Geri Dön

BIGCH | Buyuk Sefler Bigchefs


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BIGCH
Sektör
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 9 Sarıyer İstanbul 34500 Sarıyer İstanbul Türkiye
Telefon (850)2147305
Faks (212)3510751
Web www.bigchefs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FETHİ SARUHAN TAN 25.324.223,00 23,67
GAMZE HATİCE CİZRELİ 21.506.049,00 20,10
LUXCHEFS SARL 14.416.771,00 13,47
MEHMET CAN KARABAĞ 5.350.000,00 5,00
TOPLAM 107.000.000,00 100,00
DİĞER 40.402.957,00 37,76
Toplam 214.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Büyük Şefler Enerji San. ve A.Ş. 50.000,00 100,00
Doromco Gıda Yatırımları A.Ş. (Doromco) 5.500.000,00 100,00
Mekassa Yönetim Yatırım ve Tic. A.Ş. 35.000.000,00 100,00
Numnum Restoran İşletmeciliği Tic. A.Ş. 37.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 628.475.935,00 2.177.081.045,00 1.213.427.771,00 745.104.726,00 557.730.455,00
Satışların Maliyeti (-) 533.976.806,00 1.634.822.660,00 828.135.031,00 498.275.697,00 465.104.169,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 94.499.129,00 542.258.385,00 385.292.740,00 246.829.029,00 92.626.286,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 94.499.129,00 542.258.385,00 385.292.740,00 246.829.029,00 92.626.286,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 96.370.971,00 275.828.138,00 176.086.882,00 104.444.030,00 77.811.030,00
Pazarlama Giderleri (-) 10.130.116,00 40.484.481,00 22.712.474,00 19.680.156,00 7.043.752,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.978.335,00 26.037.818,00 15.281.147,00 11.557.493,00 4.080.643,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 11.740.942,00 84.971.381,00 25.404.153,00 23.938.656,00 10.177.145,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -13.764.565,00 167.012.203,00 176.370.378,00 110.323.680,00 1.675.002,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.651.399,00 53.268.511,00 28.326.260,00 13.754.905,00 6.676.110,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.886.834,00 220.280.714,00 204.696.638,00 124.078.585,00 8.351.112,00
Finansman gelirleri 11.215.927,00 25.257.661,00 15.253.198,00 11.821.987,00 16.363.647,00
Finansman Giderleri (-) 30.033.582,00 87.833.388,00 49.412.064,00 33.243.155,00 22.189.575,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 44.235.946,00 217.619.481,00 170.537.772,00 102.657.417,00 97.666.433,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 12.962.581,00 47.012.109,00 28.494.589,00 16.109.702,00 38.626.760,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 7.536.649,00 71.021.955,00 40.759.990,00 22.570.435,00 6.077.075,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.425.932,00 -24.009.846,00 -12.265.401,00 -6.460.733,00 32.549.685,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 31.273.365,00 170.607.372,00 142.043.183,00 86.547.715,00 59.039.673,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 31.273.365,00 170.607.372,00 142.043.183,00 86.547.715,00 59.039.673,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 31.273.365,00 170.607.372,00 142.043.183,00 86.547.715,00 59.039.673,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,29 1,63 0,00 0,00 0,59
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,29 1,63 0,00 0,00 0,59
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.504.724,00 -2.163.938,00 -6.969.309,00 -5.593.239,00 -16.550.294,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.880.905,00 -2.704.923,00 -8.711.636,00 -6.991.549,00 -20.687.868,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.376.181,00 -540.985,00 -1.742.327,00 -1.398.310,00 -4.137.574,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -11.848.963,00 -11.366.738,00 929.884,00 8.621.428,00 11.127.588,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -11.848.963,00 -11.366.738,00 929.884,00 8.621.428,00 11.127.588,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -17.353.687,00 -13.530.676,00 -6.039.425,00 3.028.189,00 -5.422.706,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 13.919.678,00 157.076.696,00 136.003.758,00 89.575.904,00 53.616.967,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.919.678,00 157.076.696,00 136.003.758,00 89.575.904,00 53.616.967,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,29 1,63 0,00 0,00 0,59
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 608.869.543,00 639.977.128,00 530.589.845,00 470.226.925,00 262.158.036,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 253.402.218,00 309.320.233,00 250.577.255,00 251.309.651,00 85.118.539,00
Finansal Yatırımlar 11.006.595,00 11.603.277,00 9.368.973,00 8.419.908,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 183.994.579,00 188.226.024,00 167.446.374,00 133.156.993,00 101.244.912,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 39.440,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 183.994.579,00 188.226.024,00 167.446.374,00 133.156.993,00 101.205.472,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.795.175,00 11.313.893,00 7.387.780,00 6.890.216,00 6.739.591,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.795.175,00 11.313.893,00 7.387.780,00 6.890.216,00 6.739.591,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 82.121.069,00 79.453.057,00 53.656.109,00 46.624.845,00 46.397.264,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 57.845.768,00 29.196.421,00 33.415.775,00 19.041.198,00 17.098.729,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.704.139,00 10.864.223,00 8.737.579,00 4.784.114,00 5.559.001,00
ARA TOPLAM 608.869.543,00 639.977.128,00 530.589.845,00 470.226.925,00 262.158.036,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.162.639.348,00 1.164.451.796,00 453.997.993,00 370.691.614,00 345.675.265,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 580.186.448,00 567.418.917,00 206.097.138,00 168.991.777,00 153.769.376,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.294.851,00 49.722.352,00 15.764.939,00 13.936.731,00 13.319.183,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 481.310,00 2.158.926,00 1.088.574,00 535.329,00 242.960,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 12.746.314,00 7.985.119,00 4.777.211,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.771.508.891,00 1.804.428.924,00 984.587.838,00 840.918.539,00 607.833.301,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 499.712.492,00 506.582.303,00 395.074.871,00 304.172.374,00 303.914.246,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 134.770.424,00 153.563.883,00 93.679.579,00 57.378.376,00 59.797.066,00
- Banka Kredileri 20.021.104,00 19.580.490,00 12.419.191,00 9.080.247,00 15.749.651,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.736.673,00 27.155.497,00 19.986.044,00 24.784.375,00 18.304.221,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 15.230.526,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 177.660.969,00 189.041.297,00 146.597.209,00 119.759.142,00 125.914.015,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 177.660.969,00 189.041.297,00 146.597.209,00 119.759.142,00 125.914.015,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 80.094.176,00 58.287.461,00 52.339.670,00 35.489.309,00 40.433.601,00
Diğer Borçlar 1.997.457,00 2.103.186,00 1.748.791,00 1.629.768,00 988.586,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.997.457,00 2.103.186,00 1.748.791,00 1.629.768,00 988.586,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.572.077,00 11.596.733,00 16.495.512,00 1.585.147,00 9.763.196,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.450.671,00 16.032.953,00 20.441.819,00 20.899.996,00 18.686.125,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 38.874.926,00 33.094.916,00 23.584.619,00 23.625.523,00 21.977.468,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21.346.912,00 14.959.682,00 11.496.601,00 11.537.505,00 10.322.488,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.528.014,00 18.135.234,00 12.088.018,00 12.088.018,00 11.654.980,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27.555.119,00 15.706.377,00 20.201.628,00 19.020.738,00 8.049.968,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 311.503.680,00 351.473.580,00 187.855.178,00 181.516.230,00 178.769.862,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 236.055.724,00 283.078.950,00 168.182.645,00 160.259.266,00 155.159.909,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 214.136.724,00 259.849.983,00 160.107.844,00 146.001.101,00 139.929.383,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 31.924.075,00 26.027.103,00 19.672.533,00 18.080.005,00 23.609.953,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.924.075,00 26.027.103,00 19.672.533,00 18.080.005,00 23.609.953,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 43.523.881,00 42.367.527,00 0,00 1.849.179,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 811.216.172,00 858.055.883,00 582.930.049,00 485.688.604,00 482.684.108,00
Ö Z K A Y N A K L A R 960.292.719,00 946.373.041,00 401.657.789,00 355.229.935,00 125.149.193,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 960.292.719,00 946.373.041,00 401.657.789,00 355.229.935,00 125.149.193,00
Ödenmiş Sermaye 107.000.000,00 107.000.000,00 107.000.000,00 107.000.000,00 100.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 87.820.163,00 87.820.163,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 247.593.890,00 247.593.890,00 150.512.319,00 150.512.319,00 12.319,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.075.062,00 -18.570.338,00 -15.450.832,00 -14.074.762,00 -19.365.948,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -24.075.062,00 -18.570.338,00 -15.450.832,00 -14.074.762,00 -19.365.948,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.075.062,00 -18.570.338,00 -15.450.832,00 -14.074.762,00 -19.365.948,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 4.871.555,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.861.776,00 -27.012.813,00 1.994.869,00 9.686.413,00 4.871.555,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.742.822,00 10.742.822,00 5.265.410,00 5.265.410,00 495.606,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 538.799.317,00 342.492.293,00 10.292.840,00 10.292.840,00 15.062.644,00
Net Dönem Karı/Zararı 31.273.365,00 196.307.024,00 142.043.183,00 86.547.715,00 24.073.017,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.771.508.891,00 1.804.428.924,00 984.587.838,00 840.918.539,00 607.833.301,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi