Geri Dön

AVGYO | Avrasya Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,58
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,90
BIST-100'deki Ağırlığı 0,99
F/K Oranı 4,53
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,40
Dibe Uzaklık 99,99
Piyasa Değeri (USD) 36.612.915,62
Piyasa Değeri (TL) 1.061.210.714,12
Özsermaye (TL) 757.141.738,00
Sermaye (TL) 118.969.811,00
Net Kar (TL) 234.215.487,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVGYO
Sektör Portföy İşletmeciliği
Adres Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/İSTANBUL
Telefon 0212 344 12 88
Faks 0212 344 12 86
Web www.avrasyagyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA ANONİM ŞİRKETİ 41.689.499,15 37,36
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.761.991,75 10,54
TOPLAM 111.600.000,00 100,00
DİĞER 58.148.509,10 52,10
Toplam 223.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC 21.112.030,06 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.02.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,55
27.05.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,24
07.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
17.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
14.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
22.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,38
21.02.2000 Nakit Temettü / Bölünme 2,03
02.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,73
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 19.768.017,00 11.037.182,00 5.545.868,00 21.028.386,00 13.853.679,00
Satışların Maliyeti (-) -287.013,00 -281.437,00 0,00 -1.407.066,00 -181.938,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.481.004,00 10.755.745,00 5.545.868,00 19.621.320,00 13.671.741,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 19.481.004,00 10.755.745,00 5.545.868,00 19.621.320,00 13.671.741,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.032.733,00 -2.945.893,00 -1.414.631,00 -5.706.545,00 -4.016.923,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.600.925,00 6.391.295,00 2.500.609,00 222.095.252,00 7.145.455,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.983.244,00 -7.957.011,00 -7.907.245,00 -17.378.076,00 -6.122.804,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 27.065.952,00 6.244.136,00 -1.275.399,00 218.631.951,00 10.677.469,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 776.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 27.065.952,00 6.244.136,00 -1.275.399,00 218.631.951,00 11.453.469,00
Finansman Giderleri (-) -25.526,00 -8.805,00 -5.550,00 -17.342,00 -13.921,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.040.426,00 6.235.331,00 -1.280.949,00 218.614.609,00 11.439.548,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 27.040.426,00 6.235.331,00 -1.280.949,00 218.614.609,00 11.439.548,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 27.040.426,00 6.235.331,00 -1.280.949,00 218.614.609,00 11.439.548,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 27.040.426,00 6.235.331,00 -1.280.949,00 218.614.609,00 11.439.548,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,24 0,06 -0,01 1,96 0,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -556.387,00 -400.159,00 7.066,00 -134.911,00 -80.845,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 7.066,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 -134.911,00 -80.845,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 89.549.413,00 77.986.636,00 14.518.196,00 73.807.641,00 62.654.126,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 62.654.126,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 88.993.026,00 77.586.477,00 14.525.262,00 73.672.730,00 62.573.281,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 116.033.452,00 83.821.808,00 13.244.313,00 292.287.339,00 74.012.829,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -134.911,00 -80.845,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 121.863.835,00 97.600.386,00 79.267.981,00 77.943.117,00 60.445.153,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.397.579,00 18.019.480,00 2.124.291,00 2.220.044,00 1.863.793,00
Finansal Yatırımlar 52.910.077,00 30.155.772,00 29.153.837,00 35.648.964,00 22.641.846,00
Ticari Alacaklar 17.307.237,00 13.435.896,00 7.604.417,00 5.205.083,00 8.508.151,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.743.404,00 13.066.056,00 7.285.596,00 5.086.126,00 8.244.258,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.563.833,00 369.840,00 318.821,00 118.957,00 263.893,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 36.166.625,00 32.261.662,00 36.523.911,00 31.213.005,00 23.861.662,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 34.287.561,00 32.111.255,00 23.864.428,00 21.601.362,00 16.790.121,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.879.064,00 150.407,00 12.659.483,00 9.611.643,00 7.071.541,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.543.943,00 3.489.493,00 3.436.071,00 3.391.579,00 3.363.104,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 538.374,00 238.083,00 425.454,00 248.343,00 189.540,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 16.099,00 17.057,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 121.863.835,00 97.600.386,00 79.267.981,00 77.943.117,00 60.445.153,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 654.323.238,00 644.753.595,00 591.616.310,00 579.313.952,00 380.205.018,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 649.220.969,00 639.595.370,00 586.402.700,00 574.043.711,00 374.856.726,00
Maddi Duran Varlıklar 4.062.222,00 4.117.606,00 4.172.991,00 4.228.409,00 4.305.705,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.000.047,00 1.000.619,00 1.000.619,00 1.000.619,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 776.187.073,00 742.353.981,00 670.884.291,00 657.257.069,00 440.650.171,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.137.602,00 16.228.436,00 16.070.480,00 15.704.486,00 17.389.982,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.642.209,00 319.209,00 268.868,00 191.191,00 234.806,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 40.930,00 65.292,00 57.381,00 74.244,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.642.209,00 278.279,00 203.576,00 133.810,00 160.562,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 50.966,00 42.797,00 38.078,00 25.864,00 24.049,00
Diğer Borçlar 283.758,00 685.212,00 611.550,00 269.019,00 1.905.905,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 283.758,00 685.212,00 611.550,00 269.019,00 1.905.905,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 68.750,00 70.833,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.160.669,00 15.181.218,00 15.151.984,00 15.149.662,00 15.154.389,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 61.927,00 82.476,00 53.242,00 50.920,00 55.647,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.098.742,00 15.098.742,00 15.098.742,00 15.098.742,00 15.098.742,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.907.733,00 1.195.451,00 461.212,00 444.297,00 426.413,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 654.155,00 488.962,00 280.042,00 267.797,00 249.912,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 654.155,00 488.962,00 280.042,00 267.797,00 249.912,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 19.045.335,00 17.423.887,00 16.531.692,00 16.148.783,00 17.816.395,00
Ö Z K A Y N A K L A R 757.141.738,00 724.930.094,00 654.352.599,00 641.108.286,00 422.833.776,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 757.141.738,00 724.930.094,00 654.352.599,00 641.108.286,00 422.833.776,00
Ödenmiş Sermaye 111.600.000,00 111.600.000,00 111.600.000,00 111.600.000,00 111.600.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 676.686,00 676.686,00 676.686,00 676.686,00 676.686,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -403.985,00 -247.757,00 159.468,00 152.402,00 206.468,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -403.985,00 -247.757,00 159.468,00 152.402,00 206.468,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -672.868,00 -516.640,00 -109.415,00 -116.481,00 -62.415,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 230.048.537,00 218.485.760,00 155.017.320,00 140.499.124,00 129.345.609,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 230.048.537,00 218.485.760,00 155.017.320,00 140.499.124,00 129.345.609,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.084.775,00 3.084.775,00 3.084.775,00 3.084.775,00 3.084.775,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 385.095.299,00 385.095.299,00 385.095.299,00 166.480.690,00 166.480.690,00
Net Dönem Karı/Zararı 27.040.426,00 6.235.331,00 -1.280.949,00 218.614.609,00 11.439.548,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 776.187.073,00 742.353.981,00 670.884.291,00 657.257.069,00 440.650.171,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 279,00 279,00 279,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi