Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,01
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 19,33
BIST-100'deki Ağırlığı 3,04
F/K Oranı 4,06
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,43
Dibe Uzaklık 45,00
Piyasa Değeri (USD) 39.978.784,06
Piyasa Değeri (TL) 211.050.000,00
Özsermaye (TL) 147.798.597,00
Sermaye (TL) 52.500.000,00
Net Kar (TL) 52.019.133,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALKA
Sektör Her nevi kağıt üretimi, satış, ithalat,ihracat ve ticaret
Adres KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ 35730 KEMALPAŞA / İZMİR
Telefon (0232 ) 8770606
Faks (0232 ) 8770605
Web http://www.alkimkagit.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 41.962.500,00 79,93
Diğer 10.537.500,00 20,07
Toplam 52.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alkim Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti. 50.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
25.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
20.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.10.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
17.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.11.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 257.287.213,00 152.451.511,00 68.821.644,00 235.732.825,00 172.963.104,00
Satışların Maliyeti (-) -204.632.896,00 -127.404.118,00 -62.168.687,00 -195.884.054,00 -142.022.676,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 52.654.317,00 25.047.393,00 6.652.957,00 39.848.771,00 30.940.428,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 52.654.317,00 25.047.393,00 6.652.957,00 39.848.771,00 30.940.428,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.884.231,00 -3.161.149,00 -1.423.279,00 -5.653.789,00 -4.247.791,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.253.708,00 -3.238.130,00 -1.676.391,00 -6.239.169,00 -4.721.626,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -68.058,00 -41.453,00 -20.263,00 -82.514,00 -62.069,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 54.934.778,00 21.108.259,00 6.572.529,00 22.466.026,00 11.931.785,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.259.065,00 -7.488.038,00 -1.977.706,00 -13.633.408,00 -10.086.948,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 76.124.033,00 32.226.882,00 8.127.847,00 36.705.917,00 23.753.779,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 353.378,00 227.942,00 217.822,00 209.779,00 209.781,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 214.886,00 57.736,00 15.540,00 98.379,00 -70.550,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 76.692.297,00 32.512.560,00 8.361.209,00 37.014.075,00 23.893.010,00
Finansman Gelirleri 3.280.200,00 367.500,00 0,00 4.128.625,00 4.082.311,00
Finansman Giderleri (-) -23.558.942,00 -8.685.814,00 -1.288.777,00 -6.832.043,00 -3.981.577,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 56.413.555,00 24.194.246,00 7.072.432,00 34.310.657,00 23.993.744,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -12.533.890,00 -5.514.815,00 -1.674.107,00 -7.028.264,00 -4.850.819,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -12.943.852,00 -5.615.579,00 -1.794.435,00 -7.199.941,00 -5.217.789,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 409.962,00 100.764,00 120.328,00 171.677,00 366.970,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 43.879.665,00 18.679.431,00 5.398.325,00 27.282.393,00 19.142.925,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 43.879.665,00 18.679.431,00 5.398.325,00 27.282.393,00 19.142.925,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 43.879.665,00 18.679.431,00 5.398.325,00 27.282.393,00 19.142.925,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,84 0,36 0,00 0,01 0,36
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -499.205,00 -324.181,00 -228.684,00 166.286,00 135.312,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -324.181,00 -228.684,00 207.857,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -499.205,00 0,00 0,00 -41.571,00 135.312,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -499.205,00 0,00 0,00 -41.571,00 135.312,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -499.205,00 -324.181,00 -228.684,00 166.286,00 135.312,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 43.380.460,00 18.355.250,00 5.169.641,00 27.448.679,00 19.278.237,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 227.040.158,00 189.196.598,00 173.573.281,00 145.452.452,00 139.642.665,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 27.656.459,00 29.533.178,00 56.794.957,00 65.441.709,00 6.930.916,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 118.669.857,00 81.089.593,00 43.898.719,00 24.559.238,00 85.366.132,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 2.122,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 118.669.857,00 81.089.593,00 43.898.719,00 24.557.116,00 85.366.132,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 533.590,00 135.626,00 127.392,00 125.395,00 123.579,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 533.590,00 135.626,00 127.392,00 125.395,00 123.579,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 60.454.527,00 59.062.227,00 54.531.933,00 40.201.877,00 34.399.192,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 639.710,00 866.827,00 2.333.972,00 1.852.031,00 705.589,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 284.525,00 565.973,00 836.704,00 1.130.159,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 19.086.015,00 18.509.147,00 15.886.308,00 13.272.202,00 12.117.257,00
ARA TOPLAM 227.040.158,00 189.196.598,00 173.573.281,00 145.452.452,00 139.642.665,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 32.661.124,00 33.139.444,00 29.458.710,00 30.935.109,00 30.635.502,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 727.162,00 570.012,00 527.816,00 512.276,00 343.348,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 31.060.974,00 31.912.919,00 28.490.504,00 29.015.437,00 29.593.359,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 143.284,00 133.895,00 135.221,00 146.322,00 86.583,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 397.305,00 522.618,00 305.169,00 1.261.074,00 611.540,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 332.399,00 0,00 0,00 0,00 672,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 259.701.282,00 222.336.042,00 203.031.991,00 176.387.561,00 170.278.167,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105.797.043,00 93.760.210,00 87.785.052,00 42.751.008,00 44.505.382,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.153.305,00 56.528.709,00 20.857.131,00 19.237.281,00 19.390.888,00
- Banka Kredileri 43.153.305,00 56.528.709,00 20.857.131,00 19.237.281,00 19.390.888,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 27.114.655,00 19.759.065,00 22.896.470,00 13.334.288,00 13.242.119,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.415,00 11.110,00 538.461,00 1.115.926,00 31.775,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.109.240,00 19.747.955,00 22.358.009,00 12.218.362,00 13.210.344,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.380.488,00 2.071.510,00 1.877.315,00 1.783.878,00 1.551.588,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 22.805.731,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 22.805.731,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.111.098,00 238.278,00 2.320.601,00 1.700.536,00 1.820.071,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.284.203,00 3.730.494,00 1.659.395,00 1.928.849,00 1.596.560,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 362.151,00 561.230,00 526.033,00 361.937,00 253.692,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 273.198,00 472.277,00 270.332,00 245.822,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 88.953,00 88.953,00 255.701,00 116.115,00 253.692,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 505.455,00 398.417,00 1.216.059,00 87.978,00 454.465,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.105.642,00 5.802.445,00 5.659.161,00 5.445.883,00 5.752.557,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.105.642,00 5.781.891,00 5.634.296,00 5.243.519,00 5.752.557,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.105.642,00 5.781.891,00 5.634.296,00 5.243.519,00 5.752.557,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 20.554,00 24.865,00 202.364,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 111.902.685,00 99.562.655,00 93.444.213,00 48.196.891,00 50.257.939,00
Ö Z K A Y N A K L A R 147.798.597,00 122.773.387,00 109.587.778,00 128.190.670,00 120.020.228,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 147.798.597,00 122.773.387,00 109.587.778,00 128.190.670,00 120.020.228,00
Ödenmiş Sermaye 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.555.913,00 -2.380.889,00 -2.285.392,00 -2.056.708,00 -2.087.682,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.555.913,00 -2.380.889,00 -2.285.392,00 -2.056.708,00 -2.087.682,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.555.913,00 -2.380.889,00 -2.285.392,00 -2.056.708,00 -2.087.682,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.931.406,00 11.931.406,00 11.931.406,00 8.421.546,00 8.421.546,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.629.078,00 9.629.078,00 9.629.078,00 9.629.078,00 9.629.078,00
Net Dönem Karı/Zararı 43.879.665,00 18.679.431,00 5.398.325,00 27.282.393,00 19.142.925,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 259.701.282,00 222.336.042,00 203.031.991,00 176.387.561,00 170.278.167,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi