Geri Dön

ALMAD | Altinyag Madencilik Ve Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,50
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 74,44
BIST-100'deki Ağırlığı 1,15
F/K Oranı 13,31
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,31
Dibe Uzaklık 81,86
Piyasa Değeri (USD) 79.265.028,68
Piyasa Değeri (TL) 2.502.500.000,00
Özsermaye (TL) 581.026.197,00
Sermaye (TL) 275.000.000,00
Net Kar (TL) 188.010.640,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALMAD
Sektör BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM VE SATIŞI
Adres Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12 D:123 Konak-İZMİR
Telefon 0-232-376 84 51
Faks 0-232-376 84 58
Web www.altinyagmadencilik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK 114.000.000,00 41,45
TOPLAM 275.000.000,00 100,00
DİĞER 161.000.000,00 58,55
Toplam 550.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALTINYAĞ YENİLENELEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.300.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.10.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,49
28.02.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
01.08.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,25
01.02.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,14
30.11.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
21.03.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,16
12.12.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
17.10.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,42
28.02.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 151.379.344,00 90.160.097,00 42.146.555,00 99.041.824,00 58.453.628,00
Satışların Maliyeti (-) -97.031.027,00 -71.302.758,00 -33.154.209,00 -91.044.510,00 -51.322.191,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 54.348.317,00 18.857.339,00 8.992.346,00 7.997.314,00 7.131.437,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 54.348.317,00 18.857.339,00 8.992.346,00 7.997.314,00 7.131.437,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.435.214,00 -10.947.657,00 -7.110.383,00 -9.754.662,00 -9.921.019,00
Pazarlama Giderleri (-) -303.627,00 -158.864,00 -77.955,00 -182.392,00 -137.637,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 55.622.336,00 43.328.283,00 6.618.697,00 39.233.357,00 35.001.481,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.841.263,00 -33.638,00 -21.177,00 -3.228.871,00 -1.383.424,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 87.390.549,00 51.045.463,00 8.401.528,00 34.064.746,00 30.690.838,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 102.224.872,00 27.997.563,00 13.102.939,00 172.319.486,00 122.352.754,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -333.505,00 -333.505,00 -333.505,00 -28.005,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 189.281.916,00 78.709.521,00 21.170.962,00 206.356.227,00 153.043.592,00
Finansman Giderleri (-) -404.763,00 -214.303,00 -35.071,00 -8.440.800,00 -4.838.205,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 188.877.153,00 78.495.218,00 21.135.891,00 197.915.427,00 148.205.387,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -51.516.642,00 -15.977.428,00 -4.459.098,00 -31.700.694,00 -32.640.783,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -35.001.718,00 -16.177.165,00 -4.577.624,00 -16.609.824,00 -17.428.578,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -16.514.924,00 199.737,00 118.526,00 -15.090.870,00 -15.212.205,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 137.360.511,00 62.517.790,00 16.676.793,00 166.214.733,00 115.564.604,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 137.360.511,00 62.517.790,00 16.676.793,00 166.214.733,00 115.564.604,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 137.360.511,00 62.517.790,00 16.676.793,00 166.214.733,00 115.564.604,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,50 0,23 0,06 0,60 0,42
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 11.179.664,00 1.399.689,00 1.646.073,00 5.172.754,00 5.407.194,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 2.266.395,00 2.266.395,00 6.854.628,00 6.854.628,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 15.544.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -789.046,00 -516.784,00 -208.804,00 -388.685,00 -95.635,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.575.462,00 -349.922,00 -411.518,00 -1.293.189,00 -1.351.799,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 11.179.664,00 1.399.689,00 1.646.073,00 5.172.754,00 5.407.194,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 148.540.175,00 63.917.479,00 18.322.866,00 171.387.487,00 120.971.798,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 367.237.171,00 345.583.243,00 278.661.294,00 284.167.288,00 208.064.244,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 295.587.541,00 207.476.305,00 162.201.447,00 166.008.496,00 96.987.411,00
Finansal Yatırımlar 0,00 66.408.653,00 60.093.137,00 65.083.298,00 65.685.480,00
Ticari Alacaklar 69.659.500,00 69.864.642,00 54.541.554,00 46.179.178,00 40.354.438,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.659.500,00 69.864.642,00 54.541.554,00 46.179.178,00 40.354.438,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.507,00 3.459,00 3.459,00 22.163,00 77.869,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.507,00 3.459,00 3.459,00 22.163,00 77.869,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 121.019,00 70.428,00 78.971,00 78.961,00 108.001,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.355.130,00 1.332.485,00 1.312.240,00 586.420,00 2.411.717,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 5.243.710,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 510.474,00 427.271,00 430.486,00 965.062,00 2.439.328,00
ARA TOPLAM 367.237.171,00 345.583.243,00 278.661.294,00 284.167.288,00 208.064.244,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 284.102.564,00 211.514.316,00 210.165.346,00 208.622.284,00 284.260.371,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 163.975.000,00 107.730.000,00 107.730.000,00 107.730.000,00 148.050.000,00
Maddi Duran Varlıklar 113.694.423,00 99.812.312,00 100.373.393,00 95.119.835,00 95.940.049,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.619,00 72.623,00 88.627,00 104.631,00 121.890,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.619,00 72.623,00 88.627,00 104.631,00 121.890,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 651.339.735,00 557.097.559,00 488.826.640,00 492.789.572,00 492.324.615,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.254.355,00 45.710.221,00 36.465.195,00 31.740.825,00 42.149.489,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 9.095.537,00 15.236.604,00 22.954.788,00 27.345.383,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.026.658,00 23.545.171,00 5.740.817,00 4.706.399,00 10.406.837,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.026.658,00 23.545.171,00 5.740.817,00 4.706.399,00 10.406.837,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.166.792,00 240.906,00 829.147,00 161.458,00 557.137,00
Diğer Borçlar 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 219.043,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 219.043,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 3.021,00 1.091,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 10.341.808,00 9.629.927,00 3.368.555,00 2.931.332,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 527.771,00 510.294,00 549.948,00 376.920,00 448.111,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 517.171,00 499.694,00 539.348,00 292.340,00 363.532,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.600,00 10.600,00 10.600,00 84.580,00 84.579,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.519.484,00 1.962.855,00 4.465.102,00 156.034,00 240.555,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.059.183,00 14.856.969,00 14.887.780,00 15.721.618,00 21.952.401,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.315.898,00 0,00 941.889,00 0,00 707.909,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.315.898,00 0,00 941.889,00 0,00 707.909,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33.743.285,00 13.803.084,00 13.945.891,00 14.737.300,00 21.244.492,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 70.313.538,00 60.567.190,00 51.352.975,00 47.462.443,00 64.101.890,00
Ö Z K A Y N A K L A R 581.026.197,00 496.530.369,00 437.473.665,00 445.327.129,00 428.222.725,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 581.026.197,00 496.530.369,00 437.473.665,00 445.327.129,00 428.222.725,00
Ödenmiş Sermaye 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 703.534,00 703.534,00 703.534,00 703.534,00 703.534,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.773.561,00 10.993.586,00 11.239.970,00 9.593.897,00 9.828.337,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.773.561,00 10.993.586,00 11.239.970,00 9.593.897,00 9.828.337,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.533.424,00 -1.355.067,00 -1.108.683,00 -941.640,00 -707.200,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.798.901,00 2.798.901,00 0,00 0,00 938.972,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 144.516.558,00 144.516.558,00 147.315.459,00 -6.185.035,00 26.187.278,00
Net Dönem Karı/Zararı 137.360.511,00 62.517.790,00 16.676.793,00 166.214.733,00 115.564.604,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 651.339.735,00 557.097.559,00 488.826.640,00 492.789.572,00 492.324.615,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi