Geri Dön

ARASE | Dogu Aras Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,53
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 17,49
BIST-100'deki Ağırlığı 5,96
F/K Oranı 0,81
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,43
Dibe Uzaklık 20,00
Piyasa Değeri (USD) 131.092.101,10
Piyasa Değeri (TL) 4.231.050.000,00
Özsermaye (TL) 9.745.039.314,00
Sermaye (TL) 67.000.000,00
Net Kar (TL) 5.229.722.388,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ARASE
Sektör ELEKTRIK ENERJISI VE/VEYA KAPASITENIN DAĞITIMI VE PERAKENDE VEYA TOPTAN SATIŞI
Adres MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM
Telefon 08502005070
Faks 04429991789
Web www.doguaras.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇALIK ENERJİ TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ 106.287.311,05 42,51
KİLER HOLDİNG A.Ş. 99.999.997,76 40,00
TOPLAM 250.000.000,00 100,00
DİĞER 43.712.691,19 17,49
Toplam 500.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 100,00 100,00
Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş 100,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,73
01.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 23.485.111.136,00 12.760.792.881,00 7.430.662.483,00 3.899.334.197,00 15.671.425.137,00
Satışların Maliyeti (-) 17.185.277.126,00 8.583.902.379,00 5.496.937.378,00 -2.837.953.600,00 -13.503.209.895,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.299.834.010,00 4.176.890.502,00 1.933.725.105,00 1.061.380.597,00 2.168.215.242,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.299.834.010,00 4.176.890.502,00 1.933.725.105,00 1.061.380.597,00 2.168.215.242,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 777.029.535,00 405.225.750,00 260.570.871,00 -132.813.359,00 -277.736.090,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.262.756.108,00 674.273.081,00 401.185.744,00 -166.318.103,00 -484.259.728,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 180.598.212,00 94.420.971,00 59.045.789,00 40.219.351,00 60.511.709,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 90.742.503,00 48.654.875,00 36.194.219,00 -7.611.580,00 -61.205.732,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.349.904.076,00 3.143.157.767,00 1.294.820.060,00 794.856.906,00 1.405.525.401,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.366.071.003,00 3.122.459.767,00 1.290.132.145,00 804.527.612,00 1.359.795.908,00
Finansman gelirleri 154.361.037,00 100.595.958,00 46.906.066,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 676.315.564,00 518.494.176,00 288.418.226,00 -104.375.751,00 -409.367.996,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.148.884.048,00 2.704.561.549,00 1.048.619.985,00 720.439.547,00 984.559.985,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.080.838.340,00 420.968.276,00 101.710.198,00 -109.368.850,00 -113.217.626,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 100.352.748,00 91.148.410,00 106.517.461,00 -3.219.160,00 -111.815.218,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.181.191.088,00 329.819.866,00 -4.807.263,00 -106.149.690,00 -1.402.408,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.229.722.388,00 2.283.593.273,00 946.909.787,00 611.070.697,00 871.342.359,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.229.722.388,00 2.283.593.273,00 946.909.787,00 611.070.697,00 871.342.359,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.229.722.388,00 2.283.593.273,00 946.909.787,00 611.070.697,00 871.342.359,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20,92 9,13 3,79 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20,92 9,13 3,79 9,12 13,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 5.229.722.388,00 2.283.593.273,00 946.909.787,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.229.722.388,00 2.283.593.273,00 946.909.787,00 611.070.697,00 871.342.359,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 20,92 9,13 3,79 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 20.287.686,00 34.132.073,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.908.643.052,00 4.049.587.547,00 3.465.787.923,00 3.775.450.407,00 3.517.722.574,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 789.882.008,00 1.132.446.258,00 760.527.331,00 1.071.176.035,00 434.785.605,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.132.263.858,00 1.476.246.093,00 1.242.254.105,00 1.256.717.031,00 1.176.059.229,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.335.575,00 3.401.602,00 2.796.755,00 4.234.412,00 1.257.434,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.128.928.283,00 1.472.844.491,00 1.239.457.350,00 1.252.482.619,00 1.174.801.795,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.880.274,00 32.823.295,00 75.838.184,00 1.733.999,00 587.830,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 29.429.226,00 0,00 0,00 552,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.880.274,00 3.394.069,00 75.838.184,00 1.733.999,00 587.278,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 162.705.846,00 213.806.699,00 185.927.966,00 138.178.338,00 99.014.519,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.313.114,00 79.734.492,00 226.087.813,00 399.129.992,00 690.004.565,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 34.431.098,00 33.418.963,00 1.417.617,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 88.827.350,00 208.148.296,00 133.677.823,00 105.709.208,00 200.188.319,00
ARA TOPLAM 5.908.643.052,00 4.049.587.547,00 3.465.787.923,00 3.775.450.407,00 3.517.722.574,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 10.573.293.468,00 5.405.187.175,00 3.672.500.777,00 3.321.124.083,00 2.877.056.515,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 43.629.810,00 19.703.798,00 12.227.466,00 12.718.650,00 13.001.648,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 9.085.173,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.336.783.922,00 159.122.528,00 163.451.503,00 166.583.137,00 169.703.766,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 3.355.323,00 4.745.312,00 4.937.960,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 161.645.177,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 112.110,00 0,00 109.868,00 86.060,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.755.115.837,00 92.127.430,00 120.096.663,00 169.569.345,00 138.904.813,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 16.481.936.520,00 9.454.774.722,00 7.138.288.700,00 7.096.574.490,00 6.394.779.089,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.082.051.552,00 2.263.877.098,00 2.237.023.868,00 2.751.686.338,00 2.813.520.213,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 120.638.043,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 472.327.295,00 420.142.569,00 247.345.469,00 162.267.787,00 100.788.941,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.188.390,00 39.720.463,00 43.155.146,00 20.670.801,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 1.114.523.469,00 1.127.196.587,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.157.786.407,00 939.397.064,00 1.165.998.807,00 1.511.969.800,00 1.532.776.555,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 185.526.996,00 27.082.768,00 189.285.455,00 91.101.562,00 227.781.504,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 972.259.411,00 912.314.296,00 976.713.352,00 1.420.868.238,00 1.304.995.051,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.033.992,00 19.419.238,00 6.094.937,00 10.013.250,00 3.788.897,00
Diğer Borçlar 964.209.074,00 755.787.241,00 670.745.024,00 636.443.848,00 737.623.360,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.619.786,00 134.541,00 8.028.723,00 5.915.972,00 118.082.266,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 938.589.288,00 755.652.700,00 662.716.301,00 630.527.876,00 619.541.094,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 124.202.292,00 15.432.387,00 476.224,00 43.271.388,00 38.103.810,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.308.895,00 13.601.611,00 6.011.254,00 206.289.160,00 101.110.755,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 82.468.008,00 49.784.659,00 50.431.576,00 52.033.759,00 57.821.102,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.654.318,00 11.809.622,00 8.843.963,00 8.998.608,00 6.963.545,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 69.813.690,00 37.975.037,00 41.587.613,00 43.035.151,00 50.857.557,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 234.715.589,00 50.312.329,00 89.920.577,00 49.397.346,00 120.868.750,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.654.845.654,00 2.885.674.915,00 1.848.153.371,00 1.627.615.781,00 1.475.057.202,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.834.608.507,00 2.173.767.076,00 1.508.423.116,00 1.185.165.063,00 1.199.057.447,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 103.022.581,00 114.994.710,00 77.082.193,00 70.641.594,00 71.860.860,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.444.660,00 24.460.036,00 20.414.120,00 20.037.973,00 17.073.942,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.444.660,00 24.460.036,00 20.414.120,00 20.037.973,00 17.073.942,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 504.911.509,00 369.240.690,00 62.582.795,00 120.081.899,00 86.198.207,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.736.897.206,00 5.149.552.013,00 4.085.177.239,00 4.379.302.119,00 4.288.577.415,00
Ö Z K A Y N A K L A R 9.745.039.314,00 4.305.222.709,00 3.053.111.461,00 2.717.272.371,00 2.106.201.674,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.745.039.314,00 4.305.222.709,00 3.053.111.461,00 2.717.272.371,00 2.106.201.674,00
Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 676.134.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 307.797.664,00 148.694.282,00 160.724.511,00 160.724.511,00 160.724.511,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.281.384.728,00 1.622.935.154,00 1.695.477.163,00 1.878.477.163,00 1.007.134.804,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.229.722.388,00 2.283.593.273,00 946.909.787,00 611.070.697,00 871.342.359,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 16.481.936.520,00 9.454.774.722,00 7.138.288.700,00 7.096.574.490,00 6.394.779.089,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi