Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BEYAZ
Sektör Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmeti vermek
Adres Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya / Ankara (312)4542000
Telefon 0312 454 20 00
Faks 0312 454 20 55
Web http://www.beyazfilo.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gürkan Gençler 29.672.247,00 29,77
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 18.776.753,60 18,84
Diğer 21.566.251,90 21,62
GÖKHAN SAYGI 29.672.247,50 29,77
Toplam 99.687.500,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EDİRNE SERVİS VE OTOMOTİV A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
12.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 776.880.732,00 0,00 0,00 0,00 377.186.195,00
Satışların Maliyeti (-) -747.606.380,00 0,00 0,00 0,00 -359.448.076,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.274.352,00 0,00 0,00 0,00 17.738.119,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 29.274.352,00 0,00 0,00 0,00 17.738.119,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.046.482,00 0,00 0,00 0,00 -3.360.637,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.225.576,00 0,00 0,00 0,00 -4.111.685,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.962.263,00 0,00 0,00 0,00 1.334.612,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -279.014,00 0,00 0,00 0,00 -453.572,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 21.685.543,00 0,00 0,00 0,00 11.146.837,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.658.379,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -415.822,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 21.685.543,00 0,00 0,00 0,00 13.389.394,00
Finansman Gelirleri 3.364.145,00 0,00 0,00 0,00 1.729.656,00
Finansman Giderleri (-) -2.130.888,00 0,00 0,00 0,00 -1.107.602,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 22.918.800,00 0,00 0,00 0,00 14.011.448,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.135.336,00 0,00 0,00 0,00 -3.395.977,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.374.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.007.632,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -761.336,00 0,00 0,00 0,00 -388.345,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 16.783.464,00 0,00 0,00 0,00 10.615.471,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 16.783.464,00 0,00 0,00 0,00 10.615.471,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 16.783.464,00 0,00 0,00 0,00 10.615.471,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 38.684,00 0,00 0,00 0,00 -68.047,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 48.355,00 0,00 0,00 0,00 -85.059,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -9.671,00 0,00 0,00 0,00 17.012,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 38.684,00 0,00 0,00 0,00 -68.047,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 16.822.148,00 0,00 0,00 0,00 10.547.424,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 357.238.539,00 0,00 0,00 0,00 198.499.047,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 46.964.382,00 0,00 0,00 0,00 50.635.396,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 179.067.582,00 0,00 0,00 0,00 53.604.705,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 613.060,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 179.067.582,00 0,00 0,00 0,00 52.991.645,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.029.003,00 0,00 0,00 0,00 504.773,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 449,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.029.003,00 0,00 0,00 0,00 504.324,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 126.453.280,00 0,00 0,00 0,00 70.921.828,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.641.550,00 0,00 0,00 0,00 8.301.439,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 721.865,00 0,00 0,00 0,00 1.270.483,00
Diğer Dönen Varlıklar 360.877,00 0,00 0,00 0,00 13.260.423,00
ARA TOPLAM 357.238.539,00 0,00 0,00 0,00 198.499.047,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 47.439.865,00 0,00 0,00 0,00 12.820.546,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 26.108.655,00 0,00 0,00 0,00 7.288.080,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar -3.441.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.603.794,00 0,00 0,00 0,00 593.276,00
- Şerefiye 15.239.193,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 333.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.596.479,00 0,00 0,00 0,00 3.143.812,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 944.599,00 0,00 0,00 0,00 1.647.892,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 404.678.404,00 0,00 0,00 0,00 211.319.593,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 230.062.048,00 0,00 0,00 0,00 74.351.706,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.586.936,00 0,00 0,00 0,00 3.011.118,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 141.296.355,00 0,00 0,00 0,00 52.236.896,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 25.306,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 141.296.355,00 0,00 0,00 0,00 52.211.590,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.010.291,00 0,00 0,00 0,00 459.051,00
Diğer Borçlar 8.280.375,00 0,00 0,00 0,00 939.115,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.215.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.064.475,00 0,00 0,00 0,00 939.115,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.892.121,00 0,00 0,00 0,00 844.047,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.374.000,00 0,00 0,00 0,00 3.007.632,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 604.820,00 0,00 0,00 0,00 335.667,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 566.320,00 0,00 0,00 0,00 335.667,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.992.982,00 0,00 0,00 0,00 8.507.625,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.844.509,00 0,00 0,00 0,00 9.312.998,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.405.116,00 0,00 0,00 0,00 7.988.882,00
Banka Kredileri 1.405.116,00 0,00 0,00 0,00 7.988.882,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.439.393,00 0,00 0,00 0,00 1.324.116,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.439.393,00 0,00 0,00 0,00 1.324.116,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 232.906.557,00 0,00 0,00 0,00 83.664.704,00
Ö Z K A Y N A K L A R 171.771.847,00 0,00 0,00 0,00 127.654.889,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 171.771.847,00 0,00 0,00 0,00 127.654.889,00
Ödenmiş Sermaye 99.687.500,00 0,00 0,00 0,00 99.687.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.332.049,00 0,00 0,00 0,00 1.332.049,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.106.664,00 0,00 0,00 0,00 -2.308.104,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.106.664,00 0,00 0,00 0,00 -2.308.104,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.106.664,00 0,00 0,00 0,00 -2.308.104,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.848.272,00 0,00 0,00 0,00 3.848.272,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 52.227.226,00 0,00 0,00 0,00 14.479.701,00
Net Dönem Karı/Zararı 16.783.464,00 0,00 0,00 0,00 10.615.471,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 404.678.404,00 0,00 0,00 0,00 211.319.593,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 193.276,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi