Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVGYO
Sektör Portföy İşletmeciliği
Adres BÜYÜKDERE CAD. METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK NO: 171 KAT:17 1.LEVENT - ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefon 0212 344 12 88
Faks 0212 344 12 86
Web http://www.avrasyagyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.000.001,00 8,06
METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA ANONİM ŞİRKETİ 14.440.967,00 12,94
DİĞER 88.159.032,00 79,00
Toplam 111.600.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım Şirketi 21.112.030,06 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.02.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
27.05.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,24
07.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
17.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
14.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
22.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,38
21.02.2000 Nakit Temettü / Bölünme 2,03
02.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,73
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.462.961,00 10.135.333,00 6.965.364,00 3.456.085,00 2.541.840,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 -443.158,00 -135.034,00 -135.034,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.462.961,00 9.692.175,00 6.830.330,00 3.321.051,00 2.541.840,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.462.961,00 9.692.175,00 6.830.330,00 3.321.051,00 2.541.840,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -896.187,00 -3.276.146,00 -2.651.952,00 -1.690.043,00 -731.750,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 -131.104,00 -126.338,00 -97.940,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.894.941,00 46.826.909,00 28.666.213,00 23.979.771,00 2.760.949,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.292.283,00 -1.474.477,00 -3.300.045,00 -3.381.977,00 -5.466.670,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.169.432,00 51.768.461,00 29.413.442,00 22.102.464,00 -993.571,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.169.432,00 51.768.461,00 29.413.442,00 22.102.464,00 -993.571,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 -6.987,00 -6.986,00 -6.986,00 -6.986,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.169.432,00 51.761.474,00 29.406.456,00 22.095.478,00 -1.000.557,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.169.432,00 51.761.474,00 29.406.456,00 22.095.478,00 -1.000.557,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.169.432,00 51.761.474,00 29.406.456,00 22.095.478,00 -1.000.557,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.169.432,00 51.761.474,00 29.406.456,00 22.095.478,00 -1.000.557,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,72 0,41 0,31 -0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.333,00 -111.373,00 -43.884,00 -42.243,00 -59.890,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.333,00 -111.373,00 -43.884,00 -42.243,00 -59.890,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.458.911,00 4.419.042,00 7.888.332,00 4.406.638,00 -1.290.774,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 4.458.911,00 4.419.042,00 7.888.332,00 4.406.638,00 -1.290.774,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.453.578,00 4.307.669,00 7.844.448,00 4.364.395,00 -1.350.664,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 6.623.010,00 56.069.143,00 37.250.904,00 26.459.873,00 -2.351.221,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 37.169.019,00 34.889.229,00 38.596.687,00 30.092.585,00 43.432.612,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 187.008,00 143.248,00 179.872,00 141.861,00 1.879.516,00
Finansal Yatırımlar 14.533.810,00 14.399.200,00 30.909.350,00 25.585.622,00 25.514.228,00
Ticari Alacaklar 5.551.967,00 4.655.734,00 6.831.342,00 3.902.479,00 1.328.579,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.199.883,00 4.228.925,00 6.717.500,00 3.896.567,00 1.293.854,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 352.084,00 426.809,00 113.842,00 5.912,00 34.725,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.498.426,00 12.653.457,00 413.132,00 364.630,00 14.578.952,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.123.276,00 4.674.967,00 177.782,00 6.330,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.375.150,00 7.978.490,00 235.350,00 358.300,00 14.578.952,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.265.477,00 2.845.125,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 99.816,00 86.129,00 116.336,00 45.818,00 84.157,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32.515,00 106.336,00 31.718,00 31.183,00 47.180,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 114.937,00 20.992,00 0,00
ARA TOPLAM 37.169.019,00 34.889.229,00 38.596.687,00 30.092.585,00 43.432.612,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 233.407.414,00 229.223.822,00 206.836.539,00 203.388.524,00 161.322.594,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 229.451.548,00 225.210.938,00 202.756.200,00 198.969.900,00 157.105.598,00
Maddi Duran Varlıklar 3.953.226,00 4.010.233,00 4.077.654,00 4.415.906,00 4.216.885,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 11,00 45,00 78,00 111,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 270.576.433,00 264.113.051,00 245.433.226,00 233.481.109,00 204.755.206,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 766.829,00 880.975,00 1.191.046,00 715.079,00 878.433,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 124.905,00 286.869,00 276.119,00 93.720,00 46.428,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 75.648,00 85.200,00 70.188,00 51.047,00 27.051,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 49.257,00 201.669,00 205.931,00 42.673,00 19.377,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.638,00 14.725,00 14.546,00 18.695,00 21.546,00
Diğer Borçlar 460.172,00 401.293,00 717.292,00 436.766,00 552.162,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 460.172,00 401.293,00 717.292,00 436.766,00 552.162,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 99.735,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 164.114,00 178.088,00 183.089,00 39.743,00 158.562,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 37.959,00 49.362,00 56.934,00 39.743,00 32.407,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 126.155,00 128.726,00 126.155,00 0,00 126.155,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 126.155,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 315.593,00 361.075,00 189.418,00 180.985,00 102.822,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 212.292,00 0,00 99.418,00 90.985,00 102.822,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 212.292,00 0,00 99.418,00 90.985,00 102.822,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.082.422,00 1.242.050,00 1.380.464,00 896.064,00 981.255,00
Ö Z K A Y N A K L A R 269.494.011,00 262.871.001,00 244.052.762,00 232.585.045,00 203.773.951,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 269.494.011,00 262.871.001,00 244.052.762,00 232.585.045,00 203.773.951,00
Ödenmiş Sermaye 111.600.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 676.686,00 676.686,00 676.686,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 214.007,00 219.340,00 286.829,00 288.470,00 270.823,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 214.007,00 219.340,00 286.829,00 288.470,00 270.823,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -54.876,00 -49.543,00 17.946,00 19.587,00 1.940,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.254.986,00 11.796.075,00 15.265.365,00 11.783.671,00 6.086.259,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 16.254.986,00 11.796.075,00 15.265.365,00 11.783.671,00 6.086.259,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.497.919,00 2.497.919,00 2.497.919,00 2.497.919,00 1.519.822,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 136.080.981,00 115.433.714,00 115.433.714,00 115.433.714,00 116.411.811,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.169.432,00 51.761.474,00 29.406.456,00 22.095.478,00 -1.000.557,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 270.576.433,00 264.113.051,00 245.433.226,00 233.481.109,00 204.755.206,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi