Geri Dön

ARASE | Dogu Aras Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ARASE
Sektör ELEKTRIK ENERJISI VE/VEYA KAPASITENIN DAĞITIMI VE PERAKENDE VEYA TOPTAN SATIŞI
Adres MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM
Telefon 08502005070
Faks 04429991789
Web www.doguaras.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇALIK ENERJİ TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ 106.287.311,05 42,51
KİLER HOLDİNG A.Ş. 99.999.997,76 40,00
TOPLAM 250.000.000,00 100,00
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON 12.673.569,77 5,07
DİĞER 31.039.121,42 12,42
Toplam 500.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 100,00 100,00
Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş 100,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,73
01.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.760.792.881,00 7.430.662.483,00 3.899.334.197,00 15.671.425.137,00 10.441.116.070,00
Satışların Maliyeti (-) -8.583.902.379,00 -5.496.937.378,00 -2.837.953.600,00 -13.503.209.895,00 -8.714.279.982,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.176.890.502,00 1.933.725.105,00 1.061.380.597,00 2.168.215.242,00 1.726.836.088,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.176.890.502,00 1.933.725.105,00 1.061.380.597,00 2.168.215.242,00 1.726.836.088,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -405.225.750,00 -260.570.871,00 -132.813.359,00 -277.736.090,00 -194.286.762,00
Pazarlama Giderleri (-) -674.273.081,00 -401.185.744,00 -166.318.103,00 -484.259.728,00 -280.159.596,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 94.420.971,00 59.045.789,00 40.219.351,00 60.511.709,00 72.264.115,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -48.654.875,00 -36.194.219,00 -7.611.580,00 -61.205.732,00 -43.507.290,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.143.157.767,00 1.294.820.060,00 794.856.906,00 1.405.525.401,00 1.281.146.555,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.122.459.767,00 1.290.132.145,00 804.527.612,00 1.359.795.908,00 1.219.200.638,00
Finansman Gelirleri 100.595.958,00 46.906.066,00 20.287.686,00 34.132.073,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -518.494.176,00 -288.418.226,00 -104.375.751,00 -409.367.996,00 -274.284.988,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.704.561.549,00 1.048.619.985,00 720.439.547,00 984.559.985,00 944.915.650,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -420.968.276,00 -101.710.198,00 -109.368.850,00 -113.217.626,00 -76.343.568,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -91.148.410,00 -106.517.461,00 -3.219.160,00 -111.815.218,00 -9.742.789,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -329.819.866,00 4.807.263,00 -106.149.690,00 -1.402.408,00 -66.600.779,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.283.593.273,00 946.909.787,00 611.070.697,00 871.342.359,00 868.572.082,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.283.593.273,00 946.909.787,00 611.070.697,00 871.342.359,00 868.572.082,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.283.593.273,00 946.909.787,00 611.070.697,00 871.342.359,00 868.572.082,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9,13 3,79 9,12 13,01 12,96
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -420.968.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.283.593.273,00 946.909.787,00 611.070.697,00 871.342.359,00 868.572.082,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.049.587.547,00 3.465.787.923,00 3.775.450.407,00 3.517.722.574,00 2.510.685.673,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.132.446.258,00 760.527.331,00 1.071.176.035,00 434.785.605,00 219.237.630,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.476.246.093,00 1.242.254.105,00 1.256.717.031,00 1.176.059.229,00 1.084.742.418,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.401.602,00 2.796.755,00 4.234.412,00 1.257.434,00 1.152.973,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.472.844.491,00 1.239.457.350,00 1.252.482.619,00 1.174.801.795,00 1.083.589.445,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 32.823.295,00 75.838.184,00 1.733.999,00 587.830,00 946.876,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 29.429.226,00 0,00 0,00 552,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.394.069,00 75.838.184,00 1.733.999,00 587.278,00 946.876,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 213.806.699,00 185.927.966,00 138.178.338,00 99.014.519,00 72.461.800,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 79.734.492,00 226.087.813,00 399.129.992,00 690.004.565,00 497.595.089,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33.418.963,00 1.417.617,00 0,00 0,00 26.660.750,00
Diğer Dönen Varlıklar 208.148.296,00 133.677.823,00 105.709.208,00 200.188.319,00 167.772.762,00
ARA TOPLAM 4.049.587.547,00 3.465.787.923,00 3.775.450.407,00 3.517.722.574,00 2.510.685.673,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.405.187.175,00 3.672.500.777,00 3.321.124.083,00 2.877.056.515,00 2.639.570.347,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 19.703.798,00 12.227.466,00 12.718.650,00 13.001.648,00 6.771.591,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 159.122.528,00 163.451.503,00 166.583.137,00 169.703.766,00 172.826.395,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 3.355.323,00 4.745.312,00 4.937.960,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 161.645.177,00 0,00 172.826.395,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 112.110,00 0,00 109.868,00 86.060,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 92.127.430,00 120.096.663,00 169.569.345,00 138.904.813,00 16.564.480,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.454.774.722,00 7.138.288.700,00 7.096.574.490,00 6.394.779.089,00 5.150.256.020,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.263.877.098,00 2.237.023.868,00 2.751.686.338,00 2.813.520.213,00 2.203.344.393,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 80.000.000,00 120.638.043,00 100.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 420.142.569,00 247.345.469,00 162.267.787,00 100.788.941,00 65.213.033,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.720.463,00 43.155.146,00 20.670.801,00 0,00 5.448.127,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 939.397.064,00 1.165.998.807,00 1.511.969.800,00 1.532.776.555,00 1.283.299.438,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.082.768,00 189.285.455,00 91.101.562,00 227.781.504,00 170.763.712,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 912.314.296,00 976.713.352,00 1.420.868.238,00 1.304.995.051,00 1.112.535.726,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.419.238,00 6.094.937,00 10.013.250,00 3.788.897,00 7.355.399,00
Diğer Borçlar 755.787.241,00 670.745.024,00 636.443.848,00 737.623.360,00 599.299.575,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 134.541,00 8.028.723,00 5.915.972,00 118.082.266,00 68.694.497,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 755.652.700,00 662.716.301,00 630.527.876,00 619.541.094,00 530.605.078,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.432.387,00 476.224,00 43.271.388,00 38.103.810,00 37.133.744,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.601.611,00 6.011.254,00 206.289.160,00 101.110.755,00 3.163.269,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 49.784.659,00 50.431.576,00 52.033.759,00 57.821.102,00 53.995.788,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.809.622,00 8.843.963,00 8.998.608,00 6.963.545,00 6.901.716,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 37.975.037,00 41.587.613,00 43.035.151,00 50.857.557,00 47.094.072,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.312.329,00 89.920.577,00 49.397.346,00 120.868.750,00 53.884.147,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.885.674.915,00 1.848.153.371,00 1.627.615.781,00 1.475.057.202,00 844.087.583,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.173.767.076,00 1.508.423.116,00 1.185.165.063,00 1.199.057.447,00 797.794.190,00
Banka Kredileri 2.058.772.366,00 1.431.340.923,00 1.114.523.469,00 1.127.196.587,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 114.994.710,00 77.082.193,00 70.641.594,00 71.860.860,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.460.036,00 20.414.120,00 20.037.973,00 17.073.942,00 17.154.128,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.460.036,00 20.414.120,00 20.037.973,00 17.073.942,00 17.154.128,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 369.240.690,00 62.582.795,00 120.081.899,00 86.198.207,00 29.056.245,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.149.552.013,00 4.085.177.239,00 4.379.302.119,00 4.288.577.415,00 3.047.431.976,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.305.222.709,00 3.053.111.461,00 2.717.272.371,00 2.106.201.674,00 2.102.824.044,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.305.222.709,00 3.053.111.461,00 2.717.272.371,00 2.106.201.674,00 2.102.824.044,00
Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00 250.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 148.694.282,00 160.724.511,00 160.724.511,00 160.724.511,00 160.724.511,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.622.935.154,00 1.695.477.163,00 1.878.477.163,00 1.007.134.804,00 1.006.527.451,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.283.593.273,00 946.909.787,00 611.070.697,00 871.342.359,00 868.572.082,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.454.774.722,00 7.138.288.700,00 7.096.574.490,00 6.394.779.089,00 5.150.256.020,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 9.085.173,00 6.771.591,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 497.595.089,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 63.033,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi