Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BEYAZ
Sektör Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi hizmeti vermek
Adres Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya / Ankara (312)4542000
Telefon 0312 454 20 00
Faks 0312 454 20 55
Web http://www.beyazfilo.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 21.566.251,90 21,63
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 18.776.753,60 18,84
GÖKHAN SAYGI 11.515.779,00 11,55
Gürkan Gençler 13.171.372,50 13,21
Metin Ziya Tansu 17.328.671,20 17,38
Osman Turgut Fırat 17.328.671,80 17,38
Toplam 99.687.500,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Beyaz Operasyonel Oto Kiralama A.Ş. 249.996,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
18.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
12.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 377.186.195,00 0,00 775.579.491,00 0,00 348.146.221,00
Satışların Maliyeti (-) -359.448.076,00 0,00 -734.487.710,00 0,00 -323.431.709,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.738.119,00 0,00 41.091.781,00 0,00 24.714.512,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 17.738.119,00 0,00 41.091.781,00 0,00 24.714.512,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.360.637,00 0,00 -9.864.738,00 0,00 -4.058.804,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.111.685,00 0,00 -9.623.955,00 0,00 -3.964.107,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.334.612,00 0,00 3.981.348,00 0,00 2.062.673,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -453.572,00 0,00 -3.370.989,00 0,00 -3.218.992,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.146.837,00 0,00 22.213.447,00 0,00 15.535.282,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.658.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -415.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.389.394,00 0,00 22.213.447,00 0,00 15.535.282,00
Finansman Gelirleri 1.729.656,00 0,00 1.660.132,00 0,00 1.039.853,00
Finansman Giderleri (-) -1.107.602,00 0,00 -5.255.916,00 0,00 -1.777.486,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 14.011.448,00 0,00 18.617.663,00 0,00 14.797.649,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.395.977,00 0,00 -4.149.894,00 0,00 -3.383.714,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.007.632,00 0,00 -4.478.778,00 0,00 -3.635.131,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -388.345,00 0,00 328.884,00 0,00 251.417,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.615.471,00 0,00 14.467.769,00 0,00 11.413.935,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.615.471,00 0,00 14.467.769,00 0,00 11.413.935,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 10.615.471,00 0,00 14.467.769,00 0,00 11.413.935,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -68.047,00 0,00 -951.849,00 0,00 40.229,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -85.059,00 0,00 -1.189.811,00 0,00 50.286,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 17.012,00 0,00 237.962,00 0,00 -10.057,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -68.047,00 0,00 -951.849,00 0,00 40.229,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 10.547.424,00 0,00 13.515.920,00 0,00 11.454.164,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 198.499.047,00 0,00 282.354.758,00 0,00 156.287.262,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 50.635.396,00 0,00 47.559.306,00 0,00 13.076.655,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 53.604.705,00 0,00 191.334.846,00 0,00 107.898.471,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 613.060,00 0,00 6.224,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.991.645,00 0,00 191.328.622,00 0,00 107.898.471,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 504.773,00 0,00 131.379,00 0,00 278.447,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 504.324,00 0,00 131.379,00 0,00 278.447,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 70.921.828,00 0,00 9.837.432,00 0,00 21.449.748,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.301.439,00 0,00 2.385.647,00 0,00 10.999.164,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.270.483,00 0,00 3.734.198,00 0,00 2.422.437,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.260.423,00 0,00 27.371.950,00 0,00 162.340,00
ARA TOPLAM 198.499.047,00 0,00 282.354.758,00 0,00 156.287.262,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 12.820.546,00 0,00 9.067.597,00 0,00 69.412.323,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 7.288.080,00 0,00 5.861.999,00 0,00 5.788.614,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 593.276,00 0,00 1.037.871,00 0,00 1.188.678,00
- Şerefiye 400.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
-Bilgisayar Yazılımları 193.276,00 0,00 237.871,00 0,00 388.678,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.143.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.647.892,00 0,00 2.019.225,00 0,00 1.693.739,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 60.547.790,00
TOPLAM VARLIKLAR 211.319.593,00 0,00 291.422.355,00 0,00 225.699.585,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.351.706,00 0,00 168.376.229,00 0,00 105.772.618,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.000.000,00 0,00 24.603.558,00 0,00 13.992.709,00
- Banka Kredileri 5.000.000,00 0,00 24.603.558,00 0,00 13.992.709,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.011.118,00 0,00 3.393.550,00 0,00 9.298.229,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 52.236.896,00 0,00 42.915.513,00 0,00 55.722.129,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 52.211.590,00 0,00 42.915.513,00 0,00 55.722.129,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 459.051,00 0,00 89.760,00 0,00 1.044.569,00
Diğer Borçlar 939.115,00 0,00 903.612,00 0,00 6.897.406,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.497.784,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 939.115,00 0,00 903.612,00 0,00 1.399.622,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 844.047,00 0,00 4.656.372,00 0,00 11.478.769,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.007.632,00 0,00 4.478.778,00 0,00 3.635.131,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 335.667,00 0,00 337.970,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 335.667,00 0,00 337.970,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.507.625,00 0,00 1.327.998,00 0,00 3.699.894,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.312.998,00 0,00 2.712.029,00 0,00 1.654.626,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.988.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 7.988.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.324.116,00 0,00 2.712.029,00 0,00 1.654.626,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.324.116,00 0,00 2.712.029,00 0,00 1.654.626,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 83.664.704,00 0,00 171.088.258,00 0,00 107.427.244,00
Ö Z K A Y N A K L A R 127.654.889,00 0,00 120.334.097,00 0,00 118.272.341,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 127.654.889,00 0,00 120.334.097,00 0,00 118.272.341,00
Ödenmiş Sermaye 99.687.500,00 0,00 99.687.500,00 0,00 99.687.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.332.049,00 0,00 1.332.049,00 0,00 1.332.049,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.308.104,00 0,00 -2.240.057,00 0,00 -1.247.979,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.308.104,00 0,00 -2.240.057,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.308.104,00 0,00 -2.240.057,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.848.272,00 0,00 3.038.645,00 0,00 3.038.645,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.479.701,00 0,00 4.048.191,00 0,00 4.048.191,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.615.471,00 0,00 14.467.769,00 0,00 11.413.935,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 211.319.593,00 0,00 291.422.355,00 0,00 225.699.585,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi