Geri Dön

ANELE | Anel Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ANELE
Sektör Yurt içi ve yurt dışı elektrik taahhüt işleri yapmak
Adres Saray Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul
Telefon +902166362000 / +902166362230
Faks +902166362730
Web www.anelgroup.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CAPITAL STRATEGY FUNDS SPC-THE OPPORTUNISTIC SERIES SEGREGATEG PORTFOLIO 59.168.525,10 22,33
DENİZBANK A.Ş. 0,00 0,00
RIDVAN ÇELİKEL 117.517.315,59 44,35
TOPLAM 265.000.000,00 100,00
DİĞER 88.314.159,31 33,32
Toplam 530.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.11.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
20.10.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,82
04.08.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.11.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.09.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.08.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.12.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,36
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 582.859.329,00 981.163.411,00 632.778.811,00 390.295.879,00 162.801.114,00
Satışların Maliyeti (-) -563.917.147,00 -1.041.440.674,00 -656.995.089,00 -412.671.675,00 -189.673.613,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18.942.182,00 -60.277.263,00 -24.216.278,00 -22.375.796,00 -26.872.499,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 18.942.182,00 -60.277.263,00 -24.216.278,00 -22.375.796,00 -26.872.499,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.448.237,00 -46.228.698,00 -24.035.873,00 -14.142.446,00 -6.282.179,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 121.197.213,00 414.968.645,00 125.060.721,00 112.449.534,00 78.156.540,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -108.318.751,00 -333.189.444,00 -89.302.395,00 -80.223.598,00 -54.398.288,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 15.372.407,00 -24.726.760,00 -12.493.825,00 -4.292.306,00 -9.396.426,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19.492,00 60.730.542,00 572.919,00 521.722,00 28.092,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -83,00 -2.170.160,00 -52.712,00 -54.094,00 -2.180,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.390.321,00 33.851.914,00 -11.950.929,00 -3.829.893,00 -9.343.315,00
Finansman gelirleri 4.313.395,00 70.149.810,00 41.357.667,00 25.222.106,00 2.470.264,00
Finansman Giderleri (-) -43.667.172,00 -211.386.758,00 -111.364.023,00 -75.946.370,00 -27.387.169,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -23.963.456,00 -107.385.034,00 -81.957.285,00 -54.554.157,00 -34.260.220,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.540.145,00 -15.274.034,00 11.015.993,00 1.720.317,00 1.704.567,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.096.988,00 -5.099.763,00 -3.659.188,00 -1.330.595,00 -130.921,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 17.637.133,00 -10.174.271,00 14.675.181,00 3.050.912,00 1.835.488,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -20.423.311,00 -122.659.068,00 -70.941.292,00 -52.833.840,00 -32.555.653,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -20.423.311,00 -122.659.068,00 -70.941.292,00 -52.833.840,00 -32.555.653,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -59.593,00 367.368,00 276.903,00 135.791,00 415.633,00
- Ana Ortaklık Payları -20.363.718,00 -123.026.436,00 -71.218.195,00 -52.969.631,00 -32.971.286,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,08 -0,59 -0,36 -0,26 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.110.183.127,00 1.820.920.922,00 1.714.091.711,00 1.624.496.435,00 1.461.291.565,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 183.372.398,00 105.381.046,00 85.914.705,00 51.231.806,00 33.553.135,00
Finansal Yatırımlar 12.837,00 11.864,00 9.215,00 8.168,00 8.341,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 12.837,00 11.864,00 9.215,00 8.168,00 8.341,00
Ticari Alacaklar 811.475.033,00 876.132.052,00 442.425.978,00 366.622.111,00 306.192.334,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.821.533,00 9.218.818,00 7.643.307,00 7.874.821,00 10.754.516,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 806.653.500,00 866.913.234,00 434.782.671,00 358.747.290,00 295.437.818,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 29.685.845,00 11.648.245,00 7.827.812,00 9.164.458,00 3.712.592,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.306.751,00 0,00 233.972,00 0,00 216.935,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.379.094,00 11.648.245,00 7.593.840,00 9.164.458,00 3.495.657,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 431.244.790,00 281.910.729,00 174.464.967,00 169.860.702,00 129.377.364,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 178.637.452,00 115.367.872,00 38.373.781,00 38.983.556,00 21.626.123,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 111,00 346.313,00 94.433,00 70.681,00 529,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.045.453,00 20.659.672,00 15.375.989,00 17.867.473,00 33.028.105,00
ARA TOPLAM 2.110.183.127,00 1.820.920.922,00 1.714.091.711,00 1.624.496.435,00 1.461.291.565,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.556.815.011,00 1.434.280.903,00 363.169.245,00 352.708.881,00 349.471.190,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 340.168.730,00 340.168.730,00 281.506.054,00 281.506.054,00 281.506.054,00
Maddi Duran Varlıklar 22.909.032,00 22.627.175,00 18.716.239,00 19.944.176,00 20.779.906,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.099,00 56.381,00 64.383,00 80.845,00 106.467,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.745,00 36.135,00 59.738,00 257.057,00 320.375,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 48.074.992,00 23.490.609,00 49.665.321,00 41.088.736,00 38.980.829,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.666.998.138,00 3.255.201.825,00 2.077.260.956,00 1.977.205.316,00 1.810.762.755,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.782.977.507,00 2.418.695.953,00 1.470.051.983,00 1.352.815.995,00 1.163.748.162,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 499.914.901,00 490.233.086,00 401.563.996,00 374.259.583,00 286.307.514,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 66.801.336,00 63.298.852,00 36.240.570,00 35.185.720,00 47.408.707,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 977.869.452,00 689.399.613,00 340.030.183,00 343.458.853,00 268.345.791,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.001.387,00 48.398.205,00 28.848.737,00 20.338.894,00 17.829.596,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 927.868.065,00 641.001.408,00 311.181.446,00 323.119.959,00 250.516.195,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 71.087.443,00 56.655.611,00 39.114.029,00 36.150.756,00 28.915.187,00
Diğer Borçlar 44.748.805,00 16.018.949,00 29.829.060,00 11.640.908,00 12.894.584,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.421.826,00 1.543.842,00 3.626.905,00 4.630.796,00 2.969.177,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.326.979,00 14.475.107,00 26.202.155,00 7.010.112,00 9.925.407,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 732.728.239,00 712.519.630,00 499.501.252,00 509.094.224,00 480.366.043,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.177.394,00 5.223.111,00 3.869.342,00 1.330.595,00 1.979.470,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.028.333,00 25.209.612,00 16.888.384,00 15.984.247,00 15.582.141,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.246.318,00 12.292.243,00 9.762.548,00 9.014.057,00 8.815.900,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.782.015,00 12.917.369,00 7.125.836,00 6.970.190,00 6.766.241,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.909.725,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 199.325.540,00 191.539.880,00 161.854.954,00 165.223.227,00 173.124.816,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 101.151.760,00 102.689.356,00 86.562.559,00 87.487.596,00 98.114.679,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 25.806.761,00 23.932.960,00 14.469.698,00 14.603.784,00 14.036.619,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.806.761,00 23.932.960,00 14.469.698,00 14.603.784,00 14.036.619,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 47.538.242,00 41.453.920,00 38.677.697,00 41.983.514,00 40.811.018,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.982.303.047,00 2.610.235.833,00 1.631.906.937,00 1.518.039.222,00 1.336.872.978,00
Ö Z K A Y N A K L A R 684.695.091,00 644.965.992,00 445.354.019,00 459.166.094,00 473.889.777,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 684.925.108,00 645.136.416,00 445.614.908,00 459.568.095,00 479.234.196,00
Ödenmiş Sermaye 265.000.000,00 265.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.334.320,00 -62.334.320,00 -62.334.320,00 -62.334.320,00 -62.334.320,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.721.045,00 1.721.045,00 1.498.280,00 1.498.280,00 1.498.280,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.623.860,00 -2.037.663,00 -2.044.833,00 -2.063.357,00 -1.914.752,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.623.860,00 -2.037.663,00 -2.044.833,00 -2.063.357,00 -1.914.752,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.522.636,00 -1.936.439,00 -1.943.609,00 -1.962.133,00 -1.813.528,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 599.968.984,00 539.230.377,00 327.130.563,00 322.853.710,00 318.313.650,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 599.968.984,00 539.230.377,00 327.130.563,00 322.853.710,00 318.313.650,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.950.112,00 13.950.112,00 13.950.112,00 13.950.112,00 13.950.112,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -102.401.710,00 20.624.726,00 20.624.726,00 20.624.726,00 26.683.937,00
Net Dönem Karı/Zararı -20.363.718,00 -123.026.436,00 -71.218.195,00 -52.969.631,00 -32.971.286,00
Diğer Yedekler 5.851.513,00 5.851.513,00 5.851.513,00 5.851.513,00 5.851.513,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -230.017,00 -170.424,00 -260.889,00 -402.001,00 -5.344.419,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.666.998.138,00 3.255.201.825,00 2.077.260.956,00 1.977.205.316,00 1.810.762.755,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi