Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,63
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 18,73
BIST-100'deki Ağırlığı 7,69
F/K Oranı 15,17
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,51
Dibe Uzaklık 19,75
Piyasa Değeri (USD) 39.340.512,13
Piyasa Değeri (TL) 229.068.000,00
Özsermaye (TL) 453.288.230,00
Sermaye (TL) 25.200.000,00
Net Kar (TL) 15.103.766,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATEKS
Sektör HER NEVİ MENSUCAT İMALATI
Adres Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok. No:5/1-2-3-4, 34144 Bakırköy / İstanbul
Telefon (0212) 543 64 40
Faks (0212) 583 50 69
Web http://www.akintekstil.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akın Holding A.Ş. 6.431.796,00 25,52
Diğer 7.145.592,00 28,36
Haydar Akın Holding A.Ş. 7.099.740,00 28,17
Henza Çolakoğlu 1.272.440,00 5,05
Ragıp Akın 3.250.432,00 12,90
Toplam 25.200.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKTEK GİYİM SAN. VE TİC.A.Ş. 240.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.03.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
03.08.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
08.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 372.995.268,00 246.758.101,00 148.847.571,00 68.685.671,00 219.309.485,00
Satışların Maliyeti (-) -289.939.166,00 -188.770.705,00 -126.077.322,00 -58.871.238,00 -177.898.522,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 83.056.102,00 57.987.396,00 22.770.249,00 9.814.433,00 41.410.963,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 83.056.102,00 57.987.396,00 22.770.249,00 9.814.433,00 41.410.963,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -18.040.357,00 -13.877.567,00 -9.746.552,00 -4.806.998,00 -17.846.341,00
Pazarlama Giderleri (-) -27.150.274,00 -19.678.989,00 -11.830.868,00 -5.259.975,00 -17.146.234,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.866.671,00 -5.089.208,00 -3.315.330,00 -1.733.075,00 -5.267.463,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 58.271.451,00 48.123.461,00 13.349.388,00 6.359.361,00 39.077.355,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -60.839.976,00 -57.257.432,00 -11.632.590,00 -5.566.515,00 -20.737.793,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 28.430.275,00 10.207.661,00 -405.703,00 -1.192.769,00 19.490.487,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 140.049,00 0,00 0,00 0,00 133.075,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 28.570.324,00 10.207.661,00 -405.703,00 -1.192.769,00 19.623.562,00
Finansman Gelirleri 4.131.692,00 8.882.570,00 7.386.242,00 2.407.088,00 3.146.581,00
Finansman Giderleri (-) -16.499.595,00 -13.338.061,00 -12.597.658,00 -4.395.100,00 -7.055.821,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 16.202.421,00 5.752.170,00 -5.617.119,00 -3.180.781,00 15.714.322,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.154.421,00 -539.646,00 1.138.217,00 681.329,00 -8.797.751,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.195.892,00 -1.857.802,00 0,00 0,00 -7.505,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.041.471,00 1.318.156,00 1.138.217,00 681.329,00 -8.790.246,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 15.048.000,00 5.212.524,00 -4.478.902,00 -2.499.452,00 6.916.571,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 15.048.000,00 5.212.524,00 -4.478.902,00 -2.499.452,00 6.916.571,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -55.766,00 -172.240,00 -143.375,00 -18.471,00 -131.333,00
- Ana Ortaklık Payları 15.103.766,00 5.384.764,00 -4.335.527,00 -2.480.981,00 7.047.904,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 10.630.161,00 -18.291,00 -133.584,00 -75.078,00 19.087.661,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 15.073.697,00 0,00 0,00 0,00 36.782.418,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.786.493,00 -22.863,00 -166.979,00 -75.078,00 -1.107.999,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 357.299,00 4.572,00 33.395,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.657.043,00 4.572,00 33.395,00 0,00 -16.586.758,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 135.419,00 -247.781,00 -88.106,00 -19.769,00 41.799,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 135.419,00 -247.781,00 -88.106,00 -19.769,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 41.799,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 10.765.580,00 -266.072,00 -221.690,00 -94.847,00 19.129.460,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 25.813.580,00 4.946.452,00 -4.700.592,00 -2.594.299,00 26.046.031,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 171.546.644,00 167.926.000,00 129.374.731,00 116.761.652,00 106.484.420,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.403.351,00 1.716.578,00 6.766.893,00 9.465.903,00 2.653.155,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 42.060.584,00 49.885.098,00 32.369.562,00 25.262.694,00 25.496.803,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.681,00 23.681,00 45.846,00 91.951,00 105.880,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.036.903,00 49.861.417,00 32.323.716,00 25.170.743,00 25.390.923,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.339.688,00 7.114.880,00 6.089.956,00 3.439.760,00 4.538.833,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.538.833,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.339.688,00 7.114.880,00 6.089.956,00 3.439.760,00 0,00
Türev Araçlar 771.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 104.038.323,00 101.838.190,00 77.555.935,00 71.705.889,00 67.059.671,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.051.899,00 3.426.874,00 3.712.043,00 2.774.531,00 3.316.974,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 358,00 357,00 3.799,00 724.504,00 723.155,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.880.641,00 3.944.023,00 2.876.543,00 3.388.371,00 2.695.829,00
ARA TOPLAM 171.546.644,00 167.926.000,00 129.374.731,00 116.761.652,00 106.484.420,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 485.564.035,00 470.593.750,00 468.989.327,00 461.939.437,00 459.066.952,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 259.843.690,00 258.700.000,00 258.700.000,00 258.700.000,00 258.700.000,00
Maddi Duran Varlıklar 223.484.694,00 209.971.563,00 208.643.147,00 201.870.511,00 199.364.174,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.211.519,00 962.908,00 788.170,00 595.614,00 448.144,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.211.519,00 962.908,00 788.170,00 595.614,00 448.144,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 657.110.679,00 638.519.750,00 598.364.058,00 578.701.089,00 565.551.372,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 127.838.675,00 131.500.397,00 101.876.709,00 88.080.655,00 79.987.652,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.924.413,00 12.515.582,00 11.165.552,00 16.968.400,00 19.554.082,00
- Banka Kredileri 7.409.206,00 5.189.874,00 8.960.664,00 15.421.062,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 103.851.323,00 108.189.406,00 75.910.498,00 61.552.317,00 55.055.639,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.299,00 18.954,00 6.644,00 3.541,00 22.219,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 103.846.024,00 108.170.452,00 75.903.854,00 61.548.776,00 55.033.420,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.624.050,00 2.373.107,00 2.051.337,00 2.053.470,00 2.151.171,00
Diğer Borçlar 737.765,00 783.930,00 671.967,00 375.077,00 356.892,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 3.489,00 3.489,00 3.489,00 3.489,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 737.765,00 780.441,00 668.478,00 371.588,00 353.403,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.070.073,00 2.032.774,00 2.129.514,00 2.137.279,00 1.533.200,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.546.516,00 1.850.414,00 0,00 0,00 1.645,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.763.063,00 3.611.184,00 3.070.912,00 1.617.919,00 1.298.741,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 932.034,00 741.550,00 1.000.810,00 666.969,00 938.370,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.831.029,00 2.869.634,00 2.070.102,00 950.950,00 360.371,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.668,00 144.000,00 0,00 144.000,00 36.282,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.173.388,00 74.787.866,00 73.902.906,00 65.599.096,00 57.948.083,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.053.744,00 24.997.098,00 23.854.039,00 15.293.258,00 7.436.954,00
Banka Kredileri 16.364.344,00 4.425.037,00 17.908.659,00 11.113.610,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.689.400,00 8.271.840,00 6.888.058,00 4.789.114,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.057.854,00 7.675.786,00 7.724.916,00 7.480.632,00 6.984.057,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.057.854,00 7.675.786,00 7.724.916,00 7.480.632,00 6.984.057,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 43.865.512,00 41.927.212,00 42.078.328,00 42.643.089,00 43.343.186,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 204.012.063,00 206.288.263,00 175.779.615,00 153.679.751,00 137.935.735,00
Ö Z K A Y N A K L A R 453.098.616,00 432.231.487,00 422.584.443,00 425.021.338,00 427.615.637,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 453.288.230,00 432.536.747,00 422.860.916,00 425.172.318,00 427.747.969,00
Ödenmiş Sermaye 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 71.987.424,00 71.987.424,00 71.987.424,00 71.987.424,00 71.987.424,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 178.410.529,00 167.761.248,00 167.646.033,00 167.703.950,00 167.778.851,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 178.410.529,00 167.761.248,00 167.646.033,00 169.880.519,00 167.778.851,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.529.347,00 -2.119.272,00 -2.234.487,00 0,00 -2.101.669,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -383.200,00 -223.525,00 -155.188,00 -135.419,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 -383.200,00 -223.525,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.042.390,00 3.042.390,00 3.042.390,00 3.042.390,00 3.042.390,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 159.544.121,00 159.544.121,00 159.544.121,00 159.874.723,00 152.826.819,00
Net Dönem Karı/Zararı 15.103.766,00 5.384.764,00 -4.335.527,00 -2.480.981,00 7.047.904,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -189.614,00 -305.260,00 -276.473,00 -150.980,00 -132.332,00
TOPLAM KAYNAKLAR 657.110.679,00 638.519.750,00 598.364.058,00 578.701.089,00 565.551.372,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 8.023.121,00 8.023.121,00 0,00 199.364.174,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 -942.678,00 -942.678,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 3.388.371,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi