Geri Dön

ARDYZ | Ard Bilisim Teknolojileri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu ARDYZ
Sektör Bilişim teknolojileri ve buna bağlı altyapı yatırımları
Adres Koç Kuleleri Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/Ankara
Telefon 03122992595
Faks 03122992596
Web www.ardbilisim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 42.722.512,80 25,13
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 8.558.521,00 5,03
TOPLAM 170.000.000,00 100,00
DİĞER 118.718.966,20 69,84
Toplam 340.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ 2.193.000,00 51,00
AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. 3.000.000,00 100,00
ARDTECH INFORMATICS 500.000.000,00 100,00
ARDTECH LTD 60.000,00 60,00
ARGEDOR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 90.000,00 60,00
DALLMEIER TURKEY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.000.000,00 100,00
OXİVO FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. 204.000,00 51,00
OXİVO GRUP BİLİŞİM A.Ş. 25.500,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.12.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
01.12.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,12
01.09.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.140.602.425,00 572.600.160,00 254.287.823,00 88.188.825,00 555.321.383,00
Satışların Maliyeti (-) 236.366.388,00 91.642.047,00 50.764.176,00 -26.036.265,00 -206.403.924,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 904.236.037,00 480.958.113,00 203.523.647,00 62.152.560,00 348.917.459,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 904.236.037,00 480.958.113,00 203.523.647,00 62.152.560,00 348.917.459,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 52.550.961,00 21.021.485,00 11.890.984,00 -5.386.975,00 -14.343.566,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 37.252.390,00 58.037.986,00 22.957.868,00 -7.283.460,00 -34.025.719,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.364.804,00 8.571.407,00 8.889.994,00 13.600.361,00 6.177.401,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 107.874.841,00 31.240.420,00 18.640.657,00 -12.979.197,00 -10.556.950,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 726.922.649,00 379.229.629,00 158.924.132,00 50.103.289,00 296.168.625,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28.107.831,00 26.767.636,00 29.804.383,00 6.837.496,00 11.842.177,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 57.869,00 11.405.340,00 11.478.974,00 -11.147.500,00 -66.250,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 754.972.611,00 390.770.499,00 177.249.541,00 45.793.285,00 307.944.552,00
Finansman gelirleri 38.741.273,00 13.548.100,00 3.855.541,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 105.986.005,00 40.259.547,00 14.487.238,00 -3.167.538,00 -7.064.042,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 443.188.689,00 364.059.052,00 166.617.844,00 42.841.919,00 306.622.578,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -288.014,00 -7.072.225,00 -5.836.458,00 3.832.837,00 -160.763,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 138.935,00 109.829,00 80.115,00 -55.520,00 -229.259,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -426.949,00 -7.182.054,00 -5.916.573,00 3.888.357,00 68.496,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 443.476.703,00 371.131.277,00 172.454.302,00 46.674.756,00 306.461.815,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 443.476.703,00 371.131.277,00 172.454.302,00 46.674.756,00 306.461.815,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.593.621,00 -8.129.530,00 -791.827,00 1.105.129,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 428.883.082,00 379.260.807,00 173.246.129,00 45.569.627,00 306.461.815,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,60 2,18 1,01 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,60 2,18 1,01 0,27 1,80
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -492.151,00 163.835,00 -159.467,00 1.297,00 -75.001,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -492.151,00 163.835,00 -159.467,00 1.297,00 -75.001,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -492.151,00 163.835,00 -159.467,00 1.297,00 -75.001,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 442.984.552,00 371.295.112,00 172.294.835,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 442.984.552,00 371.295.112,00 172.294.835,00 46.676.053,00 306.386.814,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2,60 2,18 1,01 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 216.172,00 5.742.068,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.020.484.737,00 871.652.980,00 589.798.136,00 550.914.351,00 564.640.607,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.769.540,00 32.780.855,00 22.890.847,00 18.548.106,00 24.646.077,00
Finansal Yatırımlar 71.719.598,00 89.584.064,00 1.303,00 25.924.971,00 41.177.500,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 71.719.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 909.530.553,00 715.585.211,00 528.810.880,00 444.985.177,00 462.065.365,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 909.530.553,00 715.585.211,00 528.810.880,00 444.985.177,00 462.065.365,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 773.415,00 814.655,00 1.473.703,00 2.271.651,00 1.400.863,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 773.415,00 814.655,00 1.473.703,00 2.271.651,00 1.400.863,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.683.483,00 20.755.053,00 13.101.242,00 13.071.248,00 12.242.187,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.253.858,00 6.838.518,00 17.360.114,00 40.410.148,00 18.597.786,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.177.528,00 0,00 0,00 14.218.484,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.754.290,00 5.294.624,00 6.160.047,00 5.703.050,00 4.510.829,00
ARA TOPLAM 1.020.484.737,00 871.652.980,00 589.798.136,00 550.914.351,00 564.640.607,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.311.188.896,00 591.608.153,00 422.349.627,00 403.140.480,00 326.833.022,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 43.039,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00
Maddi Duran Varlıklar 12.942.392,00 6.043.293,00 6.362.208,00 6.257.446,00 5.509.223,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.202.501.126,00 575.384.325,00 407.445.584,00 390.335.514,00 318.072.767,00
- Şerefiye 0,00 0,00 24.768.241,00 28.554.744,00 6.898.271,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 382.677.343,00 361.780.770,00 311.174.496,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 6.229.799,00 5.045.143,00 2.976.736,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.331.673.633,00 1.463.261.133,00 1.012.147.763,00 954.054.831,00 891.473.629,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 400.214.079,00 445.896.349,00 192.294.979,00 252.407.511,00 252.099.922,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 266.832.395,00 229.143.261,00 122.450.326,00 86.418.565,00 58.368.695,00
- Banka Kredileri 0,00 228.827.500,00 122.017.750,00 86.091.790,00 58.354.777,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 6.556.285,00 7.199.352,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 58.493.757,00 120.825.658,00 18.248.695,00 119.821.984,00 188.467.360,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 120.825.658,00 18.248.695,00 119.821.984,00 188.467.360,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.713.445,00 8.185.027,00 8.248.782,00 9.203.378,00 3.470.746,00
Diğer Borçlar 35.796.018,00 32.913.606,00 25.187.731,00 7.766.906,00 1.045.707,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 32.913.606,00 25.187.731,00 6.816.906,00 1.045.707,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 26.183.181,00 52.550.946,00 17.245.486,00 28.144.897,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25.376,00 36.954,00 23.826,00 48.917,00 36.617,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.437.983,00 2.240.897,00 890.133,00 887.064,00 710.797,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.437.983,00 2.240.897,00 890.133,00 887.064,00 710.797,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 115.800,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 174.683.491,00 6.010.891,00 7.499.168,00 20.875.235,00 9.709.015,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 71.278.749,00 3.926.595,00 5.357.352,00 6.556.285,00 7.199.352,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.060.289,00 2.084.296,00 2.141.816,00 1.218.450,00 1.598.366,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.060.289,00 2.084.296,00 2.141.816,00 1.218.450,00 1.598.366,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 87.877.236,00 0,00 0,00 0,00 911.297,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 574.897.570,00 451.907.240,00 199.794.147,00 273.282.746,00 261.808.937,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.756.776.063,00 1.011.353.893,00 812.353.616,00 680.772.085,00 629.664.692,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.717.617.137,00 1.007.114.621,00 800.776.641,00 673.599.036,00 629.664.692,00
Ödenmiş Sermaye 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 345.771.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 1.974.713,00 1.974.713,00 1.974.713,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -615.734,00 67.555,00 -255.747,00 -94.983,00 -96.280,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -615.734,00 67.555,00 -255.747,00 -94.983,00 -96.280,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -615.734,00 67.555,00 -255.747,00 -94.983,00 -96.280,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.227.139,00 18.099.335,00 18.099.335,00 17.027.214,00 15.390.634,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 740.325.622,00 441.661.637,00 441.661.637,00 442.733.758,00 137.908.523,00
Net Dönem Karı/Zararı 428.883.082,00 379.260.807,00 173.246.129,00 45.569.627,00 306.461.815,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 39.158.926,00 4.239.272,00 11.576.975,00 7.173.049,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.331.673.633,00 1.463.261.133,00 1.012.147.763,00 954.054.831,00 891.473.629,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi