Geri Dön

ATAGY | Ata Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,31
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 57,01
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 3,57
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,40
Dibe Uzaklık 96,15
Piyasa Değeri (USD) 21.956.786,80
Piyasa Değeri (TL) 689.700.000,00
Özsermaye (TL) 287.916.972,00
Sermaye (TL) 47.500.000,00
Net Kar (TL) 192.935.281,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATAGY
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek.
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad.No: 109 Atakule Balmumcu Beşiktaş,34349 İstanbul
Telefon 0212 310 64 50
Faks 0212 310 62 39
Web www.atagyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.800.000,00 5,89
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON 8.206.814,00 17,28
ERHAN KURDOĞLU 3.902.427,06 8,22
TOPLAM 47.500.000,00 100,00
TUNA KURDOĞLU 2.381.059,06 5,01
YURDANUR KURDOĞLU 3.620.773,80 7,62
DİĞER 26.588.926,08 55,98
Toplam 95.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
14.11.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
12.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.09.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
02.02.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,42
04.08.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,81
24.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,28
08.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.333.423,00 4.956.006,00 2.149.417,00 89.478.242,00 69.079.811,00
Satışların Maliyeti (-) -3.823.801,00 -2.585.819,00 -1.471.485,00 -46.103.517,00 -35.637.113,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.509.622,00 2.370.187,00 677.932,00 43.374.725,00 33.442.698,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.509.622,00 2.370.187,00 677.932,00 43.374.725,00 33.442.698,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.922.961,00 -6.204.145,00 -3.191.791,00 -6.284.648,00 -4.613.559,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 58.273.682,00 57.590.295,00 602.328,00 136.135.496,00 1.871.429,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -31.237,00 -31.113,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 52.829.106,00 53.725.224,00 -1.911.531,00 173.225.573,00 30.700.568,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 52.829.106,00 53.725.224,00 -1.911.531,00 173.225.573,00 30.700.568,00
Finansman Giderleri (-) -860.433,00 -323.779,00 -30.601,00 -11.504.643,00 -9.946.246,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 51.968.673,00 53.401.445,00 -1.942.132,00 161.720.930,00 20.754.322,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 51.968.673,00 53.401.445,00 -1.942.132,00 161.720.930,00 20.754.322,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 51.968.673,00 53.401.445,00 -1.942.132,00 161.720.930,00 20.754.322,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 51.968.673,00 53.401.445,00 -1.942.132,00 161.720.930,00 20.754.322,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,09 1,12 0,04 0,00 0,87
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -57.861,00 -44.081,00 -499.305,00 -226.676,00 -107.113,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -57.861,00 -44.081,00 -499.305,00 -226.676,00 -107.113,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -57.861,00 -44.081,00 -499.305,00 -226.676,00 -107.113,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 51.910.812,00 53.357.364,00 -2.441.437,00 161.494.254,00 20.647.209,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 9.371.484,00 11.797.524,00 16.065.388,00 23.430.839,00 12.001.409,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.163.374,00 6.781.248,00 11.896.701,00 20.155.135,00 9.203.229,00
Finansal Yatırımlar 0,00 2.276.374,00 2.382.264,00 2.223.622,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.530.275,00 961.454,00 675.612,00 539.330,00 834.757,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.101.878,00 785.222,00 542.901,00 440.688,00 713.062,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 428.397,00 176.232,00 132.711,00 98.642,00 121.695,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 168.183,00 0,00 64.793,00 109.786,00 15.361,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 168.183,00 0,00 64.793,00 109.786,00 15.361,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 623.508,00 262.901,00 336.368,00 402.966,00 1.948.062,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.644,00 11.644,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.874.500,00 1.503.903,00 709.650,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 9.371.484,00 11.797.524,00 16.065.388,00 23.430.839,00 12.001.409,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 293.294.904,00 284.965.131,00 223.668.857,00 219.716.032,00 90.084.999,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 292.909.771,00 284.622.000,00 223.271.883,00 219.272.000,00 89.558.621,00
Maddi Duran Varlıklar 23.474,00 26.437,00 31.553,00 35.592,00 40.446,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 104.317,00 31.779,00 52.934,00 68.380,00 118.300,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 302.666.388,00 296.762.655,00 239.734.245,00 243.146.871,00 102.086.408,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.774.865,00 5.956.891,00 4.461.699,00 5.426.924,00 29.213.400,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 114.197,00 0,00 0,00 25.332.876,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 117.842,00 0,00 266.784,00 230.513,00 223.383,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.939.956,00 2.458.017,00 2.677.683,00 2.445.422,00 2.209.240,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.912.496,00 1.792.230,00 1.799.842,00 1.741.194,00 1.700.887,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.027.460,00 665.787,00 877.841,00 704.228,00 508.353,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 423.868,00 280.268,00 1.271.333,00 155.288,00 143.352,00
Diğer Borçlar 0,00 3.104.409,00 245.899,00 2.595.701,00 1.304.549,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 2.830.246,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 274.163,00 245.899,00 2.595.701,00 1.304.549,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 64.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.228.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.974.551,00 1.442.243,00 1.707.826,00 1.713.790,00 1.591.646,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 181.926,00 212.746,00 0,00 108.491,00 189.796,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.663.725,00 0,00 0,00 0,00 1.401.850,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.663.725,00 0,00 0,00 0,00 1.401.850,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.749.416,00 7.399.134,00 6.169.525,00 7.140.714,00 30.805.046,00
Ö Z K A Y N A K L A R 287.916.972,00 289.363.521,00 233.564.720,00 236.006.157,00 71.281.362,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 287.916.972,00 289.363.521,00 233.564.720,00 236.006.157,00 71.281.362,00
Ödenmiş Sermaye 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 23.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.285,00 2.285,00 2.285,00 2.285,00 2.285,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.481.693,00 2.481.693,00 2.481.693,00 2.481.693,00 2.353.943,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -323.398,00 -309.618,00 -764.842,00 -265.537,00 -145.974,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -323.398,00 -309.618,00 -764.842,00 -265.537,00 -145.974,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -323.398,00 -309.618,00 -764.842,00 -265.537,00 -145.974,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.031.132,00 1.031.132,00 262.863,00 262.863,00 262.863,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 185.256.587,00 185.256.584,00 186.024.853,00 24.303.923,00 24.303.923,00
Net Dönem Karı/Zararı 51.968.673,00 53.401.445,00 -1.942.132,00 161.720.930,00 20.754.322,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 302.666.388,00 296.762.655,00 239.734.245,00 243.146.871,00 102.086.408,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 2.382.264,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 2.382.264,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 709.650,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi