Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,51
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 79,33
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 140,97
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,95
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 1.627.932,95
Piyasa Değeri (TL) 6.560.000,00
Özsermaye (TL) 2.224.513,00
Sermaye (TL) 8.000.000,00
Net Kar (TL) 46.534,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATSYH
Sektör HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Adres Fahrettin Kerim Gökay Cad. No 278 K:2 D:6 Erenköy Kadıköy - İSTANBUL
Telefon 0216 3011060
Faks 0216 3011063
Web http://www.atlantisholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 6.166.675,00 77,08
HAKAN ŞAHİN 400.000,00 5,00
HASAN YALÇIN 1.433.325,00 17,92
Toplam 8.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NAVİGA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 251.000,00 50,20
ORNA TARIM ÜRÜNLERİ VE TİCARET A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
23.05.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,52
17.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,54
19.02.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,78
06.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
22.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 16.724.981,00 10.566.817,00 5.532.528,00 3.315.137,00 811.240,00
Satışların Maliyeti (-) -13.390.848,00 -7.816.281,00 -4.080.342,00 -2.440.910,00 -768.597,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.334.133,00 2.750.536,00 1.452.186,00 874.227,00 42.643,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.334.133,00 2.750.536,00 1.452.186,00 874.227,00 42.643,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -606.585,00 -535.247,00 -396.355,00 -158.798,00 -666.195,00
Pazarlama Giderleri (-) -485.279,00 -363.562,00 -242.789,00 -69.255,00 -126.115,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.538.869,00 366.323,00 349.635,00 287.882,00 773.446,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.117.678,00 -2.086.991,00 -1.748.376,00 -719.759,00 -234.278,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 663.460,00 131.059,00 -585.699,00 214.297,00 -210.499,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 59.504,00 11.734,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 722.964,00 142.793,00 -585.699,00 214.297,00 -210.499,00
Finansman Gelirleri 2.123,00 2.123,00 2.123,00 2.123,00 722.957,00
Finansman Giderleri (-) -659.920,00 -526.894,00 -384.180,00 -88.867,00 -833.976,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 65.167,00 -381.978,00 -967.756,00 127.553,00 -321.518,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -103.214,00 115.115,00 140.484,00 -56.502,00 -172.173,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -160.136,00 -89.889,00 -52.528,00 -49.683,00 -31.082,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 56.922,00 205.004,00 193.012,00 -6.819,00 -141.091,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -38.047,00 -266.863,00 -827.272,00 71.051,00 -493.691,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -38.047,00 -266.863,00 -827.272,00 71.051,00 -493.691,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -84.581,00 -155.441,00 -239.304,00 106.112,00 -233.798,00
- Ana Ortaklık Payları 46.534,00 -111.422,00 -587.968,00 -35.061,00 -259.893,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 10.342,00 -16.736,00 -14.311,00 200,00 -99,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 12.927,00 -20.919,00 0,00 250,00 -124,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.585,00 4.183,00 -14.311,00 -50,00 25,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 10.342,00 -16.736,00 -14.311,00 200,00 -99,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -27.705,00 -283.599,00 -841.583,00 71.251,00 -493.790,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -17.890,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.811.733,00 8.502.058,00 9.231.515,00 11.902.805,00 11.616.440,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.697,00 3.873,00 79.116,00 84.300,00 4.854,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.654.157,00 3.177.248,00 2.009.461,00 2.761.182,00 1.878.434,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 3.177.248,00 0,00 53.909,00 62.350,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.654.157,00 0,00 2.009.461,00 2.707.273,00 1.816.084,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 151.208,00 274.575,00 142.397,00 2.292.467,00 2.769.255,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 274.575,00 0,00 0,00 522.825,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 151.208,00 0,00 142.397,00 2.292.467,00 2.246.430,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 299.281,00 4.364.667,00 6.103.104,00 5.319.170,00 6.141.656,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 599.713,00 366.307,00 299.747,00 868.366,00 101.214,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 2.894,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 100.677,00 315.388,00 597.690,00 574.426,00 721.027,00
ARA TOPLAM 5.811.733,00 8.502.058,00 9.231.515,00 11.902.805,00 11.616.440,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.292.530,00 8.611.720,00 8.462.677,00 10.334.682,00 10.393.271,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.230.763,00 2.230.763,00 2.230.763,00 2.661.450,00 2.666.230,00
Maddi Duran Varlıklar 412.438,00 687.643,00 549.600,00 588.724,00 333.806,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.279.561,00 5.281.161,00 5.282.757,00 6.888.411,00 7.183.810,00
- Şerefiye 5.271.000,00 5.271.000,00 5.271.000,00 6.875.072,00 6.875.072,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.561,00 10.161,00 11.757,00 13.339,00 308.738,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 369.768,00 412.153,00 399.557,00 196.097,00 202.966,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 14.104.263,00 17.113.778,00 17.694.192,00 22.237.487,00 22.009.711,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.650.563,00 14.415.662,00 15.563.030,00 14.604.238,00 17.111.837,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 348.161,00 457.613,00 486.828,00 398.548,00 622.073,00
- Banka Kredileri 348.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.071.413,00 2.688.592,00 4.868.144,00 5.929.694,00 6.535.249,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 2.688.592,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.071.413,00 0,00 4.868.144,00 5.929.694,00 6.535.249,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 42.127,00 188.006,00 213.510,00 134.167,00 256.939,00
Diğer Borçlar 5.094.465,00 4.732.326,00 4.435.160,00 837.254,00 2.782.409,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.241.030,00 2.418.568,00 473.319,00 249.042,00 2.731.136,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 853.435,00 2.313.758,00 3.961.841,00 588.212,00 51.273,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.916.322,00 5.928.486,00 5.176.110,00 7.076.718,00 6.552.001,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 70.246,00 89.889,00 52.528,00 67.907,00 15.331,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 107.829,00 330.750,00 330.750,00 117.161,00 115.708,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 107.829,00 330.750,00 330.750,00 117.161,00 115.708,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 176.341,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.362,00 66.807,00 57.840,00 75.221,00 378.897,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 48.100,00 60.129,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.362,00 66.807,00 57.840,00 27.121,00 25.820,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.362,00 66.807,00 57.840,00 27.121,00 25.820,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 292.948,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.666.925,00 14.482.469,00 15.620.870,00 14.679.459,00 17.490.734,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.437.338,00 2.631.309,00 2.073.322,00 7.558.028,00 4.518.977,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.224.513,00 2.279.095,00 1.803.763,00 6.935.894,00 4.002.690,00
Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.492.363,00 2.492.363,00 2.492.363,00 2.492.363,00 2.492.363,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.160.002,00 1.160.002,00 1.160.002,00 1.160.002,00 1.160.002,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.359,00 -4.936,00 -3.720,00 3.632,00 3.167,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.359,00 -4.936,00 0,00 3.632,00 3.167,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 8.359,00 0,00 0,00 0,00 3.167,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 235.252,00 235.252,00 235.252,00 235.252,00 235.252,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.717.997,00 -9.492.166,00 -9.492.166,00 -7.888.094,00 -7.628.201,00
Net Dönem Karı/Zararı 46.534,00 -111.420,00 -587.968,00 -35.061,00 -259.893,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 212.825,00 352.214,00 269.559,00 622.134,00 516.287,00
TOPLAM KAYNAKLAR 14.104.263,00 17.113.778,00 17.694.192,00 22.237.487,00 22.009.711,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi