Geri Dön

BAKAB | Bak Ambalaj


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BAKAB
Sektör Baskılı, baskısız flexible ambalaj
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli - İZMİR
Telefon 0.232 376 74 50
Faks 0.232 376 74 58
Web www.bakambalaj.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAKİOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 45.114.290,00 62,66
CEM BAKİOĞLU 11.525.465,00 16,01
TOPLAM 72.000.000,00 100,00
DİĞER 15.360.245,00 21,33
Toplam 144.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bak Ambalaj Dış Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Bak Flexibles B.V. 18.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.02.2024 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
21.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
22.10.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.10.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,99
19.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
24.11.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 945.910.931,00 3.419.057.552,00 1.966.235.652,00 1.223.073.106,00 611.969.076,00
Satışların Maliyeti (-) 885.906.232,00 2.997.112.534,00 1.581.258.928,00 1.003.398.170,00 -520.841.567,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 60.004.699,00 421.945.018,00 384.976.724,00 219.674.936,00 91.127.509,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 60.004.699,00 421.945.018,00 384.976.724,00 219.674.936,00 91.127.509,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 49.349.138,00 172.273.946,00 92.066.410,00 58.535.024,00 -28.427.779,00
Pazarlama Giderleri (-) 32.808.801,00 119.129.746,00 68.826.397,00 44.018.972,00 -18.057.332,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 8.818.306,00 21.233.065,00 6.073.233,00 4.021.011,00 -2.023.072,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 92.652.882,00 636.866.467,00 373.235.929,00 314.406.358,00 32.875.607,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 49.385.831,00 341.767.185,00 200.951.045,00 200.704.264,00 -18.248.532,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.295.505,00 404.407.543,00 390.295.568,00 226.802.023,00 57.246.401,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22.430,00 5.057.762,00 3.415.842,00 3.415.842,00 2.673.267,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.317.935,00 409.465.305,00 393.711.410,00 230.217.865,00 59.919.668,00
Finansman gelirleri 19.667.775,00 120.265.756,00 69.851.064,00 57.816.040,00 12.021.817,00
Finansman Giderleri (-) 90.975.493,00 605.719.731,00 353.556.112,00 280.613.467,00 -48.872.911,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 59.785.800,00 98.949.236,00 110.006.362,00 7.420.438,00 23.068.574,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 33.965.269,00 61.156.497,00 -13.610.521,00 10.523.903,00 -7.338.551,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.331.629,00 8.497.423,00 8.864.391,00 648.265,00 -3.926.282,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 32.633.640,00 52.659.074,00 -22.474.912,00 9.875.638,00 -3.412.269,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.820.531,00 37.792.739,00 123.616.883,00 -3.103.465,00 15.730.023,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.820.531,00 37.792.739,00 123.616.883,00 -3.103.465,00 15.730.023,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 25.820.531,00 37.792.739,00 123.616.883,00 -3.103.465,00 15.730.023,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.689.935,00 240.968.924,00 -11.296.954,00 -11.713.658,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 306.791.702,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.253.249,00 -11.065.779,00 -14.121.189,00 -14.642.068,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.563.314,00 54.756.999,00 -2.824.235,00 -2.928.410,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.563.314,00 -2.766.445,00 -2.824.235,00 -2.928.410,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 570.098,00 1.524.260,00 7.662.351,00 7.587.038,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 570.098,00 0,00 7.662.351,00 7.587.038,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.119.837,00 242.493.184,00 -3.634.603,00 -4.126.620,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 21.700.694,00 280.285.923,00 119.982.280,00 -7.230.085,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 21.700.694,00 280.285.923,00 119.982.280,00 -7.230.085,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.050.142.015,00 1.673.141.871,00 1.677.478.054,00 1.624.157.977,00 1.344.345.679,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 384.516.559,00 221.177.330,00 276.027.556,00 274.942.721,00 227.781.131,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 929.182.269,00 814.039.757,00 832.212.615,00 883.269.755,00 684.857.106,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.391,00 0,00 32.471,00 5.521,00 1.867,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 929.169.878,00 814.039.757,00 832.180.144,00 883.264.234,00 684.855.239,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.650,00 5.088,00 4.693,00 989.428,00 14.126,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.650,00 5.088,00 4.693,00 989.428,00 14.126,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 616.494.427,00 534.829.305,00 462.795.773,00 389.230.233,00 348.998.400,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 30.760.627,00 37.527.272,00 24.296.728,00 13.427.232,00 20.094.152,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 505.216,00 3.698.393,00 3.643.024,00 8.027.409,00
Diğer Dönen Varlıklar 89.185.483,00 65.057.903,00 78.442.296,00 58.655.584,00 54.573.355,00
ARA TOPLAM 2.050.142.015,00 1.673.141.871,00 1.677.478.054,00 1.624.157.977,00 1.344.345.679,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.242.924.056,00 1.935.232.959,00 778.745.135,00 712.414.925,00 707.386.743,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.165.897.553,00 1.867.438.249,00 666.115.197,00 634.350.659,00 635.845.936,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.601.803,00 47.471.722,00 22.238.877,00 18.782.052,00 15.913.806,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.936.790,00 4.490.236,00 2.974.592,00 8.565.507,00 2.588.318,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 78.670.568,00 46.424.189,00 50.515.345,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.293.066.071,00 3.608.374.830,00 2.456.223.189,00 2.336.572.902,00 2.051.732.422,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.395.636.148,00 1.097.035.718,00 1.103.333.329,00 1.127.381.134,00 899.066.387,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 74.608.912,00 68.637.777,00 60.095.600,00 57.237.909,00 42.979.496,00
- Banka Kredileri 74.608.912,00 68.637.777,00 60.095.600,00 57.237.909,00 42.979.496,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 334.474.112,00 302.945.018,00 319.981.773,00 304.571.822,00 207.163.184,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.511.470,00 3.511.470,00 4.337.324,00 3.555.527,00 1.828.965,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 443.676.655,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 909.958.142,00 667.756.696,00 655.056.069,00 693.771.882,00 578.113.132,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 428.774.824,00 254.266.521,00 267.619.385,00 314.603.560,00 254.690.532,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 481.183.318,00 413.490.175,00 387.436.684,00 379.168.322,00 323.422.600,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 51.070.241,00 34.263.015,00 36.134.476,00 26.107.062,00 46.299.797,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.154.801,00 4.722.375,00 7.711.439,00 9.096.595,00 2.320.943,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 708.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.937.181,00 8.446.467,00 12.616.276,00 9.892.987,00 13.177.211,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.555.116,00 8.064.402,00 12.234.211,00 9.510.922,00 12.697.043,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 382.065,00 382.065,00 382.065,00 382.065,00 480.168,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.724.390,00 10.264.370,00 11.737.696,00 26.702.877,00 9.012.624,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 750.158.491,00 664.038.745,00 596.803.712,00 580.317.985,00 497.701.957,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 513.079.072,00 481.786.115,00 541.182.122,00 521.519.920,00 445.643.031,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.747.827,00 10.683.296,00 5.475.568,00 1.987.624,00 1.966.376,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 57.216.501,00 52.932.528,00 55.398.629,00 58.575.105,00 51.815.392,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 57.216.501,00 52.932.528,00 55.398.629,00 58.575.105,00 51.815.392,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 179.701.674,00 129.173.185,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.145.794.639,00 1.761.074.463,00 1.700.137.041,00 1.707.699.119,00 1.396.768.344,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.147.271.432,00 1.847.300.367,00 756.086.148,00 628.873.783,00 654.964.078,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.147.271.432,00 1.847.300.367,00 756.086.148,00 628.873.783,00 654.964.078,00
Ödenmiş Sermaye 72.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 458.705.208,00 392.951.073,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 8.352.968,00 7.259.431,00 1.108.139,00 1.108.139,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 480.890.659,00 422.010.519,00 250.055.259,00 249.638.555,00 259.127.408,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 480.890.659,00 422.010.519,00 250.055.259,00 249.638.555,00 259.127.408,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -81.934.306,00 -67.131.878,00 -53.879.130,00 -54.295.834,00 -44.806.981,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.103.462,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.640.417,00 3.537.452,00 1.203.897,00 1.128.584,00 -1.103.462,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.165.724,00 67.063.528,00 12.954.029,00 12.954.029,00 12.951.087,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.036.401.861,00 895.204.487,00 333.364.219,00 333.364.219,00 333.367.161,00
Net Dönem Karı/Zararı 25.820.531,00 37.792.739,00 123.616.883,00 -3.103.465,00 15.730.023,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.293.066.071,00 3.608.374.830,00 2.456.223.189,00 2.336.572.902,00 2.051.732.422,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi