Geri Dön

BAGFS | Bagfas


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BAGFS
Sektör Asit ve kimyaevi gübre üretimi
Adres Kılıçali Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İstanbul
Telefon +90 (212) 293 08 85
Faks +90 (212) 249 97 44
Web www.bagfas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GENÇER HOLDİNG A.Ş. 7.655.452,73 5,67
Recep GENÇER 51.592.338,15 38,22
TOPLAM 135.000.000,00 100,00
DİĞER 75.752.209,12 56,11
Toplam 270.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. 186.801,00 46,70
Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş. 3.325,00 3,33
Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti. 55.000,00 55,00
Bagfaş Teknik Müteahhitlik Ltd. Şti. 4.000,00 40,00
T Gübre Dış Ticaret A.Ş 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.11.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,79
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.09.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,63
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
08.10.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,97
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.09.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,23
21.04.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,39
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.915.294.140,00 1.636.035.243,00 799.675.110,00 1.740.196.907,00 1.066.593.674,00
Satışların Maliyeti (-) -2.007.152.209,00 -1.087.841.864,00 -487.593.299,00 -1.071.151.920,00 -737.220.838,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 908.141.931,00 548.193.379,00 312.081.811,00 669.044.987,00 329.372.836,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 908.141.931,00 548.193.379,00 312.081.811,00 669.044.987,00 329.372.836,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.143.898,00 -29.853.841,00 -14.716.546,00 -36.630.022,00 -22.479.852,00
Pazarlama Giderleri (-) -41.519.724,00 -7.696.110,00 -3.314.691,00 -13.925.987,00 -9.197.360,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 314.626.696,00 202.479.066,00 54.029.880,00 233.226.573,00 88.295.702,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -430.726.420,00 -328.356.086,00 -128.977.022,00 -707.143.078,00 -221.609.908,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 739.378.585,00 384.766.408,00 219.103.432,00 144.572.473,00 164.381.418,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 333.641.870,00 320.258.752,00 108.522.171,00 420.991.654,00 128.636.293,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -256.609.012,00 -222.730.607,00 -63.567.801,00 -90.934.323,00 -42.008.089,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 816.411.443,00 482.294.553,00 264.057.802,00 474.629.804,00 251.009.622,00
Finansman Giderleri (-) -270.945.656,00 -192.920.468,00 -77.493.585,00 -475.552.790,00 -182.559.078,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 545.465.787,00 289.374.085,00 186.564.217,00 44.217.294,00 113.002.373,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -35.474.881,00 -70.343.508,00 -45.872.483,00 111.185.111,00 -54.827.629,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -504.166,00 -504.166,00 0,00 -616.195,00 -12.819,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -34.970.715,00 -69.839.342,00 -45.872.483,00 111.801.306,00 -54.814.810,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 509.990.906,00 219.030.577,00 140.691.734,00 155.402.405,00 58.174.744,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 509.990.906,00 219.030.577,00 140.691.734,00 155.402.405,00 58.174.744,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 509.990.906,00 219.030.577,00 140.691.734,00 155.402.405,00 58.174.744,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 1,62 1,04 3,43 1,29
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.523.193,00 -877.434,00 2.420.991,00 -2.503.390,00 -2.968.337,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -1.096.793,00 3.026.239,00 -3.129.238,00 -3.710.422,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -1.903.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.903.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 380.798,00 219.359,00 -605.248,00 625.848,00 742.085,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.442.706,00 -289.813,00 141.253,00 7.782.321,00 3.085.972,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 10.288.077,00 5.857.031,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -2.057.615,00 -949.854,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 919.513,00 -1.167.247,00 2.562.244,00 5.278.931,00 117.635,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 510.910.419,00 217.863.330,00 143.253.978,00 160.681.336,00 58.292.379,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 219.359,00 0,00 625.848,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 45.140.280,00 44.551.829,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.891.710.097,00 2.099.208.815,00 2.221.094.421,00 1.739.302.092,00 1.206.236.377,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 880.311.176,00 728.294.194,00 928.779.493,00 1.033.597.876,00 634.762.151,00
Finansal Yatırımlar 6.185.915,00 3.453.396,00 3.884.462,00 3.743.209,00 2.370.145,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 6.185.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 6.185.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 137.333.766,00 323.718.220,00 248.445.056,00 8.691.713,00 30.371.653,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 123.103,00 110.894,00 97.376,00 974.203,00 4.386.392,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 137.210.663,00 323.607.326,00 248.347.680,00 7.717.510,00 25.985.261,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.416.071,00 16.967.300,00 5.543.037,00 4.574.080,00 23.365.835,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.416.071,00 16.967.300,00 5.543.037,00 4.574.080,00 23.365.835,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 779.638.605,00 944.810.255,00 896.926.004,00 611.126.509,00 435.844.349,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 64.969.861,00 65.433.862,00 125.955.915,00 74.128.757,00 65.677.936,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.369.178,00 685.914,00 105.116,00 1.434.677,00 1.141.608,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.485.525,00 15.845.674,00 11.455.338,00 2.005.271,00 12.702.700,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 5.485.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.891.710.097,00 2.099.208.815,00 2.221.094.421,00 1.739.302.092,00 1.206.236.377,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.609.884.682,00 1.559.052.120,00 1.496.075.441,00 1.533.236.857,00 1.275.376.902,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 999.095.603,00 982.783.452,00 896.132.687,00 886.306.720,00 794.979.201,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 678.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 414.090,00 447.006,00 479.922,00 512.837,00 556.945,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 414.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 50.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 545.373.128,00 510.343.064,00 533.485.316,00 579.963.047,00 414.570.929,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.501.594.779,00 3.658.260.935,00 3.717.169.862,00 3.272.538.949,00 2.481.613.279,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 847.699.600,00 1.993.932.993,00 2.044.200.845,00 1.771.428.759,00 1.005.621.654,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 383.816.400,00 277.344.641,00 498.697.716,00 343.095.256,00 34.176.978,00
- Banka Kredileri 382.770.008,00 275.149.394,00 496.418.427,00 340.775.661,00 30.810.316,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 334.423.285,00 322.399.494,00 315.441.799,00 299.825.194,00 210.240.208,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 91.786.863,00 642.717.557,00 679.869.532,00 509.904.962,00 611.396.173,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 365.024,00 1.962.498,00 1.427.724,00 1.561.215,00 1.204.547,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 91.421.839,00 640.755.059,00 678.441.808,00 508.343.747,00 610.191.626,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.592.448,00 3.603.135,00 5.178.946,00 3.473.935,00 2.554.799,00
Diğer Borçlar 8.020.614,00 6.226.879,00 5.531.650,00 9.271.316,00 3.662.065,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.017.184,00 6.223.449,00 5.528.220,00 9.267.886,00 3.658.635,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 20.691.470,00 168.714.953,00 9.495.276,00 107.474.608,00 136.369.514,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 504.162,00 504.166,00 0,00 534.334,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.060.147,00 571.965.600,00 526.848.080,00 484.161.792,00 2.376.375,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.060.147,00 1.022.804,00 968.703,00 866.742,00 777.850,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 570.942.796,00 525.879.377,00 483.295.050,00 1.598.525,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.804.211,00 456.568,00 3.137.846,00 13.687.362,00 414.496,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.487.876.765,00 791.356.618,00 874.637.854,00 846.033.005,00 1.019.402.156,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 736.998.206,00 711.647.717,00 800.177.606,00 761.228.661,00 670.310.124,00
Banka Kredileri 682.885.934,00 657.058.708,00 745.111.860,00 705.686.178,00 614.290.906,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.112.272,00 54.589.009,00 55.065.746,00 55.542.483,00 56.019.218,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 612.869.523,00 11.600.345,00 10.589.432,00 11.796.682,00 10.718.748,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.806.615,00 11.600.345,00 10.589.432,00 11.796.682,00 10.718.748,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 602.062.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.335.576.365,00 2.785.289.611,00 2.918.838.699,00 2.617.461.764,00 2.025.023.810,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.166.018.414,00 872.971.324,00 798.331.163,00 655.077.185,00 456.589.469,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.166.018.414,00 872.971.324,00 798.331.163,00 655.077.185,00 456.589.469,00
Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 45.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 62.376.183,00 62.376.183,00 62.376.183,00 62.376.183,00 62.376.183,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.941.611,00 7.941.611,00 7.941.611,00 7.941.611,00 1.842.854,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.260.083,00 -6.779.207,00 -3.480.782,00 -5.901.773,00 -6.366.722,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.424.966,00 -6.779.207,00 -3.480.782,00 -5.901.773,00 -6.366.722,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.424.966,00 -6.779.207,00 -3.480.782,00 -5.901.773,00 -6.366.722,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 3.432.364,00 3.863.430,00 3.722.177,00 -974.172,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.323.285,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 3.432.364,00 3.863.430,00 3.722.177,00 2.349.113,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.410.543,00 17.410.543,00 17.410.543,00 17.410.543,00 17.410.543,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 434.559.254,00 434.559.253,00 434.528.444,00 279.126.039,00 279.126.039,00
Net Dönem Karı/Zararı 509.990.906,00 219.030.577,00 140.691.734,00 155.402.405,00 58.174.744,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.501.594.779,00 3.658.260.935,00 3.717.169.862,00 3.272.538.949,00 2.481.613.279,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi