Geri Dön

AYDEM | Aydem Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,86
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,76
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı -119,76
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,77
Dibe Uzaklık 18,42
Piyasa Değeri (USD) 783.999.195,66
Piyasa Değeri (TL) 25.732.500.000,00
Özsermaye (TL) 33.321.534.489,00
Sermaye (TL) 705.000.000,00
Net Kar (TL) -214.861.234,00
 

Raporlar

  • AYDEM 2Ç22 Sonuçları Notu Güçlü sonuçlar: Aydem Yenilenebilir Enerji 2Ç22 finansallarında 425 milyon TL net kar açıkladı. Geçen sene aynı dönem 33 milyon TL n...
Konu Açıklama
BIST Kodu AYDEM
Sektör Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi
Adres ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ
Telefon 0258 2422776
Faks 0258 2651585
Web www.aydemyenilenebilir.com.tr ; yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYDEM ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 593.654.605,00 84,21
TOPLAM 705.000.000,00 100,00
DİĞER 111.345.395,00 15,79
Toplam 1.410.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 100.000,00 100,00
Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 48.205.000,00 100,00
Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 36.175.000,00 100,00
Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. 269.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.710.232.305,00 6.358.818.133,00 3.635.985.307,00 2.339.474.033,00 817.279.503,00
Satışların Maliyeti (-) 1.031.590.807,00 3.610.939.626,00 1.872.071.205,00 1.209.401.532,00 -567.451.842,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 678.641.498,00 2.747.878.507,00 1.763.914.102,00 1.130.072.501,00 249.827.661,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 678.641.498,00 2.747.878.507,00 1.763.914.102,00 1.130.072.501,00 249.827.661,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 127.755.297,00 631.527.370,00 356.167.697,00 285.897.668,00 -79.115.428,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 271.188.056,00 1.052.723.955,00 566.411.867,00 304.823.175,00 86.872.885,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 622.271,00 111.658.838,00 39.791.536,00 44.299.633,00 -15.172.755,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 821.451.986,00 3.057.416.254,00 1.934.366.736,00 1.104.698.375,00 242.412.363,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.260.193,00 305.693.097,00 347.038.588,00 296.857.697,00 75.560.792,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 314.597,00 3.663.590.788,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 823.397.582,00 -300.481.437,00 2.281.405.324,00 1.401.556.072,00 317.973.155,00
Finansman gelirleri 247.278.527,00 1.043.908.459,00 633.710.237,00 489.106.565,00 40.070.599,00
Finansman Giderleri (-) 2.166.834.512,00 13.193.720.783,00 5.555.084.532,00 3.692.892.939,00 -867.468.880,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.856.817.872,00 1.856.838.737,00 -2.639.968.971,00 -1.802.230.302,00 -509.425.126,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.208.620.702,00 3.136.939.276,00 -385.348.708,00 -246.133.642,00 92.382.991,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.208.620.702,00 3.136.939.276,00 -385.348.708,00 -246.133.642,00 92.382.991,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 648.197.170,00 -1.280.100.539,00 -2.254.620.263,00 -1.556.096.660,00 -417.042.135,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 648.197.170,00 -1.280.100.539,00 -2.254.620.263,00 -1.556.096.660,00 -417.042.135,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 648.197.170,00 -1.280.100.539,00 -2.254.620.263,00 -1.556.096.660,00 -417.042.135,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,93 -1,83 -3,22 0,00 -0,59
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,93 -1,83 -3,22 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -13.183.313,00 135.326.905,00 -26.186.274,00 -18.715.098,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 214.195.717,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -17.577.751,00 -33.759.844,00 -32.732.843,00 -23.393.873,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.394.438,00 45.108.968,00 -6.546.569,00 -4.678.775,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -4.394.438,00 -8.439.961,00 -6.546.569,00 -4.678.775,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -245.580.257,00 562.793.061,00 -1.036.488.064,00 -1.363.404.209,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -327.440.343,00 750.390.748,00 -1.295.610.080,00 -1.704.255.261,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -81.860.086,00 187.597.687,00 -259.122.016,00 -340.851.052,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -258.763.570,00 698.119.966,00 -1.062.674.338,00 -1.382.119.307,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 389.433.600,00 -581.980.573,00 -3.317.294.601,00 -2.938.215.967,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 389.433.600,00 -581.980.573,00 -3.317.294.601,00 -2.938.215.967,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,93 -1,83 -3,22 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.291.727.433,00 4.738.377.445,00 3.724.302.930,00 4.319.099.446,00 2.451.951.741,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.947.287.443,00 1.393.347.665,00 1.519.004.151,00 1.879.401.741,00 1.470.848.541,00
Finansal Yatırımlar 226.954.709,00 626.629.118,00 286.267.593,00 1.052.375.379,00 161.741.324,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.886.879.032,00 2.001.075.460,00 1.761.768.626,00 1.246.576.357,00 735.203.887,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.780.322.012,00 1.928.894.734,00 1.731.373.865,00 1.204.717.207,00 706.508.152,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 106.557.020,00 72.180.726,00 30.394.761,00 41.859.150,00 28.695.735,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 123.791.270,00 655.967.001,00 93.791.576,00 62.560.919,00 45.683.099,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 107.382.148,00 641.543.115,00 79.650.335,00 49.626.464,00 36.395.562,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.409.122,00 14.423.886,00 14.141.241,00 12.934.455,00 9.287.537,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 10.495.598,00 0,00
Stoklar 22.821.209,00 21.071.412,00 11.860.978,00 11.264.206,00 10.000.226,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 83.938.128,00 40.244.202,00 51.586.225,00 56.403.109,00 28.416.208,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 55.642,00 42.587,00 23.781,00 22.137,00 58.456,00
ARA TOPLAM 5.291.727.433,00 4.738.377.445,00 3.724.302.930,00 4.319.099.446,00 2.451.951.741,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 57.913.384.857,00 50.868.408.061,00 32.915.352.024,00 32.750.865.400,00 32.822.065.789,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 81.803.000,00
Maddi Duran Varlıklar 55.402.293.867,00 48.608.887.652,00 32.217.233.808,00 31.659.812.493,00 31.770.913.117,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 32.217.233.808,00 31.659.812.493,00 31.770.913.117,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.938.586.809,00 1.696.393.888,00 288.430.012,00 288.904.185,00 291.363.491,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 288.904.185,00 291.363.491,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 615.643.553,00 520.605.523,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 33.508.945,00 33.227.884,00 32.858.971,00 32.723.346,00 11.082.710,00
TOPLAM VARLIKLAR 63.205.112.290,00 55.606.785.506,00 36.639.654.954,00 37.069.964.846,00 35.274.017.530,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.030.938.373,00 2.086.718.514,00 1.972.340.708,00 2.222.187.998,00 1.573.601.015,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.654.674.433,00 1.511.672.246,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 1.391.121.608,00 1.376.456.901,00 1.001.862.597,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 17.802.660,00 18.308.852,00 15.647.685,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 228.590.656,00 403.201.926,00 437.366.084,00 600.127.713,00 475.236.711,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.761.597,00 11.435.775,00 11.329.908,00 2.286.744,00 5.665.183,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 213.829.059,00 391.766.151,00 426.036.176,00 597.840.969,00 469.571.528,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.199.759,00 11.764.821,00 5.898.826,00 10.197.301,00 4.065.904,00
Diğer Borçlar 242.751,00 236.074,00 236.074,00 236.074,00 236.125,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 242.751,00 236.074,00 236.074,00 236.074,00 236.125,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 47.518.689,00 57.932.618,00 52.190.926,00 40.928.587,00 32.973.797,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 36.730.210,00 44.202.139,00 37.340.842,00 24.630.593,00 19.384.242,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.788.479,00 13.730.479,00 14.850.084,00 16.297.994,00 13.589.555,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 81.712.085,00 101.910.829,00 85.527.190,00 194.241.422,00 59.225.881,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.852.639.428,00 24.899.291.868,00 20.989.780.116,00 20.784.140.979,00 16.735.332.466,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.055.337.131,00 18.641.462.312,00 17.089.063.677,00 16.836.089.123,00 12.231.631.215,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.684.706,00 0,00 41.021.674,00 43.309.659,00 37.607.305,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 91.244.243,00 68.561.192,00 72.206.626,00 62.823.515,00 41.887.028,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 91.244.243,00 68.561.192,00 72.206.626,00 62.823.515,00 41.887.028,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.661.354.329,00 6.138.866.162,00 3.780.897.315,00 3.840.251.140,00 4.419.300.155,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.883.577.801,00 26.986.010.382,00 22.962.120.824,00 23.006.328.977,00 18.308.933.481,00
Ö Z K A Y N A K L A R 33.321.534.489,00 28.620.775.124,00 13.677.534.130,00 14.063.635.869,00 16.965.084.049,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.321.534.489,00 28.620.775.124,00 13.677.534.130,00 14.063.635.869,00 16.965.084.049,00
Ödenmiş Sermaye 705.000.000,00 705.000.000,00 705.000.000,00 705.000.000,00 705.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.085.661.345,00 4.327.573.437,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 137.493.558,00 119.493.506,00 83.423.193,00 76.400.088,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 607.030.731,00 527.560.938,00 186.171.649,00 186.171.649,00 186.171.649,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.507.738.078,00 1.342.274.352,00 20.461.652.630,00 20.672.748.977,00 20.893.713.825,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.507.738.078,00 1.342.274.352,00 20.461.652.630,00 20.672.748.977,00 20.893.713.825,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -80.436.975,00 -58.449.108,00 -40.384.855,00 -32.913.679,00 -14.683.151,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.306.992.927,00 -12.220.554.385,00 -6.265.176.899,00 -6.592.093.044,00 -4.909.130.120,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -14.306.992.927,00 -12.220.554.385,00 -6.265.176.899,00 -6.592.093.044,00 -4.909.130.120,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 158.688.819,00 137.913.977,00 84.947.059,00 77.923.954,00 16.723.751,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 39.053.704.831,00 35.200.600.850,00 842.983.147,00 646.381.081,00 504.846.964,00
Net Dönem Karı/Zararı 648.197.170,00 -1.280.100.539,00 -2.254.620.263,00 -1.556.096.660,00 -417.042.135,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 63.205.112.290,00 55.606.785.506,00 36.639.654.954,00 37.069.964.846,00 35.274.017.530,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 986.214.912,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi