Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALKIM
Sektör Maden sahaları işletilmesi ve üretimi, her nevi kimyasal maddeler üretimi ve satışı, faaliyet konuları ile ilgili ihracat, ithalat ve kara-deniz taşımacılığı
Adres Taksim, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:15 Beyoğlu/İstanbul
Telefon (0212) 292 22 66
Faks (0212) 252 76 60
Web http://www.alkim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADEM HALUK KORA 2.505.386,00 1,67
Arkın KORA 687.057,00 0,46
Cihat KORA 18.235.891,00 12,16
Diğer 71.025.328,00 47,35
FERİT KORA 7.203.108,00 4,80
KORA HOLDİNG A.Ş 29.312.942,00 19,54
MEHMET REHA KORA 14.485.178,00 9,66
ÖZAY KORA 6.545.105,00 4,36
Toplam 149.999.995,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alkim Kağıt San. Tic. A.Ş. 41.962.500,00 79,93
Alkim Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. 50.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
06.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.05.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,07
30.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
08.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.03.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.03.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.11.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
16.04.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
21.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
01.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
09.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 555.147.638,00 369.521.586,00 169.929.671,00 691.440.119,00 533.734.865,00
Satışların Maliyeti (-) -369.920.657,00 -248.403.993,00 -120.113.280,00 -490.393.166,00 -379.827.675,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 185.226.981,00 121.117.593,00 49.816.391,00 201.046.953,00 153.907.190,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 185.226.981,00 121.117.593,00 49.816.391,00 201.046.953,00 153.907.190,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.590.129,00 -14.635.005,00 -6.877.576,00 -25.581.427,00 -17.914.606,00
Pazarlama Giderleri (-) -21.231.583,00 -14.837.345,00 -7.344.288,00 -28.245.610,00 -22.578.767,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -111.333,00 -76.828,00 -33.207,00 -115.849,00 -87.146,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 61.330.178,00 34.323.243,00 26.020.848,00 43.060.620,00 31.450.694,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -19.407.202,00 -14.360.041,00 -10.841.515,00 -24.040.626,00 -20.894.775,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 185.216.912,00 111.531.617,00 50.740.653,00 166.124.061,00 123.882.590,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 579.494,00 0,00 0,00 52.745,00 214.937,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 335.891,00 111.765,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 185.796.406,00 111.867.508,00 50.852.418,00 166.176.806,00 124.097.527,00
Finansman Gelirleri 17.326.235,00 8.127.207,00 3.865.580,00 16.290.948,00 12.885.958,00
Finansman Giderleri (-) -10.814.534,00 -8.535.506,00 -5.915.742,00 -19.917.201,00 -15.227.693,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 192.308.107,00 111.459.209,00 48.802.256,00 162.550.553,00 121.755.792,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -41.350.925,00 -24.843.259,00 -10.959.008,00 -22.139.441,00 -27.666.512,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -39.115.693,00 -21.479.619,00 -7.193.699,00 -26.355.146,00 -20.404.421,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.235.232,00 -3.363.640,00 -3.765.309,00 4.215.705,00 -7.262.091,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 150.957.182,00 86.615.950,00 37.843.248,00 140.411.112,00 94.089.280,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 150.957.182,00 86.615.950,00 37.843.248,00 140.411.112,00 94.089.280,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.887.980,00 9.061.224,00 3.898.953,00 8.893.043,00 6.063.999,00
- Ana Ortaklık Payları 136.069.202,00 77.554.726,00 33.944.295,00 131.518.069,00 88.025.281,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,91 1,07 1,37 5,32 3,56
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.754.458,00 -1.508.775,00 -1.611.521,00 -2.990.775,00 -1.961.242,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -8.443.073,00 -1.885.969,00 -2.059.372,00 -3.810.327,00 -2.503.692,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.688.615,00 377.194,00 447.851,00 819.552,00 542.450,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -6.754.458,00 -1.508.775,00 -1.611.521,00 -2.990.775,00 -1.961.242,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 144.202.724,00 85.107.175,00 36.231.727,00 137.420.337,00 92.128.038,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 512.408.862,00 436.768.669,00 428.394.970,00 381.632.198,00 382.692.664,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 232.929.271,00 131.667.282,00 128.998.403,00 149.830.480,00 36.670.236,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 135.962.228,00 148.103.409,00 133.057.126,00 102.509.425,00 209.193.582,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 308.769,00 298.492,00 441.994,00 516.445,00 241.913,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 135.653.459,00 147.804.917,00 132.615.132,00 101.992.980,00 208.951.669,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 139.742,00 138.040,00 137.094,00 233.055,00 228.301,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 139.742,00 138.040,00 137.094,00 233.055,00 228.301,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 130.735.848,00 144.019.365,00 148.315.946,00 109.086.941,00 109.391.732,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.927.462,00 4.053.356,00 4.278.976,00 5.881.369,00 2.953.226,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.714.311,00 8.787.217,00 13.607.425,00 14.090.928,00 24.255.587,00
ARA TOPLAM 512.408.862,00 436.768.669,00 428.394.970,00 381.632.198,00 382.692.664,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 202.649.539,00 193.362.129,00 191.741.708,00 171.127.664,00 159.158.615,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 152.848.968,00 151.478.700,00 153.174.082,00 151.233.688,00 150.670.944,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.201.490,00 4.411.701,00 4.605.066,00 2.882.668,00 2.686.808,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.201.490,00 4.411.701,00 4.605.066,00 2.882.668,00 2.686.808,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.466.191,00 12.026.362,00 11.695.350,00 15.012.808,00 3.257.910,00
Diğer Duran Varlıklar 896.128,00 928.282,00 1.092.711,00 225.712,00 831.926,00
TOPLAM VARLIKLAR 715.058.401,00 630.130.798,00 620.136.678,00 552.759.862,00 541.851.279,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 170.006.331,00 155.320.373,00 111.490.190,00 111.710.091,00 145.237.387,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.528.076,00 1.158.568,00 1.626.657,00 38.099.341,00 74.380.357,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.757.418,00 8.176.718,00 6.894.787,00 12.457.990,00 2.711.717,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 34.894.690,00 47.427.648,00 58.160.974,00 45.855.970,00 43.690.430,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.930,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.894.690,00 47.427.648,00 58.160.974,00 45.854.040,00 43.690.430,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.265.186,00 4.783.266,00 4.347.886,00 3.990.823,00 4.423.569,00
Diğer Borçlar 61.335.463,00 61.335.463,00 6.446.635,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 61.335.463,00 6.446.635,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 61.335.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 445.731,00 331.920,00 20.844.369,00 499.557,00 6.130.653,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.443.098,00 13.992.861,00 6.880.104,00 5.685.565,00 5.524.485,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.006.800,00 2.494.544,00 2.059.021,00 1.709.853,00 8.209.803,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.529.306,00 1.724.855,00 1.390.286,00 1.256.542,00 1.561.220,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 477.494,00 769.689,00 668.735,00 453.311,00 6.648.583,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.012.613,00 15.619.385,00 4.229.757,00 3.410.992,00 166.373,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.049.874,00 59.903.778,00 57.440.410,00 18.896.540,00 19.775.656,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.895.152,00 39.565.824,00 37.036.509,00 1.441.121,00 3.136.128,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 26.154.722,00 20.337.954,00 20.403.901,00 17.455.419,00 16.639.528,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.154.722,00 20.337.954,00 20.403.901,00 17.455.419,00 16.639.528,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 241.056.205,00 215.224.151,00 168.930.600,00 130.606.631,00 165.013.043,00
Ö Z K A Y N A K L A R 474.002.196,00 414.906.647,00 451.206.078,00 422.153.231,00 376.838.236,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 433.738.147,00 380.469.354,00 421.931.056,00 389.598.282,00 347.135.026,00
Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00 24.725.000,00 24.725.000,00 24.725.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 26.909.044,00 26.909.044,00 26.909.044,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.566.569,00 -10.320.886,00 -10.423.632,00 -8.812.111,00 -7.782.579,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.566.569,00 -10.320.886,00 -10.423.632,00 -8.812.111,00 -7.782.579,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.566.569,00 -10.320.886,00 -10.423.632,00 -8.812.111,00 -7.782.579,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.606.185,00 39.606.185,00 31.212.322,00 31.212.322,00 31.212.322,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 123.629.329,00 123.629.329,00 315.564.027,00 184.045.958,00 184.045.958,00
Net Dönem Karı/Zararı 136.069.202,00 77.554.726,00 33.944.295,00 131.518.069,00 88.025.281,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.264.049,00 34.437.293,00 29.275.022,00 32.554.949,00 29.703.210,00
TOPLAM KAYNAKLAR 715.058.401,00 630.130.798,00 620.136.678,00 552.759.862,00 541.851.279,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi