Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,11
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 17,95
BIST-100'deki Ağırlığı 0,35
F/K Oranı 27,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,33
Dibe Uzaklık 22,77
Piyasa Değeri (USD) 58.395.323,93
Piyasa Değeri (TL) 400.743.750,00
Özsermaye (TL) 120.334.097,00
Sermaye (TL) 99.687.500,00
Net Kar (TL) 14.467.769,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BEYAZ
Sektör Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmeti vermek
Adres Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya / Ankara (312)4542000
Telefon 0312 454 20 00
Faks 0312 454 20 55
Web http://www.beyazfilo.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 21.566.251,90 21,63
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 18.776.753,60 18,84
GÖKHAN SAYGI 11.515.779,00 11,55
Gürkan Gençler 13.171.372,50 13,21
Metin Ziya Tansu 17.328.671,20 17,38
Osman Turgut Fırat 17.328.671,80 17,38
Toplam 99.687.500,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş. 249.996,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
18.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
12.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 775.579.491,00 0,00 348.146.221,00 0,00 610.176.472,00
Satışların Maliyeti (-) -734.487.710,00 0,00 -323.431.709,00 0,00 -580.734.952,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.091.781,00 0,00 24.714.512,00 0,00 29.441.520,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.091.781,00 0,00 24.714.512,00 0,00 29.441.520,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.864.738,00 0,00 -4.058.804,00 0,00 -8.671.119,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.623.955,00 0,00 -3.964.107,00 0,00 -12.418.942,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.981.348,00 0,00 2.062.673,00 0,00 2.782.711,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.370.989,00 0,00 -3.218.992,00 0,00 -1.835.425,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 22.213.447,00 0,00 15.535.282,00 0,00 9.298.745,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 22.213.447,00 0,00 15.535.282,00 0,00 8.992.287,00
Finansman Gelirleri 1.660.132,00 0,00 1.039.853,00 0,00 1.194.614,00
Finansman Giderleri (-) -5.255.916,00 0,00 -1.777.486,00 0,00 -9.134.733,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 18.617.663,00 0,00 14.797.649,00 0,00 1.052.168,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.149.894,00 0,00 -3.383.714,00 0,00 -122.223,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.478.778,00 0,00 -3.635.131,00 0,00 -1.488.091,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 328.884,00 0,00 251.417,00 0,00 1.365.868,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 14.467.769,00 0,00 11.413.935,00 0,00 929.945,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 14.467.769,00 0,00 11.413.935,00 0,00 929.945,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 14.467.769,00 0,00 11.413.935,00 0,00 929.945,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -951.849,00 0,00 40.229,00 0,00 295.992,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.189.811,00 0,00 50.286,00 0,00 369.990,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 237.962,00 0,00 -10.057,00 0,00 -73.998,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -951.849,00 0,00 40.229,00 0,00 295.992,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.515.920,00 0,00 11.454.164,00 0,00 1.225.937,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 282.354.758,00 0,00 156.287.262,00 0,00 135.037.217,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 47.559.306,00 0,00 13.076.655,00 0,00 12.637.646,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 191.334.846,00 0,00 107.898.471,00 0,00 59.341.888,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 191.328.622,00 0,00 107.898.471,00 0,00 59.341.888,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 131.379,00 0,00 278.447,00 0,00 407.480,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 131.379,00 0,00 278.447,00 0,00 407.377,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.837.432,00 0,00 21.449.748,00 0,00 18.973.481,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.385.647,00 0,00 10.999.164,00 0,00 7.204.579,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.734.198,00 0,00 2.422.437,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.371.950,00 0,00 162.340,00 0,00 36.472.143,00
ARA TOPLAM 282.354.758,00 0,00 156.287.262,00 0,00 135.037.217,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 9.067.597,00 0,00 69.412.323,00 0,00 36.047.170,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.861.999,00 0,00 5.788.614,00 0,00 7.167.428,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.037.871,00 0,00 1.188.678,00 0,00 1.294.913,00
- Şerefiye 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 237.871,00 0,00 388.678,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.019.225,00 0,00 1.693.739,00 0,00 1.452.379,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 60.547.790,00 0,00 25.938.947,00
TOPLAM VARLIKLAR 291.422.355,00 0,00 225.699.585,00 0,00 171.084.387,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 168.376.229,00 0,00 105.772.618,00 0,00 58.141.625,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.603.558,00 0,00 13.992.709,00 0,00 2.099.115,00
- Banka Kredileri 24.603.558,00 0,00 13.992.709,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.393.550,00 0,00 9.298.229,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 42.915.513,00 0,00 55.722.129,00 0,00 27.887.535,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.915.513,00 0,00 55.722.129,00 0,00 27.887.535,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 89.760,00 0,00 1.044.569,00 0,00 788.058,00
Diğer Borçlar 903.612,00 0,00 6.897.406,00 0,00 6.948.861,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 5.497.784,00 0,00 2.500.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 903.612,00 0,00 1.399.622,00 0,00 4.448.861,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.656.372,00 0,00 11.478.769,00 0,00 8.040.456,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.478.778,00 0,00 3.635.131,00 0,00 998.037,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 337.970,00 0,00 0,00 0,00 360.828,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 337.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 360.828,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.327.998,00 0,00 3.699.894,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.712.029,00 0,00 1.654.626,00 0,00 5.634.523,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.725.615,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.712.029,00 0,00 1.654.626,00 0,00 1.620.825,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.712.029,00 0,00 1.654.626,00 0,00 1.620.825,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 171.088.258,00 0,00 107.427.244,00 0,00 63.776.148,00
Ö Z K A Y N A K L A R 120.334.097,00 0,00 118.272.341,00 0,00 107.308.239,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 120.334.097,00 0,00 118.272.341,00 0,00 107.308.239,00
Ödenmiş Sermaye 99.687.500,00 0,00 99.687.500,00 0,00 99.687.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.332.049,00 0,00 1.332.049,00 0,00 1.332.049,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.240.057,00 0,00 -1.247.979,00 0,00 -1.288.209,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.240.057,00 0,00 0,00 0,00 -1.288.209,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.240.057,00 0,00 0,00 0,00 -1.288.209,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.038.645,00 0,00 3.038.645,00 0,00 3.038.645,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.048.191,00 0,00 4.048.191,00 0,00 3.608.309,00
Net Dönem Karı/Zararı 14.467.769,00 0,00 11.413.935,00 0,00 929.945,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 291.422.355,00 0,00 225.699.585,00 0,00 171.084.387,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.756.745,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi