Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,41
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 97,84
BIST-100'deki Ağırlığı 7,45
F/K Oranı 7,06
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,78
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 343.021,20
Piyasa Değeri (TL) 1.840.000,00
Özsermaye (TL) 2.351.866,00
Sermaye (TL) 8.000.000,00
Net Kar (TL) 260.532,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATSYH
Sektör HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Adres Caddebostan mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - İSTANBUL
Telefon 0216 5043233
Faks 0213 5043233
Web http://www.atlantisholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 7.081.601,00 88,52
HAKAN ŞAHİN 400.000,00 5,00
ŞÜKRAN ERDENAY 518.399,00 6,48
Toplam 8.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NAVİGA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 251.000,00 50,20
ORNA TARIM ÜRÜNLERİ VE TİCARET A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
23.05.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,52
17.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,54
19.02.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,78
06.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
22.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.316.200,00 2.732.058,00 1.577.248,00 16.724.981,00 10.566.817,00
Satışların Maliyeti (-) -3.232.741,00 -2.190.352,00 -1.147.370,00 -13.390.848,00 -7.816.281,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.083.459,00 541.706,00 429.878,00 3.334.133,00 2.750.536,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.083.459,00 541.706,00 429.878,00 3.334.133,00 2.750.536,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -686.943,00 -630.405,00 -118.398,00 -606.585,00 -535.247,00
Pazarlama Giderleri (-) -159.273,00 -125.065,00 -92.622,00 -485.279,00 -363.562,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 755.038,00 389.246,00 815.563,00 1.538.869,00 366.323,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -409.858,00 -842.024,00 -209.569,00 -3.117.678,00 -2.086.991,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 582.423,00 -666.542,00 824.852,00 663.460,00 131.059,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 59.504,00 11.734,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 582.423,00 -666.542,00 824.852,00 722.964,00 142.793,00
Finansman Giderleri (-) -229.092,00 -193.181,00 -105.602,00 -659.920,00 -526.894,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 353.331,00 -859.723,00 719.250,00 65.167,00 -381.978,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -77.733,00 300.656,00 -170.416,00 -103.214,00 115.115,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -68.326,00 -55.592,00 -43.771,00 -160.136,00 -89.889,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -9.407,00 356.248,00 -126.645,00 56.922,00 205.004,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 275.598,00 -559.067,00 548.834,00 -38.047,00 -266.863,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 275.598,00 -559.067,00 548.834,00 -38.047,00 -266.863,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 173.020,00 -45.950,00 263.499,00 -84.581,00 -155.441,00
- Ana Ortaklık Payları 102.578,00 -513.117,00 285.335,00 46.534,00 -111.422,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 12.507,00 10.688,00 2.812,00 10.342,00 -16.736,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 13.360,00 3.514,00 12.927,00 -20.919,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.672,00 -2.672,00 -702,00 -2.585,00 4.183,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 12.507,00 10.688,00 2.812,00 10.342,00 -16.736,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 288.105,00 -548.379,00 551.646,00 -27.705,00 -283.599,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 2.123,00 2.123,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.754.518,00 2.933.031,00 4.788.633,00 5.811.733,00 8.502.058,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.568,00 12.197,00 9.254,00 6.697,00 3.873,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 801.462,00 499.312,00 2.222.092,00 4.654.157,00 3.177.248,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.177.248,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 801.462,00 499.312,00 2.222.092,00 4.654.157,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 32.019,00 43.896,00 65.391,00 151.208,00 274.575,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 274.575,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.019,00 43.896,00 65.391,00 151.208,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.571.568,00 1.965.518,00 1.132.151,00 299.281,00 4.364.667,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 254.954,00 243.479,00 1.240.281,00 599.713,00 366.307,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 85.947,00 168.629,00 119.464,00 100.677,00 315.388,00
ARA TOPLAM 2.754.518,00 2.933.031,00 4.788.633,00 5.811.733,00 8.502.058,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.331.685,00 8.760.839,00 8.102.431,00 8.292.530,00 8.611.720,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.163.120,00 2.198.407,00 2.200.900,00 2.230.763,00 2.230.763,00
Maddi Duran Varlıklar 528.316,00 561.358,00 381.184,00 412.438,00 687.643,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.277.216,00 5.277.998,00 5.277.998,00 5.279.561,00 5.281.161,00
- Şerefiye 5.271.000,00 5.271.000,00 5.271.000,00 5.271.000,00 5.271.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.216,00 6.998,00 6.998,00 8.561,00 10.161,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 363.033,00 723.076,00 242.349,00 369.768,00 412.153,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 11.086.203,00 11.693.870,00 12.891.064,00 14.104.263,00 17.113.778,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.899.088,00 9.339.413,00 9.830.542,00 11.650.563,00 14.415.662,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.509,00 4.372,00 346.670,00 348.161,00 457.613,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 557.796,00 507.512,00 176.617,00 3.071.413,00 2.688.592,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.688.592,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 557.796,00 507.512,00 176.617,00 3.071.413,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 115.349,00 95.651,00 42.127,00 188.006,00
Diğer Borçlar 4.685.829,00 4.956.829,00 5.136.793,00 5.094.465,00 4.732.326,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.021.295,00 3.938.677,00 4.268.904,00 4.241.030,00 2.418.568,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 664.534,00 1.018.152,00 867.889,00 853.435,00 2.313.758,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.395.379,00 3.502.376,00 3.756.630,00 2.916.322,00 5.928.486,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 68.326,00 55.592,00 43.771,00 70.246,00 89.889,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 166.591,00 183.527,00 159.079,00 107.829,00 330.750,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 59.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 107.063,00 183.527,00 159.079,00 107.829,00 330.750,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.271,00 1.271,00 115.331,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 419.033,00 419.033,00 24.877,00 16.362,00 66.807,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 409.211,00 409.211,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.182,00 6.182,00 24.877,00 16.362,00 66.807,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.182,00 6.182,00 24.877,00 16.362,00 66.807,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.318.121,00 9.758.446,00 9.855.419,00 11.666.925,00 14.482.469,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.768.082,00 1.935.424,00 3.035.645,00 2.437.338,00 2.631.309,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.351.866,00 1.740.581,00 2.556.977,00 2.224.513,00 2.279.095,00
Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.492.363,00 2.492.363,00 2.492.364,00 2.492.363,00 2.492.363,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.160.002,00 1.160.002,00 1.160.002,00 1.160.002,00 1.160.002,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.098,00 12.507,00 8.652,00 8.359,00 -4.936,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.098,00 12.507,00 8.652,00 8.359,00 -4.936,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 8.098,00 12.507,00 8.652,00 8.359,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 263.456,00 263.456,00 263.456,00 235.252,00 235.252,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.674.631,00 -9.674.631,00 -9.674.631,00 -9.717.997,00 -9.492.166,00
Net Dönem Karı/Zararı 102.578,00 -513.116,00 307.134,00 46.534,00 -111.420,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 416.216,00 194.843,00 478.668,00 212.825,00 352.214,00
TOPLAM KAYNAKLAR 11.086.203,00 11.693.870,00 12.891.064,00 14.104.263,00 17.113.778,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 348.161,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi