Geri Dön

AVTUR | Avrasya Petrol Ve Tur.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,45
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 69,93
BIST-100'deki Ağırlığı 0,20
F/K Oranı 1,51
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,66
Dibe Uzaklık 99,93
Piyasa Değeri (USD) 7.720.990,87
Piyasa Değeri (TL) 148.050.000,00
Özsermaye (TL) 224.944.182,00
Sermaye (TL) 45.000.000,00
Net Kar (TL) 97.964.592,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVTUR
Sektör PETROL, PETROL ÜRÜNÜ, PETROL TÜREVLERİ, BENZİN, MOTORİN, GAZYAĞI, FUEL OİL, SOLVENT, JET YAKITI GİBİ HER TÜRLÜ AKARYAKIT, MADENİ YAĞLAR, GRES VB. ALIMINI, SATIMINI YAPMAK, HER TÜRLÜ PETROL, YÜKLEME, BOŞALTMA DEPOLAMA, DAĞITIM, DOLUM TESİSLERİNİ KURMAK, İŞLETMEK, KİRAYA VERMEK, B
Adres Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No : 18 Beykoz/İSTANBUL
Telefon 0216 553 34 54
Faks 0216 553 34 56
Web www.avtur.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GALİP ÖZTÜRK 13.500.000,00 30,00
METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA ANONİM ŞİRKETİ 2.735.889,00 6,08
TOPLAM 45.000.000,00 100,00
DİĞER 28.764.111,00 63,92
Toplam 90.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Üünleri Ticaret A.Ş. 960.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.643.874,00 4.043.598,00 2.588.741,00 1.304.666,00 3.511.837,00
Satışların Maliyeti (-) -5.072.152,00 -3.527.791,00 -2.033.950,00 -1.118.260,00 -2.798.415,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 571.722,00 515.807,00 554.791,00 186.406,00 713.422,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 571.722,00 515.807,00 554.791,00 186.406,00 713.422,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.205.961,00 -886.041,00 -561.885,00 -235.273,00 -827.897,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 458.864,00 302.431,00 248.885,00 142.637,00 763.362,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -322.249,00 -267.766,00 -210.030,00 -186.917,00 -426.393,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -497.624,00 -335.569,00 31.761,00 -93.147,00 222.494,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 108.381.273,00 1.121.019,00 17.172,00 17.172,00 35.585.003,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -17.309,00 -17.309,00 -17.309,00 -17.309,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 107.866.340,00 768.141,00 31.624,00 -93.284,00 35.807.497,00
Finansman Gelirleri 1.249.554,00 938.470,00 640.707,00 351.168,00 31.028,00
Finansman Giderleri (-) -93.472,00 -67.294,00 -44.563,00 -25.627,00 -27.052,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 109.022.422,00 1.639.317,00 627.768,00 232.257,00 35.811.473,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -11.057.830,00 -264.669,00 -29.541,00 -95.506,00 -3.708.093,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -610.139,00 -499.031,00 -222.997,00 -96.227,00 -400.028,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -10.447.691,00 234.362,00 193.456,00 721,00 -3.308.065,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 97.964.592,00 1.374.648,00 598.227,00 136.751,00 32.103.380,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 97.964.592,00 1.374.648,00 598.227,00 136.751,00 32.103.380,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 97.964.592,00 1.374.648,00 598.227,00 136.751,00 32.103.380,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,18 0,03 0,01 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -158.708,00 -167.159,00 -115.286,00 -4.484,00 -46.027,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -198.385,00 -208.949,00 -144.108,00 -5.605,00 -57.534,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 39.677,00 41.790,00 28.822,00 1.121,00 11.507,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 39.677,00 41.790,00 28.822,00 1.121,00 11.507,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -158.708,00 -167.159,00 -115.286,00 -4.484,00 -46.027,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 97.805.884,00 1.207.489,00 482.941,00 132.267,00 32.057.353,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.482.063,00 11.617.252,00 10.671.086,00 12.169.486,00 12.515.233,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.424.218,00 9.900.805,00 7.764.546,00 9.259.022,00 10.053.584,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.016.464,00 1.660.758,00 2.844.721,00 2.713.674,00 2.427.789,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.352.168,00 951.078,00 1.961.217,00 1.982.977,00 1.942.554,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 664.296,00 709.680,00 883.504,00 730.697,00 485.235,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.402,00 17.403,00 17.675,00 2.482,00 8.367,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.402,00 17.403,00 17.675,00 2.482,00 8.367,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 22.995,00 36.510,00 35.822,00 153.467,00 11.062,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 17.759,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 984,00 1.776,00 8.322,00 23.082,00 14.431,00
ARA TOPLAM 11.482.063,00 11.617.252,00 10.671.086,00 12.169.486,00 12.515.233,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 236.786.531,00 129.672.341,00 130.033.172,00 128.331.223,00 128.544.510,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 210.288.335,00 102.959.746,00 102.959.746,00 102.961.500,00 102.950.000,00
Maddi Duran Varlıklar 24.469.343,00 24.683.742,00 25.044.573,00 25.341.144,00 25.565.931,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 248.268.594,00 141.289.593,00 140.704.258,00 140.500.709,00 141.059.743,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.994.979,00 2.074.316,00 1.864.735,00 1.628.084,00 2.007.505,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 331.583,00 183.378,00 175.593,00 45.663,00 96.676,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.699,00 7.688,00 3.761,00 7.268,00 3.144,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 324.884,00 175.690,00 171.832,00 38.395,00 93.532,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 219.459,00 152.667,00 133.119,00 186.894,00 292.671,00
Diğer Borçlar 1.151.753,00 1.065.428,00 1.111.700,00 994.843,00 1.065.976,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 198,00 0,00 463,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.151.555,00 1.065.428,00 1.111.237,00 994.843,00 1.065.976,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 56.331,00 243.394,00 94.036,00 96.227,00 380.101,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 181.546,00 173.834,00 138.973,00 280.622,00 148.108,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 68.707,00 58.477,00 28.994,00 29.805,00 30.883,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 112.839,00 115.357,00 109.979,00 250.817,00 117.225,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.329.433,00 10.869.490,00 11.218.284,00 11.602.060,00 11.913.940,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 184.016,00 141.681,00 107.971,00 106.997,00 88.405,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 184.016,00 141.681,00 107.971,00 106.997,00 88.405,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.145.417,00 10.461.251,00 10.515.125,00 10.735.561,00 10.737.403,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.324.412,00 12.943.806,00 13.083.019,00 13.230.144,00 13.921.445,00
Ö Z K A Y N A K L A R 224.944.182,00 128.345.787,00 127.621.239,00 127.270.565,00 127.138.298,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 224.944.182,00 128.345.787,00 127.621.239,00 127.270.565,00 127.138.298,00
Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -3.820.633,00 -3.820.633,00 -3.820.633,00 -3.820.633,00 -3.820.633,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 24.531.840,00 24.531.840,00 24.531.840,00 24.531.840,00 24.531.840,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -317.954,00 -326.405,00 -274.532,00 -163.730,00 -159.246,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -317.954,00 -326.405,00 -274.532,00 -163.730,00 -159.246,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -317.954,00 -326.405,00 0,00 -163.730,00 -159.246,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 620.273,00 620.273,00 620.273,00 620.273,00 620.273,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 60.966.064,00 60.966.064,00 60.966.064,00 60.966.064,00 28.862.684,00
Net Dönem Karı/Zararı 97.964.592,00 1.374.648,00 598.227,00 136.751,00 32.103.380,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 248.268.594,00 141.289.593,00 140.704.258,00 140.500.709,00 141.059.743,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 36.510,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi