Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 7,46
BIST-100'deki Ağırlığı 1,70
F/K Oranı 146,27
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,49
Dibe Uzaklık 7,50
Piyasa Değeri (USD) 12.214.816,66
Piyasa Değeri (TL) 72.053.982,00
Özsermaye (TL) 146.327.631,00
Sermaye (TL) 16.756.740,00
Net Kar (TL) 492.607,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AYCES
Sektör Turistik tesis işletmeciliği
Adres ALTINYUNUS Mah. 3215 Sok. No.38/Çeşme/ İZMİR
Telefon 0 232 723 12 50
Faks 0 232 723 22 53
Web http://www.altinyunus.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5.027.022,00 30,00
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 10.362.754,91 61,84
DİĞER 1.366.963,09 8,16
Toplam 16.756.740,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 84.000,00 0,25
Tarih Açıklama Katsayı
05.09.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
04.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
03.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,93
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 37.203.528,00 32.562.674,00 10.234.298,00 3.534.873,00 25.468.376,00
Satışların Maliyeti (-) -23.886.571,00 -18.973.859,00 -9.967.675,00 -4.122.752,00 -19.297.809,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 13.316.957,00 13.588.815,00 266.623,00 -587.879,00 6.170.567,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 13.316.957,00 13.588.815,00 266.623,00 -587.879,00 6.170.567,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.253.890,00 -6.154.783,00 -3.932.145,00 -1.798.884,00 -7.326.520,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.451.476,00 -1.134.770,00 -626.451,00 -245.373,00 -1.129.032,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 596.833,00 357.302,00 200.980,00 23.086,00 191.197,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -468.397,00 -208.043,00 -121.099,00 -61.936,00 -308.815,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.740.027,00 6.448.521,00 -4.212.092,00 -2.670.986,00 -2.402.603,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25.431,00 6.852,00 6.852,00 6.852,00 18.366,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -28.722,00 -28.722,00 -24.916,00 -1.970,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.765.458,00 6.426.651,00 -4.233.962,00 -2.689.050,00 -2.386.207,00
Finansman Gelirleri 285.309,00 185.606,00 62.261,00 30.211,00 141.897,00
Finansman Giderleri (-) -3.969.540,00 -2.815.866,00 -1.774.377,00 -776.038,00 -2.974.084,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 81.227,00 3.796.391,00 -5.946.078,00 -3.434.877,00 -5.218.394,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 411.380,00 273.250,00 186.862,00 96.784,00 323.658,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 411.380,00 273.250,00 186.862,00 96.784,00 323.658,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 492.607,00 4.069.641,00 -5.759.216,00 -3.338.093,00 -4.894.736,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 492.607,00 4.069.641,00 -5.759.216,00 -3.338.093,00 -4.894.736,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 492.607,00 4.069.641,00 -5.759.216,00 -3.338.093,00 -4.894.736,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,00 -0,34 0,00 -0,29
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -98.830,00 -157.040,00 -183.919,00 -110.142,00 8.373.310,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 16.507.897,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -128.852,00 -196.300,00 -229.899,00 -137.680,00 -371.461,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 25.770,00 39.260,00 45.980,00 27.538,00 74.292,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 5.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 5.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.456.838,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 24.707,00 39.260,00 45.980,00 27.538,00 -2.306.288,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.060,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -98.830,00 -157.040,00 -183.919,00 -110.142,00 8.369.250,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 393.777,00 3.912.601,00 -5.943.135,00 -3.448.235,00 3.474.514,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.543.276,00 9.897.299,00 5.053.038,00 4.717.489,00 3.250.386,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.375.908,00 2.723.320,00 656.163,00 1.025.790,00 1.225.490,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.501.397,00 5.041.840,00 1.919.034,00 2.707.345,00 696.833,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 83.290,00 189.368,00 58.854,00 101.214,00 68.381,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.418.107,00 4.852.472,00 1.860.180,00 2.606.131,00 628.452,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 80.775,00 76.494,00 71.849,00 68.270,00 69.269,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 80.775,00 76.494,00 71.849,00 68.270,00 69.269,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 470.989,00 596.024,00 559.800,00 392.454,00 350.734,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 937.287,00 1.443.418,00 1.572.171,00 381.324,00 784.665,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.105,00 13.741,00 19.825,00 16.124,00 12.143,00
Diğer Dönen Varlıklar 157.815,00 2.462,00 254.196,00 126.182,00 111.252,00
ARA TOPLAM 4.543.276,00 9.897.299,00 5.053.038,00 4.717.489,00 3.250.386,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 187.323.026,00 187.963.732,00 188.286.786,00 188.457.662,00 188.976.627,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 154.833,00 149.518,00 149.518,00 149.517,00 149.518,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 185.266.745,00 184.165.568,00 184.827.038,00 185.324.450,00 186.413.692,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.795,00 56.201,00 48.910,00 54.806,00 46.902,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.795,00 56.201,00 48.910,00 54.806,00 46.902,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.854.653,00 3.592.445,00 3.261.320,00 2.928.889,00 2.366.515,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 191.866.302,00 197.861.031,00 193.339.824,00 193.175.151,00 192.227.013,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.423.064,00 16.981.120,00 22.292.126,00 18.484.260,00 14.061.031,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 3.900.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.707.090,00 5.553.366,00 4.507.617,00 3.382.436,00 3.385.021,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.630.399,00 1.717.341,00 1.653.814,00 1.514.774,00 1.506.270,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.076.691,00 3.836.025,00 2.853.803,00 1.867.662,00 1.878.751,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 147.168,00 511.610,00 357.136,00 269.300,00 224.393,00
Diğer Borçlar 6.172.330,00 375.072,00 192.463,00 133.959,00 210.531,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.020.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 152.270,00 375.072,00 192.463,00 133.959,00 210.531,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.287.421,00 1.043.002,00 4.519.200,00 4.765.801,00 228.122,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.382.198,00 1.600.320,00 1.130.757,00 1.042.741,00 941.468,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.382.198,00 1.600.320,00 1.130.757,00 1.042.741,00 941.468,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.115.607,00 31.033.456,00 31.056.979,00 32.205.272,00 32.232.128,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.467.832,00 10.278.917,00 10.278.917,00 11.066.117,00 11.066.117,00
Banka Kredileri 4.467.832,00 10.278.917,00 10.278.917,00 11.066.117,00 11.066.117,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.075.797,00 1.058.984,00 1.002.839,00 876.570,00 779.104,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.075.797,00 1.058.984,00 1.002.839,00 876.570,00 779.104,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.571.978,00 19.695.555,00 19.775.223,00 19.883.743,00 20.008.065,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 45.538.671,00 48.014.576,00 53.349.105,00 50.689.532,00 46.293.159,00
Ö Z K A Y N A K L A R 146.327.631,00 149.846.455,00 139.990.719,00 142.485.619,00 145.933.854,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 146.327.631,00 149.846.455,00 139.990.719,00 142.485.619,00 145.933.854,00
Ödenmiş Sermaye 16.756.740,00 16.756.740,00 16.756.740,00 16.756.740,00 16.756.740,00
Sermaye Düzeltme Farkları 7.916.580,00 7.916.580,00 7.916.580,00 7.916.580,00 7.916.580,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 119.489,00 119.489,00 119.489,00 119.489,00 119.489,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 140.895.602,00 141.353.649,00 141.843.124,00 142.351.481,00 143.003.477,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 140.895.602,00 141.267.865,00 141.843.124,00 142.351.481,00 143.003.477,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -995.733,00 -1.049.691,00 -1.076.570,00 -1.002.793,00 -892.651,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 85.784,00 85.784,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 85.784,00 85.784,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920,00 123.920,00 123.920,00 123.920,00 123.920,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.977.307,00 -20.493.564,00 -21.009.918,00 -21.530.282,00 -17.177.400,00
Net Dönem Karı/Zararı 492.607,00 4.069.641,00 -5.759.216,00 -3.338.093,00 -4.894.736,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 191.866.302,00 197.861.031,00 193.339.824,00 193.175.151,00 192.227.013,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 3.900.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi