Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

  • Bagfaş: Hedef fiyat revizyonu Bagfaş hisseleri için getiri beklentimizi “Endekse Paralel” olarak koruyoruz. Bununla birlikte 12 aylık hedef fiyatımızı 14,00 TL (ö...
Konu Açıklama
BIST Kodu BAGFS
Sektör Asit ve kimyaevi gübre üretimi
Adres Kılıçali Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İstanbul
Telefon (0212) 293 08 85
Faks (0212) 249 97 44
Web http://www.bagfas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 26.802.553,95 59,56
Recep GENÇER 18.197.446,05 40,44
Toplam 45.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. 186.801,00 46,70
Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş. 3.325,00 3,33
Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti. 55.000,00 55,00
Bagfaş Teknik Müteahhitlik Ltd. Şti. 4.000,00 40,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.09.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,63
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
08.10.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,97
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.09.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,23
21.04.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,39
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 305.388.159,00 872.126.597,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -244.553.959,00 -712.350.595,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 60.834.200,00 159.776.002,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 60.834.200,00 159.776.002,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.782.722,00 -19.568.476,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.936.575,00 -18.163.349,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.477.833,00 35.972.957,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -44.525.466,00 -77.180.541,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.067.270,00 80.836.593,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28.017.528,00 45.586.114,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.371.257,00 -21.952.193,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 40.713.541,00 104.470.514,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 5.946.651,00 65.452.739,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -66.352.059,00 -155.384.547,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -19.691.867,00 14.538.706,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.645.176,00 67.279.166,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.071,00 -2.032,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.659.247,00 67.281.198,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -15.046.691,00 81.817.872,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -15.046.691,00 81.817.872,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -15.046.691,00 81.817.872,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 165.121,00 -222.463,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 206.401,00 -278.079,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -41.280,00 55.616,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 272.280,00 296.146,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 437.401,00 73.683,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -14.609.290,00 81.891.555,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 572.274.166,00 463.566.311,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 370.654.575,00 189.455.911,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 712.602,00 440.323,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.187.830,00 5.554.083,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 43.167,00 39.353,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.144.663,00 5.514.730,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 22.807.030,00 8.418.872,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.807.030,00 8.418.872,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 149.672.768,00 207.975.095,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.648.784,00 40.415.252,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 165.241,00 848.867,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.425.336,00 10.457.908,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 572.274.166,00 463.566.311,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.207.352.870,00 1.178.597.929,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 720.061.566,00 695.422.396,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 510.335,00 535.796,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 415.406.053,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.779.627.036,00 1.642.164.240,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 538.276.296,00 454.194.253,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.870.517,00 40.486.212,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 51.794.557,00 37.454.639,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 136.651.517,00 126.811.521,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 326.959.976,00 279.964.818,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 929.470,00 789.960,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 326.030.506,00 279.174.858,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.632.904,00 2.344.276,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 652.091,00 706.274,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.430,00 3.430,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 648.661,00 702.844,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.636.066,00 1.594.101,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.092.141,00 1.861.330,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 795.512,00 564.701,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.296.629,00 1.296.629,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 767.013,00 425.721,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 811.052.329,00 743.062.286,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 602.594.996,00 562.824.943,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 544.015.101,00 503.468.564,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 58.579.895,00 59.356.379,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.133.726,00 8.602.815,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.133.726,00 8.602.815,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.349.328.625,00 1.197.256.539,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 430.298.411,00 444.907.701,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 430.298.411,00 444.907.701,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 62.376.183,00 62.376.183,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.842.854,00 1.842.854,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.310.348,00 -2.475.469,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.310.348,00 -2.475.469,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.310.348,00 -2.475.469,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 691.571,00 419.291,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 691.571,00 419.291,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.410.543,00 17.410.543,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 320.334.299,00 238.516.427,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -15.046.691,00 81.817.872,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.779.627.036,00 1.642.164.240,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi