Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,23
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 22,32
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 16,65
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,73
Dibe Uzaklık 37,78
Piyasa Değeri (USD) 5.904.572,56
Piyasa Değeri (TL) 20.790.000,00
Özsermaye (TL) 12.000.939,00
Sermaye (TL) 21.000.000,00
Net Kar (TL) 1.248.510,00
 

BISAŞ TEKSTİL Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
0,990 2.350 100,00 8 100,00 2.342 100,00
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
0,990 2.350 2.342 0,990 8 0,880
Konu Açıklama
BIST Kodu BISAS
Sektör TEKSTİL BOYA VE TERBİYE ÜRETİM VE TİCARETİ
Adres ALEMDAR MAHALLESİ BAB-I ALİ CAD. SEYHAN İŞHANI NO:22 KAT:4 FATİH/ İSTANBUL
Telefon 0 212 527 42 84
Faks 0 212 520 42 82
Web http://www.bisastekstil.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET ZORLU 16.313.346,99 77,68
Diğer 4.686.653,01 22,32
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GİSAD DIŞ TİCARET A.Ş. 141.086,27 0,28
Tarih Açıklama Katsayı
02.08.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
01.04.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,28
11.04.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,25
17.05.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,56
01.04.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,71
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 8.195.443,00 8.194.244,00 8.192.846,00 7.345.309,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 -7.417.871,00 -7.417.871,00 -7.417.871,00 -6.626.579,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 777.572,00 776.373,00 774.975,00 718.730,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 777.572,00 776.373,00 774.975,00 718.730,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -177.320,00 -1.418.538,00 -1.171.235,00 -883.284,00 -355.214,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 -126.232,00 -126.232,00 -126.232,00 -82.835,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 298.005,00 690.718,00 206.453,00 84.238,00 38.993,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -54.472,00 -273.566,00 -246.256,00 -279.899,00 -185.573,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 66.213,00 -350.046,00 -560.897,00 -430.202,00 134.101,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 415.668,00 1.007.072,00 598.373,00 671.777,00 110.081,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 481.881,00 657.026,00 37.476,00 241.575,00 244.182,00
Finansman gelirleri 11,00 755.720,00 234.769,00 134.722,00 55.443,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 -252.274,00 -252.274,00 -252.274,00 -243.172,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 481.892,00 1.160.472,00 19.971,00 124.023,00 56.453,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 481.892,00 1.160.472,00 19.971,00 124.023,00 56.453,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 15.427.787,00 15.417.848,00 15.279.055,00 15.765.188,00
DÖNEM KARI/ZARARI 481.892,00 16.588.259,00 15.437.819,00 15.403.078,00 15.821.641,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 15.821.641,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 481.892,00 16.588.259,00 15.437.819,00 15.403.078,00 15.821.641,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 55.162,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 68.952,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.790,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 55.162,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 15.876.803,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 15.876.803,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.367.039,00 12.549.004,00 11.152.348,00 10.968.457,00 14.375.117,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 32.519,00 5.608,00 42.719,00 3.298,00 1.155.179,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 724.593,00 1.847.593,00 1.637.221,00 1.711.254,00 3.395.331,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 1.146.778,00 957.561,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 724.593,00 700.815,00 679.660,00 1.711.254,00 3.395.331,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.970,00 4.598.216,00 3.888.424,00 8.309.876,00 3.949.780,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 4.518.361,00 3.887.164,00 3.943.795,00 3.925.020,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.970,00 79.855,00 1.260,00 4.366.081,00 24.760,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 29,00 29,00 29,00 7.379,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.605.145,00 6.096.235,00 5.546.505,00 924.854,00 5.205.378,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.600.000,00 6.089.399,00 5.545.520,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.812,00 1.323,00 37.450,00 19.146,00 2.200,00
ARA TOPLAM 12.367.039,00 12.549.004,00 11.152.348,00 10.968.457,00 13.715.247,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 3.055.545,00 3.055.545,00 659.870,00
DURAN VARLIKLAR 65.001,00 69.428,00 74.079,00 78.913,00 83.816,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.455,00 8.739,00 11.082,00 13.529,00 16.044,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.140,00 60.283,00 62.591,00 64.978,00 67.366,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.140,00 60.283,00 62.591,00 64.978,00 67.366,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 827.083,00 827.083,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.432.040,00 12.618.432,00 11.226.427,00 11.047.370,00 14.458.933,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 431.101,00 1.099.385,00 915.375,00 828.911,00 3.882.011,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.729,00 116.390,00 166.237,00 169.907,00 624.491,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 62,00 28.239,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.729,00 116.390,00 166.237,00 169.845,00 596.252,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 377.701,00 433.305,00 420.914,00 441.130,00 1.274.099,00
Diğer Borçlar 15.603,00 461.200,00 270.503,00 162.059,00 907.466,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.603,00 461.200,00 270.503,00 162.059,00 907.466,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 1.500,00 4.557,00 12.498,00 11.590,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 32.068,00 86.990,00 53.164,00 43.317,00 358.726,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 39.769,00 30.807,00 28.233,00 341.306,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 32.068,00 47.221,00 22.357,00 15.084,00 17.420,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 705.639,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 431.101,00 1.099.385,00 915.375,00 828.911,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 12.000.939,00 11.519.047,00 10.311.052,00 10.218.459,00 10.576.922,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.000.939,00 11.519.047,00 10.311.052,00 10.218.459,00 10.576.922,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733,00 41.572.733,00 41.572.733,00 41.572.733,00 41.572.733,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.343,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 294.296,00 294.296,00 294.296,00 294.296,00 294.296,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.128.651,00 -1.128.651,00 -1.186.206,00 -1.244.058,00 -1.304.158,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.128.651,00 -1.128.651,00 -1.186.206,00 -1.244.058,00 -1.304.158,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.852,00 69.852,00 18.509,00 18.509,00 18.509,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -50.237.840,00 -66.826.099,00 -66.774.756,00 -66.774.756,00 -66.774.756,00
Net Dönem Karı/Zararı 481.892,00 16.588.259,00 15.437.819,00 15.403.078,00 15.821.641,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.432.040,00 12.618.432,00 11.226.427,00 11.047.370,00 14.458.933,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 487.959,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 412.244,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 381.893,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -1.244.058,00 0,00