Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu
Sektör
Adres
Telefon
Faks
Web
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.06.2008 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,68
Gelir Tablosu 2015-9 2015-6 2015-3 2014-12 2014-9
GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0,00 0,00 265.000,00 -22.230.000,00 -16.600.000,00
KAR PAYI GELİRLERİ 516.112.000,00 366.657.000,00 0,00 0,00 0,00
Kredilerden Alınan Kar Payları 454.052.000,00 322.147.000,00 0,00 0,00 0,00
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 2.594.000,00 2.570.000,00 1.907.000,00 12.336.000,00 5.173.000,00
Bankalardan Alınan Gelirler 3.282.000,00 2.009.000,00 0,00 0,00 0,00
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler 704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 38.045.000,00 27.586.000,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 47.000,00 13.000,00 0,00 -1.434.000,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV 0,00 0,00 -53.000,00 4.445.000,00 3.320.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 37.504.000,00 27.370.000,00 2.119.000,00 -6.883.000,00 -8.107.000,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 494.000,00 203.000,00 27.502.000,00 179.460.000,00 163.885.000,00
Finansal Kiralama Gelirleri 17.141.000,00 12.051.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar Payı Gelirleri 294.000,00 294.000,00 0,00 0,00 0,00
KAR PAYI GİDERLERİ 203.368.000,00 145.472.000,00 0,00 0,00 0,00
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları 117.466.000,00 85.274.000,00 27.502.000,00 179.460.000,00 163.885.000,00
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları 63.481.000,00 39.820.000,00 29.621.000,00 172.577.000,00 155.778.000,00
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları 20.124.000,00 18.262.000,00 10.202.000,00 61.147.000,00 49.729.000,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları 0,00 0,00 0,00 11.927.000,00 12.149.000,00
Diğer Kar Payı Giderleri 2.297.000,00 2.116.000,00 777.000,00 424.000,00 438.000,00
NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ 312.744.000,00 221.185.000,00 123.914.000,00 679.295.000,00 534.088.000,00
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 126.335.000,00 87.671.000,00 40.709.000,00 218.753.000,00 166.257.000,00
Alınan Ücret ve Komisyonlar 198.615.000,00 135.457.000,00 64.210.000,00 344.919.000,00 265.504.000,00
Gayri Nakdi Kredilerden 59.315.000,00 43.282.000,00 18.703.000,00 92.826.000,00 70.336.000,00
Diğer 139.300.000,00 92.175.000,00 45.507.000,00 252.093.000,00 195.168.000,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar 72.280.000,00 47.786.000,00 23.501.000,00 126.166.000,00 99.247.000,00
Gayri Nakdi Kredilere 19.000,00 7.000,00 2.000,00 211.000,00 38.000,00
TEMETTÜ GELİRLERİ 795.000,00 787.000,00 0,00 157.000,00 157.000,00
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 8.351.000,00 -16.941.000,00 -11.677.000,00 -36.708.000,00 -35.896.000,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı -1.565.000,00 -601.000,00 -29.000,00 -927.000,00 671.000,00
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 118.965.000,00 47.005.000,00 39.801.000,00 61.825.000,00 63.383.000,00
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -109.049.000,00 -63.345.000,00 -51.449.000,00 -97.606.000,00 -99.950.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 332.064.000,00 220.997.000,00 113.401.000,00 808.677.000,00 653.331.000,00
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 780.289.000,00 513.699.000,00 266.347.000,00 1.670.174.000,00 1.317.937.000,00
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 692.025.000,00 484.826.000,00 90.188.000,00 1.485.047.000,00 818.180.000,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 543.751.000,00 371.858.000,00 169.897.000,00 1.056.270.000,00 779.845.000,00
NET FAALİYET KARI/ZARARI -455.487.000,00 -342.985.000,00 6.262.000,00 -871.143.000,00 -280.088.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR -1.388.000,00 0,00 0,00 -767.000,00 -767.000,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z -456.875.000,00 -342.985.000,00 6.262.000,00 -871.910.000,00 -280.855.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 33.238.000,00 33.329.000,00 3.953.000,00 -18.715.000,00 -5.059.000,00
Cari Vergi Karşılığı 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 33.197.000,00 33.329.000,00 3.953.000,00 -18.715.000,00 -5.059.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z -490.113.000,00 -376.314.000,00 2.309.000,00 -853.195.000,00 -275.796.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 63.744.000,00 63.744.000,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 63.744.000,00 63.744.000,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 63.744.000,00 63.744.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 63.744.000,00 63.744.000,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI -490.113.000,00 -376.314.000,00 2.309.000,00 -789.451.000,00 -212.052.000,00
Grubun Karı/Zararı (-) -489.101.000,00 -376.066.000,00 -1.182.000,00 -825.811.000,00 -256.622.000,00
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) -1.012.000,00 -248.000,00 3.491.000,00 36.360.000,00 44.570.000,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -540,00 -420,00 -1,30 -920,00 -290,00
Bilanço Tablosu 2015-9 2015-6 2015-3 2014-12 2014-9
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 325.914.000,00 349.358.000,00 1.415.306.000,00 1.631.870.000,00 1.663.587.000,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 27.220.000,00 13.917.000,00 25.863.000,00 18.453.000,00 19.799.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 27.220.000,00 13.917.000,00 25.863.000,00 18.453.000,00 19.799.000,00
Devlet Borçlanma Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 6.843.000,00 8.050.000,00 8.446.000,00 7.097.000,00 6.461.000,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 20.377.000,00 5.867.000,00 17.417.000,00 10.362.000,00 12.339.000,00
Diğer Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 994.000,00 999.000,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANKALAR 1.046.987.000,00 1.322.154.000,00 439.400.000,00 866.196.000,00 427.119.000,00
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 281.219.000,00 645.882.000,00 622.725.000,00 760.677.000,00 1.089.765.000,00
KREDİLER VE ALACAKLAR 6.501.544.000,00 7.073.893.000,00 8.164.532.000,00 9.059.726.000,00 11.879.625.000,00
Krediler ve Alacaklar 5.521.627.000,00 6.116.430.000,00 7.258.709.000,00 8.197.045.000,00 10.492.209.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 117.267.000,00 143.288.000,00 109.675.000,00 122.014.000,00 193.446.000,00
Diğer 5.404.360.000,00 5.973.142.000,00 7.149.034.000,00 8.075.031.000,00 10.298.763.000,00
Takipteki Krediler 2.175.191.000,00 2.005.765.000,00 1.843.760.000,00 1.784.640.000,00 2.113.145.000,00
Özel Karşılıklar (-) 1.195.274.000,00 1.048.302.000,00 937.937.000,00 921.959.000,00 725.729.000,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 10.243.000,00 10.203.000,00 5.080.000,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 98.413.000,00 4.719.000,00 4.211.000,00 7.089.000,00 85.396.000,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 93.694.000,00 0,00 0,00 0,00 78.276.000,00
Konsolide Edilmeyenler 4.719.000,00 4.719.000,00 4.211.000,00 7.089.000,00 7.120.000,00
Mali İştirakler 4.719.000,00 4.719.000,00 4.211.000,00 7.089.000,00 7.120.000,00
Mali Olmayan İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 123.314.000,00 123.314.000,00 98.786.000,00 88.124.000,00 66.942.000,00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 123.314.000,00 123.314.000,00 98.786.000,00 88.124.000,00 66.942.000,00
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 278.123.000,00 287.844.000,00 322.609.000,00 347.261.000,00 400.778.000,00
Finansal Kiralama Alacakları 305.220.000,00 321.312.000,00 364.902.000,00 397.926.000,00 461.940.000,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 27.097.000,00 33.468.000,00 42.293.000,00 50.665.000,00 61.162.000,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 64.253.000,00 70.618.000,00 86.138.000,00 89.939.000,00 126.373.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 17.033.000,00 17.533.000,00 18.452.000,00 19.539.000,00 20.236.000,00
Şerefiye 4.111.000,00 4.111.000,00 4.111.000,00 4.111.000,00 4.111.000,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 189.000,00 190.000,00 29.464.000,00 29.772.000,00 29.943.000,00
VERGİ VARLIĞI 19.469.000,00 19.335.000,00 50.353.000,00 51.778.000,00 37.716.000,00
Cari Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.469.000,00 19.335.000,00 50.353.000,00 51.778.000,00 37.514.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 119.960.000,00 187.580.000,00 204.732.000,00 192.148.000,00 107.100.000,00
Satış Amaçlı 119.960.000,00 187.580.000,00 204.732.000,00 192.148.000,00 107.100.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER AKTİFLER 556.092.000,00 565.578.000,00 644.346.000,00 649.341.000,00 631.639.000,00
AKTİF TOPLAMI 9.469.973.000,00 10.692.118.000,00 12.131.997.000,00 13.811.913.000,00 16.586.018.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLANAN FONLAR 5.687.727.000,00 6.494.453.000,00 7.358.210.000,00 8.685.062.000,00 9.815.020.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu 183.651.000,00 280.457.000,00 268.704.000,00 262.529.000,00 277.246.000,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 998.000,00 4.785.000,00 976.000,00 1.423.000,00 17.237.000,00
ALINAN KREDİLER 324.147.000,00 476.974.000,00 683.745.000,00 1.174.780.000,00 1.679.112.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 21.807.000,00 269.040.000,00 370.118.000,00 303.131.000,00 663.844.000,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUHTELİF BORÇLAR 353.070.000,00 353.380.000,00 460.018.000,00 397.447.000,00 494.648.000,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 286.298.000,00 302.390.000,00 255.460.000,00 321.308.000,00 498.324.000,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KARŞILIKLAR 746.442.000,00 737.806.000,00 498.604.000,00 476.927.000,00 395.172.000,00
Genel Karşılıklar 124.146.000,00 118.954.000,00 111.313.000,00 120.744.000,00 127.435.000,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Karşılığı 64.869.000,00 65.515.000,00 64.958.000,00 61.304.000,00 45.967.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 179.977.000,00 165.133.000,00 152.330.000,00 155.376.000,00 149.224.000,00
Diğer Karşılıklar 377.450.000,00 388.204.000,00 170.003.000,00 139.503.000,00 72.546.000,00
VERGİ BORCU 23.243.000,00 23.853.000,00 21.466.000,00 26.152.000,00 40.065.000,00
Cari Vergi Borcu 23.241.000,00 23.853.000,00 21.466.000,00 26.152.000,00 40.065.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 762.070.000,00 685.030.000,00 653.351.000,00 591.457.000,00 570.424.000,00
ÖZKAYNAKLAR 1.264.171.000,00 1.344.407.000,00 1.830.049.000,00 1.834.226.000,00 2.412.172.000,00
Ödenmiş Sermaye 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00
Sermaye Yedekleri 250.489.000,00 250.786.000,00 13.018.000,00 18.601.000,00 17.268.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.307.000,00 3.307.000,00 3.307.000,00 3.307.000,00 3.307.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerler Değerleme Farkları 4.917.000,00 5.214.000,00 -3.517.000,00 2.363.000,00 146.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 242.265.000,00 242.265.000,00 12.931.000,00 12.931.000,00 12.931.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 297.000,00 0,00 884.000,00
Kar Yedekleri 1.654.646.000,00 1.635.246.000,00 1.623.602.000,00 1.626.613.000,00 1.627.560.000,00
Yasal Yedekler 98.608.000,00 98.607.000,00 98.572.000,00 98.572.000,00 98.572.000,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 1.486.366.000,00 1.486.317.000,00 1.485.681.000,00 1.485.648.000,00 1.482.015.000,00
Diğer Kar Yedekleri 69.672.000,00 50.322.000,00 39.349.000,00 42.393.000,00 46.973.000,00
Kar veya Zarar -1.563.875.000,00 -1.465.300.000,00 -856.114.000,00 -850.007.000,00 -278.006.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -1.074.774.000,00 -1.089.234.000,00 -854.932.000,00 -24.196.000,00 -21.384.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -489.101.000,00 -376.066.000,00 -1.182.000,00 -825.811.000,00 -256.622.000,00
Azınlık Payları 22.911.000,00 23.675.000,00 149.543.000,00 139.019.000,00 145.350.000,00
PASİF TOPLAMI 9.469.973.000,00 10.692.118.000,00 12.131.997.000,00 13.811.913.000,00 16.586.018.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi