Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,23
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 46,69
BIST-100'deki Ağırlığı 0,06
F/K Oranı -3,21
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,55
Dibe Uzaklık 46,69
Piyasa Değeri (USD) 4.181.856,55
Piyasa Değeri (TL) 15.853.000,00
Özsermaye (TL) 10.210.304,00
Sermaye (TL) 8.300.000,00
Net Kar (TL) -4.933.813,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVHOL
Sektör HERTÜRLÜ RADYATÖR RADYATÖR KAZANI DALGA DUVAR RADYATÖR VE KAZANI İMALATI
Adres Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL
Telefon 0212 9141246
Faks 0212 9142246
Web http://www.avrupayatirimholding.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4.424.380,00 53,31
Diğer 3.875.620,00 46,69
Toplam 8.300.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AVRUPA DİYALİZ SAĞLIK HİZ. TİC. A.Ş. 1.000.000,00 100,00
AVRUPA GENEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2.000.000,00 100,00
AVRUPA GLOBAL TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM A.Ş. 1.000.000,00 100,00
GÜDEN SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş. 7.355.800,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 9.490.962,00 0,00 13.229.681,00 0,00 7.631.781,00
Satışların Maliyeti (-) -8.293.065,00 0,00 -11.398.199,00 0,00 -6.579.907,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.197.897,00 0,00 1.831.482,00 0,00 1.051.874,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.197.897,00 0,00 1.831.482,00 0,00 1.051.874,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -380.512,00 0,00 -2.911.027,00 0,00 -2.171.309,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 -41.391,00 0,00 -2.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 414.822,00 0,00 1.180.243,00 0,00 161.366,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -37.857,00 0,00 -48.673,00 0,00 -9.624,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.194.350,00 0,00 10.634,00 0,00 -969.693,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.183,00 0,00 54.098,00 0,00 2.241.355,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -216.095,00 0,00 -1.901.338,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 986.438,00 0,00 -1.836.606,00 0,00 1.271.662,00
Finansman Gelirleri 1.970.315,00 0,00 838.350,00 0,00 678.263,00
Finansman Giderleri (-) -3.277.988,00 0,00 -3.095.176,00 0,00 -794.458,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -321.235,00 0,00 -4.093.432,00 0,00 1.155.467,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 819.310,00 0,00 -413.024,00 0,00 -225.853,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -57.737,00 0,00 -40.226,00 0,00 -4.309,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 877.047,00 0,00 -372.798,00 0,00 -221.544,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 498.075,00 0,00 -4.506.456,00 0,00 929.614,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 498.075,00 0,00 -4.506.456,00 0,00 929.614,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 12.464,00 0,00 -15.843,00 0,00 803,00
- Ana Ortaklık Payları 485.611,00 0,00 -4.490.613,00 0,00 928.811,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.095,00 0,00 -18.914,00 0,00 -24.077,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.369,00 0,00 -23.642,00 0,00 -30.096,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -274,00 0,00 4.728,00 0,00 6.019,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.095,00 0,00 -18.914,00 0,00 -24.077,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 499.170,00 0,00 -4.525.370,00 0,00 905.537,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 17.691.530,00 0,00 13.032.074,00 0,00 11.782.226,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 803.889,00 0,00 209.039,00 0,00 822.331,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 9.293.554,00 0,00 9.496.734,00 0,00 8.881.692,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.309.323,00 0,00 567.280,00 0,00 3.553.270,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.984.231,00 0,00 8.929.454,00 0,00 5.328.422,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.967.781,00 0,00 210.861,00 0,00 232.013,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.967.781,00 0,00 210.861,00 0,00 232.013,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.318.590,00 0,00 2.266.525,00 0,00 1.204.805,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 952.134,00 0,00 341.132,00 0,00 222.011,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.360,00 0,00 25.060,00 0,00 312.750,00
Diğer Dönen Varlıklar 354.222,00 0,00 482.723,00 0,00 106.624,00
ARA TOPLAM 17.691.530,00 0,00 13.032.074,00 0,00 11.782.226,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 22.820.268,00 0,00 23.743.104,00 0,00 25.928.894,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.869.328,00 0,00 15.420.796,00 0,00 15.546.061,00
Maddi Duran Varlıklar 4.336.540,00 0,00 5.567.942,00 0,00 7.475.004,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.111.899,00 0,00 2.129.859,00 0,00 2.151.492,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.111.899,00 0,00 2.129.859,00 0,00 2.151.492,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.502.501,00 0,00 600.979,00 0,00 756.337,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 40.511.798,00 0,00 36.775.178,00 0,00 37.711.120,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.670.302,00 0,00 18.198.923,00 0,00 12.350.886,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.739.035,00 0,00 3.989.313,00 0,00 6.239.754,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.107.305,00 0,00 8.078.554,00 0,00 4.269.110,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 49.622,00 0,00 2.077.084,00 0,00 27.622,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.057.683,00 0,00 6.001.470,00 0,00 4.241.488,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 56.964,00 0,00 90.832,00 0,00 287.537,00
Diğer Borçlar 6.603.913,00 0,00 750.000,00 0,00 178.500,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.603.913,00 0,00 750.000,00 0,00 116.022,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 62.478,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 61.907,00 0,00 61.907,00 0,00 61.907,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 57.737,00 0,00 40.226,00 0,00 315.773,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 90.132,00 0,00 90.132,00 0,00 90.132,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 90.132,00 0,00 90.132,00 0,00 90.132,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.177.730,00 0,00 1.912.169,00 0,00 908.173,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.642.750,00 0,00 8.876.679,00 0,00 10.081.119,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.810.916,00 0,00 7.212.078,00 0,00 8.287.985,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 135.356,00 0,00 117.872,00 0,00 243.592,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 135.356,00 0,00 117.872,00 0,00 243.592,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.749,00 0,00 0,00 0,00 2.813,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.313.052,00 0,00 27.075.602,00 0,00 22.432.005,00
Ö Z K A Y N A K L A R 10.198.746,00 0,00 9.699.576,00 0,00 15.279.115,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.210.304,00 0,00 9.723.598,00 0,00 15.286.491,00
Ödenmiş Sermaye 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 443.437,00 0,00 443.437,00 0,00 443.437,00
Sermaye Düzeltme Farkları 101,00 0,00 101,00 0,00 101,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.200.765,00 0,00 7.200.765,00 0,00 7.200.765,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -66.156,00 0,00 -67.251,00 0,00 -72.414,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -67.251,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 163.907,00 0,00 163.907,00 0,00 163.907,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.317.361,00 0,00 -1.826.748,00 0,00 -1.678.116,00
Net Dönem Karı/Zararı 485.611,00 0,00 -4.490.613,00 0,00 928.811,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -11.558,00 0,00 -24.022,00 0,00 -7.376,00
TOPLAM KAYNAKLAR 40.511.798,00 0,00 36.775.178,00 0,00 37.711.120,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi