Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATEKS
Sektör HER NEVİ MENSUCAT İMALATI
Adres Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok. No:5/1-2-3-4, 34144 Bakırköy / İstanbul
Telefon (0212) 543 64 40
Faks (0212) 583 50 69
Web http://www.akintekstil.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akın Holding A.Ş. 6.431.796,00 25,52
Diğer 7.145.592,00 28,36
Haydar Akın Holding A.Ş. 7.099.740,00 28,17
Henza Çolakoğlu 1.272.440,00 5,05
Ragıp Akın 3.250.432,00 12,90
Toplam 25.200.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKTEK GİYİM SAN. VE TİC.A.Ş. 240.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.03.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
03.08.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
08.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 203.192.396,00 102.302.813,00 372.995.268,00 246.758.101,00 148.847.571,00
Satışların Maliyeti (-) -162.121.981,00 -84.227.858,00 -289.939.166,00 -188.770.705,00 -126.077.322,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.070.415,00 18.074.955,00 83.056.102,00 57.987.396,00 22.770.249,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.070.415,00 18.074.955,00 83.056.102,00 57.987.396,00 22.770.249,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.961.440,00 -4.546.317,00 -18.040.357,00 -13.877.567,00 -9.746.552,00
Pazarlama Giderleri (-) -14.025.208,00 -8.113.766,00 -27.150.274,00 -19.678.989,00 -11.830.868,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.088.751,00 -2.066.170,00 -6.866.671,00 -5.089.208,00 -3.315.330,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.521.076,00 16.787.690,00 58.271.451,00 48.123.461,00 13.349.388,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -24.566.348,00 -14.803.532,00 -60.839.976,00 -57.257.432,00 -11.632.590,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 9.949.744,00 5.332.860,00 28.430.275,00 10.207.661,00 -405.703,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.419,00 6.622,00 140.049,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.951.163,00 5.339.482,00 28.570.324,00 10.207.661,00 -405.703,00
Finansman Gelirleri 4.054.857,00 3.545.460,00 4.131.692,00 8.882.570,00 7.386.242,00
Finansman Giderleri (-) -7.485.506,00 -6.110.216,00 -16.499.595,00 -13.338.061,00 -12.597.658,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.520.514,00 2.774.726,00 16.202.421,00 5.752.170,00 -5.617.119,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.287.167,00 -565.407,00 -1.154.421,00 -539.646,00 1.138.217,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.738.935,00 -517.605,00 -3.195.892,00 -1.857.802,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 451.768,00 -47.802,00 2.041.471,00 1.318.156,00 1.138.217,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.233.347,00 2.209.319,00 15.048.000,00 5.212.524,00 -4.478.902,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.233.347,00 2.209.319,00 15.048.000,00 5.212.524,00 -4.478.902,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -13.198,00 39.048,00 -55.766,00 -172.240,00 -143.375,00
- Ana Ortaklık Payları 5.246.545,00 2.170.271,00 15.103.766,00 5.384.764,00 -4.335.527,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,21 0,00 0,60 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -839.787,00 -302.811,00 10.630.161,00 -18.291,00 -133.584,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 15.073.697,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.049.734,00 -378.513,00 -1.786.493,00 -22.863,00 -166.979,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 209.947,00 75.702,00 357.299,00 4.572,00 33.395,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 209.947,00 75.702,00 -2.657.043,00 4.572,00 33.395,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 135.419,00 -247.781,00 -88.106,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 135.419,00 -247.781,00 -88.106,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -839.787,00 -302.811,00 10.765.580,00 -266.072,00 -221.690,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.393.560,00 1.906.508,00 25.813.580,00 4.946.452,00 -4.700.592,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 163.585.740,00 168.908.992,00 171.546.644,00 167.926.000,00 129.374.731,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.362.656,00 1.861.298,00 8.403.351,00 1.716.578,00 6.766.893,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 56.097.946,00 56.520.364,00 42.060.584,00 49.885.098,00 32.369.562,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.087,00 23.681,00 23.681,00 23.681,00 45.846,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.072.859,00 56.496.683,00 42.036.903,00 49.861.417,00 32.323.716,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.868.551,00 5.874.268,00 7.339.688,00 7.114.880,00 6.089.956,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.868.551,00 5.874.268,00 7.339.688,00 7.114.880,00 6.089.956,00
Türev Araçlar 0,00 1.506.800,00 771.800,00 0,00 0,00
Stoklar 93.745.976,00 95.479.565,00 104.038.323,00 101.838.190,00 77.555.935,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.894.655,00 3.002.473,00 4.051.899,00 3.426.874,00 3.712.043,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 500,00 358,00 358,00 357,00 3.799,00
Diğer Dönen Varlıklar 615.456,00 4.663.866,00 4.880.641,00 3.944.023,00 2.876.543,00
ARA TOPLAM 163.585.740,00 168.908.992,00 171.546.644,00 167.926.000,00 129.374.731,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 488.440.851,00 488.069.725,00 485.564.035,00 470.593.750,00 468.989.327,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 259.843.690,00 259.843.690,00 259.843.690,00 258.700.000,00 258.700.000,00
Maddi Duran Varlıklar 216.246.640,00 217.120.175,00 223.484.694,00 209.971.563,00 208.643.147,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 216.246.640,00 0,00 0,00 8.023.121,00 8.023.121,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.461.492,00 1.279.796,00 1.211.519,00 962.908,00 788.170,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.461.492,00 1.279.796,00 1.211.519,00 962.908,00 788.170,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 652.026.591,00 656.978.717,00 657.110.679,00 638.519.750,00 598.364.058,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.652.151,00 136.743.093,00 127.838.675,00 131.500.397,00 101.876.709,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.450.606,00 15.092.543,00 9.924.413,00 12.515.582,00 11.165.552,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 81.922.535,00 102.110.606,00 103.851.323,00 108.189.406,00 75.910.498,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 75.536,00 4.223,00 5.299,00 18.954,00 6.644,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 81.846.999,00 102.106.383,00 103.846.024,00 108.170.452,00 75.903.854,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.177.882,00 2.390.724,00 2.624.050,00 2.373.107,00 2.051.337,00
Diğer Borçlar 331.746,00 605.571,00 737.765,00 783.930,00 671.967,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251,00 0,00 0,00 3.489,00 3.489,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 331.495,00 605.571,00 737.765,00 780.441,00 668.478,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.980.343,00 1.137.488,00 1.070.073,00 2.032.774,00 2.129.514,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.263.508,00 514.138,00 1.546.516,00 1.850.414,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.525.531,00 2.884.234,00 2.763.063,00 3.611.184,00 3.070.912,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.623.052,00 1.052.099,00 932.034,00 741.550,00 1.000.810,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.902.479,00 1.832.135,00 1.831.029,00 2.869.634,00 2.070.102,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 73.996,00 19.668,00 144.000,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.702.264,00 65.230.500,00 76.173.388,00 74.787.866,00 73.902.906,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.831.629,00 10.723.835,00 22.053.744,00 24.997.098,00 23.854.039,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.535.070,00 10.489.225,00 10.057.854,00 7.675.786,00 7.724.916,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.535.070,00 10.489.225,00 10.057.854,00 7.675.786,00 7.724.916,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 43.203.797,00 43.837.612,00 43.865.512,00 41.927.212,00 42.078.328,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 203.354.415,00 201.973.593,00 204.012.063,00 206.288.263,00 175.779.615,00
Ö Z K A Y N A K L A R 448.672.176,00 455.005.124,00 453.098.616,00 432.231.487,00 422.584.443,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 448.874.794,00 455.155.940,00 453.288.230,00 432.536.747,00 422.860.916,00
Ödenmiş Sermaye 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 29.765.306,00 71.987.424,00 71.987.424,00 71.987.424,00 71.987.424,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 177.570.548,00 178.107.968,00 178.410.529,00 167.761.248,00 167.646.033,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 177.570.548,00 181.939.876,00 178.410.529,00 167.761.248,00 167.646.033,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.369.328,00 0,00 -3.529.347,00 -2.119.272,00 -2.234.487,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 -383.200,00 -223.525,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 -383.200,00 -223.525,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.965.347,00 3.042.390,00 3.042.390,00 3.042.390,00 3.042.390,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 207.127.048,00 174.647.887,00 159.544.121,00 159.544.121,00 159.544.121,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.246.545,00 2.170.271,00 15.103.766,00 5.384.764,00 -4.335.527,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -202.618,00 -150.816,00 -189.614,00 -305.260,00 -276.473,00
TOPLAM KAYNAKLAR 652.026.591,00 656.978.717,00 657.110.679,00 638.519.750,00 598.364.058,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 7.409.206,00 5.189.874,00 8.960.664,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 16.364.344,00 4.425.037,00 17.908.659,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 5.689.400,00 8.271.840,00 6.888.058,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 0,00 -942.678,00 -942.678,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi