Geri Dön

ANGEN | Anatolia Tani Ve Biyoteknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,46
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 12,15
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,83
Dibe Uzaklık 32,80
Piyasa Değeri (USD) 47.167.988,85
Piyasa Değeri (TL) 1.489.400.000,00
Özsermaye (TL) 813.443.449,00
Sermaye (TL) 110.000.000,00
Net Kar (TL) 122.571.495,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ANGEN
Sektör Moleküler biyoloji alanında kitler, kurulum robotları, yazılımlar ile cihazlar tasarlamak, geliştirmek ve üretmek
Adres Hasanpaşa Mah. Beydağı Sok. No: 1-9H Sultanbeyli / İstanbul
Telefon +90 216 330 04 55
Faks +90 216 330 00 42
Web www.anatoliageneworks.com/tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALPER AKYÜZ 93.562.286,00 42,53
ELİF AKYÜZ 45.603.000,00 20,73
TOPLAM 220.000.000,00 100,00
DİĞER 80.834.714,00 36,74
Toplam 440.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alpha IVD S.p.A 300.000,00 100,00
Euronano Diagnostics Private Limited 3.114.400,00 99,99
RhineGene B.V. 1.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
18.05.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
03.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
23.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 123.031.454,00 73.241.669,00 27.138.367,00 268.817.404,00 228.104.821,00
Satışların Maliyeti (-) -31.526.592,00 -19.346.966,00 -5.553.359,00 -44.514.716,00 -30.066.509,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 91.504.862,00 53.894.703,00 21.585.008,00 224.302.688,00 198.038.312,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 91.504.862,00 53.894.703,00 21.585.008,00 224.302.688,00 198.038.312,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -55.365.498,00 -39.701.082,00 -17.262.555,00 -51.266.950,00 -29.453.482,00
Pazarlama Giderleri (-) -43.826.682,00 -24.105.700,00 -12.461.408,00 -34.042.084,00 -23.722.463,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.644.094,00 -1.087.116,00 -392.442,00 -2.786.452,00 -1.997.041,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 104.354.743,00 80.331.568,00 15.199.317,00 69.804.958,00 94.046.736,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -51.100.747,00 -28.196.301,00 -6.400.356,00 -22.067.553,00 -25.733.861,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 40.922.584,00 41.136.072,00 267.564,00 183.944.607,00 211.178.201,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13.957.587,00 10.200.291,00 0,00 37.200.270,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 54.880.171,00 51.336.363,00 267.564,00 221.144.877,00 211.178.201,00
Finansman Gelirleri 78.296.411,00 61.712.846,00 20.046.497,00 131.941.046,00 119.210.496,00
Finansman Giderleri (-) -13.418.393,00 -8.178.690,00 -6.677.391,00 -12.768.044,00 -11.874.498,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 119.758.189,00 104.870.519,00 13.636.670,00 340.317.879,00 318.514.199,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -21.942.607,00 -10.693.258,00 -1.719.899,00 -4.198.679,00 -7.150.912,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -15.217.781,00 -9.673.693,00 -1.516.752,00 -4.055.641,00 -6.981.465,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -6.724.826,00 -1.019.565,00 -203.147,00 -143.038,00 -169.447,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 97.815.582,00 94.177.261,00 11.916.771,00 336.119.200,00 311.363.287,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 97.815.582,00 94.177.261,00 11.916.771,00 336.119.200,00 311.363.287,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 5.729.385,00 5.729.385,00
- Ana Ortaklık Payları 97.815.582,00 94.177.261,00 11.916.771,00 330.389.815,00 305.633.902,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,44 0,00 0,11 3,00 2,78
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 581.846,00 620.291,00 -2.557.290,00 -2.420.394,00 239.599,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 620.291,00 -2.557.290,00 -2.420.394,00 307.181,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 581.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 581.846,00 0,00 0,00 0,00 -67.582,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 28.698.614,00 17.061.851,00 6.250.637,00 28.966.781,00 17.227.071,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 28.832.439,00 17.185.909,00 5.739.179,00 28.482.705,00 17.227.071,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -133.825,00 -124.058,00 511.458,00 484.076,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 29.280.460,00 17.682.142,00 3.693.347,00 26.546.387,00 17.466.670,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 127.096.042,00 111.859.403,00 15.610.118,00 362.665.587,00 328.829.957,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 599.626.559,00 590.221.326,00 646.083.407,00 625.059.275,00 608.201.220,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 253.182.219,00 246.036.596,00 237.645.364,00 323.447.280,00 301.371.731,00
Finansal Yatırımlar 110.401.960,00 139.052.263,00 210.959.453,00 101.094.857,00 106.621.032,00
Ticari Alacaklar 69.543.317,00 69.240.945,00 52.155.697,00 69.430.482,00 67.749.085,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.543.317,00 69.240.945,00 52.155.697,00 69.430.482,00 67.749.085,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.102.820,00 6.477.553,00 12.558.949,00 6.576.172,00 1.934.307,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.102.820,00 6.477.553,00 12.558.949,00 6.576.172,00 1.934.307,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 121.803.023,00 96.100.200,00 96.847.404,00 90.846.140,00 89.037.785,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.102.869,00 8.989.151,00 3.412.702,00 3.529.603,00 16.239.743,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.863.715,00 0,00 7.959.774,00 7.044.275,00 1.153.442,00
Diğer Dönen Varlıklar 23.626.636,00 24.324.618,00 24.544.064,00 23.090.466,00 24.094.095,00
ARA TOPLAM 599.626.559,00 590.221.326,00 646.083.407,00 625.059.275,00 608.201.220,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 290.914.075,00 260.096.749,00 241.985.686,00 231.856.226,00 207.399.691,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 198.587.916,00 187.621.842,00 180.306.693,00 176.189.120,00 163.469.476,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 73.785.616,00 56.558.446,00 50.026.269,00 43.392.865,00 38.380.474,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 73.785.616,00 0,00 0,00 43.392.865,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 322.618,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 104.309,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 890.540.634,00 850.318.075,00 888.069.093,00 856.915.501,00 815.600.911,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.222.923,00 29.708.408,00 32.392.432,00 18.417.627,00 24.824.031,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.394.024,00 556.626,00 1.779.827,00 337.292,00 589.339,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 271.293,00 1.867.950,00 467.413,00 1.981.422,00 3.095.880,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.287.179,00 14.080.454,00 19.721.111,00 7.812.978,00 12.215.982,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 318.047,00 340.525,00 369.905,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.287.179,00 14.080.454,00 19.403.064,00 7.472.453,00 11.846.077,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.935.377,00 4.521.627,00 5.498.892,00 2.058.388,00 1.770.683,00
Diğer Borçlar 3.333.012,00 2.803.920,00 181.385,00 1.978.936,00 514.249,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.333.012,00 2.803.920,00 181.385,00 1.978.936,00 514.249,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 755.163,00 1.643.332,00 409.020,00 599.546,00 4.236.947,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.361.468,00 0,00 1.583.190,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.269.600,00 2.001.418,00 1.600.806,00 1.674.946,00 1.542.367,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.269.600,00 1.988.431,00 1.600.806,00 1.674.946,00 1.542.367,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 12.987,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.615.807,00 2.233.081,00 1.150.788,00 1.974.119,00 858.584,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.874.262,00 22.735.853,00 19.573.849,00 22.096.845,00 8.211.487,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.467.040,00 14.145.665,00 10.649.513,00 11.004.679,00 2.570.668,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.669.688,00 4.791.932,00 5.555.098,00 8.437.533,00 2.084.952,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.669.688,00 4.791.932,00 5.555.098,00 8.437.533,00 2.084.952,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.513.284,00 3.798.256,00 3.369.238,00 2.654.633,00 3.555.867,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 77.097.185,00 52.444.261,00 51.966.281,00 40.514.472,00 33.035.518,00
Ö Z K A Y N A K L A R 813.443.449,00 797.873.814,00 836.102.812,00 816.401.029,00 782.565.393,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 813.443.449,00 797.873.814,00 836.102.812,00 816.401.029,00 782.565.393,00
Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00 220.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 108.843.895,00 108.843.895,00 218.843.895,00 218.843.895,00 215.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.655.464,00 -1.607.252,00 -57.653,00 -2.103.485,00 72.429,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.655.464,00 -1.607.252,00 0,00 -2.103.485,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.655.464,00 -1.607.252,00 0,00 -2.103.485,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61.022.272,00 49.375.742,00 37.929.012,00 32.189.833,00 20.934.197,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 61.022.272,00 0,00 0,00 32.189.833,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 87.503.184,00 87.503.185,00 57.743.792,00 57.743.791,00 57.743.791,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 239.913.980,00 239.580.983,00 399.726.995,00 69.337.180,00 73.181.074,00
Net Dönem Karı/Zararı 97.815.582,00 94.177.261,00 11.916.771,00 330.389.815,00 305.633.902,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 890.540.634,00 850.318.075,00 888.069.093,00 856.915.501,00 815.600.911,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 952.974,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 1.554.711,00 0,00 1.060.536,00 1.734.317,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 13.994.019,00 10.425.535,00 10.710.601,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 681.774,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 223.978,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi