Geri Dön

ANELE | Anel Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ANELE
Sektör Yurt içi ve yurt dışı elektrik taahhüt işleri yapmak
Adres Saray Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul
Telefon +902166362000 / +902166362230
Faks +902166362730
Web www.anelgroup.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CAPITAL STRATEGY FUNDS SPC-THE OPPORTUNISTIC SERIES SEGREGATEG PORTFOLIO 54.651.232,10 20,62
DENİZBANK A.Ş. 0,00 0,00
RIDVAN ÇELİKEL 117.517.315,59 44,35
TOPLAM 265.000.000,00 100,00
DİĞER 92.831.452,31 35,03
Toplam 530.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.11.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
20.10.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,82
04.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.09.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.08.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.12.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,36
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.094.465.290,00 1.235.953.063,00 582.859.329,00 981.163.411,00 632.778.811,00
Satışların Maliyeti (-) -2.055.343.936,00 -1.204.049.791,00 -563.917.147,00 -1.041.440.674,00 -656.995.089,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 39.121.354,00 31.903.272,00 18.942.182,00 -60.277.263,00 -24.216.278,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 39.121.354,00 31.903.272,00 18.942.182,00 -60.277.263,00 -24.216.278,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -49.436.071,00 -30.091.641,00 -16.448.237,00 -46.228.698,00 -24.035.873,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 343.766.075,00 272.696.068,00 121.197.213,00 414.968.645,00 125.060.721,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -366.535.193,00 -271.740.047,00 -108.318.751,00 -333.189.444,00 -89.302.395,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -33.083.835,00 2.767.652,00 15.372.407,00 -24.726.760,00 -12.493.825,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33.409,00 4.700,00 19.492,00 60.730.542,00 572.919,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -417.711,00 -414.813,00 -83,00 -2.170.160,00 -52.712,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -33.468.025,00 2.354.629,00 15.390.321,00 33.851.914,00 -11.950.929,00
Finansman gelirleri 9.296.449,00 8.598.631,00 4.313.395,00 70.149.810,00 41.357.667,00
Finansman Giderleri (-) -139.759.098,00 -95.948.695,00 -43.667.172,00 -211.386.758,00 -111.364.023,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -163.930.674,00 -84.995.435,00 -23.963.456,00 -107.385.034,00 -81.957.285,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 25.237.160,00 16.043.635,00 3.540.145,00 -15.274.034,00 11.015.993,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.226.342,00 -11.998.304,00 -14.096.988,00 -5.099.763,00 -3.659.188,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 31.463.502,00 28.041.939,00 17.637.133,00 -10.174.271,00 14.675.181,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -138.693.514,00 -68.951.800,00 -20.423.311,00 -122.659.068,00 -70.941.292,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -138.693.514,00 -68.951.800,00 -20.423.311,00 -122.659.068,00 -70.941.292,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -29.287,00 -515.946,00 -59.593,00 367.368,00 276.903,00
- Ana Ortaklık Payları -138.664.227,00 -68.435.854,00 -20.363.718,00 -123.026.436,00 -71.218.195,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,52 -0,26 -0,08 -0,59 -0,36
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.960.331.020,00 2.769.327.837,00 2.110.183.127,00 1.820.920.922,00 1.714.091.711,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 237.449.047,00 100.373.789,00 183.372.398,00 105.381.046,00 85.914.705,00
Finansal Yatırımlar 13.330,00 10.805,00 12.837,00 11.864,00 9.215,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 13.330,00 10.805,00 12.837,00 11.864,00 9.215,00
Ticari Alacaklar 1.095.510.467,00 1.057.734.559,00 811.475.033,00 876.132.052,00 442.425.978,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.059.274,00 6.836.978,00 4.821.533,00 9.218.818,00 7.643.307,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.086.451.193,00 1.050.897.581,00 806.653.500,00 866.913.234,00 434.782.671,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 20.550.598,00 33.460.557,00 29.685.845,00 11.648.245,00 7.827.812,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.068.916,00 16.416.080,00 14.306.751,00 0,00 233.972,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.481.682,00 17.044.477,00 15.379.094,00 11.648.245,00 7.593.840,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 636.184.867,00 626.987.693,00 431.244.790,00 281.910.729,00 174.464.967,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 274.940.050,00 364.374.717,00 178.637.452,00 115.367.872,00 38.373.781,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.415,00 927,00 111,00 346.313,00 94.433,00
Diğer Dönen Varlıklar 30.349.074,00 29.986.238,00 27.045.453,00 20.659.672,00 15.375.989,00
ARA TOPLAM 2.960.331.020,00 2.769.327.837,00 2.110.183.127,00 1.820.920.922,00 1.714.091.711,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.883.359.052,00 1.718.266.940,00 1.556.815.011,00 1.434.280.903,00 363.169.245,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 340.168.730,00 340.168.730,00 340.168.730,00 340.168.730,00 281.506.054,00
Maddi Duran Varlıklar 22.858.903,00 23.170.241,00 22.909.032,00 22.627.175,00 18.716.239,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.777,00 52.435,00 54.099,00 56.381,00 64.383,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.978,00 32.197,00 33.745,00 36.135,00 59.738,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 65.679.308,00 58.217.124,00 48.074.992,00 23.490.609,00 49.665.321,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.843.690.072,00 4.487.594.777,00 3.666.998.138,00 3.255.201.825,00 2.077.260.956,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.830.702.230,00 3.532.515.236,00 2.782.977.507,00 2.418.695.953,00 1.470.051.983,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 808.201.995,00 499.396.122,00 499.914.901,00 490.233.086,00 401.563.996,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 103.195.056,00 96.886.388,00 66.801.336,00 63.298.852,00 36.240.570,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.325.222.884,00 1.532.635.005,00 977.869.452,00 689.399.613,00 340.030.183,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 70.610.093,00 66.611.478,00 50.001.387,00 48.398.205,00 28.848.737,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.254.612.791,00 1.466.023.527,00 927.868.065,00 641.001.408,00 311.181.446,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 57.793.585,00 62.967.699,00 71.087.443,00 56.655.611,00 39.114.029,00
Diğer Borçlar 48.384.067,00 35.371.410,00 44.748.805,00 16.018.949,00 29.829.060,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.428.565,00 9.798.707,00 24.421.826,00 1.543.842,00 3.626.905,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 37.955.502,00 25.572.703,00 20.326.979,00 14.475.107,00 26.202.155,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 845.232.295,00 784.255.597,00 732.728.239,00 712.519.630,00 499.501.252,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.772.724,00 13.483.731,00 17.177.394,00 5.223.111,00 3.869.342,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 28.253.292,00 24.957.083,00 22.028.333,00 25.209.612,00 16.888.384,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.071.749,00 17.585.411,00 14.246.318,00 12.292.243,00 9.762.548,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.181.543,00 7.371.672,00 7.782.015,00 12.917.369,00 7.125.836,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 200.128.024,00 187.476.844,00 199.325.540,00 191.539.880,00 161.854.954,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 84.500.730,00 80.916.510,00 101.151.760,00 102.689.356,00 86.562.559,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.657.129,00 32.515.100,00 25.806.761,00 23.932.960,00 14.469.698,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.657.129,00 32.515.100,00 25.806.761,00 23.932.960,00 14.469.698,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 54.324.367,00 48.177.451,00 47.538.242,00 41.453.920,00 38.677.697,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.030.830.254,00 3.719.992.080,00 2.982.303.047,00 2.610.235.833,00 1.631.906.937,00
Ö Z K A Y N A K L A R 812.859.818,00 767.602.697,00 684.695.091,00 644.965.992,00 445.354.019,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 813.059.529,00 768.289.067,00 684.925.108,00 645.136.416,00 445.614.908,00
Ödenmiş Sermaye 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 200.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.334.320,00 -62.334.320,00 -62.334.320,00 -62.334.320,00 -62.334.320,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.721.045,00 1.721.045,00 1.721.045,00 1.721.045,00 1.498.280,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.619.047,00 -3.634.657,00 -2.623.860,00 -2.037.663,00 -2.044.833,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.619.047,00 -3.634.657,00 -2.623.860,00 -2.037.663,00 -2.044.833,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.517.823,00 -3.533.433,00 -2.522.636,00 -1.936.439,00 -1.943.609,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 847.399.101,00 732.415.876,00 599.968.984,00 539.230.377,00 327.130.563,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 847.399.101,00 732.415.876,00 599.968.984,00 539.230.377,00 327.130.563,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.950.112,00 13.950.112,00 13.950.112,00 13.950.112,00 13.950.112,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -102.401.710,00 -102.401.710,00 -102.401.710,00 20.624.726,00 20.624.726,00
Net Dönem Karı/Zararı -138.664.227,00 -68.435.854,00 -20.363.718,00 -123.026.436,00 -71.218.195,00
Diğer Yedekler 5.851.513,00 5.851.513,00 5.851.513,00 5.851.513,00 5.851.513,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -199.711,00 -686.370,00 -230.017,00 -170.424,00 -260.889,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.843.690.072,00 4.487.594.777,00 3.666.998.138,00 3.255.201.825,00 2.077.260.956,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi