Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATLAS
Sektör Porföy yönetimi
Adres Büyükdere Cad. No: 171 Metro City A Blok Kat: 17 34330 1.Levent - İSTANBUL
Telefon (0212) 344 09 00
Faks (0212) 344 09 13
Web http://www.atlasyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 5.747.516,00 19,16
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL 0,87 0,00
GALİP ÖZTÜRK TURİZM YATIRIMLARI A.Ş 3.780.250,50 12,60
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A Ş 1.560.027,00 5,20
DİĞER 18.912.205,63 63,04
Toplam 30.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
31.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.09.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
15.08.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
07.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,22
30.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,62
21.02.2000 Nakit Temettü / Bölünme 3,91
14.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,40
02.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 100.059.150,00 68.837.365,00 334.798.894,00 261.873.236,00 193.031.220,00
Satışların Maliyeti (-) -99.082.901,00 -69.857.525,00 -333.597.507,00 -256.187.994,00 -188.997.161,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 976.249,00 -1.020.160,00 1.201.387,00 5.685.242,00 4.034.059,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 976.249,00 -1.020.160,00 1.201.387,00 5.685.242,00 4.034.059,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -511.590,00 -249.857,00 -1.516.335,00 -776.162,00 -528.267,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.211,00 2.606,00 16.305,00 58.573,00 55.639,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 473.870,00 -1.267.411,00 -298.643,00 4.967.653,00 3.561.431,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 473.870,00 -1.267.411,00 -298.643,00 4.967.653,00 3.561.431,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 473.870,00 -1.267.411,00 -298.643,00 4.967.653,00 3.561.431,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 473.870,00 -1.267.411,00 -298.643,00 4.967.653,00 3.561.431,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 473.870,00 -1.267.411,00 -298.643,00 4.967.653,00 3.561.431,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 473.870,00 -1.267.411,00 -298.643,00 4.967.653,00 3.561.431,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 -0,04 0,00 0,00 0,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.371,00 3.800,00 2.723,00 -4.111,00 6.253,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.371,00 3.800,00 2.723,00 -4.111,00 6.253,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.371,00 3.800,00 2.723,00 -4.111,00 6.253,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 475.241,00 -1.263.611,00 -295.920,00 4.963.542,00 3.567.684,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 37.165.263,00 36.479.628,00 38.276.207,00 49.960.334,00 41.351.376,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.309.674,00 6.152.174,00 16.860.315,00 11.129.164,00 10.722.163,00
Finansal Yatırımlar 21.814.472,00 30.101.399,00 20.809.992,00 32.262.609,00 30.594.464,00
Ticari Alacaklar 0,00 177.341,00 577.883,00 6.539.334,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 177.341,00 577.883,00 6.539.334,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.489,00 1.368,00 1.465,00 654,00 3.435,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.489,00 1.368,00 1.465,00 654,00 3.435,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.756,00 22.474,00 1.680,00 3.701,00 6.442,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24.872,00 24.872,00 24.872,00 24.872,00 24.872,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 37.165.263,00 36.479.628,00 38.276.207,00 49.960.334,00 41.351.376,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.443,00 10.266,00 12.235,00 548.262,00 17.068,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.057,00 4.690,00 5.452,00 6.359,00 7.268,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.386,00 5.576,00 6.783,00 8.012,00 9.241,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 4.386,00 5.576,00 6.783,00 8.012,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 37.173.706,00 36.489.894,00 38.288.442,00 50.508.596,00 41.368.444,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 676.299,00 1.741.174,00 2.279.787,00 7.794.871,00 60.346,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 192.854,00 1.256.995,00 342.609,00 7.771.046,00 43.022,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.895,00 36.135,00 36.791,00 38.050,00 36.331,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 161.959,00 1.220.860,00 305.818,00 7.732.996,00 6.691,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.034,00 8.393,00 9.404,00 9.410,00 8.788,00
Diğer Borçlar 5.620,00 4.812,00 1.454.992,00 7.777,00 8.536,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 1.445.802,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.620,00 4.812,00 9.190,00 7.777,00 8.536,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 468.791,00 470.974,00 472.782,00 6.638,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.667,00 7.850,00 9.658,00 6.638,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 463.124,00 463.124,00 463.124,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.917,00 55.082,00 51.406,00 51.210,00 41.441,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 64.917,00 55.082,00 51.406,00 51.210,00 41.441,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 64.917,00 55.082,00 51.406,00 51.210,00 41.441,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 741.216,00 1.796.256,00 2.331.193,00 7.846.081,00 101.787,00
Ö Z K A Y N A K L A R 36.432.490,00 34.693.638,00 35.957.249,00 42.662.515,00 41.266.657,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.432.490,00 34.693.638,00 35.957.249,00 42.662.515,00 41.266.657,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 97.111,00 97.111,00 97.111,00 97.111,00 97.111,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.050,00 -3.621,00 -7.421,00 -14.255,00 -3.891,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.050,00 -3.621,00 -7.421,00 -14.255,00 -3.891,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.050,00 -3.621,00 -7.421,00 -14.255,00 -3.891,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 395.368,00 382.981,00 382.981,00 382.980,00 382.980,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.472.191,00 5.484.578,00 5.783.221,00 7.229.026,00 7.229.026,00
Net Dönem Karı/Zararı 473.870,00 -1.267.411,00 -298.643,00 4.967.653,00 3.561.431,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 37.173.706,00 36.489.894,00 38.288.442,00 50.508.596,00 41.368.444,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 20.809.992,00 32.262.609,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi