Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BLCYT
Sektör İplik büküm, kumaş terbiye, inşaat, turizm ve enerji.
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: 5/B 01350 Yakapınar - Adana / TÜRKİYE
Telefon 0 322 394 46 46
Faks 0 322 394 46 55
Web http://www.biliciyatirim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ali Hikmet Bilici 4.970.621,25 7,36
BİLİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5.550.000,00 8,22
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ 5.250.000,00 7,78
Bülent Bilici 6.631.965,00 9,83
Esra Bilici Pekcan 6.392.729,25 9,47
Mehmet Ali Bilici 4.970.621,25 7,36
Mehmet Fatih Bilici 6.631.965,00 9,83
Süleyman Bilici 4.970.621,25 7,36
Tamer Bilici 4.970.621,25 7,36
DİĞER 17.160.855,75 25,43
Toplam 67.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anavarza Otelcilik A.Ş. 2.250.000,00 50,00
Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.382.400,00 21,14
Tarih Açıklama Katsayı
28.08.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
30.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.03.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 54.916.657,00 48.818.670,00 215.979.905,00 164.375.464,00 105.790.382,00
Satışların Maliyeti (-) -35.746.238,00 -32.359.053,00 -142.580.382,00 -108.043.247,00 -68.007.432,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.170.419,00 16.459.617,00 73.399.523,00 56.332.217,00 37.782.950,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 19.170.419,00 16.459.617,00 73.399.523,00 56.332.217,00 37.782.950,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.462.345,00 -3.080.938,00 -9.919.619,00 -7.324.094,00 -4.907.012,00
Pazarlama Giderleri (-) -367.059,00 -325.767,00 -1.106.820,00 -783.295,00 -505.215,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.991.909,00 4.151.422,00 20.359.163,00 13.808.675,00 11.885.837,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.273.036,00 -2.200.593,00 -5.737.468,00 -7.253.287,00 -6.620.216,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.059.888,00 15.003.741,00 76.994.779,00 54.780.216,00 37.636.344,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 552.235,00 551.787,00 17.586.982,00 79.589,00 80.396,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -575.029,00 -194.592,00 4.901.365,00 -453.279,00 -234.957,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.032.008,00 15.360.936,00 99.483.126,00 54.406.526,00 37.481.783,00
Finansman gelirleri 3.669.175,00 1.243.902,00 9.540.539,00 8.507.370,00 3.714.137,00
Finansman Giderleri (-) -4.151.645,00 -1.979.279,00 -18.864.574,00 -17.062.395,00 -11.911.338,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 13.549.538,00 14.625.559,00 90.159.091,00 45.851.501,00 29.284.582,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.661.904,00 1.330.119,00 -14.698.230,00 -7.499.994,00 -3.841.655,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -598.257,00 -721.761,00 -6.713.268,00 -5.460.908,00 -3.743.483,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.260.161,00 2.051.880,00 -7.984.962,00 -2.039.086,00 -98.172,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 15.211.442,00 15.955.678,00 75.460.861,00 38.351.507,00 25.442.927,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 15.211.442,00 15.955.678,00 75.460.861,00 38.351.507,00 25.442.927,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.784.440,00 7.415.454,00 21.181.706,00 15.250.689,00 9.769.463,00
- Ana Ortaklık Payları 8.427.002,00 8.540.224,00 54.279.155,00 23.100.818,00 15.673.464,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,20 0,21 1,31 0,56 0,38
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 149.471.301,00 143.387.752,00 135.545.052,00 129.132.590,00 153.174.827,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 42.387.245,00 17.656.561,00 13.799.275,00 11.371.375,00 38.587.866,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 45.394.734,00 69.067.225,00 61.994.567,00 74.351.863,00 76.590.134,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.790.190,00 21.198.759,00 11.829.433,00 25.786.664,00 27.698.312,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.604.544,00 47.868.466,00 50.165.134,00 48.565.199,00 48.891.822,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.348.443,00 4.454.340,00 4.475.413,00 781.857,00 891.088,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.106.241,00 4.252.495,00 4.241.574,00 438.670,00 197.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 242.202,00 201.845,00 233.839,00 343.187,00 694.088,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 53.864.277,00 49.734.511,00 48.265.933,00 35.414.023,00 32.418.785,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 953.928,00 1.161.186,00 645.831,00 2.811.630,00 2.512.984,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 777.742,00 0,00 5.476.227,00 3.772.641,00 1.710.253,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.744.932,00 1.313.929,00 887.806,00 629.201,00 463.717,00
ARA TOPLAM 149.471.301,00 143.387.752,00 135.545.052,00 129.132.590,00 153.174.827,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 172.023.585,00 169.972.683,00 168.356.456,00 156.932.417,00 160.184.365,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.754.877,00 6.135.314,00 6.329.906,00 900.611,00 969.376,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 82.240.000,00 82.240.000,00 82.240.000,00 68.500.000,00 68.500.000,00
Maddi Duran Varlıklar 76.830.696,00 74.599.371,00 75.013.942,00 76.582.955,00 77.911.636,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.679,00 5.844,00 6.009,00 6.176,00 6.343,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.679,00 5.844,00 6.009,00 6.176,00 6.343,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.086.888,00 6.888.419,00 4.759.408,00 10.750.769,00 12.683.812,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 321.494.886,00 313.360.435,00 303.901.508,00 286.065.007,00 313.359.192,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.493.934,00 37.058.295,00 38.421.056,00 40.530.940,00 72.578.134,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.534.689,00 18.999.125,00 8.917.245,00 1.218.386,00 25.429.037,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 2.791.312,00 6.914.000,00 29.248.124,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.169.141,00 13.315.454,00 15.998.132,00 11.892.689,00 8.860.932,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 978.630,00 18.477,00 845.182,00 369.652,00 45.766,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.190.511,00 13.296.977,00 15.152.950,00 11.523.037,00 8.815.166,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 570.996,00 353.009,00 928.629,00 1.416.417,00 1.637.672,00
Diğer Borçlar 1.752.233,00 1.808.346,00 1.197.154,00 2.295.349,00 1.888.029,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 462.471,00 461.669,00 1.895,00 1.217.493,00 1.160.282,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.289.762,00 1.346.677,00 1.195.259,00 1.077.856,00 727.747,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 375.472,00 288.296,00 501.312,00 9.910.813,00 297.778,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 598.257,00 704.290,00 6.713.268,00 5.460.908,00 3.743.483,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.481.567,00 1.544.792,00 1.353.981,00 1.383.440,00 1.373.195,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 527.627,00 576.470,00 387.913,00 433.080,00 461.388,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 953.940,00 968.322,00 966.068,00 950.360,00 911.807,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.579,00 44.983,00 20.023,00 38.938,00 99.884,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.904.423,00 2.836.290,00 7.661.754,00 25.006.665,00 33.130.750,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 5.516.826,00 16.746.110,00 24.980.067,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.904.423,00 2.836.290,00 2.144.928,00 8.260.555,00 8.150.683,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.904.423,00 2.836.290,00 2.144.928,00 2.279.786,00 2.319.470,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 5.980.769,00 5.831.213,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.398.357,00 39.894.585,00 46.082.810,00 65.537.605,00 105.708.884,00
Ö Z K A Y N A K L A R 273.096.529,00 273.465.850,00 257.818.698,00 220.527.402,00 207.650.308,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 176.487.867,00 176.225.125,00 167.909.866,00 136.539.510,00 129.170.979,00
Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 946.792,00 946.792,00 946.792,00 946.792,00 946.792,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.774.883,00 14.734.581,00 14.959.547,00 14.767.528,00 14.826.351,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.472.577,00 7.343.448,00 6.621.224,00 6.621.224,00 6.621.224,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 102.699.665,00 102.493.132,00 48.936.200,00 48.936.200,00 48.936.200,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.427.002,00 8.540.224,00 54.279.155,00 23.100.818,00 15.673.464,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 96.608.662,00 97.240.725,00 89.908.832,00 83.987.892,00 78.479.329,00
TOPLAM KAYNAKLAR 321.494.886,00 313.360.435,00 303.901.508,00 286.065.007,00 313.359.192,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi