Geri Dön

AYEN | Ayen Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,67
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 16,95
BIST-100'deki Ağırlığı 0,41
F/K Oranı 7,14
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,73
Dibe Uzaklık 20,01
Piyasa Değeri (USD) 279.601.624,69
Piyasa Değeri (TL) 9.251.850.000,00
Özsermaye (TL) 12.612.965.283,00
Sermaye (TL) 277.500.000,00
Net Kar (TL) 1.296.219.079,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AYEN
Sektör Elektrik üretim, iletim dağıtım ve ticaret
Adres Hülya Sok No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA
Telefon 0312 445 04 64
Faks 0312 445 05 03
Web www.ayen.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ. 230.412.946,42 83,03
TOPLAM 277.500.000,00 100,00
DİĞER 47.087.053,58 16,97
Toplam 555.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ayen Renewable Energy SHA 5.000.000,00 100,00
Araklı Doğalgaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş (Araklı Enerji) 13.300.000,00 76,00
Ayen Elektrik Ticaret A.Ş (Ayen Elektrik) 24.998.375,00 100,00
Ayen Energija Trgovanjez Elektricno Energijo, d.o.o (Ayen Slovenya) 267.500,00 100,00
Ayen Energy Trading d.o.o Beograd (Ayen Sırbistan) 13.052.540,00 100,00
Ayen Energy Trading SHA (Ayen Trading) 100.000.000,00 100,00
Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş (Ayen Ostim) 44.000.000,00 100,00
Ayen-Alb Sha Albania 3.220.000,00 92,00
Ayen-AS Energji SHA (Ayen-AS) 10.829.000.000,00 91,00
Elektrik Piyasaları İşletim A.Ş (EPİAŞ) 412.408,00 1,00
Kayseri Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş (Kayseri Elektrik) 76.901.409,17 96,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.07.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.08.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,31
27.06.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
28.09.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,43
27.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
31.05.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
13.01.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,27
09.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
02.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 977.728.153,00 5.286.186.715,00 3.748.274.162,00 2.516.128.232,00 3.112.649.528,00
Satışların Maliyeti (-) 650.292.676,00 4.243.379.030,00 2.967.946.308,00 1.983.313.495,00 2.602.149.376,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 327.435.477,00 1.042.807.685,00 780.327.854,00 532.814.737,00 510.500.152,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 327.435.477,00 1.042.807.685,00 780.327.854,00 532.814.737,00 510.500.152,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 27.097.227,00 230.697.845,00 72.809.634,00 45.147.196,00 44.832.597,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 43.871.249,00 391.569.707,00 352.078.055,00 222.422.920,00 275.741.012,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 69.582.953,00 513.274.877,00 462.146.997,00 335.991.007,00 233.923.589,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 274.626.546,00 690.404.670,00 597.449.278,00 374.099.454,00 507.484.978,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 106.355.135,00 617.665.222,00 249.572.573,00 207.698.757,00 29.838.571,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 31.982.880,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 380.981.681,00 1.276.087.012,00 847.021.851,00 581.798.211,00 537.323.549,00
Finansman gelirleri 232.365.938,00 1.403.774.923,00 0,00 669.446.036,00 343.678.307,00
Finansman Giderleri (-) 284.687.849,00 1.888.588.413,00 321.864.281,00 875.729.986,00 630.860.074,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 296.646.817,00 1.172.899.491,00 525.157.570,00 375.514.261,00 113.606.132,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 25.391.534,00 -169.306.643,00 162.426.464,00 85.040.433,00 -410.797.475,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 36.691.191,00 226.465.368,00 141.614.954,00 101.663.628,00 62.831.743,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -11.299.657,00 -395.772.011,00 20.811.510,00 -16.623.195,00 -473.629.218,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 271.255.283,00 1.342.206.134,00 362.731.106,00 290.473.828,00 524.403.607,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 271.255.283,00 1.342.206.134,00 362.731.106,00 290.473.828,00 524.403.607,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16.490.467,00 220.084.401,00 24.568.814,00 28.363.610,00 53.013.595,00
- Ana Ortaklık Payları 254.764.816,00 1.122.121.733,00 338.162.292,00 262.110.218,00 471.390.012,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9,77 40,44 12,19 9,45 18,90
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9,77 40,44 12,19 9,45 18,90
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.320.961,00 -4.813.238,00 -8.411.337,00 -5.879.583,00 -39.835.736,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -877.502,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -5.452.397,00 -11.215.116,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.320.961,00 -1.516.661,00 -2.803.779,00 5.879.583,00 39.835.736,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.192.835,00 0,00 0,00 7.349.479,00 6.851.399,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.133.845.896,00 354.775.909,00 1.863.813.966,00 1.796.016.196,00 -479.850.070,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 1.133.845.896,00 354.775.909,00 1.863.813.966,00 1.796.016.196,00 -479.850.070,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.135.166.857,00 349.962.671,00 1.855.402.629,00 1.790.136.613,00 -519.685.806,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.406.422.140,00 1.692.168.805,00 2.218.133.735,00 2.080.610.441,00 4.717.801,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.406.422.140,00 1.692.168.805,00 2.218.133.735,00 2.080.610.441,00 4.717.801,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 9,77 40,44 12,19 9,45 18,90
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.976.954.447,00 2.211.007.921,00 2.810.346.015,00 3.071.469.836,00 2.593.286.645,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 121.851.505,00 409.842.042,00 419.900.097,00 921.430.916,00 940.238.118,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 357.094.687,00 300.464.688,00 324.628.541,00 310.325.048,00 179.557.239,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.229.580,00 11.907.587,00 8.018.546,00 8.190.582,00 5.214.778,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 342.865.107,00 288.557.101,00 316.609.995,00 302.134.466,00 174.342.461,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.073.541.141,00 1.058.420.999,00 1.641.497.048,00 1.490.128.920,00 1.281.927.388,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 906.166.411,00 922.466.276,00 1.492.201.763,00 1.338.966.349,00 1.070.370.028,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 167.374.730,00 135.954.723,00 149.295.285,00 151.162.571,00 211.557.360,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 77.840.703,00 65.349.949,00 104.025.261,00 87.865.603,00 67.984.485,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 102.910.460,00 117.431.192,00 73.801.060,00 59.841.066,00 731.334,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.642.223,00 35.989.170,00 30.648.455,00 11.012.549,00 13.019.050,00
ARA TOPLAM 1.976.954.447,00 2.211.007.921,00 2.810.346.015,00 3.071.469.836,00 2.593.286.645,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 17.313.402.290,00 16.700.901.643,00 9.097.063.127,00 8.968.669.348,00 6.581.629.952,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 821.915.019,00 821.915.019,00 342.446.267,00 342.446.267,00 342.446.267,00
Maddi Duran Varlıklar 14.770.574.995,00 13.883.971.041,00 8.153.838.632,00 7.900.431.594,00 5.711.906.611,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.644.426,00 12.759.035,00 21.087.988,00 17.942.699,00 18.540.206,00
- Şerefiye 11.664.638,00 11.664.638,00 17.461.935,00 17.461.935,00 17.461.935,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 979.788,00 1.094.397,00 3.626.053,00 480.764,00 1.078.271,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.109.065,00 1.276.130,00 23.768.466,00 6.443.061,00 5.836.981,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 178.508.926,00 234.242.516,00 69.707.942,00 97.841.521,00 54.273.497,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 19.290.356.737,00 18.911.909.564,00 11.907.409.142,00 12.040.139.184,00 9.174.916.597,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.640.650.158,00 1.867.101.628,00 1.847.523.240,00 1.875.720.273,00 1.558.878.905,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 308.207.124,00 454.411.789,00 286.011.488,00 235.897.269,00 318.958.289,00
- Banka Kredileri 305.047.501,00 405.038.701,00 247.690.218,00 199.607.944,00 291.022.033,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 833.365.540,00 1.068.571.997,00 737.914.992,00 812.137.906,00 557.159.593,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.758.101.007,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 318.947.820,00 167.002.178,00 217.124.209,00 235.185.924,00 200.170.721,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.799.336,00 3.331.217,00 2.612.363,00 2.246.198,00 1.659.644,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 316.148.484,00 163.670.961,00 214.511.846,00 232.939.726,00 198.511.077,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.851.399,00 5.142.812,00 4.642.686,00 2.913.792,00 2.097.329,00
Diğer Borçlar 87.145.453,00 54.477.302,00 508.791.444,00 511.403.478,00 358.632.709,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.408.021,00 7.719,00 4.405.656,00 51.104,00 24.002,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 82.737.432,00 54.469.583,00 504.385.788,00 511.352.374,00 358.608.707,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.110.519,00 0,00 1.745.739,00 941.756,00 1.766.437,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 64.868.418,00 106.020.813,00 82.018.415,00 72.348.163,00 115.332.648,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.448.407,00 6.269.135,00 5.683.918,00 3.219.198,00 3.803.583,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.448.407,00 6.269.135,00 5.683.918,00 3.219.198,00 3.803.583,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.687.414,00 5.184.817,00 3.572.285,00 1.654.723,00 939.532,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.189.132.136,00 4.990.655.533,00 3.888.757.830,00 4.041.597.214,00 3.038.345.049,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.880.925.698,00 4.622.093.529,00 3.651.298.142,00 3.821.009.863,00 2.874.620.649,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 67.573.263,00 181.115.481,00 152.987.572,00 157.715.875,00 116.519.642,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.532.119,00 23.613.050,00 18.542.805,00 14.794.058,00 14.350.789,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.532.119,00 23.613.050,00 18.542.805,00 14.794.058,00 14.350.789,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 284.647.183,00 344.917.730,00 218.889.746,00 205.347.848,00 148.928.196,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.829.782.294,00 6.857.757.161,00 5.736.281.070,00 5.917.317.487,00 4.597.223.954,00
Ö Z K A Y N A K L A R 13.460.574.443,00 12.054.152.403,00 6.171.128.072,00 6.122.821.697,00 4.577.692.643,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.612.965.283,00 11.139.601.808,00 5.803.765.758,00 5.665.368.496,00 4.273.753.379,00
Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00 277.500.000,00 277.500.000,00 277.500.000,00 277.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.073.725.360,00 3.073.725.360,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 723.219,00 723.219,00 232.214,00 232.214,00 232.214,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.612.538,00 -12.933.495,00 139.337.454,00 141.869.208,00 142.607.268,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.612.538,00 -12.933.495,00 139.337.454,00 141.869.208,00 142.607.268,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.740.716,00 -15.933.551,00 -16.998.887,00 -14.467.133,00 -13.729.073,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.169.677.138,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.808.467.643,00 2.591.189.941,00 3.717.725.668,00 3.652.848.724,00 2.169.677.138,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 780.046.422,00 780.046.422,00 129.822.210,00 129.822.213,00 90.365.922,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.429.350.361,00 3.138.196.438,00 1.200.985.920,00 1.200.985.919,00 1.512.703.367,00
Net Dönem Karı/Zararı 254.764.816,00 1.291.153.923,00 338.162.292,00 262.110.218,00 80.667.470,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 847.609.160,00 914.550.595,00 367.362.314,00 457.453.201,00 303.939.264,00
TOPLAM KAYNAKLAR 19.290.356.737,00 18.911.909.564,00 11.907.409.142,00 12.040.139.184,00 9.174.916.597,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi