Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,04
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 83,19
BIST-100'deki Ağırlığı 0,10
F/K Oranı 9,48
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,52
Dibe Uzaklık 99,99
Piyasa Değeri (USD) 14.942.518,27
Piyasa Değeri (TL) 82.080.000,00
Özsermaye (TL) 159.084.782,00
Sermaye (TL) 72.000.000,00
Net Kar (TL) 8.661.148,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVGYO
Sektör Portföy İşletmeciliği
Adres BÜYÜKDERE CAD. METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK NO: 171 KAT:17 1.LEVENT - ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefon 0212 344 12 88
Faks :0212 344 12 86
Web http://www.avrasyagyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL 5.000.000,00 6,94
DİĞER 67.000.000,00 93,06
Toplam 72.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım Şirketi 10.048.320,06 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.05.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,24
07.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
17.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
14.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
22.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,38
21.02.2000 Nakit Temettü / Bölünme 2,03
02.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,73
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.648.099,00 5.560.986,00 3.560.420,00 2.815.790,00 15.042.094,00
Satışların Maliyeti (-) -316.333,00 -95.603,00 -95.002,00 0,00 -235.140,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.331.766,00 5.465.383,00 3.465.418,00 2.815.790,00 14.806.954,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.331.766,00 5.465.383,00 3.465.418,00 2.815.790,00 14.806.954,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.311.250,00 -2.279.585,00 -1.695.977,00 -684.929,00 -2.297.630,00
Pazarlama Giderleri (-) -42.185,00 -35.347,00 -33.784,00 -26.190,00 -451.421,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.567.353,00 5.248.742,00 3.723.229,00 1.476.719,00 478.843,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.192.416,00 -4.407.008,00 -1.822.149,00 -169.175,00 -1.195.503,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.353.268,00 3.992.185,00 3.636.737,00 3.412.215,00 11.341.243,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 862.751,00 862.751,00 121.431,00 15.193.961,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -1.706.210,00 -1.706.210,00 -1.713.583,00 -1.154.380,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.353.268,00 3.148.726,00 2.793.278,00 1.820.063,00 25.380.824,00
Finansman Giderleri (-) -1.790.283,00 -1.234.850,00 -555.276,00 -185.749,00 -666.068,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00 24.714.756,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00 24.714.756,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00 24.714.756,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00 24.714.756,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,18 0,03 0,00 0,00 0,34
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 281.407,00 17.574,00 31.101,00 7.702,00 9.683,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 268.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 12.524,00 17.574,00 31.101,00 7.702,00 9.683,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 6.329.033,00 10.404.254,00 5.235.319,00 2.094.607,00 9.683,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 18.892.018,00 12.318.130,00 7.473.321,00 3.728.921,00 24.724.439,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 40.414.603,00 36.911.612,00 38.771.799,00 29.856.827,00 47.799.846,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 763.097,00 558.016,00 16.925,00 145.835,00 3.211.238,00
Finansal Yatırımlar 33.739.154,00 34.673.915,00 36.343.550,00 25.007.539,00 34.808.528,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 33.739.154,00 34.673.915,00 0,00 0,00 34.808.528,00
Ticari Alacaklar 725.024,00 786.137,00 1.144.038,00 810.101,00 588.110,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 675.929,00 626.577,00 815.740,00 453.865,00 192.930,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 49.095,00 159.560,00 328.298,00 356.236,00 395.180,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 864.998,00 696.799,00 1.141.278,00 3.748.292,00 8.984.762,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 68.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 796.162,00 696.799,00 1.141.278,00 3.748.292,00 8.984.762,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.242.888,00 106.951,00 32.856,00 55.956,00 117.008,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 79.442,00 89.794,00 93.152,00 89.104,00 90.200,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 40.414.603,00 36.911.612,00 38.771.799,00 29.856.827,00 47.799.846,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 140.076.763,00 137.000.264,00 132.095.442,00 129.605.585,00 127.661.010,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 135.494.167,00 133.202.143,00 128.209.551,00 124.525.080,00 122.468.065,00
Maddi Duran Varlıklar 4.580.918,00 3.795.463,00 3.882.253,00 5.075.887,00 5.176.508,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.678,00 2.658,00 3.638,00 4.618,00 6.012,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 180.491.366,00 173.911.876,00 170.867.241,00 159.462.412,00 175.460.856,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.287.641,00 8.719.167,00 10.157.274,00 2.010.559,00 21.322.848,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.741.048,00 8.307.900,00 9.699.722,00 1.614.286,00 1.555.217,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 52.129,00 82.153,00 4.247,00 15.693,00 3.047,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.447,00 7.635,00 0,00 10.564,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.682,00 74.518,00 4.247,00 5.129,00 3.047,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.108,00 16.892,00 14.514,00 14.706,00 24.177,00
Diğer Borçlar 2.238.267,00 237.594,00 254.666,00 291.594,00 19.656.966,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 238.267,00 237.594,00 254.666,00 291.594,00 19.656.966,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 61.292,00 36.775,00 134.842,00 21.600,00 54.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 177.797,00 37.853,00 49.283,00 52.680,00 29.441,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 31.842,00 24.153,00 29.423,00 38.980,00 15.741,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 145.955,00 13.700,00 19.860,00 13.700,00 13.700,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 384.157,00 947.029,00 1.309.096,00 1.795.382,00 2.210.458,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 303.335,00 827.432,00 1.268.707,00 1.723.806,00 2.149.159,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 80.822,00 0,00 40.389,00 0,00 61.299,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 80.822,00 0,00 40.389,00 0,00 61.299,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.671.798,00 9.666.196,00 11.466.370,00 3.805.941,00 23.533.306,00
Ö Z K A Y N A K L A R 170.819.568,00 164.245.680,00 159.400.871,00 155.656.471,00 151.927.550,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 170.819.568,00 164.245.680,00 159.400.871,00 155.656.471,00 151.927.550,00
Ödenmiş Sermaye 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 290.195,00 26.362,00 39.889,00 16.490,00 8.788,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 290.195,00 26.362,00 39.889,00 16.490,00 8.788,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 21.312,00 26.362,00 39.889,00 16.490,00 8.788,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.302.448,00 1.302.448,00 1.302.448,00 781.746,00 781.746,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 70.130.521,00 70.130.521,00 70.130.521,00 70.651.223,00 45.936.467,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00 24.714.756,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 180.491.366,00 173.911.876,00 170.867.241,00 159.462.412,00 175.460.856,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 34.808.528,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 10.425,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.217,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149.159,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi