Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ASUZU
Sektör Hafif Kamyon, Kamyonet, Minibüs üretimi
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No 58 Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İstanbul
Telefon (0262) 658 85 58
Faks (0262) 658 85 56
Web http://www.anadoluisuzu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 46.535.401,12 55,40
ISUZU MOTORS LİMİTED 14.275.508,76 16,99
ITOCHU CORPORATİON 7.948.322,43 9,46
DİĞER 15.240.767,69 18,15
Toplam 84.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANT SINAİ VE TİCARİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 716.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
18.05.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,30
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
28.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,46
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
14.05.2004 Bölünme 1,01
30.04.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
28.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
14.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.11.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 13,00
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.485.419.139,00 873.729.667,00 382.300.939,00 1.241.213.253,00 693.544.589,00
Satışların Maliyeti (-) -1.199.247.320,00 -695.059.572,00 -300.832.016,00 -989.548.126,00 -563.764.245,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 286.171.819,00 178.670.095,00 81.468.923,00 251.665.127,00 129.780.344,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 286.171.819,00 178.670.095,00 81.468.923,00 251.665.127,00 129.780.344,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -56.191.712,00 -37.525.224,00 -18.546.479,00 -75.551.728,00 -49.772.182,00
Pazarlama Giderleri (-) -97.996.389,00 -62.634.557,00 -29.038.578,00 -84.011.758,00 -57.427.650,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.696.118,00 -5.203.692,00 -2.624.922,00 -3.639.463,00 -2.389.765,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 41.540.606,00 35.145.487,00 21.812.959,00 69.499.080,00 70.279.829,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -57.827.569,00 -53.494.876,00 -28.294.932,00 -85.520.676,00 -84.090.459,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 108.000.637,00 54.957.233,00 24.776.971,00 72.440.582,00 6.380.117,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 384.471,00 382.776,00 778,00 4.793.371,00 171.648,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -2.271,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 108.385.108,00 55.340.009,00 24.777.749,00 77.231.682,00 6.551.765,00
Finansman gelirleri 92.289.281,00 68.612.890,00 50.204.616,00 175.027.652,00 124.283.477,00
Finansman Giderleri (-) -162.539.877,00 -108.960.674,00 -66.762.856,00 -251.726.783,00 -183.198.765,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 38.134.512,00 14.992.225,00 8.219.509,00 532.551,00 -52.363.523,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.140.179,00 7.714.560,00 -617.840,00 13.115.767,00 16.063.478,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -719.274,00 -387.540,00 -235.067,00 -474.554,00 -330.785,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.859.453,00 8.102.100,00 -382.773,00 13.590.321,00 16.394.263,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 40.274.691,00 22.706.785,00 7.601.669,00 13.648.318,00 -36.300.045,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 40.274.691,00 22.706.785,00 7.601.669,00 13.648.318,00 -36.300.045,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 40.274.691,00 22.706.785,00 7.601.669,00 13.648.318,00 -36.300.045,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,48 0,27 0,09 0,16 -0,43
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.463.347.020,00 1.263.720.799,00 1.043.688.664,00 1.149.598.287,00 1.020.728.576,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 439.733.169,00 234.443.620,00 120.030.905,00 267.087.823,00 265.934.261,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 366.803.604,00 466.466.618,00 347.979.284,00 424.999.147,00 297.450.407,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.636.742,00 9.197.899,00 45.223.712,00 36.479.657,00 16.023.315,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 363.166.862,00 457.268.719,00 302.755.572,00 388.519.490,00 281.427.092,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.288.849,00 10.353.500,00 2.755.812,00 3.897.560,00 4.496.996,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.288.849,00 10.353.500,00 2.755.812,00 3.897.560,00 4.496.996,00
Türev Araçlar 2.577.868,00 9.766.091,00 11.491.146,00 53.132,00 16.864.709,00
Stoklar 542.292.527,00 451.707.009,00 475.020.740,00 390.663.282,00 363.091.533,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 46.321.156,00 53.529.646,00 44.858.086,00 17.834.671,00 28.712.320,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 249.124,00 124.298,00 836.606,00 728.276,00 570.119,00
Diğer Dönen Varlıklar 61.080.723,00 37.330.017,00 40.716.085,00 44.334.396,00 43.608.231,00
ARA TOPLAM 1.463.347.020,00 1.263.720.799,00 1.043.688.664,00 1.149.598.287,00 1.020.728.576,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 815.733.722,00 808.234.160,00 781.971.585,00 779.795.941,00 764.711.668,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 568.067.441,00 568.088.907,00 566.837.831,00 567.988.122,00 561.799.883,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 568.067.441,00 0,00 566.837.831,00 0,00 561.799.883,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 206.645.200,00 191.941.323,00 180.243.697,00 173.400.714,00 158.508.707,00
- Şerefiye 2.340.995,00 2.340.995,00 2.340.995,00 0,00 2.340.995,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 204.304.205,00 189.600.328,00 177.902.702,00 0,00 156.167.712,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.918.076,00 0,00 3.548.869,00 5.815.424,00 9.163.448,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.631.887,00 35.874.534,00 27.122.064,00 27.772.434,00 30.271.147,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.279.080.742,00 2.071.954.959,00 1.825.660.249,00 1.929.394.228,00 1.785.440.244,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.223.001.514,00 1.061.409.344,00 968.895.920,00 1.030.954.848,00 928.342.009,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 55.941.004,00 135.843.495,00 293.179.462,00 335.847.784,00 402.620.761,00
- Banka Kredileri 55.941.004,00 135.843.495,00 293.179.462,00 335.847.784,00 402.620.761,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 209.686.916,00 186.620.316,00 112.468.445,00 24.682.175,00 50.700.255,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.618.904,00 3.992.177,00 3.270.848,00 3.596.058,00 2.657.560,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 751.282.356,00 588.527.780,00 503.685.309,00 526.584.529,00 404.946.656,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 440.236.722,00 410.568.629,00 285.466.679,00 295.508.402,00 257.308.593,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 311.045.634,00 177.959.151,00 218.218.630,00 231.076.127,00 147.638.063,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.517.194,00 8.392.881,00 7.081.856,00 13.285.626,00 13.626.663,00
Diğer Borçlar 1.281.453,00 2.452.197,00 1.002.350,00 2.672.811,00 6.336.390,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.109,00 9.109,00 9.109,00 9.109,00 9.109,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.272.344,00 2.443.088,00 993.241,00 2.663.702,00 6.327.281,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 112.438.957,00 94.804.524,00 18.183.437,00 66.626.901,00 15.178.060,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 68.169.530,00 40.190.706,00 27.834.247,00 35.246.768,00 31.178.099,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.780.337,00 7.859.306,00 3.936.878,00 11.131.670,00 6.977.410,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 56.389.193,00 32.331.400,00 23.897.369,00 24.115.098,00 24.200.689,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 440.658.008,00 412.692.301,00 272.945.744,00 323.292.851,00 330.523.580,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 382.095.400,00 351.845.920,00 213.654.714,00 268.030.070,00 274.805.475,00
Banka Kredileri 378.084.666,00 346.969.405,00 211.710.435,00 265.620.743,00 271.376.780,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.010.734,00 4.876.515,00 1.944.279,00 2.409.327,00 3.428.695,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 36.318.440,00 36.171.578,00 33.250.716,00 32.134.270,00 30.789.768,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.318.440,00 36.171.578,00 33.250.716,00 32.134.270,00 30.789.768,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.663.659.522,00 1.474.101.645,00 1.241.841.664,00 1.354.247.699,00 1.258.865.589,00
Ö Z K A Y N A K L A R 615.421.220,00 597.853.314,00 583.818.585,00 575.146.529,00 526.574.655,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 615.421.220,00 597.853.314,00 583.818.585,00 575.146.529,00 526.574.655,00
Ödenmiş Sermaye 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.149.426,00 30.149.426,00 30.149.426,00 30.149.426,00 30.149.426,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 404.179.620,00 404.179.620,00 405.250.007,00 404.179.620,00 405.556.109,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 404.179.620,00 404.179.620,00 405.250.007,00 404.179.620,00 405.556.109,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.193.425,00 -13.193.425,00 -12.123.038,00 -13.193.425,00 -11.816.936,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.784.678,00 23.784.678,00 23.784.678,00 23.784.678,00 23.784.678,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.032.805,00 33.032.805,00 33.032.805,00 19.384.487,00 19.384.487,00
Net Dönem Karı/Zararı 40.274.691,00 22.706.785,00 7.601.669,00 13.648.318,00 -36.300.045,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.279.080.742,00 2.071.954.959,00 1.825.660.249,00 1.929.394.228,00 1.785.440.244,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi