Geri Dön

BARMA | Barem Ambalaj


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,01
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı 6,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,44
Dibe Uzaklık 20,00
Piyasa Değeri (USD) 29.671.319,02
Piyasa Değeri (TL) 973.875.000,00
Özsermaye (TL) 2.230.006.471,00
Sermaye (TL) 52.500.000,00
Net Kar (TL) 141.859.318,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BARMA
Sektör
Adres İbni Melek OSB Mahallesi TOSBİ Yol 4 No:14 Tire/İzmir
Telefon 0232 513 51 40
Faks 0232 513 51 49
Web www.baremambalaj.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
RECEP TAŞYANAR 105.059.300,00 40,02
ŞENFERİYE TAŞYANAR 105.000.000,00 40,00
TOPLAM 262.500.000,00 100,00
DİĞER 52.440.700,00 19,98
Toplam 525.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.03.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 596.957.057,00 1.980.241.516,00 1.090.090.851,00 645.790.492,00 298.193.084,00
Satışların Maliyeti (-) 448.000.772,00 1.494.411.905,00 863.355.782,00 541.444.464,00 -271.350.446,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 148.956.285,00 485.829.611,00 226.735.069,00 104.346.028,00 26.842.638,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 148.956.285,00 485.829.611,00 226.735.069,00 104.346.028,00 26.842.638,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 41.923.772,00 78.454.534,00 48.366.462,00 29.418.939,00 -14.646.346,00
Pazarlama Giderleri (-) 28.022.879,00 97.660.337,00 57.830.872,00 31.769.252,00 -15.910.493,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 65.261.023,00 246.790.259,00 171.669.378,00 147.511.020,00 19.832.429,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 21.505.098,00 141.561.822,00 50.864.181,00 24.461.987,00 -13.165.527,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 122.765.559,00 414.943.177,00 241.342.932,00 166.206.870,00 2.952.701,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.230.183,00 2.939.548,00 396.040,00 396.040,00 2.106.807,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 124.476.163,00 417.882.725,00 242.719.356,00 167.583.294,00 6.011.957,00
Finansman gelirleri 11.488.085,00 90.617.065,00 56.284.529,00 33.844.737,00 18.966.689,00
Finansman Giderleri (-) 35.085.793,00 119.982.952,00 53.857.371,00 54.158.455,00 -15.250.897,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 82.707.949,00 153.640.311,00 245.146.514,00 147.269.576,00 9.727.749,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 47.770.996,00 38.477.013,00 26.803.343,00 13.027.467,00 -1.486.816,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 4.444.643,00 28.653.780,00 18.675.423,00 8.257.843,00 -2.822.438,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 43.326.353,00 9.823.233,00 8.127.920,00 4.769.624,00 1.335.622,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 34.936.953,00 115.163.298,00 218.343.171,00 134.242.109,00 8.240.933,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 34.936.953,00 115.163.298,00 218.343.171,00 134.242.109,00 8.240.933,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 34.936.953,00 115.163.298,00 218.343.171,00 134.242.109,00 8.240.933,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -468.607,00 -205.331,00 -681.430,00 156.146,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -266.664,00 -890.108,00 197.653,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 468.607,00 -61.333,00 -208.678,00 41.507,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 608.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -468.607,00 -205.331,00 -681.430,00 156.146,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 34.468.346,00 114.957.967,00 217.661.741,00 134.398.255,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 34.468.346,00 114.957.967,00 217.661.741,00 134.398.255,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.370.259.353,00 1.349.095.455,00 1.691.739.766,00 1.419.953.195,00 1.315.002.071,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 128.639.581,00 507.974.247,00 478.639.182,00 211.052.127,00 370.463.894,00
Finansal Yatırımlar 25.429.233,00 10.231.404,00 5.810.421,00 107.374.202,00 51.674.519,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 677.619.859,00 561.320.344,00 484.793.310,00 419.004.695,00 380.421.786,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 677.619.859,00 561.320.344,00 484.793.310,00 0,00 380.421.786,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.316.015,00 7.041.869,00 3.398.384,00 2.515.364,00 663.898,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.316.015,00 7.041.869,00 3.398.384,00 0,00 663.898,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 253.357.838,00 224.207.381,00 208.787.004,00 202.103.794,00 203.652.315,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 267.481.888,00 33.369.955,00 501.855.333,00 470.402.130,00 305.465.051,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.414.939,00 4.950.255,00 8.456.132,00 7.500.883,00 2.660.608,00
ARA TOPLAM 1.370.259.353,00 1.349.095.455,00 1.691.739.766,00 1.419.953.195,00 1.315.002.071,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.047.776.151,00 2.412.896.479,00 558.046.391,00 378.182.921,00 288.732.809,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.113.717.905,00 1.709.424.489,00 555.679.063,00 375.597.243,00 286.521.147,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.113.717.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.967.395,00 2.656.805,00 1.401.312,00 1.738.697,00 1.858.323,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.967.395,00 0,00 1.401.312,00 0,00 1.858.323,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 929.595.848,00 700.211.667,00 152.816,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.418.035.504,00 3.761.991.934,00 2.249.786.157,00 1.798.136.116,00 1.603.734.880,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.127.768.205,00 870.370.088,00 734.481.814,00 801.219.912,00 678.449.908,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 537.153.594,00 379.022.680,00 260.850.318,00 474.761.118,00 540.616.872,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 352.430.034,00 323.482.815,00 302.111.109,00 180.652.103,00 27.146.038,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.344.999,00 0,00 0,00 41.467,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 123.389.380,00 95.017.783,00 99.741.192,00 84.899.739,00 66.561.105,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 123.389.380,00 95.017.783,00 99.741.192,00 0,00 66.561.105,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 53.608.525,00 34.447.852,00 33.185.782,00 14.636.143,00 20.947.043,00
Diğer Borçlar 2.043.614,00 1.392.079,00 836.040,00 28.010.881,00 327.556,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.043.614,00 1.392.079,00 836.040,00 28.010.881,00 327.556,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 42.961.527,00 21.581.154,00 22.538.458,00 7.433.204,00 7.161.975,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.389.438,00 8.228.149,00 9.490.823,00 4.773.771,00 11.445.408,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.792.093,00 7.197.576,00 5.728.092,00 6.052.953,00 4.243.911,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.054.721,00 3.924.574,00 1.625.528,00 4.392.870,00 2.397.823,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.737.372,00 3.273.002,00 4.102.564,00 1.660.083,00 1.846.088,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.060.260.828,00 983.513.913,00 519.891.858,00 84.767.205,00 83.665.747,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 835.535.563,00 829.779.401,00 487.885.753,00 59.199.356,00 65.799.815,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.868.376,00 17.072.052,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 28.331.130,00 21.112.949,00 12.968.749,00 9.638.604,00 7.876.174,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.331.130,00 21.112.949,00 12.968.749,00 9.638.604,00 7.876.174,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 196.394.135,00 132.621.563,00 19.037.356,00 15.929.245,00 9.847.614,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.188.029.033,00 1.853.884.001,00 1.254.373.672,00 885.987.117,00 762.115.655,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.230.006.471,00 1.908.107.933,00 995.412.485,00 912.148.999,00 841.619.225,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.230.006.471,00 1.908.107.933,00 995.412.485,00 912.148.999,00 841.619.225,00
Ödenmiş Sermaye 716.566.036,00 262.500.000,00 262.500.000,00 262.500.000,00 262.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 360.256.363,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 492.480.270,00 428.006.919,00 232.046.422,00 232.046.422,00 232.046.422,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.021.452,00 2.164.071,00 69.796.613,00 70.634.189,00 70.723.025,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.021.452,00 2.164.071,00 69.796.613,00 70.634.189,00 70.723.025,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.021.452,00 2.164.071,00 756.550,00 1.594.126,00 1.682.962,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.045.783,00 41.755.841,00 -6.177.160,00 20.656.840,00 9.300.291,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 935.955.977,00 698.261.441,00 218.903.439,00 218.903.439,00 258.808.554,00
Net Dönem Karı/Zararı 34.936.953,00 115.163.298,00 218.343.171,00 134.242.109,00 8.240.933,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.418.035.504,00 3.761.991.934,00 2.249.786.157,00 1.798.136.116,00 1.603.734.880,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi