Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVGYO
Sektör Portföy İşletmeciliği
Adres BÜYÜKDERE CAD. METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK NO: 171 KAT:17 1.LEVENT - ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefon 0212 344 12 88
Faks 0212 344 12 86
Web http://www.avrasyagyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL 12.098.394,00 16,80
METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA ANONİM ŞİRKETİ 12.999.996,00 18,06
DİĞER 46.901.610,00 65,14
Toplam 72.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım Şirketi 10.048.320,06 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.05.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,24
07.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
17.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
14.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
22.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,38
21.02.2000 Nakit Temettü / Bölünme 2,03
02.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,73
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.836.540,00 2.377.628,00 7.648.099,00 5.560.986,00 3.560.420,00
Satışların Maliyeti (-) -328.871,00 -5.966,00 -316.333,00 -95.603,00 -95.002,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.507.669,00 2.371.662,00 7.331.766,00 5.465.383,00 3.465.418,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.507.669,00 2.371.662,00 7.331.766,00 5.465.383,00 3.465.418,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.199.382,00 -628.275,00 -2.311.250,00 -2.279.585,00 -1.695.977,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.221,00 -4.604,00 -42.185,00 -35.347,00 -33.784,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.074.592,00 7.522.043,00 14.567.353,00 5.248.742,00 3.723.229,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -730.439,00 -2.744.159,00 -5.192.416,00 -4.407.008,00 -1.822.149,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.643.219,00 6.516.667,00 14.353.268,00 3.992.185,00 3.636.737,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 862.751,00 862.751,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -1.706.210,00 -1.706.210,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.643.219,00 6.516.667,00 14.353.268,00 3.148.726,00 2.793.278,00
Finansman Giderleri (-) -456.850,00 -321.076,00 -1.790.283,00 -1.234.850,00 -555.276,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.186.369,00 6.195.591,00 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 12.186.369,00 6.195.591,00 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 12.186.369,00 6.195.591,00 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 12.186.369,00 6.195.591,00 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 0,09 0,18 0,03 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -11.550,00 3.460,00 281.407,00 17.574,00 31.101,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 268.883,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -11.550,00 3.460,00 12.524,00 17.574,00 31.101,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 447.103,00 1.527.286,00 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 447.103,00 1.527.286,00 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 435.553,00 1.530.746,00 6.329.033,00 10.404.254,00 5.235.319,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 12.621.922,00 7.726.337,00 18.892.018,00 12.318.130,00 7.473.321,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 35.942.077,00 33.977.068,00 40.414.603,00 36.911.612,00 38.771.799,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 795.492,00 667.164,00 763.097,00 558.016,00 16.925,00
Finansal Yatırımlar 33.178.425,00 31.276.154,00 33.739.154,00 34.673.915,00 36.343.550,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 33.178.425,00 31.276.154,00 33.739.154,00 34.673.915,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.033.613,00 925.570,00 725.024,00 786.137,00 1.144.038,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 952.704,00 774.423,00 675.929,00 626.577,00 815.740,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 80.909,00 151.147,00 49.095,00 159.560,00 328.298,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 775.493,00 648.003,00 864.998,00 696.799,00 1.141.278,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.518,00 17.517,00 68.836,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 761.975,00 630.486,00 796.162,00 696.799,00 1.141.278,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 38.479,00 72.677,00 4.242.888,00 106.951,00 32.856,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 120.575,00 387.500,00 79.442,00 89.794,00 93.152,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 35.942.077,00 33.977.068,00 40.414.603,00 36.911.612,00 38.771.799,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 152.569.897,00 152.472.419,00 140.076.763,00 137.000.264,00 132.095.442,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 148.136.833,00 147.964.585,00 135.494.167,00 133.202.143,00 128.209.551,00
Maddi Duran Varlıklar 4.432.852,00 4.507.013,00 4.580.918,00 3.795.463,00 3.882.253,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 212,00 821,00 1.678,00 2.658,00 3.638,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 188.511.974,00 186.449.487,00 180.491.366,00 173.911.876,00 170.867.241,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.988.832,00 7.816.981,00 9.287.641,00 8.719.167,00 10.157.274,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.317.334,00 3.072.837,00 6.741.048,00 8.307.900,00 9.699.722,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 511.845,00 504.103,00 52.129,00 82.153,00 4.247,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.148,00 15.220,00 10.447,00 7.635,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 500.697,00 488.883,00 41.682,00 74.518,00 4.247,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.105,00 14.685,00 17.108,00 16.892,00 14.514,00
Diğer Borçlar 2.847.211,00 3.727.894,00 2.238.267,00 237.594,00 254.666,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.535.717,00 3.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 311.494,00 227.894,00 238.267,00 237.594,00 254.666,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 324.517,00 61.292,00 36.775,00 134.842,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 160.495,00 172.945,00 177.797,00 37.853,00 49.283,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.340,00 34.340,00 31.842,00 24.153,00 29.423,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 126.155,00 138.605,00 145.955,00 13.700,00 19.860,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.652,00 86.601,00 384.157,00 947.029,00 1.309.096,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 303.335,00 827.432,00 1.268.707,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 81.652,00 86.601,00 80.822,00 0,00 40.389,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 81.652,00 86.601,00 80.822,00 0,00 40.389,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.070.484,00 7.903.582,00 9.671.798,00 9.666.196,00 11.466.370,00
Ö Z K A Y N A K L A R 183.441.490,00 178.545.905,00 170.819.568,00 164.245.680,00 159.400.871,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 183.441.490,00 178.545.905,00 170.819.568,00 164.245.680,00 159.400.871,00
Ödenmiş Sermaye 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 278.645,00 293.655,00 290.195,00 26.362,00 39.889,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 278.645,00 293.655,00 290.195,00 26.362,00 39.889,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 9.762,00 24.772,00 21.312,00 26.362,00 39.889,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.494.729,00 7.574.912,00 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 6.494.729,00 7.574.912,00 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.519.822,00 1.302.448,00 1.302.448,00 1.302.448,00 1.302.448,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 82.476.132,00 82.693.506,00 70.130.521,00 70.130.521,00 70.130.521,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.186.369,00 6.195.591,00 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 188.511.974,00 186.449.487,00 180.491.366,00 173.911.876,00 170.867.241,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi