Geri Dön

ATLAS | Atlas Yat. Ort.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,81
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 100,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,98
F/K Oranı -5,89
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,41
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 10.665.392,69
Piyasa Değeri (TL) 343.800.000,00
Özsermaye (TL) 244.451.869,00
Sermaye (TL) 60.000.000,00
Net Kar (TL) -58.344.230,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATLAS
Sektör Porföy yönetimi
Adres Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent / İSTANBUL
Telefon 02123441289
Faks 02123441286
Web www.atlasyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL 2,05 0,00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 4.708.293,00 7,85
TOPLAM 60.000.000,00 100,00
DİĞER 55.291.704,95 92,15
Toplam 120.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
05.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
07.12.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.12.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.12.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,49
31.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.09.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
15.08.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
07.07.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,22
30.06.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,62
21.02.2000 Nakit Temettü / Bölünme 3,91
14.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,40
02.04.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.046.163.329,00 2.154.527.210,00 794.080.760,00 327.106.828,00 1.460.683.395,00
Satışların Maliyeti (-) -2.960.921.040,00 -2.068.664.146,00 -792.087.951,00 -358.681.741,00 -1.349.473.475,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 85.242.289,00 85.863.064,00 1.992.809,00 -31.574.913,00 111.209.920,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 85.242.289,00 85.863.064,00 1.992.809,00 -31.574.913,00 111.209.920,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.389.030,00 -3.144.677,00 -1.928.493,00 -787.836,00 -1.951.755,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29.197,00 20.957,00 7.413,00 4.550,00 45.705,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 79.882.456,00 82.739.344,00 71.729,00 -32.358.199,00 109.303.870,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -58.344.230,00 82.739.344,00 71.729,00 -32.358.199,00 109.303.870,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -58.344.230,00 82.739.344,00 71.729,00 -32.358.199,00 109.303.870,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -58.344.230,00 82.739.344,00 71.729,00 -32.358.199,00 109.303.870,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -58.344.230,00 82.739.344,00 71.729,00 -32.358.199,00 109.303.870,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -58.344.230,00 82.739.344,00 71.729,00 -32.358.199,00 109.303.870,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 0,01 0,00 -0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -177.503,00 -19.853,00 -10.194,00 -57.239,00 -86.221,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -177.503,00 -19.853,00 -10.194,00 -57.239,00 -86.221,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -177.503,00 -19.853,00 -10.194,00 -57.239,00 -86.221,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -58.521.733,00 82.719.491,00 61.535,00 -32.415.438,00 109.217.649,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 246.633.738,00 306.047.901,00 235.608.568,00 176.109.609,00 250.375.750,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 29.858.404,00 27.869.031,00 22.045.304,00 25.865.251,00 59.545.329,00
Finansal Yatırımlar 216.244.172,00 237.345.054,00 177.469.365,00 147.609.809,00 182.167.998,00
Ticari Alacaklar 0,00 40.612.751,00 35.950.686,00 2.503.601,00 8.635.264,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 40.612.751,00 35.950.686,00 2.503.601,00 8.635.264,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 25.519,00 30.577,00 27.814,00 26.375,00 25.939,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.519,00 30.577,00 27.814,00 26.375,00 25.939,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 505.643,00 190.488,00 115.399,00 104.573,00 1.220,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 246.633.738,00 306.047.901,00 235.608.568,00 176.109.609,00 250.375.750,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 140.929,00 68.695,00 78.338,00 83.160,00 90.448,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 140.929,00 68.695,00 78.338,00 83.160,00 90.393,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 246.774.667,00 306.116.596,00 235.686.906,00 176.192.769,00 250.466.198,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.931.231,00 44.184.723,00 35.655.979,00 8.713.506,00 50.604.204,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 866.095,00 22.387.451,00 34.643.504,00 7.722.891,00 1.335.943,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 809.617,00 294.680,00 187.656,00 204.699,00 1.323.218,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.478,00 22.092.771,00 34.455.848,00 7.518.192,00 12.725,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 71.361,00 70.523,00 53.685,00 42.465,00 23.825,00
Diğer Borçlar 4.419,00 20.770.685,00 8.934,00 3.817,00 48.305.142,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 20.766.089,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.419,00 4.596,00 8.934,00 3.817,00 48.305.142,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 989.356,00 956.064,00 949.856,00 944.333,00 939.294,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 101.757,00 68.465,00 62.257,00 56.734,00 51.695,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 887.599,00 887.599,00 887.599,00 887.599,00 887.599,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 391.567,00 308.473,00 299.394,00 224.703,00 191.996,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 391.567,00 308.473,00 299.394,00 224.703,00 191.996,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 391.567,00 308.473,00 299.394,00 224.703,00 191.996,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.322.798,00 44.493.196,00 35.955.373,00 8.938.209,00 50.796.200,00
Ö Z K A Y N A K L A R 244.451.869,00 261.623.400,00 199.731.533,00 167.254.560,00 199.669.998,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 244.451.869,00 261.623.400,00 199.731.533,00 167.254.560,00 199.669.998,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 294.524.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.277.106,00 278.452,00 278.452,00 278.452,00 278.452,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -319.572,00 -123.290,00 -113.631,00 -160.676,00 -103.437,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -319.572,00 0,00 0,00 -160.676,00 -103.437,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -319.572,00 0,00 0,00 -160.676,00 -103.437,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.478.288,00 7.383.858,00 1.910.434,00 1.910.434,00 1.910.434,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -66.163.932,00 111.345.036,00 137.584.549,00 137.584.549,00 28.280.679,00
Net Dönem Karı/Zararı -58.344.230,00 82.739.344,00 71.729,00 -32.358.199,00 109.303.870,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 246.774.667,00 306.116.596,00 235.686.906,00 176.192.769,00 250.466.198,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi