Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ATAGY
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek.
Adres Diklitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Beşiktaş/İstanbul
Telefon 0212 310 62 00
Faks 0212 310 62 39
Web http://www.atagyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FONU 3.088.678,00 13,01
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 4.072.604,60 17,15
ERHAN KURDOĞLU 1.521.368,00 6,41
ERTUĞRUL KURDOĞLU 3.112.778,00 13,11
HIFZI ALP KARAAĞAÇ 2.900.000,00 12,21
DİĞER 9.054.570,91 38,12
Toplam 23.749.999,51 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
12.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.09.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
02.02.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,42
04.08.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,81
24.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,28
08.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.994.147,00 15.125.938,00 10.088.122,00 1.508.419,00 660.889,00
Satışların Maliyeti (-) -8.776.646,00 -14.768.327,00 -9.466.049,00 -102.412,00 -31.191,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 217.501,00 357.611,00 622.073,00 1.406.007,00 629.698,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 217.501,00 357.611,00 622.073,00 1.406.007,00 629.698,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -750.192,00 -2.469.846,00 -1.833.202,00 -1.171.571,00 -609.533,00
Pazarlama Giderleri (-) -105.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 242.541,00 4.331.733,00 829.253,00 636.043,00 555.096,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 -89.734,00 -89.734,00 -1.050.771,00 -89.735,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -395.235,00 2.129.764,00 -471.610,00 -180.292,00 485.526,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -395.235,00 2.129.764,00 -471.610,00 -180.292,00 485.526,00
Finansman Giderleri (-) -1.511.670,00 -9.654.831,00 -6.801.303,00 -4.392.670,00 -1.103.681,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.906.905,00 -7.525.067,00 -7.272.913,00 -4.572.962,00 -618.155,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.906.905,00 -7.525.067,00 -7.272.913,00 -4.572.962,00 -618.155,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.906.905,00 -7.525.067,00 -7.272.913,00 -4.572.962,00 -618.155,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.906.905,00 -7.525.067,00 -7.272.913,00 -4.572.962,00 -618.155,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08 0,00 -0,31 -0,19 -0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.906.905,00 -7.525.067,00 -7.272.913,00 -4.572.962,00 -618.155,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.087.155,00 4.744.612,00 3.945.115,00 719.133,00 5.200.895,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.731.003,00 4.370.554,00 3.671.260,00 366.331,00 4.746.204,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 93.165,00 2.360,00 39.029,00 31.417,00 2.360,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.863,00 2.360,00 39.029,00 29.057,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 62.302,00 0,00 0,00 2.360,00 2.360,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 270,00 203,00 23.394,00 0,00 1.174,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 270,00 203,00 23.394,00 0,00 1.174,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 262.717,00 371.495,00 211.432,00 321.385,00 451.157,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 11.087.155,00 4.744.612,00 3.945.115,00 719.133,00 5.200.895,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 75.909.450,00 85.519.090,00 86.502.967,00 93.152.621,00 91.421.704,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 74.501.603,00 82.567.000,00 83.232.483,00 88.803.219,00 87.345.880,00
Maddi Duran Varlıklar 15.970,00 12.896,00 17.927,00 22.958,00 27.989,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 1.391.877,00 2.939.194,00 3.252.557,00 4.326.444,00 4.047.835,00
TOPLAM VARLIKLAR 86.996.605,00 90.263.702,00 90.448.082,00 93.871.754,00 96.622.599,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.418.024,00 53.661.684,00 53.646.401,00 54.375.215,00 53.172.229,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 51.052.878,00 51.950.758,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 52.196.316,00 52.934.723,00 52.368.334,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.213.728,00 1.535.789,00 1.275.936,00 1.310.735,00 583.865,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 373.087,00 355.638,00 119.401,00 46.432,00 45.851,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 840.641,00 1.180.151,00 1.156.535,00 1.264.303,00 538.014,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 124.823,00 124.517,00 123.323,00 99.150,00 72.749,00
Diğer Borçlar 26.595,00 50.620,00 50.826,00 0,00 90.426,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.595,00 50.620,00 50.826,00 0,00 90.426,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 56.855,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 30.607,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 254.387,00 370.919,00 318.428,00 313.335,00 312.359,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 254.387,00 370.919,00 318.428,00 313.335,00 312.359,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 254.387,00 370.919,00 318.428,00 313.335,00 312.359,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 52.672.411,00 54.032.603,00 53.964.829,00 54.688.550,00 53.484.588,00
Ö Z K A Y N A K L A R 34.324.194,00 36.231.099,00 36.483.253,00 39.183.204,00 43.138.011,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 34.324.194,00 36.231.099,00 36.483.253,00 39.183.204,00 43.138.011,00
Ödenmiş Sermaye 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.285,00 2.285,00 2.285,00 2.285,00 2.285,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.353.943,00 2.353.943,00 2.353.943,00 2.353.943,00 2.353.943,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 262.863,00 262.863,00 262.863,00 262.863,00 262.863,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.862.008,00 17.387.075,00 17.387.075,00 17.387.075,00 17.387.075,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.906.905,00 -7.525.067,00 -7.272.913,00 -4.572.962,00 -618.155,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 86.996.605,00 90.263.702,00 90.448.082,00 93.871.754,00 96.622.599,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 211.432,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 0,00 52.934.723,00 52.368.334,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi