Geri Dön

AYEN | Ayen Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,61
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 16,95
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 4,31
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,46
Dibe Uzaklık 20,01
Piyasa Değeri (USD) 298.399.954,04
Piyasa Değeri (TL) 6.232.650.000,00
Özsermaye (TL) 4.273.753.379,00
Sermaye (TL) 277.500.000,00
Net Kar (TL) 1.445.203.591,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AYEN
Sektör Elektrik üretim, iletim dağıtım ve ticaret
Adres Hülya Sok No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA
Telefon 0312 445 04 64
Faks 0312 445 05 03
Web www.ayen.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ. 230.412.946,42 83,03
TOPLAM 277.500.000,00 100,00
DİĞER 47.087.053,58 16,97
Toplam 555.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ayen Renewable Energy SHA 5.000.000,00 100,00
Araklı Doğalgaz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş (Araklı Enerji) 13.300.000,00 76,00
Ayen Elektrik Ticaret A.Ş (Ayen Elektrik) 24.998.375,00 100,00
Ayen Energija Trgovanjez Elektricno Energijo, d.o.o (Ayen Slovenya) 267.500,00 100,00
Ayen Energy Trading d.o.o Beograd (Ayen Sırbistan) 13.052.540,00 100,00
Ayen Energy Trading SHA (Ayen Trading) 100.000.000,00 100,00
Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş (Ayen Ostim) 44.000.000,00 100,00
Ayen-Alb Sha Albania 3.220.000,00 92,00
Ayen-AS Energji SHA (Ayen-AS) 10.829.000.000,00 91,00
Elektrik Piyasaları İşletim A.Ş (EPİAŞ) 412.408,00 1,00
Kayseri Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş (Kayseri Elektrik) 76.901.409,17 96,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
25.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.08.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,31
27.06.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
28.09.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,43
27.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
31.05.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
13.01.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,27
09.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
02.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.478.101.759,00 6.790.300.125,00 4.514.605.585,00 2.233.921.946,00 934.830.950,00
Satışların Maliyeti (-) -1.257.046.255,00 -4.219.335.367,00 -2.730.710.754,00 -1.194.515.267,00 -398.156.517,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 221.055.504,00 2.570.964.758,00 1.783.894.831,00 1.039.406.679,00 536.674.433,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 221.055.504,00 2.570.964.758,00 1.783.894.831,00 1.039.406.679,00 536.674.433,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.280.221,00 -68.594.623,00 -41.917.681,00 -29.863.846,00 -11.088.460,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 141.065.445,00 794.984.666,00 463.978.753,00 161.774.289,00 86.810.135,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -122.147.216,00 -1.155.178.390,00 -423.310.089,00 -216.019.392,00 -167.391.360,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 219.693.512,00 2.142.176.411,00 1.782.645.814,00 955.297.730,00 445.004.748,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17.626.079,00 316.931.616,00 152.788.419,00 111.230.361,00 53.190.893,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 237.319.591,00 2.459.108.027,00 1.935.434.233,00 1.066.528.091,00 498.195.641,00
Finansman gelirleri 160.302.203,00 331.443.325,00 0,00 0,00 24.109.427,00
Finansman Giderleri (-) -264.788.842,00 -841.535.000,00 -395.678.920,00 -321.807.855,00 -207.326.419,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 132.832.952,00 1.949.016.352,00 1.539.755.313,00 744.720.236,00 314.978.649,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -41.143.874,00 -293.885.865,00 -260.082.968,00 -115.485.547,00 -59.353.317,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -37.289.892,00 -209.425.564,00 -189.936.394,00 -75.876.557,00 -25.940.192,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.853.982,00 -84.460.301,00 -70.146.574,00 -39.608.990,00 -33.413.125,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 91.689.078,00 1.655.130.487,00 1.279.672.345,00 629.234.689,00 255.625.332,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 91.689.078,00 1.655.130.487,00 1.279.672.345,00 629.234.689,00 255.625.332,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11.021.608,00 61.960.735,00 81.683.327,00 47.104.370,00 26.991.701,00
- Ana Ortaklık Payları 80.667.470,00 1.593.169.752,00 1.197.989.018,00 582.130.319,00 228.633.631,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,91 57,41 43,17 20,98 8,24
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.593.286.645,00 3.218.948.141,00 2.445.155.651,00 1.394.280.953,00 833.430.217,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 940.238.118,00 1.998.815.346,00 899.910.263,00 435.266.167,00 222.854.894,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 179.557.239,00 440.548.153,00 566.619.948,00 376.989.750,00 376.544.703,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.214.778,00 3.086.477,00 16.086.148,00 12.407.460,00 10.486.137,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 174.342.461,00 437.461.676,00 550.533.800,00 364.582.290,00 366.058.566,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.281.927.388,00 443.697.587,00 782.373.804,00 364.443.915,00 86.196.790,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.070.370.028,00 272.407.263,00 602.143.532,00 243.204.078,00 22.651.212,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 211.557.360,00 171.290.324,00 180.230.272,00 121.239.837,00 63.545.578,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 67.984.485,00 219.131.068,00 54.688.430,00 70.336.837,00 42.766.495,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 731.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.019.050,00 7.932.870,00 31.251.122,00 29.354.568,00 23.495.162,00
ARA TOPLAM 2.593.286.645,00 3.218.948.141,00 2.445.155.651,00 1.394.280.953,00 833.430.217,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.581.629.952,00 6.404.330.686,00 5.612.362.480,00 5.412.095.969,00 5.126.057.170,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 342.446.267,00 342.446.267,00 215.392.500,00 215.392.500,00 215.392.500,00
Maddi Duran Varlıklar 5.711.906.611,00 5.519.156.169,00 4.888.691.541,00 4.612.095.243,00 4.353.231.443,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.540.206,00 17.799.581,00 19.576.623,00 18.955.583,00 19.374.121,00
- Şerefiye 17.461.935,00 17.461.935,00 17.461.935,00 17.461.935,00 17.461.935,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.078.271,00 337.646,00 2.114.688,00 1.493.648,00 1.912.186,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.836.981,00 5.435.333,00 0,00 0,00 1.829.411,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.273.497,00 56.348.015,00 59.516.366,00 79.523.566,00 75.036.874,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.174.916.597,00 9.623.278.827,00 8.057.518.131,00 6.806.376.922,00 5.959.487.387,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.558.878.905,00 2.207.077.097,00 1.675.086.020,00 1.132.776.621,00 1.098.089.763,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 318.958.289,00 351.456.879,00 410.727.387,00 429.276.633,00 350.545.918,00
- Banka Kredileri 291.022.033,00 326.413.950,00 386.404.990,00 407.252.078,00 338.308.622,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 557.159.593,00 603.231.286,00 517.409.559,00 396.150.391,00 474.353.179,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 200.170.721,00 393.737.519,00 165.517.457,00 193.647.489,00 176.418.446,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.659.644,00 1.744.853,00 1.568.774,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 198.511.077,00 391.992.666,00 163.948.683,00 193.647.489,00 176.418.446,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.097.329,00 1.051.996,00 1.532.202,00 646.699,00 1.827.563,00
Diğer Borçlar 358.632.709,00 22.120.523,00 396.414.201,00 34.832.143,00 51.059.829,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.002,00 24.002,00 346.546.758,00 34.700,00 24.002,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 358.608.707,00 22.096.521,00 49.867.443,00 34.797.443,00 51.035.827,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.766.437,00 666.825,00 3.267.127,00 3.668.213,00 8.910.536,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 115.332.648,00 201.536.319,00 174.260.823,00 70.879.782,00 26.519.933,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.803.583,00 619.712.768,00 2.071.865,00 1.126.864,00 1.115.003,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.803.583,00 2.202.873,00 2.071.865,00 1.126.864,00 1.115.003,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 617.509.895,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 939.532,00 13.544.918,00 3.867.335,00 2.530.343,00 7.321.292,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.038.345.049,00 3.101.729.317,00 2.845.024.331,00 2.940.242.610,00 2.660.024.433,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.874.620.649,00 2.944.031.601,00 2.707.365.437,00 2.815.808.897,00 2.545.374.493,00
Banka Kredileri 2.758.101.007,00 2.829.842.290,00 2.598.190.000,00 2.704.975.641,00 2.529.698.134,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 116.519.642,00 114.189.311,00 109.175.437,00 110.833.256,00 15.676.359,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.350.789,00 13.629.224,00 11.098.242,00 7.696.386,00 7.249.329,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.350.789,00 13.629.224,00 11.098.242,00 7.696.386,00 7.249.329,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 148.928.196,00 143.623.077,00 126.115.242,00 116.291.913,00 106.955.201,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.597.223.954,00 5.308.806.414,00 4.520.110.351,00 4.073.019.231,00 3.758.114.196,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.577.692.643,00 4.314.472.413,00 3.537.407.780,00 2.733.357.691,00 2.201.373.191,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.273.753.379,00 4.036.427.644,00 3.270.351.640,00 2.492.159.729,00 1.998.325.680,00
Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00 277.500.000,00 277.500.000,00 277.500.000,00 277.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.214,00 232.214,00 232.214,00 232.214,00 232.214,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 142.607.268,00 147.748.791,00 142.923.618,00 146.499.811,00 146.857.720,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 142.607.268,00 147.748.791,00 142.923.618,00 146.499.811,00 146.857.720,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.729.073,00 -8.587.550,00 -6.590.723,00 -3.014.530,00 -2.656.621,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.169.677.138,00 2.007.877.350,00 1.641.807.253,00 1.475.897.848,00 1.303.783.300,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.169.677.138,00 2.007.877.350,00 1.641.807.253,00 1.475.897.848,00 1.303.783.300,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 90.365.922,00 90.365.922,00 90.365.922,00 77.498.004,00 71.893.619,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.512.703.367,00 -80.466.385,00 -80.466.385,00 -67.598.467,00 -30.574.804,00
Net Dönem Karı/Zararı 80.667.470,00 1.593.169.752,00 1.197.989.018,00 582.130.319,00 228.633.631,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 303.939.264,00 278.044.769,00 267.056.140,00 241.197.962,00 203.047.511,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.174.916.597,00 9.623.278.827,00 8.057.518.131,00 6.806.376.922,00 5.959.487.387,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 36.773.751,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi