Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BLCYT
Sektör İplik büküm, kumaş terbiye, inşaat, turizm ve enerji.
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: 5/B 01350 Yakapınar - Adana / TÜRKİYE
Telefon 0 322 394 46 46
Faks 0 322 394 46 55
Web http://www.biliciyatirim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ali Hikmet Bilici 4.970.621,25 7,36
BİLİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5.550.000,00 8,22
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ 5.250.000,00 7,78
Bülent Bilici 6.631.965,00 9,83
Esra Bilici Pekcan 6.392.729,25 9,47
Mehmet Ali Bilici 4.970.621,25 7,36
Mehmet Fatih Bilici 6.631.965,00 9,83
Süleyman Bilici 4.970.621,25 7,36
Tamer Bilici 4.970.621,25 7,36
DİĞER 17.160.855,75 25,43
Toplam 67.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anavarza Otelcilik A.Ş. 2.250.000,00 50,00
Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.382.400,00 21,14
Tarih Açıklama Katsayı
28.08.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
30.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.03.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 123.651.857,00 92.518.613,00 54.916.657,00 48.818.670,00 215.979.905,00
Satışların Maliyeti (-) -76.509.610,00 -58.056.240,00 -35.746.238,00 -32.359.053,00 -142.580.382,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 47.142.247,00 34.462.373,00 19.170.419,00 16.459.617,00 73.399.523,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 47.142.247,00 34.462.373,00 19.170.419,00 16.459.617,00 73.399.523,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.190.439,00 -7.898.734,00 -5.462.345,00 -3.080.938,00 -9.919.619,00
Pazarlama Giderleri (-) -949.513,00 -701.669,00 -367.059,00 -325.767,00 -1.106.820,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.073.374,00 9.742.548,00 6.991.909,00 4.151.422,00 20.359.163,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.145.990,00 -8.269.954,00 -6.273.036,00 -2.200.593,00 -5.737.468,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 36.929.679,00 27.334.564,00 14.059.888,00 15.003.741,00 76.994.779,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.383.333,00 694.292,00 552.235,00 551.787,00 17.586.982,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -34.310,00 -10.794,00 -5.086,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -518.428,00 -805.956,00 -575.029,00 -194.592,00 4.901.365,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 42.760.274,00 27.212.106,00 14.032.008,00 15.360.936,00 99.483.126,00
Finansman gelirleri 10.973.319,00 7.880.630,00 3.669.175,00 1.243.902,00 9.540.539,00
Finansman Giderleri (-) -9.310.762,00 -5.562.620,00 -4.151.645,00 -1.979.279,00 -18.864.574,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 44.422.831,00 29.530.116,00 13.549.538,00 14.625.559,00 90.159.091,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.117.912,00 -1.848.658,00 1.661.904,00 1.330.119,00 -14.698.230,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.795.110,00 -2.766.769,00 -598.257,00 -721.761,00 -6.713.268,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 677.198,00 918.111,00 2.260.161,00 2.051.880,00 -7.984.962,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 41.304.919,00 27.681.458,00 15.211.442,00 15.955.678,00 75.460.861,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 41.304.919,00 27.681.458,00 15.211.442,00 15.955.678,00 75.460.861,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.368.190,00 10.649.270,00 6.784.440,00 7.415.454,00 21.181.706,00
- Ana Ortaklık Payları 26.936.729,00 17.032.188,00 8.427.002,00 8.540.224,00 54.279.155,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,43 0,27 0,20 0,21 1,31
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 160.378.040,00 146.911.760,00 149.471.301,00 143.387.752,00 135.545.052,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 48.081.505,00 37.716.343,00 42.387.245,00 17.656.561,00 13.799.275,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 57.079.859,00 59.830.227,00 45.394.734,00 69.067.225,00 61.994.567,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.984.911,00 23.662.189,00 22.790.190,00 21.198.759,00 11.829.433,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.094.948,00 36.168.038,00 22.604.544,00 47.868.466,00 50.165.134,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.489.521,00 2.695.768,00 4.348.443,00 4.454.340,00 4.475.413,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.155.803,00 2.279.961,00 4.106.241,00 4.252.495,00 4.241.574,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 333.718,00 415.807,00 242.202,00 201.845,00 233.839,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 48.881.379,00 42.363.403,00 53.864.277,00 49.734.511,00 48.265.933,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 361.949,00 2.932.904,00 953.928,00 1.161.186,00 645.831,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.834.406,00 854.551,00 777.742,00 0,00 5.476.227,00
Diğer Dönen Varlıklar 649.421,00 518.564,00 1.744.932,00 1.313.929,00 887.806,00
ARA TOPLAM 160.378.040,00 146.911.760,00 149.471.301,00 143.387.752,00 135.545.052,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 175.913.152,00 168.488.516,00 172.023.585,00 169.972.683,00 168.356.456,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.826.677,00 5.523.950,00 5.754.877,00 6.135.314,00 6.329.906,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 87.775.125,00 82.240.000,00 82.240.000,00 82.240.000,00 82.240.000,00
Maddi Duran Varlıklar 75.524.505,00 74.875.030,00 76.830.696,00 74.599.371,00 75.013.942,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.346,00 5.513,00 5.679,00 5.844,00 6.009,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.346,00 5.513,00 5.679,00 5.844,00 6.009,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.272.433,00 5.725.887,00 7.086.888,00 6.888.419,00 4.759.408,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 336.291.192,00 315.400.276,00 321.494.886,00 313.360.435,00 303.901.508,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.632.014,00 32.408.734,00 45.493.934,00 37.058.295,00 38.421.056,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.129.079,00 20.367.212,00 30.534.689,00 18.999.125,00 8.917.245,00
- Banka Kredileri 20.953.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.791.312,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.494.858,00 4.470.804,00 10.169.141,00 13.315.454,00 15.998.132,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.551.010,00 8.983,00 978.630,00 18.477,00 845.182,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.943.848,00 4.461.821,00 9.190.511,00 13.296.977,00 15.152.950,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 745.339,00 1.030.149,00 570.996,00 353.009,00 928.629,00
Diğer Borçlar 1.121.353,00 1.778.701,00 1.752.233,00 1.808.346,00 1.197.154,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 258.066,00 203.727,00 462.471,00 461.669,00 1.895,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 863.287,00 1.574.974,00 1.289.762,00 1.346.677,00 1.195.259,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.451.253,00 245.326,00 375.472,00 288.296,00 501.312,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.795.110,00 2.766.769,00 598.257,00 704.290,00 6.713.268,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.882.656,00 1.730.117,00 1.481.567,00 1.544.792,00 1.353.981,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 951.044,00 787.953,00 527.627,00 576.470,00 387.913,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 931.612,00 942.164,00 953.940,00 968.322,00 966.068,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.366,00 19.656,00 11.579,00 44.983,00 20.023,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.846.902,00 2.744.195,00 2.904.423,00 2.836.290,00 7.661.754,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 308.698,00 0,00 0,00 0,00 5.516.826,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 308.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.538.204,00 2.744.195,00 2.904.423,00 2.836.290,00 2.144.928,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.538.204,00 2.744.195,00 2.904.423,00 2.836.290,00 2.144.928,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.478.916,00 35.152.929,00 48.398.357,00 39.894.585,00 46.082.810,00
Ö Z K A Y N A K L A R 294.812.276,00 280.247.347,00 273.096.529,00 273.465.850,00 257.818.698,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 190.657.140,00 179.787.684,00 176.487.867,00 176.225.125,00 167.909.866,00
Ödenmiş Sermaye 67.500.000,00 67.500.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.401.792,00 1.401.792,00 946.792,00 946.792,00 946.792,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.013.448,00 14.864.514,00 14.774.883,00 14.734.581,00 14.959.547,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.651.525,00 8.651.525,00 7.472.577,00 7.343.448,00 6.621.224,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 73.986.698,00 73.170.717,00 102.699.665,00 102.493.132,00 48.936.200,00
Net Dönem Karı/Zararı 26.936.729,00 17.032.188,00 8.427.002,00 8.540.224,00 54.279.155,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 104.155.136,00 100.459.663,00 96.608.662,00 97.240.725,00 89.908.832,00
TOPLAM KAYNAKLAR 336.291.192,00 315.400.276,00 321.494.886,00 313.360.435,00 303.901.508,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi