Geri Dön

ALMAD | Altinyag Madencilik Ve Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,51
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 74,44
BIST-100'deki Ağırlığı 0,34
F/K Oranı -65,74
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,48
Dibe Uzaklık 81,86
Piyasa Değeri (USD) 56.638.667,24
Piyasa Değeri (TL) 1.859.000.000,00
Özsermaye (TL) 749.911.365,00
Sermaye (TL) 275.000.000,00
Net Kar (TL) -28.279.282,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALMAD
Sektör BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM VE SATIŞI
Adres Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12 D:123 Konak-İZMİR
Telefon 0-232-376 84 51
Faks 0-232-376 84 58
Web www.altinyagmadencilik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK 114.000.000,00 41,45
TOPLAM 275.000.000,00 100,00
DİĞER 161.000.000,00 58,55
Toplam 550.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINYAĞ YENİLENELEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.300.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.10.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,49
28.02.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
01.08.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,25
01.02.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
30.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
21.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,16
12.12.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
17.10.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,42
28.02.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 239.650.381,00 151.379.344,00 90.160.097,00 42.146.555,00 99.041.824,00
Satışların Maliyeti (-) 178.073.631,00 97.031.027,00 71.302.758,00 -33.154.209,00 -91.044.510,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 61.576.750,00 54.348.317,00 18.857.339,00 8.992.346,00 7.997.314,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 61.576.750,00 54.348.317,00 18.857.339,00 8.992.346,00 7.997.314,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 31.139.319,00 20.435.214,00 10.947.657,00 -7.110.383,00 -9.754.662,00
Pazarlama Giderleri (-) 473.554,00 303.627,00 158.864,00 -77.955,00 -182.392,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 89.066.022,00 55.622.336,00 43.328.283,00 6.618.697,00 39.233.357,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 2.698.743,00 1.841.263,00 33.638,00 -21.177,00 -3.228.871,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 116.331.156,00 87.390.549,00 51.045.463,00 8.401.528,00 34.064.746,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 84.407.270,00 102.224.872,00 27.997.563,00 13.102.939,00 172.319.486,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 4.991.154,00 333.505,00 333.505,00 -333.505,00 -28.005,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 195.747.272,00 189.281.916,00 78.709.521,00 21.170.962,00 206.356.227,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 2.716.358,00 404.763,00 214.303,00 -35.071,00 -8.440.800,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.994.874,00 188.877.153,00 78.495.218,00 21.135.891,00 197.915.427,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 30.274.156,00 51.516.642,00 15.977.428,00 -4.459.098,00 -31.700.694,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 45.295.527,00 35.001.718,00 16.177.165,00 -4.577.624,00 -16.609.824,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -15.021.371,00 16.514.924,00 -199.737,00 118.526,00 -15.090.870,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -28.279.282,00 137.360.511,00 62.517.790,00 16.676.793,00 166.214.733,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -28.279.282,00 137.360.511,00 62.517.790,00 16.676.793,00 166.214.733,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -28.279.282,00 137.360.511,00 62.517.790,00 16.676.793,00 166.214.733,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,50 0,23 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,50 0,23 0,06 0,60
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 7.261.844,00 11.179.664,00 1.399.689,00 1.646.073,00 5.172.754,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 9.225.228,00 0,00 2.266.395,00 2.266.395,00 6.854.628,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 15.544.172,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -292.066,00 -789.046,00 -516.784,00 -208.804,00 -388.685,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.671.318,00 3.575.462,00 349.922,00 -411.518,00 -1.293.189,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -58.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 7.261.844,00 11.179.664,00 1.399.689,00 1.646.073,00 5.172.754,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -21.017.438,00 148.540.175,00 63.917.479,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -21.017.438,00 148.540.175,00 63.917.479,00 18.322.866,00 171.387.487,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,50 0,23 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 368.096.908,00 367.237.171,00 345.583.243,00 278.661.294,00 284.167.288,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 354.340.905,00 295.587.541,00 207.476.305,00 162.201.447,00 166.008.496,00
Finansal Yatırımlar 146.206,00 0,00 66.408.653,00 60.093.137,00 65.083.298,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 12.673.187,00 69.659.500,00 69.864.642,00 54.541.554,00 46.179.178,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.673.187,00 69.659.500,00 69.864.642,00 54.541.554,00 46.179.178,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 157.884,00 3.507,00 3.459,00 3.459,00 22.163,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 157.884,00 3.507,00 3.459,00 3.459,00 22.163,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 99.456,00 121.019,00 70.428,00 78.971,00 78.961,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.561,00 1.355.130,00 1.332.485,00 1.312.240,00 586.420,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.243.710,00
Diğer Dönen Varlıklar 673.709,00 510.474,00 427.271,00 430.486,00 965.062,00
ARA TOPLAM 368.096.908,00 367.237.171,00 345.583.243,00 278.661.294,00 284.167.288,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 421.350.810,00 284.102.564,00 211.514.316,00 210.165.346,00 208.622.284,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 180.298.418,00 163.975.000,00 107.730.000,00 107.730.000,00 107.730.000,00
Maddi Duran Varlıklar 222.968.468,00 113.694.423,00 99.812.312,00 100.373.393,00 95.119.835,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.510,00 56.619,00 72.623,00 88.627,00 104.631,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.510,00 56.619,00 72.623,00 88.627,00 104.631,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 789.447.718,00 651.339.735,00 557.097.559,00 488.826.640,00 492.789.572,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.269.800,00 35.254.355,00 45.710.221,00 36.465.195,00 31.740.825,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 92.159,00 0,00 9.095.537,00 15.236.604,00 22.954.788,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 956.383,00 8.026.658,00 23.545.171,00 5.740.817,00 4.706.399,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 956.383,00 8.026.658,00 23.545.171,00 5.740.817,00 4.706.399,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 372.324,00 1.166.792,00 240.906,00 829.147,00 161.458,00
Diğer Borçlar 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 3.021,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.353.295,00 0,00 10.341.808,00 9.629.927,00 3.368.555,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 766.406,00 527.771,00 510.294,00 549.948,00 376.920,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 461.826,00 517.171,00 499.694,00 539.348,00 292.340,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 304.580,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 84.580,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 715.583,00 25.519.484,00 1.962.855,00 4.465.102,00 156.034,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.266.553,00 35.059.183,00 14.856.969,00 14.887.780,00 15.721.618,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.376.655,00 1.315.898,00 0,00 941.889,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.142.732,00 1.315.898,00 0,00 941.889,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.233.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.889.898,00 33.743.285,00 13.803.084,00 13.945.891,00 14.737.300,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 39.536.353,00 70.313.538,00 60.567.190,00 51.352.975,00 47.462.443,00
Ö Z K A Y N A K L A R 749.911.365,00 581.026.197,00 496.530.369,00 437.473.665,00 445.327.129,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 749.911.365,00 581.026.197,00 496.530.369,00 437.473.665,00 445.327.129,00
Ödenmiş Sermaye 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.138.761.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 126.868,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.163.093,00 703.534,00 703.534,00 703.534,00 703.534,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.160.111,00 20.773.561,00 10.993.586,00 11.239.970,00 9.593.897,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.160.111,00 20.773.561,00 10.993.586,00 11.239.970,00 9.593.897,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -746.011,00 -1.533.424,00 -1.355.067,00 -1.108.683,00 -941.640,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.324.310,00 2.798.901,00 2.798.901,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -653.218.693,00 144.516.558,00 144.516.558,00 147.315.459,00 -6.185.035,00
Net Dönem Karı/Zararı -28.279.282,00 137.360.511,00 62.517.790,00 16.676.793,00 166.214.733,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 789.447.718,00 651.339.735,00 557.097.559,00 488.826.640,00 492.789.572,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi