Geri Dön

BAGFS | Bagfas


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,01
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 61,23
BIST-100'deki Ağırlığı 4,27
F/K Oranı -63,54
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,57
Dibe Uzaklık 74,08
Piyasa Değeri (USD) 198.583.708,05
Piyasa Değeri (TL) 5.738.274.827,70
Özsermaye (TL) 1.029.534.387,00
Sermaye (TL) 146.758.947,00
Net Kar (TL) -90.314.229,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BAGFS
Sektör Asit ve kimyaevi gübre üretimi
Adres Kılıçali Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İstanbul
Telefon +90 (212) 293 08 85
Faks +90 (212) 249 97 44
Web www.bagfas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GENÇER HOLDİNG A.Ş. 7.655.452,73 5,67
Recep GENÇER 51.592.338,15 38,22
TOPLAM 135.000.000,00 100,00
DİĞER 75.752.209,12 56,11
Toplam 270.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. 186.801,00 46,70
Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş. 3.325,00 3,33
Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti. 55.000,00 55,00
Bagfaş Teknik Müteahhitlik Ltd. Şti. 4.000,00 40,00
T Gübre Dış Ticaret A.Ş 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.11.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,79
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.09.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,63
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
08.10.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,97
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.09.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,23
21.04.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,39
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.010.346.410,00 1.482.337.519,00 887.924.245,00 3.886.711.684,00 2.915.294.140,00
Satışların Maliyeti (-) -2.186.729.154,00 -1.701.335.320,00 -932.451.721,00 -2.933.020.772,00 -2.007.152.209,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -176.382.744,00 -218.997.801,00 -44.527.476,00 953.690.912,00 908.141.931,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -176.382.744,00 -218.997.801,00 -44.527.476,00 953.690.912,00 908.141.931,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -66.791.697,00 -27.483.875,00 -12.796.651,00 -62.237.949,00 -11.143.898,00
Pazarlama Giderleri (-) -30.146.391,00 -25.047.927,00 -23.099.540,00 -22.127.917,00 -41.519.724,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 303.279.879,00 258.883.390,00 30.847.243,00 223.477.899,00 314.626.696,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -315.136.411,00 -309.588.121,00 -39.831.120,00 -511.595.653,00 -430.726.420,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -285.177.364,00 -322.234.334,00 -89.407.544,00 581.207.292,00 739.378.585,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.683.167,00 0,00 0,00 599.376.438,00 333.641.870,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -473.062.780,00 -256.609.012,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.255.092,00 -1.255.092,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -284.749.289,00 -323.489.426,00 -89.407.544,00 707.520.950,00 816.411.443,00
Finansman Gelirleri 460.750.346,00 339.106.041,00 67.447.799,00 57.695.947,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -790.406.496,00 -516.835.013,00 -126.140.603,00 -366.242.859,00 -270.945.656,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -614.405.439,00 -501.218.398,00 -148.100.348,00 398.974.038,00 545.465.787,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -61.761.023,00 -46.007.900,00 -11.545.484,00 696.869.101,00 -35.474.881,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -446.661,00 -252.918,00 0,00 -52.298.101,00 -504.166,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -61.314.362,00 -45.754.982,00 -11.545.484,00 749.167.202,00 -34.970.715,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -676.166.462,00 -547.226.298,00 -159.645.832,00 1.095.843.139,00 509.990.906,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -676.166.462,00 -547.226.298,00 -159.645.832,00 1.095.843.139,00 509.990.906,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -676.166.462,00 -547.226.298,00 -159.645.832,00 1.095.843.139,00 509.990.906,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -5,01 -4,05 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 -8.215.831,00 -1.523.193,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -10.269.789,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.903.991,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 2.053.958,00 380.798,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.705.302,00 336.168,00 -3.204.985,00 9.130.314,00 2.442.706,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.705.302,00 336.168,00 -3.204.985,00 914.483,00 919.513,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -671.461.160,00 -546.890.130,00 -162.850.817,00 1.096.757.622,00 510.910.419,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 2.053.958,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.903.991,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.255.012.298,00 1.796.672.737,00 2.019.243.055,00 2.192.595.994,00 1.891.710.097,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.254.539.384,00 698.652.057,00 830.630.300,00 638.506.207,00 880.311.176,00
Finansal Yatırımlar 17.578.825,00 13.209.691,00 9.668.538,00 12.873.523,00 6.185.915,00
Ticari Alacaklar 54.309.193,00 32.789.138,00 2.606.528,00 1.930.404,00 137.333.766,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 124.015,00 293.821,00 251.293,00 124.057,00 123.103,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.185.178,00 32.495.317,00 2.355.235,00 1.806.347,00 137.210.663,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 69.774.506,00 37.790.194,00 9.583.633,00 14.528.395,00 16.416.071,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 1.697.500,00 1.048.450,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.774.506,00 36.092.694,00 8.535.183,00 14.528.395,00 16.416.071,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 565.751.112,00 771.656.357,00 998.177.702,00 1.449.728.291,00 779.638.605,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 222.913.046,00 192.354.107,00 137.565.635,00 70.462.316,00 64.969.861,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 167.280,00 0,00 0,00 311.949,00 1.369.178,00
Diğer Dönen Varlıklar 69.978.952,00 50.221.193,00 31.010.719,00 4.254.909,00 5.485.525,00
ARA TOPLAM 2.255.012.298,00 1.796.672.737,00 2.019.243.055,00 2.192.595.994,00 1.891.710.097,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.359.038.874,00 2.335.687.459,00 2.380.292.416,00 2.404.613.183,00 1.609.884.682,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.031.431.240,00 991.983.442,00 1.000.645.102,00 1.012.857.995,00 999.095.603,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 283.253,00 344.550,00 344.550,00 383.542,00 414.090,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 283.253,00 344.550,00 344.550,00 0,00 414.090,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.269.869.843,00 1.285.429.223,00 1.319.638.721,00 1.331.184.207,00 545.373.128,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.614.051.172,00 4.132.360.196,00 4.399.535.471,00 4.597.209.177,00 3.501.594.779,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.740.617.780,00 1.125.768.766,00 1.241.790.225,00 1.445.247.303,00 847.699.600,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 930.168.032,00 590.507.426,00 545.468.930,00 800.742.644,00 383.816.400,00
- Banka Kredileri 930.168.032,00 590.507.426,00 545.302.661,00 0,00 382.770.008,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 518.504.923,00 250.839.582,00 337.712.835,00 351.700.803,00 334.423.285,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 146.781.817,00 160.090.339,00 134.753.308,00 184.069.212,00 91.786.863,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.524.467,00 3.256.599,00 5.102.730,00 2.418.023,00 365.024,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 142.257.350,00 156.833.740,00 129.650.578,00 181.651.189,00 91.421.839,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.765.073,00 14.242.184,00 11.102.301,00 5.556.951,00 4.592.448,00
Diğer Borçlar 18.699.134,00 70.476.573,00 15.804.505,00 24.531.100,00 8.020.614,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 56.350.898,00 0,00 0,00 3.430,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.699.134,00 14.125.675,00 15.804.505,00 24.531.100,00 8.017.184,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 103.993.181,00 34.926.498,00 157.460.687,00 38.032.760,00 20.691.470,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 252.918,00 15.883.477,00 15.948.686,00 504.162,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.705.620,00 4.433.246,00 23.604.182,00 23.092.013,00 1.060.147,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.996.012,00 1.723.638,00 1.703.120,00 1.190.951,00 1.060.147,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.709.608,00 2.709.608,00 21.901.062,00 21.901.062,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 1.573.134,00 2.804.211,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.843.899.005,00 1.852.486.013,00 1.568.730.447,00 1.400.096.258,00 1.487.876.765,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.099.087.696,00 1.131.950.016,00 890.061.593,00 640.021.077,00 736.998.206,00
Banka Kredileri 1.041.637.876,00 1.131.950.016,00 833.409.839,00 798.597.615,00 682.885.934,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 55.985.348,00 0,00 56.651.754,00 0,00 54.112.272,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 744.568.213,00 720.292.901,00 678.422.758,00 681.945.965,00 612.869.523,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.391.396,00 6.520.718,00 11.451.535,00 24.491.297,00 10.806.615,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 737.176.817,00 713.772.183,00 666.971.223,00 657.454.668,00 602.062.908,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.584.516.785,00 2.978.254.779,00 2.810.520.672,00 2.845.343.561,00 2.335.576.365,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.029.534.387,00 1.154.105.417,00 1.589.014.799,00 1.751.865.616,00 1.166.018.414,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.029.534.387,00 1.154.105.417,00 1.589.014.799,00 1.751.865.616,00 1.166.018.414,00
Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 62.376.183,00 62.376.183,00 62.376.183,00 62.376.183,00 62.376.183,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.941.611,00 7.941.611,00 7.941.611,00 7.941.611,00 7.941.611,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.117.604,00 -14.117.604,00 -14.117.604,00 -14.117.604,00 -1.260.083,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.117.604,00 -14.117.604,00 -14.117.604,00 -14.117.604,00 -7.424.966,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.117.604,00 -14.117.604,00 -14.117.604,00 -14.117.604,00 -7.424.966,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.557.793,00 13.188.659,00 9.647.506,00 12.852.491,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 17.557.793,00 13.188.659,00 9.647.506,00 12.852.491,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.959.348,00 40.959.348,00 17.410.543,00 17.410.543,00 17.410.543,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.455.983.518,00 1.455.983.518,00 1.530.402.392,00 434.559.253,00 434.559.254,00
Net Dönem Karı/Zararı -676.166.462,00 -547.226.298,00 -159.645.832,00 1.095.843.139,00 509.990.906,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.614.051.172,00 4.132.360.196,00 4.399.535.471,00 4.597.209.177,00 3.501.594.779,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.185.915,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.185.915,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.485.525,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 678.570,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 50.689,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi