Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,84
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 83,41
BIST-100'deki Ağırlığı 0,09
F/K Oranı -27,64
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,58
Dibe Uzaklık 90,81
Piyasa Değeri (USD) 24.561.819,85
Piyasa Değeri (TL) 144.900.000,00
Özsermaye (TL) 40.433.371,00
Sermaye (TL) 90.000.000,00
Net Kar (TL) -5.242.910,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVOD
Sektör Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR
Telefon 0232 8354794
Faks 0232 8354533
Web http://www.avod.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Burak KIZAK 4.311.086,22 4,79
Diğer 77.876.832,59 86,53
Nazım TORBAOĞLU 7.812.081,18 8,68
Toplam 89.999.999,99 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş. 200.000,00 100,00
Bega Dış Ticaret A.Ş. 25.500,00 51,00
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 24.229.300,00 54,58
Tarih Açıklama Katsayı
16.08.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
17.09.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 140.777.512,00 93.897.617,00 58.205.240,00 30.937.252,00 113.106.494,00
Satışların Maliyeti (-) -113.832.188,00 -77.615.504,00 -48.919.044,00 -26.387.136,00 -93.420.164,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 26.945.324,00 16.282.113,00 9.286.196,00 4.550.116,00 19.686.330,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 26.945.324,00 16.282.113,00 9.286.196,00 4.550.116,00 19.686.330,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.755.512,00 -7.962.716,00 -5.311.194,00 -2.894.322,00 -7.792.213,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.315.827,00 -3.672.135,00 -2.410.494,00 -1.125.865,00 -5.112.887,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.126.281,00 10.781.101,00 4.733.286,00 723.619,00 4.067.474,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.745.657,00 -5.833.860,00 -2.869.811,00 -797.356,00 -2.707.310,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.254.609,00 9.594.503,00 3.427.983,00 456.192,00 8.141.394,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 215.763,00 0,00 60.842,00 45.000,00 368.632,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -59.636,00 0,00 0,00 0,00 -373.568,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.256.803,00 9.594.503,00 3.488.825,00 501.192,00 8.136.458,00
Finansman Gelirleri 6.367.718,00 4.852.142,00 2.987.223,00 493.894,00 725.756,00
Finansman Giderleri (-) -26.832.181,00 -29.854.122,00 -11.751.126,00 -3.723.271,00 -8.504.354,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -8.207.660,00 -15.407.477,00 -5.275.078,00 -2.728.185,00 357.860,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.942.152,00 2.281.680,00 2.225.279,00 2.118.668,00 -276.886,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -367.227,00 -146.107,00 -70.029,00 -120.754,00 -326.816,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.309.379,00 2.427.787,00 2.295.308,00 2.239.422,00 49.930,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -5.265.508,00 -13.125.797,00 -3.049.799,00 -609.517,00 80.974,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -5.265.508,00 -13.125.797,00 -3.049.799,00 -609.517,00 80.974,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -22.598,00 266.635,00 -419.936,00 157.971,00 471.278,00
- Ana Ortaklık Payları -5.242.910,00 -13.392.432,00 -2.629.863,00 -767.488,00 -390.304,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -248.570,00 -1.105.155,00 -1.105.155,00 0,00 -83.023,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -310.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.779,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 62.143,00 -1.105.155,00 -1.105.155,00 0,00 20.756,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -248.570,00 -1.105.155,00 -1.105.155,00 0,00 -83.023,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -5.514.078,00 -14.230.952,00 -4.154.954,00 -609.517,00 -2.049,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 100.515.338,00 139.482.391,00 89.635.903,00 87.355.729,00 83.428.436,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.336.117,00 9.138.560,00 4.879.686,00 7.008.661,00 5.998.774,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 17.196.832,00 15.945.236,00 10.882.102,00 14.197.293,00 14.409.786,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.807.404,00 5.834.166,00 4.414.862,00 3.418.668,00 5.199.577,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.389.428,00 10.111.070,00 6.467.240,00 10.778.625,00 9.210.209,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.851.189,00 35.638.843,00 19.564.688,00 10.390.520,00 7.273.870,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.446.796,00 35.046.605,00 19.418.190,00 10.171.821,00 7.249.251,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 404.393,00 592.238,00 146.498,00 218.699,00 24.619,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 61.554.458,00 61.867.726,00 35.153.667,00 38.991.727,00 43.550.473,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.549.203,00 16.040.230,00 18.713.813,00 16.180.031,00 11.341.104,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.259,00 4.076,00 55.308,00 2.136,00 2.136,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.023.280,00 847.720,00 386.639,00 585.361,00 852.293,00
ARA TOPLAM 100.515.338,00 139.482.391,00 89.635.903,00 87.355.729,00 83.428.436,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 84.038.580,00 81.935.410,00 80.744.306,00 93.145.115,00 90.409.984,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.494.941,00 35.528.199,00 35.561.457,00 35.594.712,00 35.630.846,00
Maddi Duran Varlıklar 21.103.960,00 21.539.790,00 21.621.084,00 22.106.718,00 22.403.814,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.750.483,00 20.141.093,00 19.961.562,00 31.921.355,00 31.675.502,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 12.014.781,00 12.014.781,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 19.906.574,00 19.660.721,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 111.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.593.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.947.435,00 3.593.608,00 3.449.609,00 3.394.781,00 616.520,00
Diğer Duran Varlıklar 14.549,00 13.342,00 13.342,00 1.334,00 1.334,00
TOPLAM VARLIKLAR 184.553.918,00 221.417.801,00 170.380.209,00 180.500.844,00 173.838.420,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.667.916,00 69.106.935,00 53.165.010,00 59.394.905,00 63.237.737,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.033.049,00 28.742.197,00 26.276.345,00 33.366.586,00 36.737.224,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 20.824.573,00 28.414.199,00 14.331.040,00 15.403.353,00 15.505.285,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.824.573,00 0,00 0,00 0,00 15.505.285,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 690.082,00 1.127.659,00 751.284,00 823.125,00 483.378,00
Diğer Borçlar 25.851.053,00 737.892,00 302.889,00 487.045,00 562.393,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.006.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 844.692,00 0,00 0,00 0,00 562.393,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 181.566,00 542.530,00 399.997,00 190.239,00 346.680,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 95.650,00 63.251,00 139.539,00 230.079,00 278.467,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.053.770,00 36.314.150,00 33.740.550,00 27.562.035,00 14.858.004,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.856.375,00 30.355.463,00 28.269.983,00 22.374.350,00 12.208.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.222.003,00 2.067.137,00 1.853.811,00 1.766.071,00 688.192,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.222.003,00 2.067.137,00 1.853.811,00 1.766.071,00 688.192,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.833.552,00 3.540.622,00 3.529.101,00 3.333.959,00 1.874.157,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 141.840,00 141.840,00 87.655,00 87.655,00 87.655,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 112.721.686,00 105.421.085,00 86.905.560,00 86.956.940,00 78.095.741,00
Ö Z K A Y N A K L A R 71.832.232,00 115.996.716,00 83.474.649,00 93.543.904,00 95.742.679,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.433.371,00 84.308.623,00 52.473.127,00 61.964.475,00 63.652.926,00
Ödenmiş Sermaye 90.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.264.781,00 -7.444.781,00 -7.444.781,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 958.787,00 958.787,00 958.784,00 958.784,00 958.784,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.936.884,00 12.080.299,00 12.080.299,00 12.264.491,00 13.185.454,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.936.884,00 12.080.299,00 12.080.299,00 12.264.491,00 13.403.840,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -466.956,00 -218.386,00 -218.386,00 -218.386,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 348.092,00 421.408,00 421.408,00 421.408,00 421.408,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.692.471,00 4.082.452,00 4.082.452,00 4.082.452,00 4.472.756,00
Net Dönem Karı/Zararı -5.242.910,00 -13.392.432,00 -2.629.863,00 -767.488,00 -390.304,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 31.398.861,00 31.688.093,00 31.001.522,00 31.579.429,00 32.089.753,00
TOPLAM KAYNAKLAR 184.553.918,00 221.417.801,00 170.380.209,00 180.500.844,00 173.838.420,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi