Geri Dön

BEYAZ | Beyaz Filo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BEYAZ
Sektör Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmeti vermek
Adres Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya / ANKARA
Telefon (312)4542000
Faks (312)4542055
Web www.beyazfilo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 18.776.753,60 18,84
GÖKHAN SAYGI 29.672.247,50 29,77
Gürkan Gençler 29.672.247,00 29,77
TOPLAM 99.687.500,00 100,00
DİĞER 21.566.251,90 21,62
Toplam 199.375.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EDİRNE SERVİS VE OTOMOTİV A.Ş. 40.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
12.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.837.604.071,00 1.464.890.285,00 645.223.333,00 1.470.676.139,00 1.129.150.927,00
Satışların Maliyeti (-) -1.760.731.575,00 -1.408.728.454,00 -629.743.810,00 -1.413.990.387,00 -1.088.770.932,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 76.872.496,00 56.161.831,00 15.479.523,00 56.685.752,00 40.379.995,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 76.872.496,00 56.161.831,00 15.479.523,00 56.685.752,00 40.379.995,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.401.740,00 -8.771.965,00 -3.703.687,00 -11.858.832,00 -8.059.231,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.987.756,00 -8.426.533,00 -3.288.307,00 -12.270.303,00 -8.613.568,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.666.743,00 1.908.565,00 725.179,00 4.462.342,00 3.202.437,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -431.889,00 -470.604,00 -225.745,00 -3.868.843,00 -321.164,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 50.717.854,00 40.401.294,00 8.986.963,00 33.150.116,00 26.588.469,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.968.499,00 1.430.956,00 1.964.269,00 101.978,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 53.686.353,00 41.832.250,00 10.951.232,00 33.252.094,00 26.588.469,00
Finansman Gelirleri 23.779.849,00 14.251.583,00 4.758.682,00 21.119.767,00 7.313.159,00
Finansman Giderleri (-) -8.669.500,00 -4.327.722,00 -1.468.759,00 -3.230.132,00 -2.570.608,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 68.796.702,00 51.756.111,00 14.241.155,00 51.141.729,00 31.331.020,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.794.277,00 -11.997.946,00 -1.954.382,00 -13.089.115,00 -8.255.255,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.525.772,00 -9.959.286,00 -2.622.646,00 -12.530.946,00 -7.279.548,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.731.495,00 -2.038.660,00 668.264,00 -558.169,00 -975.707,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 64.002.425,00 39.758.165,00 12.286.773,00 38.052.614,00 23.075.765,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 64.002.425,00 39.758.165,00 12.286.773,00 38.052.614,00 23.075.765,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 64.002.425,00 39.758.165,00 12.286.773,00 38.052.614,00 23.075.765,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -486.044,00 -11.907,00 -72.016,00 14.381.574,00 -335.742,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 18.153.259,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -89.996,00 0,00 -419.678,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -607.556,00 -14.884,00 0,00 -176.291,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -486.044,00 -11.907,00 17.980,00 -3.771.685,00 83.936,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -486.044,00 -11.907,00 -72.016,00 14.381.574,00 -335.742,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 63.516.381,00 39.746.258,00 12.214.757,00 52.434.188,00 22.740.023,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 489.672.787,00 466.758.847,00 621.166.683,00 360.388.049,00 253.924.246,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 131.832.025,00 96.955.453,00 100.978.747,00 59.974.036,00 110.449.645,00
Finansal Yatırımlar 41.667.075,00 8.334.500,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 51.766.332,00 149.765.108,00 261.798.572,00 111.175.509,00 100.330.325,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 1.552.131,00 0,00 215.080,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.766.332,00 148.212.977,00 261.798.572,00 110.960.429,00 100.330.325,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 372.537,00 521.914,00 341.427,00 630.620,00 802.974,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 372.537,00 521.914,00 341.427,00 630.620,00 802.974,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 235.995.210,00 204.071.170,00 250.848.111,00 171.314.753,00 35.348.990,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.740.919,00 3.995.496,00 3.905.011,00 748.412,00 1.050.684,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.922.732,00 2.705.110,00 100.468,00 12.531.148,00 5.571.556,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.375.957,00 410.096,00 3.194.347,00 4.013.571,00 370.072,00
ARA TOPLAM 489.672.787,00 466.758.847,00 621.166.683,00 360.388.049,00 253.924.246,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 86.344.842,00 79.683.153,00 77.411.059,00 75.976.972,00 51.731.648,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 61.777.883,00 60.460.972,00 61.618.499,00 58.866.238,00 33.496.730,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.498.390,00 15.547.326,00 15.598.131,00 15.650.703,00 15.668.231,00
- Şerefiye 15.239.193,00 15.239.193,00 15.239.193,00 15.239.193,00 15.239.193,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 259.197,00 308.133,00 358.938,00 411.510,00 429.038,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.860.531,00 2.820.531,00 143.253,00 1.282.633,00 1.565.454,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.415.050,00 0,00 0,00 0,00 823.835,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 576.017.629,00 546.442.000,00 698.577.742,00 436.365.021,00 305.655.894,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 325.934.093,00 313.984.714,00 484.982.791,00 232.191.790,00 133.601.377,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 62.234.607,00 32.434.607,00 66.209.771,00 13.000.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.059.131,00 23.195.151,00 4.565.465,00 4.477.013,00 5.542.553,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 202.623.983,00 193.923.868,00 352.090.377,00 189.812.543,00 98.706.888,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 202.623.983,00 193.923.868,00 352.090.377,00 189.812.543,00 98.706.888,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.905.617,00 1.916.636,00 1.400.269,00 535.570,00 1.159.170,00
Diğer Borçlar 956.956,00 993.019,00 990.290,00 1.006.009,00 1.017.545,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 956.956,00 993.019,00 990.290,00 1.006.009,00 1.017.545,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.572.826,00 16.222.686,00 14.657.542,00 3.790.221,00 6.093.612,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.525.772,00 9.959.286,00 2.622.646,00 12.530.946,00 7.279.548,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.503.914,00 1.253.968,00 1.077.747,00 848.052,00 524.244,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 928.058,00 678.112,00 719.891,00 490.196,00 485.744,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 575.856,00 575.856,00 357.856,00 357.856,00 38.500,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.450.581,00 33.887.047,00 41.317.323,00 6.151.545,00 13.241.164,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.135.001,00 11.278.874,00 4.201.061,00 5.794.198,00 3.369.649,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.270.944,00 4.369.535,00 230.469,00 1.405.115,00 1.404.888,00
Banka Kredileri 1.270.944,00 4.369.535,00 230.469,00 1.405.115,00 1.404.888,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.182.315,00 2.435.699,00 2.218.879,00 1.951.126,00 1.964.761,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 1.951.126,00 1.964.761,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.182.315,00 2.435.699,00 2.218.879,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 4.473.640,00 1.751.713,00 2.437.957,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 331.069.094,00 325.263.588,00 489.183.852,00 237.985.988,00 136.971.026,00
Ö Z K A Y N A K L A R 244.948.535,00 221.178.412,00 209.393.890,00 198.379.033,00 168.684.868,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 244.948.535,00 221.178.412,00 209.393.890,00 198.379.033,00 168.684.868,00
Ödenmiş Sermaye 99.687.500,00 99.687.500,00 99.687.500,00 99.687.500,00 99.687.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.332.049,00 1.332.049,00 1.332.049,00 1.332.049,00 1.332.049,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.750.182,00 12.224.319,00 12.164.310,00 12.236.226,00 -2.481.090,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.750.182,00 12.224.319,00 12.164.310,00 12.236.226,00 -2.481.090,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.772.425,00 -2.298.288,00 -2.358.297,00 -2.286.381,00 -2.481.090,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.253.355,00 9.253.355,00 6.439.629,00 6.439.629,00 6.439.629,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 58.923.024,00 58.923.024,00 77.483.629,00 40.631.015,00 40.631.015,00
Net Dönem Karı/Zararı 64.002.425,00 39.758.165,00 12.286.773,00 38.052.614,00 23.075.765,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 576.017.629,00 546.442.000,00 698.577.742,00 436.365.021,00 305.655.894,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi