Geri Dön

BIENY | Bien Yapi Urunleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,05
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,52
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 9.199.293.503,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 115.490.544,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BIENY
Sektör
Adres Barbaros Mah, Billur Sok. No:1/16, Çankaya /Ankara
Telefon +90 228 214 80 00
Faks +90 216 8880465
Web www.bienseramik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NURULLAH ERCAN 288.673.881,00 79,97
TOPLAM 361.000.000,00 100,00
DİĞER 72.326.119,00 20,03
Toplam 722.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bien Banyo Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 250.000.000,00 100,00
Bien Trading Dış Ticaret A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.756.416.719,00 5.178.936.867,00 3.313.641.967,00 1.384.540.182,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 7.185.909.006,00 4.167.546.404,00 2.667.789.201,00 -1.088.951.306,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.570.507.713,00 1.011.390.463,00 645.852.766,00 295.588.876,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.570.507.713,00 1.011.390.463,00 645.852.766,00 295.588.876,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 215.306.407,00 92.976.129,00 57.648.870,00 -26.680.724,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 459.746.635,00 244.453.998,00 154.968.214,00 -78.431.867,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 73.582.524,00 41.791.248,00 21.565.848,00 -9.124.735,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 391.341.160,00 851.507.598,00 413.650.212,00 154.513.794,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 445.310.589,00 1.072.571.607,00 460.293.693,00 -140.709.183,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 767.902.718,00 411.105.079,00 365.026.353,00 195.156.161,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 381.111.959,00 548.352.330,00 113.723.527,00 5.145.377,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 45.745.958,00 5.984.071,00 1.127.194,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.026.446.685,00 946.401.259,00 473.827.070,00 203.161.436,00 0,00
Finansman gelirleri 468.408.412,00 284.792.288,00 259.946.228,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 659.268.361,00 339.571.572,00 183.222.056,00 -83.703.989,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -747.447.002,00 891.621.975,00 550.551.242,00 125.908.596,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -862.937.546,00 130.846.858,00 165.524.390,00 -5.441.713,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 122.614.870,00 121.444.581,00 105.427.771,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -985.552.416,00 9.402.277,00 60.096.619,00 -5.441.713,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 115.490.544,00 760.775.117,00 385.026.852,00 120.466.883,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 115.490.544,00 760.775.117,00 385.026.852,00 120.466.883,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 115.490.544,00 760.775.117,00 385.026.852,00 120.466.883,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,32 2,11 1,07 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,32 2,11 1,07 0,42 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -23.589.786,00 36.856.993,00 17.765.731,00 -132.296,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -31.453.048,00 46.071.241,00 22.207.164,00 -165.370,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -7.863.262,00 9.214.248,00 4.441.433,00 33.074,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -7.863.262,00 9.214.248,00 4.441.433,00 33.074,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -23.589.786,00 36.856.993,00 17.765.731,00 -132.296,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 91.900.758,00 797.632.110,00 402.792.583,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 91.900.758,00 797.632.110,00 402.792.583,00 120.334.587,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,32 2,11 1,07 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 6.451.149,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.441.942.418,00 8.036.131.922,00 8.360.409.782,00 4.400.760.473,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 391.172.616,00 111.526.594,00 58.056.963,00 51.768.146,00 0,00
Finansal Yatırımlar 1.977.936.728,00 2.626.257.439,00 3.488.953.753,00 213.478.818,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.647.912.437,00 3.066.074.085,00 2.403.385.132,00 2.304.937.278,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 326.842.068,00 267.311.140,00 287.724.688,00 339.921.799,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.321.070.369,00 2.798.762.945,00 2.115.660.444,00 1.965.015.479,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 152.554.027,00 75.654.269,00 71.340.265,00 74.652.202,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 365.367,00 4.557.605,00 447.605,00 5.401.305,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 152.188.660,00 71.096.664,00 70.892.660,00 69.250.897,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 774.693.000,00 0,00 0,00
Stoklar 2.949.073.174,00 1.602.394.275,00 1.395.210.626,00 1.552.044.289,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 236.732.311,00 362.549.767,00 133.109.397,00 120.971.790,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 357.453,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 85.607.362,00 161.062.548,00 7.148.792,00 55.418.761,00 0,00
ARA TOPLAM 8.441.942.418,00 8.036.131.922,00 8.360.409.782,00 4.400.760.473,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.049.811.035,00 1.762.415.800,00 1.145.577.790,00 1.142.420.176,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.820.819,00 251.126,00 282.949,00 1.284.040,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.724.181.100,00 1.070.509.993,00 882.633.252,00 862.019.962,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.566.108,00 7.997.004,00 6.295.007,00 5.220.186,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.566.108,00 7.997.004,00 6.295.007,00 5.220.186,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 561.440.809,00 89.785.897,00 42.999.155,00 102.993.783,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 5.178.842,00 3.770.635,00 2.793.256,00 2.195.899,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 13.491.753.453,00 9.798.547.722,00 9.505.987.572,00 5.543.180.649,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.806.884.360,00 3.788.985.109,00 3.887.571.836,00 2.958.193.949,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 957.356.410,00 1.381.734.831,00 1.459.870.393,00 1.276.665.774,00 0,00
- Banka Kredileri 950.661.441,00 938.959.719,00 1.204.796.729,00 1.271.965.785,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 924.139.021,00 41.244.251,00 39.822.731,00 27.380.783,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.512.471.516,00 1.468.474.542,00 1.320.955.899,00 1.042.415.355,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 467.574.221,00 412.839.117,00 185.764.617,00 290.582.366,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.044.897.295,00 1.055.635.425,00 1.135.191.282,00 751.832.989,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.247.750,00 36.194.211,00 22.799.754,00 19.352.153,00 0,00
Diğer Borçlar 63.020.963,00 229.257.075,00 86.558.690,00 178.414.865,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 47.608.979,00 88.587.374,00 70.911.305,00 168.368.645,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.411.984,00 140.669.701,00 15.647.385,00 10.046.220,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 39.046.134,00 324.953.774,00 69.187.892,00 388.491.801,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 728.535,00 15.352.696,00 54.161.443,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 31.893.260,00 32.731.718,00 26.281.635,00 14.718.882,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.899.400,00 30.737.858,00 24.287.775,00 12.725.022,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.993.860,00 1.993.860,00 1.993.860,00 1.993.860,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.104.426,00 134.266.123,00 8.290.898,00 1.625.377,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 485.575.590,00 326.242.299,00 329.176.580,00 560.048.629,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 354.966.922,00 259.592.485,00 268.772.620,00 481.082.433,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.085.658,00 10.794.064,00 11.736.425,00 4.884.119,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 119.712.362,00 66.649.814,00 60.403.960,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 119.712.362,00 66.649.814,00 60.403.960,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.896.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.292.459.950,00 4.115.227.408,00 4.216.748.416,00 3.518.242.578,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 9.199.293.503,00 5.683.320.314,00 5.289.239.156,00 2.024.938.071,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.199.293.503,00 5.683.320.314,00 5.289.239.156,00 2.024.938.071,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 361.000.000,00 361.000.000,00 361.000.000,00 288.673.881,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 873.905,00 530.369,00 530.369,00 530.369,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 998.987.062,00 252.881,00 252.881,00 252.881,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.158.455.765,00 2.908.758.601,00 2.909.516.970,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -115.568.959,00 -10.077.425,00 -29.168.687,00 -47.066.714,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -115.568.959,00 -10.077.425,00 -29.168.687,00 -47.066.714,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -115.568.959,00 -10.077.425,00 -29.168.687,00 -47.066.714,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 172.266.523,00 78.410.937,00 88.312.783,00 88.312.783,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.507.788.663,00 1.583.669.834,00 1.573.767.988,00 1.573.767.988,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 115.490.544,00 760.775.117,00 385.026.852,00 120.466.883,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 13.491.753.453,00 9.798.547.722,00 9.505.987.572,00 5.543.180.649,00 0,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 0,00 476.198.314,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi