Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATEKS
Sektör HER NEVİ MENSUCAT İMALATI
Adres Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok. No:5/1-2-3-4, 34144 Bakırköy / İstanbul
Telefon (0212) 543 64 40
Faks (0212) 583 50 69
Web http://www.akintekstil.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Haydar Akın Holding A.Ş. 7.099.740,00 28,17
Akın Holding A.Ş. 6.431.796,00 25,52
Ragıp Akın 3.250.432,00 12,90
Henza Çolakoğlu 1.272.440,00 5,05
Diğer 7.145.592,00 28,36
Toplam 25.200.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKTEK GİYİM SAN. VE TİC.A.Ş. 240.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.03.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
03.08.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
08.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 88.937.928,00 304.482.730,00 207.845.344,00 136.215.083,00 89.434.787,00
Satışların Maliyeti (-) -70.357.602,00 -229.454.858,00 -161.625.579,00 -110.042.732,00 -72.645.974,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18.580.326,00 75.027.872,00 46.219.765,00 26.172.351,00 16.788.813,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 18.580.326,00 75.027.872,00 46.219.765,00 26.172.351,00 16.788.813,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.356.537,00 -17.226.250,00 -12.461.918,00 -8.218.418,00 -4.728.189,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.860.714,00 -24.398.343,00 -14.478.693,00 -9.454.153,00 -6.248.528,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.904.511,00 -11.302.220,00 -7.878.474,00 -5.019.767,00 -2.969.259,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.854.378,00 78.796.734,00 37.409.034,00 22.311.499,00 19.049.134,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -19.305.274,00 -35.721.376,00 -34.144.497,00 -21.923.509,00 -18.713.148,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.007.668,00 65.176.417,00 14.665.217,00 3.868.003,00 3.178.823,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 72.878,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -192.884,00 -58.495,00 -15.637,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.007.668,00 65.249.295,00 14.472.333,00 3.809.508,00 3.163.186,00
Finansman Gelirleri 5.930.372,00 18.186.853,00 8.986.767,00 6.675.171,00 4.726.068,00
Finansman Giderleri (-) -13.617.730,00 -42.473.416,00 -34.789.873,00 -18.615.991,00 -10.204.847,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -679.690,00 40.962.732,00 -11.330.773,00 -8.131.312,00 -2.315.593,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 325.157,00 -1.162.135,00 3.344.915,00 2.317.244,00 814.230,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -859.958,00 -23.039,00 -7.442,00 0,00 -3.193,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.185.115,00 -1.139.096,00 3.352.357,00 2.317.244,00 817.423,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -354.533,00 39.800.597,00 -7.985.858,00 -5.814.068,00 -1.501.363,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -354.533,00 39.800.597,00 -7.985.858,00 -5.814.068,00 -1.501.363,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -123.213,00 374.087,00 176.784,00 11.601,00 28.244,00
- Ana Ortaklık Payları -231.320,00 39.426.510,00 -8.162.642,00 -5.825.669,00 -1.529.607,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 1,56 -0,32 -0,23 -0,06
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -275.085,00 16.498.092,00 -258.228,00 -642.217,00 -575.721,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 18.967.642,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -343.855,00 -645.234,00 -322.785,00 -802.771,00 -719.651,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 68.770,00 -1.824.316,00 64.557,00 160.554,00 143.930,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -275.085,00 16.498.092,00 -258.228,00 -642.217,00 -575.721,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -629.618,00 56.298.689,00 -8.244.086,00 -6.456.285,00 -2.077.084,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 129.046,00 64.557,00 160.554,00 143.930,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 221.543.375,00 208.464.514,00 214.083.350,00 191.988.961,00 208.719.801,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 29.751.777,00 34.183.804,00 20.414.351,00 29.370.849,00 21.114.169,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 92.602.817,00 69.459.352,00 77.335.364,00 59.052.294,00 74.649.501,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.602.817,00 69.459.352,00 77.335.364,00 59.052.294,00 74.649.501,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.440.581,00 3.031.193,00 5.123.617,00 4.608.102,00 2.248.925,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.440.581,00 3.031.193,00 5.123.617,00 4.608.102,00 2.248.925,00
Türev Araçlar 0,00 2.534.251,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 93.604.901,00 97.007.552,00 106.933.874,00 94.097.677,00 104.617.107,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.069.840,00 1.333.185,00 2.976.825,00 4.020.611,00 4.235.134,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.233,00 35.233,00 29.361,00 12.264,00 441,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.038.226,00 879.944,00 1.269.958,00 827.164,00 1.854.524,00
ARA TOPLAM 221.543.375,00 208.464.514,00 214.083.350,00 191.988.961,00 208.719.801,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 565.705.901,00 568.731.946,00 513.899.693,00 513.545.800,00 514.744.860,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 305.168.690,00 305.168.690,00 267.548.690,00 267.548.690,00 267.548.690,00
Maddi Duran Varlıklar 249.080.078,00 251.272.640,00 233.547.290,00 232.801.815,00 234.022.708,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.923.050,00 2.156.256,00 2.164.919,00 2.032.477,00 1.924.883,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.923.050,00 2.156.256,00 2.164.919,00 2.032.477,00 1.924.883,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 787.249.276,00 777.196.460,00 727.983.043,00 705.534.761,00 723.464.661,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153.936.268,00 145.653.079,00 159.699.482,00 154.327.056,00 175.322.903,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.137.898,00 74.843.247,00 49.936.775,00 65.707.191,00 69.176.398,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 814.321,00 1.120.950,00 15.848.928,00 13.567.651,00 12.749.688,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 70.063.732,00 60.541.100,00 80.345.861,00 63.526.145,00 84.786.782,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.063.732,00 60.541.100,00 80.345.861,00 63.526.145,00 84.786.782,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.515.776,00 2.456.205,00 5.916.087,00 5.173.972,00 3.049.782,00
Diğer Borçlar 640.623,00 767.786,00 832.264,00 823.724,00 334.992,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251,00 251,00 251,00 104.791,00 251,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 640.372,00 767.535,00 832.013,00 718.933,00 334.741,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.656.497,00 2.366.156,00 3.549.155,00 3.261.099,00 2.070.137,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 857.946,00 15.597,00 4.249,00 0,00 3.193,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.249.475,00 3.542.038,00 3.266.163,00 2.267.274,00 2.920.931,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 921.591,00 931.220,00 506.161,00 485.885,00 342.598,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.327.884,00 2.610.818,00 2.760.002,00 1.781.389,00 2.578.333,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105.230.499,00 102.831.254,00 104.114.209,00 85.250.552,00 77.805.404,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 38.363.252,00 35.881.407,00 44.678.053,00 25.117.794,00 17.200.259,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.779.605,00 16.640.150,00 15.512.634,00 15.282.539,00 14.242.581,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.779.605,00 16.640.150,00 15.512.634,00 15.282.539,00 14.242.581,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.883.174,00 50.137.059,00 43.756.737,00 44.695.853,00 46.212.298,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 259.166.767,00 248.484.333,00 263.813.691,00 239.577.608,00 253.128.307,00
Ö Z K A Y N A K L A R 528.082.509,00 528.712.127,00 464.169.352,00 465.957.153,00 470.336.354,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 528.076.008,00 528.580.703,00 464.235.231,00 466.188.215,00 470.550.773,00
Ödenmiş Sermaye 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 29.765.306,00 29.765.306,00 29.765.306,00 29.765.306,00 29.765.306,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 210.720.447,00 210.993.822,00 194.237.502,00 193.853.513,00 193.920.009,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 210.720.447,00 210.993.822,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.947.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.450.485,00 4.450.485,00 4.450.485,00 4.450.485,00 3.965.347,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 258.171.090,00 218.744.580,00 218.744.580,00 218.744.580,00 219.229.718,00
Net Dönem Karı/Zararı -231.320,00 39.426.510,00 -8.162.642,00 -5.825.669,00 -1.529.607,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.501,00 131.424,00 -65.879,00 -231.062,00 -214.419,00
TOPLAM KAYNAKLAR 787.249.276,00 777.196.460,00 727.983.043,00 705.534.761,00 723.464.661,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi