Geri Dön

ATATP | Atp Yazilim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,74
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 19,95
BIST-100'deki Ağırlığı 0,14
F/K Oranı 69,22
Piyasa Değ. / Defter Değ. 12,13
Dibe Uzaklık 20,06
Piyasa Değeri (USD) 402.739.312,84
Piyasa Değeri (TL) 13.218.750.000,00
Özsermaye (TL) 1.089.804.693,00
Sermaye (TL) 93.750.000,00
Net Kar (TL) 190.960.665,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATATP
Sektör Yazılım ve teknoloji
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 K:9 Beşiktaş İstanbul Türkiye
Telefon 0212 310 65 00
Faks 0212 310 65 64
Web www.atptech.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 73.455.000,00 78,35
TOPLAM 93.750.000,00 100,00
DİĞER 20.295.000,00 21,65
Toplam 187.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 25.000.000,00 100,00
Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş. 100.000,00 100,00
Tradesoft (Shangai) IT CO., LTD. 86.700,00 51,00
Zenia Technologies B.V. 20.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.09.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
15.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 396.329.954,00 1.251.331.011,00 712.558.178,00 381.120.408,00 162.408.256,00
Satışların Maliyeti (-) 192.839.229,00 671.570.839,00 365.517.774,00 188.303.480,00 -75.989.362,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 203.490.725,00 579.760.172,00 347.040.404,00 192.816.928,00 86.418.894,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 203.490.725,00 579.760.172,00 347.040.404,00 192.816.928,00 86.418.894,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 105.711.953,00 289.594.039,00 155.634.074,00 91.011.214,00 -42.589.591,00
Pazarlama Giderleri (-) 3.977.643,00 13.873.048,00 7.409.625,00 4.739.184,00 -1.930.689,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29.651.714,00 95.231.595,00 39.940.582,00 27.431.099,00 -13.543.326,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 35.651.926,00 84.234.948,00 49.886.714,00 36.147.550,00 9.885.349,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 29.506.372,00 83.328.145,00 58.921.317,00 38.800.724,00 -7.916.173,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 70.294.969,00 181.968.293,00 135.021.520,00 66.982.257,00 30.324.464,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.360.510,00 13.312.915,00 7.547.981,00 5.821.598,00 916.353,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 38.889,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 73.655.479,00 195.281.208,00 142.569.501,00 72.764.966,00 31.240.817,00
Finansman gelirleri 23.875.627,00 80.263.183,00 47.359.509,00 32.112.290,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 10.825.966,00 4.773.232,00 1.933.962,00 1.007.480,00 -422.752,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 55.268.662,00 132.062.203,00 187.995.048,00 103.869.776,00 40.166.812,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -70.044.744,00 8.851.757,00 6.255.663,00 -281.174,00 1.417.432,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.856.304,00 16.228.872,00 8.222.494,00 1.866.749,00 -378.129,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -71.901.048,00 -7.377.115,00 -1.966.831,00 -2.147.923,00 1.795.561,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 125.313.406,00 123.210.446,00 181.739.385,00 104.150.950,00 41.584.244,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 125.313.406,00 123.210.446,00 181.739.385,00 104.150.950,00 41.584.244,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.161.151,00 14.364.880,00 8.051.549,00 4.087.825,00 547.089,00
- Ana Ortaklık Payları 123.152.255,00 108.845.566,00 173.687.836,00 100.063.125,00 41.037.155,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,31 1,16 1,85 1,07 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,31 1,16 1,85 1,07 0,44
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.736.643,00 -2.496.665,00 -702.769,00 -331.392,00 480.824,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.216.196,00 -3.162.029,00 0,00 -378.821,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 479.553,00 -665.364,00 0,00 -47.429,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 479.553,00 -665.364,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -25.382.882,00 6.800.483,00 38.401.372,00 27.386.518,00 2.504.144,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -25.382.882,00 6.800.483,00 38.401.372,00 27.386.518,00 2.504.144,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -23.646.239,00 4.303.818,00 37.698.603,00 27.055.126,00 2.984.968,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 101.667.167,00 127.514.264,00 219.437.988,00 131.206.076,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 101.667.167,00 127.514.264,00 219.437.988,00 131.206.076,00 44.569.212,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,31 1,16 1,85 1,07 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 9.348.747,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 891.080.062,00 767.019.239,00 605.657.860,00 569.201.965,00 496.776.831,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 276.461.146,00 306.223.565,00 219.139.239,00 243.504.737,00 199.668.977,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 1.385.689,00 0,00 962.125,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 515.855.241,00 392.036.304,00 315.996.112,00 267.987.733,00 250.632.475,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 171.038.960,00 94.302.233,00 87.419.998,00 80.032.058,00 91.178.256,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 344.816.281,00 297.734.071,00 228.576.114,00 187.955.675,00 159.454.219,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 25.308.202,00 21.843.149,00 12.921.567,00 13.491.426,00 15.941.371,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.961.192,00 19.955.214,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.347.010,00 1.887.935,00 2.921.567,00 3.491.426,00 5.941.371,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 38.175.897,00 37.452.998,00 35.821.146,00 22.377.880,00 18.361.252,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.349.576,00 6.691.834,00 17.778.065,00 18.991.622,00 6.706.857,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 275.770,00 357.528,00 26.296,00 26.296,00 1.599.222,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.654.230,00 2.413.861,00 2.589.746,00 2.822.271,00 2.904.552,00
ARA TOPLAM 891.080.062,00 767.019.239,00 605.657.860,00 569.201.965,00 496.776.831,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 654.589.241,00 490.293.886,00 264.467.420,00 213.472.325,00 163.300.715,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 2.226.795,00 2.090.576,00 1.975.725,00 1.464.685,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 16.087.377,00 14.304.826,00 6.936.370,00 6.083.314,00 5.777.025,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 505.394.850,00 401.235.066,00 230.353.164,00 185.320.998,00 138.159.067,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 505.394.850,00 401.235.066,00 230.353.164,00 185.320.998,00 138.159.067,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 282.533,00 9.311.016,00 6.118.673,00 1.201.560,00 56.921,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 104.666.521,00 43.456.998,00 5.748.307,00 5.900.937,00 5.276.570,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.545.669.303,00 1.257.313.125,00 870.125.280,00 782.674.290,00 660.077.546,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 404.589.682,00 353.721.117,00 242.082.910,00 243.301.833,00 182.796.591,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.491.057,00 6.255.653,00 1.797.205,00 2.254.368,00 3.392.154,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 252.991.942,00 249.417.368,00 186.015.435,00 187.465.677,00 142.772.842,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.807.976,00 4.509.466,00 4.078.705,00 3.780.475,00 4.408.352,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 246.183.966,00 244.907.902,00 181.936.730,00 183.685.202,00 138.364.490,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.232.537,00 19.446.030,00 16.622.725,00 13.054.287,00 5.781.583,00
Diğer Borçlar 34.781.257,00 23.823.720,00 20.766.048,00 19.712.463,00 18.042.865,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.146.925,00 5.618.535,00 5.680.230,00 6.484.934,00 5.183.436,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.634.332,00 18.205.185,00 15.085.818,00 13.227.529,00 12.859.429,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 53.711.655,00 27.491.781,00 5.705.261,00 7.326.011,00 2.989.029,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 10.067.798,00 304.315,00 2.830.172,00 378.129,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 24.381.234,00 17.218.767,00 10.871.921,00 10.658.855,00 9.439.989,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.708.812,00 16.546.345,00 10.258.340,00 10.045.274,00 8.853.592,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 672.422,00 672.422,00 613.581,00 613.581,00 586.397,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.374.688,00 17.102.957,00 10.468.073,00 10.030.072,00 9.886.682,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.979.376,00 6.200.840,00 834.892,00 913.833,00 292.720,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.395.312,00 9.196.557,00 6.356.821,00 5.995.377,00 4.716.126,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.395.312,00 9.196.557,00 6.356.821,00 5.995.377,00 4.716.126,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 423.964.370,00 370.824.074,00 252.550.983,00 253.331.905,00 192.683.273,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.121.704.933,00 886.489.051,00 617.574.297,00 529.342.385,00 467.394.273,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.089.804.693,00 858.981.109,00 601.473.066,00 518.238.842,00 454.116.789,00
Ödenmiş Sermaye 93.750.000,00 93.750.000,00 93.750.000,00 93.750.000,00 93.750.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 -23.661.719,00 -23.661.719,00 -23.661.719,00
Sermaye Düzeltme Farkları 197.061.353,00 158.989.610,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 27.998.205,00 24.342.658,00 3.499.270,00 3.499.270,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 533.793.195,00 463.911.338,00 109.761.505,00 109.761.505,00 109.761.505,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.334.759,00 -6.145.646,00 -2.303.621,00 -1.932.244,00 -1.120.028,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 54.860.878,00 68.076.435,00 74.758.394,00 64.777.504,00 42.114.688,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 51.776.764,00 45.008.232,00 15.482.839,00 15.482.839,00 12.591.995,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.743.213,00 -49.111.768,00 163.497.102,00 163.497.102,00 187.302.886,00
Net Dönem Karı/Zararı 123.152.254,00 108.845.566,00 173.687.836,00 100.063.125,00 41.037.155,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 31.900.240,00 27.507.942,00 16.101.231,00 11.103.543,00 13.277.484,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.545.669.303,00 1.257.313.125,00 870.125.280,00 782.674.290,00 660.077.546,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi