Geri Dön

AYCES | Altinyunus Cesme


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AYCES
Sektör Turistik tesis işletmeciliği
Adres Altın Yunus Mah. 3215 Sok. No:38 Çeşme- İZMİR
Telefon 232-7231250
Faks 232-7232253
Web www.altinyunus.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.499.999,61 30,00
TOPLAM 25.000.000,00 100,00
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.464.516,15 61,86
DİĞER 2.035.484,24 8,14
Toplam 50.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.06.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
05.09.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
04.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
03.11.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
15.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
21.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,93
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 91.453.332,00 23.762.150,00 3.237.636,00 63.099.863,00 54.902.507,00
Satışların Maliyeti (-) -53.644.838,00 -25.357.689,00 -8.408.003,00 -31.987.391,00 -23.074.404,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 37.808.494,00 -1.595.539,00 -5.170.367,00 31.112.472,00 31.828.103,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 37.808.494,00 -1.595.539,00 -5.170.367,00 31.112.472,00 31.828.103,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.716.880,00 -10.228.425,00 -4.508.801,00 -12.003.035,00 -8.626.045,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.028.452,00 -905.683,00 -310.127,00 -1.705.304,00 -1.192.943,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 675.379,00 398.789,00 514.695,00 960.547,00 256.727,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -357.423,00 -315.794,00 -188.547,00 -778.817,00 -146.717,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 19.381.118,00 -12.646.652,00 -9.663.147,00 17.585.863,00 22.119.125,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 75.793,00 31.021,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -143.356,00 -143.356,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 19.237.762,00 -12.790.008,00 -9.663.147,00 17.661.656,00 22.150.146,00
Finansman Gelirleri 2.014.800,00 1.188.652,00 507.857,00 1.509.957,00 710.034,00
Finansman Giderleri (-) -3.393.065,00 -2.204.801,00 -921.383,00 -4.584.450,00 -3.330.818,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 17.859.497,00 -13.806.157,00 -10.076.673,00 14.587.163,00 19.529.362,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 62.571,00 -257.020,00 -431.270,00 1.532.496,00 967.802,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 62.571,00 -257.020,00 -431.270,00 1.532.496,00 967.802,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.922.068,00 -14.063.177,00 -10.507.943,00 16.119.659,00 20.497.164,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.922.068,00 -14.063.177,00 -10.507.943,00 16.119.659,00 20.497.164,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 17.922.068,00 -14.063.177,00 -10.507.943,00 16.119.659,00 20.497.164,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,72 -0,56 -0,43 0,64 0,98
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -939.286,00 -467.662,00 -707.924,00 316.170.788,00 -241.475,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 361.580.324,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.174.108,00 -584.578,00 -436.599,00 -372.491,00 -301.844,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 234.822,00 116.916,00 87.320,00 74.498,00 60.369,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 -443.245,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 169.662,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 234.822,00 116.916,00 171.920,00 -45.206.707,00 60.369,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -939.286,00 -467.662,00 -707.924,00 316.170.788,00 -241.475,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 16.982.782,00 -14.530.839,00 -11.215.867,00 332.290.447,00 20.255.689,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 51.971.710,00 29.633.210,00 22.315.719,00 22.275.462,00 28.861.365,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 32.472.653,00 15.172.218,00 11.021.031,00 11.813.351,00 15.384.049,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.430.968,00 4.890.413,00 2.410.018,00 2.123.736,00 5.202.629,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 705.514,00 146.765,00 40.707,00 44.400,00 197.944,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.725.454,00 4.743.648,00 2.369.311,00 2.079.336,00 5.004.685,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.443.605,00 261.886,00 2.098.802,00 1.903.585,00 5.171.618,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.324.037,00 177.664,00 2.017.038,00 1.818.134,00 5.089.729,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 119.568,00 84.222,00 81.764,00 85.451,00 81.889,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.771.147,00 1.797.552,00 618.699,00 841.721,00 701.772,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 204.130,00 1.325.416,00 648.271,00 310.232,00 440.881,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.747.792,00 2.602.066,00 2.643.397,00 2.623.871,00 28.781,00
Diğer Dönen Varlıklar 901.415,00 3.583.659,00 2.875.501,00 2.658.966,00 1.931.635,00
ARA TOPLAM 51.971.710,00 29.633.210,00 22.315.719,00 22.275.462,00 28.861.365,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 633.742.049,00 635.738.225,00 629.085.109,00 632.596.280,00 269.808.799,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 615.884.248,00 617.707.842,00 616.030.495,00 618.426.005,00 256.329.475,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.132.261,00 1.179.177,00 1.200.915,00 1.266.190,00 1.260.927,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.132.261,00 1.179.177,00 1.200.915,00 1.266.190,00 1.260.927,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 342.333,00 341.503,00 1.025.219,00 1.025.218,00 1.350.951,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 685.713.759,00 665.371.435,00 651.400.828,00 654.871.742,00 298.670.164,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.875.297,00 43.516.077,00 26.885.759,00 19.945.200,00 19.563.406,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.920.900,00 4.850.852,00 3.500.722,00 3.502.726,00 5.014.973,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.888.033,00 2.881.787,00 509.384,00 557.866,00 962.004,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 13.705.475,00 13.718.002,00 5.521.543,00 7.033.918,00 8.260.597,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.292.573,00 2.906.481,00 858.385,00 937.278,00 1.202.839,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.412.902,00 10.811.521,00 4.663.158,00 6.096.640,00 7.057.758,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 619.818,00 460.298,00 369.848,00 283.373,00 424.867,00
Diğer Borçlar 5.323.308,00 437.285,00 373.274,00 863.238,00 342.266,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.323.308,00 437.285,00 373.274,00 863.238,00 342.266,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.394.980,00 20.070.560,00 13.745.488,00 5.110.049,00 1.286.770,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.910.816,00 3.979.080,00 3.374.884,00 3.151.896,00 4.233.933,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.910.816,00 3.979.080,00 3.374.884,00 3.151.896,00 4.233.933,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.695.377,00 90.225.894,00 89.570.633,00 88.766.239,00 44.981.213,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.534.932,00 13.278.287,00 12.968.910,00 13.008.584,00 13.253.411,00
Banka Kredileri 704.762,00 904.762,00 1.742.857,00 1.876.191,00 2.647.619,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.830.170,00 12.373.525,00 11.226.053,00 11.132.393,00 10.605.792,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.107.342,00 3.457.007,00 2.991.877,00 2.407.159,00 2.481.361,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.107.342,00 3.457.007,00 2.991.877,00 2.407.159,00 2.481.361,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 73.053.103,00 73.490.600,00 73.609.846,00 73.350.496,00 29.246.441,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 122.570.674,00 133.741.971,00 116.456.392,00 108.711.439,00 64.544.619,00
Ö Z K A Y N A K L A R 563.143.085,00 531.629.464,00 534.944.436,00 546.160.303,00 234.125.545,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 563.143.085,00 531.629.464,00 534.944.436,00 546.160.303,00 234.125.545,00
Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 7.916.580,00 7.916.580,00 7.916.580,00 7.916.580,00 7.916.580,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.500,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 505.585.507,00 508.228.667,00 510.518.592,00 513.398.057,00 198.033.157,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 505.585.507,00 508.228.667,00 510.518.592,00 513.398.057,00 198.033.157,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.988.399,00 -2.516.775,00 -2.398.392,00 -2.049.113,00 -1.992.595,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920,00 123.920,00 123.920,00 123.920,00 123.920,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.452.510,00 4.280.974,00 1.750.787,00 -16.540.413,00 -17.587.776,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.922.068,00 -14.063.177,00 -10.507.943,00 16.119.659,00 20.497.164,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 685.713.759,00 665.371.435,00 651.400.828,00 654.871.742,00 298.670.164,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 295.628,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi