Geri Dön

AVOD | A.V.O.D Gida Ve Tarim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,89
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 93,93
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı -13,44
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,92
Dibe Uzaklık 93,93
Piyasa Değeri (USD) 28.462.529,82
Piyasa Değeri (TL) 934.200.000,00
Özsermaye (TL) 1.010.745.741,00
Sermaye (TL) 270.000.000,00
Net Kar (TL) -69.491.930,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVOD
Sektör Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR
Telefon 0232 8354794
Faks 0232 8354533
Web www.avod.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Burak KIZAK 8.197.701,27 3,04
NAZIM TORBAOĞLU 8.197.702,47 3,04
TOPLAM 270.000.000,00 100,00
DİĞER 253.604.596,26 93,92
Toplam 540.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bega Dış Ticaret A.Ş. 25.500,00 51,00
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 24.229.300,00 71,96
Tarih Açıklama Katsayı
15.02.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,93
16.08.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
17.09.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 319.313.913,00 1.098.839.038,00 609.210.108,00 375.332.472,00 176.108.451,00
Satışların Maliyeti (-) 260.614.354,00 912.050.858,00 501.615.595,00 296.370.479,00 -149.871.512,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 58.699.559,00 186.788.180,00 107.594.513,00 78.961.993,00 26.236.939,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 58.699.559,00 186.788.180,00 107.594.513,00 78.961.993,00 26.236.939,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 23.374.068,00 49.637.515,00 25.417.292,00 15.321.266,00 -9.419.390,00
Pazarlama Giderleri (-) 9.768.979,00 43.220.958,00 23.748.775,00 14.949.542,00 -8.123.147,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.889.819,00 75.937.965,00 47.494.976,00 33.558.800,00 10.787.266,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18.208.450,00 46.718.927,00 32.042.267,00 25.845.319,00 -4.453.332,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 25.237.881,00 123.148.745,00 73.881.155,00 56.404.666,00 15.028.336,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 189.200,00 22.148.285,00 3.900.251,00 1.385.889,00 820.184,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 91.994,00 6.896,00 181.862,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 25.634.068,00 146.025.114,00 78.179.694,00 58.241.727,00 16.621.659,00
Finansman gelirleri 21.200.446,00 32.199.550,00 13.131.331,00 9.033.937,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 61.400.413,00 137.922.885,00 73.715.007,00 51.564.778,00 -6.996.945,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -70.464.754,00 36.852.278,00 17.596.018,00 15.710.886,00 10.508.296,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 24.585.316,00 -42.702.774,00 3.445.072,00 1.306.220,00 -3.341.992,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.955.066,00 2.469.845,00 3.085.643,00 2.283.468,00 -1.685.459,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 22.630.250,00 -45.172.619,00 359.429,00 -977.248,00 -1.656.533,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -95.050.070,00 79.555.052,00 14.150.946,00 14.404.666,00 7.166.304,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -95.050.070,00 79.555.052,00 14.150.946,00 14.404.666,00 7.166.304,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -13.760.156,00 62.679.735,00 2.049.299,00 2.020.594,00 2.088.971,00
- Ana Ortaklık Payları -81.289.914,00 16.875.317,00 12.101.647,00 12.384.072,00 5.077.333,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -47.084.859,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -57.830.741,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -129.843,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -10.875.725,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -32.461,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -47.084.859,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -95.050.070,00 32.470.193,00 14.150.946,00 14.404.666,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -95.050.070,00 32.470.193,00 14.150.946,00 14.404.666,00 7.166.304,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 883.582,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.036.698.694,00 967.886.839,00 671.603.004,00 518.772.207,00 452.625.320,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 47.270.194,00 62.672.997,00 59.185.757,00 21.032.656,00 36.141.379,00
Finansal Yatırımlar 5,00 5,00 5,00 5.430.231,00 738.252,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 150.198.664,00 149.254.164,00 117.590.769,00 115.898.849,00 95.456.867,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.516.268,00 5.089.721,00 4.172.419,00 429.574,00 2.646.151,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 144.682.396,00 144.164.443,00 113.418.350,00 115.469.275,00 92.810.716,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 153.956.806,00 86.378.073,00 42.852.183,00 44.159.158,00 15.112.071,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 119.812.818,00 58.361.763,00 18.773.535,00 20.955.859,00 11.071.703,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.143.988,00 28.016.310,00 24.078.648,00 23.203.299,00 4.040.368,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 386.902.241,00 414.525.855,00 274.841.737,00 149.968.362,00 172.554.466,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 287.461.545,00 243.744.867,00 165.201.443,00 175.149.989,00 123.590.928,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 165.201.443,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 1.063.721,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.909.239,00 10.247.157,00 11.931.110,00 7.132.962,00 9.031.357,00
ARA TOPLAM 1.036.698.694,00 967.886.839,00 671.603.004,00 518.772.207,00 452.625.320,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 849.689.568,00 763.086.753,00 365.773.223,00 309.676.425,00 304.446.942,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 360.920.067,00 313.670.000,00 175.625.000,00 175.625.000,00 175.625.000,00
Maddi Duran Varlıklar 308.406.816,00 274.563.616,00 163.673.855,00 109.085.740,00 97.200.653,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 174.960.917,00 151.115.388,00 23.570.718,00 22.306.146,00 29.848.120,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 174.960.917,00 151.115.388,00 23.570.718,00 22.306.146,00 29.848.120,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.125.342,00 1.728.233,00 1.334.027,00 984.027,00 692.364,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 19.087.641,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 279.125,00 13.342,00 13.342,00 13.342,00 13.342,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.886.388.262,00 1.730.973.592,00 1.037.376.227,00 828.448.632,00 757.072.262,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 713.961.822,00 644.870.138,00 488.432.599,00 288.183.049,00 233.532.613,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 458.528.383,00 407.361.669,00 216.029.858,00 146.546.963,00 113.840.579,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.693.565,00 30.531.716,00 30.821.080,00 23.822.984,00 5.863.521,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 211.825.275,00 193.594.853,00 222.809.222,00 108.032.475,00 95.071.323,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 211.825.275,00 193.594.853,00 222.809.222,00 108.032.475,00 95.071.323,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.727.922,00 5.698.074,00 13.653.890,00 4.712.507,00 5.464.826,00
Diğer Borçlar 5.277.947,00 5.404.704,00 3.212.403,00 2.582.447,00 868.092,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.207,00 0,00 0,00 0,00 698,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.254.740,00 5.404.704,00 3.212.403,00 2.582.447,00 867.394,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.841.850,00 1.596.095,00 739.593,00 1.223.821,00 5.458.745,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 383.853,00 0,00 483.726,00 579.025,00 6.282.700,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 683.027,00 683.027,00 682.827,00 682.827,00 682.827,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 683.027,00 683.027,00 682.827,00 682.827,00 682.827,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.499.400,00 30.178.249,00 40.124.437,00 31.192.672,00 29.554.632,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.462.800,00 20.422.599,00 25.173.168,00 18.567.468,00 13.755.552,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.313.990,00 9.575.650,00 9.642.233,00 8.652.844,00 9.194.784,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.801.362,00 9.063.022,00 9.129.605,00 8.140.216,00 8.682.156,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 512.628,00 512.628,00 512.628,00 512.628,00 512.628,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.542.610,00 0,00 5.129.036,00 3.792.360,00 6.424.296,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 766.461.222,00 675.048.387,00 528.557.036,00 319.375.721,00 263.087.245,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.119.927.040,00 1.055.925.205,00 508.819.191,00 509.072.911,00 493.985.017,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.010.745.741,00 941.746.873,00 462.603.127,00 462.885.552,00 447.729.281,00
Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 919.006.606,00 763.342.896,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.807.696,00 6.793.100,00 1.142.542,00 1.142.542,00 1.142.542,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.177.544,00 -47.084.859,00 17.764.474,00 17.764.474,00 17.764.474,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -54.177.544,00 -47.084.859,00 17.764.474,00 17.764.474,00 17.764.474,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -112.052,00 -97.383,00 -469.518,00 -469.518,00 -469.518,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.613.504,00 7.431.368,00 1.395.806,00 934.735,00 934.735,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -59.214.607,00 -75.610.949,00 160.193.830,00 160.654.901,00 152.805.369,00
Net Dönem Karı/Zararı -81.289.914,00 16.875.317,00 12.101.647,00 12.384.072,00 5.077.333,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 109.181.299,00 114.178.332,00 46.216.064,00 46.187.359,00 46.255.736,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.886.388.262,00 1.730.973.592,00 1.037.376.227,00 828.448.632,00 757.072.262,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi