Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,56
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 37,90
BIST-100'deki Ağırlığı 7,97
F/K Oranı 5,98
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,75
Dibe Uzaklık 39,64
Piyasa Değeri (USD) 104.260.516,30
Piyasa Değeri (TL) 608.235.000,00
Özsermaye (TL) 347.258.407,00
Sermaye (TL) 24.725.000,00
Net Kar (TL) 101.711.131,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALKIM
Sektör Maden sahaları işletilmesi ve üretimi, her nevi kimyasal maddeler üretimi ve satışı, faaliyet konuları ile ilgili ihracat, ithalat ve kara-deniz taşımacılığı
Adres Taksim, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:15 Beyoğlu/İstanbul
Telefon (0212) 292 22 66
Faks (0212) 252 76 60
Web http://www.alkim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADEM HALUK KORA 2.416.050,08 9,77
Arkın KORA 113.250,00 0,46
Cihat KORA 3.005.882,81 12,16
Diğer 7.987.312,25 32,30
FERİT KORA 1.187.312,45 4,80
KORA HOLDİNG A.Ş 5.199.551,79 21,03
MEHMET REHA KORA 2.657.937,50 10,75
ÖZAY KORA 1.078.851,57 4,36
TÜLAY ÖNEL 1.078.851,56 4,36
Toplam 24.725.000,01 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alkim Kağıt San. Tic. A.Ş. 41.962.500,00 79,93
Alkim Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. 50.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
08.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.03.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.03.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.11.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
16.04.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
21.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
01.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
09.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 173.620.567,00 589.163.482,00 425.161.740,00 252.715.339,00 116.609.106,00
Satışların Maliyeti (-) -127.258.890,00 -424.658.910,00 -299.664.518,00 -188.051.168,00 -92.580.069,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 46.361.677,00 164.504.572,00 125.497.222,00 64.664.171,00 24.029.037,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 46.361.677,00 164.504.572,00 125.497.222,00 64.664.171,00 24.029.037,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.833.489,00 -22.047.349,00 -14.420.201,00 -9.619.258,00 -5.399.936,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.912.877,00 -25.078.939,00 -15.685.969,00 -8.577.302,00 -4.024.104,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -25.997,00 -602.143,00 -440.826,00 -276.147,00 -119.030,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.344.991,00 64.177.061,00 60.584.600,00 23.788.533,00 8.021.919,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.553.536,00 -36.854.311,00 -27.648.159,00 -12.038.261,00 -2.204.316,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 37.380.769,00 144.098.891,00 127.886.667,00 57.941.736,00 20.303.570,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 1.252.447,00 843.584,00 604.338,00 326.166,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -215.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 37.165.326,00 145.351.338,00 128.730.251,00 58.546.074,00 20.629.736,00
Finansman Gelirleri 3.581.226,00 19.218.347,00 10.570.738,00 3.135.102,00 625.678,00
Finansman Giderleri (-) -4.117.742,00 -46.306.711,00 -40.901.950,00 -15.515.781,00 -4.359.255,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 36.628.810,00 118.262.974,00 98.399.039,00 46.165.395,00 16.896.159,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.221.132,00 -21.825.249,00 -18.385.725,00 -9.183.967,00 -4.359.032,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.059.022,00 -21.832.824,00 -17.675.090,00 -8.614.421,00 -3.057.500,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.162.110,00 7.575,00 -710.635,00 -569.546,00 -1.301.532,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 27.407.678,00 96.437.725,00 80.013.314,00 36.981.428,00 12.537.127,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 27.407.678,00 96.437.725,00 80.013.314,00 36.981.428,00 12.537.127,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.341.800,00 9.335.011,00 8.775.932,00 3.735.885,00 1.079.664,00
- Ana Ortaklık Payları 26.065.878,00 87.102.714,00 71.237.382,00 33.245.543,00 11.457.463,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,05 3,52 2,88 1,34 0,46
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.336.351,00 -1.274.323,00 -1.837.127,00 207.666,00 -130.645,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.714.197,00 -1.592.904,00 -2.296.410,00 259.582,00 -163.306,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 377.846,00 318.581,00 459.283,00 -51.916,00 32.661,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.336.351,00 -1.274.323,00 -1.837.127,00 207.666,00 -130.645,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 26.071.327,00 95.163.402,00 78.176.187,00 37.189.094,00 12.406.482,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 397.157.480,00 310.983.354,00 333.866.320,00 283.838.608,00 255.467.528,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 132.991.622,00 90.355.669,00 40.013.308,00 36.081.065,00 62.983.292,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 119.355.956,00 73.282.899,00 157.176.257,00 118.016.624,00 76.455.954,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 156.778,00 296.763,00 227.671,00 792.742,00 275.538,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 119.199.178,00 72.986.136,00 156.948.586,00 117.223.882,00 76.180.416,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 213.751,00 107.192,00 155.343,00 136.091,00 127.392,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 213.751,00 107.192,00 155.343,00 136.091,00 127.392,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 115.925.111,00 121.421.066,00 115.841.308,00 107.928.002,00 96.333.476,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.294.340,00 3.445.961,00 2.399.592,00 3.160.544,00 3.659.110,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 25.376.700,00 22.370.567,00 18.280.512,00 18.516.282,00 15.908.304,00
ARA TOPLAM 397.157.480,00 310.983.354,00 333.866.320,00 283.838.608,00 255.467.528,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 165.114.628,00 167.169.543,00 171.077.601,00 171.339.210,00 168.430.282,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 153.066.448,00 154.667.053,00 157.452.768,00 158.441.768,00 157.244.912,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.802.998,00 1.210.422,00 1.191.975,00 1.203.341,00 1.147.723,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.802.998,00 1.210.422,00 1.191.975,00 1.203.341,00 1.147.723,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.348.855,00 10.190.201,00 9.400.043,00 9.050.489,00 8.418.825,00
Diğer Duran Varlıklar 916.539,00 346.176,00 727.207,00 802.526,00 837.273,00
TOPLAM VARLIKLAR 562.272.108,00 478.152.897,00 504.943.921,00 455.177.818,00 423.897.810,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.784.412,00 103.394.634,00 147.231.113,00 138.824.805,00 134.086.270,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 71.463.734,00 25.712.370,00 64.038.993,00 74.251.216,00 37.008.245,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 64.433.291,00 46.815.270,00 48.530.631,00 38.926.666,00 71.595.699,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.293.458,00 0,00 0,00 0,00 32.521.235,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.139.833,00 46.815.270,00 48.530.631,00 38.926.666,00 39.074.464,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.382.935,00 3.422.941,00 4.967.453,00 4.378.393,00 4.206.302,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.595.911,00 7.776.019,00 4.443.517,00 385.998,00 2.485.996,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.757.062,00 2.083.118,00 8.975.435,00 5.448.885,00 2.914.676,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.661.808,00 2.406.523,00 966.045,00 1.123.944,00 1.052.774,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.338.299,00 937.926,00 877.092,00 846.300,00 797.073,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 323.509,00 1.468.597,00 88.953,00 277.644,00 255.701,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.169.095,00 2.805.134,00 1.103.585,00 2.869.730,00 2.370.064,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.193.088,00 26.239.922,00 26.181.682,00 25.808.980,00 23.612.635,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.897.872,00 12.361.785,00 14.102.404,00 15.834.437,00 14.535.522,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.139.648,00 13.665.487,00 12.079.278,00 9.953.988,00 9.052.247,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.139.648,00 13.665.487,00 12.079.278,00 9.953.988,00 9.052.247,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 155.568,00 212.650,00 0,00 20.555,00 24.866,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 190.977.500,00 129.634.556,00 173.412.795,00 164.633.785,00 157.698.905,00
Ö Z K A Y N A K L A R 371.294.608,00 348.518.341,00 331.531.126,00 290.544.033,00 266.198.905,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 347.258.407,00 318.372.567,00 301.944.431,00 265.997.384,00 244.354.213,00
Ödenmiş Sermaye 24.725.000,00 24.725.000,00 24.725.000,00 24.725.000,00 24.725.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 26.909.044,00 26.909.044,00 26.909.044,00 26.909.044,00 26.909.044,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.157.688,00 -5.821.337,00 -6.384.141,00 -4.339.349,00 -4.677.659,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.157.688,00 -5.821.337,00 -6.384.141,00 -4.339.349,00 -4.677.659,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.157.688,00 -5.821.337,00 -6.384.141,00 -4.339.349,00 -4.677.659,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.762.096,00 25.605.787,00 25.605.787,00 25.605.787,00 25.637.985,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 246.954.077,00 159.851.359,00 159.851.359,00 159.851.359,00 160.302.382,00
Net Dönem Karı/Zararı 26.065.878,00 87.102.714,00 71.237.382,00 33.245.543,00 11.457.461,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.036.201,00 30.145.774,00 29.586.695,00 24.546.649,00 21.844.692,00
TOPLAM KAYNAKLAR 562.272.108,00 478.152.897,00 504.943.921,00 455.177.818,00 423.897.810,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi