Geri Dön

ATAKP | Atakey Patates


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.941.801.075,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 299.663.791,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATAKP
Sektör HER TÜRLÜ GIDA MADDELERININ, BAKLIYAT, HUBUBAT VE HER TÜRLÜ TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARETI ILE BILHASSA TICARI AMAÇLI TOHUMLUK VE/VEYA YEMEKLIK PATATESLERIN ÜRETIMINI YAPMAK, BUNUNLA ILGILI HAM VE YARDIMCI MALZEMENIN TEMININI, TOHUM SEÇIMINI, ZIRAI ÜRETIMINI YAPMAK VE VEYA YAPTIRMAK VE BUNLARIN IMALATINI, IHRACATINI, ITHALATINI, ALIMINI, TOPTAN VE PERAKENDE SATIMINI, PAZARLANMASINI, DAĞITIMINI VE IŞLETMECILIĞINI YAPMAK,
Adres Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Telefon 272 223 54 55 - 60
Faks 272 223 52 82
Web atakey.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 110.544.000,00 79,66
TOPLAM 138.768.000,00 100,00
DİĞER 28.224.000,00 20,34
Toplam 277.536.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.438.931.383,00 778.390.366,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -899.636.547,00 -487.771.190,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 539.294.836,00 290.619.176,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 539.294.836,00 290.619.176,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -42.663.769,00 -24.192.128,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.709.441,00 20.377.747,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -63.673.112,00 -54.568.325,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 471.667.396,00 232.236.470,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 68.131.617,00 15.647.041,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.740.048,00 -1.707.722,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 537.058.965,00 246.175.789,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 388.038,00 230.542,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -200.561.513,00 -116.095.319,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 336.885.490,00 130.311.012,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -37.221.699,00 -17.328.998,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -59.954.818,00 -48.575.478,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 22.733.119,00 31.246.480,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 299.663.791,00 112.982.014,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 299.663.791,00 112.982.014,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 299.663.791,00 112.982.014,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -120.423,00 254.002,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -150.528,00 317.503,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 30.105,00 -63.501,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 30.105,00 -63.501,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -53.940.236,00 -82.427.801,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -77.523.943,00 -103.034.750,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 23.583.707,00 20.606.949,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -54.060.659,00 -82.173.799,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 245.603.132,00 30.808.215,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.033.391.128,00 896.541.671,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 897.119.297,00 196.349.319,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 343.845.893,00 331.377.522,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 312.684.218,00 108.436.017,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.161.675,00 222.941.505,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.637.625,00 1.637.625,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.637.625,00 1.637.625,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 701.139.476,00 315.134.992,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.949.278,00 7.259.026,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 82.699.559,00 44.783.187,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 2.033.391.128,00 896.541.671,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 990.581.834,00 993.512.864,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 775.209.777,00 771.995.530,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 354.535,00 253.746,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 204.202.781,00 209.645.778,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.023.972.962,00 1.890.054.535,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 905.578.439,00 746.205.465,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 369.025.758,00 345.089.394,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 366.272.618,00 342.594.875,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 218.126.064,00 267.649.425,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 293.230.766,00 110.465.333,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.690.862,00 11.961.954,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 267.539.904,00 98.503.379,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.936.428,00 1.537.103,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 169.010,00 148.193,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 169.010,00 148.193,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.786.814,00 15.630.914,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.955.613,00 3.670.970,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.711.767,00 1.757.124,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.243.846,00 1.913.846,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.347.986,00 2.014.133,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 176.593.448,00 216.025.821,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 172.036.011,00 212.371.787,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 170.021.221,00 210.584.774,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.014.790,00 1.787.013,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 3.654.034,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 3.654.034,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.082.171.887,00 962.231.286,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.941.801.075,00 927.823.249,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.941.801.075,00 927.823.249,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 138.768.000,00 117.600.000,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 778.014.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 578.984.889,00 579.359.314,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 578.984.889,00 579.359.314,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 63.783,00 438.208,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -121.183.770,00 -149.671.335,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -121.183.770,00 -149.671.335,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 267.553.256,00 267.553.256,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 299.663.791,00 112.982.014,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.023.972.962,00 1.890.054.535,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 99.803,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi