Geri Dön

AYCES | Altinyunus Cesme


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 7,47
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı -139,69
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,79
Dibe Uzaklık 7,50
Piyasa Değeri (USD) 545.745.092,48
Piyasa Değeri (TL) 17.912.500.000,00
Özsermaye (TL) 2.636.645.159,00
Sermaye (TL) 25.000.000,00
Net Kar (TL) -128.227.210,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AYCES
Sektör Turistik tesis işletmeciliği
Adres Altın Yunus Mah. 3215 Sok. No:38 Çeşme- İZMİR
Telefon 232-7231250
Faks 232-7232253
Web www.altinyunus.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.499.999,61 30,00
TOPLAM 25.000.000,00 100,00
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.464.863,04 61,86
DİĞER 2.035.137,35 8,14
Toplam 50.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.06.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
05.09.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
04.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
03.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,93
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 25.055.178,00 223.411.223,00 154.762.759,00 48.969.088,00 13.182.668,00
Satışların Maliyeti (-) 46.410.978,00 163.385.379,00 95.774.652,00 45.297.348,00 -18.410.919,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -21.355.800,00 60.025.844,00 58.988.107,00 3.671.740,00 -5.228.251,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -21.355.800,00 60.025.844,00 58.988.107,00 3.671.740,00 -5.228.251,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 21.933.140,00 64.199.569,00 34.646.867,00 21.902.295,00 -9.414.453,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.463.506,00 7.807.774,00 4.316.858,00 1.966.861,00 -802.544,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 51.578,00 1.452.864,00 820.551,00 335.596,00 32.738,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 96.432,00 1.515.140,00 983.457,00 912.492,00 -509.505,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -44.797.300,00 -12.043.775,00 19.861.476,00 -20.774.312,00 -15.922.015,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 42.640,00 28.395,00 28.395,00 28.395,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.356,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -44.797.300,00 -12.001.135,00 19.889.871,00 -20.745.917,00 -16.036.976,00
Finansman gelirleri 2.714.838,00 11.083.333,00 5.547.315,00 4.333.228,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 3.026.640,00 10.481.094,00 4.859.026,00 2.742.511,00 -1.469.062,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -45.529.624,00 -45.379.936,00 20.578.160,00 -19.155.200,00 -16.044.973,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 69.833.512,00 -16.150.328,00 145.878,00 604.507,00 -320.561,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 69.833.512,00 -16.150.328,00 145.878,00 604.507,00 -320.561,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -115.363.136,00 -29.229.608,00 20.432.282,00 -19.759.707,00 -16.365.534,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -115.363.136,00 -29.229.608,00 20.432.282,00 -19.759.707,00 -16.365.534,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -115.363.136,00 -29.229.608,00 20.432.282,00 -19.759.707,00 -16.365.534,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -4,61 0,00 0,82 -0,79 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -4,61 0,00 0,82 -0,79 -0,65
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -691.010,00 -96.433.133,00 -2.409.722,00 -1.872.234,00 -1.720.663,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -93.494.664,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -691.010,00 -2.938.469,00 -3.012.153,00 -2.340.293,00 -2.150.828,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -602.431,00 -468.059,00 430.165,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -602.431,00 -468.059,00 430.165,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -691.010,00 -96.433.133,00 -2.409.722,00 -1.872.234,00 -1.720.663,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -116.054.146,00 -125.662.741,00 18.022.560,00 -21.631.941,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -116.054.146,00 -125.662.741,00 18.022.560,00 -21.631.941,00 -18.086.197,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -4,61 0,00 0,82 -0,79 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461.065,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 82.875.009,00 53.106.808,00 59.186.069,00 44.219.339,00 43.967.455,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 41.824.837,00 40.646.031,00 40.777.896,00 16.710.180,00 18.034.869,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 32.807.911,00 4.429.612,00 12.538.598,00 10.571.649,00 13.496.542,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 671,00 171.012,00 1.475.658,00 0,00 5.421,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.807.240,00 4.258.600,00 11.062.940,00 10.571.649,00 13.491.121,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 218.955,00 191.535,00 183.727,00 112.105,00 115.946,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 218.955,00 191.535,00 183.727,00 112.105,00 115.946,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.306.153,00 3.100.432,00 3.113.344,00 3.409.573,00 1.209.278,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 371.515,00 636.747,00 2.403.553,00 4.693.187,00 3.026.993,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 371.515,00 636.747,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.907.359,00 2.839.900,00 143.532,00 4.831.671,00 4.821.821,00
Diğer Dönen Varlıklar 438.279,00 1.262.551,00 25.419,00 3.890.974,00 3.262.006,00
ARA TOPLAM 82.875.009,00 53.106.808,00 59.186.069,00 44.219.339,00 43.967.455,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.281.093.396,00 2.873.554.731,00 1.714.103.041,00 1.715.013.277,00 1.710.147.531,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.204.692.681,00 2.791.709.080,00 1.697.046.597,00 1.697.710.502,00 1.694.686.765,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.376.037,00 7.596.950,00 1.170.673,00 1.229.706,00 1.128.679,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.376.037,00 7.596.950,00 1.170.673,00 1.229.706,00 1.128.679,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 315.835,00 304.958,00 323.790,00 323.790,00 323.790,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.363.968.405,00 2.926.661.539,00 1.773.289.110,00 1.759.232.616,00 1.754.114.986,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.761.542,00 41.242.661,00 37.849.565,00 64.583.539,00 54.280.448,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.832.769,00 2.135.223,00 4.575.722,00 5.340.577,00 3.786.071,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 3.841.047,00 4.427.751,00 2.050.711,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 17.217.591,00 16.516.681,00 17.232.878,00 21.097.347,00 8.362.945,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.490.886,00 5.192.843,00 2.932.683,00 9.152.120,00 2.576.685,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.726.705,00 11.323.838,00 14.300.195,00 11.945.227,00 5.786.260,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.209.117,00 1.916.956,00 3.126.571,00 2.323.822,00 2.628.406,00
Diğer Borçlar 978.182,00 1.468.654,00 1.667.906,00 1.568.875,00 486.232,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 978.182,00 1.468.654,00 1.667.906,00 1.568.875,00 486.232,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 64.935.486,00 12.531.875,00 3.072.634,00 28.182.823,00 34.184.635,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.588.397,00 6.673.272,00 8.173.854,00 6.070.095,00 4.832.159,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.588.397,00 6.673.272,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 8.173.854,00 6.070.095,00 4.832.159,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 632.561.704,00 493.090.856,00 215.974.104,00 214.838.137,00 216.477.854,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.689.410,00 23.206.877,00 12.758.364,00 12.143.522,00 13.913.456,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 12.758.364,00 12.143.522,00 13.913.456,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 7.868.725,00 6.754.598,00 6.870.434,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 7.868.725,00 6.754.598,00 6.870.434,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 195.347.015,00 195.940.017,00 195.693.964,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 727.323.246,00 534.333.517,00 253.823.669,00 279.421.676,00 270.758.302,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.636.645.159,00 2.392.328.022,00 1.519.465.441,00 1.479.810.940,00 1.483.356.684,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.636.645.159,00 2.392.328.022,00 1.519.465.441,00 1.479.810.940,00 1.483.356.684,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 478.614.004,00 412.683.074,00 7.916.580,00 7.916.580,00 7.916.580,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.298.986,00 1.998.013,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.022.826.554,00 889.523.147,00 1.436.251.578,00 1.440.885.598,00 1.445.133.770,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.022.826.554,00 889.523.147,00 1.436.251.578,00 1.440.885.598,00 1.445.133.770,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.310.931,00 -11.836.861,00 -6.691.583,00 -6.154.095,00 -6.002.524,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.328.442,00 2.023.613,00 123.920,00 123.920,00 123.920,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.220.940.309,00 1.090.329.783,00 29.598.581,00 25.502.049,00 21.405.448,00
Net Dönem Karı/Zararı -115.363.136,00 -29.229.608,00 20.432.282,00 -19.759.707,00 -16.365.534,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.363.968.405,00 2.926.661.539,00 1.773.289.110,00 1.759.232.616,00 1.754.114.986,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi