Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATEKS
Sektör HER NEVİ MENSUCAT İMALATI
Adres Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sok. No:5/1-2-3-4, 34144 Bakırköy / İstanbul
Telefon (0212) 543 64 40
Faks (0212) 583 50 69
Web http://www.akintekstil.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akın Holding A.Ş. 6.431.796,00 25,52
Diğer 7.145.592,00 28,36
Haydar Akın Holding A.Ş. 7.099.740,00 28,17
Henza Çolakoğlu 1.272.440,00 5,05
Ragıp Akın 3.250.432,00 12,90
Toplam 25.200.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKTEK GİYİM SAN. VE TİC.A.Ş. 240.000,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.03.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
03.08.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
08.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 425.472.940,00 308.271.040,00 203.192.396,00 102.302.813,00 372.995.268,00
Satışların Maliyeti (-) -343.759.165,00 -249.234.876,00 -162.121.981,00 -84.227.858,00 -289.939.166,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 81.713.775,00 59.036.164,00 41.070.415,00 18.074.955,00 83.056.102,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 81.713.775,00 59.036.164,00 41.070.415,00 18.074.955,00 83.056.102,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.595.602,00 -14.889.516,00 -9.961.440,00 -4.546.317,00 -18.040.357,00
Pazarlama Giderleri (-) -31.668.824,00 -20.955.950,00 -14.025.208,00 -8.113.766,00 -27.150.274,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.367.812,00 -6.809.992,00 -4.088.751,00 -2.066.170,00 -6.866.671,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 39.441.266,00 27.920.042,00 21.521.076,00 16.787.690,00 58.271.451,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -36.740.984,00 -30.355.686,00 -24.566.348,00 -14.803.532,00 -60.839.976,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 22.781.819,00 13.945.062,00 9.949.744,00 5.332.860,00 28.430.275,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 191.818,00 1.419,00 1.419,00 6.622,00 140.049,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 22.973.637,00 13.946.481,00 9.951.163,00 5.339.482,00 28.570.324,00
Finansman Gelirleri 10.026.981,00 8.383.854,00 4.054.857,00 3.545.460,00 4.131.692,00
Finansman Giderleri (-) -19.459.224,00 -12.780.467,00 -7.485.506,00 -6.110.216,00 -16.499.595,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 13.541.394,00 9.549.868,00 6.520.514,00 2.774.726,00 16.202.421,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.491.905,00 -1.551.449,00 -1.287.167,00 -565.407,00 -1.154.421,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.060.084,00 -1.970.739,00 -1.738.935,00 -517.605,00 -3.195.892,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 568.179,00 419.290,00 451.768,00 -47.802,00 2.041.471,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 12.049.489,00 7.998.419,00 5.233.347,00 2.209.319,00 15.048.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 12.049.489,00 7.998.419,00 5.233.347,00 2.209.319,00 15.048.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -53.181,00 -29.779,00 -13.198,00 39.048,00 -55.766,00
- Ana Ortaklık Payları 12.102.670,00 8.028.198,00 5.246.545,00 2.170.271,00 15.103.766,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,48 0,32 0,21 0,00 0,60
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 16.085.333,00 -1.245.916,00 -839.787,00 -302.811,00 10.630.161,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 21.997.683,00 0,00 0,00 0,00 15.073.697,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.036.032,00 -1.557.394,00 -1.049.734,00 -378.513,00 -1.786.493,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 407.206,00 311.478,00 209.947,00 75.702,00 357.299,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.876.318,00 311.478,00 209.947,00 75.702,00 -2.657.043,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 135.419,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 135.419,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 16.085.333,00 -1.245.916,00 -839.787,00 -302.811,00 10.765.580,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 28.134.822,00 6.752.503,00 4.393.560,00 1.906.508,00 25.813.580,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 216.728.559,00 197.390.134,00 163.585.740,00 168.908.992,00 171.546.644,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.852.014,00 21.098.397,00 3.362.656,00 1.861.298,00 8.403.351,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 92.273.565,00 71.968.242,00 56.097.946,00 56.520.364,00 42.060.584,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.086,00 25.216,00 25.087,00 23.681,00 23.681,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.248.479,00 71.943.026,00 56.072.859,00 56.496.683,00 42.036.903,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.610.484,00 4.585.144,00 5.868.551,00 5.874.268,00 7.339.688,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.610.484,00 4.585.144,00 5.868.551,00 5.874.268,00 7.339.688,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 1.506.800,00 771.800,00
Stoklar 93.563.182,00 95.178.199,00 93.745.976,00 95.479.565,00 104.038.323,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.549.251,00 2.782.631,00 3.894.655,00 3.002.473,00 4.051.899,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.887,00 91.925,00 500,00 358,00 358,00
Diğer Dönen Varlıklar 873.176,00 1.685.596,00 615.456,00 4.663.866,00 4.880.641,00
ARA TOPLAM 216.728.559,00 197.390.134,00 163.585.740,00 168.908.992,00 171.546.644,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 515.487.412,00 487.064.962,00 488.440.851,00 488.069.725,00 485.564.035,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 267.548.690,00 259.843.690,00 259.843.690,00 259.843.690,00 259.843.690,00
Maddi Duran Varlıklar 234.608.679,00 214.927.267,00 216.246.640,00 217.120.175,00 223.484.694,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.920.257,00 1.610.568,00 1.461.492,00 1.279.796,00 1.211.519,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.920.257,00 1.610.568,00 1.461.492,00 1.279.796,00 1.211.519,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 732.215.971,00 684.455.096,00 652.026.591,00 656.978.717,00 657.110.679,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.023.426,00 171.563.830,00 141.652.151,00 136.743.093,00 127.838.675,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 62.609.855,00 60.835.581,00 47.450.606,00 15.092.543,00 9.924.413,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.201.129,00 0,00 0,00 11.933.793,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 98.445.853,00 99.058.763,00 81.922.535,00 102.110.606,00 103.851.323,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 65.929,00 0,00 75.536,00 4.223,00 5.299,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 98.379.924,00 99.058.763,00 81.846.999,00 102.106.383,00 103.846.024,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.348.896,00 4.656.493,00 3.177.882,00 2.390.724,00 2.624.050,00
Diğer Borçlar 340.507,00 339.461,00 331.746,00 605.571,00 737.765,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 251,00 251,00 251,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 340.256,00 339.210,00 331.495,00 605.571,00 737.765,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.015.269,00 2.401.287,00 1.980.343,00 1.137.488,00 1.070.073,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 61.338,00 223.771,00 1.263.508,00 514.138,00 1.546.516,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.930.067,00 3.863.973,00 5.525.531,00 2.884.234,00 2.763.063,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 705.074,00 1.330.119,00 2.623.052,00 1.052.099,00 932.034,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.224.993,00 2.533.854,00 2.902.479,00 1.832.135,00 1.831.029,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 70.512,00 184.501,00 0,00 73.996,00 19.668,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.779.107,00 61.860.147,00 61.702.264,00 65.230.500,00 76.173.388,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.064.134,00 6.056.982,00 6.831.629,00 10.723.835,00 22.053.744,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.385.055,00 12.515.653,00 11.535.070,00 10.489.225,00 10.057.854,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.385.055,00 12.515.653,00 11.535.070,00 10.489.225,00 10.057.854,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 47.173.651,00 43.134.744,00 43.203.797,00 43.837.612,00 43.865.512,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 259.802.533,00 233.423.977,00 203.354.415,00 201.973.593,00 204.012.063,00
Ö Z K A Y N A K L A R 472.413.438,00 451.031.119,00 448.672.176,00 455.005.124,00 453.098.616,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 472.656.167,00 451.250.801,00 448.874.794,00 455.155.940,00 453.288.230,00
Ödenmiş Sermaye 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 29.765.306,00 29.765.306,00 29.765.306,00 71.987.424,00 71.987.424,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 194.495.796,00 177.164.902,00 177.570.548,00 178.107.968,00 178.410.529,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 194.495.796,00 181.939.876,00 177.570.548,00 181.939.876,00 178.410.529,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.965.347,00 3.965.347,00 3.965.347,00 3.042.390,00 3.042.390,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 207.127.048,00 207.127.048,00 207.127.048,00 174.647.887,00 159.544.121,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.102.670,00 8.028.198,00 5.246.545,00 2.170.271,00 15.103.766,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -242.729,00 -219.682,00 -202.618,00 -150.816,00 -189.614,00
TOPLAM KAYNAKLAR 732.215.971,00 684.455.096,00 652.026.591,00 656.978.717,00 657.110.679,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 216.246.640,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -4.369.328,00 0,00 -3.529.347,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 7.409.206,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 16.364.344,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.689.400,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi