Geri Dön

AZTEK | Aztek Teknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AZTEK
Sektör
Adres 2.SÖLTAŞ EVLERİ HARE SOKAK NO:1 BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
Telefon 2122798891
Faks 2122798890
Web www.aztekteknoloji.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HASAN HÜSEYİN ÜTEBAY 36.278.250,00 36,28
MAZLUM HÜSEYİN ÜTEBAY 36.851.250,00 36,85
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 26.870.500,00 26,87
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OOO Aztek 9.000,00 90,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.05.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.528.764.534,00 5.987.973.758,00 3.433.288.903,00 1.898.995.620,00 1.625.521.446,00
Satışların Maliyeti (-) 1.264.108.359,00 4.847.612.150,00 2.665.085.072,00 1.515.446.767,00 1.296.663.901,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 264.656.175,00 1.140.361.608,00 768.203.831,00 383.548.853,00 328.857.545,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 264.656.175,00 1.140.361.608,00 768.203.831,00 383.548.853,00 328.857.545,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 26.939.954,00 63.792.644,00 31.655.776,00 18.318.674,00 18.959.790,00
Pazarlama Giderleri (-) 55.902.874,00 171.185.269,00 90.998.574,00 52.058.156,00 38.982.104,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.329.681,00 35.382.597,00 17.804.851,00 16.237.671,00 1.348.787,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 113.190,00 1.062.177,00 788.744,00 439.641,00 1.053.111,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 196.029.838,00 939.704.115,00 662.565.588,00 328.970.053,00 271.211.327,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 479.046,00 25.701.913,00 10.263.414,00 8.204.161,00 5.919.125,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 196.308.238,00 965.744.881,00 673.090.454,00 337.596.896,00 277.780.288,00
Finansman gelirleri 61.736.742,00 105.907.636,00 45.499.035,00 36.856.184,00 11.480.528,00
Finansman Giderleri (-) 87.338.422,00 215.926.023,00 88.023.707,00 40.306.766,00 28.049.480,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 56.705.181,00 516.631.685,00 630.565.782,00 334.146.314,00 172.320.685,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 30.035.059,00 232.221.948,00 142.010.792,00 59.500.942,00 64.625.248,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 31.426.599,00 245.854.040,00 155.611.502,00 66.767.621,00 61.857.106,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.391.540,00 -13.632.092,00 -13.600.710,00 -7.266.679,00 2.768.142,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 26.670.122,00 284.409.737,00 488.554.990,00 274.645.372,00 107.695.437,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 26.670.122,00 284.409.737,00 488.554.990,00 274.645.372,00 107.695.437,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.478.034,00 -853.555,00 1.190.615,00 1.674.208,00 108.291,00
- Ana Ortaklık Payları 29.148.156,00 285.263.292,00 487.364.375,00 272.971.164,00 107.587.146,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -789.580,00 -1.561.697,00 -1.239.719,00 -908.093,00 -411.274,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 1.874.962,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.025.428,00 -3.993.038,00 -1.610.024,00 -1.135.117,00 -514.093,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -235.848,00 -556.379,00 -370.305,00 -227.024,00 -102.819,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -918.399,00 -370.305,00 -227.024,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 6.621.400,00 16.891.987,00 9.583.241,00 20.331.491,00 -10.183.045,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 6.621.400,00 16.891.987,00 9.583.241,00 20.331.491,00 -10.183.045,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 5.831.820,00 15.330.290,00 8.343.522,00 19.423.398,00 -10.594.319,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 32.501.942,00 299.740.027,00 496.898.512,00 294.068.770,00 97.101.118,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 32.501.942,00 299.740.027,00 496.898.512,00 294.068.770,00 97.101.118,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.938.965.402,00 3.234.005.023,00 2.471.015.387,00 1.711.863.106,00 1.326.338.194,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 677.716.942,00 765.158.383,00 306.552.475,00 233.947.606,00 134.090.830,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.375.650.829,00 1.643.921.459,00 1.379.938.752,00 754.321.339,00 777.176.841,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 663.489,00 893.512,00 835.012,00 254.704,00 121.602,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.374.987.340,00 1.643.027.947,00 1.379.103.740,00 754.066.635,00 777.055.239,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.620.258,00 2.073.558,00 2.108.424,00 297.269,00 287.311,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.620.258,00 2.073.558,00 2.108.424,00 297.269,00 287.311,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 705.302.876,00 665.821.540,00 580.350.637,00 653.541.764,00 407.537.757,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 159.192.415,00 138.240.703,00 183.210.951,00 37.660.326,00 2.627.014,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.482.082,00 18.789.380,00 18.854.148,00 32.094.802,00 4.618.441,00
ARA TOPLAM 2.938.965.402,00 3.234.005.023,00 2.471.015.387,00 1.711.863.106,00 1.326.338.194,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 258.944.070,00 261.990.139,00 129.498.555,00 146.586.446,00 110.259.806,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 50.485.315,00 50.485.315,00 23.562.000,00 23.562.000,00 23.562.000,00
Maddi Duran Varlıklar 80.059.920,00 82.032.719,00 38.027.074,00 37.671.231,00 31.217.833,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 358.549,00 412.029,00 168.620,00 122.811,00 136.892,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 136.892,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.008.464,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.088.226,00 2.588.773,00 0,00 1.064.492,00 3.509.585,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.774.144,00 11.522.881,00 12.818.076,00 6.925.887,00 377.772,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.197.909.472,00 3.495.995.162,00 2.600.513.942,00 1.858.449.552,00 1.436.598.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.576.484.312,00 1.898.521.276,00 1.468.726.160,00 834.919.879,00 593.290.896,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 763.082.812,00 1.227.439.085,00 762.479.793,00 312.307.383,00 274.874.625,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 478.443.897,00 0,00 271.528.675,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.802.938,00 51.819.857,00 47.359.482,00 18.903.358,00 13.436.272,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.097,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 3.458.950,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 657.448.643,00 520.977.172,00 529.314.960,00 449.432.050,00 225.164.034,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.413.098,00 3.178.299,00 9.666.620,00 20.546.225,00 11.878.568,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 644.035.545,00 517.798.873,00 519.648.340,00 428.885.825,00 213.285.466,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.561.997,00 4.454.879,00 4.390.943,00 2.468.077,00 4.652.904,00
Diğer Borçlar 43.734,00 138.019,00 54.733,00 26.616,00 139.002,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.734,00 138.019,00 54.733,00 26.616,00 139.002,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.210.161,00 408.958,00 3.699.049,00 3.296.699,00 5.943.087,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 74.034.504,00 47.135.598,00 89.087.032,00 35.870.978,00 48.757.205,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 19.024.841,00 23.124.950,00 17.760.205,00 11.049.809,00 9.415.544,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.783.417,00 4.649.997,00 3.030.050,00 1.815.484,00 2.404.587,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.241.424,00 18.474.953,00 14.730.155,00 9.234.325,00 7.010.957,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.274.682,00 23.022.758,00 14.579.963,00 1.564.909,00 10.908.223,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.983.258,00 74.533.926,00 54.049.155,00 42.848.912,00 18.851.420,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 51.468.756,00 62.762.918,00 49.253.215,00 37.437.711,00 14.893.148,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 38.279.115,00 0,00 11.434.198,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.321.115,00 4.426.362,00 2.808.860,00 2.239.447,00 2.065.321,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.321.115,00 4.426.362,00 2.808.860,00 2.239.447,00 2.065.321,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.193.387,00 7.344.646,00 1.987.080,00 3.171.754,00 1.892.951,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.642.467.570,00 1.973.055.202,00 1.522.775.315,00 877.768.791,00 612.142.316,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.555.441.902,00 1.522.939.960,00 1.077.738.627,00 980.680.761,00 824.455.684,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.558.428.391,00 1.523.245.082,00 1.075.249.731,00 976.633.447,00 824.014.586,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 370.097.462,00 370.097.462,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 32.450.309,00 32.450.309,00 19.053.382,00 19.053.382,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 395.389.603,00 395.389.603,00 187.699.500,00 187.699.500,00 187.699.500,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.072.909,00 -3.283.329,00 7.058.261,00 7.389.887,00 8.059.962,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.072.909,00 -3.283.329,00 7.058.261,00 7.389.887,00 8.059.962,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.939.128,00 -7.149.548,00 -3.630.505,00 -3.298.879,00 -2.628.804,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 -885.153,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.823.733,00 17.999.000,00 7.883.827,00 17.557.252,00 -885.153,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.084.865,00 37.161.353,00 15.948.271,00 5.871.083,00 5.871.083,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 616.407.790,00 310.097.022,00 288.348.879,00 404.197.943,00 404.197.943,00
Net Dönem Karı/Zararı 29.148.156,00 328.234.280,00 487.364.375,00 272.971.164,00 138.124.633,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.986.489,00 -305.122,00 2.488.896,00 4.047.314,00 441.098,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.197.909.472,00 3.495.995.162,00 2.600.513.942,00 1.858.449.552,00 1.436.598.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi