Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 65,13
BIST-100'deki Ağırlığı 8,60
F/K Oranı 6,99
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,55
Dibe Uzaklık 99,99
Piyasa Değeri (USD) 15.880.684,80
Piyasa Değeri (TL) 90.720.000,00
Özsermaye (TL) 165.073.929,00
Sermaye (TL) 72.000.000,00
Net Kar (TL) 12.974.590,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AVGYO
Sektör Portföy İşletmeciliği
Adres BÜYÜKDERE CAD. METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK NO: 171 KAT:17 1.LEVENT - ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefon 0212 344 12 88
Faks :0212 344 12 86
Web http://www.avrasyagyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL 12.098.394,00 16,80
METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA ANONİM ŞİRKETİ 9.152.548,00 12,71
DİĞER 50.749.058,00 70,48
Toplam 72.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım Şirketi 10.048.320,06 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.05.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,24
07.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
17.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
14.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,23
22.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,38
21.02.2000 Nakit Temettü / Bölünme 2,03
02.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,73
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.377.628,00 7.648.099,00 5.560.986,00 3.560.420,00 2.815.790,00
Satışların Maliyeti (-) -5.966,00 -316.333,00 -95.603,00 -95.002,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.371.662,00 7.331.766,00 5.465.383,00 3.465.418,00 2.815.790,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.371.662,00 7.331.766,00 5.465.383,00 3.465.418,00 2.815.790,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -628.275,00 -2.311.250,00 -2.279.585,00 -1.695.977,00 -684.929,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.604,00 -42.185,00 -35.347,00 -33.784,00 -26.190,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.522.043,00 14.567.353,00 5.248.742,00 3.723.229,00 1.476.719,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.744.159,00 -5.192.416,00 -4.407.008,00 -1.822.149,00 -169.175,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.516.667,00 14.353.268,00 3.992.185,00 3.636.737,00 3.412.215,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 862.751,00 862.751,00 121.431,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -1.706.210,00 -1.706.210,00 -1.713.583,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.516.667,00 14.353.268,00 3.148.726,00 2.793.278,00 1.820.063,00
Finansman Giderleri (-) -321.076,00 -1.790.283,00 -1.234.850,00 -555.276,00 -185.749,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.195.591,00 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6.195.591,00 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 6.195.591,00 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 6.195.591,00 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,09 0,18 0,03 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.460,00 281.407,00 17.574,00 31.101,00 7.702,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 268.883,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 3.460,00 12.524,00 17.574,00 31.101,00 7.702,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.527.286,00 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 1.527.286,00 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.530.746,00 6.329.033,00 10.404.254,00 5.235.319,00 2.094.607,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 7.726.337,00 18.892.018,00 12.318.130,00 7.473.321,00 3.728.921,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 33.977.068,00 40.414.603,00 36.911.612,00 38.771.799,00 29.856.827,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 667.164,00 763.097,00 558.016,00 16.925,00 145.835,00
Finansal Yatırımlar 31.276.154,00 33.739.154,00 34.673.915,00 36.343.550,00 25.007.539,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 31.276.154,00 33.739.154,00 34.673.915,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 925.570,00 725.024,00 786.137,00 1.144.038,00 810.101,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 774.423,00 675.929,00 626.577,00 815.740,00 453.865,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 151.147,00 49.095,00 159.560,00 328.298,00 356.236,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 648.003,00 864.998,00 696.799,00 1.141.278,00 3.748.292,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.517,00 68.836,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 630.486,00 796.162,00 696.799,00 1.141.278,00 3.748.292,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 72.677,00 4.242.888,00 106.951,00 32.856,00 55.956,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 387.500,00 79.442,00 89.794,00 93.152,00 89.104,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 33.977.068,00 40.414.603,00 36.911.612,00 38.771.799,00 29.856.827,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 152.472.419,00 140.076.763,00 137.000.264,00 132.095.442,00 129.605.585,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 147.964.585,00 135.494.167,00 133.202.143,00 128.209.551,00 124.525.080,00
Maddi Duran Varlıklar 4.507.013,00 4.580.918,00 3.795.463,00 3.882.253,00 5.075.887,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 821,00 1.678,00 2.658,00 3.638,00 4.618,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 186.449.487,00 180.491.366,00 173.911.876,00 170.867.241,00 159.462.412,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.816.981,00 9.287.641,00 8.719.167,00 10.157.274,00 2.010.559,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.072.837,00 6.741.048,00 8.307.900,00 9.699.722,00 1.614.286,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 504.103,00 52.129,00 82.153,00 4.247,00 15.693,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.220,00 10.447,00 7.635,00 0,00 10.564,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 488.883,00 41.682,00 74.518,00 4.247,00 5.129,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.685,00 17.108,00 16.892,00 14.514,00 14.706,00
Diğer Borçlar 3.727.894,00 2.238.267,00 237.594,00 254.666,00 291.594,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 227.894,00 238.267,00 237.594,00 254.666,00 291.594,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 324.517,00 61.292,00 36.775,00 134.842,00 21.600,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 172.945,00 177.797,00 37.853,00 49.283,00 52.680,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.340,00 31.842,00 24.153,00 29.423,00 38.980,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 138.605,00 145.955,00 13.700,00 19.860,00 13.700,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.601,00 384.157,00 947.029,00 1.309.096,00 1.795.382,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 303.335,00 827.432,00 1.268.707,00 1.723.806,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 86.601,00 80.822,00 0,00 40.389,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 86.601,00 80.822,00 0,00 40.389,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.903.582,00 9.671.798,00 9.666.196,00 11.466.370,00 3.805.941,00
Ö Z K A Y N A K L A R 178.545.905,00 170.819.568,00 164.245.680,00 159.400.871,00 155.656.471,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 178.545.905,00 170.819.568,00 164.245.680,00 159.400.871,00 155.656.471,00
Ödenmiş Sermaye 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00 8.485.793,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 293.655,00 290.195,00 26.362,00 39.889,00 16.490,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 293.655,00 290.195,00 26.362,00 39.889,00 16.490,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 24.772,00 21.312,00 26.362,00 39.889,00 16.490,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.574.912,00 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 7.574.912,00 6.047.626,00 10.386.680,00 5.204.218,00 2.086.905,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.302.448,00 1.302.448,00 1.302.448,00 1.302.448,00 781.746,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 82.693.506,00 70.130.521,00 70.130.521,00 70.130.521,00 70.651.223,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.195.591,00 12.562.985,00 1.913.876,00 2.238.002,00 1.634.314,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 186.449.487,00 180.491.366,00 173.911.876,00 170.867.241,00 159.462.412,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi