Geri Dön

ALKIM | Alkim Kimya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALKIM
Sektör Maden sahaları işletilmesi ve üretimi, her nevi kimyasal maddeler üretimi ve satışı, faaliyet konuları ile ilgili ihracat, ithalat ve kara-deniz taşımacılığı
Adres İnönü Cad. No:13 Posta Kodu:34437 Taksim Beyoğlu / İstanbul
Telefon 212 292 2266
Faks 212 252 7660
Web www.alkim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADEM HALUK KORA 2.505.386,88 1,67
ARKIN KORA 687.057,63 0,46
FERİT KORA 11.681.739,29 7,79
KORA HOLDİNG A.Ş 25.496.290,51 17,00
MEHMET REHA KORA 13.185.178,39 8,79
ÖZAY KORA 10.532.735,98 7,02
TOPLAM 150.000.000,00 100,00
TÜLAY KORA 9.079.752,42 6,05
DİĞER 76.831.858,90 51,22
Toplam 300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alkim Kağıt Sanayi Tic. A.Ş. 146.868.750,00 79,93
Alkim Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. 50.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
14.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.05.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,07
30.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
08.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
26.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
24.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.03.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.03.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.11.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
16.04.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
21.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
25.07.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
01.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
09.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.026.322.049,00 2.346.314.284,00 1.388.070.978,00 627.900.512,00 2.796.944.467,00
Satışların Maliyeti (-) -3.229.702.348,00 -1.733.200.821,00 -1.088.727.712,00 -501.975.264,00 -1.914.584.810,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 796.619.701,00 613.113.463,00 299.343.266,00 125.925.248,00 882.359.657,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 796.619.701,00 613.113.463,00 299.343.266,00 125.925.248,00 882.359.657,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -140.313.247,00 -72.925.300,00 -46.785.313,00 -24.021.486,00 -59.552.006,00
Pazarlama Giderleri (-) -166.453.780,00 -70.420.211,00 -43.379.100,00 -26.105.984,00 -88.949.471,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -680.676,00 -393.890,00 -245.427,00 -107.491,00 -794.538,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 427.675.214,00 240.048.773,00 178.665.879,00 34.314.092,00 232.554.772,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -303.081.555,00 -146.503.178,00 -103.206.322,00 -31.310.605,00 -127.139.208,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 613.765.657,00 562.919.657,00 284.392.983,00 78.693.774,00 838.479.206,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 39.180.993,00 21.334.305,00 13.910.678,00 476.284,00 15.579.528,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -645.016,00 -645.016,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 652.946.650,00 583.608.946,00 297.658.645,00 79.170.058,00 854.058.734,00
Finansman Gelirleri 32.524.546,00 24.876.529,00 15.914.390,00 6.066.281,00 25.286.126,00
Finansman Giderleri (-) -57.131.535,00 -37.516.679,00 -27.078.321,00 -5.408.425,00 -38.560.614,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 221.095.200,00 570.968.796,00 286.494.714,00 79.827.914,00 840.784.246,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 68.084.094,00 -107.036.182,00 -58.790.928,00 -17.922.722,00 -173.115.098,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -179.769.755,00 -105.837.862,00 -53.412.908,00 -13.659.504,00 -185.384.689,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 247.853.849,00 -1.198.320,00 -5.378.020,00 -4.263.218,00 12.269.591,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 289.179.294,00 463.932.614,00 227.703.786,00 61.905.192,00 667.669.148,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 289.179.294,00 463.932.614,00 227.703.786,00 61.905.192,00 667.669.148,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 18.110.279,00 63.338.128,00 33.790.706,00 3.506.686,00 95.361.806,00
- Ana Ortaklık Payları 271.069.015,00 400.594.486,00 193.913.080,00 58.398.506,00 572.307.342,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,03 0,01 0,00 0,04
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -25.082.352,00 -31.335.139,00 641.331,00 -20.075.518,00 -17.931.777,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -33.443.136,00 -39.168.924,00 801.664,00 -25.094.398,00 -22.414.721,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 8.360.784,00 7.833.785,00 -160.333,00 5.018.880,00 4.482.944,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -25.082.352,00 -31.335.139,00 641.331,00 -20.075.518,00 -17.931.777,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 264.096.942,00 432.597.475,00 228.345.117,00 41.829.674,00 649.737.371,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 5.018.880,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.975.938.809,00 1.754.761.413,00 1.647.200.096,00 1.310.587.227,00 1.314.945.321,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 536.129.373,00 528.035.452,00 498.965.449,00 339.849.403,00 236.455.973,00
Finansal Yatırımlar 177.559.496,00 28.089.404,00 26.991.597,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 396.010.974,00 570.233.472,00 384.877.977,00 405.840.713,00 489.980.017,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 192.802,00 990.725,00 200.601,00 0,00 135.378,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 395.818.172,00 569.242.747,00 384.677.376,00 405.840.713,00 489.844.639,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.468.323,00 1.359.313,00 2.812.324,00 1.576.329,00 1.346.320,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.468.323,00 1.359.313,00 2.812.324,00 1.576.329,00 1.346.320,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 800.297.252,00 571.316.471,00 651.943.126,00 486.259.689,00 522.346.848,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.327.355,00 20.533.370,00 20.953.950,00 16.202.353,00 15.273.562,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 46.123.333,00 35.193.931,00 60.655.673,00 60.858.740,00 49.542.601,00
ARA TOPLAM 1.975.938.809,00 1.754.761.413,00 1.647.200.096,00 1.310.587.227,00 1.314.945.321,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.569.499.243,00 542.732.450,00 478.625.980,00 438.842.394,00 428.809.423,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.284.394.968,00 367.067.862,00 356.325.488,00 353.685.297,00 339.979.229,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.320.377,00 4.436.810,00 4.485.095,00 3.902.538,00 2.712.345,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.320.377,00 4.436.810,00 4.485.095,00 3.902.538,00 2.712.345,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 118.951.609,00 59.918.195,00 45.342.497,00 51.636.512,00 50.880.849,00
Diğer Duran Varlıklar 770.205,00 0,00 0,00 2.869.950,00 1.251.833,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.545.438.052,00 2.297.493.863,00 2.125.826.076,00 1.749.429.621,00 1.743.754.744,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 747.610.694,00 723.629.809,00 741.879.312,00 412.169.595,00 401.731.653,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 37.885.108,00 46.746.086,00 58.242,00 12.605,00 49.840,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 54.649.405,00 48.406.793,00 47.803.457,00 35.116.010,00 34.270.216,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 521.295.307,00 512.734.089,00 569.312.417,00 233.746.000,00 303.580.553,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 521.295.307,00 512.734.089,00 569.312.417,00 233.746.000,00 303.580.553,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.452.137,00 27.590.077,00 27.318.847,00 46.462.120,00 13.130.794,00
Diğer Borçlar 4.308.436,00 8.429.166,00 20.474.764,00 18.645.861,00 1.898.411,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 439.741,00 439.719,00 17.701.316,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.308.436,00 7.989.425,00 20.035.045,00 944.545,00 1.898.411,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 10.022.208,00 15.521.915,00 9.174.525,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 39.125.318,00 51.248.006,00 41.713.570,00 29.132.948,00 34.296.805,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.027.848,00 7.408.624,00 9.331.739,00 6.432.005,00 3.597.713,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.664.419,00 7.045.195,00 8.968.310,00 5.618.386,00 3.234.284,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 363.429,00 363.429,00 363.429,00 813.619,00 363.429,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.220.735,00 11.044.760,00 10.344.361,00 33.447.521,00 5.731.088,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.232.395,00 55.777.936,00 70.113.004,00 69.350.765,00 94.480.229,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 23.047.706,00 16.913.917,00 32.625.410,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 51.232.395,00 55.777.936,00 47.065.298,00 52.436.848,00 61.854.819,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 51.232.395,00 55.777.936,00 47.065.298,00 52.436.848,00 61.854.819,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 798.843.089,00 779.407.745,00 811.992.316,00 481.520.360,00 496.211.882,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.746.594.963,00 1.518.086.118,00 1.313.833.760,00 1.267.909.261,00 1.247.542.862,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.565.452.718,00 1.329.727.876,00 1.155.022.940,00 1.139.382.461,00 1.101.059.473,00
Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 766.355.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -57.044.458,00 -63.214.262,00 -31.237.792,00 -51.954.641,00 -31.879.123,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -57.044.458,00 -63.214.262,00 -31.237.792,00 -51.954.641,00 -31.879.123,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -57.044.458,00 -63.214.262,00 -31.237.792,00 -51.954.641,00 -31.879.123,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.162.433.606,00 135.654.035,00 135.654.035,00 110.400.689,00 84.310.347,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 272.639.063,00 706.693.617,00 706.693.617,00 872.537.907,00 326.320.907,00
Net Dönem Karı/Zararı 271.069.015,00 400.594.486,00 193.913.080,00 58.398.506,00 572.307.342,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 181.142.245,00 188.358.242,00 158.810.820,00 128.526.800,00 146.483.389,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.545.438.052,00 2.297.493.863,00 2.125.826.076,00 1.749.429.621,00 1.743.754.744,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi