Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,26
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 22,32
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 1,41
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,02
Dibe Uzaklık 37,78
Piyasa Değeri (USD) 6.562.869,53
Piyasa Değeri (TL) 23.310.000,00
Özsermaye (TL) 11.519.047,00
Sermaye (TL) 21.000.000,00
Net Kar (TL) 16.588.259,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu BISAS
Sektör TEKSTİL BOYA VE TERBİYE ÜRETİM VE TİCARETİ
Adres ALEMDAR MAHALLESİ BAB-I ALİ CAD. SEYHAN İŞHANI NO:22 KAT:4 FATİH/ İSTANBUL
Telefon 0 212 527 42 84
Faks 0 212 520 42 82
Web http://www.bisastekstil.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET ZORLU 16.313.346,99 77,68
Diğer 4.686.653,01 22,32
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GİSAD DIŞ TİCARET A.Ş. 141.086,27 0,28
Tarih Açıklama Katsayı
02.08.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
01.04.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,28
11.04.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,25
17.05.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,56
01.04.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,71
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.195.443,00 8.194.244,00 8.192.846,00 7.345.309,00 12.107.375,00
Satışların Maliyeti (-) -7.417.871,00 -7.417.871,00 -7.417.871,00 -6.626.579,00 -14.220.577,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 777.572,00 776.373,00 774.975,00 718.730,00 -2.113.202,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 777.572,00 776.373,00 774.975,00 718.730,00 -2.113.202,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.418.538,00 -1.171.235,00 -883.284,00 -355.214,00 -1.284.175,00
Pazarlama Giderleri (-) -126.232,00 -126.232,00 -126.232,00 -82.835,00 -9.406,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 690.718,00 206.453,00 84.238,00 38.993,00 219.997,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -273.566,00 -246.256,00 -279.899,00 -185.573,00 -1.154.318,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -350.046,00 -560.897,00 -430.202,00 134.101,00 -4.341.104,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.007.072,00 598.373,00 671.777,00 110.081,00 21.978,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 657.026,00 37.476,00 241.575,00 244.182,00 -4.319.126,00
Finansman gelirleri 755.720,00 234.769,00 134.722,00 55.443,00 12.397,00
Finansman Giderleri (-) -252.274,00 -252.274,00 -252.274,00 -243.172,00 -517.727,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.160.472,00 19.971,00 124.023,00 56.453,00 -4.824.456,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.347.498,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.347.498,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.160.472,00 19.971,00 124.023,00 56.453,00 -6.171.954,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 15.427.787,00 15.417.848,00 15.279.055,00 15.765.188,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 16.588.259,00 15.437.819,00 15.403.078,00 15.821.641,00 -6.171.954,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 15.821.641,00 -6.171.954,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 16.588.259,00 15.437.819,00 15.403.078,00 15.821.641,00 -6.171.954,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 55.162,00 -1.280.322,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 68.952,00 -1.600.402,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 -13.790,00 320.080,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 55.162,00 -1.280.322,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 15.876.803,00 -7.452.276,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 15.876.803,00 -7.452.276,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.549.004,00 11.152.348,00 10.968.457,00 14.375.117,00 10.440.383,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.608,00 42.719,00 3.298,00 1.155.179,00 251.332,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.847.593,00 1.637.221,00 1.711.254,00 3.395.331,00 1.968.428,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.146.778,00 957.561,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 700.815,00 679.660,00 1.711.254,00 3.395.331,00 1.968.428,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.598.216,00 3.888.424,00 8.309.876,00 3.949.780,00 690.555,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.518.361,00 3.887.164,00 3.943.795,00 3.925.020,00 687.402,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 79.855,00 1.260,00 4.366.081,00 24.760,00 3.153,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 29,00 29,00 29,00 7.379,00 1.023.601,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.096.235,00 5.546.505,00 924.854,00 5.205.378,00 3.450.772,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.089.399,00 5.545.520,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.323,00 37.450,00 19.146,00 2.200,00 150,00
ARA TOPLAM 12.549.004,00 11.152.348,00 10.968.457,00 13.715.247,00 7.384.838,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 3.055.545,00 3.055.545,00 659.870,00 3.055.545,00
DURAN VARLIKLAR 69.428,00 74.079,00 78.913,00 83.816,00 2.310.960,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 8.739,00 11.082,00 13.529,00 16.044,00 1.413.717,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.283,00 62.591,00 64.978,00 67.366,00 69.754,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.283,00 62.591,00 64.978,00 67.366,00 69.754,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 827.083,00 827.083,00 0,00 827.083,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.618.432,00 11.226.427,00 11.047.370,00 14.458.933,00 12.751.343,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.099.385,00 915.375,00 828.911,00 3.882.011,00 17.597.079,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 487.959,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 412.244,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 116.390,00 166.237,00 169.907,00 624.491,00 851.116,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 62,00 28.239,00 27.998,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 116.390,00 166.237,00 169.845,00 596.252,00 823.118,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 433.305,00 420.914,00 441.130,00 1.274.099,00 371.525,00
Diğer Borçlar 461.200,00 270.503,00 162.059,00 907.466,00 278.734,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 461.200,00 270.503,00 162.059,00 907.466,00 278.734,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.500,00 4.557,00 12.498,00 11.590,00 12.208.938,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 86.990,00 53.164,00 43.317,00 358.726,00 2.986.563,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 39.769,00 30.807,00 28.233,00 341.306,00 2.972.016,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 47.221,00 22.357,00 15.084,00 17.420,00 14.547,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 705.639,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 402.802,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 381.893,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.099.385,00 915.375,00 828.911,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 11.519.047,00 10.311.052,00 10.218.459,00 10.576.922,00 -5.248.538,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.519.047,00 10.311.052,00 10.218.459,00 10.576.922,00 -5.248.538,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733,00 41.572.733,00 41.572.733,00 41.572.733,00 41.572.733,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 -51.343,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 294.296,00 294.296,00 294.296,00 294.296,00 294.296,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.128.651,00 -1.186.206,00 -1.244.058,00 -1.304.158,00 -1.359.320,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.128.651,00 -1.186.206,00 -1.244.058,00 -1.304.158,00 -1.359.320,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.852,00 18.509,00 18.509,00 18.509,00 18.509,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -66.826.099,00 -66.774.756,00 -66.774.756,00 -66.774.756,00 -60.602.802,00
Net Dönem Karı/Zararı 16.588.259,00 15.437.819,00 15.403.078,00 15.821.641,00 -6.171.954,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.618.432,00 11.226.427,00 11.047.370,00 14.458.933,00 12.751.343,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 487.959,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 412.244,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 381.893,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -1.244.058,00 0,00 0,00