Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,03
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 99,99
BIST-100'deki Ağırlığı 8,08
F/K Oranı 3,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,39
Dibe Uzaklık 99,99
Piyasa Değeri (USD) 11.228.755,84
Piyasa Değeri (TL) 59.760.000,00
Özsermaye (TL) 152.359.913,00
Sermaye (TL) 72.000.000,00
Net Kar (TL) 19.773.109,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVGYO
Sektör Portföy İşletmeciliği
Adres BÜYÜKDERE CAD. METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK NO: 171 KAT:17 1.LEVENT - ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefon 0212 344 12 88
Faks :0212 344 12 86
Web http://www.avrasyagyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL 5.000.000,00 6,94
DİĞER 67.000.000,00 93,06
Toplam 72.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım Şirketi 10.048.320,06 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.05.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,24
07.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
17.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
14.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
22.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,38
21.02.2000 Nakit Temettü / Bölünme 2,03
02.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,73
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.560.986,00 3.560.420,00 2.815.790,00 15.042.094,00 8.048.074,00
Satışların Maliyeti (-) -95.603,00 -95.002,00 0,00 -235.140,00 -131.028,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.465.383,00 3.465.418,00 2.815.790,00 14.806.954,00 7.917.046,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.465.383,00 3.465.418,00 2.815.790,00 14.806.954,00 7.917.046,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.279.585,00 -1.695.977,00 -684.929,00 -2.297.630,00 -1.577.933,00
Pazarlama Giderleri (-) -35.347,00 -33.784,00 -26.190,00 -451.421,00 -300.635,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.248.742,00 3.723.229,00 1.476.719,00 478.843,00 460.983,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.407.008,00 -1.822.149,00 -169.175,00 -1.195.503,00 -1.182.813,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.992.185,00 3.636.737,00 3.412.215,00 11.341.243,00 5.316.648,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 862.751,00 862.751,00 121.431,00 15.193.961,00 9.306.075,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.706.210,00 -1.706.210,00 -1.713.583,00 -1.154.380,00 -2.198.589,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.148.726,00 2.793.278,00 1.820.063,00 25.380.824,00 12.424.134,00
Finansman Giderleri (-) -1.234.850,00 -555.276,00 -185.749,00 -666.068,00 -492.144,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00 24.714.756,00 11.931.990,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00 24.714.756,00 11.931.990,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00 24.714.756,00 11.931.990,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00 24.714.756,00 11.931.990,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,00 0,00 0,34 0,17
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 17.574,00 31.101,00 7.702,00 9.683,00 -698,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 17.574,00 31.101,00 7.702,00 9.683,00 -698,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 10.404.254,00 5.235.319,00 2.094.607,00 9.683,00 -698,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 12.318.130,00 7.473.321,00 3.728.921,00 24.724.439,00 11.931.292,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 36.911.612,00 38.771.799,00 29.856.827,00 47.799.846,00 22.002.021,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 558.016,00 16.925,00 145.835,00 3.211.238,00 13.268.904,00
Finansal Yatırımlar 34.673.915,00 36.343.550,00 25.007.539,00 34.808.528,00 7.002.402,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 34.673.915,00 0,00 0,00 34.808.528,00 7.002.402,00
Ticari Alacaklar 786.137,00 1.144.038,00 810.101,00 588.110,00 775.607,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 626.577,00 815.740,00 453.865,00 192.930,00 278.585,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 159.560,00 328.298,00 356.236,00 395.180,00 497.022,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 696.799,00 1.141.278,00 3.748.292,00 8.984.762,00 624.442,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 696.799,00 1.141.278,00 3.748.292,00 8.984.762,00 624.442,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 106.951,00 32.856,00 55.956,00 117.008,00 279.659,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 89.794,00 93.152,00 89.104,00 90.200,00 51.007,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 36.911.612,00 38.771.799,00 29.856.827,00 47.799.846,00 22.002.021,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 137.000.264,00 132.095.442,00 129.605.585,00 127.661.010,00 120.935.225,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 133.202.143,00 128.209.551,00 124.525.080,00 122.468.065,00 116.568.867,00
Maddi Duran Varlıklar 3.795.463,00 3.882.253,00 5.075.887,00 5.176.508,00 4.358.131,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.658,00 3.638,00 4.618,00 6.012,00 8.227,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 173.911.876,00 170.867.241,00 159.462.412,00 175.460.856,00 142.937.246,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.719.167,00 10.157.274,00 2.010.559,00 21.322.848,00 1.573.279,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.307.900,00 9.699.722,00 1.614.286,00 1.555.217,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 82.153,00 4.247,00 15.693,00 3.047,00 135.444,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.635,00 0,00 10.564,00 0,00 15.200,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 74.518,00 4.247,00 5.129,00 3.047,00 120.244,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.892,00 14.514,00 14.706,00 24.177,00 22.899,00
Diğer Borçlar 237.594,00 254.666,00 291.594,00 19.656.966,00 141.675,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 237.594,00 254.666,00 291.594,00 19.656.966,00 141.675,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 36.775,00 134.842,00 21.600,00 54.000,00 32.400,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 37.853,00 49.283,00 52.680,00 29.441,00 32.813,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.153,00 29.423,00 38.980,00 15.741,00 19.113,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.700,00 19.860,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 947.029,00 1.309.096,00 1.795.382,00 2.210.458,00 2.229.564,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 827.432,00 1.268.707,00 1.723.806,00 2.149.159,00 2.109.796,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 40.389,00 0,00 61.299,00 65.768,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 40.389,00 0,00 61.299,00 65.768,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.666.196,00 11.466.370,00 3.805.941,00 23.533.306,00 3.802.843,00
Ö Z K A Y N A K L A R 164.245.680,00 159.400.871,00 155.656.471,00 151.927.550,00 139.134.403,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 164.245.680,00 159.400.871,00 155.656.471,00 151.927.550,00 139.134.403,00
Ödenmiş Sermaye 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.362,00 39.889,00 16.490,00 8.788,00 -1.593,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.362,00 39.889,00 16.490,00 8.788,00 -1.593,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 26.362,00 39.889,00 16.490,00 8.788,00 -1.593,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.302.448,00 1.302.448,00 781.746,00 781.746,00 781.746,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 70.130.521,00 70.130.521,00 70.651.223,00 45.936.467,00 45.936.467,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00 24.714.756,00 11.931.990,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 173.911.876,00 170.867.241,00 159.462.412,00 175.460.856,00 142.937.246,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 34.808.528,00 7.002.402,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 10.425,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 1.555.217,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 2.149.159,00 2.109.796,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi