Geri Dön

ANELE | Anel Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,30
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 35,46
BIST-100'deki Ağırlığı 3,43
F/K Oranı 11,28
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,14
Dibe Uzaklık 57,13
Piyasa Değeri (USD) 58.686.156,84
Piyasa Değeri (TL) 1.171.739.544,62
Özsermaye (TL) 1.030.837.935,00
Sermaye (TL) 266.911.058,00
Net Kar (TL) 103.883.874,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ANELE
Sektör Yurt içi ve yurt dışı elektrik taahhüt işleri yapmak
Adres Saray Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul
Telefon +902166362000 / +902166362230
Faks +902166362730
Web www.anelgroup.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CAPITAL STRATEGY FUNDS SPC-THE OPPORTUNISTIC SERIES SEGREGATEG PORTFOLIO 66.269.409,10 25,01
DENİZBANK A.Ş. 0,00 0,00
RIDVAN ÇELİKEL 117.517.315,59 44,35
TOPLAM 265.000.000,00 100,00
DİĞER 81.213.275,31 30,64
Toplam 530.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.11.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
20.10.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,82
04.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.09.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.08.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.12.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,36
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 336.112.252,00 2.474.793.544,00 2.094.465.290,00 1.235.953.063,00 582.859.329,00
Satışların Maliyeti (-) -299.100.446,00 -2.684.191.136,00 -2.055.343.936,00 -1.204.049.791,00 -563.917.147,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 37.011.806,00 -209.397.592,00 39.121.354,00 31.903.272,00 18.942.182,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 37.011.806,00 -209.397.592,00 39.121.354,00 31.903.272,00 18.942.182,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.347.851,00 -67.340.997,00 -49.436.071,00 -30.091.641,00 -16.448.237,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 158.702.716,00 372.512.821,00 343.766.075,00 272.696.068,00 121.197.213,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -164.845.100,00 -417.990.638,00 -366.535.193,00 -271.740.047,00 -108.318.751,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.521.571,00 -322.216.406,00 -33.083.835,00 2.767.652,00 15.372.407,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 41.148,00 717.623.139,00 33.409,00 4.700,00 19.492,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -22.336,00 -4.663,00 -417.711,00 -414.813,00 -83,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.540.383,00 395.402.070,00 -33.468.025,00 2.354.629,00 15.390.321,00
Finansman gelirleri 2.850.850,00 20.434.742,00 9.296.449,00 8.598.631,00 4.313.395,00
Finansman Giderleri (-) -40.257.733,00 -195.659.440,00 -139.759.098,00 -95.948.695,00 -43.667.172,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -29.866.500,00 220.177.372,00 -163.930.674,00 -84.995.435,00 -23.963.456,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.684.620,00 -101.757.720,00 25.237.160,00 16.043.635,00 3.540.145,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.591.496,00 -2.217.333,00 -6.226.342,00 -11.998.304,00 -14.096.988,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.276.116,00 -99.540.387,00 31.463.502,00 28.041.939,00 17.637.133,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -25.181.880,00 118.419.652,00 -138.693.514,00 -68.951.800,00 -20.423.311,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -25.181.880,00 118.419.652,00 -138.693.514,00 -68.951.800,00 -20.423.311,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 330.528,00 9.387.088,00 -29.287,00 -515.946,00 -59.593,00
- Ana Ortaklık Payları -25.512.408,00 109.032.564,00 -138.664.227,00 -68.435.854,00 -20.363.718,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,10 0,41 -0,52 -0,26 -0,08
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.323.841.600,00 2.313.166.457,00 2.960.331.020,00 2.769.327.837,00 2.110.183.127,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 62.302.662,00 125.624.015,00 237.449.047,00 100.373.789,00 183.372.398,00
Finansal Yatırımlar 20.513,00 30.258,00 13.330,00 10.805,00 12.837,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 20.513,00 30.258,00 13.330,00 10.805,00 12.837,00
Ticari Alacaklar 978.535.395,00 952.692.714,00 1.095.510.467,00 1.057.734.559,00 811.475.033,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.825.346,00 13.773.317,00 9.059.274,00 6.836.978,00 4.821.533,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 956.710.049,00 938.919.397,00 1.086.451.193,00 1.050.897.581,00 806.653.500,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.357.940,00 9.214.115,00 20.550.598,00 33.460.557,00 29.685.845,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.980.094,00 0,00 13.068.916,00 16.416.080,00 14.306.751,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.377.846,00 9.214.115,00 7.481.682,00 17.044.477,00 15.379.094,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 572.018.373,00 576.454.702,00 636.184.867,00 626.987.693,00 431.244.790,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 210.795.863,00 184.742.443,00 274.940.050,00 364.374.717,00 178.637.452,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.908.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.622.217,00 1.742,00 1.415,00 927,00 111,00
Diğer Dönen Varlıklar 19.324.498,00 18.379.381,00 30.349.074,00 29.986.238,00 27.045.453,00
ARA TOPLAM 2.323.841.600,00 2.313.166.457,00 2.960.331.020,00 2.769.327.837,00 2.110.183.127,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.648.932.922,00 2.585.607.715,00 1.883.359.052,00 1.718.266.940,00 1.556.815.011,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.048.714.936,00 1.048.714.936,00 340.168.730,00 340.168.730,00 340.168.730,00
Maddi Duran Varlıklar 28.575.054,00 30.108.217,00 22.858.903,00 23.170.241,00 22.909.032,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.637,00 50.295,00 50.777,00 52.435,00 54.099,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 110.389,00 92.189,00 22.978,00 32.197,00 33.745,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.768.627,00 30.338.958,00 65.679.308,00 58.217.124,00 48.074.992,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.972.774.522,00 4.898.774.172,00 4.843.690.072,00 4.487.594.777,00 3.666.998.138,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.098.638.188,00 3.070.940.317,00 3.830.702.230,00 3.532.515.236,00 2.782.977.507,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 882.488.126,00 804.281.022,00 808.201.995,00 499.396.122,00 499.914.901,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 155.252.367,00 147.126.200,00 103.195.056,00 96.886.388,00 66.801.336,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.073.224.819,00 1.080.268.705,00 1.325.222.884,00 1.532.635.005,00 977.869.452,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.914.647,00 86.754.439,00 70.610.093,00 66.611.478,00 50.001.387,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 973.310.172,00 993.514.266,00 1.254.612.791,00 1.466.023.527,00 927.868.065,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.707.613,00 40.854.639,00 57.793.585,00 62.967.699,00 71.087.443,00
Diğer Borçlar 51.348.733,00 42.431.233,00 48.384.067,00 35.371.410,00 44.748.805,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.583.351,00 14.352.758,00 10.428.565,00 9.798.707,00 24.421.826,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.765.382,00 28.078.475,00 37.955.502,00 25.572.703,00 20.326.979,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 241.709.189,00 238.953.130,00 845.232.295,00 784.255.597,00 732.728.239,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.591.496,00 2.217.333,00 6.772.724,00 13.483.731,00 17.177.394,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.858.247,00 21.736.549,00 28.253.292,00 24.957.083,00 22.028.333,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.680.695,00 12.629.032,00 18.071.749,00 17.585.411,00 14.246.318,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.177.552,00 9.107.517,00 10.181.543,00 7.371.672,00 7.782.015,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 833.751.207,00 782.390.843,00 200.128.024,00 187.476.844,00 199.325.540,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 64.735.750,00 61.909.480,00 84.500.730,00 80.916.510,00 101.151.760,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.941.349,00 28.924.383,00 34.657.129,00 32.515.100,00 25.806.761,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.941.349,00 28.924.383,00 34.657.129,00 32.515.100,00 25.806.761,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 183.882.321,00 150.552.359,00 54.324.367,00 48.177.451,00 47.538.242,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.932.389.395,00 3.853.331.160,00 4.030.830.254,00 3.719.992.080,00 2.982.303.047,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.040.385.127,00 1.045.443.012,00 812.859.818,00 767.602.697,00 684.695.091,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.030.837.935,00 1.036.226.348,00 813.059.529,00 768.289.067,00 684.925.108,00
Ödenmiş Sermaye 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.334.320,00 -62.334.320,00 -62.334.320,00 -62.334.320,00 -62.334.320,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.721.045,00 1.721.045,00 1.721.045,00 1.721.045,00 1.721.045,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.659.327,00 -4.672.942,00 -3.619.047,00 -3.634.657,00 -2.623.860,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.659.327,00 -4.672.942,00 -3.619.047,00 -3.634.657,00 -2.623.860,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.558.103,00 -4.571.718,00 -3.517.823,00 -3.533.433,00 -2.522.636,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 844.033.404,00 823.923.024,00 847.399.101,00 732.415.876,00 599.968.984,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 844.033.404,00 823.923.024,00 847.399.101,00 732.415.876,00 599.968.984,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.950.112,00 13.950.112,00 13.950.112,00 13.950.112,00 13.950.112,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.630.854,00 -102.401.710,00 -102.401.710,00 -102.401.710,00 -102.401.710,00
Net Dönem Karı/Zararı -25.512.408,00 109.032.564,00 -138.664.227,00 -68.435.854,00 -20.363.718,00
Diğer Yedekler 5.851.513,00 5.851.513,00 5.851.513,00 5.851.513,00 5.851.513,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.547.192,00 9.216.664,00 -199.711,00 -686.370,00 -230.017,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.972.774.522,00 4.898.774.172,00 4.843.690.072,00 4.487.594.777,00 3.666.998.138,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi