Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,17
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 11,44
BIST-100'deki Ağırlığı 7,61
F/K Oranı -215,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,98
Dibe Uzaklık 62,37
Piyasa Değeri (USD) 38.308.159,17
Piyasa Değeri (TL) 223.440.000,00
Özsermaye (TL) 228.951.139,00
Sermaye (TL) 24.000.000,00
Net Kar (TL) -1.035.082,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ARMDA
Sektör Bilgisayar donanım ve yazılım ürünlerinin pazarlama satış ve dağıtımı
Adres Orta Mahalle, Maltepe Caddesi, No: 10/B 34030 Bayrampasa/Istanbul
Telefon 0 212 493 00 77
Faks 0 212 493 45 01
Web http://www.armada.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
APTEC HOLDİNGS LİMİTED 20.340.413,52 84,75
DİĞER 3.659.586,48 15,25
Toplam 24.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Supernet Systems Limited 1.702,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.07.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.712.794.033,00 1.118.410.655,00 752.156.140,00 356.380.784,00 1.336.963.050,00
Satışların Maliyeti (-) -1.619.529.777,00 -1.052.212.013,00 -709.563.113,00 -335.404.278,00 -1.266.407.530,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 93.264.256,00 66.198.642,00 42.593.027,00 20.976.506,00 70.555.520,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 93.264.256,00 66.198.642,00 42.593.027,00 20.976.506,00 70.555.520,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.690.162,00 -17.264.823,00 -10.994.547,00 -5.401.900,00 -23.363.421,00
Pazarlama Giderleri (-) -20.770.562,00 -15.271.144,00 -10.356.176,00 -4.486.773,00 -17.302.403,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.970.214,00 14.945.898,00 6.426.466,00 2.763.242,00 9.297.752,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -26.028.235,00 -20.290.077,00 -8.814.465,00 -2.933.305,00 -10.507.331,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 38.745.511,00 28.318.496,00 18.854.305,00 10.917.770,00 28.680.117,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 38.745.511,00 28.318.496,00 18.854.305,00 10.917.770,00 28.680.117,00
Finansman Gelirleri 24.745.447,00 25.282.484,00 9.364.225,00 5.633.069,00 7.877.974,00
Finansman Giderleri (-) -45.592.256,00 -29.636.470,00 -12.295.340,00 -7.529.975,00 -19.643.980,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 17.898.702,00 23.964.510,00 15.923.190,00 9.020.864,00 16.914.111,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -18.577.088,00 -28.680.977,00 -11.877.093,00 -3.859.493,00 -4.361.277,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18.024.496,00 -25.573.497,00 -11.377.656,00 -4.229.397,00 -7.449.348,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -552.592,00 -3.107.480,00 -499.437,00 369.904,00 3.088.071,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -678.386,00 -4.716.467,00 4.046.097,00 5.161.371,00 12.552.834,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -678.386,00 -4.716.467,00 4.046.097,00 5.161.371,00 12.552.834,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 356.696,00 63.673,00 192.665,00 48.695,00 -88.104,00
- Ana Ortaklık Payları -1.035.082,00 -4.780.140,00 3.853.432,00 5.112.676,00 12.640.938,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 66.959.535,00 98.045.568,00 35.084.048,00 7.763.621,00 10.797.524,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 66.959.535,00 98.045.568,00 35.084.048,00 7.763.621,00 10.797.524,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 66.959.535,00 98.045.568,00 35.084.048,00 7.763.621,00 10.797.524,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 66.281.149,00 93.329.101,00 39.130.145,00 12.924.992,00 23.350.358,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 861.863.540,00 973.574.817,00 760.602.611,00 688.797.081,00 750.256.830,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 167.194.645,00 92.931.476,00 62.733.611,00 76.812.769,00 82.860.106,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 593.511.117,00 664.137.811,00 563.141.306,00 505.591.429,00 565.354.063,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 216.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 593.294.184,00 664.137.811,00 563.141.306,00 505.591.429,00 565.354.063,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 44.837,00 44.616,00 58.200,00 59.266,00 29.903,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.837,00 44.616,00 58.200,00 59.266,00 29.903,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 338.136,00 382.774,00 0,00
Stoklar 81.856.082,00 193.233.802,00 115.675.531,00 88.649.722,00 87.817.679,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.412.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.673.813,00 21.893.735,00 17.640.647,00 16.808.119,00 13.724.175,00
ARA TOPLAM 860.692.501,00 972.241.440,00 759.587.431,00 688.304.079,00 749.785.926,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.171.039,00 1.333.377,00 1.015.180,00 493.002,00 470.904,00
DURAN VARLIKLAR 11.542.265,00 11.994.353,00 11.229.457,00 9.876.259,00 9.168.819,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.336.267,00 6.375.755,00 5.048.603,00 3.892.702,00 3.786.627,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.846,00 194.861,00 152.947,00 136.401,00 142.295,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.846,00 194.861,00 152.947,00 136.401,00 142.295,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.040.152,00 5.423.737,00 6.027.907,00 5.847.156,00 5.239.897,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 873.405.805,00 985.569.170,00 771.832.068,00 698.673.340,00 759.425.649,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 444.369.911,00 608.030.958,00 477.246.104,00 442.501.899,00 519.815.462,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.712.093,00 156.309.849,00 99.527.521,00 87.903.060,00 109.673.546,00
- Banka Kredileri 18.712.093,00 156.309.849,00 99.527.521,00 87.903.060,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 402.710.579,00 425.584.557,00 361.431.405,00 342.820.053,00 393.663.836,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.203.798,00 9.818.322,00 4.902.152,00 4.933.535,00 2.231.097,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 401.506.781,00 415.766.235,00 356.529.253,00 337.886.518,00 391.432.739,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 18.631.585,00 7.476.063,00 3.714.704,00 3.177.061,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.077.009,00 2.413.225,00 1.876.862,00 1.281.513,00 2.030.811,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.077.009,00 2.413.225,00 1.876.862,00 1.281.513,00 2.030.811,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.924.028,00 4.747.879,00 6.934.253,00 6.782.569,00 10.906.049,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 199.644.830,00 121.099.196,00 92.345.904,00 80.136.534,00 76.500.272,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 198.670.019,00 120.206.663,00 91.520.571,00 79.225.220,00 75.649.928,00
Banka Kredileri 198.670.019,00 120.206.663,00 91.520.571,00 79.225.220,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 974.811,00 892.533,00 825.333,00 911.314,00 850.344,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 974.811,00 892.533,00 825.333,00 911.314,00 850.344,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 644.014.741,00 729.130.154,00 569.592.008,00 522.638.433,00 596.315.734,00
Ö Z K A Y N A K L A R 229.391.064,00 256.439.016,00 202.240.060,00 176.034.907,00 163.109.915,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 228.951.139,00 256.157.788,00 201.995.767,00 175.981.494,00 163.107.962,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00 -9.024,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 147.687.028,00 178.638.735,00 115.843.142,00 88.569.625,00 80.808.769,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 147.687.028,00 178.638.735,00 115.843.142,00 88.569.625,00 80.808.769,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.343.684,00 6.343.684,00 6.343.684,00 6.343.684,00 6.343.684,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 51.964.533,00 51.964.533,00 51.964.533,00 51.964.533,00 39.323.595,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.035.082,00 -4.780.140,00 3.853.432,00 5.112.676,00 12.640.938,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 439.925,00 281.228,00 244.293,00 53.413,00 1.953,00
TOPLAM KAYNAKLAR 873.405.805,00 985.569.170,00 771.832.068,00 698.673.340,00 759.425.649,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi