Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BEYAZ
Sektör Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmeti vermek
Adres Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya / Ankara (312)4542000
Telefon 0312 454 20 00
Faks 0312 454 20 55
Web http://www.beyazfilo.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 21.566.251,90 21,63
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 18.776.753,60 18,84
GÖKHAN SAYGI 11.515.779,00 11,55
Gürkan Gençler 13.171.372,50 13,21
Metin Ziya Tansu 17.328.671,20 17,38
Osman Turgut Fırat 17.328.671,80 17,38
Toplam 99.687.500,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş. 249.996,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
11.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
12.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 348.146.221,00 0,00 610.176.472,00 0,00 357.881.531,00
Satışların Maliyeti (-) -323.431.709,00 0,00 -580.734.952,00 0,00 -342.803.792,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24.714.512,00 0,00 29.441.520,00 0,00 15.077.739,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.714.512,00 0,00 29.441.520,00 0,00 15.077.739,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.058.804,00 0,00 -8.671.119,00 0,00 -4.212.506,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.964.107,00 0,00 -12.418.942,00 0,00 -6.324.951,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.062.673,00 0,00 2.782.711,00 0,00 1.872.608,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.218.992,00 0,00 -1.835.425,00 0,00 -265.600,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 15.535.282,00 0,00 9.298.745,00 0,00 6.147.290,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.535.282,00 0,00 8.992.287,00 0,00 6.789.850,00
Finansman Gelirleri 1.039.853,00 0,00 1.194.614,00 0,00 389.586,00
Finansman Giderleri (-) -1.777.486,00 0,00 -9.134.733,00 0,00 -5.924.477,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 14.797.649,00 0,00 1.052.168,00 0,00 1.254.959,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.383.714,00 0,00 -122.223,00 0,00 -770.106,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.635.131,00 0,00 -1.488.091,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 251.417,00 0,00 1.365.868,00 0,00 -770.106,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.413.935,00 0,00 929.945,00 0,00 484.853,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.413.935,00 0,00 929.945,00 0,00 484.853,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 11.413.935,00 0,00 929.945,00 0,00 484.853,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 40.229,00 0,00 295.992,00 0,00 173.334,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 50.286,00 0,00 369.990,00 0,00 216.668,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -10.057,00 0,00 -73.998,00 0,00 -43.334,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 40.229,00 0,00 295.992,00 0,00 173.334,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 11.454.164,00 0,00 1.225.937,00 0,00 658.187,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 156.287.262,00 0,00 135.037.217,00 0,00 159.702.556,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.076.655,00 0,00 12.637.646,00 0,00 10.281.361,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 107.898.471,00 0,00 59.341.888,00 0,00 42.157.492,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 107.898.471,00 0,00 59.341.888,00 0,00 42.157.492,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 278.447,00 0,00 407.480,00 0,00 35.008,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 103,00 0,00 483,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 278.447,00 0,00 407.377,00 0,00 34.525,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 649.180,00
Stoklar 21.449.748,00 0,00 18.973.481,00 0,00 78.818.058,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.999.164,00 0,00 7.204.579,00 0,00 10.832.387,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.422.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 162.340,00 0,00 36.472.143,00 0,00 16.929.070,00
ARA TOPLAM 156.287.262,00 0,00 135.037.217,00 0,00 159.702.556,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 69.412.323,00 0,00 36.047.170,00 0,00 67.481.363,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.788.614,00 0,00 7.167.428,00 0,00 8.474.787,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.188.678,00 0,00 1.294.913,00 0,00 1.289.992,00
- Şerefiye 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 388.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.693.739,00 0,00 1.452.379,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 60.547.790,00 0,00 25.938.947,00 0,00 57.521.309,00
TOPLAM VARLIKLAR 225.699.585,00 0,00 171.084.387,00 0,00 227.183.919,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105.772.618,00 0,00 58.141.625,00 0,00 106.673.635,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.992.709,00 0,00 2.099.115,00 0,00 13.819.303,00
- Banka Kredileri 13.992.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.298.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 55.722.129,00 0,00 27.887.535,00 0,00 65.383.528,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.722.129,00 0,00 27.887.535,00 0,00 65.383.528,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.044.569,00 0,00 788.058,00 0,00 1.463.307,00
Diğer Borçlar 6.897.406,00 0,00 6.948.861,00 0,00 4.651.763,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.497.784,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.399.622,00 0,00 4.448.861,00 0,00 4.651.763,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.478.769,00 0,00 8.040.456,00 0,00 9.002.041,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.635.131,00 0,00 998.037,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 360.828,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 360.828,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.699.894,00 0,00 0,00 0,00 2.668.130,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.654.626,00 0,00 5.634.523,00 0,00 13.769.795,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 3.725.615,00 0,00 9.634.668,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.654.626,00 0,00 1.620.825,00 0,00 1.887.806,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.654.626,00 0,00 1.620.825,00 0,00 1.887.806,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 652.931,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 107.427.244,00 0,00 63.776.148,00 0,00 120.443.430,00
Ö Z K A Y N A K L A R 118.272.341,00 0,00 107.308.239,00 0,00 106.740.489,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 118.272.341,00 0,00 107.308.239,00 0,00 106.740.489,00
Ödenmiş Sermaye 99.687.500,00 0,00 99.687.500,00 0,00 99.687.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.332.049,00 0,00 1.332.049,00 0,00 1.332.049,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.247.979,00 0,00 -1.288.209,00 0,00 -1.410.867,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -1.288.209,00 0,00 -1.410.867,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.038.645,00 0,00 3.038.645,00 0,00 3.038.645,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.048.191,00 0,00 3.608.309,00 0,00 3.608.309,00
Net Dönem Karı/Zararı 11.413.935,00 0,00 929.945,00 0,00 484.853,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 225.699.585,00 0,00 171.084.387,00 0,00 227.183.919,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 5.756.745,00 0,00 6.766.290,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -1.288.209,00 0,00 -1.410.867,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi