Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BAKAB
Sektör Baskılı, baskısız flexible ambalaj
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Pk:35620 Çiğli/İzmir
Telefon (0232) 376 74 50
Faks (0232) 376 74 58
Web http://www.bakambalaj.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAKİOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 21.845.366,00 60,68
CEM BAKİOĞLU 5.692.530,00 15,81
Diğer 8.462.104,00 23,50
Toplam 36.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAK AMBALAJ DIŞ TİCARET A.Ş. 50.000,00 100,00
Bak Flexibles B.V. 18.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
22.10.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.10.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,99
19.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
24.11.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 357.201.035,00 235.110.122,00 112.979.416,00 454.241.489,00 325.577.739,00
Satışların Maliyeti (-) -300.407.766,00 -194.450.204,00 -92.892.500,00 -343.198.081,00 -240.042.416,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 56.793.269,00 40.659.918,00 20.086.916,00 111.043.408,00 85.535.323,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 56.793.269,00 40.659.918,00 20.086.916,00 111.043.408,00 85.535.323,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -22.198.283,00 -14.889.743,00 -7.500.230,00 -25.617.470,00 -18.082.675,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.243.282,00 -7.420.150,00 -3.265.865,00 -15.312.867,00 -10.737.043,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -732.269,00 -442.504,00 -206.586,00 -602.801,00 -450.769,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.797.225,00 13.079.444,00 7.667.793,00 55.425.726,00 58.371.084,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.251.852,00 -10.503.157,00 -6.016.591,00 -42.839.630,00 -41.776.411,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 22.164.808,00 20.483.808,00 10.765.437,00 82.096.366,00 72.859.509,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 98.617,00 70.651,00 3.324,00 170.707,00 175.153,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -275.142,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 22.263.425,00 20.554.459,00 10.768.761,00 81.991.931,00 73.034.662,00
Finansman gelirleri 8.996.088,00 2.511.167,00 1.692.069,00 10.494.570,00 7.321.892,00
Finansman Giderleri (-) -17.280.849,00 -13.226.781,00 -7.565.295,00 -46.691.616,00 -56.255.809,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 13.978.664,00 9.838.845,00 4.895.535,00 45.794.885,00 24.100.745,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.047.171,00 -1.955.989,00 -860.157,00 -9.828.900,00 -5.291.744,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.420.613,00 -2.212.755,00 -1.111.639,00 -8.993.436,00 -7.866.346,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -626.558,00 256.766,00 251.482,00 -835.464,00 2.574.602,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.931.493,00 7.882.856,00 4.035.378,00 35.965.985,00 18.809.001,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.931.493,00 7.882.856,00 4.035.378,00 35.965.985,00 18.809.001,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 10.931.493,00 7.882.856,00 4.035.378,00 35.965.985,00 18.809.001,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 240.001.705,00 266.391.498,00 264.612.010,00 271.950.521,00 270.369.114,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.954.250,00 37.678.655,00 29.124.454,00 40.298.446,00 37.559.751,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 119.163.872,00 125.431.802,00 131.921.250,00 126.889.794,00 135.187.010,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.768.673,00 2.252.199,00 1.787.668,00 2.639.382,00 2.151.066,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 117.395.199,00 123.179.603,00 130.133.582,00 124.250.412,00 133.035.944,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 51.836,00 84.111,00 618,00 9.748,00 39.500,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 51.836,00 84.111,00 618,00 9.748,00 39.500,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 86.908.652,00 93.283.112,00 94.204.864,00 93.300.594,00 93.976.703,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.867.987,00 2.644.727,00 2.511.337,00 3.305.763,00 3.210.382,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.055.108,00 7.269.091,00 6.849.487,00 8.146.176,00 395.768,00
ARA TOPLAM 240.001.705,00 266.391.498,00 264.612.010,00 271.950.521,00 270.369.114,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 201.644.224,00 202.424.536,00 203.690.438,00 202.643.331,00 177.217.326,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 191.176.144,00 191.533.834,00 192.972.193,00 195.221.858,00 170.225.833,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.452.851,00 7.589.162,00 7.001.439,00 7.274.596,00 6.612.415,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 441.645.929,00 468.816.034,00 468.302.448,00 474.593.852,00 447.586.440,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 181.582.922,00 200.501.117,00 200.050.912,00 207.969.494,00 216.133.296,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 38.424.272,00 36.233.954,00 42.145.637,00 50.873.226,00 35.190.519,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24.638.635,00 25.551.422,00 28.409.241,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 107.973.208,00 110.692.633,00 114.941.527,00 119.537.925,00 129.129.304,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.972.551,00 44.743.988,00 43.434.329,00 48.506.130,00 53.292.053,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.000.657,00 65.948.645,00 71.507.198,00 71.031.795,00 75.837.251,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.705.114,00 3.412.279,00 3.309.472,00 3.307.399,00 2.904.121,00
Diğer Borçlar 480,00 14.746.821,00 0,00 0,00 5.451.885,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 480,00 14.746.821,00 0,00 0,00 5.451.885,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 2.652.971,00 2.874.311,00 2.005.279,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 206.226,00 1.189.101,00 1.060.634,00 1.168.945,00 2.806.250,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.334.796,00 1.861.547,00 2.670.051,00 2.295.051,00 1.807.485,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.125.000,00 750.000,00 1.575.000,00 1.200.000,00 675.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.209.796,00 1.111.547,00 1.095.051,00 1.095.051,00 1.132.485,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 259.609,00 1.069.432,00 1.201.345,00 1.352.163,00 1.873.611,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.975.559,00 89.556.727,00 77.766.221,00 79.559.661,00 85.154.082,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 54.178.909,00 66.988.322,00 55.601.412,00 56.661.822,00 67.336.435,00
Banka Kredileri 51.859.873,00 64.556.406,00 53.056.617,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.319.036,00 2.431.916,00 2.544.795,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.918.870,00 12.669.259,00 11.882.983,00 10.734.369,00 9.060.373,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.918.870,00 12.669.259,00 11.882.983,00 10.734.369,00 9.060.373,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.775.627,00 7.021.753,00 7.005.687,00 7.419.845,00 928.092,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 256.558.481,00 290.057.844,00 277.817.133,00 287.529.155,00 301.287.378,00
Ö Z K A Y N A K L A R 185.087.448,00 178.758.190,00 190.485.315,00 187.064.697,00 146.299.062,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 185.087.448,00 178.758.190,00 190.485.315,00 187.064.697,00 146.299.062,00
Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.856.390,00 27.657.617,00 27.994.255,00 28.507.959,00 8.344.188,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.856.390,00 27.657.617,00 27.994.255,00 28.507.959,00 8.344.188,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.489.347,00 -4.688.120,00 -4.351.482,00 -3.837.778,00 -2.848.385,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.372.380,00 -4.272.228,00 -4.667.481,00 -4.566.425,00 -7.950.590,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 178.030,00 188.485,00 167.317,00 146.939,00 232.648,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.550.410,00 -4.460.713,00 -4.834.798,00 -4.713.364,00 -8.183.238,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.585.855,00 7.200.000,00 5.770.085,00 5.770.085,00 5.770.085,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 104.194.229,00 105.398.084,00 122.461.217,00 86.495.232,00 86.434.517,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.931.493,00 7.882.856,00 4.035.378,00 35.965.985,00 18.809.001,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 441.645.929,00 468.816.034,00 468.302.448,00 474.593.852,00 447.586.440,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi