Geri Dön

BAYRK | Bayrak Taban Sanayi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,35
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 75,61
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 65,19
Piyasa Değ. / Defter Değ. 12,22
Dibe Uzaklık 77,29
Piyasa Değeri (USD) 28.523.666,32
Piyasa Değeri (TL) 895.375.000,00
Özsermaye (TL) 73.254.630,00
Sermaye (TL) 23.562.500,00
Net Kar (TL) 13.734.493,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BAYRK
Sektör Ayakkabı ve nevileri imalatında kullanılmak üzere tavan ve aksesuarları üretimi
Adres Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. No:24/1 Beylikdüzü İSTANBUL
Telefon 0212 417 24 08
Faks 0212 616 96 02
Web www.bayrakebt.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BİLAL NAZ 19.483.684,00 41,34
BN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 4.266.470,00 9,05
TOPLAM 47.125.000,00 100,00
DİĞER 23.374.846,00 49,61
Toplam 94.250.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
13.03.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 175.246.788,00 91.727.942,00 55.534.804,00 144.077.280,00 101.370.918,00
Satışların Maliyeti (-) -140.588.433,00 -69.712.824,00 -44.830.610,00 -115.931.755,00 -81.849.889,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 34.658.355,00 22.015.118,00 10.704.194,00 28.145.525,00 19.521.029,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 34.658.355,00 22.015.118,00 10.704.194,00 28.145.525,00 19.521.029,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.788.120,00 -11.199.028,00 -5.289.874,00 -10.805.231,00 -8.206.899,00
Pazarlama Giderleri (-) -757.662,00 -421.547,00 -127.570,00 -578.773,00 -277.046,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.314.162,00 5.902.657,00 4.173.092,00 5.587.245,00 6.092.073,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.017.182,00 -3.161.254,00 -2.044.022,00 -7.260.299,00 -7.101.700,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 17.409.553,00 13.135.946,00 7.415.820,00 15.088.467,00 10.027.457,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 4.555.212,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 17.409.553,00 13.135.946,00 7.415.820,00 19.643.679,00 10.027.457,00
Finansman Giderleri (-) -8.125.298,00 -6.732.536,00 -3.489.119,00 -8.479.398,00 -6.691.442,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.284.255,00 6.403.410,00 3.926.701,00 11.164.281,00 3.336.015,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.536.956,00 -1.268.268,00 -519.608,00 -1.751.710,00 -910.638,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.035.056,00 -591.480,00 -534.373,00 -1.385.780,00 -843.819,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.501.900,00 -676.788,00 14.765,00 -365.930,00 -66.819,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6.747.299,00 5.135.142,00 3.407.093,00 9.412.571,00 2.425.377,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 6.747.299,00 5.135.142,00 3.407.093,00 9.412.571,00 2.425.377,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 6.747.299,00 5.135.142,00 3.407.093,00 9.412.571,00 2.425.377,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.971.398,00 -1.239.240,00 0,00 129.562,00 29.452,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.464.248,00 -1.549.050,00 0,00 168.262,00 38.249,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 492.850,00 309.810,00 0,00 -38.700,00 -8.797,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 492.850,00 309.810,00 0,00 -38.700,00 -8.797,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.971.398,00 -1.239.240,00 0,00 129.562,00 29.452,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.775.901,00 3.895.902,00 3.407.093,00 9.542.133,00 2.454.829,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 137.635.933,00 135.006.507,00 132.586.224,00 117.929.528,00 110.626.770,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 28.163.849,00 23.161.650,00 20.470.084,00 23.571.807,00 17.122.891,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 36.454.224,00 37.209.367,00 36.282.340,00 35.460.934,00 41.118.586,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.454.224,00 37.209.367,00 36.282.340,00 35.460.934,00 41.118.586,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 147.751,00 224.237,00 4.864.065,00 76.314,00 76.314,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 224.237,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 147.751,00 0,00 4.864.065,00 76.314,00 76.314,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 41.162.785,00 63.692.905,00 61.698.773,00 40.756.935,00 36.888.532,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 19.076.070,00 2.620.987,00 2.131.261,00 6.979.626,00 5.858.850,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.631.254,00 8.097.361,00 7.139.701,00 11.083.912,00 9.561.597,00
ARA TOPLAM 137.635.933,00 135.006.507,00 132.586.224,00 117.929.528,00 110.626.770,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 66.770.930,00 53.335.093,00 46.208.237,00 46.942.771,00 48.355.855,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 56.563.484,00 42.856.933,00 40.467.298,00 39.324.121,00 40.129.003,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 56.563.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 119.189,00 130.571,00 142.655,00 154.604,00 161.865,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 119.189,00 0,00 142.655,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 250.445,00 23.867,00 4.391,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 1.577.900,00 1.755.684,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 204.406.863,00 188.341.600,00 178.794.461,00 164.872.299,00 158.982.625,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 118.686.348,00 102.217.983,00 100.393.989,00 64.686.607,00 87.800.654,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 54.905.251,00 40.220.818,00 49.455.958,00 38.284.529,00 46.869.219,00
- Banka Kredileri 46.220.159,00 33.409.520,00 41.216.216,00 31.159.482,00 45.105.699,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.318.558,00 0,00 0,00 386.141,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.318.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.545.418,00 4.249.127,00 5.432.983,00 8.268.526,00 16.632.104,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 365.372,00 76.604,00 84.256,00 39.985,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.180.046,00 4.172.523,00 5.348.727,00 8.228.541,00 16.632.104,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.244.726,00 5.350.436,00 5.312.948,00 2.087.581,00 1.895.459,00
Diğer Borçlar 26.936.211,00 33.283.230,00 29.424.573,00 2.081.227,00 9.159.484,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.702.780,00 32.480.522,00 27.758.417,00 0,00 7.328.271,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.233.431,00 802.708,00 1.666.156,00 2.081.227,00 1.831.213,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.548.383,00 18.202.467,00 9.668.142,00 12.387.477,00 12.260.172,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 443.575,00 56.349,00 534.373,00 541.961,00 354.188,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 744.226,00 855.556,00 565.012,00 636.291,00 630.028,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 744.226,00 855.556,00 565.012,00 636.291,00 630.028,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 12.874,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.465.885,00 13.748.986,00 6.514.650,00 31.706.963,00 9.790.546,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.488.090,00 9.281.144,00 2.283.585,00 5.875.130,00 4.921.831,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.488.090,00 9.281.144,00 2.283.585,00 5.875.130,00 4.921.831,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.530.967,00 2.663.086,00 2.808.052,00 1.660.157,00 2.004.267,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.530.967,00 2.663.086,00 2.808.052,00 1.660.157,00 2.004.267,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.446.828,00 1.804.756,00 1.423.013,00 3.015.678,00 2.864.448,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 131.152.233,00 115.966.969,00 106.908.639,00 96.393.570,00 97.591.200,00
Ö Z K A Y N A K L A R 73.254.630,00 72.374.631,00 71.885.822,00 68.478.729,00 61.391.425,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 73.254.630,00 72.374.631,00 71.885.822,00 68.478.729,00 61.391.425,00
Ödenmiş Sermaye 47.125.000,00 47.125.000,00 47.125.000,00 23.562.500,00 23.562.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.951.416,00 7.951.416,00 7.951.416,00 19.594.614,00 19.594.614,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.788.247,00 -1.056.089,00 183.151,00 183.151,00 83.041,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.788.247,00 -1.056.089,00 183.151,00 183.151,00 83.041,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.788.247,00 -1.056.089,00 183.151,00 183.151,00 83.041,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.147.839,00 1.147.839,00 944.582,00 944.582,00 944.582,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.071.323,00 12.071.323,00 12.274.580,00 14.781.311,00 14.781.311,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.747.299,00 5.135.142,00 3.407.093,00 9.412.571,00 2.425.377,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 204.406.863,00 188.341.600,00 178.794.461,00 164.872.299,00 158.982.625,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi