Geri Dön

AZTEK | Aztek Teknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,10
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,99
BIST-100'deki Ağırlığı 6,15
F/K Oranı 26,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 14,40
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 498.725.800,68
Piyasa Değeri (TL) 15.480.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.075.249.731,00
Sermaye (TL) 100.000.000,00
Net Kar (TL) 576.096.128,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AZTEK
Sektör
Adres 2.SÖLTAŞ EVLERİ HARE SOKAK NO:1 BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
Telefon 2122798891
Faks 2122798890
Web www.aztekteknoloji.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HASAN HÜSEYİN ÜTEBAY 36.851.250,00 36,85
MAZLUM HÜSEYİN ÜTEBAY 36.851.250,00 36,85
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 26.297.500,00 26,30
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OOO Aztek 9.000,00 90,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.433.288.903,00 1.898.995.620,00 942.508.507,00 2.552.562.044,00 1.763.276.146,00
Satışların Maliyeti (-) -2.665.085.072,00 -1.515.446.767,00 -732.676.187,00 -2.101.924.469,00 -1.443.646.036,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 768.203.831,00 383.548.853,00 209.832.320,00 450.637.575,00 319.630.110,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 768.203.831,00 383.548.853,00 209.832.320,00 450.637.575,00 319.630.110,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -31.655.776,00 -18.318.674,00 -10.298.166,00 -26.806.283,00 -19.870.556,00
Pazarlama Giderleri (-) -90.998.574,00 -52.058.156,00 -22.086.906,00 -49.890.570,00 -32.193.932,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.804.851,00 16.237.671,00 799.750,00 2.812.267,00 2.014.605,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -788.744,00 -439.641,00 -666.521,00 -546.736,00 -946.051,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 662.565.588,00 328.970.053,00 177.580.477,00 376.206.253,00 268.634.176,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.263.414,00 8.204.161,00 4.136.080,00 18.162.216,00 2.931.559,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 673.090.454,00 337.596.896,00 182.102.227,00 393.988.693,00 271.559.362,00
Finansman Gelirleri 45.499.035,00 36.856.184,00 6.645.371,00 9.526.057,00 9.067.189,00
Finansman Giderleri (-) -88.023.707,00 -40.306.766,00 -16.266.294,00 -59.142.790,00 -41.518.804,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 630.565.782,00 334.146.314,00 172.481.304,00 344.371.960,00 239.107.747,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -142.010.792,00 -59.500.942,00 -34.239.522,00 -66.195.692,00 -49.994.481,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -155.611.502,00 -66.767.621,00 -35.823.692,00 -67.126.635,00 -52.448.528,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 13.600.710,00 7.266.679,00 1.584.170,00 930.943,00 2.454.047,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 488.554.990,00 274.645.372,00 138.241.782,00 278.176.268,00 189.113.266,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 488.554.990,00 274.645.372,00 138.241.782,00 278.176.268,00 189.113.266,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.190.615,00 1.674.208,00 117.149,00 368.958,00 37.709,00
- Ana Ortaklık Payları 487.364.375,00 272.971.164,00 138.124.633,00 277.807.310,00 189.075.557,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.239.719,00 -908.093,00 -238.019,00 4.262.390,00 -729.643,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 6.795.173,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.610.024,00 -1.135.117,00 -297.524,00 -2.170.182,00 -912.054,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 370.305,00 227.024,00 59.505,00 434.037,00 182.411,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 370.305,00 227.024,00 59.505,00 -362.601,00 182.411,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 9.583.241,00 20.331.491,00 -160.070,00 -330.115,00 -997.720,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 9.583.241,00 20.331.491,00 -160.070,00 -330.115,00 -997.720,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.343.522,00 19.423.398,00 -398.089,00 3.932.275,00 -1.727.363,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 496.898.512,00 294.068.770,00 137.843.693,00 282.108.543,00 187.385.903,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.471.015.387,00 1.711.863.106,00 1.326.338.194,00 1.201.460.050,00 1.098.157.575,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 306.552.475,00 233.947.606,00 134.090.830,00 219.865.890,00 68.690.167,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.379.938.752,00 754.321.339,00 777.176.841,00 646.392.737,00 739.490.833,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 835.012,00 254.704,00 121.602,00 61.973,00 926,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.379.103.740,00 754.066.635,00 777.055.239,00 646.330.764,00 739.489.907,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.108.424,00 297.269,00 287.311,00 287.555,00 277.163,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.108.424,00 297.269,00 287.311,00 287.555,00 277.163,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 580.350.637,00 653.541.764,00 407.537.757,00 330.723.964,00 254.701.104,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 183.210.951,00 37.660.326,00 2.627.014,00 2.950.159,00 33.050.587,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.854.148,00 32.094.802,00 4.618.441,00 1.239.745,00 1.947.721,00
ARA TOPLAM 2.471.015.387,00 1.711.863.106,00 1.326.338.194,00 1.201.460.050,00 1.098.157.575,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 129.498.555,00 146.586.446,00 110.259.806,00 102.111.390,00 46.996.107,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.562.000,00 23.562.000,00 23.562.000,00 23.562.000,00 12.715.000,00
Maddi Duran Varlıklar 38.027.074,00 37.671.231,00 31.217.833,00 31.326.780,00 25.976.445,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 168.620,00 122.811,00 136.892,00 121.330,00 50.527,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.008.464,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.818.076,00 6.925.887,00 377.772,00 0,00 611.287,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.600.513.942,00 1.858.449.552,00 1.436.598.000,00 1.303.571.440,00 1.145.153.682,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.468.726.160,00 834.919.879,00 593.290.896,00 575.337.608,00 519.399.997,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 762.479.793,00 312.307.383,00 274.874.625,00 271.956.317,00 172.812.130,00
- Banka Kredileri 478.443.897,00 0,00 271.528.675,00 266.977.705,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.359.482,00 18.903.358,00 13.436.272,00 11.319.334,00 13.746.591,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 529.314.960,00 449.432.050,00 225.164.034,00 255.375.331,00 281.776.151,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.666.620,00 20.546.225,00 11.878.568,00 5.168.131,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 519.648.340,00 428.885.825,00 213.285.466,00 250.207.200,00 281.776.151,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.390.943,00 2.468.077,00 4.652.904,00 1.437.409,00 775.885,00
Diğer Borçlar 54.733,00 26.616,00 139.002,00 184.114,00 254.559,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 54.733,00 26.616,00 139.002,00 184.114,00 254.559,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.699.049,00 3.296.699,00 5.943.087,00 1.650.875,00 166.449,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 89.087.032,00 35.870.978,00 48.757.205,00 13.613.441,00 25.315.705,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 17.760.205,00 11.049.809,00 9.415.544,00 12.008.463,00 6.958.294,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.030.050,00 1.815.484,00 2.404.587,00 1.295.978,00 1.390.313,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.730.155,00 9.234.325,00 7.010.957,00 10.712.485,00 5.567.981,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.579.963,00 1.564.909,00 10.908.223,00 7.792.324,00 17.594.233,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.049.155,00 42.848.912,00 18.851.420,00 22.568.459,00 14.810.952,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 49.253.215,00 37.437.711,00 14.893.148,00 15.711.266,00 11.318.372,00
Banka Kredileri 10.974.100,00 0,00 3.458.950,00 5.073.908,00 170.851.029,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 38.279.115,00 0,00 11.434.198,00 10.637.358,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.808.860,00 2.239.447,00 2.065.321,00 3.714.135,00 2.417.638,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.808.860,00 2.239.447,00 2.065.321,00 3.714.135,00 2.417.638,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.987.080,00 3.171.754,00 1.892.951,00 3.143.058,00 1.074.942,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.522.775.315,00 877.768.791,00 612.142.316,00 597.906.067,00 534.210.949,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.077.738.627,00 980.680.761,00 824.455.684,00 705.665.373,00 610.942.733,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.075.249.731,00 976.633.447,00 824.014.586,00 705.243.073,00 610.851.682,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 187.699.500,00 187.699.500,00 187.699.500,00 187.699.500,00 187.699.500,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.058.261,00 7.389.887,00 8.059.962,00 8.297.980,00 3.305.947,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.058.261,00 7.389.887,00 8.059.962,00 8.297.980,00 3.305.947,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.630.505,00 -3.298.879,00 -2.628.804,00 -2.390.786,00 -1.384.284,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.883.827,00 17.557.252,00 -885.153,00 -823.433,00 -1.491.038,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 7.883.827,00 17.557.252,00 -885.153,00 -823.433,00 -1.491.038,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.948.271,00 5.871.083,00 5.871.083,00 5.871.083,00 5.871.083,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 288.348.879,00 404.197.943,00 404.197.943,00 126.390.633,00 126.390.633,00
Net Dönem Karı/Zararı 487.364.375,00 272.971.164,00 138.124.633,00 277.807.310,00 189.075.557,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.488.896,00 4.047.314,00 441.098,00 422.300,00 91.051,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.600.513.942,00 1.858.449.552,00 1.436.598.000,00 1.303.571.440,00 1.145.153.682,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 1.064.492,00 3.509.585,00 0,00 606.037,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 136.892,00 121.330,00 50.527,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 4.995.097,00 1.387.211,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi