Geri Dön

BASCM | Bastas Baskent Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,63
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 7,38
BIST-100'deki Ağırlığı 3,56
F/K Oranı 16,08
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,74
Dibe Uzaklık 7,38
Piyasa Değeri (USD) 140.796.295,94
Piyasa Değeri (TL) 2.943.600.000,00
Özsermaye (TL) 1.075.437.257,00
Sermaye (TL) 660.000.000,00
Net Kar (TL) 183.016.715,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BASCM
Sektör Çimento,kireç, hazır beton veya çimentodan üretilmiş her türlü ürün,boru veya benzeri her nevi inşaat malzemesi üretmek
Adres Ankara-Samsun Yolu 35 Km. 06780 Elmadağ-Ankara
Telefon 0 312 864 01 00
Faks 0 312 864 01 15
Web www.bastas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PARFICIM PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES 580.118.506,63 87,90
TOPLAM 660.000.000,00 100,00
DİĞER 79.881.493,37 12,10
Toplam 1.320.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN.VE TİC.A.Ş. 64.000.000,00 100,00
ÇÖZÜM ENDÜSTRİ.ATIK İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. 1.755.000,00 50,00
SİGMA BETON LAB.HİZ.LTD.ŞTİ. 10.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.11.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
19.01.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,77
22.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.581.212.756,00 0,00 922.255.883,00 0,00 905.446.296,00
Satışların Maliyeti (-) -2.114.003.227,00 0,00 -772.210.158,00 0,00 -850.274.161,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 467.209.529,00 0,00 150.045.725,00 0,00 55.172.135,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 467.209.529,00 0,00 150.045.725,00 0,00 55.172.135,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -132.977.602,00 0,00 -46.243.932,00 0,00 -47.122.849,00
Pazarlama Giderleri (-) -20.209.894,00 0,00 -8.414.913,00 0,00 -13.020.017,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -816.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.000.163,00 0,00 19.158.351,00 0,00 14.128.807,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -14.583.778,00 0,00 -10.724.843,00 0,00 -26.909.660,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 320.621.468,00 0,00 103.820.388,00 0,00 -17.751.584,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.022.097,00 0,00 1.736.920,00 0,00 7.417.064,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 220.318,00 0,00 -5.058.513,00 0,00 583.844,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 317.783.163,00 0,00 100.498.795,00 0,00 -9.750.676,00
Finansman Gelirleri 45.681.518,00 0,00 26.344.294,00 0,00 44.345.694,00
Finansman Giderleri (-) -169.865.228,00 0,00 -72.500.666,00 0,00 -87.520.888,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 193.599.453,00 0,00 54.342.423,00 0,00 -52.925.870,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -10.582.738,00 0,00 -13.952.115,00 0,00 9.652.810,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.333.906,00 0,00 -14.187.870,00 0,00 -315.239,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.248.832,00 0,00 235.755,00 0,00 9.968.049,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 183.016.715,00 0,00 40.390.308,00 0,00 -43.273.060,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 183.016.715,00 0,00 40.390.308,00 0,00 -43.273.060,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 183.016.715,00 0,00 40.390.308,00 0,00 -43.273.060,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -16.242.010,00 0,00 0,00 0,00 -1.064.663,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -20.302.512,00 0,00 0,00 0,00 -1.330.829,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 4.060.502,00 0,00 0,00 0,00 266.166,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.060.502,00 0,00 0,00 0,00 266.166,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -19.950.857,00 0,00 -11.307.750,00 0,00 16.056.466,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -24.938.571,00 0,00 -14.134.688,00 0,00 20.070.583,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 4.987.714,00 0,00 2.826.938,00 0,00 -4.014.117,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -36.192.867,00 0,00 -11.307.750,00 0,00 14.991.803,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 146.823.848,00 0,00 29.082.558,00 0,00 -28.281.257,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.782.547.884,00 0,00 1.332.763.922,00 0,00 671.671.702,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 465.734.668,00 0,00 208.380.854,00 0,00 106.633.867,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 842.099.451,00 0,00 576.385.420,00 0,00 345.570.167,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.062.801,00 0,00 17.624.922,00 0,00 7.110.600,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 813.036.650,00 0,00 558.760.498,00 0,00 338.459.567,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.963.160,00 0,00 3.461.295,00 0,00 727.788,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.963.160,00 0,00 3.461.295,00 0,00 727.788,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 5.935.895,00 0,00 20.070.583,00
Stoklar 401.524.432,00 0,00 471.483.069,00 0,00 163.789.673,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 20.463.918,00 0,00 17.227.424,00 0,00 7.376.839,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.210.893,00 0,00 0,00 0,00 258.005,00
Diğer Dönen Varlıklar 26.551.362,00 0,00 49.889.965,00 0,00 27.244.780,00
ARA TOPLAM 1.782.547.884,00 0,00 1.332.763.922,00 0,00 671.671.702,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 638.053.491,00 0,00 496.418.640,00 0,00 458.636.541,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.060.476,00 0,00 11.781.644,00 0,00 16.840.157,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 558.267.702,00 0,00 386.557.867,00 0,00 357.227.699,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.155.797,00 0,00 2.480.138,00 0,00 2.527.284,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 2.480.138,00 0,00 2.527.284,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.968.548,00 0,00 49.380.880,00 0,00 4.711.671,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.523.040,00 0,00 8.590.495,00 0,00 7.882.891,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.420.601.375,00 0,00 1.829.182.562,00 0,00 1.130.308.243,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.306.195.555,00 0,00 1.072.546.309,00 0,00 693.435.464,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 635.905.824,00 0,00 615.245.202,00 0,00 449.936.625,00
- Banka Kredileri 611.257.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 614.006.761,00 0,00 406.247.784,00 0,00 217.513.429,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 113.401.167,00 0,00 73.533.808,00 0,00 23.670.199,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 500.605.594,00 0,00 332.713.976,00 0,00 193.843.230,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.281.244,00 0,00 3.505.533,00 0,00 2.733.423,00
Diğer Borçlar 11.936.209,00 0,00 5.254.870,00 0,00 4.033.368,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.936.209,00 0,00 5.254.870,00 0,00 4.033.368,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.482.847,00 0,00 14.514.249,00 0,00 5.657.036,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 11.324.795,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.308.218,00 0,00 12.435.828,00 0,00 11.855.987,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.167.126,00 0,00 6.350.958,00 0,00 5.339.056,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.141.092,00 0,00 6.084.870,00 0,00 6.516.931,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 406.462,00 0,00 4.018.048,00 0,00 1.705.596,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.968.563,00 0,00 29.295.465,00 0,00 42.420.648,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.271.996,00 0,00 14.208.538,00 0,00 25.802.125,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.271.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.696.567,00 0,00 12.282.779,00 0,00 11.459.287,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.696.567,00 0,00 12.282.779,00 0,00 11.459.287,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 2.804.148,00 0,00 5.159.236,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.345.164.118,00 0,00 1.101.841.774,00 0,00 735.856.112,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.075.437.257,00 0,00 727.340.788,00 0,00 394.452.131,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.075.437.257,00 0,00 727.340.788,00 0,00 394.452.131,00
Ödenmiş Sermaye 660.000.000,00 0,00 431.559.120,00 0,00 131.559.120,00
Sermaye Düzeltme Farkları 39.080.543,00 0,00 39.080.543,00 0,00 39.080.543,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.480.106,00 0,00 11.565.807,00 0,00 7.759.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.342.854,00 0,00 -3.100.844,00 0,00 -3.100.844,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -19.342.854,00 0,00 -3.100.844,00 0,00 -3.100.844,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.342.854,00 0,00 -3.100.844,00 0,00 -3.100.844,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.894.391,00 0,00 4.748.716,00 0,00 16.056.466,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.894.391,00 0,00 4.748.716,00 0,00 16.056.466,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.197.853,00 0,00 71.197.853,00 0,00 71.197.853,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 124.430.179,00 0,00 124.430.179,00 0,00 167.703.239,00
Net Dönem Karı/Zararı 183.016.715,00 0,00 40.390.308,00 0,00 -43.273.060,00
Diğer Yedekler 7.469.106,00 0,00 7.469.106,00 0,00 7.469.106,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.420.601.375,00 0,00 1.829.182.562,00 0,00 1.130.308.243,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 579.250.830,00 0,00 384.959.722,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi