Geri Dön

BIGCH | Buyuk Sefler Bigchefs


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,02
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 401.657.789,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 142.043.183,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BIGCH
Sektör
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 9/2 Armutlu, Sarıyer İstanbul 34500 Sarıyer İstanbul Türkiye
Telefon (850)2147305
Faks (212)3510751
Web www.bigchefs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FETHİ SARUHAN TAN 27.453.187,00 25,66
GAMZE HATİCE CİZRELİ 26.096.920,00 24,39
LUXCHEFS SARL 11.916.771,00 11,14
MEHMET CAN KARABAĞ 5.350.000,00 5,00
TOPLAM 107.000.000,00 100,00
DİĞER 36.183.122,00 33,81
Toplam 214.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Doromco Gıda Yatırımları A.Ş. (Doromco) 5.500.000,00 100,00
Mekassa Yönetim Yatırım ve Tic. A.Ş. 15.000.000,00 100,00
Numnum Restoran İşletmeciliği Tic. A.Ş. 37.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.213.427.771,00 745.104.726,00 320.979.852,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -828.135.031,00 -498.275.697,00 -236.677.852,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 385.292.740,00 246.829.029,00 84.302.000,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 385.292.740,00 246.829.029,00 84.302.000,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -176.086.882,00 -104.444.030,00 -51.265.157,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -22.712.474,00 -19.680.156,00 -6.763.053,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.281.147,00 11.557.493,00 2.211.129,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -25.404.153,00 -23.938.656,00 -5.748.048,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 176.370.378,00 110.323.680,00 22.736.871,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28.326.260,00 13.754.905,00 3.784.849,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 204.696.638,00 124.078.585,00 26.521.720,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 15.253.198,00 11.821.987,00 9.287.967,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -49.412.064,00 -33.243.155,00 -12.070.636,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 170.537.772,00 102.657.417,00 23.739.051,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -28.494.589,00 -16.109.702,00 333.966,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -40.759.990,00 -22.570.435,00 -3.445.242,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 12.265.401,00 6.460.733,00 3.779.208,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 142.043.183,00 86.547.715,00 24.073.017,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 142.043.183,00 86.547.715,00 24.073.017,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 142.043.183,00 86.547.715,00 24.073.017,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.969.309,00 -5.593.239,00 -10.884.425,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -8.711.636,00 -6.991.549,00 -13.605.531,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.742.327,00 1.398.310,00 2.721.106,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 929.884,00 8.621.428,00 3.806.570,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 929.884,00 8.621.428,00 3.806.570,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -6.039.425,00 3.028.189,00 -7.077.855,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 136.003.758,00 89.575.904,00 16.995.162,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 530.589.845,00 470.226.925,00 262.158.036,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 250.577.255,00 251.309.651,00 85.118.539,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 9.368.973,00 8.419.908,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 167.446.374,00 133.156.993,00 101.244.912,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 39.440,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 167.446.374,00 133.156.993,00 101.205.472,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.387.780,00 6.890.216,00 6.739.591,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.387.780,00 6.890.216,00 6.739.591,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 53.656.109,00 46.624.845,00 46.397.264,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 33.415.775,00 19.041.198,00 17.098.729,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.737.579,00 4.784.114,00 5.559.001,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 530.589.845,00 470.226.925,00 262.158.036,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 453.997.993,00 370.691.614,00 345.675.265,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 206.097.138,00 168.991.777,00 153.769.376,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.764.939,00 13.936.731,00 13.319.183,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.088.574,00 535.329,00 242.960,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.746.314,00 7.985.119,00 4.777.211,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 984.587.838,00 840.918.539,00 607.833.301,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 395.074.871,00 304.172.374,00 303.914.246,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 93.679.579,00 57.378.376,00 59.797.066,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 12.419.191,00 9.080.247,00 15.749.651,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.986.044,00 24.784.375,00 18.304.221,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 146.597.209,00 119.759.142,00 125.914.015,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 146.597.209,00 119.759.142,00 125.914.015,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 52.339.670,00 35.489.309,00 40.433.601,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 1.748.791,00 1.629.768,00 988.586,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.748.791,00 1.629.768,00 988.586,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.495.512,00 1.585.147,00 9.763.196,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.441.819,00 20.899.996,00 18.686.125,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.584.619,00 23.625.523,00 21.977.468,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.496.601,00 11.537.505,00 10.322.488,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.088.018,00 12.088.018,00 11.654.980,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.201.628,00 19.020.738,00 8.049.968,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 187.855.178,00 181.516.230,00 178.769.862,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 168.182.645,00 160.259.266,00 155.159.909,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 8.074.801,00 14.258.165,00 15.230.526,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 160.107.844,00 146.001.101,00 139.929.383,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.672.533,00 18.080.005,00 23.609.953,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.672.533,00 18.080.005,00 23.609.953,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 1.849.179,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 582.930.049,00 485.688.604,00 482.684.108,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 401.657.789,00 355.229.935,00 125.149.193,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 401.657.789,00 355.229.935,00 125.149.193,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 107.000.000,00 107.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 150.512.319,00 150.512.319,00 12.319,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.450.832,00 -14.074.762,00 -19.365.948,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.450.832,00 -14.074.762,00 -19.365.948,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.450.832,00 -14.074.762,00 -19.365.948,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.994.869,00 9.686.413,00 4.871.555,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.994.869,00 9.686.413,00 4.871.555,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.265.410,00 5.265.410,00 495.606,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.292.840,00 10.292.840,00 15.062.644,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 142.043.183,00 86.547.715,00 24.073.017,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 984.587.838,00 840.918.539,00 607.833.301,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi