Geri Dön

AVGYO | Avrasya Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,73
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,90
BIST-100'deki Ağırlığı 0,16
F/K Oranı 61,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,87
Dibe Uzaklık 99,99
Piyasa Değeri (USD) 29.779.114,04
Piyasa Değeri (TL) 959.760.000,00
Özsermaye (TL) 1.100.120.042,00
Sermaye (TL) 111.600.000,00
Net Kar (TL) 15.672.907,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVGYO
Sektör Portföy İşletmeciliği
Adres Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/İSTANBUL
Telefon 0212 344 12 88
Faks 0212 344 12 86
Web www.avrasyagyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA ANONİM ŞİRKETİ 41.689.499,15 37,36
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.761.991,75 10,54
TOPLAM 111.600.000,00 100,00
DİĞER 58.148.509,10 52,10
Toplam 223.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC 21.112.030,06 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.02.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
27.05.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,24
07.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
17.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
14.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
22.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,38
21.02.2000 Nakit Temettü / Bölünme 2,03
02.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,73
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 30.602.407,00 19.768.017,00 11.037.182,00 5.545.868,00 21.028.386,00
Satışların Maliyeti (-) -1.032.756,00 -287.013,00 -281.437,00 0,00 -1.407.066,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.569.651,00 19.481.004,00 10.755.745,00 5.545.868,00 19.621.320,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 29.569.651,00 19.481.004,00 10.755.745,00 5.545.868,00 19.621.320,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.036.666,00 -5.032.733,00 -2.945.893,00 -1.414.631,00 -5.706.545,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 90.544.134,00 20.600.925,00 6.391.295,00 2.500.609,00 222.095.252,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -73.604.398,00 -7.983.244,00 -7.957.011,00 -7.907.245,00 -17.378.076,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 35.472.721,00 27.065.952,00 6.244.136,00 -1.275.399,00 218.631.951,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 35.472.721,00 27.065.952,00 6.244.136,00 -1.275.399,00 218.631.951,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 -25.526,00 -8.805,00 -5.550,00 -17.342,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 15.672.907,00 27.040.426,00 6.235.331,00 -1.280.949,00 218.614.609,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 15.672.907,00 27.040.426,00 6.235.331,00 -1.280.949,00 218.614.609,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 15.672.907,00 27.040.426,00 6.235.331,00 -1.280.949,00 218.614.609,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 15.672.907,00 27.040.426,00 6.235.331,00 -1.280.949,00 218.614.609,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,14 0,24 0,06 -0,01 1,96
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -293.614,00 -556.387,00 -400.159,00 7.066,00 -134.911,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 7.066,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -293.614,00 0,00 0,00 0,00 -134.911,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -293.614,00 0,00 0,00 0,00 -134.911,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -9.874.745,00 89.549.413,00 77.986.636,00 14.518.196,00 73.807.641,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -9.874.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -10.168.359,00 88.993.026,00 77.586.477,00 14.525.262,00 73.672.730,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.504.548,00 116.033.452,00 83.821.808,00 13.244.313,00 292.287.339,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 123.445.746,00 121.863.835,00 97.600.386,00 79.267.981,00 77.943.117,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.190.153,00 11.397.579,00 18.019.480,00 2.124.291,00 2.220.044,00
Finansal Yatırımlar 56.331.869,00 52.910.077,00 30.155.772,00 29.153.837,00 35.648.964,00
Ticari Alacaklar 20.246.925,00 17.307.237,00 13.435.896,00 7.604.417,00 5.205.083,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.138.900,00 14.743.404,00 13.066.056,00 7.285.596,00 5.086.126,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.108.025,00 2.563.833,00 369.840,00 318.821,00 118.957,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 36.971.715,00 36.166.625,00 32.261.662,00 36.523.911,00 31.213.005,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 36.947.651,00 34.287.561,00 32.111.255,00 23.864.428,00 21.601.362,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.064,00 1.879.064,00 150.407,00 12.659.483,00 9.611.643,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 3.543.943,00 3.489.493,00 3.436.071,00 3.391.579,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.493.369,00 538.374,00 238.083,00 425.454,00 248.343,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.211.715,00 0,00 0,00 0,00 16.099,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 123.445.746,00 121.863.835,00 97.600.386,00 79.267.981,00 77.943.117,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 995.287.409,00 654.323.238,00 644.753.595,00 591.616.310,00 579.313.952,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 943.884.360,00 649.220.969,00 639.595.370,00 586.402.700,00 574.043.711,00
Maddi Duran Varlıklar 35.292.178,00 4.062.222,00 4.117.606,00 4.172.991,00 4.228.409,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 108.269,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.708.396,00 1.000.047,00 1.000.619,00 1.000.619,00 1.000.619,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.118.733.155,00 776.187.073,00 742.353.981,00 670.884.291,00 657.257.069,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.678.107,00 17.137.602,00 16.228.436,00 16.070.480,00 15.704.486,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 474.826,00 1.642.209,00 319.209,00 268.868,00 191.191,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 40.821,00 0,00 40.930,00 65.292,00 57.381,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 434.005,00 1.642.209,00 278.279,00 203.576,00 133.810,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 210.346,00 50.966,00 42.797,00 38.078,00 25.864,00
Diğer Borçlar 1.805.779,00 283.758,00 685.212,00 611.550,00 269.019,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.320.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 484.829,00 283.758,00 685.212,00 611.550,00 269.019,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 68.750,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.187.156,00 15.160.669,00 15.181.218,00 15.151.984,00 15.149.662,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 88.414,00 61.927,00 82.476,00 53.242,00 50.920,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.098.742,00 15.098.742,00 15.098.742,00 15.098.742,00 15.098.742,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 935.006,00 1.907.733,00 1.195.451,00 461.212,00 444.297,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 675.136,00 654.155,00 488.962,00 280.042,00 267.797,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 675.136,00 654.155,00 488.962,00 280.042,00 267.797,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.613.113,00 19.045.335,00 17.423.887,00 16.531.692,00 16.148.783,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.100.120.042,00 757.141.738,00 724.930.094,00 654.352.599,00 641.108.286,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.100.120.042,00 757.141.738,00 724.930.094,00 654.352.599,00 641.108.286,00
Ödenmiş Sermaye 111.600.000,00 111.600.000,00 111.600.000,00 111.600.000,00 111.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 778.974.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 166.563.874,00 -403.985,00 -247.757,00 159.468,00 152.402,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -485.543,00 -403.985,00 -247.757,00 159.468,00 152.402,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -485.543,00 -672.868,00 -516.640,00 -109.415,00 -116.481,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 167.049.417,00 230.048.537,00 218.485.760,00 155.017.320,00 140.499.124,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 230.048.537,00 218.485.760,00 155.017.320,00 140.499.124,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.035.971,00 3.084.775,00 3.084.775,00 3.084.775,00 3.084.775,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.272.870,00 385.095.299,00 385.095.299,00 385.095.299,00 166.480.690,00
Net Dönem Karı/Zararı 15.672.907,00 27.040.426,00 6.235.331,00 -1.280.949,00 218.614.609,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.118.733.155,00 776.187.073,00 742.353.981,00 670.884.291,00 657.257.069,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 676.686,00 676.686,00 676.686,00 676.686,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 279,00 279,00 279,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi