Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,33
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 19,87
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 10,22
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,42
Dibe Uzaklık 19,87
Piyasa Değeri (USD) 249.381.076,02
Piyasa Değeri (TL) 1.445.500.000,00
Özsermaye (TL) 266.491.888,00
Sermaye (TL) 118.000.000,00
Net Kar (TL) 141.490.742,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVISA
Sektör Hayat sigortası ve bireysel emeklilik
Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye-İstanbul
Telefon 0216 6333333
Faks 0216 6343569
Web http://www.avıvasa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AVIVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 47.200.005,30 40,00
Diğer 23.599.989,41 20,00
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 47.200.005,30 40,00
Toplam 118.000.000,01 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
23.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.03.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,30
24.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
I-TEKNİK BÖLÜM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 34.887.201,00 17.045.677,00 58.529.587,00 42.117.342,00 26.571.420,00
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 34.887.201,00 17.045.677,00 58.529.587,00 42.117.342,00 26.571.420,00
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 40.939.734,00 20.024.602,00 67.863.249,00 52.207.264,00 36.368.724,00
Brüt Yazılan Primler (+) 42.092.027,00 20.414.566,00 68.760.305,00 52.824.361,00 36.809.563,00
Reasüröre Devredilen Primler (-) -1.152.293,00 -389.964,00 -897.056,00 -617.097,00 -440.839,00
SGK ya Aktarılan Primler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -6.052.533,00 -2.978.925,00 -9.333.662,00 -10.089.922,00 -9.797.304,00
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -6.614.957,00 -3.108.951,00 -8.712.748,00 -9.439.647,00 -9.297.785,00
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 562.424,00 130.026,00 -620.914,00 -650.275,00 -499.519,00
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -35.409.431,00 -18.823.101,00 -59.008.821,00 -44.144.472,00 -29.472.337,00
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -4.429.556,00 -2.522.373,00 -6.747.322,00 -5.783.396,00 -4.958.315,00
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -3.256.751,00 -1.734.641,00 -8.749.951,00 -6.723.686,00 -4.887.575,00
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -3.340.950,00 -1.811.441,00 -9.075.574,00 -7.047.211,00 -4.914.774,00
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 84.199,00 76.800,00 325.623,00 323.525,00 27.199,00
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -1.172.805,00 -787.732,00 2.002.629,00 940.290,00 -70.740,00
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -1.018.705,00 -566.182,00 1.898.171,00 817.382,00 36.159,00
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -154.100,00 -221.550,00 104.458,00 122.908,00 -106.899,00
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -329.199,00 -160.066,00 -566.969,00 -435.842,00 -303.116,00
Faaliyet Giderleri (-) -30.645.428,00 -16.140.662,00 -51.666.542,00 -37.903.620,00 -24.189.351,00
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matematik Karşılıklar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Teknik Giderler (-) -5.248,00 0,00 -27.988,00 -21.614,00 -21.555,00
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -5.248,00 0,00 -27.988,00 -21.614,00 -21.555,00
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAYAT TEKNİK GELİR 340.896.583,00 137.711.722,00 461.866.281,00 315.433.846,00 205.256.905,00
Hayat Branşı Yatırım Geliri 99.668.471,00 29.239.403,00 96.127.579,00 56.952.063,00 38.135.593,00
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0,00 0,00 -24.456,00 -24.456,00 -24.456,00
HAYAT TEKNİK GİDER -305.398.495,00 -125.503.526,00 -404.516.361,00 -272.132.805,00 -176.882.977,00
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -47.440.852,00 -22.585.141,00 -86.507.275,00 -65.378.751,00 -46.005.736,00
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 1.296.747,00 587.053,00 3.321.671,00 2.464.935,00 1.729.980,00
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -157.375.392,00 -46.577.734,00 -90.767.351,00 -41.565.285,00 -19.314.134,00
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -155.981.849,00 -47.247.310,00 -92.351.187,00 -42.576.725,00 -20.004.200,00
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 240.093,00 207.278,00 329.514,00 369.241,00 333.129,00
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) -1.633.636,00 462.298,00 1.254.322,00 642.199,00 356.937,00
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) -1.633.636,00 462.298,00 1.254.322,00 642.199,00 356.937,00
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -2.868.226,00 -1.391.250,00 -4.129.563,00 -2.947.846,00 -1.920.059,00
Yatırım Giderler (-) -8.348.722,00 -7.520.208,00 -64.152.596,00 -45.054.711,00 -33.479.551,00
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 200.187,00 200.053,00 -571.706,00 -539.412,00 -487.655,00
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 171.702.002,00 87.973.579,00 292.515.524,00 214.348.440,00 139.703.171,00
Fon İşletim Gelirleri 116.835.397,00 57.697.744,00 207.082.544,00 151.213.371,00 97.545.971,00
Yönetim Gideri Kesintisi 34.020.581,00 19.506.507,00 48.299.081,00 35.864.374,00 23.952.869,00
Giriş Aidatı Gelirleri 19.167.330,00 9.874.717,00 33.065.254,00 24.136.444,00 16.058.642,00
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 1.616.146,00 841.924,00 4.035.833,00 3.121.476,00 2.140.922,00
Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 62.548,00 52.687,00 32.812,00 12.775,00 4.767,00
Diğer Teknik Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -142.896.446,00 -70.682.687,00 -280.643.543,00 -205.773.171,00 -141.381.363,00
Toplam Fon Giderleri (-) -15.549.421,00 -8.283.566,00 -30.026.696,00 -21.540.810,00 -15.287.909,00
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) -6.238,00 -605,00 0,00 0,00 0,00
Ceza Ödemeleri (-) -464.622,00 -233.525,00 -585.538,00 -435.193,00 -339.099,00
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 63.781.414,00 27.721.664,00 68.742.667,00 49.849.180,00 23.794.819,00
YATIRIM GELİRLERİ 41.397.578,00 19.244.658,00 59.603.175,00 41.963.854,00 26.026.056,00
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 30.761.479,00 19.441.753,00 50.386.576,00 37.352.977,00 20.877.814,00
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 157.631,00 3.713,00 10.504,00 5.818,00 5.818,00
Finansal Yatırımların Değerlemesi 5.481.667,00 -330.905,00 6.556.490,00 2.713.077,00 3.385.411,00
Kambiyo Karları 1.072.378,00 255.464,00 760.572,00 451.427,00 368.215,00
İştiraklerden Gelirler 74.686,00 74.686,00 74.686,00 74.686,00 74.686,00
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 4.049.924,00 0,00 1.242.641,00 826.457,00 826.457,00
Diğer Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri -200.187,00 -200.053,00 571.706,00 539.412,00 487.655,00
YATIRIM GİDERLERİ (-) -6.105.863,00 -2.779.968,00 -7.215.982,00 -4.888.240,00 -2.926.770,00
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -271.049,00 -79.756,00 -118.158,00 -78.402,00 -91.284,00
Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo Zararları (-) 0,00 0,00 -37.402,00 -37.402,00 -37.402,00
Amortisman Giderleri (-) -5.834.814,00 -2.700.212,00 -7.060.422,00 -4.772.436,00 -2.798.084,00
Diğer Yatırım Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 9.272.063,00 2.525.151,00 9.158.197,00 10.427.113,00 8.459.335,00
Karşılıklar Hesabı (+/-) -1.523.147,00 -1.117.410,00 -5.271.586,00 -3.187.155,00 -1.411.222,00
Reeskont Hesabı (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 3.615.992,00 3.773.353,00 3.662.107,00 4.662.640,00 3.041.264,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Gelir ve Karlar 29.914.800,00 8.199.235,00 34.751.595,00 25.673.907,00 18.943.947,00
Diğer Gider ve Zararlar (-) -22.300.887,00 -7.901.462,00 -22.910.741,00 -16.908.876,00 -12.302.600,00
Önceki Yıl Gelir ve Karları 56.976,00 55.364,00 412.743,00 265.875,00 265.875,00
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) -491.671,00 -483.929,00 -1.485.921,00 -79.278,00 -77.929,00
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 81.611.209,00 32.830.459,00 101.689.753,00 74.079.002,00 41.810.220,00
Dönem Karı ve Zararı 108.345.192,00 46.711.505,00 130.288.057,00 97.351.907,00 55.353.440,00
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -26.733.983,00 -13.881.046,00 -28.598.304,00 -23.272.905,00 -13.543.220,00
Dönem Net Kar veya Zararı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ana Ortaklık Payları 81.611.209,00 32.830.459,00 101.689.753,00 74.079.002,00 41.810.220,00
Azınlık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Enflasyon Düzeltme Hesabı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ VARLIKLAR 1.345.707.946,00 1.274.270.946,00 1.228.990.742,00 1.144.353.379,00 1.086.231.444,00
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 540.502.996,00 554.609.140,00 589.738.443,00 596.024.420,00 554.636.907,00
Kasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alınan Çekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankalar 303.143.981,00 306.958.988,00 340.823.953,00 361.863.486,00 325.261.912,00
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -178.152,00 -197.054,00 -99.499,00 -111.939,00 -85.834,00
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 237.537.167,00 247.847.206,00 249.013.989,00 234.272.873,00 229.460.829,00
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 685.465.229,00 603.520.341,00 547.825.900,00 458.363.777,00 441.464.236,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 48.700.587,00 42.536.160,00 37.064.147,00 18.102.736,00 17.296.311,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 106.614.097,00 97.924.746,00 85.044.018,00 81.704.187,00 74.773.854,00
Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 530.150.545,00 463.059.435,00 425.717.735,00 358.556.854,00 349.394.071,00
Şirket Hissesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 53.524.670,00 51.177.601,00 37.241.266,00 38.731.956,00 39.679.727,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 31.118.872,00 28.067.384,00 23.531.390,00 20.972.160,00 20.961.497,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00 0,00 20.782,00 20.274,00 44.772,00
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 22.405.798,00 23.110.217,00 13.689.094,00 17.739.522,00 18.673.458,00
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 3.258.844,00 241.724,00 1.319.529,00 58.551,00 69.003,00
Ortaklardan Alacaklar 169.101,00 96.336,00 0,00 0,00 12.325,00
İştiraklerden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personelden Alacaklar 3.297,00 1.979,00 2.094,00 4.027,00 9.182,00
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 3.086.446,00 143.409,00 1.317.435,00 54.524,00 47.496,00
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER ALACAKLAR 800.683,00 1.237.680,00 1.292.667,00 1.638.722,00 1.538.732,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verilen Depozito ve Teminatlar 64.103,00 69.598,00 69.598,00 68.878,00 65.434,00
Diğer Çeşitli Alacaklar 491.077,00 922.579,00 977.566,00 1.324.341,00 1.227.795,00
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şüpheli Diğer Alacaklar 245.503,00 245.503,00 245.503,00 245.503,00 245.503,00
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 57.204.183,00 53.556.127,00 42.436.847,00 49.373.329,00 48.620.785,00
Ertelenmiş Üretim Giderleri 43.951.387,00 41.305.050,00 39.347.185,00 38.667.688,00 37.580.762,00
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gelir Tahakkukları 5.423.878,00 3.600.000,00 290.016,00 6.002.748,00 4.462.388,00
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 7.828.918,00 8.651.077,00 2.799.646,00 4.702.893,00 6.577.635,00
DİĞER CARİ VARLIKLAR 4.951.341,00 9.928.333,00 9.136.090,00 162.624,00 222.054,00
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00 2.123.389,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İş Avansları 4.901.940,00 7.770.618,00 9.136.080,00 113.893,00 162.012,00
Personele Verilen Avanslar 49.401,00 34.326,00 10,00 48.731,00 60.042,00
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verilen Depozito Ve Teminatlar 25.784,00 25.550,00 21.009,00 47.077,00 48.622,00
FİNANSAL VARLIKLAR 868.012,00 868.012,00 868.012,00 868.012,00 868.012,00
Bağlı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Varlıklar 868.012,00 868.012,00 868.012,00 868.012,00 868.012,00
MADDİ VARLIKLAR 28.537.182,00 23.298.249,00 19.421.582,00 14.068.334,00 7.795.347,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Makine Ve Teçhizatlar 11.055.434,00 10.694.067,00 9.952.653,00 9.918.525,00 9.426.460,00
Demirbaş Ve Tesisatlar 18.368.321,00 17.461.895,00 15.622.217,00 15.125.273,00 10.877.045,00
Motorlu Taşıtlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 25.925.994,00 19.550.364,00 16.689.454,00 12.717.658,00 12.233.528,00
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 646.011,00 646.011,00 646.011,00 1.175.521,00 1.175.521,00
Birikmiş Amortismanlar (-) -27.458.578,00 -25.959.353,00 -24.731.002,00 -26.655.430,00 -25.917.207,00
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00 905.265,00 1.242.249,00 1.786.787,00 0,00
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 40.727.577,00 35.669.699,00 32.602.134,00 28.525.814,00 25.399.067,00
Haklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 56.643.236,00 50.813.566,00 47.993.417,00 45.501.963,00 44.604.079,00
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -38.192.646,00 -36.558.883,00 -35.087.170,00 -33.792.777,00 -32.556.648,00
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 22.276.987,00 21.415.016,00 19.695.887,00 16.816.628,00 13.351.636,00
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1.358.871,00 1.671.495,00 1.335.057,00 1.542.104,00 1.107.210,00
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 1.358.871,00 1.671.495,00 1.335.057,00 1.542.104,00 1.107.210,00
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 25.273.244,00 19.594.359,00 16.080.411,00 16.573.024,00 15.153.798,00
Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Döviz Hesapları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 16.318.487.505,00 16.136.614.268,00 15.528.010.125,00 14.453.589.677,00 13.705.364.011,00
TOPLAM VARLIKLAR 17.664.195.451,00 17.410.885.214,00 16.757.000.867,00 15.597.943.056,00 14.791.595.455,00
YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSAL BORÇLAR 0,00 3.618.871,00 0,00 0,00 2.816.127,00
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00 3.618.871,00 0,00 0,00 2.816.127,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 261.578.294,00 288.168.793,00 286.792.203,00 262.949.922,00 262.684.716,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19.303.229,00 21.012.498,00 18.067.007,00 15.610.291,00 18.484.314,00
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 242.118.901,00 266.994.925,00 268.563.826,00 247.203.617,00 244.044.238,00
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 156.164,00 161.370,00 161.370,00 136.014,00 156.164,00
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 4.165.454,00 8.548.457,00 4.373.105,00 3.552.085,00 3.922.735,00
Ortaklara Borçlar 163.948,00 222.445,00 126.074,00 146.467,00 127.097,00
İştiraklere Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personele Borçlar 336.744,00 263.249,00 556.419,00 298.990,00 472.051,00
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 3.664.762,00 8.062.763,00 3.690.612,00 3.106.628,00 3.323.587,00
DİĞER BORÇLAR 12.000.957,00 9.204.771,00 18.587.654,00 11.862.359,00 14.197.413,00
Alınan Depozito ve Teminatlar 3.010,00 2.606,00 2.489,00 2.344,00 2.315,00
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Borçlar 11.997.947,00 9.202.165,00 18.585.165,00 11.860.015,00 14.195.098,00
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 213.597.763,00 207.800.180,00 190.047.055,00 185.426.224,00 178.338.114,00
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 138.011.133,00 132.514.736,00 117.303.570,00 111.687.308,00 105.661.752,00
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matematik Karşılıklar - Net 6.393.108,00 4.792.843,00 5.798.137,00 6.551.143,00 7.806.597,00
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 69.193.522,00 70.492.601,00 66.945.348,00 67.187.773,00 64.869.765,00
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 27.144.755,00 27.990.998,00 16.272.639,00 21.838.501,00 17.284.881,00
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 9.654.216,00 13.039.966,00 9.509.915,00 6.830.120,00 7.177.518,00
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 5.774.406,00 3.094.931,00 2.794.822,00 6.857.365,00 4.100.582,00
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 25.288.103,00 13.644.586,00 28.512.057,00 23.607.977,00 14.000.401,00
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -13.571.970,00 -1.788.485,00 -24.544.244,00 -15.457.025,00 -7.993.726,00
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00 0,00 89,00 64,00 106,00
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 21.227.959,00 20.800.649,00 22.076.656,00 20.283.159,00 20.161.060,00
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maliyet Giderleri Karşılığı 21.227.959,00 20.800.649,00 22.076.656,00 20.283.159,00 20.161.060,00
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 14.509.868,00 12.472.893,00 3.856.926,00 15.773.424,00 11.982.662,00
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 2.386.972,00 3.521.980,00 3.490.039,00 3.304.350,00 3.517.954,00
Gider Tahahkkukları 12.120.841,00 8.823.851,00 239.825,00 11.933.366,00 8.274.576,00
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 2.055,00 127.062,00 127.062,00 535.708,00 190.132,00
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.038.737,00 5.204.017,00 4.076.214,00 3.497.270,00 4.097.659,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.038.737,00 5.204.017,00 4.076.214,00 3.497.270,00 4.097.659,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 559.263.787,00 583.809.629,00 546.082.452,00 525.182.944,00 515.485.367,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çıkarılmış Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 9.548.765,00 9.585.381,00 9.407.700,00 8.859.812,00 6.696.079,00
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 9.548.765,00 9.585.381,00 9.407.700,00 8.859.812,00 6.696.079,00
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 0,00 30.815,00 564.004,00
Gider Tahakkukları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00 30.815,00 564.004,00
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 16.838.439.776,00 16.586.785.630,00 15.946.872.220,00 14.833.990.009,00 14.070.074.448,00
ÖZSERMAYE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖDENMİŞ SERMAYE 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00
(Nominal) Sermaye 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00
Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tescili Beklenen Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE YEDEKLERİ 837.095,00 837.095,00 837.095,00 837.095,00 837.095,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 837.095,00 837.095,00 837.095,00 837.095,00 837.095,00
KAR YEDEKLERİ 66.043.584,00 88.622.401,00 43.519.347,00 45.854.006,00 45.388.325,00
Yasal Yedekler 36.132.751,00 36.132.751,00 26.807.343,00 26.807.343,00 26.807.343,00
Statü Yedekleri 11.494,00 11.494,00 11.494,00 11.494,00 11.494,00
Olağanüstü Yedekler 70.353.990,00 70.353.990,00 26.298.845,00 26.298.845,00 26.298.845,00
Özel Fonlar (Yedekler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Varlıkların Değerlemesi -33.987.264,00 -11.408.447,00 -3.130.948,00 -2.241.936,00 -2.707.617,00
Diğer Kar Yedekleri -6.467.387,00 -6.467.387,00 -6.467.387,00 -5.021.740,00 -5.021.740,00
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 81.611.209,00 32.830.459,00 101.689.753,00 74.079.002,00 41.810.220,00
Dönem Net Karı 81.611.209,00 32.830.459,00 101.689.753,00 74.079.002,00 41.810.220,00
Dönem Net Zararı (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZINLIK PAYLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZSERMAYE TOPLAMI 266.491.888,00 240.289.955,00 264.046.195,00 238.770.103,00 206.035.640,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 17.664.195.451,00 17.410.885.214,00 16.757.000.867,00 15.597.943.056,00 14.791.595.455,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi