Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AYCES
Sektör Turistik tesis işletmeciliği
Adres ALTINYUNUS Mah. 3215 Sok. No.38/Çeşme/ İZMİR
Telefon 0 232 723 12 50
Faks 0 232 723 22 53
Web http://www.altinyunus.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.499.999,61 30,00
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.462.608,41 61,85
DİĞER 2.037.391,98 8,15
Toplam 25.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 84.000,00 0,25
Tarih Açıklama Katsayı
24.06.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
05.09.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
04.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
03.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,93
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 47.452.117,00 42.238.779,00 15.928.295,00 4.963.883,00 37.203.528,00
Satışların Maliyeti (-) -28.852.693,00 -23.329.956,00 -13.084.814,00 -5.427.475,00 -23.886.571,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18.599.424,00 18.908.823,00 2.843.481,00 -463.592,00 13.316.957,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 18.599.424,00 18.908.823,00 2.843.481,00 -463.592,00 13.316.957,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.524.924,00 -7.110.000,00 -4.630.040,00 -2.197.228,00 -8.253.890,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.670.148,00 -1.327.082,00 -780.280,00 -334.139,00 -1.451.476,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 504.058,00 226.353,00 199.233,00 104.451,00 596.833,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -356.686,00 -334.554,00 -256.975,00 -109.876,00 -468.397,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.551.724,00 10.363.540,00 -2.624.581,00 -3.000.384,00 3.740.027,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 53.695,00 53.102,00 38.609,00 38.372,00 25.431,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.605.419,00 10.416.642,00 -2.585.972,00 -2.962.012,00 3.765.458,00
Finansman Gelirleri 449.889,00 278.135,00 107.725,00 27.758,00 285.309,00
Finansman Giderleri (-) -5.453.066,00 -4.485.192,00 -3.010.095,00 -932.455,00 -3.969.540,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.602.242,00 6.209.585,00 -5.488.342,00 -3.866.709,00 81.227,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 166.202,00 96.430,00 174.459,00 98.277,00 411.380,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 166.202,00 96.430,00 174.459,00 98.277,00 411.380,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.768.444,00 6.306.015,00 -5.313.883,00 -3.768.432,00 492.607,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.768.444,00 6.306.015,00 -5.313.883,00 -3.768.432,00 492.607,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.768.444,00 6.306.015,00 -5.313.883,00 -3.768.432,00 492.607,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,13 0,25 -0,32 -0,23 0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 67.218.320,00 -191.656,00 -228.625,00 -48.822,00 -98.830,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 79.477.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -311.318,00 -239.570,00 -249.095,00 -61.027,00 -128.852,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 62.265,00 47.914,00 20.470,00 12.205,00 25.770,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 87.133,00 0,00 0,00 0,00 5.315,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 87.133,00 0,00 0,00 0,00 5.315,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -12.035.454,00 47.914,00 20.470,00 12.205,00 24.707,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 67.218.320,00 -191.656,00 -228.625,00 -48.822,00 -98.830,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 69.986.764,00 6.114.359,00 -5.542.508,00 -3.817.254,00 393.777,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.812.184,00 11.055.466,00 7.893.838,00 6.949.733,00 4.543.276,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.201.826,00 4.839.373,00 3.878.879,00 1.442.931,00 1.375.908,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.031.157,00 5.137.933,00 2.659.970,00 3.453.383,00 1.501.397,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 89.604,00 145.635,00 85.827,00 120.797,00 83.290,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 941.553,00 4.992.298,00 2.574.143,00 3.332.586,00 1.418.107,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 85.134,00 89.928,00 72.914,00 71.570,00 80.775,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 85.134,00 89.928,00 72.914,00 71.570,00 80.775,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 532.311,00 648.533,00 791.656,00 514.131,00 470.989,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 754.735,00 308.962,00 393.842,00 607.592,00 937.287,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36.718,00 23.518,00 30.837,00 22.856,00 19.105,00
Diğer Dönen Varlıklar 170.303,00 7.219,00 65.740,00 837.270,00 157.815,00
ARA TOPLAM 4.812.184,00 11.055.466,00 7.893.838,00 6.949.733,00 4.543.276,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 277.224.325,00 199.555.555,00 200.556.160,00 193.410.570,00 187.323.026,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 241.966,00 154.833,00 154.833,00 154.833,00 154.833,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 264.411.464,00 185.850.940,00 186.875.922,00 184.189.936,00 185.266.745,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 614.651,00 616.452,00 620.221,00 39.864,00 46.795,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 614.651,00 616.452,00 620.221,00 39.864,00 46.795,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.456.171,00 2.270.904,00 2.132.154,00 1.993.404,00 1.854.653,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 282.036.509,00 210.611.021,00 208.449.998,00 200.360.303,00 191.866.302,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.013.843,00 16.539.102,00 30.850.168,00 26.252.487,00 20.423.064,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 9.000.000,00 7.000.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.566.865,00 7.983.489,00 6.932.677,00 6.967.881,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 189.358,00 1.059.525,00 175.863,00 58.051,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.389.449,00 4.415.617,00 5.729.824,00 4.802.798,00 4.707.090,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 511.703,00 1.014.323,00 1.386.984,00 1.862.939,00 1.630.399,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.877.746,00 3.401.294,00 4.342.840,00 2.939.859,00 3.076.691,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 164.079,00 270.357,00 489.565,00 350.669,00 147.168,00
Diğer Borçlar 205.824,00 445.960,00 240.782,00 165.073,00 6.172.330,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.020.060,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 205.824,00 445.960,00 240.782,00 165.073,00 152.270,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 780.521,00 1.117.330,00 6.768.561,00 5.465.439,00 1.287.421,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.907.105,00 2.306.349,00 1.688.759,00 1.500.627,00 1.382.198,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.907.105,00 2.306.349,00 1.688.759,00 1.500.627,00 1.382.198,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.442.000,00 33.363.658,00 33.735.781,00 31.597.439,00 25.115.607,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.555.973,00 12.555.377,00 13.071.929,00 10.931.103,00 4.467.832,00
Banka Kredileri 6.198.237,00 3.633.035,00 3.633.035,00 4.467.832,00 4.467.832,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.357.736,00 8.922.342,00 9.438.894,00 6.463.271,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.444.797,00 1.380.649,00 1.286.803,00 1.204.842,00 1.075.797,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.444.797,00 1.380.649,00 1.286.803,00 1.204.842,00 1.075.797,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.441.230,00 19.427.632,00 19.377.049,00 19.461.494,00 19.571.978,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 57.455.843,00 49.902.760,00 64.585.949,00 57.849.926,00 45.538.671,00
Ö Z K A Y N A K L A R 224.580.666,00 160.708.261,00 143.864.049,00 142.510.377,00 146.327.631,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 224.580.666,00 160.708.261,00 143.864.049,00 142.510.377,00 146.327.631,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 19.835.666,00 16.756.740,00 16.756.740,00
Sermaye Düzeltme Farkları 7.916.580,00 7.916.580,00 7.916.580,00 7.916.580,00 7.916.580,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.500,00 142.500,00 119.489,00 119.489,00 119.489,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 206.049.469,00 139.155.483,00 139.634.547,00 140.330.540,00 140.895.602,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 206.049.469,00 139.155.483,00 139.634.547,00 140.330.540,00 140.895.602,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.244.786,00 -1.187.389,00 -1.224.358,00 -1.044.555,00 -995.733,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920,00 123.920,00 123.920,00 123.920,00 123.920,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -17.420.247,00 -17.936.237,00 -18.452.270,00 -18.968.460,00 -19.977.307,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.768.444,00 6.306.015,00 -5.313.883,00 -3.768.432,00 492.607,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 282.036.509,00 210.611.021,00 208.449.998,00 200.360.303,00 191.866.302,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 9.000.000,00 7.000.000,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi