Geri Dön

ANGEN | Anatolia Tani Ve Biyoteknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,54
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,46
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı -6,38
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,01
Dibe Uzaklık 32,80
Piyasa Değeri (USD) 40.531.199,28
Piyasa Değeri (TL) 1.331.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.314.968.442,00
Sermaye (TL) 110.000.000,00
Net Kar (TL) -208.776.864,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ANGEN
Sektör Moleküler biyoloji alanında kitler, kurulum robotları, yazılımlar ile cihazlar tasarlamak, geliştirmek ve üretmek
Adres Hasanpaşa Mah. Beydağı Sok. No: 1-9H Sultanbeyli / İstanbul
Telefon +90 216 330 04 55
Faks +90 216 330 00 42
Web www.anatoliageneworks.com/tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALPER AKYÜZ 93.562.286,00 42,53
ELİF AKYÜZ 45.603.000,00 20,73
TOPLAM 220.000.000,00 100,00
DİĞER 80.834.714,00 36,74
Toplam 440.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alpha IVD S.p.A 300.000,00 100,00
Euronano Diagnostics Private Limited 3.114.400,00 99,99
RhineGene B.V. 1.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
18.05.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
03.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
23.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 94.429.266,00 238.205.645,00 123.031.454,00 73.241.669,00 27.138.367,00
Satışların Maliyeti (-) 16.895.424,00 48.071.287,00 31.526.592,00 19.346.966,00 -5.553.359,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 77.533.842,00 190.134.358,00 91.504.862,00 53.894.703,00 21.585.008,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 77.533.842,00 190.134.358,00 91.504.862,00 53.894.703,00 21.585.008,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 39.579.944,00 117.977.243,00 55.365.498,00 39.701.082,00 -17.262.555,00
Pazarlama Giderleri (-) 26.496.320,00 73.697.378,00 43.826.682,00 24.105.700,00 -12.461.408,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 8.999.290,00 4.644.094,00 1.087.116,00 -392.442,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.046.119,00 148.116.827,00 104.354.743,00 80.331.568,00 15.199.317,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 2.405.946,00 66.456.208,00 51.100.747,00 28.196.301,00 -6.400.356,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 22.097.751,00 71.121.066,00 40.922.584,00 41.136.072,00 267.564,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.179.816,00 16.684.513,00 13.957.587,00 10.200.291,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 9.599.097,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 29.277.567,00 78.206.482,00 54.880.171,00 51.336.363,00 267.564,00
Finansman gelirleri 13.167.077,00 121.906.062,00 78.296.411,00 61.712.846,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 602.188,00 21.765.537,00 13.418.393,00 8.178.690,00 -6.677.391,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -60.054.963,00 -146.109.617,00 119.758.189,00 104.870.519,00 13.636.670,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 134.739,00 -9.439.226,00 21.942.607,00 10.693.258,00 -1.719.899,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 17.104,00 1.359.984,00 15.217.781,00 9.673.693,00 -1.516.752,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 117.635,00 -10.799.210,00 6.724.826,00 1.019.565,00 -203.147,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -60.189.702,00 -136.670.391,00 97.815.582,00 94.177.261,00 11.916.771,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -60.189.702,00 -136.670.391,00 97.815.582,00 94.177.261,00 11.916.771,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -60.189.702,00 -136.670.391,00 97.815.582,00 94.177.261,00 11.916.771,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,44 0,00 0,11
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 59.862,00 4.629.977,00 581.846,00 620.291,00 -2.557.290,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 77.743,00 6.012.957,00 0,00 620.291,00 -2.557.290,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 17.881,00 1.382.980,00 -581.846,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -581.846,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -20.912.392,00 21.941.770,00 28.698.614,00 17.061.851,00 6.250.637,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -20.912.392,00 0,00 28.832.439,00 17.185.909,00 5.739.179,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 133.825,00 124.058,00 511.458,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -20.852.530,00 26.571.747,00 29.280.460,00 17.682.142,00 3.693.347,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -81.042.232,00 -110.098.644,00 127.096.042,00 111.859.403,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -81.042.232,00 -110.098.644,00 127.096.042,00 111.859.403,00 15.610.118,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 20.046.497,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 768.986.751,00 729.725.250,00 599.626.559,00 590.221.326,00 646.083.407,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 248.698.256,00 301.732.038,00 253.182.219,00 246.036.596,00 237.645.364,00
Finansal Yatırımlar 117.125.851,00 58.370.744,00 110.401.960,00 139.052.263,00 210.959.453,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 90.309.778,00 77.924.261,00 69.543.317,00 69.240.945,00 52.155.697,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 90.309.778,00 77.924.261,00 69.543.317,00 69.240.945,00 52.155.697,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 15.969.617,00 17.646.875,00 6.102.820,00 6.477.553,00 12.558.949,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.969.617,00 17.646.875,00 6.102.820,00 6.477.553,00 12.558.949,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 245.268.577,00 226.095.596,00 121.803.023,00 96.100.200,00 96.847.404,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.630.067,00 9.328.379,00 4.102.869,00 8.989.151,00 3.412.702,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.003.016,00 13.289.876,00 10.863.715,00 0,00 7.959.774,00
Diğer Dönen Varlıklar 32.981.589,00 25.337.481,00 23.626.636,00 24.324.618,00 24.544.064,00
ARA TOPLAM 768.986.751,00 729.725.250,00 599.626.559,00 590.221.326,00 646.083.407,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 740.359.762,00 709.332.338,00 290.914.075,00 260.096.749,00 241.985.686,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 515.078.087,00 444.906.886,00 198.587.916,00 187.621.842,00 180.306.693,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 515.078.087,00 933.618,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.718.419,00 159.242.346,00 73.785.616,00 56.558.446,00 50.026.269,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.718.419,00 -384.148,00 73.785.616,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 758.250,00 543.315,00 0,00 952.974,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 85.922.431,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.509.346.513,00 1.439.057.588,00 890.540.634,00 850.318.075,00 888.069.093,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.643.826,00 46.484.359,00 45.222.923,00 29.708.408,00 32.392.432,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.810.840,00 9.166.339,00 2.394.024,00 556.626,00 1.779.827,00
- Banka Kredileri 0,00 7.286.134,00 0,00 0,00 681.774,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 277.652,00 280.763,00 271.293,00 1.867.950,00 467.413,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.554.711,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 223.978,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 44.058.579,00 10.845.783,00 19.287.179,00 14.080.454,00 19.721.111,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 318.047,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.058.579,00 10.845.783,00 19.287.179,00 14.080.454,00 19.403.064,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.594.592,00 6.296.634,00 10.935.377,00 4.521.627,00 5.498.892,00
Diğer Borçlar 14.146.123,00 4.655.168,00 3.333.012,00 2.803.920,00 181.385,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.146.123,00 4.655.168,00 3.333.012,00 2.803.920,00 181.385,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.729.120,00 4.521.632,00 755.163,00 1.643.332,00 409.020,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 609.945,00 0,00 3.361.468,00 0,00 1.583.190,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.602.477,00 4.944.929,00 3.269.600,00 2.001.418,00 1.600.806,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.602.477,00 4.944.929,00 3.269.600,00 1.988.431,00 1.600.806,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 12.987,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.814.498,00 5.773.111,00 1.615.807,00 2.233.081,00 1.150.788,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.734.245,00 179.322.131,00 31.874.262,00 22.735.853,00 19.573.849,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.873.933,00 14.978.186,00 14.467.040,00 14.145.665,00 10.649.513,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 13.994.019,00 10.425.535,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.793.445,00 2.832.985,00 5.669.688,00 4.791.932,00 5.555.098,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.793.445,00 2.832.985,00 5.669.688,00 4.791.932,00 5.555.098,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 82.703.617,00 159.286.710,00 9.513.284,00 3.798.256,00 3.369.238,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 194.378.071,00 225.806.490,00 77.097.185,00 52.444.261,00 51.966.281,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.314.968.442,00 1.213.251.098,00 813.443.449,00 797.873.814,00 836.102.812,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.314.968.442,00 1.213.251.098,00 813.443.449,00 797.873.814,00 836.102.812,00
Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 110.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 415.600.043,00 332.390.082,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 611.045.703,00 531.050.288,00 108.843.895,00 108.843.895,00 218.843.895,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.399.206,00 1.616.482,00 -1.655.464,00 -1.607.252,00 -57.653,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.399.206,00 1.616.482,00 -1.655.464,00 -1.607.252,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.399.206,00 1.616.482,00 -1.655.464,00 -1.607.252,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 41.373.392,00 54.131.603,00 61.022.272,00 49.375.742,00 37.929.012,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 181.166.291,00 157.448.797,00 87.503.184,00 87.503.185,00 57.743.792,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -95.426.491,00 53.284.237,00 239.913.980,00 239.580.983,00 399.726.995,00
Net Dönem Karı/Zararı -60.189.702,00 -136.670.391,00 97.815.582,00 94.177.261,00 11.916.771,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.509.346.513,00 1.439.057.588,00 890.540.634,00 850.318.075,00 888.069.093,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi