Geri Dön

ATAKP | Atakey Patates


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,01
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,85
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 3.553.063.432,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 301.097.452,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATAKP
Sektör HER TÜRLÜ GIDA MADDELERININ, BAKLIYAT, HUBUBAT VE HER TÜRLÜ TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARETI ILE BILHASSA TICARI AMAÇLI TOHUMLUK VE/VEYA YEMEKLIK PATATESLERIN ÜRETIMINI YAPMAK, BUNUNLA ILGILI HAM VE YARDIMCI MALZEMENIN TEMININI, TOHUM SEÇIMINI, ZIRAI ÜRETIMINI YAPMAK VE VEYA YAPTIRMAK VE BUNLARIN IMALATINI, IHRACATINI, ITHALATINI, ALIMINI, TOPTAN VE PERAKENDE SATIMINI, PAZARLANMASINI, DAĞITIMINI VE IŞLETMECILIĞINI YAPMAK,
Adres Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Telefon 272 223 54 55 - 60
Faks 272 223 52 82
Web atakey.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 110.544.000,00 79,66
TOPLAM 138.768.000,00 100,00
DİĞER 28.224.000,00 20,34
Toplam 277.536.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 840.427.097,00 2.548.196.200,00 1.438.931.383,00 778.390.366,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 719.060.788,00 1.905.907.982,00 899.636.547,00 487.771.190,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 121.366.309,00 642.288.218,00 539.294.836,00 290.619.176,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 121.366.309,00 642.288.218,00 539.294.836,00 290.619.176,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 32.501.473,00 82.201.838,00 42.663.769,00 24.192.128,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.475.863,00 90.426.811,00 38.709.441,00 20.377.747,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 25.881.059,00 80.362.428,00 63.673.112,00 54.568.325,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 80.459.640,00 570.150.763,00 471.667.396,00 232.236.470,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 94.899.285,00 164.744.826,00 68.131.617,00 15.647.041,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 1.937.306,00 4.072.804,00 2.740.048,00 1.707.722,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 173.421.619,00 730.822.785,00 537.058.965,00 246.175.789,00 0,00
Finansman gelirleri 1.061.781,00 0,00 388.038,00 230.542,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 43.641.926,00 362.552.839,00 200.561.513,00 116.095.319,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 63.808.906,00 398.853.877,00 336.885.490,00 130.311.012,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 58.406.121,00 103.159.210,00 37.221.699,00 17.328.998,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 17.688.210,00 95.168.217,00 59.954.818,00 48.575.478,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 40.717.911,00 7.990.993,00 -22.733.119,00 -31.246.480,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.402.785,00 295.694.667,00 299.663.791,00 112.982.014,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.402.785,00 295.694.667,00 299.663.791,00 112.982.014,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.402.785,00 295.694.667,00 299.663.791,00 112.982.014,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 386.585,00 302.635.173,00 -120.423,00 254.002,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 310.563.657,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 483.231,00 42.104,00 -150.528,00 317.503,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 96.646,00 7.970.588,00 -30.105,00 63.501,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 96.646,00 11.210,00 -30.105,00 63.501,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 18.083.654,00 -9.249.364,00 -53.940.236,00 -82.427.801,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 24.111.539,00 -21.565.746,00 -77.523.943,00 -103.034.750,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 6.027.885,00 -12.316.382,00 -23.583.707,00 -20.606.949,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 18.470.239,00 293.385.809,00 -54.060.659,00 -82.173.799,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 23.873.024,00 589.080.476,00 245.603.132,00 30.808.215,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 23.873.024,00 589.080.476,00 245.603.132,00 30.808.215,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.193.490.149,00 2.250.688.171,00 2.033.391.128,00 896.541.671,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 595.322.278,00 875.837.500,00 897.119.297,00 196.349.319,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 484.139.715,00 195.507.168,00 343.845.893,00 331.377.522,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 255.922.805,00 143.947.926,00 312.684.218,00 108.436.017,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 228.216.910,00 51.559.242,00 31.161.675,00 222.941.505,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.637.625,00 1.637.625,00 1.637.625,00 1.637.625,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.637.625,00 1.637.625,00 1.637.625,00 1.637.625,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 845.671.345,00 1.048.426.689,00 701.139.476,00 315.134.992,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 116.534.742,00 5.008.174,00 6.949.278,00 7.259.026,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 150.184.444,00 124.271.015,00 82.699.559,00 44.783.187,00 0,00
ARA TOPLAM 2.193.490.149,00 2.250.688.171,00 2.033.391.128,00 896.541.671,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.042.675.104,00 1.839.647.899,00 990.581.834,00 993.512.864,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.813.226.415,00 1.590.119.446,00 775.209.777,00 771.995.530,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.426.437,00 1.037.664,00 354.535,00 253.746,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 99.803,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 214.392.857,00 237.127.785,00 204.202.781,00 209.645.778,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.236.165.253,00 4.090.336.070,00 3.023.972.962,00 1.890.054.535,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 631.840.825,00 931.283.993,00 905.578.439,00 746.205.465,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.124.469,00 374.197.584,00 369.025.758,00 345.089.394,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 371.797.124,00 366.272.618,00 342.594.875,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 311.337.054,00 172.346.942,00 218.126.064,00 267.649.425,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 258.599.127,00 362.362.120,00 293.230.766,00 110.465.333,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.681.441,00 4.374.470,00 25.690.862,00 11.961.954,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 239.917.686,00 357.987.650,00 267.539.904,00 98.503.379,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.572.356,00 4.328.943,00 3.936.428,00 1.537.103,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 169.010,00 148.193,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 169.010,00 148.193,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.374.847,00 10.798.315,00 12.786.814,00 15.630.914,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.337.699,00 4.749.281,00 4.955.613,00 3.670.970,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.175.856,00 2.587.438,00 2.711.767,00 1.757.124,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.161.843,00 2.161.843,00 2.243.846,00 1.913.846,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.097.196,00 2.500.808,00 3.347.986,00 2.014.133,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.260.996,00 91.887.753,00 176.593.448,00 216.025.821,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 45.223.377,00 86.791.664,00 172.036.011,00 212.371.787,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.061.045,00 1.522.889,00 2.014.790,00 1.787.013,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.037.619,00 5.096.089,00 0,00 3.654.034,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.037.619,00 5.096.089,00 0,00 3.654.034,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 683.101.821,00 1.023.171.746,00 1.082.171.887,00 962.231.286,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.553.063.432,00 3.067.164.324,00 1.941.801.075,00 927.823.249,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.553.063.432,00 3.067.164.324,00 1.941.801.075,00 927.823.249,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 138.768.000,00 138.768.000,00 138.768.000,00 117.600.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 654.982.100,00 551.067.829,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.031.115.187,00 896.126.123,00 778.014.909,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 605.997.642,00 526.327.126,00 578.984.889,00 579.359.314,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 605.997.642,00 526.327.126,00 578.984.889,00 579.359.314,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 592.508,00 178.968,00 63.783,00 438.208,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -120.048.498,00 -120.048.498,00 -121.183.770,00 -149.671.335,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -120.048.498,00 -120.048.498,00 -121.183.770,00 -149.671.335,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.236.846.216,00 779.229.077,00 267.553.256,00 267.553.256,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.402.785,00 295.694.667,00 299.663.791,00 112.982.014,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.236.165.253,00 4.090.336.070,00 3.023.972.962,00 1.890.054.535,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi