Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALYAG
Sektör BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM VE SATIŞI
Adres Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12 D:123 Konak-İZMİR
Telefon (0232) 376 84 51
Faks (0232) 376 84 58
Web http://www.altinyag.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 5.962.357,00 5,68
Mehmed Nureddin ÇEVİK 11.458.008,12 10,91
ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK 2.473.751,00 2,36
DİĞER 85.105.884,00 81,05
Toplam 105.000.000,12 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. 20.300.000,00 100,00
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.000.000,00 16,19
Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. 15.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.02.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
01.08.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,25
01.02.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
30.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
21.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,16
12.12.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
17.10.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,42
28.02.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 493.781,00 5.030.387,00 4.633.722,00 3.852.075,00 1.793.254,00
Satışların Maliyeti (-) -506.900,00 -3.838.432,00 -3.604.744,00 -3.044.789,00 -997.139,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -13.119,00 1.191.955,00 1.028.978,00 807.286,00 796.115,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -13.119,00 1.191.955,00 1.028.978,00 807.286,00 796.115,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.571.760,00 -7.410.582,00 -6.247.645,00 -2.884.001,00 -1.356.098,00
Pazarlama Giderleri (-) -158.497,00 -110.212,00 -78.788,00 -63.817,00 -59.003,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.570.726,00 34.120.752,00 21.398.764,00 17.410.826,00 7.734.570,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.778.336,00 -22.024.644,00 -17.999.334,00 -14.578.279,00 -6.047.866,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.049.014,00 5.767.269,00 -1.898.025,00 692.015,00 1.067.718,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 431.771,00 7.222.015,00 7.583.430,00 6.880.114,00 61.769,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -66.496,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 11.480.785,00 12.922.788,00 5.685.405,00 7.572.129,00 1.129.487,00
Finansman Giderleri (-) -196.671,00 -4.037.766,00 -3.532.790,00 -1.802.278,00 -1.307.918,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.284.114,00 8.932.847,00 2.152.615,00 5.769.851,00 -178.431,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -46.793,00 -1.483.510,00 -1.789.970,00 -1.733.288,00 -917.904,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -71.046,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -46.793,00 -1.483.510,00 -1.789.970,00 -1.733.288,00 -846.858,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.237.321,00 7.449.337,00 362.645,00 4.036.563,00 -1.096.335,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.237.321,00 7.449.337,00 362.645,00 4.036.563,00 -1.096.335,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 771.178,00 -123.867,00 1.746.183,00 1.694.966,00 -225.854,00
- Ana Ortaklık Payları 10.466.143,00 7.573.204,00 -1.383.538,00 2.341.597,00 -870.481,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08 0,08 -0,01 0,02 -0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 66.943,00 -108.771,00 -105.384,00 6.471,00 -48.572,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 85.824,00 -142.622,00 -135.107,00 8.296,00 -62.272,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -18.881,00 33.851,00 29.723,00 -1.825,00 13.700,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 66.943,00 -108.771,00 -105.384,00 6.471,00 -48.572,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 11.304.264,00 7.340.566,00 257.261,00 4.043.034,00 -1.144.907,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 47.825,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 23.731.132,00 18.644.669,00 19.250.055,00 26.340.942,00 27.441.142,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.428,00 48.892,00 86.210,00 22.920,00 47.172,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 9.535.521,00 7.393.763,00 11.606.179,00 19.150.471,00 19.775.710,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.535.521,00 7.393.763,00 11.606.179,00 19.150.471,00 19.775.710,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.125.037,00 6.003.324,00 872.681,00 4.948.802,00 4.920.806,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.672.681,00 5.692.273,00 481.948,00 4.610.398,00 4.283.098,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.452.356,00 311.051,00 390.733,00 338.404,00 637.708,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 45.535,00 70.232,00 75.188,00 80.589,00 1.380.973,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.181.038,00 3.358.431,00 4.960.568,00 476.478,00 361.750,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 71.563,00 71.563,00 516,00 516,00 8.990,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.608.495,00 1.549.949,00 1.500.198,00 1.141.364,00 425.939,00
ARA TOPLAM 23.582.617,00 18.496.154,00 19.101.540,00 25.821.140,00 26.921.340,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 148.515,00 148.515,00 148.515,00 519.802,00 519.802,00
DURAN VARLIKLAR 57.626.407,00 54.960.404,00 51.280.484,00 53.602.353,00 44.680.748,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.125.000,00 3.525.000,00
Maddi Duran Varlıklar 4.408.890,00 4.654.965,00 4.903.474,00 4.947.027,00 3.945.924,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.507.843,00 2.515.703,00 2.319.308,00 1.413.144,00 1.424.357,00
- Şerefiye 1.099.398,00 1.099.398,00 914.971,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.408.445,00 1.416.305,00 1.404.337,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 253.414,00 501.795,00 138.773,00 0,00 531.127,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 81.357.539,00 73.605.073,00 70.530.539,00 79.943.295,00 72.121.890,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.098.492,00 38.763.088,00 44.461.668,00 49.595.091,00 48.993.884,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 442.075,00 443.892,00 113.329,00 194.655,00 371.188,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.416,00 38.051,00 825.860,00 1.022.531,00 1.112.472,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 27.978.318,00 27.101.608,00 30.912.685,00 36.613.890,00 33.903.241,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 75.656,00 75.656,00 77.526,00 0,00 77.526,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.902.662,00 27.025.952,00 30.835.159,00 36.613.890,00 33.825.715,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.757.107,00 1.604.098,00 2.482.574,00 2.349.684,00 2.015.269,00
Diğer Borçlar 3.437.052,00 4.182.999,00 5.407.469,00 5.045.505,00 6.896.876,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 74.749,00 74.458,00 1.155.672,00 2.181.368,00 5.131.626,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.362.303,00 4.108.541,00 4.251.797,00 2.864.137,00 1.765.250,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 541.108,00 228.387,00 377.949,00 264.171,00 570.252,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 71.046,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 892.491,00 892.491,00 857.815,00 921.006,00 983.793,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 110.872,00 110.872,00 88.453,00 88.453,00 88.453,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 781.619,00 781.619,00 769.362,00 832.553,00 895.340,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.039.925,00 4.271.562,00 3.483.987,00 3.183.649,00 3.069.747,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.457.480,00 3.344.682,00 1.654.873,00 2.148.432,00 1.981.371,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.450.923,00 1.465.526,00 0,00 853.801,00 1.019.426,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 518.436,00 479.224,00 470.750,00 310.070,00 360.849,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 518.436,00 479.224,00 470.750,00 310.070,00 360.849,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 371.742,00 553.864,00 532.349,00 370.828,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 71.783,00 801.472,00 607.178,00 538.091,00 511.804,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 38.555.972,00 42.107.770,00 46.116.541,00 51.743.523,00 50.975.255,00
Ö Z K A Y N A K L A R 42.801.567,00 31.497.303,00 24.413.998,00 28.199.772,00 21.146.635,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 41.085.804,00 30.587.627,00 20.571.274,00 24.396.010,00 19.305.487,00
Ödenmiş Sermaye 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -24.489.849,00 -24.489.849,00 -24.489.849,00 -24.489.849,00 -24.489.849,00
Sermaye Düzeltme Farkları -5.962.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 -5.962.359,00 -5.962.359,00 -5.962.358,00 -8.212.358,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.031.646,00 1.031.646,00 1.031.646,00 1.031.646,00 1.031.646,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -653.353,00 -685.387,00 -693.108,00 -593.508,00 -606.757,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -653.353,00 -685.387,00 -693.108,00 -593.508,00 -606.757,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -653.353,00 -685.387,00 -693.108,00 -593.508,00 -606.757,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.775,00 7.775,00 7.775,00 7.775,00 7.775,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -44.314.199,00 -51.887.403,00 -52.939.293,00 -52.939.293,00 -52.554.489,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.466.143,00 7.573.204,00 -1.383.538,00 2.341.597,00 -870.481,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.715.763,00 909.676,00 3.842.724,00 3.803.762,00 1.841.148,00
TOPLAM KAYNAKLAR 81.357.539,00 73.605.073,00 70.530.539,00 79.943.295,00 72.121.890,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi