644.023,00 1.732.016,00 15.752.001,00 1.367.126,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.147,00 -7.147,00 0,00 -25.735,00 -25.735,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.164.015,00 1.414.691,00 408.425,00 2.385.527,00 647.944,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 186.518.992,00 124.788.159,00 58.315.008,00 155.033.908,00 81.587.404,00
Finansman gelirleri 61.637.881,00 34.317.126,00 12.039.107,00 55.460.892,00 17.774.250,00
Finansman Giderleri (-) -5.273.128,00 -3.014.043,00 -1.414.414,00 -6.290.663,00 -5.483.852,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 242.883.745,00 156.091.242,00 68.939.701,00 204.204.137,00 93.877.802,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.036.869,00 -6.205.132,00 3.138.765,00 -31.242.012,00 -18.413.432,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.354.332,00 -5.682.177,00 -2.492.487,00 -16.838.109,00 -9.199.031,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 317.463,00 -522.955,00 5.631.252,00 -14.403.903,00 -9.214.401,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 236.846.876,00 149.886.110,00 72.078.466,00 172.962.125,00 75.464.370,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 236.846.876,00 149.886.110,00 72.078.466,00 172.962.125,00 75.464.370,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 89.708.498,00 67.240.847,00 34.615.118,00 73.157.258,00 38.559.282,00
- Ana Ortaklık Payları 147.138.378,00 82.645.263,00 37.463.348,00 99.804.867,00 36.905.088,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,85 2,01 0,96 1,34 0,49
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 639.038.400,00 468.288.961,00 390.248.812,00 318.037.981,00 230.087.717,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 201.591.534,00 154.092.672,00 29.290.158,00 136.387.989,00 109.589.105,00
Finansal Yatırımlar 77.857.892,00 0,00 85.465.096,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 230.118.360,00 184.475.384,00 175.856.264,00 90.185.425,00 84.713.351,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 166.257.748,00 77.865.938,00 64.507.010,00 30.289.172,00 22.190.416,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 63.860.612,00 106.609.446,00 111.349.254,00 59.896.253,00 62.522.935,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.630.935,00 5.101.389,00 4.937.411,00 1.827.817,00 3.116.853,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 822.541,00 934.359,00 2.718.452,00 1.512.828,00 2.862.905,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.808.394,00 4.167.030,00 2.218.959,00 314.989,00 253.948,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 109.032.202,00 109.007.791,00 72.018.799,00 69.026.445,00 24.815.985,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.971.172,00 13.127.385,00 21.199.268,00 8.255.028,00 1.326.362,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 83.095,00 9.306.966,00 5.914.600,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.836.305,00 2.484.340,00 1.398.721,00 3.048.311,00 611.461,00
ARA TOPLAM 639.038.400,00 468.288.961,00 390.248.812,00 318.037.981,00 230.087.717,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 610.869.244,00 595.266.561,00 589.902.005,00 580.072.057,00 178.513.582,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.375.235,00 9.564.874,00 8.439.587,00 8.318.116,00 6.546.918,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 102.490.000,00 102.490.000,00 102.490.000,00 102.490.000,00 88.225.125,00
Maddi Duran Varlıklar 497.747.003,00 482.975.359,00 478.675.014,00 468.900.249,00 83.093.282,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 95.999,00 9.321,00 4.396,00 4.684,00 4.851,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 95.999,00 9.321,00 4.396,00 4.684,00 4.851,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.249.907.644,00 1.063.555.522,00 980.150.817,00 898.110.038,00 408.601.299,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.039.368,00 76.252.797,00 59.761.565,00 44.846.109,00 31.767.927,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.286.310,00 38.757.768,00 20.335.207,00 211.205,00 46.419,00
- Banka Kredileri 30.000.000,00 38.435.379,00 20.000.000,00 48.848,00 3.303,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 43.798.566,00 19.927.158,00 24.527.007,00 20.004.845,00 14.489.085,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 6.814,00 966.837,00 1.123.890,00 6.837.671,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.798.566,00 19.920.344,00 23.560.170,00 18.880.955,00 7.651.414,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.275.375,00 3.658.110,00 3.942.504,00 2.042.200,00 2.038.005,00
Diğer Borçlar 6.802.200,00 8.423.013,00 3.383.211,00 2.929.093,00 1.940.320,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 289.770,00 158,00 345.649,00 432.493,00 175.025,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.512.430,00 8.422.855,00 3.037.562,00 2.496.600,00 1.765.295,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 937.805,00 361.322,00 430.041,00 984.454,00 1.653.899,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 350.257,00 3.074.703,00 2.492.487,00 16.838.109,00 9.199.031,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.523.977,00 1.985.520,00 4.580.941,00 1.791.069,00 2.369.031,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.014.065,00 599.275,00 1.211.627,00 852.561,00 1.459.870,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.509.912,00 1.386.245,00 3.369.314,00 938.508,00 909.161,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.878,00 65.203,00 70.167,00 45.134,00 32.137,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.240.145,00 73.773.732,00 58.772.191,00 63.257.147,00 6.334.134,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 216.215,00 308.698,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.796.756,00 5.262.065,00 3.798.522,00 2.355.437,00 3.088.814,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.796.756,00 5.262.065,00 3.798.522,00 2.355.437,00 3.088.814,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67.443.389,00 68.511.667,00 54.973.669,00 60.685.495,00 2.936.622,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 164.279.513,00 150.026.529,00 118.533.756,00 108.103.256,00 38.102.061,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.085.628.131,00 913.528.993,00 861.617.061,00 790.006.782,00 370.499.238,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 692.895.636,00 542.797.302,00 533.559.424,00 496.525.783,00 227.759.482,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 81.207.195,00 0,00 1.401.792,00 1.401.792,00 1.401.792,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 219.498.723,00 219.623.799,00 220.457.760,00 220.887.467,00 15.020.945,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 219.498.723,00 219.623.799,00 220.755.551,00 220.755.551,00 15.418.895,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -251.628,00 -126.552,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.828.622,00 9.828.622,00 11.875.574,00 8.651.525,00 8.651.525,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 133.532.670,00 152.532.670,00 184.194.002,00 87.613.184,00 87.613.184,00
Net Dönem Karı/Zararı 147.138.378,00 82.645.263,00 37.463.348,00 99.804.867,00 36.905.088,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 392.732.495,00 370.731.691,00 328.057.637,00 293.480.999,00 142.739.756,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.249.907.644,00 1.063.555.522,00 980.150.817,00 898.110.038,00 408.601.299,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 216.215,00 308.698,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi