Geri Dön

ARMDA | Armada Bilgisayar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ARMDA
Sektör Bilgisayar donanım ve yazılım ürünlerinin pazarlama satış ve dağıtımı
Adres Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi 10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Telefon (0212) 467 38 00
Faks (0212) 493 00 82
Web www.armada.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
APTEC HOLDİNGS LİMİTED 21.980.144,52 91,58
TOPLAM 24.000.000,00 100,00
DİĞER 2.019.855,48 8,42
Toplam 48.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.07.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.448.872.898,00 4.582.376.584,00 2.936.759.235,00 1.876.270.604,00 982.240.717,00
Satışların Maliyeti (-) -1.369.632.293,00 -4.375.980.027,00 -2.803.249.489,00 -1.791.366.286,00 -941.370.436,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 79.240.605,00 206.396.557,00 133.509.746,00 84.904.318,00 40.870.281,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 79.240.605,00 206.396.557,00 133.509.746,00 84.904.318,00 40.870.281,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.356.073,00 -42.929.402,00 -30.492.783,00 -18.646.039,00 -7.249.774,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.731.199,00 -38.950.856,00 -27.338.817,00 -17.400.255,00 -8.104.367,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33.391.080,00 48.936.351,00 51.605.724,00 44.580.554,00 31.421.955,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -41.923.740,00 -72.539.554,00 -49.621.074,00 -44.004.906,00 -35.860.701,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 40.620.673,00 100.913.096,00 77.662.796,00 49.433.672,00 21.077.394,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 40.620.673,00 100.913.096,00 77.662.796,00 49.433.672,00 21.077.394,00
Finansman Gelirleri 21.703.946,00 74.190.430,00 25.001.803,00 20.299.486,00 19.143.122,00
Finansman Giderleri (-) -26.551.718,00 -99.806.733,00 -42.820.658,00 -30.145.741,00 -19.153.619,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 35.772.901,00 75.296.793,00 59.843.941,00 39.587.417,00 21.066.897,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -24.557.063,00 -89.840.588,00 -34.637.769,00 -25.196.244,00 -12.871.567,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -23.861.744,00 -85.201.157,00 -38.598.847,00 -26.645.230,00 -10.041.627,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -695.319,00 -4.639.431,00 3.961.078,00 1.448.986,00 -2.829.940,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.215.838,00 -14.543.795,00 25.206.172,00 14.391.173,00 8.195.330,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.215.838,00 -14.543.795,00 25.206.172,00 14.391.173,00 8.195.330,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 9.665.490,00 2.157.538,00 2.899.271,00 1.899.926,00 452.216,00
- Ana Ortaklık Payları 1.550.348,00 -16.701.333,00 22.306.901,00 12.491.247,00 7.743.114,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,01 0,01 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 79.851.992,00 280.511.376,00 76.050.446,00 68.489.928,00 48.550.516,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 79.851.992,00 280.511.376,00 76.050.446,00 68.489.928,00 48.550.516,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 79.851.992,00 280.511.376,00 76.050.446,00 68.489.928,00 48.550.516,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 91.067.830,00 265.967.581,00 101.256.618,00 82.881.101,00 56.745.846,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.917.557.211,00 3.110.246.573,00 1.816.655.718,00 1.671.906.653,00 1.821.465.941,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 119.294.571,00 105.808.907,00 30.917.682,00 35.982.013,00 45.171.645,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.304.631.789,00 2.545.883.352,00 1.514.356.993,00 1.344.606.732,00 1.470.313.393,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.408.312,00 31.914.642,00 780.266,00 354.949,00 295.636,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.275.223.477,00 2.513.968.710,00 1.513.576.727,00 1.344.251.783,00 1.470.017.757,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 438.721,00 534.763,00 543.751,00 565.236,00 571.258,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 438.721,00 534.763,00 543.751,00 565.236,00 571.258,00
Türev Araçlar 3.516,00 5.282.227,00 0,00 280.390,00 3.164.638,00
Stoklar 473.174.442,00 445.316.838,00 242.290.986,00 258.968.898,00 265.209.374,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.754.119,00 4.531.785,00 26.577.849,00 29.565.667,00 35.182.324,00
ARA TOPLAM 2.914.297.158,00 3.107.357.872,00 1.814.687.261,00 1.669.968.936,00 1.819.612.632,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.260.053,00 2.888.701,00 1.968.457,00 1.937.717,00 1.853.309,00
DURAN VARLIKLAR 20.911.628,00 20.290.995,00 25.410.636,00 23.355.507,00 19.422.804,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 12.709.317,00 11.674.479,00 7.793.840,00 8.208.175,00 8.191.010,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 377.559,00 336.196,00 251.946,00 270.506,00 280.237,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 377.559,00 336.196,00 251.946,00 270.506,00 280.237,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 10.279.036,00 7.618.142,00 2.942.649,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.938.468.839,00 3.130.537.568,00 1.842.066.354,00 1.695.262.160,00 1.840.888.745,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.444.458.793,00 1.816.809.238,00 1.156.771.779,00 1.032.333.225,00 1.213.748.736,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.336.697,00 17.517.925,00 178.085.736,00 58.029.962,00 36.532.830,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 155.638.404,00 153.215.491,00 146.548.222,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.391.197.648,00 1.682.260.313,00 792.074.559,00 785.396.087,00 1.002.775.852,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.774.765,00 4.401.755,00 17.259.527,00 42.485.545,00 32.878.591,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.379.422.883,00 1.677.858.558,00 774.815.032,00 742.910.542,00 969.897.261,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.119.303,00 50.284.031,00 12.351.695,00 16.415.021,00 8.999.299,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.315.726,00 6.424.615,00 4.089.070,00 4.598.289,00 3.453.962,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.315.726,00 6.424.615,00 4.089.070,00 4.598.289,00 3.453.962,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.489.419,00 60.322.354,00 14.474.517,00 14.678.375,00 15.438.571,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 783.087.137,00 693.873.251,00 230.150.459,00 226.160.336,00 216.506.665,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 778.330.358,00 690.218.700,00 227.495.586,00 223.757.754,00 214.458.520,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.355.528,00 6.953.727,00 6.048.735,00 5.767.468,00 5.942.264,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.697.753,00 3.514.351,00 2.654.873,00 2.402.582,00 2.048.145,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.697.753,00 3.514.351,00 2.654.873,00 2.402.582,00 2.048.145,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.059.026,00 140.200,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.227.545.930,00 2.510.682.489,00 1.386.922.238,00 1.258.493.561,00 1.430.255.401,00
Ö Z K A Y N A K L A R 710.922.909,00 619.855.079,00 455.144.116,00 436.768.599,00 410.633.344,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 689.444.984,00 608.005.981,00 444.996.782,00 427.711.969,00 403.220.788,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 599.456.403,00 519.567.748,00 317.550.315,00 310.081.156,00 290.338.108,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 599.456.403,00 519.567.748,00 317.550.315,00 310.081.156,00 290.338.108,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.343.684,00 6.343.684,00 6.343.684,00 6.343.684,00 6.343.684,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 58.103.573,00 74.804.906,00 74.804.906,00 74.804.906,00 74.804.906,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.550.348,00 -16.701.333,00 22.306.901,00 12.491.247,00 7.743.114,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21.477.925,00 11.849.098,00 10.147.334,00 9.056.630,00 7.412.556,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.938.468.839,00 3.130.537.568,00 1.842.066.354,00 1.695.262.160,00 1.840.888.745,00
- Banka Kredileri 0,00 16.012.000,00 175.476.182,00 54.816.729,00 32.617.363,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi