Geri Dön

ASTOR | Astor Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,21
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 21,04
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı 21,79
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,01
Dibe Uzaklık 21,04
Piyasa Değeri (USD) 3.131.853.233,04
Piyasa Değeri (TL) 102.794.000.000,00
Özsermaye (TL) 14.661.392.554,00
Sermaye (TL) 998.000.000,00
Net Kar (TL) 4.716.768.522,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ASTOR
Sektör ŞIRKET, ENDÜSTRI TESISLERININ VE ELEKTRIK ÜRETIM, ILETIM VE DAĞITIM ENERJI VE SEKTÖRLERININ IHTIYACI OLAN TRANSFORMATÖRLER ILE ORTA VE YÜKSEK GERILIM ANAHTARLAMA ÜRÜNLERI ÜRETIMI GERÇEKLEŞTIRMEKTEDIR. BU ÜRETIMLERI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN GEREKLI MAKINE, TEÇHIZAT, HAMMADDE, MAMUL VE YARI MAMULLERIN ITHALATI, IHRACATI, ALIMI VE SATIMI FAALIYETLERINI DE YERINE GETIRMEKTEDIR. AYRICA, ŞIRKET ÜRETTIĞI ÜRÜNLERIN SATIŞ SONRASI HIZMETLER KAPSAMINDA SAHA KURULUMLARININ YAPILMASI, DEVREYE ALINMASI, SAHA TEST HIZMETLERINI VERMEKTEDIR.
Adres ALCI OSB MAHALLESİ 2001 CADDE A BLOK NO:5/A SİNCAN / ANKARA
Telefon 03122670156
Faks 03122670034
Web www.astoras.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASTOR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 49.950.000,00 5,01
FERİDUN GEÇGEL 708.150.000,00 70,96
TOPLAM 998.000.000,00 100,00
DİĞER 239.900.000,00 24,03
Toplam 1.996.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
02.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.803.349.342,00 16.914.388.252,00 8.882.635.830,00 4.691.966.560,00 1.893.821.925,00
Satışların Maliyeti (-) 3.803.729.763,00 10.437.034.178,00 5.468.552.326,00 2.875.571.828,00 -1.313.214.928,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.999.619.579,00 6.477.354.074,00 3.414.083.504,00 1.816.394.732,00 580.606.997,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.999.619.579,00 6.477.354.074,00 3.414.083.504,00 1.816.394.732,00 580.606.997,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 110.910.952,00 247.283.632,00 142.722.521,00 85.189.509,00 -36.489.484,00
Pazarlama Giderleri (-) 390.233.561,00 676.520.535,00 370.422.630,00 190.451.603,00 -85.938.818,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 24.692.613,00 71.333.541,00 42.425.083,00 27.714.207,00 -7.063.959,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 507.384.303,00 1.306.435.355,00 918.499.071,00 651.195.480,00 116.085.287,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 554.941.744,00 1.266.652.326,00 679.373.811,00 418.668.031,00 -78.402.134,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.426.225.012,00 5.521.999.395,00 3.097.638.530,00 1.745.566.862,00 488.797.889,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 393.634.168,00 552.161.648,00 377.891.693,00 135.263.176,00 32.945.232,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 182.687.684,00 284.986.073,00 21.838.317,00 29.035,00 -29.035,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.637.171.496,00 5.789.174.970,00 3.453.691.906,00 1.880.801.003,00 521.714.086,00
Finansman gelirleri 135.210.869,00 1.020.143.636,00 533.434.323,00 302.005.200,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 60.869.435,00 841.015.588,00 317.455.912,00 243.641.470,00 -97.821.402,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.144.365.125,00 5.234.210.284,00 3.669.670.317,00 1.939.164.733,00 475.360.588,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 572.697.153,00 635.883.405,00 626.463.600,00 324.244.122,00 -22.134.259,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 229.533.306,00 796.568.407,00 628.809.137,00 311.531.621,00 -65.324.462,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 343.163.847,00 -160.685.002,00 -2.345.537,00 12.712.501,00 43.190.203,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 571.667.972,00 4.598.326.879,00 3.043.206.717,00 1.614.920.611,00 453.226.329,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 571.667.972,00 4.598.326.879,00 3.043.206.717,00 1.614.920.611,00 453.226.329,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 571.667.972,00 4.598.326.879,00 3.043.206.717,00 1.614.920.611,00 453.226.329,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 5.733.017,00 -141.097.878,00 49.517.402,00 5.809.287,00 10.442.149,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -127.784.623,00 0,00 14.036.054,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 7.644.023,00 -15.117.457,00 -7.723.354,00 -10.283.457,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.911.006,00 -3.779.364,00 -57.240.756,00 -2.056.690,00 10.442.149,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 1.911.006,00 -3.779.364,00 0,00 0,00 -4.492.380,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 5.733.017,00 -141.097.878,00 49.517.402,00 5.809.287,00 10.442.149,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 577.400.989,00 4.457.229.001,00 3.092.724.119,00 1.620.729.898,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 577.400.989,00 4.457.229.001,00 3.092.724.119,00 1.620.729.898,00 463.668.478,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 51.467.904,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 14.726.371.705,00 13.034.364.802,00 9.977.538.488,00 8.137.413.644,00 6.869.505.689,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.689.379.079,00 1.682.481.963,00 1.234.343.696,00 1.934.000.187,00 1.565.859.895,00
Finansal Yatırımlar 2.862.880.756,00 1.399.903.757,00 1.748.555.877,00 423.782.165,00 711.026.301,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.300.469.156,00 5.928.750.943,00 4.104.999.545,00 3.167.567.399,00 2.400.530.988,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 106.630.497,00 282.011.256,00 80.013.034,00 72.690.303,00 33.976.630,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.193.838.659,00 5.646.739.687,00 4.024.986.511,00 3.094.877.096,00 2.366.554.358,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 113.293.318,00 77.579.520,00 152.655.514,00 115.393.630,00 147.534.252,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 115.393.630,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 113.293.318,00 77.579.520,00 152.655.514,00 0,00 147.534.252,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 76.823.350,00 56.626.550,00 0,00
Stoklar 1.749.910.806,00 1.512.236.478,00 1.282.326.788,00 1.397.634.833,00 1.199.145.368,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.003.738.914,00 2.432.724.485,00 1.375.935.356,00 1.040.886.359,00 825.925.868,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.799.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.699.676,00 687.656,00 1.898.362,00 1.522.521,00 19.483.017,00
ARA TOPLAM 14.726.371.705,00 13.034.364.802,00 9.977.538.488,00 8.137.413.644,00 6.869.505.689,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.934.956.526,00 5.719.483.892,00 2.274.555.100,00 1.900.921.315,00 1.475.892.204,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.239.900.479,00 2.945.986.617,00 1.214.564.752,00 975.750.333,00 907.049.735,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.344.390.102,00 1.313.779.084,00 324.845.490,00 246.722.368,00 188.824.027,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.344.390.102,00 0,00 324.845.490,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 767.296.264,00 0,00 399.503.577,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 259.459.102,00 532.229.645,00 290.052.133,00 233.846.083,00 288.590.572,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 21.661.328.231,00 18.753.848.694,00 12.252.093.588,00 10.038.334.959,00 8.345.397.893,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.831.667.240,00 6.401.232.005,00 4.456.690.100,00 3.690.060.913,00 3.156.867.448,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 705.663.913,00 873.048.389,00 329.861.765,00 514.341.259,00 771.427.842,00
- Banka Kredileri 698.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 137.654.467,00 188.974.356,00 165.187.094,00 154.774.951,00 119.719.592,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.734.164.546,00 1.685.209.908,00 1.215.501.933,00 981.721.783,00 644.371.344,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.805.038,00 34.678.633,00 0,00 39.649.510,00 7.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.731.359.508,00 1.650.531.275,00 1.215.501.933,00 942.072.273,00 637.371.344,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 134.499.652,00 51.362.434,00 47.707.986,00 49.214.158,00 46.671.131,00
Diğer Borçlar 882,00 882,00 600.882,00 600.882,00 475.177.797,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 882,00 882,00 600.882,00 600.882,00 475.177.797,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.630.462.691,00 3.328.147.520,00 2.216.288.001,00 1.735.778.512,00 809.483.992,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 225.022.144,00 0,00 273.969.975,00 144.776.543,00 63.399.851,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 29.931.238,00 13.582.211,00 17.071.488,00 12.161.529,00 10.083.795,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.044.138,00 11.695.111,00 16.768.088,00 11.858.129,00 9.780.395,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.887.100,00 1.887.100,00 303.400,00 303.400,00 303.400,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 234.267.707,00 260.906.305,00 190.500.976,00 96.691.296,00 216.532.104,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 168.268.437,00 113.802.567,00 145.961.655,00 170.826.434,00 168.144.253,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 130.781.878,00 85.152.620,00 123.161.571,00 148.964.914,00 152.107.409,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 37.486.559,00 28.649.947,00 22.800.084,00 21.861.520,00 16.036.844,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.486.559,00 28.649.947,00 22.800.084,00 21.861.520,00 16.036.844,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.999.935.677,00 6.515.034.572,00 4.602.651.755,00 3.860.887.347,00 3.325.011.701,00
Ö Z K A Y N A K L A R 14.661.392.554,00 12.238.814.122,00 7.649.441.833,00 6.177.447.612,00 5.020.386.192,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.661.392.554,00 12.238.814.122,00 7.649.441.833,00 6.177.447.612,00 5.020.386.192,00
Ödenmiş Sermaye 998.000.000,00 998.000.000,00 998.000.000,00 998.000.000,00 998.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.358.070.553,00 1.049.684.832,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.870.679.286,00 1.625.826.355,00 1.625.826.355,00 1.625.826.355,00 1.625.826.355,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 619.739.061,00 533.888.144,00 459.252.947,00 415.544.832,00 420.177.693,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 620.025.859,00 533.888.144,00 459.252.947,00 415.544.832,00 420.177.693,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.303.151,00 -17.413.637,00 -8.553.226,00 -10.601.309,00 -5.968.448,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -286.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -1.975.162,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 364.403.299,00 365.396.367,00 167.067.671,00 167.067.671,00 167.067.671,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.878.832.383,00 3.069.666.707,00 1.356.088.143,00 1.356.088.143,00 1.356.088.144,00
Net Dönem Karı/Zararı 571.667.972,00 4.598.326.879,00 3.043.206.717,00 1.614.920.611,00 453.226.329,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 21.661.328.231,00 18.753.848.694,00 12.252.093.588,00 10.038.334.959,00 8.345.397.893,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi