Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVISA
Sektör Hayat sigortası ve bireysel emeklilik
Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye-İstanbul
Telefon 0216 6333333
Faks 0216 6343569
Web http://www.avıvasa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AVIVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 72.000.006,72 40,00
Diğer 35.999.986,56 20,00
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 72.000.006,72 40,00
Toplam 180.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AvivaSA Sigorta Aracılığı A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
27.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
17.12.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,53
28.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
23.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,30
24.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
I-TEKNİK BÖLÜM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 74.456.749,00 54.826.881,00 36.640.987,00 18.236.870,00 0,00
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 73.722.857,00 54.780.225,00 36.640.987,00 18.236.870,00 0,00
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 76.908.757,00 57.790.046,00 39.931.270,00 24.479.796,00 0,00
Brüt Yazılan Primler (+) 82.432.727,00 61.653.569,00 42.590.685,00 25.769.191,00 0,00
Reasüröre Devredilen Primler (-) -5.523.970,00 -3.863.523,00 -2.659.415,00 -1.289.395,00 0,00
SGK ya Aktarılan Primler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -3.185.900,00 -3.009.821,00 -3.290.283,00 -6.242.926,00 0,00
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -4.733.282,00 -4.254.422,00 -4.518.335,00 -7.134.607,00 0,00
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.547.382,00 1.244.601,00 1.228.052,00 891.681,00 0,00
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 733.892,00 46.656,00 0,00 0,00 0,00
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 733.892,00 46.656,00 0,00 0,00 0,00
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -67.392.242,00 -50.854.265,00 -34.542.064,00 -18.253.279,00 0,00
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -4.277.098,00 -3.347.253,00 -1.965.304,00 -1.287.578,00 0,00
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -5.459.353,00 -4.049.105,00 -3.010.197,00 -1.904.130,00 0,00
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -6.250.736,00 -4.681.988,00 -3.487.730,00 -2.214.830,00 0,00
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 791.383,00 632.883,00 477.533,00 310.700,00 0,00
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1.182.255,00 701.852,00 1.044.893,00 616.552,00 0,00
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 1.320.960,00 663.778,00 1.193.893,00 705.388,00 0,00
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -138.705,00 38.074,00 -149.000,00 -88.836,00 0,00
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -753.490,00 -566.434,00 -386.201,00 -232.044,00 0,00
Faaliyet Giderleri (-) -62.356.508,00 -46.937.422,00 -32.187.513,00 -16.733.594,00 0,00
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matematik Karşılıklar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Teknik Giderler (-) -5.146,00 -3.156,00 -3.046,00 -63,00 0,00
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -5.146,00 -3.156,00 -3.046,00 -63,00 0,00
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAYAT TEKNİK GELİR 1.138.770.182,00 725.653.740,00 429.789.544,00 200.914.785,00 0,00
Hayat Branşı Yatırım Geliri 203.077.972,00 151.439.685,00 107.540.731,00 56.129.213,00 0,00
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) -9.420,00 -9.420,00 0,00 0,00 0,00
HAYAT TEKNİK GİDER -1.051.905.182,00 -668.409.520,00 -394.010.940,00 -186.367.265,00 0,00
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -121.865.369,00 -72.573.323,00 -44.503.990,00 -24.132.049,00 0,00
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 2.523.009,00 1.972.223,00 1.539.994,00 468.621,00 0,00
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -544.770.652,00 -311.494.920,00 -202.290.911,00 -105.282.855,00 0,00
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -545.873.580,00 -311.733.693,00 -202.610.994,00 -105.331.004,00 0,00
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 166.805,00 190.318,00 201.804,00 155.176,00 0,00
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 936.123,00 48.455,00 118.279,00 -107.027,00 0,00
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 936.123,00 48.455,00 118.279,00 -107.027,00 0,00
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -8.935.538,00 -6.037.188,00 -3.832.149,00 -1.908.302,00 0,00
Yatırım Giderler (-) -87.190.680,00 -86.592.286,00 -31.950.900,00 -1.350.978,00 0,00
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -415.758,00 -338.713,00 -194.807,00 -82.424,00 0,00
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 383.946.285,00 283.971.398,00 190.829.388,00 100.269.067,00 0,00
Fon İşletim Gelirleri 269.507.649,00 193.792.374,00 125.162.189,00 61.662.176,00 0,00
Yönetim Gideri Kesintisi 77.653.505,00 60.637.404,00 44.642.075,00 26.413.077,00 0,00
Giriş Aidatı Gelirleri 35.045.975,00 28.131.826,00 20.024.615,00 11.652.090,00 0,00
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 1.607.467,00 1.320.621,00 963.690,00 522.012,00 0,00
Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 131.689,00 89.173,00 36.819,00 19.712,00 0,00
Diğer Teknik Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -334.039.296,00 -229.291.183,00 -150.800.544,00 -76.031.933,00 0,00
Toplam Fon Giderleri (-) -41.823.019,00 -29.327.586,00 -18.936.015,00 -9.074.738,00 0,00
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) -630,00 -630,00 -630,00 0,00 0,00
Ceza Ödemeleri (-) -3.282.119,00 -2.702.215,00 -1.758.533,00 -989.468,00 0,00
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 143.836.496,00 115.897.051,00 77.906.371,00 38.768.245,00 0,00
YATIRIM GELİRLERİ 167.833.352,00 124.573.298,00 61.783.820,00 17.890.897,00 0,00
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 111.622.462,00 79.747.336,00 51.611.069,00 39.084.107,00 0,00
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 13.420.785,00 1.526.711,00 1.526.711,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımların Değerlemesi -9.101.278,00 -6.072.507,00 -6.802.182,00 -14.870.649,00 0,00
Kambiyo Karları 1.127.650,00 559.763,00 822.559,00 565.779,00 0,00
İştiraklerden Gelirler 89.623,00 89.623,00 89.623,00 89.623,00 0,00
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 6.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 50.251.913,00 48.383.659,00 14.341.233,00 -7.060.387,00 0,00
Diğer Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 415.758,00 338.713,00 194.807,00 82.424,00 0,00
YATIRIM GİDERLERİ (-) -42.821.748,00 -28.894.161,00 -18.906.126,00 -9.005.365,00 0,00
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -7.988.029,00 -5.980.177,00 -4.213.716,00 -2.209.164,00 0,00
Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -22.848,00 -12.318,00 -619,00 0,00 0,00
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -674.500,00 -533.100,00 -235.600,00 0,00 0,00
Kambiyo Zararları (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortisman Giderleri (-) -30.801.197,00 -22.368.566,00 -14.456.191,00 -6.796.201,00 0,00
Diğer Yatırım Giderleri (-) -3.335.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 12.358.925,00 11.845.384,00 29.376.812,00 24.346.956,00 0,00
Karşılıklar Hesabı (+/-) 1.310.515,00 2.716.146,00 1.393.584,00 1.290.533,00 0,00
Reeskont Hesabı (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 4.526.832,00 5.335.413,00 5.403.323,00 5.462.186,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Gelir ve Karlar 60.714.073,00 51.965.157,00 42.828.692,00 28.363.958,00 0,00
Diğer Gider ve Zararlar (-) -51.469.891,00 -47.348.695,00 -19.624.526,00 -10.448.265,00 0,00
Önceki Yıl Gelir ve Karları 357.246,00 351.933,00 342.540,00 316.528,00 0,00
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) -3.079.850,00 -1.174.570,00 -966.801,00 -637.984,00 0,00
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 214.662.122,00 169.489.048,00 113.451.715,00 51.129.123,00 0,00
Dönem Karı ve Zararı 281.207.025,00 223.421.572,00 150.160.877,00 72.000.733,00 0,00
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -66.544.903,00 -53.932.524,00 -36.709.162,00 -20.871.610,00 0,00
Dönem Net Kar veya Zararı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ana Ortaklık Payları 214.662.122,00 169.489.048,00 113.451.715,00 51.129.123,00 0,00
Azınlık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Enflasyon Düzeltme Hesabı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ VARLIKLAR 2.264.714.598,00 2.064.810.354,00 1.867.403.655,00 1.708.759.245,00 0,00
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 398.527.876,00 741.061.366,00 683.012.955,00 672.115.584,00 0,00
Kasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alınan Çekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalar 190.080.031,00 484.395.203,00 421.860.205,00 399.867.666,00 0,00
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -41.388,00 -125.315,00 -125.315,00 -106.491,00 0,00
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 208.489.233,00 256.791.478,00 261.278.065,00 272.354.409,00 0,00
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 1.771.746.764,00 1.206.539.533,00 1.054.332.410,00 905.412.643,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 193.245.501,00 151.133.296,00 53.596.134,00 94.698.873,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 129.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 383.015.032,00 132.312.418,00 134.749.330,00 73.931.055,00 0,00
Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 1.066.486.231,00 923.093.819,00 865.986.946,00 736.782.715,00 0,00
Şirket Hissesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 51.798.777,00 57.429.145,00 60.207.315,00 63.782.592,00 0,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 37.011.109,00 34.716.436,00 37.876.601,00 38.816.781,00 0,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 14.787.668,00 22.712.709,00 22.330.714,00 24.965.811,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 3.143.495,00 284.332,00 269.955,00 60.752,00 0,00
Ortaklardan Alacaklar 23.568,00 259.511,00 259.511,00 53.730,00 0,00
İştiraklerden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personelden Alacaklar 5.906,00 24.821,00 10.444,00 7.022,00 0,00
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 3.114.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER ALACAKLAR 520.027,00 533.935,00 601.291,00 632.504,00 0,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verilen Depozito ve Teminatlar 53.893,00 64.099,00 64.099,00 64.099,00 0,00
Diğer Çeşitli Alacaklar 220.631,00 224.333,00 291.689,00 322.902,00 0,00
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şüpheli Diğer Alacaklar 245.503,00 245.503,00 245.503,00 245.503,00 0,00
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 38.126.851,00 57.501.677,00 67.537.149,00 63.220.808,00 0,00
Ertelenmiş Üretim Giderleri 33.622.434,00 38.277.991,00 42.116.780,00 43.507.106,00 0,00
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gelir Tahakkukları 0,00 11.845.190,00 15.360.735,00 10.409.558,00 0,00
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 4.504.417,00 7.378.496,00 10.059.634,00 9.304.144,00 0,00
DİĞER CARİ VARLIKLAR 850.808,00 1.460.366,00 1.442.580,00 3.534.362,00 0,00
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 10.838,00 6.868,00 4.379,00 2.401.076,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İş Avansları 635.488,00 1.046.846,00 933.052,00 613.110,00 0,00
Personele Verilen Avanslar 204.482,00 406.652,00 505.149,00 520.176,00 0,00
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verilen Depozito Ve Teminatlar 17.413,00 17.357,00 17.376,00 21.274,00 0,00
FİNANSAL VARLIKLAR 868.012,00 868.012,00 868.012,00 868.012,00 0,00
Bağlı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Varlıklar 868.012,00 868.012,00 868.012,00 868.012,00 0,00
MADDİ VARLIKLAR 60.326.477,00 60.876.368,00 64.548.768,00 67.329.707,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Makine Ve Teçhizatlar 13.296.320,00 12.655.711,00 12.409.141,00 12.407.890,00 0,00
Demirbaş Ve Tesisatlar 21.007.774,00 20.752.886,00 20.694.358,00 19.861.828,00 0,00
Motorlu Taşıtlar 1.721.735,00 1.721.735,00 1.721.735,00 1.419.954,00 0,00
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 29.640.700,00 29.536.320,00 29.490.382,00 28.935.662,00 0,00
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 42.063.298,00 39.353.592,00 39.295.886,00 39.451.386,00 0,00
Birikmiş Amortismanlar (-) -47.403.350,00 -43.143.876,00 -39.062.734,00 -34.747.013,00 0,00
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 58.535.130,00 60.662.972,00 57.048.711,00 52.024.856,00 0,00
Haklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 101.306.352,00 93.829.683,00 87.537.419,00 79.276.158,00 0,00
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -57.516.287,00 -53.345.410,00 -49.514.179,00 -46.173.759,00 0,00
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 14.745.065,00 20.178.699,00 19.025.471,00 18.922.457,00 0,00
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 695.060,00 845.716,00 832.073,00 1.020.206,00 0,00
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 695.060,00 845.716,00 832.073,00 1.020.206,00 0,00
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 18.344.703,00 23.076.412,00 26.143.772,00 31.446.253,00 0,00
Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Döviz Hesapları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 23.436.559.972,00 21.260.000.166,00 19.868.336.272,00 18.172.334.923,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 25.701.274.570,00 23.324.810.520,00 21.735.739.927,00 19.881.094.168,00 0,00
YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSAL BORÇLAR 8.056.056,00 8.018.188,00 3.969.083,00 5.481.367,00 0,00
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.740.592,00 14.390.682,00 7.445.998,00 5.481.367,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -6.684.536,00 -6.372.494,00 -3.476.915,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 274.370.913,00 294.335.950,00 286.578.769,00 306.740.792,00 0,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 43.940.869,00 35.644.483,00 24.385.028,00 29.006.152,00 0,00
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 230.271.710,00 258.533.134,00 262.035.408,00 277.576.307,00 0,00
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 158.334,00 158.333,00 158.333,00 158.333,00 0,00
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 5.858.395,00 44.139.769,00 46.113.752,00 49.098.351,00 0,00
Ortaklara Borçlar 264.235,00 40.213.042,00 40.213.473,00 40.284.686,00 0,00
İştiraklere Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personele Borçlar 520.965,00 369.261,00 587.295,00 250.944,00 0,00
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 5.073.195,00 3.557.466,00 5.312.984,00 8.562.721,00 0,00
DİĞER BORÇLAR 12.888.556,00 8.274.327,00 11.850.832,00 12.554.045,00 0,00
Alınan Depozito ve Teminatlar 3.921,00 3.735,00 3.798,00 3.715,00 0,00
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Borçlar 12.884.635,00 8.270.592,00 11.847.034,00 12.550.330,00 0,00
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 174.911.277,00 185.894.878,00 198.454.704,00 203.042.223,00 0,00
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 89.354.850,00 107.485.125,00 126.703.438,00 132.539.722,00 0,00
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matematik Karşılıklar - Net 23.236.330,00 8.427.922,00 6.183.552,00 5.015.936,00 0,00
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 62.320.097,00 69.981.831,00 65.567.714,00 65.486.565,00 0,00
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 29.138.447,00 37.588.936,00 36.290.104,00 48.247.457,00 0,00
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 13.554.128,00 14.240.870,00 11.343.195,00 21.669.360,00 0,00
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.135.707,00 3.896.403,00 8.110.295,00 7.896.082,00 0,00
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 70.716.096,00 56.877.267,00 37.371.314,00 19.835.532,00 0,00
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -59.267.484,00 -37.425.604,00 -20.534.700,00 -1.153.517,00 0,00
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 27.301.015,00 25.361.654,00 21.229.738,00 17.913.483,00 0,00
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maliyet Giderleri Karşılığı 27.301.015,00 25.361.654,00 21.229.738,00 17.913.483,00 0,00
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 3.513.311,00 22.439.314,00 17.671.361,00 11.343.445,00 0,00
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 2.722.115,00 2.430.306,00 2.685.299,00 2.457.868,00 0,00
Gider Tahahkkukları 789.141,00 20.006.953,00 14.984.007,00 8.883.522,00 0,00
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 0,00
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.943.026,00 4.345.556,00 5.481.682,00 5.373.711,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.943.026,00 4.345.556,00 5.481.682,00 5.373.711,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 541.980.996,00 630.398.572,00 627.640.025,00 659.794.874,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çıkarılmış Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 10.457.201,00 10.508.475,00 10.697.096,00 10.704.084,00 0,00
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 10.457.201,00 10.508.475,00 10.697.096,00 10.704.084,00 0,00
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gider Tahakkukları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 24.639.530.588,00 22.231.148.139,00 20.721.697.850,00 18.915.543.380,00 0,00
ÖZSERMAYE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖDENMİŞ SERMAYE 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00
(Nominal) Sermaye 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00
Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tescili Beklenen Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE YEDEKLERİ 837.095,00 837.095,00 837.095,00 837.095,00 0,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 837.095,00 837.095,00 837.095,00 837.095,00 0,00
KAR YEDEKLERİ 124.283.356,00 112.957.253,00 92.132.829,00 73.809.283,00 0,00
Yasal Yedekler 54.794.243,00 54.794.243,00 54.794.243,00 54.794.243,00 0,00
Statü Yedekleri 11.494,00 11.494,00 11.494,00 11.494,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 80.922.342,00 80.922.342,00 80.922.342,00 80.922.342,00 0,00
Özel Fonlar (Yedekler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Varlıkların Değerlemesi -294.093,00 -12.564.635,00 -34.046.530,00 -53.468.374,00 0,00
Diğer Kar Yedekleri -11.150.630,00 -10.206.191,00 -9.548.720,00 -8.450.422,00 0,00
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -19.587,00 -19.587,00 -19.587,00 -19.587,00 0,00
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 214.662.122,00 169.489.048,00 113.451.715,00 51.129.123,00 0,00
Dönem Net Karı 214.662.122,00 169.489.048,00 113.451.715,00 51.129.123,00 0,00
Dönem Net Zararı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZINLIK PAYLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZSERMAYE TOPLAMI 519.762.986,00 463.263.809,00 386.402.052,00 305.755.914,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 25.701.274.570,00 23.324.810.520,00 21.735.739.927,00 19.881.094.168,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi