Geri Dön

BASCM | Bastas Baskent Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BASCM
Sektör Çimento,kireç, hazır beton veya çimentodan üretilmiş her türlü ürün,boru veya benzeri her nevi inşaat malzemesi üretmek
Adres Ankara-Samsun Yolu 35 Km. 06780 Elmadağ-Ankara
Telefon 0 312 864 01 00
Faks 0 312 864 01 15
Web www.bastas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PARFICIM PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES 580.118.506,63 87,90
TOPLAM 660.000.000,00 100,00
DİĞER 79.881.493,37 12,10
Toplam 1.320.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN.VE TİC.A.Ş. 64.000.000,00 100,00
ÇÖZÜM ENDÜSTRİ.ATIK İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. 1.755.000,00 50,00
SİGMA BETON LAB.HİZ.LTD.ŞTİ. 10.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.11.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
19.01.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,77
22.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 922.255.883,00 0,00 905.446.296,00 0,00 364.213.148,00
Satışların Maliyeti (-) -772.210.158,00 0,00 -850.274.161,00 0,00 -364.046.802,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 150.045.725,00 0,00 55.172.135,00 0,00 166.346,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 150.045.725,00 0,00 55.172.135,00 0,00 166.346,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -46.243.932,00 0,00 -47.122.849,00 0,00 -21.516.018,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.414.913,00 0,00 -13.020.017,00 0,00 -6.175.420,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.158.351,00 0,00 14.128.807,00 0,00 5.934.871,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.724.843,00 0,00 -26.909.660,00 0,00 -7.608.943,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 103.820.388,00 0,00 -17.751.584,00 0,00 -29.199.164,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.736.920,00 0,00 7.417.064,00 0,00 2.863.515,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -5.058.513,00 0,00 583.844,00 0,00 -160.841,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 100.498.795,00 0,00 -9.750.676,00 0,00 -26.496.490,00
Finansman Gelirleri 26.344.294,00 0,00 44.345.694,00 0,00 13.670.529,00
Finansman Giderleri (-) -72.500.666,00 0,00 -87.520.888,00 0,00 -32.288.488,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 54.342.423,00 0,00 -52.925.870,00 0,00 -45.114.449,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.952.115,00 0,00 9.652.810,00 0,00 8.766.903,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.187.870,00 0,00 -315.239,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 235.755,00 0,00 9.968.049,00 0,00 8.766.903,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 40.390.308,00 0,00 -43.273.060,00 0,00 -36.347.546,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 40.390.308,00 0,00 -43.273.060,00 0,00 -36.347.546,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 40.390.308,00 0,00 -43.273.060,00 0,00 -36.347.546,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 -1.064.663,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -1.330.829,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 266.166,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -11.307.750,00 0,00 16.056.466,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -14.134.688,00 0,00 20.070.583,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 2.826.938,00 0,00 -4.014.117,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -11.307.750,00 0,00 14.991.803,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 29.082.558,00 0,00 -28.281.257,00 0,00 -36.347.546,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 266.166,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.332.763.922,00 0,00 671.671.702,00 0,00 430.062.161,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 208.380.854,00 0,00 106.633.867,00 0,00 68.103.691,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 576.385.420,00 0,00 345.570.167,00 0,00 253.671.488,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.624.922,00 0,00 7.110.600,00 0,00 15.650.481,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 558.760.498,00 0,00 338.459.567,00 0,00 238.021.007,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.461.295,00 0,00 727.788,00 0,00 1.530.919,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.461.295,00 0,00 727.788,00 0,00 1.530.919,00
Türev Araçlar 5.935.895,00 0,00 20.070.583,00 0,00 4.027.085,00
Stoklar 471.483.069,00 0,00 163.789.673,00 0,00 83.731.303,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.227.424,00 0,00 7.376.839,00 0,00 7.327.584,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 258.005,00 0,00 176.045,00
Diğer Dönen Varlıklar 49.889.965,00 0,00 27.244.780,00 0,00 11.494.046,00
ARA TOPLAM 1.332.763.922,00 0,00 671.671.702,00 0,00 430.062.161,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 496.418.640,00 0,00 458.636.541,00 0,00 457.754.818,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.781.644,00 0,00 16.840.157,00 0,00 16.095.471,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 386.557.867,00 0,00 357.227.699,00 0,00 350.694.949,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.480.138,00 0,00 2.527.284,00 0,00 2.791.347,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.480.138,00 0,00 2.527.284,00 0,00 2.791.347,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.380.880,00 0,00 4.711.671,00 0,00 436.803,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.590.495,00 0,00 7.882.891,00 0,00 6.765.320,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.829.182.562,00 0,00 1.130.308.243,00 0,00 887.816.979,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.072.546.309,00 0,00 693.435.464,00 0,00 443.516.833,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 615.245.202,00 0,00 449.936.625,00 0,00 261.706.932,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 579.250.830,00 0,00 384.959.722,00 0,00 210.951.917,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 406.247.784,00 0,00 217.513.429,00 0,00 156.772.096,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 73.533.808,00 0,00 23.670.199,00 0,00 24.344.650,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 332.713.976,00 0,00 193.843.230,00 0,00 132.427.446,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.505.533,00 0,00 2.733.423,00 0,00 2.427.710,00
Diğer Borçlar 5.254.870,00 0,00 4.033.368,00 0,00 4.723.962,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.254.870,00 0,00 4.033.368,00 0,00 4.723.962,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 14.514.249,00 0,00 5.657.036,00 0,00 6.008.810,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.324.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.435.828,00 0,00 11.855.987,00 0,00 5.676.848,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.350.958,00 0,00 5.339.056,00 0,00 896.970,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.084.870,00 0,00 6.516.931,00 0,00 4.779.878,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.018.048,00 0,00 1.705.596,00 0,00 6.200.475,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.295.465,00 0,00 42.420.648,00 0,00 57.914.304,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.208.538,00 0,00 25.802.125,00 0,00 43.559.510,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.282.779,00 0,00 11.459.287,00 0,00 12.859.933,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.282.779,00 0,00 11.459.287,00 0,00 12.859.933,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.804.148,00 0,00 5.159.236,00 0,00 1.494.861,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.101.841.774,00 0,00 735.856.112,00 0,00 501.431.137,00
Ö Z K A Y N A K L A R 727.340.788,00 0,00 394.452.131,00 0,00 386.385.842,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 727.340.788,00 0,00 394.452.131,00 0,00 386.385.842,00
Ödenmiş Sermaye 431.559.120,00 0,00 131.559.120,00 0,00 131.559.120,00
Sermaye Düzeltme Farkları 39.080.543,00 0,00 39.080.543,00 0,00 39.080.543,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.565.807,00 0,00 7.759.708,00 0,00 7.759.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.100.844,00 0,00 -3.100.844,00 0,00 -2.036.181,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.100.844,00 0,00 -3.100.844,00 0,00 -2.036.181,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.100.844,00 0,00 -3.100.844,00 0,00 -2.036.181,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.748.716,00 0,00 16.056.466,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 4.748.716,00 0,00 16.056.466,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.197.853,00 0,00 71.197.853,00 0,00 71.197.853,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 124.430.179,00 0,00 167.703.239,00 0,00 167.703.239,00
Net Dönem Karı/Zararı 40.390.308,00 0,00 -43.273.060,00 0,00 -36.347.546,00
Diğer Yedekler 7.469.106,00 0,00 7.469.106,00 0,00 7.469.106,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.829.182.562,00 0,00 1.130.308.243,00 0,00 887.816.979,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi