Geri Dön

BAKAB | Bak Ambalaj


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,86
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 17,69
BIST-100'deki Ağırlığı 8,38
F/K Oranı 19,15
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,71
Dibe Uzaklık 48,59
Piyasa Değeri (USD) 96.879.032,31
Piyasa Değeri (TL) 2.808.000.000,00
Özsermaye (TL) 756.086.148,00
Sermaye (TL) 36.000.000,00
Net Kar (TL) 146.639.316,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BAKAB
Sektör Baskılı, baskısız flexible ambalaj
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli - İZMİR
Telefon 0.232 376 74 50
Faks 0.232 376 74 58
Web www.bakambalaj.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAKİOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 22.557.145,00 62,66
CEM BAKİOĞLU 5.762.732,50 16,01
TOPLAM 36.000.000,00 100,00
DİĞER 7.680.122,50 21,33
Toplam 72.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bak Ambalaj Dış Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Bak Flexibles B.V. 18.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.07.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
22.10.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.10.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,99
19.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
24.11.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.966.235.652,00 1.223.073.106,00 611.969.076,00 1.956.371.516,00 1.425.104.168,00
Satışların Maliyeti (-) -1.581.258.928,00 -1.003.398.170,00 -520.841.567,00 -1.652.239.278,00 -1.221.607.125,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 384.976.724,00 219.674.936,00 91.127.509,00 304.132.238,00 203.497.043,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 384.976.724,00 219.674.936,00 91.127.509,00 304.132.238,00 203.497.043,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -92.066.410,00 -58.535.024,00 -28.427.779,00 -85.150.182,00 -60.298.741,00
Pazarlama Giderleri (-) -68.826.397,00 -44.018.972,00 -18.057.332,00 -46.432.717,00 -33.258.225,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.073.233,00 -4.021.011,00 -2.023.072,00 -5.484.882,00 -4.138.765,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 373.235.929,00 314.406.358,00 32.875.607,00 175.395.812,00 119.911.795,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -200.951.045,00 -200.704.264,00 -18.248.532,00 -125.888.374,00 -94.593.932,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 390.295.568,00 226.802.023,00 57.246.401,00 216.571.895,00 131.119.175,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.415.842,00 3.415.842,00 2.673.267,00 415.842,00 415.842,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 393.711.410,00 230.217.865,00 59.919.668,00 216.987.737,00 131.535.017,00
Finansman gelirleri 69.851.064,00 57.816.040,00 12.021.817,00 49.023.290,00 38.938.541,00
Finansman Giderleri (-) -353.556.112,00 -280.613.467,00 -48.872.911,00 -161.268.272,00 -79.930.870,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 110.006.362,00 7.420.438,00 23.068.574,00 104.742.755,00 90.542.688,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 13.610.521,00 -10.523.903,00 -7.338.551,00 57.967.706,00 49.145.340,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.864.391,00 -648.265,00 -3.926.282,00 -3.846.758,00 -7.464.384,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 22.474.912,00 -9.875.638,00 -3.412.269,00 61.814.464,00 56.609.724,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 123.616.883,00 -3.103.465,00 15.730.023,00 162.710.461,00 139.688.028,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 123.616.883,00 -3.103.465,00 15.730.023,00 162.710.461,00 139.688.028,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 123.616.883,00 -3.103.465,00 15.730.023,00 162.710.461,00 139.688.028,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,00 0,00 0,05 0,04
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.677.478.054,00 1.624.157.977,00 1.344.345.679,00 1.234.138.931,00 1.088.769.957,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 276.027.556,00 274.942.721,00 227.781.131,00 179.847.097,00 109.484.055,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 832.212.615,00 883.269.755,00 684.857.106,00 625.866.425,00 552.171.824,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.471,00 5.521,00 1.867,00 0,00 3.638,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 832.180.144,00 883.264.234,00 684.855.239,00 625.866.425,00 552.168.186,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.693,00 989.428,00 14.126,00 17.728,00 19.256,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.693,00 989.428,00 14.126,00 17.728,00 19.256,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 462.795.773,00 389.230.233,00 348.998.400,00 360.841.127,00 359.080.377,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 24.296.728,00 13.427.232,00 20.094.152,00 16.237.410,00 17.967.683,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.698.393,00 3.643.024,00 8.027.409,00 11.923.114,00 6.572.936,00
Diğer Dönen Varlıklar 78.442.296,00 58.655.584,00 54.573.355,00 39.406.030,00 43.473.826,00
ARA TOPLAM 1.677.478.054,00 1.624.157.977,00 1.344.345.679,00 1.234.138.931,00 1.088.769.957,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 778.745.135,00 712.414.925,00 707.386.743,00 704.031.289,00 464.446.325,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 666.115.197,00 634.350.659,00 635.845.936,00 633.139.052,00 380.625.202,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.238.877,00 18.782.052,00 15.913.806,00 13.818.459,00 12.124.843,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.974.592,00 8.565.507,00 2.588.318,00 878.512,00 3.370.365,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 78.670.568,00 46.424.189,00 50.515.345,00 53.371.417,00 65.639.027,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.456.223.189,00 2.336.572.902,00 2.051.732.422,00 1.938.170.220,00 1.553.216.282,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.103.333.329,00 1.127.381.134,00 899.066.387,00 800.660.725,00 1.056.263.027,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 60.095.600,00 57.237.909,00 42.979.496,00 40.838.903,00 332.436.327,00
- Banka Kredileri 60.095.600,00 57.237.909,00 42.979.496,00 40.838.903,00 332.436.327,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 319.981.773,00 304.571.822,00 207.163.184,00 183.431.077,00 104.521.412,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.337.324,00 3.555.527,00 1.828.965,00 1.828.965,00 737.883,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 655.056.069,00 693.771.882,00 578.113.132,00 531.802.417,00 583.867.123,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 267.619.385,00 314.603.560,00 254.690.532,00 229.286.742,00 277.972.476,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 387.436.684,00 379.168.322,00 323.422.600,00 302.515.675,00 305.894.647,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.134.476,00 26.107.062,00 46.299.797,00 17.533.465,00 12.935.536,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.711.439,00 9.096.595,00 2.320.943,00 4.725.845,00 3.988.058,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.616.276,00 9.892.987,00 13.177.211,00 10.675.635,00 7.947.579,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.234.211,00 9.510.922,00 12.697.043,00 10.195.467,00 7.467.411,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 382.065,00 382.065,00 480.168,00 480.168,00 480.168,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.737.696,00 26.702.877,00 9.012.624,00 11.653.383,00 10.566.992,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 596.803.712,00 580.317.985,00 497.701.957,00 501.405.627,00 67.466.269,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 541.182.122,00 521.519.920,00 445.643.031,00 435.345.439,00 33.424.692,00
Banka Kredileri 535.706.554,00 519.532.296,00 443.676.655,00 432.989.711,00 30.868.110,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.475.568,00 1.987.624,00 1.966.376,00 2.355.728,00 2.556.582,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 55.398.629,00 58.575.105,00 51.815.392,00 65.796.083,00 33.756.898,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 55.398.629,00 58.575.105,00 51.815.392,00 65.796.083,00 33.756.898,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.700.137.041,00 1.707.699.119,00 1.396.768.344,00 1.302.066.352,00 1.123.729.296,00
Ö Z K A Y N A K L A R 756.086.148,00 628.873.783,00 654.964.078,00 636.103.868,00 429.486.986,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 756.086.148,00 628.873.783,00 654.964.078,00 636.103.868,00 429.486.986,00
Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 250.055.259,00 249.638.555,00 259.127.408,00 261.352.213,00 73.679.626,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 250.055.259,00 249.638.555,00 259.127.408,00 261.352.213,00 73.679.626,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -53.879.130,00 -54.295.834,00 -44.806.981,00 -42.582.176,00 -18.019.423,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.203.897,00 1.128.584,00 -1.103.462,00 -6.458.454,00 -2.380.316,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.203.897,00 1.128.584,00 -1.103.462,00 -6.458.454,00 -2.380.316,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.954.029,00 12.954.029,00 12.951.087,00 12.951.087,00 12.951.087,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 333.364.219,00 333.364.219,00 333.367.161,00 170.656.700,00 170.656.700,00
Net Dönem Karı/Zararı 123.616.883,00 -3.103.465,00 15.730.023,00 162.710.461,00 139.688.028,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.456.223.189,00 2.336.572.902,00 2.051.732.422,00 1.938.170.220,00 1.553.216.282,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi