Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,15
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 17,26
BIST-100'deki Ağırlığı 0,05
F/K Oranı 332,40
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,76
Dibe Uzaklık 19,75
Piyasa Değeri (USD) 80.689.489,55
Piyasa Değeri (TL) 302.400.000,00
Özsermaye (TL) 397.202.944,00
Sermaye (TL) 25.200.000,00
Net Kar (TL) 909.738,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATEKS
Sektör HER NEVİ MENSUCAT İMALATI
Adres Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok. No:5/1-2-3-4, 34144 Bakırköy / İstanbul
Telefon (0212) 543 64 40
Faks (0212) 583 50 69
Web http://www.akintekstil.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akın Holding A.Ş. 6.431.796,00 25,52
Diğer 7.145.592,00 28,36
Haydar Akın Holding A.Ş. 7.099.740,00 28,17
Henza Çolakoğlu 1.272.440,00 5,05
Ragıp Akın 3.250.432,00 12,90
Toplam 25.200.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKTEK GİYİM SAN. VE TİC.A.Ş. 240.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.03.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
03.08.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
08.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 153.301.115,00 106.537.459,00 49.381.919,00 175.818.540,00 130.120.827,00
Satışların Maliyeti (-) -124.203.692,00 -86.719.851,00 -38.903.175,00 -143.298.711,00 -105.157.941,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.097.423,00 19.817.608,00 10.478.744,00 32.519.829,00 24.962.886,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 29.097.423,00 19.817.608,00 10.478.744,00 32.519.829,00 24.962.886,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.006.878,00 -9.407.380,00 -4.522.456,00 -18.724.232,00 -12.156.875,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.392.990,00 -8.401.241,00 -3.835.111,00 -13.285.969,00 -8.210.684,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.709.516,00 -2.262.951,00 -1.200.919,00 -4.539.626,00 -3.264.499,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.024.737,00 11.505.615,00 7.759.812,00 30.825.065,00 14.083.552,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.592.084,00 -12.082.385,00 -6.847.958,00 -20.227.466,00 -12.458.590,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 420.692,00 -830.734,00 1.832.112,00 6.567.601,00 2.955.790,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 73.508,00 73.508,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 420.692,00 -830.734,00 1.832.112,00 6.641.109,00 3.029.298,00
Finansman Gelirleri 2.569.018,00 166.914,00 109.391,00 1.227.885,00 1.093.700,00
Finansman Giderleri (-) -4.447.952,00 -1.360.799,00 -489.656,00 -1.729.505,00 -1.323.907,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.458.242,00 -2.024.619,00 1.451.847,00 6.139.489,00 2.799.091,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 222.597,00 304.530,00 -304.202,00 -605.018,00 700.870,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -119.879,00 -701.973,00 -1.370.850,00 -773.891,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 222.597,00 424.409,00 397.771,00 765.832,00 1.474.761,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.235.645,00 -1.720.089,00 1.147.645,00 5.534.471,00 3.499.961,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.235.645,00 -1.720.089,00 1.147.645,00 5.534.471,00 3.499.961,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -13.563,00 -88.900,00 -46.500,00 -122.698,00 -25.388,00
- Ana Ortaklık Payları -1.222.082,00 -1.631.189,00 1.194.145,00 5.657.169,00 3.525.349,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.940.973,00 -953.224,00 -343.404,00 37.814.177,00 39.582.636,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -1.084.435,00 -686.809,00 0,00 37.989.416,00 39.704.113,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 54.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.138.450,00 -266.415,00 0,00 -175.239,00 -121.477,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 227.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -343.404,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -2.779,00 1.351,00 -13.337,00 -68.316,00 -10.342,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -2.779,00 1.351,00 -13.337,00 -68.316,00 -10.342,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.943.752,00 -951.873,00 -356.741,00 37.745.861,00 39.572.294,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -3.179.397,00 -2.671.962,00 790.904,00 43.280.332,00 43.072.255,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 93.977.380,00 94.071.341,00 94.499.570,00 90.337.769,00 105.150.931,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.728.501,00 2.942.159,00 11.597.055,00 15.632.655,00 16.980.494,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 18.358.948,00 19.261.168,00 18.099.418,00 20.790.906,00 37.263.530,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 77.631,00 74.070,00 125.212,00 113.447,00 100.399,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.281.317,00 19.187.098,00 17.974.206,00 20.677.459,00 37.163.131,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.934.274,00 1.098.177,00 1.245.765,00 1.350.436,00 1.041.395,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.934.274,00 1.098.177,00 1.245.765,00 1.350.436,00 1.041.395,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 60.642.612,00 56.238.735,00 52.989.370,00 45.710.978,00 45.328.338,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.320.179,00 8.912.430,00 7.332.978,00 3.737.383,00 3.309.450,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 726.807,00 603.412,00 16.915,00 796.728,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.266.059,00 5.015.260,00 3.218.069,00 2.318.683,00 1.227.724,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 2.266.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 93.977.380,00 94.071.341,00 94.499.570,00 90.337.769,00 105.150.931,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 399.793.403,00 389.144.158,00 379.641.483,00 378.476.679,00 375.291.970,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 239.140.305,00 239.140.305,00 239.140.305,00 239.140.305,00 238.155.000,00
Maddi Duran Varlıklar 160.133.976,00 149.571.698,00 140.170.603,00 139.040.268,00 136.842.243,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 253.824,00 141.646,00 96.706,00 110.587,00 124.474,00
- Şerefiye 0,00 0,00 96.706,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 253.824,00 141.646,00 0,00 110.587,00 124.474,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 80.592,00 35.534,00 7.369,00 3.181,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 493.770.783,00 483.215.499,00 474.141.053,00 468.814.448,00 480.442.901,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 70.122.801,00 59.143.669,00 49.126.471,00 44.312.729,00 58.146.173,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.965.236,00 5.499.264,00 2.010.183,00 176.472,00 1.228.464,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 46.603.261,00 49.942.832,00 42.359.033,00 36.638.608,00 52.716.826,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.528,00 20.189,00 78.842,00 57.587,00 893.146,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 46.596.733,00 49.922.643,00 42.280.191,00 36.581.021,00 51.823.680,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.841.133,00 1.749.406,00 1.568.991,00 1.969.835,00 1.203.124,00
Diğer Borçlar 434.875,00 339.566,00 406.572,00 353.384,00 317.370,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.489,00 3.489,00 3.489,00 3.489,00 3.489,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 431.386,00 336.077,00 403.083,00 349.895,00 313.881,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.146.487,00 458.067,00 1.128.581,00 3.081.163,00 1.119.548,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 5.860,00 701.973,00 1.370.850,00 96.421,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.131.809,00 667.106,00 511.456,00 722.417,00 1.464.420,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 582.848,00 667.106,00 511.456,00 443.219,00 666.987,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 548.961,00 0,00 0,00 279.198,00 797.433,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 481.568,00 439.682,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.459.642,00 26.376.055,00 23.855.941,00 24.133.982,00 22.230.434,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.635.961,00 2.837.273,00 675.923,00 688.217,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 5.621.723,00 5.199.238,00 5.089.851,00 4.444.045,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 5.621.723,00 5.199.238,00 5.089.851,00 4.444.045,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.663.542,00 17.721.483,00 17.787.740,00 18.175.420,00 17.656.174,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 96.582.443,00 85.519.724,00 72.982.412,00 68.446.711,00 80.376.607,00
Ö Z K A Y N A K L A R 397.188.340,00 397.695.775,00 401.158.641,00 400.367.737,00 400.066.294,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 397.202.944,00 397.785.307,00 401.205.284,00 400.367.880,00 401.562.846,00
Ödenmiş Sermaye 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 71.987.424,00 71.987.424,00 71.987.424,00 71.987.424,00 71.987.424,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 144.025.092,00 145.192.429,00 145.801.760,00 146.145.164,00 147.820.257,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 144.204.191,00 0,00 145.801.760,00 146.145.164,00 147.820.257,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -179.099,00 -1.482.050,00 -190.555,00 -177.218,00 -119.244,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -175.867,00 -190.555,00 -177.218,00 -119.244,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.042.390,00 3.042.390,00 3.042.390,00 3.042.390,00 3.042.390,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 154.170.120,00 154.170.120,00 154.170.120,00 148.512.951,00 150.106.670,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.222.082,00 -1.631.189,00 1.194.145,00 5.657.169,00 3.525.349,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -14.604,00 -89.532,00 -46.643,00 -143,00 -1.496.552,00
TOPLAM KAYNAKLAR 493.770.783,00 483.215.499,00 474.141.053,00 468.814.448,00 480.442.901,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 35.935,00 244.897,00 54.917,00 50.419,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 1.372.038,00 1.440.822,00 136.842.243,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -1.216.124,00 -1.216.124,00 -1.162.362,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.464,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi