Geri Dön

ASTOR | Astor Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,20
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 21,04
BIST-100'deki Ağırlığı 1,03
F/K Oranı 33,09
Piyasa Değ. / Defter Değ. 16,31
Dibe Uzaklık 21,04
Piyasa Değeri (USD) 4.019.124.265,85
Piyasa Değeri (TL) 124.750.000.000,00
Özsermaye (TL) 7.649.441.833,00
Sermaye (TL) 998.000.000,00
Net Kar (TL) 3.769.924.160,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ASTOR
Sektör
Adres ALCI OSB MAHALLESİ 2001 CADDE A BLOK NO:5/A SİNCAN / ANKARA
Telefon 03122670156
Faks 03122670034
Web www.astoras.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FERİDUN GEÇGEL 788.000.000,00 78,96
TOPLAM 998.000.000,00 100,00
DİĞER 210.000.000,00 21,04
Toplam 1.996.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.882.635.830,00 4.691.966.560,00 1.893.821.925,00 7.392.433.448,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -5.468.552.326,00 -2.875.571.828,00 -1.313.214.928,00 -4.906.914.702,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.414.083.504,00 1.816.394.732,00 580.606.997,00 2.485.518.746,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.414.083.504,00 1.816.394.732,00 580.606.997,00 2.485.518.746,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -142.722.521,00 -85.189.509,00 -36.489.484,00 -67.521.302,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -370.422.630,00 -190.451.603,00 -85.938.818,00 -304.665.418,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -42.425.083,00 -27.714.207,00 -7.063.959,00 -28.709.210,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 918.499.071,00 651.195.480,00 116.085.287,00 600.298.061,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -679.373.811,00 -418.668.031,00 -78.402.134,00 -492.391.344,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.097.638.530,00 1.745.566.862,00 488.797.889,00 2.192.529.533,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 377.891.693,00 135.263.176,00 32.945.232,00 118.253.213,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -21.838.317,00 -29.035,00 -29.035,00 -10.106.484,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.453.691.906,00 1.880.801.003,00 521.714.086,00 2.300.676.262,00 0,00
Finansman Gelirleri 533.434.323,00 302.005.200,00 51.467.904,00 35.678.585,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -317.455.912,00 -243.641.470,00 -97.821.402,00 -358.013.756,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.669.670.317,00 1.939.164.733,00 475.360.588,00 1.978.341.091,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -626.463.600,00 -324.244.122,00 -22.134.259,00 -151.331.680,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -628.809.137,00 -311.531.621,00 -65.324.462,00 -253.435.170,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.345.537,00 -12.712.501,00 43.190.203,00 102.103.490,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.043.206.717,00 1.614.920.611,00 453.226.329,00 1.827.009.411,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.043.206.717,00 1.614.920.611,00 453.226.329,00 1.827.009.411,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.043.206.717,00 1.614.920.611,00 453.226.329,00 1.827.009.411,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 49.517.402,00 5.809.287,00 10.442.149,00 385.281.939,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 14.036.054,00 0,00 388.968.942,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -7.723.354,00 -10.283.457,00 0,00 -4.608.753,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 57.240.756,00 2.056.690,00 10.442.149,00 921.750,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 49.517.402,00 5.809.287,00 10.442.149,00 385.281.939,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.092.724.119,00 1.620.729.898,00 463.668.478,00 2.212.291.350,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -4.492.380,00 921.750,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 9.977.538.488,00 8.137.413.644,00 6.869.505.689,00 5.028.939.108,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.234.343.696,00 1.934.000.187,00 1.565.859.895,00 143.100.915,00 0,00
Finansal Yatırımlar 1.748.555.877,00 423.782.165,00 711.026.301,00 371.983.256,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.104.999.545,00 3.167.567.399,00 2.400.530.988,00 2.578.114.082,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 80.013.034,00 72.690.303,00 33.976.630,00 28.037.911,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.024.986.511,00 3.094.877.096,00 2.366.554.358,00 2.550.076.171,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 152.655.514,00 115.393.630,00 147.534.252,00 149.055.775,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 115.393.630,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 152.655.514,00 0,00 147.534.252,00 149.055.775,00 0,00
Türev Araçlar 76.823.350,00 56.626.550,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.282.326.788,00 1.397.634.833,00 1.199.145.368,00 1.201.416.720,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.375.935.356,00 1.040.886.359,00 825.925.868,00 584.590.901,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.898.362,00 1.522.521,00 19.483.017,00 677.459,00 0,00
ARA TOPLAM 9.977.538.488,00 8.137.413.644,00 6.869.505.689,00 5.028.939.108,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.274.555.100,00 1.900.921.315,00 1.475.892.204,00 1.389.019.967,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.214.564.752,00 975.750.333,00 907.049.735,00 886.361.012,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 324.845.490,00 246.722.368,00 188.824.027,00 194.066.777,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 324.845.490,00 0,00 0,00 88.722.330,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 399.503.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 290.052.133,00 233.846.083,00 288.590.572,00 230.465.840,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.252.093.588,00 10.038.334.959,00 8.345.397.893,00 6.417.959.075,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.456.690.100,00 3.690.060.913,00 3.156.867.448,00 2.927.516.287,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 329.861.765,00 514.341.259,00 771.427.842,00 1.012.762.245,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 165.187.094,00 154.774.951,00 119.719.592,00 113.227.638,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.215.501.933,00 981.721.783,00 644.371.344,00 946.924.045,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 39.649.510,00 7.000.000,00 36.351.966,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.215.501.933,00 942.072.273,00 637.371.344,00 910.572.079,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.707.986,00 49.214.158,00 46.671.131,00 28.388.690,00 0,00
Diğer Borçlar 600.882,00 600.882,00 475.177.797,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 600.882,00 600.882,00 475.177.797,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.216.288.001,00 1.735.778.512,00 809.483.992,00 617.896.471,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 273.969.975,00 144.776.543,00 63.399.851,00 79.648.037,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 17.071.488,00 12.161.529,00 10.083.795,00 7.966.390,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.768.088,00 11.858.129,00 9.780.395,00 7.554.114,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 303.400,00 303.400,00 303.400,00 412.276,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 190.500.976,00 96.691.296,00 216.532.104,00 120.702.771,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 145.961.655,00 170.826.434,00 168.144.253,00 179.576.099,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 123.161.571,00 148.964.914,00 152.107.409,00 159.475.205,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.800.084,00 21.861.520,00 16.036.844,00 20.100.894,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.800.084,00 21.861.520,00 16.036.844,00 20.100.894,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.602.651.755,00 3.860.887.347,00 3.325.011.701,00 3.107.092.386,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.649.441.833,00 6.177.447.612,00 5.020.386.192,00 3.310.866.689,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.649.441.833,00 6.177.447.612,00 5.020.386.192,00 3.310.866.689,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 998.000.000,00 998.000.000,00 998.000.000,00 850.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.625.826.355,00 1.625.826.355,00 1.625.826.355,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 459.252.947,00 415.544.832,00 420.177.693,00 409.735.544,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 459.252.947,00 415.544.832,00 420.177.693,00 409.735.544,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.553.226,00 -10.601.309,00 -5.968.448,00 -2.374.543,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 167.067.671,00 167.067.671,00 167.067.671,00 52.168.495,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.356.088.143,00 1.356.088.143,00 1.356.088.144,00 171.953.239,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.043.206.717,00 1.614.920.611,00 453.226.329,00 1.827.009.411,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.252.093.588,00 10.038.334.959,00 8.345.397.893,00 6.417.959.075,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi