Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BLCYT
Sektör İplik büküm, kumaş terbiye, inşaat, turizm ve enerji.
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: 5/B 01350 Yakapınar - Adana / TÜRKİYE
Telefon 0 322 394 46 46
Faks 0 322 394 46 55
Web http://www.biliciyatirim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ali Hikmet Bilici 3.313.747,50 7,36
BİLİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 3.700.000,00 8,22
Bülent Bilici 4.421.310,00 9,82
Esra Bilici Pekcan 4.261.819,50 9,47
Mehmet Ali Bilici 3.313.747,50 7,36
Mehmet Fatih Bilici 4.421.310,00 9,82
Süleyman Bilici 3.313.747,50 7,36
Tamer Bilici 3.313.747,50 7,36
DİĞER 14.940.570,50 33,20
Toplam 45.000.000,00 99,97
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anavarza Otelcilik A.Ş. 1.750.000,00 50,00
Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.382.400,00 21,14
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
30.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.03.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 105.790.382,00 52.426.790,00 192.827.603,00 142.306.282,00 94.264.955,00
Satışların Maliyeti (-) -68.007.432,00 -34.502.467,00 -122.589.884,00 -90.487.604,00 -61.045.680,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 37.782.950,00 17.924.323,00 70.237.719,00 51.818.678,00 33.219.275,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 37.782.950,00 17.924.323,00 70.237.719,00 51.818.678,00 33.219.275,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.907.012,00 -2.525.224,00 -8.482.569,00 -6.119.325,00 -3.907.087,00
Pazarlama Giderleri (-) -505.215,00 -271.540,00 -806.636,00 -535.390,00 -404.380,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.885.837,00 8.493.510,00 27.352.361,00 24.315.582,00 11.416.226,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.620.216,00 -6.038.023,00 -17.079.392,00 -10.397.905,00 -5.742.049,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 37.636.344,00 17.583.046,00 71.221.483,00 59.081.640,00 34.581.985,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 80.396,00 40.216,00 3.030.286,00 218.497,00 198.304,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -234.957,00 -26.717,00 -284.560,00 -219.652,00 -199.204,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 37.481.783,00 17.596.545,00 73.967.209,00 59.080.485,00 34.581.085,00
Finansman gelirleri 3.714.137,00 890.702,00 25.310.853,00 12.394.032,00 1.970.476,00
Finansman Giderleri (-) -11.911.338,00 -6.087.657,00 -57.373.003,00 -55.744.413,00 -18.649.910,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 29.284.582,00 12.399.590,00 41.905.059,00 15.730.104,00 17.901.651,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.841.655,00 -141.111,00 -525.649,00 3.897.563,00 -1.645.729,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.743.483,00 -1.671.089,00 -5.216.770,00 -3.303.023,00 -2.704.110,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -98.172,00 1.529.978,00 4.691.121,00 7.200.586,00 1.058.381,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.442.927,00 12.258.479,00 41.379.410,00 19.627.667,00 16.255.922,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.442.927,00 12.258.479,00 41.379.410,00 19.627.667,00 16.255.922,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 9.769.463,00 5.425.165,00 15.110.169,00 6.345.459,00 5.456.651,00
- Ana Ortaklık Payları 15.673.464,00 6.833.314,00 26.269.241,00 13.282.208,00 10.799.271,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,38 0,16 0,63 0,32 0,26
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 153.174.827,00 154.690.572,00 131.705.305,00 130.515.588,00 120.164.350,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 38.587.866,00 14.906.748,00 2.741.113,00 5.163.878,00 1.677.793,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 76.590.134,00 97.112.152,00 87.005.443,00 88.924.746,00 85.455.871,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.698.312,00 23.473.336,00 35.467.933,00 34.545.536,00 33.333.915,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 48.891.822,00 73.638.816,00 51.537.510,00 54.379.210,00 52.121.956,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 891.088,00 281.057,00 1.209.446,00 1.327.377,00 2.382.701,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 197.000,00 146.280,00 791.284,00 726.808,00 1.465.244,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 694.088,00 134.777,00 418.162,00 600.569,00 917.457,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 32.418.785,00 39.392.544,00 36.151.797,00 30.928.290,00 27.594.228,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.512.984,00 1.513.940,00 503.107,00 974.192,00 714.208,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.710.253,00 1.383,00 3.329.302,00 2.509.805,00 1.277.785,00
Diğer Dönen Varlıklar 463.717,00 1.482.748,00 765.097,00 687.300,00 1.061.764,00
ARA TOPLAM 153.174.827,00 154.690.572,00 131.705.305,00 130.515.588,00 120.164.350,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 160.184.365,00 163.599.360,00 163.594.965,00 163.847.588,00 153.435.119,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 969.376,00 1.020.609,00 938.541,00 780.883,00 571.778,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 68.500.000,00 68.500.000,00 68.500.000,00 65.710.000,00 65.710.000,00
Maddi Duran Varlıklar 77.911.636,00 79.699.991,00 81.443.887,00 82.028.026,00 77.947.821,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.343,00 6.733,00 7.223,00 7.724,00 8.224,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.343,00 6.733,00 7.223,00 7.724,00 8.224,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.683.812,00 14.261.566,00 12.698.123,00 15.148.091,00 9.106.750,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 313.359.192,00 318.289.932,00 295.300.270,00 294.363.176,00 273.599.469,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 72.578.134,00 74.718.778,00 62.951.339,00 68.128.452,00 50.896.564,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.429.037,00 20.327.111,00 9.952.936,00 13.697.436,00 20.288.272,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.860.932,00 11.481.331,00 10.526.464,00 9.426.257,00 6.766.800,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.766,00 699.198,00 31.089,00 3.057.445,00 22.322,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.815.166,00 10.782.133,00 10.495.375,00 6.368.812,00 6.744.478,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.637.672,00 1.471.982,00 587.534,00 1.046.192,00 910.997,00
Diğer Borçlar 1.888.029,00 4.069.652,00 1.154.201,00 1.649.024,00 890.398,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.160.282,00 2.810.850,00 619.740,00 799.285,00 177.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 727.747,00 1.258.802,00 534.461,00 849.739,00 713.398,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 297.778,00 213.415,00 1.114.833,00 1.610.108,00 51.113,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.743.483,00 1.671.089,00 5.216.770,00 3.303.023,00 2.704.110,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.373.195,00 1.226.780,00 1.269.732,00 1.206.959,00 1.235.082,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 461.388,00 341.152,00 288.563,00 382.815,00 437.146,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 911.807,00 885.628,00 981.169,00 824.144,00 797.936,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 99.884,00 112.476,00 937.909,00 83.055,00 69.591,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.130.750,00 44.176.248,00 45.078.639,00 58.403.186,00 58.511.597,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.980.067,00 36.419.336,00 37.717.413,00 51.720.323,00 51.598.654,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.150.683,00 7.756.912,00 7.361.226,00 6.682.863,00 6.912.943,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.319.470,00 2.082.706,00 1.795.805,00 1.340.008,00 1.799.642,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.831.213,00 5.674.206,00 5.565.421,00 5.342.855,00 5.113.301,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.708.884,00 118.895.026,00 108.029.978,00 126.531.638,00 109.408.161,00
Ö Z K A Y N A K L A R 207.650.308,00 199.394.906,00 187.270.292,00 167.831.538,00 164.191.308,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 129.170.979,00 125.206.106,00 118.500.479,00 107.817.566,00 105.071.492,00
Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 946.792,00 526.792,00 526.792,00 351.792,00 351.792,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.826.351,00 14.974.163,00 15.101.847,00 15.330.967,00 14.932.860,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.621.224,00 5.740.936,00 5.031.934,00 5.031.934,00 5.031.934,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 48.936.200,00 54.963.953,00 29.403.717,00 31.653.717,00 31.788.687,00
Net Dönem Karı/Zararı 15.673.464,00 6.833.314,00 26.269.241,00 13.282.208,00 10.799.271,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 78.479.329,00 74.188.800,00 68.769.813,00 60.013.972,00 59.119.816,00
TOPLAM KAYNAKLAR 313.359.192,00 318.289.932,00 295.300.270,00 294.363.176,00 273.599.469,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi