Geri Dön

BINHO | 1000 Yatirimlar Hol.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,23
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 1,25
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 12.786.408.265,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 3.868.263.053,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BINHO
Sektör
Adres Saray Mahallesi Sanayi Cad. A Blok No:56 İç Kapı No:5 Ümraniye/İstanbul
Telefon
Faks
Web www.1000.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EC YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 5.625.000,00 11,97
HARİS POJATA 3.506.250,00 7,46
HÜSEYİN ARDAN KÜÇÜK 3.506.250,00 7,46
KADİR CAN ABDİK 8.287.500,00 17,63
MUSTAFA SAİM BİRPINAR 8.287.500,00 17,63
TOPLAM 47.000.000,00 100,00
ÜSAME ERDOĞAN 8.287.500,00 17,63
DİĞER 9.500.000,00 20,22
Toplam 94.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
1000 Finansal Teknolojiler A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Altay Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. 30.000.000,00 100,00
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. 89.000.000,00 89,00
Cyprus BinBin Micromobility LTD. 50.000,00 5,00
Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret A.Ş. 25.294,23 1,00
Go Sharing BV 96.000,00 100,00
İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Meta Mobilite Enerji A.Ş. 40.473.059,37 91,00
Tabloda sadece 1000 Yatırımlar Holding'in doğrudan payı bulunan girişim şirketlerindeki paylar görülmektedir. 0,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.587.120,00 3.065.603.959,00 651.945.115,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 596,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.587.120,00 3.065.603.363,00 651.945.115,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.587.120,00 3.065.603.363,00 651.945.115,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 19.691.681,00 46.606.139,00 26.030.809,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 392.000,00 134.355,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.318.614.867,00 634.545.995,00 2.560.261.575,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 1.212.426,00 207.443,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.300.118.306,00 3.652.196.438,00 3.185.968.438,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 829.528.327,00 1.710.030.640,00 1.710.280.333,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.129.646.633,00 5.362.227.078,00 4.896.248.771,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 144.036.484,00 89.000.973,00 11.683.853,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 30.310.796,00 53.592.320,00 14.309.844,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 43.986.724,00 5.382.237.128,00 4.893.622.780,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 43.387.372,00 1.514.573.427,00 1.327.164.560,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 6.921.605,00 5.826.413,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 36.465.767,00 1.508.747.014,00 1.327.164.560,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 599.352,00 3.867.663.701,00 3.566.458.220,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 599.352,00 3.867.663.701,00 3.566.458.220,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 599.352,00 3.867.663.701,00 3.566.458.220,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,06 395,00 237,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,06 395,00 237,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 599.352,00 3.867.663.701,00 3.566.458.220,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 599.352,00 3.867.663.701,00 3.566.458.220,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,06 395,00 237,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.265.168.777,00 1.142.140.546,00 256.707.489,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 289.418.692,00 260.806.284,00 355.754,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 975.280.782,00 874.878.126,00 253.656.426,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 975.280.782,00 874.878.126,00 249.736.143,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 3.920.283,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 428.827,00 247.937,00 244.388,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 247.937,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 40.476,00 6.208.199,00 2.450.921,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.265.168.777,00 1.142.140.546,00 256.707.489,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 15.769.843.992,00 13.611.457.595,00 9.912.825.658,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.576.552,00 2.208.400,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.190.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 17.035.012.769,00 14.753.598.141,00 10.169.533.147,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 305.983.989,00 246.932.669,00 263.190.349,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.913.668,00 231.111.300,00 6.528.069,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 229.375.371,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.913.668,00 1.735.929,00 6.528.069,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.383.661,00 1.294.368,00 876.920,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 274.417.045,00 7.689.412,00 252.847.930,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 268.120.161,00 7.000.000,00 252.172.636,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.296.884,00 689.412,00 675.294,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.401.130,00 2.401.130,00 2.641.243,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.548.264,00 4.125.647,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 312.515,00 305.990,00 296.187,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 312.515,00 305.990,00 296.187,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.296,00 4.822,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.942.620.515,00 3.394.718.412,00 2.471.821.832,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 638.468,00 495.141,00 373.907,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 638.468,00 495.141,00 373.907,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.941.982.047,00 3.394.223.271,00 2.471.447.925,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.248.604.504,00 3.641.651.081,00 2.735.012.181,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 12.786.408.265,00 11.111.947.060,00 7.434.520.966,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.786.408.265,00 11.111.947.060,00 7.434.520.966,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 47.000.000,00 47.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 25.876.249,00 16.335.611,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.010.688.014,00 878.373.186,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.702.244.650,00 6.302.574.562,00 3.828.062.746,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 599.352,00 3.867.663.701,00 3.566.458.220,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 17.035.012.769,00 14.753.598.141,00 10.169.533.147,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi