Geri Dön

ALKIM | Alkim Kimya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALKIM
Sektör Maden sahaları işletilmesi ve üretimi, her nevi kimyasal maddeler üretimi ve satışı, faaliyet konuları ile ilgili ihracat, ithalat ve kara-deniz taşımacılığı
Adres İnönü Cad. No:13 Posta Kodu:34437 Taksim Beyoğlu / İstanbul
Telefon 212 292 2266
Faks 212 252 7660
Web www.alkim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADEM HALUK KORA 2.505.386,88 1,67
ARKIN KORA 687.057,63 0,46
FERİT KORA 12.281.739,29 8,19
KORA HOLDİNG A.Ş 27.077.322,51 18,05
MEHMET REHA KORA 14.485.178,39 9,66
ÖZAY KORA 11.232.735,98 7,49
TOPLAM 150.000.000,00 100,00
TÜLAY KORA 9.779.752,42 6,52
DİĞER 71.950.826,90 47,96
Toplam 300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alkim Kağıt Sanayi Tic. A.Ş. 41.962.500,00 79,93
Alkim Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. 50.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
14.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.05.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,07
30.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
08.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.03.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.03.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.11.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
16.04.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
21.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
01.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
09.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 544.666.572,00 1.096.488.544,00 705.617.157,00 430.168.246,00 195.785.712,00
Satışların Maliyeti (-) -366.639.637,00 -792.303.168,00 -530.754.756,00 -308.410.373,00 -134.359.960,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 178.026.935,00 304.185.376,00 174.862.401,00 121.757.873,00 61.425.752,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 178.026.935,00 304.185.376,00 174.862.401,00 121.757.873,00 61.425.752,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.600.441,00 -33.821.250,00 -22.277.355,00 -14.282.403,00 -6.517.705,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.946.415,00 -32.997.712,00 -22.460.525,00 -14.269.287,00 -5.619.272,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -54.624,00 -153.459,00 -114.123,00 -73.174,00 -35.139,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 53.007.954,00 202.417.273,00 58.905.019,00 27.999.593,00 20.175.380,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -26.175.339,00 -110.150.191,00 -36.771.038,00 -7.850.086,00 -3.048.935,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 179.258.070,00 329.480.037,00 152.144.379,00 113.282.516,00 66.380.081,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 132.210,00 41.435.404,00 2.148,00 1.481,00 385,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 179.390.280,00 370.915.441,00 152.146.527,00 113.283.997,00 66.380.466,00
Finansman Gelirleri 10.781.402,00 23.019.692,00 9.623.553,00 8.067.237,00 6.260.055,00
Finansman Giderleri (-) -10.413.172,00 -39.770.912,00 -7.837.252,00 -6.276.117,00 -5.583.996,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 179.758.510,00 354.164.221,00 153.932.828,00 115.075.117,00 67.056.525,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -42.534.746,00 -68.991.924,00 -38.026.877,00 -28.575.848,00 -14.285.301,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -45.737.833,00 -64.270.629,00 -22.188.695,00 -16.194.872,00 -8.585.514,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.203.087,00 -4.721.295,00 -15.838.182,00 -12.380.976,00 -5.699.787,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 137.223.764,00 285.172.297,00 115.905.951,00 86.499.269,00 52.771.224,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 137.223.764,00 285.172.297,00 115.905.951,00 86.499.269,00 52.771.224,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19.252.374,00 37.046.963,00 9.348.997,00 7.077.412,00 4.697.510,00
- Ana Ortaklık Payları 117.971.390,00 248.125.334,00 106.556.954,00 79.421.857,00 48.073.714,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,79 1,65 0,71 0,01 0,32
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.066.349,00 -793.587,00 -1.587.900,00 1.166.979,00 -105.222,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.332.936,00 0,00 -1.984.875,00 1.458.724,00 -131.528,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -266.587,00 -991.984,00 0,00 0,00 26.306,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -266.587,00 -793.587,00 396.975,00 -291.745,00 26.306,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.066.349,00 -793.587,00 -1.587.900,00 1.166.979,00 -105.222,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 138.290.113,00 284.378.710,00 114.318.051,00 87.666.248,00 52.666.002,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.049.027.523,00 845.558.580,00 475.069.358,00 463.849.841,00 544.744.297,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 414.985.466,00 335.931.691,00 75.077.523,00 20.120.160,00 181.927.831,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 288.049.590,00 237.764.924,00 161.281.991,00 184.881.441,00 156.632.808,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 760.070,00 647.679,00 356.297,00 285.603,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 287.289.520,00 237.117.245,00 160.925.694,00 184.595.838,00 156.632.808,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 331.592,00 1.684.077,00 77.261,00 76.807,00 571.822,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 496.061,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 331.592,00 1.684.077,00 77.261,00 76.807,00 75.761,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 332.897.657,00 258.041.136,00 218.316.987,00 235.748.953,00 188.018.427,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.942.304,00 4.821.463,00 6.086.170,00 9.968.016,00 5.138.818,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.820.914,00 7.315.289,00 14.229.426,00 13.054.464,00 12.454.591,00
ARA TOPLAM 1.049.027.523,00 845.558.580,00 475.069.358,00 463.849.841,00 544.744.297,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 306.157.822,00 304.664.932,00 291.671.589,00 282.403.251,00 272.642.836,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 261.160.210,00 261.800.161,00 248.050.264,00 238.502.944,00 226.253.145,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.456.234,00 2.654.966,00 3.558.929,00 3.778.209,00 3.814.950,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.456.234,00 2.654.966,00 3.558.929,00 3.778.209,00 3.814.950,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 37.064.814,00 34.128.314,00 23.210.004,00 25.978.489,00 32.977.729,00
Diğer Duran Varlıklar 1.801.463,00 748.005,00 1.036.670,00 1.127.775,00 1.169.794,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.355.185.345,00 1.150.223.512,00 766.740.947,00 746.253.092,00 817.387.133,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 416.829.753,00 331.733.041,00 136.432.089,00 139.397.876,00 247.814.242,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28.207.526,00 26.604.531,00 18.041.298,00 9.762.126,00 9.869.570,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 282.719.130,00 216.984.225,00 96.579.910,00 106.703.175,00 106.071.292,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 282.719.130,00 216.984.225,00 96.579.910,00 106.703.175,00 106.071.292,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.428.865,00 6.722.448,00 6.206.712,00 5.240.144,00 5.273.307,00
Diğer Borçlar 18.680.350,00 0,00 7,00 8,00 85.416.008,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.680.350,00 0,00 7,00 8,00 85.416.008,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 24.809.077,00 31.457.644,00 901.972,00 551.994,00 21.942.558,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 45.497.899,00 42.033.989,00 5.801.072,00 8.943.911,00 8.378.326,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.901.818,00 3.428.647,00 2.500.497,00 2.904.310,00 2.544.701,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.449.324,00 2.712.729,00 2.048.003,00 2.144.436,00 1.861.672,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 452.494,00 715.918,00 452.494,00 759.874,00 683.029,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.585.088,00 4.501.557,00 6.400.621,00 5.292.208,00 8.318.480,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.651.420,00 81.396.062,00 63.170.504,00 66.368.664,00 64.191.192,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.805.854,00 49.474.267,00 33.549.924,00 42.409.968,00 39.747.383,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 41.845.566,00 31.921.795,00 29.620.580,00 23.958.696,00 24.443.809,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.845.566,00 31.921.795,00 29.620.580,00 23.958.696,00 24.443.809,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 498.481.173,00 413.129.103,00 199.602.593,00 205.766.540,00 312.005.434,00
Ö Z K A Y N A K L A R 856.704.172,00 737.094.409,00 567.138.354,00 540.486.552,00 505.381.699,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 786.330.215,00 667.292.476,00 525.034.387,00 500.654.170,00 467.929.221,00
Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.880.997,00 -13.947.346,00 -14.741.659,00 -11.986.780,00 -13.258.981,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.880.997,00 -13.947.346,00 -14.741.659,00 -11.986.780,00 -13.258.981,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.880.997,00 -13.947.346,00 -14.741.659,00 -11.986.780,00 -13.258.981,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 64.533.666,00 57.738.576,00 57.738.575,00 57.738.576,00 51.316.699,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 466.706.156,00 225.375.912,00 225.480.517,00 225.480.517,00 231.797.789,00
Net Dönem Karı/Zararı 117.971.390,00 248.125.334,00 106.556.954,00 79.421.857,00 48.073.714,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 70.373.957,00 69.801.933,00 42.103.967,00 39.832.382,00 37.452.478,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.355.185.345,00 1.150.223.512,00 766.740.947,00 746.253.092,00 817.387.133,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi