Geri Dön

AVOD | A.V.O.D Gida Ve Tarim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,79
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 93,93
BIST-100'deki Ağırlığı 3,64
F/K Oranı 6,36
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,63
Dibe Uzaklık 93,93
Piyasa Değeri (USD) 37.595.827,90
Piyasa Değeri (TL) 720.900.000,00
Özsermaye (TL) 442.651.948,00
Sermaye (TL) 270.000.000,00
Net Kar (TL) 113.262.405,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVOD
Sektör Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR
Telefon 0232 8354794
Faks 0232 8354533
Web www.avod.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Burak KIZAK 8.197.701,27 3,04
NAZIM TORBAOĞLU 8.197.702,47 3,04
TOPLAM 270.000.000,00 100,00
DİĞER 253.604.596,26 93,92
Toplam 540.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş. 200.000,00 100,00
Bega Dış Ticaret A.Ş. 25.500,00 51,00
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 24.229.300,00 71,96
Tarih Açıklama Katsayı
15.02.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,93
16.08.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
17.09.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 591.434.448,00 393.325.745,00 242.358.643,00 118.542.496,00 254.202.304,00
Satışların Maliyeti (-) -455.174.681,00 -292.263.575,00 -184.161.090,00 -88.950.327,00 -187.977.792,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 136.259.767,00 101.062.170,00 58.197.553,00 29.592.169,00 66.224.512,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 136.259.767,00 101.062.170,00 58.197.553,00 29.592.169,00 66.224.512,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -22.543.381,00 -16.762.957,00 -10.543.184,00 -4.770.031,00 -12.488.854,00
Pazarlama Giderleri (-) -23.986.692,00 -17.534.335,00 -12.578.734,00 -6.073.563,00 -10.172.619,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.176.238,00 13.196.031,00 7.894.893,00 3.214.667,00 13.128.449,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -18.143.162,00 -13.737.001,00 -9.792.412,00 -7.934.119,00 -19.921.553,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 90.762.770,00 66.223.908,00 33.178.116,00 14.029.123,00 36.769.935,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 87.142.809,00 15.298.948,00 5.432.551,00 2.721.465,00 46.846.515,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -943.123,00 -212.190,00 -211.700,00 -211.700,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 175.920.544,00 80.827.454,00 37.941.145,00 16.369.791,00 83.332.046,00
Finansman Gelirleri 5.194.223,00 3.937.390,00 1.865.291,00 591.279,00 2.764.387,00
Finansman Giderleri (-) -38.969.447,00 -31.513.819,00 -23.232.601,00 -14.775.868,00 -53.544.111,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 142.145.320,00 53.251.025,00 16.573.835,00 2.185.202,00 32.552.322,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.504.725,00 -4.861.142,00 -251.575,00 2.335.630,00 -25.119,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.255.257,00 -5.168.395,00 0,00 -220,00 -856.014,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.249.468,00 307.253,00 -251.575,00 2.335.850,00 830.895,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 133.640.595,00 48.389.883,00 16.322.260,00 4.520.832,00 32.527.203,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 133.640.595,00 48.389.883,00 16.322.260,00 4.520.832,00 32.527.203,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20.378.190,00 2.855.869,00 1.809.267,00 805.295,00 10.748.917,00
- Ana Ortaklık Payları 113.262.405,00 45.534.014,00 14.512.993,00 3.715.537,00 21.778.286,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 27.206,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 34.008,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.802,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 27.206,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 133.640.595,00 48.389.883,00 16.322.260,00 4.520.832,00 32.554.409,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.802,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 447.707.869,00 439.196.274,00 329.895.761,00 308.673.609,00 228.339.171,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 49.472.716,00 72.241.062,00 40.992.547,00 61.987.528,00 8.895.067,00
Finansal Yatırımlar 772.642,00 15.237.415,00 12.467.186,00 3.720.090,00 0,00
Ticari Alacaklar 124.806.705,00 105.042.999,00 66.107.820,00 57.974.680,00 62.542.659,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.554.622,00 2.387.536,00 2.259.958,00 2.064.245,00 1.848.178,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 122.252.083,00 102.655.463,00 63.847.862,00 55.910.435,00 60.694.481,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.128.075,00 276.024,00 367.036,00 5.199.030,00 1.514.695,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 4.626.610,00 1.057.429,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.128.075,00 276.024,00 367.036,00 572.420,00 457.266,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 171.259.405,00 163.815.567,00 117.401.625,00 113.756.052,00 107.439.360,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 89.740.973,00 70.539.454,00 83.069.437,00 59.674.721,00 45.378.370,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 41.214,00 7.559,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.527.353,00 12.043.753,00 9.448.896,00 6.353.949,00 2.569.020,00
ARA TOPLAM 447.707.869,00 439.196.274,00 329.895.761,00 308.673.609,00 228.339.171,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 274.861.231,00 196.310.773,00 197.223.789,00 177.755.668,00 160.114.757,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 175.625.000,00 97.660.000,00 101.195.000,00 101.195.000,00 101.195.000,00
Maddi Duran Varlıklar 68.623.202,00 67.552.932,00 66.255.904,00 47.017.610,00 30.491.568,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.783.125,00 28.004.596,00 26.947.480,00 25.967.142,00 25.520.123,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.783.125,00 28.004.596,00 26.947.480,00 25.967.142,00 25.520.123,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 629.514,00 1.812.140,00 1.429.550,00 1.236.550,00 1.307.380,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 817.555,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 13.342,00 13.342,00 13.342,00 13.342,00 13.342,00
TOPLAM VARLIKLAR 722.569.100,00 635.507.047,00 527.119.550,00 486.429.277,00 388.453.928,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 219.982.716,00 222.314.450,00 145.220.583,00 120.101.260,00 198.611.552,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 120.779.595,00 112.807.048,00 56.958.760,00 38.222.045,00 90.889.160,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.597.522,00 2.218.252,00 2.196.603,00 2.200.267,00 26.233.890,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 90.020.969,00 93.033.167,00 80.877.502,00 74.583.394,00 69.516.732,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 8.186,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 90.020.969,00 93.033.167,00 80.869.316,00 74.583.394,00 69.516.732,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.674.596,00 4.134.263,00 1.933.503,00 2.303.403,00 1.329.737,00
Diğer Borçlar 2.392.477,00 4.626.893,00 1.510.152,00 1.484.902,00 7.920.475,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 61.892,00 121.221,00 50.865,00 105.598,00 5.924.514,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.330.585,00 4.505.672,00 1.459.287,00 1.379.304,00 1.995.961,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 756.796,00 380.195,00 1.297.286,00 571.872,00 1.986.181,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 77.934,00 4.379.256,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 682.827,00 735.376,00 446.777,00 735.377,00 735.377,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 682.827,00 735.376,00 446.777,00 735.377,00 735.377,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.260.628,00 9.117.553,00 9.891.546,00 6.081.008,00 13.209.841,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.472.950,00 1.586.218,00 2.076.701,00 1.067.086,00 7.915.216,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.839.915,00 6.140.293,00 5.864.974,00 4.833.922,00 3.596.331,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.327.287,00 5.627.665,00 5.352.346,00 4.321.294,00 3.083.703,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 512.628,00 512.628,00 512.628,00 512.628,00 512.628,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.767.763,00 1.211.042,00 1.769.871,00 0,00 1.518.294,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 233.243.344,00 231.432.003,00 155.112.129,00 126.182.268,00 211.821.393,00
Ö Z K A Y N A K L A R 489.325.756,00 404.075.044,00 372.007.421,00 360.247.009,00 176.632.535,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 442.651.948,00 374.923.557,00 343.902.536,00 333.105.080,00 149.263.482,00
Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 90.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.142.542,00 1.142.542,00 1.142.542,00 1.142.542,00 1.016.481,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.764.474,00 17.764.474,00 17.764.474,00 17.764.474,00 17.764.474,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.764.474,00 17.764.474,00 17.764.474,00 17.764.474,00 17.764.474,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -469.518,00 -469.518,00 -469.518,00 -469.518,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 495.343,00 495.343,00 495.343,00 495.343,00 454.327,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 39.982.356,00 39.982.356,00 39.982.356,00 39.982.356,00 18.245.086,00
Net Dönem Karı/Zararı 113.262.405,00 45.534.014,00 14.512.993,00 3.715.537,00 21.778.286,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 46.673.808,00 29.151.487,00 28.104.885,00 27.141.929,00 27.369.053,00
TOPLAM KAYNAKLAR 722.569.100,00 635.507.047,00 527.119.550,00 486.429.277,00 388.453.928,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi