Geri Dön

BASCM | Bastas Baskent Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BASCM
Sektör Çimento,kireç, hazır beton veya çimentodan üretilmiş her türlü ürün,boru veya benzeri her nevi inşaat malzemesi üretmek
Adres Ankara-Samsun Yolu 35 Km. 06780 Elmadağ-Ankara
Telefon 0 312 864 01 00
Faks 0 312 864 01 15
Web www.bastas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PARFICIM PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES 580.118.506,63 87,90
TOPLAM 660.000.000,00 100,00
DİĞER 79.881.493,37 12,10
Toplam 1.320.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN.VE TİC.A.Ş. 64.000.000,00 100,00
ÇÖZÜM ENDÜSTRİ.ATIK İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. 1.755.000,00 50,00
SİGMA BETON LAB.HİZ.LTD.ŞTİ. 10.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.11.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
19.01.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,77
22.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.370.643.602,00 0,00 1.858.403.547,00 0,00 2.581.212.756,00
Satışların Maliyeti (-) -5.171.831.175,00 0,00 -1.535.324.351,00 0,00 -2.114.003.227,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.198.812.427,00 0,00 323.079.196,00 0,00 467.209.529,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.198.812.427,00 0,00 323.079.196,00 0,00 467.209.529,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -331.081.076,00 0,00 -107.083.952,00 0,00 -132.977.602,00
Pazarlama Giderleri (-) -51.348.987,00 0,00 -14.225.216,00 0,00 -20.209.894,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.860.484,00 0,00 -8.318.072,00 0,00 -816.950,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 63.311.375,00 0,00 9.099.092,00 0,00 22.000.163,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -145.648.938,00 0,00 -68.489.005,00 0,00 -14.583.778,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 716.184.317,00 0,00 134.062.043,00 0,00 320.621.468,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.223.010,00 0,00 2.056.657,00 0,00 5.022.097,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 28.061.946,00 0,00 14.988.256,00 0,00 220.318,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 763.414.728,00 0,00 153.801.852,00 0,00 317.783.163,00
Finansman Gelirleri 136.432.832,00 0,00 55.116.806,00 0,00 45.681.518,00
Finansman Giderleri (-) -262.355.006,00 0,00 -98.972.240,00 0,00 -169.865.228,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 345.326.548,00 0,00 109.946.418,00 0,00 193.599.453,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 630.898.752,00 0,00 -22.584.313,00 0,00 -10.582.738,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -93.134.347,00 0,00 -32.832.903,00 0,00 -9.333.906,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 724.033.099,00 0,00 10.248.590,00 0,00 -1.248.832,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 976.225.300,00 0,00 87.362.105,00 0,00 183.016.715,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 976.225.300,00 0,00 87.362.105,00 0,00 183.016.715,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 976.225.300,00 0,00 87.362.105,00 0,00 183.016.715,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -11.228.478,00 0,00 0,00 0,00 -16.242.010,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -14.971.304,00 0,00 0,00 0,00 -20.302.512,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.742.826,00 0,00 0,00 0,00 4.060.502,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.742.826,00 0,00 0,00 0,00 4.060.502,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 5.774.729,00 0,00 17.325.196,00 0,00 -19.950.857,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 7.699.638,00 0,00 21.656.495,00 0,00 -24.938.571,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -1.924.909,00 0,00 -4.331.299,00 0,00 4.987.714,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.453.749,00 0,00 17.325.196,00 0,00 -36.192.867,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 970.771.551,00 0,00 104.687.301,00 0,00 146.823.848,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.305.844.374,00 0,00 1.831.770.027,00 0,00 1.782.547.884,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 379.581.731,00 0,00 351.943.508,00 0,00 465.734.668,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.318.691.782,00 0,00 1.001.468.628,00 0,00 842.099.451,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 100.519.335,00 0,00 44.027.686,00 0,00 29.062.801,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.218.172.447,00 0,00 957.440.942,00 0,00 813.036.650,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 698.383,00 0,00 1.311.429,00 0,00 2.963.160,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 698.383,00 0,00 1.311.429,00 0,00 2.963.160,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 16.788.506,00 0,00 0,00
Stoklar 546.715.993,00 0,00 392.050.274,00 0,00 401.524.432,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 39.510.216,00 0,00 58.603.395,00 0,00 20.463.918,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 23.210.893,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.646.269,00 0,00 9.604.287,00 0,00 26.551.362,00
ARA TOPLAM 2.305.844.374,00 0,00 1.831.770.027,00 0,00 1.782.547.884,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.538.602.317,00 0,00 801.360.656,00 0,00 638.053.491,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 81.006.187,00 0,00 32.571.077,00 0,00 17.060.476,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.196.490.079,00 0,00 722.240.426,00 0,00 558.267.702,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.879.472,00 0,00 1.890.990,00 0,00 2.155.797,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.630.892,00 0,00 7.301.645,00 0,00 30.968.548,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 205.718.595,00 0,00 16.440.331,00 0,00 10.523.040,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.844.446.691,00 0,00 2.633.130.683,00 0,00 2.420.601.375,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.391.902.763,00 0,00 1.400.943.106,00 0,00 1.306.195.555,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 307.052.849,00 0,00 596.648.785,00 0,00 635.905.824,00
- Banka Kredileri 297.468.055,00 0,00 492.028.997,00 0,00 611.257.751,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 926.377.426,00 0,00 656.333.825,00 0,00 614.006.761,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 173.922.517,00 0,00 166.692.190,00 0,00 113.401.167,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 752.454.909,00 0,00 489.641.635,00 0,00 500.605.594,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.529.592,00 0,00 11.589.075,00 0,00 7.281.244,00
Diğer Borçlar 24.692.459,00 0,00 35.600.325,00 0,00 11.936.209,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.692.459,00 0,00 35.600.325,00 0,00 11.936.209,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 42.583.680,00 0,00 8.482.847,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.404.808,00 0,00 21.059.416,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 59.611.565,00 0,00 29.635.457,00 0,00 23.308.218,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 41.061.669,00 0,00 17.517.404,00 0,00 14.167.126,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.549.896,00 0,00 12.118.053,00 0,00 9.141.092,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 515.902,00 0,00 7.492.543,00 0,00 406.462,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.355.002,00 0,00 52.063.019,00 0,00 38.968.563,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.992.055,00 0,00 14.554.552,00 0,00 4.271.996,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.992.055,00 0,00 14.554.552,00 0,00 4.271.996,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 56.362.947,00 0,00 37.508.467,00 0,00 34.696.567,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 56.362.947,00 0,00 37.508.467,00 0,00 34.696.567,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.465.257.765,00 0,00 1.453.006.125,00 0,00 1.345.164.118,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.379.188.926,00 0,00 1.180.124.558,00 0,00 1.075.437.257,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.379.188.926,00 0,00 1.180.124.558,00 0,00 1.075.437.257,00
Ödenmiş Sermaye 660.000.000,00 0,00 660.000.000,00 0,00 660.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.760.509.340,00 0,00 39.080.543,00 0,00 39.080.543,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.291.967,00 0,00 13.480.106,00 0,00 13.480.106,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -106.359.412,00 0,00 -19.342.854,00 0,00 -19.342.854,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -106.359.412,00 0,00 -19.342.854,00 0,00 -19.342.854,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -106.359.412,00 0,00 -19.342.854,00 0,00 -19.342.854,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -642.177,00 0,00 13.430.805,00 0,00 -3.894.391,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -642.177,00 0,00 13.430.805,00 0,00 -3.894.391,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 908.901.105,00 0,00 71.197.853,00 0,00 71.197.853,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.046.026,00 0,00 307.446.894,00 0,00 124.430.179,00
Net Dönem Karı/Zararı 976.225.300,00 0,00 87.362.105,00 0,00 183.016.715,00
Diğer Yedekler 20.216.777,00 0,00 7.469.106,00 0,00 7.469.106,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.844.446.691,00 0,00 2.633.130.683,00 0,00 2.420.601.375,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi