Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVOD
Sektör Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR
Telefon 0232 8354794
Faks 0232 8354533
Web http://www.avod.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Burak KIZAK 5.311.086,22 5,90
Diğer 77.876.832,59 86,53
Nazım TORBAOĞLU 6.812.081,18 7,57
Toplam 89.999.999,99 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş. 200.000,00 100,00
Bega Dış Ticaret A.Ş. 25.500,00 51,00
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 24.229.300,00 54,58
Tarih Açıklama Katsayı
16.08.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
17.09.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 38.604.245,00 140.777.512,00 93.897.617,00 58.205.240,00 30.937.252,00
Satışların Maliyeti (-) -32.008.020,00 -113.832.188,00 -77.615.504,00 -48.919.044,00 -26.387.136,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.596.225,00 26.945.324,00 16.282.113,00 9.286.196,00 4.550.116,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.596.225,00 26.945.324,00 16.282.113,00 9.286.196,00 4.550.116,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.836.424,00 -9.755.512,00 -7.962.716,00 -5.311.194,00 -2.894.322,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.559.702,00 -5.315.827,00 -3.672.135,00 -2.410.494,00 -1.125.865,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.814.589,00 9.126.281,00 10.781.101,00 4.733.286,00 723.619,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.032.803,00 -8.745.657,00 -5.833.860,00 -2.869.811,00 -797.356,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.981.885,00 12.254.609,00 9.594.503,00 3.427.983,00 456.192,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.676.734,00 215.763,00 0,00 60.842,00 45.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -59.636,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.807.028,00 12.256.803,00 9.594.503,00 3.488.825,00 501.192,00
Finansman Gelirleri 661.794,00 6.367.718,00 4.852.142,00 2.987.223,00 493.894,00
Finansman Giderleri (-) -4.770.239,00 -26.832.181,00 -29.854.122,00 -11.751.126,00 -3.723.271,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.698.583,00 -8.207.660,00 -15.407.477,00 -5.275.078,00 -2.728.185,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.058.333,00 2.942.152,00 2.281.680,00 2.225.279,00 2.118.668,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.890,00 -367.227,00 -146.107,00 -70.029,00 -120.754,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.056.443,00 3.309.379,00 2.427.787,00 2.295.308,00 2.239.422,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.640.250,00 -5.265.508,00 -13.125.797,00 -3.049.799,00 -609.517,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.640.250,00 -5.265.508,00 -13.125.797,00 -3.049.799,00 -609.517,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.048.377,00 -22.598,00 266.635,00 -419.936,00 157.971,00
- Ana Ortaklık Payları 5.688.627,00 -5.242.910,00 -13.392.432,00 -2.629.863,00 -767.488,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.830.152,00 -248.570,00 -1.105.155,00 -1.105.155,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -5.366.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -310.713,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 536.684,00 62.143,00 -1.105.155,00 -1.105.155,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.830.152,00 -248.570,00 -1.105.155,00 -1.105.155,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.189.902,00 -5.514.078,00 -14.230.952,00 -4.154.954,00 -609.517,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 104.168.691,00 100.515.338,00 139.482.391,00 89.635.903,00 87.355.729,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.047.810,00 3.336.117,00 9.138.560,00 4.879.686,00 7.008.661,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 17.257.761,00 17.196.832,00 15.945.236,00 10.882.102,00 14.197.293,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.488.611,00 6.807.404,00 5.834.166,00 4.414.862,00 3.418.668,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.769.150,00 10.389.428,00 10.111.070,00 6.467.240,00 10.778.625,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.458.699,00 6.851.189,00 35.638.843,00 19.564.688,00 10.390.520,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.076.958,00 6.446.796,00 35.046.605,00 19.418.190,00 10.171.821,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 381.741,00 404.393,00 592.238,00 146.498,00 218.699,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 59.415.790,00 61.554.458,00 61.867.726,00 35.153.667,00 38.991.727,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.232.026,00 10.549.203,00 16.040.230,00 18.713.813,00 16.180.031,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 88,00 4.259,00 4.076,00 55.308,00 2.136,00
Diğer Dönen Varlıklar 756.517,00 1.023.280,00 847.720,00 386.639,00 585.361,00
ARA TOPLAM 104.168.691,00 100.515.338,00 139.482.391,00 89.635.903,00 87.355.729,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 95.939.825,00 84.038.580,00 81.935.410,00 80.744.306,00 93.145.115,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 42.138.418,00 35.494.941,00 35.528.199,00 35.561.457,00 35.594.712,00
Maddi Duran Varlıklar 26.214.916,00 21.103.960,00 21.539.790,00 21.621.084,00 22.106.718,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.584.876,00 21.750.483,00 20.141.093,00 19.961.562,00 31.921.355,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 12.014.781,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 19.906.574,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.485.033,00 1.593.990,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.478.394,00 3.947.435,00 3.593.608,00 3.449.609,00 3.394.781,00
Diğer Duran Varlıklar 14.549,00 14.549,00 13.342,00 13.342,00 1.334,00
TOPLAM VARLIKLAR 200.108.516,00 184.553.918,00 221.417.801,00 170.380.209,00 180.500.844,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.001.276,00 91.667.916,00 69.106.935,00 53.165.010,00 59.394.905,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.468.180,00 34.033.049,00 28.742.197,00 26.276.345,00 33.366.586,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 30.207.335,00 20.824.573,00 28.414.199,00 14.331.040,00 15.403.353,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.207.335,00 20.824.573,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 984.115,00 690.082,00 1.127.659,00 751.284,00 823.125,00
Diğer Borçlar 20.496.297,00 25.851.053,00 737.892,00 302.889,00 487.045,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.139.270,00 25.006.361,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 357.027,00 844.692,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 579.567,00 181.566,00 542.530,00 399.997,00 190.239,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 119.158,00 95.650,00 63.251,00 139.539,00 230.079,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.779.649,00 21.053.770,00 36.314.150,00 33.740.550,00 27.562.035,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.077.418,00 16.856.375,00 30.355.463,00 28.269.983,00 22.374.350,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.744.595,00 2.222.003,00 2.067.137,00 1.853.811,00 1.766.071,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.744.595,00 2.222.003,00 2.067.137,00 1.853.811,00 1.766.071,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.957.636,00 1.833.552,00 3.540.622,00 3.529.101,00 3.333.959,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 141.840,00 141.840,00 87.655,00 87.655,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 121.780.925,00 112.721.686,00 105.421.085,00 86.905.560,00 86.956.940,00
Ö Z K A Y N A K L A R 78.327.591,00 71.832.232,00 115.996.716,00 83.474.649,00 93.543.904,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 49.593.887,00 40.433.371,00 84.308.623,00 52.473.127,00 61.964.475,00
Ödenmiş Sermaye 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.264.781,00 -62.264.781,00 -7.444.781,00 -7.444.781,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 958.787,00 958.787,00 958.787,00 958.784,00 958.784,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.767.036,00 12.936.884,00 12.080.299,00 12.080.299,00 12.264.491,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.767.036,00 12.936.884,00 12.080.299,00 12.080.299,00 12.264.491,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -466.956,00 -466.956,00 -218.386,00 -218.386,00 -218.386,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 309.943,00 348.092,00 421.408,00 421.408,00 421.408,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.512.290,00 3.692.471,00 4.082.452,00 4.082.452,00 4.082.452,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.688.627,00 -5.242.910,00 -13.392.432,00 -2.629.863,00 -767.488,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 28.733.704,00 31.398.861,00 31.688.093,00 31.001.522,00 31.579.429,00
TOPLAM KAYNAKLAR 200.108.516,00 184.553.918,00 221.417.801,00 170.380.209,00 180.500.844,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 111.126,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi