Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,92
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 79,37
BIST-100'deki Ağırlığı 7,91
F/K Oranı -132,59
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,81
Dibe Uzaklık 87,69
Piyasa Değeri (USD) 12.834.184,81
Piyasa Değeri (TL) 51.750.000,00
Özsermaye (TL) 63.652.926,00
Sermaye (TL) 45.000.000,00
Net Kar (TL) -390.304,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVOD
Sektör Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti
Adres KAHVE CİVARI MEVKİİ YILDIRIM MAH.ÇANAKKALE-İZMİR ASFALTI NO:36 TÜRKELLİ MENEMEN İZMİR
Telefon 0232 8354794
Faks 0232 8354533
Web http://www.avod.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Burak KIZAK 2.744.802,96 6,10
Diğer 35.715.844,76 79,37
Nazım TORBAOĞLU 3.731.041,80 8,29
SUNTURK INVESTORS,LLC 2.808.310,48 6,24
Toplam 45.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bega Dış Ticaret A.Ş. 25.500,00 51,00
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 24.229.300,00 54,58
Tarih Açıklama Katsayı
17.09.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 113.106.494,00 80.402.314,00 54.550.101,00 26.506.882,00 102.344.261,00
Satışların Maliyeti (-) -93.420.164,00 -66.090.885,00 -45.600.432,00 -21.982.613,00 -83.982.095,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.686.330,00 14.311.429,00 8.949.669,00 4.524.269,00 18.362.166,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 19.686.330,00 14.311.429,00 8.949.669,00 4.524.269,00 18.362.166,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.792.213,00 -5.810.015,00 -3.865.069,00 -1.756.450,00 -7.280.419,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.112.887,00 -3.859.673,00 -2.617.723,00 -1.375.727,00 -4.112.277,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.067.474,00 3.489.619,00 2.711.559,00 1.334.087,00 3.779.180,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.707.310,00 -1.776.367,00 -1.381.062,00 -844.750,00 -1.824.113,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.141.394,00 6.354.993,00 3.797.374,00 1.881.429,00 8.924.537,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 368.632,00 54.455,00 54.455,00 0,00 865.191,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -373.568,00 -373.568,00 -373.568,00 -371.912,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.136.458,00 6.035.880,00 3.478.261,00 1.509.517,00 9.789.728,00
Finansman Gelirleri 725.756,00 411.954,00 198.473,00 132.791,00 729.692,00
Finansman Giderleri (-) -8.504.354,00 -4.782.543,00 -3.108.030,00 -2.630.102,00 -9.487.941,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 357.860,00 1.665.291,00 568.704,00 -987.794,00 1.031.479,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -276.886,00 -274.759,00 -171.428,00 25.440,00 -49.678,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -326.816,00 -172.051,00 -116.951,00 0,00 -644.779,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 49.930,00 -102.708,00 -54.477,00 25.440,00 595.101,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 80.974,00 1.390.532,00 397.276,00 -962.354,00 981.801,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 80.974,00 1.390.532,00 397.276,00 -962.354,00 981.801,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 471.278,00 566.347,00 346.277,00 235.309,00 1.087.455,00
- Ana Ortaklık Payları -390.304,00 824.185,00 50.999,00 -1.197.663,00 -105.654,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -83.023,00 -83.023,00 -50.538,00 -36.862,00 17.423.392,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 18.419.201,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -103.779,00 -103.779,00 -63.172,00 -46.078,00 -93.561,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 20.756,00 20.756,00 12.634,00 9.216,00 -902.248,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.538,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.923,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 12.385,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -83.023,00 -83.023,00 -50.538,00 -36.862,00 17.373.854,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.049,00 1.307.509,00 346.738,00 -999.216,00 18.355.655,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 83.428.436,00 80.355.169,00 65.156.544,00 65.766.436,00 65.601.913,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.998.774,00 2.962.486,00 5.058.294,00 5.796.563,00 4.280.696,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 14.409.786,00 14.350.798,00 13.325.320,00 11.834.194,00 15.602.696,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.199.577,00 5.378.072,00 5.589.801,00 2.331.380,00 4.117.077,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.210.209,00 8.972.726,00 7.735.519,00 9.502.814,00 11.485.619,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.273.870,00 6.561.711,00 1.889.326,00 2.399.756,00 1.910.174,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.249.251,00 6.523.717,00 1.799.496,00 2.180.379,00 1.698.265,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.619,00 37.994,00 89.830,00 219.377,00 211.909,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 43.550.473,00 44.741.245,00 27.618.349,00 32.270.500,00 34.706.741,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.341.104,00 10.799.682,00 16.489.200,00 12.886.465,00 8.612.835,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.136,00 2.136,00 1.791,00 45.648,00 3.875,00
Diğer Dönen Varlıklar 852.293,00 937.111,00 774.264,00 533.310,00 484.896,00
ARA TOPLAM 83.428.436,00 80.355.169,00 65.156.544,00 65.766.436,00 65.601.913,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 90.409.984,00 87.752.298,00 88.117.888,00 88.022.234,00 87.881.764,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.630.846,00 35.663.795,00 35.696.745,00 35.729.694,00 35.762.643,00
Maddi Duran Varlıklar 22.403.814,00 20.470.699,00 20.764.794,00 20.697.676,00 20.268.446,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.675.502,00 31.162.477,00 31.055.769,00 31.047.380,00 31.010.597,00
- Şerefiye 12.014.781,00 12.014.781,00 12.014.781,00 12.014.781,00 12.014.781,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.660.721,00 19.147.696,00 19.040.988,00 19.032.599,00 18.995.816,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 616.520,00 419.074,00 437.674,00 510.868,00 589.296,00
Diğer Duran Varlıklar 1.334,00 1.334,00 1.334,00 1.334,00 1.334,00
TOPLAM VARLIKLAR 173.838.420,00 168.107.467,00 153.274.432,00 153.788.670,00 153.483.677,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.237.737,00 55.405.880,00 40.022.384,00 51.137.604,00 47.726.450,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.737.224,00 23.547.052,00 15.011.092,00 25.436.343,00 22.906.416,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 15.505.285,00 20.422.963,00 14.504.700,00 16.028.854,00 15.953.324,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.505.285,00 20.422.963,00 14.504.700,00 16.028.854,00 15.953.324,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 483.378,00 1.756.995,00 864.884,00 760.659,00 525.838,00
Diğer Borçlar 562.393,00 415.820,00 296.817,00 393.529,00 366.475,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 33.723,00 58.723,00 16.265,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 562.393,00 415.820,00 263.094,00 334.806,00 350.210,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 346.680,00 27.643,00 38.553,00 744.257,00 688.035,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 55.100,00 68.713,00 0,00 51.838,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 164.824,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 164.824,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 278.467,00 188.788,00 97.513,00 0,00 100.899,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.858.004,00 15.948.741,00 17.459.973,00 8.196.651,00 9.682.627,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.208.000,00 13.321.911,00 14.875.153,00 5.657.116,00 6.998.233,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 688.192,00 664.070,00 0,00 643.058,00 569.647,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 688.192,00 664.070,00 0,00 643.058,00 569.647,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.874.157,00 1.829.349,00 1.807.839,00 1.804.535,00 1.917.619,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 87.655,00 133.411,00 148.655,00 91.942,00 197.128,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 78.095.741,00 71.354.621,00 57.482.357,00 59.334.255,00 57.409.077,00
Ö Z K A Y N A K L A R 95.742.679,00 96.752.846,00 95.792.075,00 94.454.415,00 96.074.600,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 63.652.926,00 64.568.024,00 63.821.939,00 58.255.126,00 59.423.780,00
Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 958.784,00 958.784,00 958.784,00 958.784,00 958.784,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.185.454,00 13.185.454,00 13.212.556,00 13.223.965,00 13.244.490,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.403.840,00 13.185.454,00 13.403.840,00 13.403.840,00 13.403.840,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.538,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.538,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 421.408,00 720.799,00 682.834,00 383.443,00 313.783,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.472.756,00 4.173.365,00 4.211.329,00 181.160,00 356.478,00
Net Dönem Karı/Zararı -390.304,00 824.185,00 50.999,00 -1.197.663,00 -105.654,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 32.089.753,00 32.184.822,00 31.970.136,00 36.199.289,00 36.650.820,00
TOPLAM KAYNAKLAR 173.838.420,00 168.107.467,00 153.274.432,00 153.788.670,00 153.483.677,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 23.547.052,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi