Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,27
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,17
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 12,42
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,55
Dibe Uzaklık 16,99
Piyasa Değeri (USD) 93.258.841,74
Piyasa Değeri (TL) 328.425.000,00
Özsermaye (TL) 92.580.701,00
Sermaye (TL) 36.250.000,00
Net Kar (TL) 26.447.043,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu BEYAZ
Sektör Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmeti vermek
Adres Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1/1 Çankaya-ANKARA
Telefon 0312 454 20 00
Faks 0312 454 20 32
Web http://www.beyazfilo.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Can Teoman 5.151.085,00 14,21
Diğer 4.967.451,00 13,70
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 5.889.960,00 16,25
GÖKHAN SAYGI 4.772.068,00 13,16
Gürkan Gençler 5.199.650,00 14,34
Metin Ziya Tansu 5.099.709,00 14,07
Osman Turgut Fırat 5.170.077,00 14,26
Toplam 36.250.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş. 249.996,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 519.126.404,00 0,00 336.391.678,00 0,00 407.312.940,00
Satışların Maliyeti (-) -462.418.360,00 0,00 -300.482.557,00 0,00 -329.852.648,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 56.708.044,00 0,00 35.909.121,00 0,00 77.460.292,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 56.708.044,00 0,00 35.909.121,00 0,00 77.460.292,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.883.957,00 0,00 -3.360.383,00 0,00 -3.323.332,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.449.725,00 0,00 -4.427.216,00 0,00 -3.685.390,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.423.844,00 0,00 1.133.864,00 0,00 2.989.944,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.536.839,00 0,00 -2.187.173,00 0,00 -2.838.486,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 39.261.367,00 0,00 27.068.213,00 0,00 70.603.028,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 40.330.224,00 0,00 27.261.703,00 0,00 74.654.206,00
Finansman Gelirleri 187.629,00 0,00 43.391,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -10.929.363,00 0,00 -5.031.052,00 0,00 -19.796.265,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 29.588.490,00 0,00 22.274.042,00 0,00 58.339.885,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.141.447,00 0,00 -829.617,00 0,00 -15.836.182,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.878.750,00 0,00 0,00 0,00 -10.628.454,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -262.697,00 0,00 -829.617,00 0,00 -5.207.728,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 26.447.043,00 0,00 21.444.425,00 0,00 42.503.703,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 26.447.043,00 0,00 21.444.425,00 0,00 42.503.703,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 42.503.703,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 26.447.043,00 0,00 21.444.425,00 0,00 42.503.703,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -489.649,00 0,00 -498.824,00 0,00 -234.868,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -612.061,00 0,00 -498.824,00 0,00 -293.585,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 122.412,00 0,00 0,00 0,00 58.717,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -489.649,00 0,00 -498.824,00 0,00 -234.868,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 42.268.835,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 25.957.394,00 0,00 20.945.601,00 0,00 42.268.835,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kesin Taahhüt - Riskten Korunma Hesabı Kur Farkı Geliri / (Gideri) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.051.178,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 3.481.944,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 98.463.072,00 0,00 102.285.712,00 0,00 43.696.569,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.655.546,00 0,00 6.986.931,00 0,00 2.641.868,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 1.709.329,00 0,00 592.495,00
Ticari Alacaklar 39.442.715,00 0,00 32.177.337,00 0,00 13.734.707,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 441.091,00 0,00 1.597,00 0,00 100.319,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 39.001.624,00 0,00 32.175.740,00 0,00 13.634.388,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 365.825,00 0,00 8.800.789,00 0,00 18.740,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 352.864,00 0,00 8.792.789,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.961,00 0,00 8.000,00 0,00 18.740,00
Türev Araçlar 1.167.217,00 0,00 1.837.971,00 0,00 0,00
Stoklar 31.152.567,00 0,00 14.939.917,00 0,00 15.014.707,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.059.177,00 0,00 4.059.167,00 0,00 3.649.084,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 21.620.025,00 0,00 31.774.271,00 0,00 4.635.027,00
ARA TOPLAM 98.463.072,00 0,00 102.285.712,00 0,00 43.696.569,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 98.000.939,00 0,00 113.006.228,00 0,00 132.415.776,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 19.502.795,00 0,00 40.444.004,00 0,00 2.469.825,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 8.839.633,00 0,00 9.901.152,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.203.421,00 0,00 29.796,00 0,00 40.873,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 40.873,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 76.899.201,00 0,00 72.196.610,00 0,00 80.429.789,00
TOPLAM VARLIKLAR 196.464.011,00 0,00 215.291.940,00 0,00 176.112.345,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.499.731,00 0,00 121.768.418,00 0,00 99.008.015,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.393.873,00 0,00 61.149.242,00 0,00 19.888.295,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 11.665.447,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 32.359.289,00 0,00 23.103.087,00 0,00 29.297.854,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.798,00 0,00 333.625,00 0,00 9.233,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.345.491,00 0,00 22.769.462,00 0,00 29.288.621,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.402.495,00 0,00 999.393,00 0,00 461.638,00
Diğer Borçlar 24.877.942,00 0,00 7.269.830,00 0,00 19.275.138,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.212.989,00 0,00 3.721.844,00 0,00 15.677.091,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.664.953,00 0,00 3.547.986,00 0,00 3.598.047,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.636.301,00 0,00 16.877.580,00 0,00 8.633.007,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.873.764,00 0,00 0,00 0,00 6.298.909,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 574.522,00 0,00 543.384,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 574.522,00 0,00 543.384,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 694.542,00 0,00 7.085.541,00 0,00 2.944.343,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.383.579,00 0,00 5.954.614,00 0,00 10.481.023,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.349.570,00 0,00 3.082.641,00 0,00 7.672.372,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.075.040,00 0,00 830.633,00 0,00 442.231,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.075.040,00 0,00 830.633,00 0,00 442.231,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 790.055,00 0,00 1.354.680,00 0,00 649.770,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 103.883.310,00 0,00 127.723.032,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 92.580.701,00 0,00 87.568.908,00 0,00 66.623.307,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 92.580.701,00 0,00 87.568.908,00 0,00 66.623.307,00
Ödenmiş Sermaye 36.250.000,00 0,00 36.250.000,00 0,00 36.250.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.348.303,00 0,00 12.348.303,00 0,00 12.348.303,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.095.888,00 0,00 -1.105.063,00 0,00 -606.239,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.095.888,00 0,00 -1.105.063,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.095.888,00 0,00 -1.105.063,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.168.615,00 0,00 2.168.615,00 0,00 2.168.615,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.462.628,00 0,00 16.462.628,00 0,00 -26.041.075,00
Net Dönem Karı/Zararı 26.447.043,00 0,00 21.444.425,00 0,00 42.503.703,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 196.464.011,00 0,00 215.291.940,00 0,00 176.112.345,00
Kesin Taahhüt - Riskten korunma hesabı 0,00 0,00 0,00 0,00 3.409.941,00
Kesin Taahhüt - Riskten korunma Hesabı 0,00 0,00 0,00 0,00 686.152,00
Opersayonel Kiralamada Kullanılan Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 48.735.264,00
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -606.239,00