Geri Dön

ARDYZ | Ard Bilisim Teknolojileri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu ARDYZ
Sektör Bilişim teknolojileri ve buna bağlı altyapı yatırımları
Adres Koç Kuleleri Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/Ankara
Telefon 03122992595
Faks 03122992596
Web www.ardbilisim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 42.722.512,80 25,13
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 9.410.000,00 5,54
TOPLAM 170.000.000,00 100,00
DİĞER 117.867.487,20 69,33
Toplam 340.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ 2.193.000,00 51,00
AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. 3.000.000,00 100,00
ARDTECH INFORMATICS 500.000.000,00 100,00
ARDTECH LTD 60.000,00 60,00
ARGEDOR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 90.000,00 60,00
DALLMEIER TURKEY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.12.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.12.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
01.12.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,12
01.09.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 572.600.160,00 254.287.823,00 88.188.825,00 555.321.383,00 254.650.856,00
Satışların Maliyeti (-) -91.642.047,00 -50.764.176,00 -26.036.265,00 -206.403.924,00 -64.122.100,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 480.958.113,00 203.523.647,00 62.152.560,00 348.917.459,00 190.528.756,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 480.958.113,00 203.523.647,00 62.152.560,00 348.917.459,00 190.528.756,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -21.021.485,00 -11.890.984,00 -5.386.975,00 -14.343.566,00 -9.736.278,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -58.037.986,00 -22.957.868,00 -7.283.460,00 -34.025.719,00 -31.484.932,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.571.407,00 8.889.994,00 13.600.361,00 6.177.401,00 2.675.694,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -31.240.420,00 -18.640.657,00 -12.979.197,00 -10.556.950,00 -2.582.740,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 379.229.629,00 158.924.132,00 50.103.289,00 296.168.625,00 149.400.500,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26.767.636,00 29.804.383,00 6.837.496,00 11.842.177,00 128.337,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -11.405.340,00 -11.478.974,00 -11.147.500,00 -66.250,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 390.770.499,00 177.249.541,00 45.793.285,00 307.944.552,00 149.528.837,00
Finansman Gelirleri 13.548.100,00 3.855.541,00 216.172,00 5.742.068,00 4.008.513,00
Finansman Giderleri (-) -40.259.547,00 -14.487.238,00 -3.167.538,00 -7.064.042,00 -4.525.572,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 364.059.052,00 166.617.844,00 42.841.919,00 306.622.578,00 149.011.778,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 7.072.225,00 5.836.458,00 3.832.837,00 -160.763,00 1.044.488,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -109.829,00 -80.115,00 -55.520,00 -229.259,00 -182.060,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.182.054,00 5.916.573,00 3.888.357,00 68.496,00 1.226.548,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 371.131.277,00 172.454.302,00 46.674.756,00 306.461.815,00 150.056.266,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 371.131.277,00 172.454.302,00 46.674.756,00 306.461.815,00 150.056.266,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -8.129.530,00 -791.827,00 1.105.129,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 379.260.807,00 173.246.129,00 45.569.627,00 306.461.815,00 150.056.266,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,18 1,01 0,27 1,80 0,88
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 163.835,00 -159.467,00 1.297,00 -75.001,00 59.470,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 163.835,00 -159.467,00 1.297,00 -75.001,00 74.336,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.866,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 163.835,00 -159.467,00 1.297,00 -75.001,00 59.470,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 371.295.112,00 172.294.835,00 46.676.053,00 306.386.814,00 150.115.736,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 871.652.980,00 589.798.136,00 550.914.351,00 564.640.607,00 298.953.285,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 32.780.855,00 22.890.847,00 18.548.106,00 24.646.077,00 18.765.142,00
Finansal Yatırımlar 89.584.064,00 1.303,00 25.924.971,00 41.177.500,00 10.975.147,00
Ticari Alacaklar 715.585.211,00 528.810.880,00 444.985.177,00 462.065.365,00 251.275.389,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 715.585.211,00 528.810.880,00 444.985.177,00 462.065.365,00 251.275.389,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 814.655,00 1.473.703,00 2.271.651,00 1.400.863,00 154.042,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 814.655,00 1.473.703,00 2.271.651,00 1.400.863,00 154.042,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 20.755.053,00 13.101.242,00 13.071.248,00 12.242.187,00 5.912.730,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.838.518,00 17.360.114,00 40.410.148,00 18.597.786,00 9.764.912,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.294.624,00 6.160.047,00 5.703.050,00 4.510.829,00 2.105.923,00
ARA TOPLAM 871.652.980,00 589.798.136,00 550.914.351,00 564.640.607,00 298.953.285,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 591.608.153,00 422.349.627,00 403.140.480,00 326.833.022,00 271.965.500,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00
Maddi Duran Varlıklar 6.043.293,00 6.362.208,00 6.257.446,00 5.509.223,00 4.470.201,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 575.384.325,00 407.445.584,00 390.335.514,00 318.072.767,00 267.255.961,00
- Şerefiye 0,00 24.768.241,00 28.554.744,00 6.898.271,00 6.898.271,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 382.677.343,00 361.780.770,00 311.174.496,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.229.799,00 5.045.143,00 2.976.736,00 0,00 213.138,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.463.261.133,00 1.012.147.763,00 954.054.831,00 891.473.629,00 570.918.785,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 445.896.349,00 192.294.979,00 252.407.511,00 252.099.922,00 86.341.725,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 229.143.261,00 122.450.326,00 86.418.565,00 58.368.695,00 28.410.970,00
- Banka Kredileri 228.827.500,00 122.017.750,00 86.091.790,00 58.354.777,00 28.410.970,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 5.013.500,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 120.825.658,00 18.248.695,00 119.821.984,00 188.467.360,00 46.621.095,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 120.825.658,00 18.248.695,00 119.821.984,00 188.467.360,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.185.027,00 8.248.782,00 9.203.378,00 3.470.746,00 2.413.606,00
Diğer Borçlar 32.913.606,00 25.187.731,00 7.766.906,00 1.045.707,00 570.217,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.913.606,00 25.187.731,00 6.816.906,00 1.045.707,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 52.550.946,00 17.245.486,00 28.144.897,00 0,00 2.504.428,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.954,00 23.826,00 48.917,00 36.617,00 65.979,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.240.897,00 890.133,00 887.064,00 710.797,00 741.930,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.240.897,00 890.133,00 887.064,00 710.797,00 741.930,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 115.800,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.010.891,00 7.499.168,00 20.875.235,00 9.709.015,00 9.721.445,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.926.595,00 5.357.352,00 6.556.285,00 7.199.352,00 8.260.924,00
Banka Kredileri 3.926.595,00 5.357.352,00 6.556.285,00 7.199.352,00 8.260.924,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.084.296,00 2.141.816,00 1.218.450,00 1.598.366,00 1.460.521,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.084.296,00 2.141.816,00 1.218.450,00 1.598.366,00 1.460.521,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 911.297,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 451.907.240,00 199.794.147,00 273.282.746,00 261.808.937,00 96.063.170,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.011.353.893,00 812.353.616,00 680.772.085,00 629.664.692,00 474.855.615,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.007.114.621,00 800.776.641,00 673.599.036,00 629.664.692,00 474.855.615,00
Ödenmiş Sermaye 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 67.555,00 -255.747,00 -94.983,00 -96.280,00 38.192,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 67.555,00 -255.747,00 -94.983,00 -96.280,00 38.192,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 67.555,00 -255.747,00 -94.983,00 -96.280,00 38.192,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.099.335,00 18.099.335,00 17.027.214,00 15.390.634,00 12.257.592,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 441.661.637,00 441.661.637,00 442.733.758,00 137.908.523,00 142.503.565,00
Net Dönem Karı/Zararı 379.260.807,00 173.246.129,00 45.569.627,00 306.461.815,00 150.056.266,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.239.272,00 11.576.975,00 7.173.049,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.463.261.133,00 1.012.147.763,00 954.054.831,00 891.473.629,00 570.918.785,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 14.218.484,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi