Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BLCYT
Sektör İplik büküm, kumaş terbiye, inşaat, turizm ve enerji.
Adres Acıdereosb Mah. Atatürk Bulv. No:7 A Sarıçam/Adana
Telefon 0 322 394 46 46
Faks 0 322 394 46 55
Web http://www.biliciyatirim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mehmet Ali Bilici 5.964.745,50 7,36
Tamer Bilici 5.964.745,50 7,36
Ali Hikmet Bilici 5.964.745,50 7,36
Süleyman Bilici 5.964.745,50 7,36
Bülent Bilici 8.048.688,00 9,94
Mehmet Fatih Bilici 8.048.688,00 9,94
Esra Bilici Pekcan 7.761.605,40 9,58
BİLİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 6.660.000,00 8,22
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ 6.300.000,00 7,78
DİĞER 20.322.036,00 25,10
Toplam 80.999.999,40 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anavarza Otelcilik A.Ş. 2.250.000,00 50,00
Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.382.400,00 21,14
Tarih Açıklama Katsayı
02.07.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
28.08.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
30.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.03.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 69.913.817,00 123.651.857,00 92.518.613,00 54.916.657,00 48.818.670,00
Satışların Maliyeti (-) -42.274.655,00 -76.509.610,00 -58.056.240,00 -35.746.238,00 -32.359.053,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 27.639.162,00 47.142.247,00 34.462.373,00 19.170.419,00 16.459.617,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 27.639.162,00 47.142.247,00 34.462.373,00 19.170.419,00 16.459.617,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.708.882,00 -10.190.439,00 -7.898.734,00 -5.462.345,00 -3.080.938,00
Pazarlama Giderleri (-) -456.028,00 -949.513,00 -701.669,00 -367.059,00 -325.767,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.490.097,00 13.073.374,00 9.742.548,00 6.991.909,00 4.151.422,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.559.685,00 -12.145.990,00 -8.269.954,00 -6.273.036,00 -2.200.593,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 26.404.664,00 36.929.679,00 27.334.564,00 14.059.888,00 15.003.741,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 486.170,00 6.383.333,00 694.292,00 552.235,00 551.787,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -34.310,00 -10.794,00 -5.086,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -41.430,00 -518.428,00 -805.956,00 -575.029,00 -194.592,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 26.849.404,00 42.760.274,00 27.212.106,00 14.032.008,00 15.360.936,00
Finansman gelirleri 7.360.929,00 10.973.319,00 7.880.630,00 3.669.175,00 1.243.902,00
Finansman Giderleri (-) -1.297.721,00 -9.310.762,00 -5.562.620,00 -4.151.645,00 -1.979.279,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 32.912.612,00 44.422.831,00 29.530.116,00 13.549.538,00 14.625.559,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.444.375,00 -3.117.912,00 -1.848.658,00 1.661.904,00 1.330.119,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.747.088,00 -3.795.110,00 -2.766.769,00 -598.257,00 -721.761,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.697.287,00 677.198,00 918.111,00 2.260.161,00 2.051.880,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.468.237,00 41.304.919,00 27.681.458,00 15.211.442,00 15.955.678,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.468.237,00 41.304.919,00 27.681.458,00 15.211.442,00 15.955.678,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 12.547.045,00 14.368.190,00 10.649.270,00 6.784.440,00 7.415.454,00
- Ana Ortaklık Payları 12.921.192,00 26.936.729,00 17.032.188,00 8.427.002,00 8.540.224,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,21 0,43 0,27 0,20 0,21
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 190.025.138,00 160.378.040,00 146.911.760,00 149.471.301,00 143.387.752,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 85.984.397,00 48.081.505,00 37.716.343,00 42.387.245,00 17.656.561,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 61.225.926,00 57.079.859,00 59.830.227,00 45.394.734,00 69.067.225,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.373.567,00 20.984.911,00 23.662.189,00 22.790.190,00 21.198.759,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.852.359,00 36.094.948,00 36.168.038,00 22.604.544,00 47.868.466,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.424.421,00 2.489.521,00 2.695.768,00 4.348.443,00 4.454.340,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.360.393,00 2.155.803,00 2.279.961,00 4.106.241,00 4.252.495,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 64.028,00 333.718,00 415.807,00 242.202,00 201.845,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 36.887.460,00 48.881.379,00 42.363.403,00 53.864.277,00 49.734.511,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.288.733,00 361.949,00 2.932.904,00 953.928,00 1.161.186,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 79.648,00 2.834.406,00 854.551,00 777.742,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 134.553,00 649.421,00 518.564,00 1.744.932,00 1.313.929,00
ARA TOPLAM 190.025.138,00 160.378.040,00 146.911.760,00 149.471.301,00 143.387.752,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 170.336.850,00 175.913.152,00 168.488.516,00 172.023.585,00 169.972.683,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.867.251,00 5.826.677,00 5.523.950,00 5.754.877,00 6.135.314,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 87.775.125,00 87.775.125,00 82.240.000,00 82.240.000,00 82.240.000,00
Maddi Duran Varlıklar 74.548.775,00 75.524.505,00 74.875.030,00 76.830.696,00 74.599.371,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.183,00 5.346,00 5.513,00 5.679,00 5.844,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.183,00 5.346,00 5.513,00 5.679,00 5.844,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.605.518,00 6.272.433,00 5.725.887,00 7.086.888,00 6.888.419,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 360.361.988,00 336.291.192,00 315.400.276,00 321.494.886,00 313.360.435,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.139.605,00 38.632.014,00 32.408.734,00 45.493.934,00 37.058.295,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.183.680,00 21.129.079,00 20.367.212,00 30.534.689,00 18.999.125,00
- Banka Kredileri 21.050.725,00 20.953.309,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.498.028,00 8.494.858,00 4.470.804,00 10.169.141,00 13.315.454,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.178,00 2.551.010,00 8.983,00 978.630,00 18.477,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.463.850,00 5.943.848,00 4.461.821,00 9.190.511,00 13.296.977,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.455.513,00 745.339,00 1.030.149,00 570.996,00 353.009,00
Diğer Borçlar 1.979.120,00 1.121.353,00 1.778.701,00 1.752.233,00 1.808.346,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 258.066,00 258.066,00 203.727,00 462.471,00 461.669,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.721.054,00 863.287,00 1.574.974,00 1.289.762,00 1.346.677,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.024.180,00 1.451.253,00 245.326,00 375.472,00 288.296,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.747.088,00 3.795.110,00 2.766.769,00 598.257,00 704.290,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.228.804,00 1.882.656,00 1.730.117,00 1.481.567,00 1.544.792,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.302.124,00 951.044,00 787.953,00 527.627,00 576.470,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 926.680,00 931.612,00 942.164,00 953.940,00 968.322,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.192,00 12.366,00 19.656,00 11.579,00 44.983,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.001.850,00 2.846.902,00 2.744.195,00 2.904.423,00 2.836.290,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 308.698,00 308.698,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 308.698,00 308.698,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.693.152,00 2.538.204,00 2.744.195,00 2.904.423,00 2.836.290,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.693.152,00 2.538.204,00 2.744.195,00 2.904.423,00 2.836.290,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.141.455,00 41.478.916,00 35.152.929,00 48.398.357,00 39.894.585,00
Ö Z K A Y N A K L A R 320.220.533,00 294.812.276,00 280.247.347,00 273.096.529,00 273.465.850,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 203.693.989,00 190.657.140,00 179.787.684,00 176.487.867,00 176.225.125,00
Ödenmiş Sermaye 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00 1.690.048,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.401.792,00 1.401.792,00 1.401.792,00 946.792,00 946.792,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.129.104,00 15.013.448,00 14.864.514,00 14.774.883,00 14.734.581,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00 15.418.895,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.651.525,00 8.651.525,00 8.651.525,00 7.472.577,00 7.343.448,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 100.923.428,00 73.986.698,00 73.170.717,00 102.699.665,00 102.493.132,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.921.192,00 26.936.729,00 17.032.188,00 8.427.002,00 8.540.224,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 116.526.544,00 104.155.136,00 100.459.663,00 96.608.662,00 97.240.725,00
TOPLAM KAYNAKLAR 360.361.988,00 336.291.192,00 315.400.276,00 321.494.886,00 313.360.435,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi