Geri Dön

BASCM | Bastas Baskent Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BASCM
Sektör Çimento,kireç, hazır beton veya çimentodan üretilmiş her türlü ürün,boru veya benzeri her nevi inşaat malzemesi üretmek
Adres Ankara-Samsun Yolu 35 Km. 06780 Elmadağ-Ankara
Telefon 0 312 864 01 00
Faks 0 312 864 01 15
Web www.bastas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PARFICIM PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES 379.326.425,53 87,90
TOPLAM 431.559.120,00 100,00
DİĞER 52.232.694,47 12,10
Toplam 863.118.240,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN.VE TİC.A.Ş. 64.000.000,00 100,00
ÇÖZÜM ENDÜSTRİ.ATIK İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. 1.755.000,00 50,00
SİGMA BETON LAB.HİZ.LTD.ŞTİ. 10.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
19.01.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,77
22.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 905.446.296,00 0,00 364.213.148,00 0,00 561.142.866,00
Satışların Maliyeti (-) -850.274.161,00 0,00 -364.046.802,00 0,00 -537.956.230,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 55.172.135,00 0,00 166.346,00 0,00 23.186.636,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 55.172.135,00 0,00 166.346,00 0,00 23.186.636,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -47.122.849,00 0,00 -21.516.018,00 0,00 -38.024.757,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.020.017,00 0,00 -6.175.420,00 0,00 -10.711.929,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.128.807,00 0,00 5.934.871,00 0,00 11.874.738,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -26.909.660,00 0,00 -7.608.943,00 0,00 -10.700.902,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -17.751.584,00 0,00 -29.199.164,00 0,00 -24.376.214,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.417.064,00 0,00 2.863.515,00 0,00 1.112.906,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 583.844,00 0,00 -160.841,00 0,00 2.171.526,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -9.750.676,00 0,00 -26.496.490,00 0,00 -21.914.078,00
Finansman Gelirleri 44.345.694,00 0,00 13.670.529,00 0,00 3.549.521,00
Finansman Giderleri (-) -87.520.888,00 0,00 -32.288.488,00 0,00 -26.555.496,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -52.925.870,00 0,00 -45.114.449,00 0,00 -44.920.053,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 9.652.810,00 0,00 8.766.903,00 0,00 3.420.645,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -315.239,00 0,00 0,00 0,00 103.939,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9.968.049,00 0,00 8.766.903,00 0,00 3.316.706,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -43.273.060,00 0,00 -36.347.546,00 0,00 -41.499.408,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -43.273.060,00 0,00 -36.347.546,00 0,00 -41.499.408,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -43.273.060,00 0,00 -36.347.546,00 0,00 -41.499.408,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.064.663,00 0,00 0,00 0,00 -109.226,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.330.829,00 0,00 0,00 0,00 -140.033,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 266.166,00 0,00 0,00 0,00 30.807,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 266.166,00 0,00 0,00 0,00 30.807,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 16.056.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 20.070.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -4.014.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 14.991.803,00 0,00 0,00 0,00 -109.226,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -28.281.257,00 0,00 -36.347.546,00 0,00 -41.608.634,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 671.671.702,00 0,00 430.062.161,00 0,00 357.663.543,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 106.633.867,00 0,00 68.103.691,00 0,00 72.012.688,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 345.570.167,00 0,00 253.671.488,00 0,00 199.037.780,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.110.600,00 0,00 15.650.481,00 0,00 3.153.964,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 338.459.567,00 0,00 238.021.007,00 0,00 195.883.816,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 727.788,00 0,00 1.530.919,00 0,00 473.427,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 727.788,00 0,00 1.530.919,00 0,00 473.427,00
Türev Araçlar 20.070.583,00 0,00 4.027.085,00 0,00 0,00
Stoklar 163.789.673,00 0,00 83.731.303,00 0,00 73.543.035,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.376.839,00 0,00 7.327.584,00 0,00 2.155.559,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 258.005,00 0,00 176.045,00 0,00 454.804,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.244.780,00 0,00 11.494.046,00 0,00 9.986.250,00
ARA TOPLAM 671.671.702,00 0,00 430.062.161,00 0,00 357.663.543,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 458.636.541,00 0,00 457.754.818,00 0,00 433.670.377,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.840.157,00 0,00 16.095.471,00 0,00 16.256.312,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 357.227.699,00 0,00 350.694.949,00 0,00 356.770.584,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.527.284,00 0,00 2.791.347,00 0,00 2.834.598,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.527.284,00 0,00 2.791.347,00 0,00 2.834.598,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.711.671,00 0,00 436.803,00 0,00 674.999,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.882.891,00 0,00 6.765.320,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.130.308.243,00 0,00 887.816.979,00 0,00 791.333.920,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 693.435.464,00 0,00 443.516.833,00 0,00 318.468.081,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 449.936.625,00 0,00 261.706.932,00 0,00 145.979.863,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 384.959.722,00 0,00 210.951.917,00 0,00 116.014.974,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 217.513.429,00 0,00 156.772.096,00 0,00 150.619.035,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.670.199,00 0,00 24.344.650,00 0,00 31.810.942,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 193.843.230,00 0,00 132.427.446,00 0,00 118.808.093,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.733.423,00 0,00 2.427.710,00 0,00 1.771.283,00
Diğer Borçlar 4.033.368,00 0,00 4.723.962,00 0,00 2.238.218,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.033.368,00 0,00 4.723.962,00 0,00 2.238.218,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.657.036,00 0,00 6.008.810,00 0,00 7.064.156,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.855.987,00 0,00 5.676.848,00 0,00 7.914.168,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.339.056,00 0,00 896.970,00 0,00 1.494.950,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.516.931,00 0,00 4.779.878,00 0,00 6.419.218,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.705.596,00 0,00 6.200.475,00 0,00 540.546,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.420.648,00 0,00 57.914.304,00 0,00 50.132.451,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.802.125,00 0,00 43.559.510,00 0,00 35.256.281,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.459.287,00 0,00 12.859.933,00 0,00 11.379.725,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.459.287,00 0,00 12.859.933,00 0,00 11.379.725,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.159.236,00 0,00 1.494.861,00 0,00 3.496.445,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 735.856.112,00 0,00 501.431.137,00 0,00 368.600.532,00
Ö Z K A Y N A K L A R 394.452.131,00 0,00 386.385.842,00 0,00 422.733.388,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 394.452.131,00 0,00 386.385.842,00 0,00 422.733.388,00
Ödenmiş Sermaye 131.559.120,00 0,00 131.559.120,00 0,00 131.559.120,00
Sermaye Düzeltme Farkları 39.080.543,00 0,00 39.080.543,00 0,00 39.080.543,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.759.708,00 0,00 7.759.708,00 0,00 7.759.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.100.844,00 0,00 -2.036.181,00 0,00 -2.036.181,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.100.844,00 0,00 -2.036.181,00 0,00 -2.036.181,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.100.844,00 0,00 -2.036.181,00 0,00 -2.036.181,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.056.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 16.056.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.197.853,00 0,00 71.197.853,00 0,00 71.197.853,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 167.703.239,00 0,00 167.703.239,00 0,00 209.202.647,00
Net Dönem Karı/Zararı -43.273.060,00 0,00 -36.347.546,00 0,00 -41.499.408,00
Diğer Yedekler 7.469.106,00 0,00 7.469.106,00 0,00 7.469.106,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.130.308.243,00 0,00 887.816.979,00 0,00 791.333.920,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi