Geri Dön

BASGZ | Baskent Dogalgaz Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,29
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 25,30
Piyasa Değ. / Defter Değ. 12,31
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 522.308.958,70
Piyasa Değeri (TL) 16.212.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.317.239.401,00
Sermaye (TL) 700.000.000,00
Net Kar (TL) 640.774.906,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BASGZ
Sektör Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
Adres Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar/ANKARA
Telefon (0312)584 04 29
Faks (0312)230 81 09
Web www.baskentdogalgaz.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 700.000.000,00 100,00
TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. 525.000.000,00 75,00
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 68.000.000,00 9,71
DİĞER 107.000.000,00 15,29
Toplam 1.400.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
06.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.01.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.786.616.436,00 12.497.223.588,00 9.548.267.413,00 17.589.606.735,00 10.145.295.953,00
Satışların Maliyeti (-) -13.688.044.884,00 -11.353.196.113,00 -8.721.018.029,00 -16.338.439.103,00 -9.343.730.523,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.098.571.552,00 1.144.027.475,00 827.249.384,00 1.251.167.632,00 801.565.430,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.098.571.552,00 1.144.027.475,00 827.249.384,00 1.251.167.632,00 801.565.430,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -115.685.859,00 -80.108.278,00 -35.172.754,00 -91.596.903,00 -79.411.893,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.256.603,00 -22.553.732,00 -16.719.233,00 -30.021.646,00 -13.963.995,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 166.784.213,00 135.698.555,00 35.226.344,00 94.893.863,00 75.827.921,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.154.110.159,00 -632.451.847,00 -345.775.987,00 -1.288.682.903,00 -1.061.747.974,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -29.696.856,00 544.612.173,00 464.807.754,00 -64.239.957,00 -277.730.511,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 491.735.461,00 381.172.790,00 220.502.670,00 393.712.467,00 279.636.612,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 462.038.605,00 925.784.963,00 685.310.424,00 329.472.510,00 1.906.101,00
Finansman gelirleri 82.856.880,00 50.454.169,00 24.726.383,00 51.547.918,00 30.008.133,00
Finansman Giderleri (-) -91.207.023,00 -52.029.035,00 -22.960.064,00 -120.006.779,00 -88.522.073,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 453.688.462,00 924.210.097,00 687.076.743,00 261.013.649,00 -56.607.839,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -169.447.415,00 -263.050.109,00 -186.048.529,00 121.158.497,00 82.246.126,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -503.072.237,00 -387.453.638,00 -253.072.313,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 333.624.822,00 124.403.529,00 67.023.784,00 121.158.497,00 82.246.126,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 284.241.047,00 661.159.988,00 501.028.214,00 382.172.146,00 25.638.287,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 284.241.047,00 661.159.988,00 501.028.214,00 382.172.146,00 25.638.287,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 284.241.047,00 661.159.988,00 501.028.214,00 382.172.146,00 25.638.287,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,41 0,94 0,72 0,55 0,04
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.225.122.477,00 4.991.685.910,00 7.159.761.348,00 6.963.710.264,00 3.807.293.786,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.234.586.007,00 1.716.654.157,00 3.073.640.219,00 2.422.915.199,00 864.707.604,00
Finansal Yatırımlar 1.901.920.405,00 1.855.827.922,00 1.798.176.485,00 1.771.136.137,00 1.843.936.868,00
Ticari Alacaklar 851.677.665,00 1.327.318.093,00 2.212.594.818,00 2.725.065.396,00 991.972.912,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 282.208.499,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 851.677.665,00 1.045.109.594,00 2.212.594.818,00 2.725.065.396,00 991.972.912,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.581.331,00 28.930.350,00 33.726.368,00 17.476.433,00 19.064.215,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 16.065.473,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.581.331,00 28.930.350,00 17.660.895,00 17.476.433,00 19.064.215,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 77.961.665,00 47.360.275,00 39.306.325,00 22.748.442,00 38.959.946,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.795.691,00 12.878.992,00 2.232.905,00 4.314.174,00 5.946.002,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 131.599.713,00 2.716.121,00 84.228,00 54.483,00 42.706.239,00
ARA TOPLAM 4.225.122.477,00 4.991.685.910,00 7.159.761.348,00 6.963.710.264,00 3.807.293.786,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.628.733.775,00 4.739.619.399,00 4.334.949.433,00 4.074.965.817,00 3.690.977.307,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 15.139.177,00 15.657.223,00 14.404.827,00 14.294.130,00 15.347.931,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.954.214.189,00 4.260.139.248,00 3.911.021.490,00 3.705.776.299,00 3.349.037.253,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.627.085,00 20.031.980,00 20.432.474,00 20.828.567,00 12.444.314,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 464.396.812,00 256.306.417,00 192.669.586,00 127.680.413,00 82.246.126,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.853.856.252,00 9.731.305.309,00 11.494.710.781,00 11.038.676.081,00 7.498.271.093,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.401.640.787,00 6.865.266.967,00 8.041.189.086,00 8.134.292.863,00 4.875.686.479,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.243.581,00 81.144.660,00 73.993.834,00 66.936.019,00 54.216.381,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 317.568.324,00 291.555.495,00 284.784.397,00 268.116.512,00 210.500.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.530.757.219,00 1.604.110.499,00 3.000.653.351,00 3.627.524.097,00 1.462.349.157,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 682.639.333,00 107.269.606,00 168.119.136,00 183.754.341,00 305.855.232,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 848.117.886,00 1.496.840.893,00 2.832.534.215,00 3.443.769.756,00 1.156.493.925,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.859.177,00 26.556.128,00 60.252.870,00 47.174.568,00 12.021.247,00
Diğer Borçlar 21.259.464,00 17.831.424,00 17.270.342,00 15.850.447,00 16.745.784,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.412.568,00 16.403.342,00 0,00 13.218.761,00 12.044.877,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.846.896,00 1.428.082,00 17.270.342,00 2.631.686,00 4.700.907,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.163.577.600,00 1.093.575.210,00 1.033.406.854,00 1.190.925.219,00 520.339.949,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 113.261.023,00 129.010.890,00 253.072.313,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 33.827.743,00 24.562.605,00 23.827.896,00 27.463.832,00 23.362.248,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.883.406,00 10.024.800,00 9.420.752,00 9.329.218,00 7.574.830,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.944.337,00 14.537.805,00 14.407.144,00 18.134.614,00 15.787.418,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 171.985,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.134.976.064,00 1.176.403.588,00 1.086.990.374,00 1.047.018.554,00 1.095.666.143,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 418.020.736,00 515.982.691,00 483.694.303,00 460.298.495,00 556.187.671,00
Banka Kredileri 276.538.612,00 330.142.580,00 301.250.000,00 281.250.000,00 381.530.776,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 70.386.345,00 75.679.705,00 44.496.094,00 53.182.454,00 23.950.581,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 70.386.345,00 75.679.705,00 44.496.094,00 53.182.454,00 23.950.581,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.536.616.851,00 8.041.670.555,00 9.128.179.460,00 9.181.311.417,00 5.971.352.622,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.317.239.401,00 1.689.634.754,00 2.366.531.321,00 1.857.364.664,00 1.526.918.471,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.317.239.401,00 1.689.634.754,00 2.366.531.321,00 1.857.364.664,00 1.526.918.471,00
Ödenmiş Sermaye 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.453.976,00 -42.977.564,00 -17.949.223,00 -26.087.666,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -38.453.976,00 -42.977.564,00 -17.949.223,00 -26.087.666,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -38.453.976,00 -42.977.564,00 -17.949.223,00 -26.087.666,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 366.728.159,00 366.728.159,00 268.346.059,00 268.346.059,00 268.346.059,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.724.171,00 4.724.171,00 915.106.271,00 532.934.125,00 532.934.125,00
Net Dönem Karı/Zararı 284.241.047,00 661.159.988,00 501.028.214,00 382.172.146,00 25.638.287,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.853.856.252,00 9.731.305.309,00 11.494.710.781,00 11.038.676.081,00 7.498.271.093,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi