Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,40
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,75
BIST-100'deki Ağırlığı 7,69
F/K Oranı 5,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,97
Dibe Uzaklık 48,59
Piyasa Değeri (USD) 30.985.529,11
Piyasa Değeri (TL) 180.720.000,00
Özsermaye (TL) 187.064.697,00
Sermaye (TL) 36.000.000,00
Net Kar (TL) 35.965.985,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BAKAB
Sektör Baskılı, baskısız flexible ambalaj
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Pk:35620 Çiğli/İzmir
Telefon (0232) 376 74 50
Faks (0232) 376 74 58
Web http://www.bakambalaj.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAKİOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 21.515.469,00 59,77
CEM BAKİOĞLU 4.879.571,00 13,55
Diğer 9.604.960,00 26,68
Toplam 36.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAK AMBALAJ DIŞ TİCARET A.Ş. 50.000,00 100,00
Bak Flexibles B.V. 18.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.10.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.10.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,99
19.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
24.11.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 454.241.489,00 325.577.739,00 203.988.215,00 107.568.765,00 350.865.870,00
Satışların Maliyeti (-) -343.198.081,00 -240.042.416,00 -153.820.544,00 -82.492.622,00 -267.890.570,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 111.043.408,00 85.535.323,00 50.167.671,00 25.076.143,00 82.975.300,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 111.043.408,00 85.535.323,00 50.167.671,00 25.076.143,00 82.975.300,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.617.470,00 -18.082.675,00 -11.207.353,00 -5.308.046,00 -23.730.201,00
Pazarlama Giderleri (-) -15.312.867,00 -10.737.043,00 -7.652.699,00 -3.789.183,00 -13.693.416,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -602.801,00 -450.769,00 -219.091,00 -107.729,00 -458.482,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 55.425.726,00 58.371.084,00 23.258.277,00 10.004.143,00 31.247.447,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -42.839.630,00 -41.776.411,00 -17.844.023,00 -7.326.251,00 -26.076.637,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 82.096.366,00 72.859.509,00 36.502.782,00 18.549.077,00 50.264.011,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 170.707,00 175.153,00 169.965,00 169.965,00 70.868,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -275.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 81.991.931,00 73.034.662,00 36.672.747,00 18.719.042,00 50.334.879,00
Finansman gelirleri 10.494.570,00 7.321.892,00 4.842.622,00 1.413.493,00 10.459.790,00
Finansman Giderleri (-) -46.691.616,00 -56.255.809,00 -20.834.817,00 -10.566.155,00 -21.126.373,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 45.794.885,00 24.100.745,00 20.680.552,00 9.566.380,00 39.668.296,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.828.900,00 -5.291.744,00 -4.765.346,00 -1.946.599,00 -8.331.824,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.993.436,00 -7.866.346,00 -4.996.218,00 -2.206.222,00 -8.069.303,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -835.464,00 2.574.602,00 230.872,00 259.623,00 -262.521,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 35.965.985,00 18.809.001,00 15.915.206,00 7.619.781,00 31.336.472,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 35.965.985,00 18.809.001,00 15.915.206,00 7.619.781,00 31.336.472,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 35.965.985,00 18.809.001,00 15.915.206,00 7.619.781,00 31.336.472,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 271.950.521,00 270.369.114,00 234.102.016,00 221.824.052,00 200.015.287,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 40.298.446,00 37.559.751,00 30.602.480,00 24.907.078,00 15.754.827,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 126.889.794,00 135.187.010,00 117.569.468,00 117.070.392,00 104.061.607,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.639.382,00 2.151.066,00 1.410.457,00 2.097.555,00 2.197.533,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 124.250.412,00 133.035.944,00 116.159.011,00 114.972.837,00 101.864.074,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.748,00 39.500,00 43.236,00 43.054,00 280,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.748,00 39.500,00 43.236,00 43.054,00 280,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 93.300.594,00 93.976.703,00 82.281.370,00 70.996.046,00 68.549.731,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.305.763,00 3.210.382,00 2.605.897,00 2.921.964,00 2.726.915,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.146.176,00 395.768,00 999.565,00 5.885.518,00 8.921.927,00
ARA TOPLAM 271.950.521,00 270.369.114,00 234.102.016,00 221.824.052,00 200.015.287,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 202.643.331,00 177.217.326,00 176.186.554,00 175.164.396,00 174.943.827,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 195.221.858,00 170.225.833,00 170.031.452,00 172.858.684,00 172.680.695,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.274.596,00 6.612.415,00 5.709.383,00 2.050.233,00 1.732.482,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 474.593.852,00 447.586.440,00 410.288.570,00 396.988.448,00 374.959.114,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 207.969.494,00 216.133.296,00 185.088.048,00 182.600.092,00 180.819.838,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.873.226,00 35.190.519,00 20.831.510,00 38.950.860,00 40.643.392,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 119.537.925,00 129.129.304,00 109.605.266,00 108.191.585,00 95.332.671,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 48.506.130,00 53.292.053,00 44.472.150,00 36.784.231,00 38.980.176,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 71.031.795,00 75.837.251,00 65.133.116,00 71.407.354,00 56.352.495,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.307.399,00 2.904.121,00 2.395.659,00 1.905.415,00 1.503.923,00
Diğer Borçlar 0,00 5.451.885,00 10.242.524,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 5.451.885,00 10.242.524,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.874.311,00 2.005.279,00 2.174.297,00 1.990.066,00 1.479.623,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.168.945,00 2.806.250,00 2.836.418,00 2.070.560,00 1.616.587,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.295.051,00 1.807.485,00 1.544.216,00 2.220.051,00 1.995.051,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.200.000,00 675.000,00 450.000,00 1.125.000,00 900.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.095.051,00 1.132.485,00 1.094.216,00 1.095.051,00 1.095.051,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.352.163,00 1.873.611,00 921.210,00 1.838.930,00 382.484,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.559.661,00 85.154.082,00 80.082.350,00 62.829.268,00 52.128.833,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 56.661.822,00 67.336.435,00 61.327.042,00 44.854.057,00 35.744.430,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.734.369,00 9.060.373,00 8.935.985,00 9.029.813,00 8.126.718,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.734.369,00 9.060.373,00 8.935.985,00 9.029.813,00 8.126.718,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.419.845,00 928.092,00 3.808.912,00 4.872.715,00 4.585.331,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 287.529.155,00 301.287.378,00 265.170.398,00 245.429.360,00 232.948.671,00
Ö Z K A Y N A K L A R 187.064.697,00 146.299.062,00 145.118.172,00 151.559.088,00 142.010.443,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 187.064.697,00 146.299.062,00 145.118.172,00 151.559.088,00 142.010.443,00
Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.507.959,00 8.344.188,00 8.231.033,00 8.287.287,00 8.533.113,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 28.507.959,00 8.344.188,00 8.231.033,00 8.287.287,00 8.533.113,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.837.778,00 -2.848.385,00 -2.961.540,00 -2.905.286,00 -2.659.460,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.566.425,00 -7.950.590,00 -6.063.738,00 -2.287.088,00 -4.461.778,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 146.939,00 232.648,00 114.974,00 67.887,00 50.480,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -4.713.364,00 -8.183.238,00 -6.178.712,00 -2.354.975,00 -4.512.258,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.770.085,00 5.770.085,00 5.769.041,00 4.303.544,00 4.303.544,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 86.495.232,00 86.434.517,00 86.374.769,00 98.743.703,00 67.407.231,00
Net Dönem Karı/Zararı 35.965.985,00 18.809.001,00 15.915.206,00 7.619.781,00 31.336.472,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 474.593.852,00 447.586.440,00 410.288.570,00 396.988.448,00 374.959.114,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi