Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,88
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 97,84
BIST-100'deki Ağırlığı 5,92
F/K Oranı 6,38
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,97
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 412.014,89
Piyasa Değeri (TL) 2.480.000,00
Özsermaye (TL) 2.556.977,00
Sermaye (TL) 8.000.000,00
Net Kar (TL) 388.729,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATSYH
Sektör HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Adres Fahrettin Kerim Gökay Cad. No 278 K:2 D:6 Erenköy Kadıköy - İSTANBUL
Telefon 0216 3011060
Faks 0216 3011063
Web http://www.atlantisholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 6.166.675,00 77,08
HAKAN ŞAHİN 400.000,00 5,00
HASAN YALÇIN 1.433.325,00 17,92
Toplam 8.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NAVİGA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 251.000,00 50,20
ORNA TARIM ÜRÜNLERİ VE TİCARET A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.03.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
23.05.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,52
17.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,54
19.02.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,78
06.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
22.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.577.248,00 16.724.981,00 10.566.817,00 5.532.528,00 3.315.137,00
Satışların Maliyeti (-) -1.147.370,00 -13.390.848,00 -7.816.281,00 -4.080.342,00 -2.440.910,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 429.878,00 3.334.133,00 2.750.536,00 1.452.186,00 874.227,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 429.878,00 3.334.133,00 2.750.536,00 1.452.186,00 874.227,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -118.398,00 -606.585,00 -535.247,00 -396.355,00 -158.798,00
Pazarlama Giderleri (-) -92.622,00 -485.279,00 -363.562,00 -242.789,00 -69.255,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 815.563,00 1.538.869,00 366.323,00 349.635,00 287.882,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -209.569,00 -3.117.678,00 -2.086.991,00 -1.748.376,00 -719.759,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 824.852,00 663.460,00 131.059,00 -585.699,00 214.297,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 59.504,00 11.734,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 824.852,00 722.964,00 142.793,00 -585.699,00 214.297,00
Finansman Giderleri (-) -105.602,00 -659.920,00 -526.894,00 -384.180,00 -88.867,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 719.250,00 65.167,00 -381.978,00 -967.756,00 127.553,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -170.416,00 -103.214,00 115.115,00 140.484,00 -56.502,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -43.771,00 -160.136,00 -89.889,00 -52.528,00 -49.683,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -126.645,00 56.922,00 205.004,00 193.012,00 -6.819,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 548.834,00 -38.047,00 -266.863,00 -827.272,00 71.051,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 548.834,00 -38.047,00 -266.863,00 -827.272,00 71.051,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 263.499,00 -84.581,00 -155.441,00 -239.304,00 106.112,00
- Ana Ortaklık Payları 285.335,00 46.534,00 -111.422,00 -587.968,00 -35.061,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.812,00 10.342,00 -16.736,00 -14.311,00 200,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 3.514,00 12.927,00 -20.919,00 0,00 250,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -702,00 -2.585,00 4.183,00 -14.311,00 -50,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.812,00 10.342,00 -16.736,00 -14.311,00 200,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 551.646,00 -27.705,00 -283.599,00 -841.583,00 71.251,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 2.123,00 2.123,00 2.123,00 2.123,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -17.890,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.788.633,00 5.811.733,00 8.502.058,00 9.231.515,00 11.902.805,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.254,00 6.697,00 3.873,00 79.116,00 84.300,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.222.092,00 4.654.157,00 3.177.248,00 2.009.461,00 2.761.182,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 3.177.248,00 0,00 53.909,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.222.092,00 4.654.157,00 0,00 2.009.461,00 2.707.273,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 65.391,00 151.208,00 274.575,00 142.397,00 2.292.467,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 274.575,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.391,00 151.208,00 0,00 142.397,00 2.292.467,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.132.151,00 299.281,00 4.364.667,00 6.103.104,00 5.319.170,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.240.281,00 599.713,00 366.307,00 299.747,00 868.366,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.894,00
Diğer Dönen Varlıklar 119.464,00 100.677,00 315.388,00 597.690,00 574.426,00
ARA TOPLAM 4.788.633,00 5.811.733,00 8.502.058,00 9.231.515,00 11.902.805,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.102.431,00 8.292.530,00 8.611.720,00 8.462.677,00 10.334.682,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.200.900,00 2.230.763,00 2.230.763,00 2.230.763,00 2.661.450,00
Maddi Duran Varlıklar 381.184,00 412.438,00 687.643,00 549.600,00 588.724,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.277.998,00 5.279.561,00 5.281.161,00 5.282.757,00 6.888.411,00
- Şerefiye 5.271.000,00 5.271.000,00 5.271.000,00 5.271.000,00 6.875.072,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.998,00 8.561,00 10.161,00 11.757,00 13.339,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 242.349,00 369.768,00 412.153,00 399.557,00 196.097,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.891.064,00 14.104.263,00 17.113.778,00 17.694.192,00 22.237.487,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.830.542,00 11.650.563,00 14.415.662,00 15.563.030,00 14.604.238,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 346.670,00 348.161,00 457.613,00 486.828,00 398.548,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 176.617,00 3.071.413,00 2.688.592,00 4.868.144,00 5.929.694,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 2.688.592,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 176.617,00 3.071.413,00 0,00 4.868.144,00 5.929.694,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 95.651,00 42.127,00 188.006,00 213.510,00 134.167,00
Diğer Borçlar 5.136.793,00 5.094.465,00 4.732.326,00 4.435.160,00 837.254,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.268.904,00 4.241.030,00 2.418.568,00 473.319,00 249.042,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 867.889,00 853.435,00 2.313.758,00 3.961.841,00 588.212,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.756.630,00 2.916.322,00 5.928.486,00 5.176.110,00 7.076.718,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 43.771,00 70.246,00 89.889,00 52.528,00 67.907,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 159.079,00 107.829,00 330.750,00 330.750,00 117.161,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 159.079,00 107.829,00 330.750,00 330.750,00 117.161,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 115.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.877,00 16.362,00 66.807,00 57.840,00 75.221,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 48.100,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.877,00 16.362,00 66.807,00 57.840,00 27.121,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.877,00 16.362,00 66.807,00 57.840,00 27.121,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.855.419,00 11.666.925,00 14.482.469,00 15.620.870,00 14.679.459,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.035.645,00 2.437.338,00 2.631.309,00 2.073.322,00 7.558.028,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.556.977,00 2.224.513,00 2.279.095,00 1.803.763,00 6.935.894,00
Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.492.364,00 2.492.363,00 2.492.363,00 2.492.363,00 2.492.363,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.160.002,00 1.160.002,00 1.160.002,00 1.160.002,00 1.160.002,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.652,00 8.359,00 -4.936,00 -3.720,00 3.632,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.652,00 8.359,00 -4.936,00 0,00 3.632,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 8.652,00 8.359,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 263.456,00 235.252,00 235.252,00 235.252,00 235.252,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.674.631,00 -9.717.997,00 -9.492.166,00 -9.492.166,00 -7.888.094,00
Net Dönem Karı/Zararı 307.134,00 46.534,00 -111.420,00 -587.968,00 -35.061,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 478.668,00 212.825,00 352.214,00 269.559,00 622.134,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.891.064,00 14.104.263,00 17.113.778,00 17.694.192,00 22.237.487,00
- Banka Kredileri 0,00 348.161,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi