Geri Dön

ALKA | Alkim Kagit


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 19,50
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 12,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,54
Dibe Uzaklık 45,00
Piyasa Değeri (USD) 229.090.360,67
Piyasa Değeri (TL) 4.784.850.000,00
Özsermaye (TL) 634.556.375,00
Sermaye (TL) 183.750.000,00
Net Kar (TL) 398.080.594,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALKA
Sektör Her nevi kağıt üretimi, satış, ithalat,ihracat ve ticaret
Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALPAŞA / İZMİR
Telefon 2328770606
Faks 2328770605
Web www.alkimkagit.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 146.868.750,00 79,93
TOPLAM 183.750.000,00 100,00
DİĞER 36.881.250,00 20,07
Toplam 367.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alkim Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti 50.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.10.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
19.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
12.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
17.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
25.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
25.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
20.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.10.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
17.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.11.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 365.446.609,00 1.844.707.692,00 1.397.017.490,00 831.424.984,00 343.747.542,00
Satışların Maliyeti (-) -327.337.039,00 -1.295.961.065,00 -944.538.971,00 -547.299.966,00 -237.446.518,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 38.109.570,00 548.746.627,00 452.478.519,00 284.125.018,00 106.301.024,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 38.109.570,00 548.746.627,00 452.478.519,00 284.125.018,00 106.301.024,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.779.618,00 -26.727.045,00 -19.434.854,00 -11.174.324,00 -4.957.091,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.282.172,00 -18.937.378,00 -13.300.925,00 -6.316.634,00 -2.260.447,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -107.491,00 -286.758,00 -212.514,00 -131.879,00 -54.624,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.687.119,00 208.731.467,00 189.576.660,00 124.207.448,00 48.702.923,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.985.561,00 -111.633.727,00 -90.479.306,00 -67.950.292,00 -21.226.478,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 27.641.847,00 599.893.186,00 518.627.580,00 322.759.337,00 126.505.307,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 408.374,00 14.794.304,00 14.794.304,00 14.794.304,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -225.184,00 433.665,00 31.235,00 78.236,00 237.702,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 27.825.037,00 615.121.155,00 533.453.119,00 337.631.877,00 126.743.009,00
Finansman Giderleri (-) -124.617,00 -8.149.257,00 -8.071.667,00 -6.226.925,00 -147.984,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.700.420,00 606.971.898,00 525.381.452,00 331.404.952,00 126.595.025,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -10.166.987,00 -130.162.862,00 -112.132.702,00 -68.754.069,00 -30.333.150,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.994.439,00 -132.730.218,00 -113.853.419,00 -70.893.623,00 -32.651.635,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.172.548,00 2.567.356,00 1.720.717,00 2.139.554,00 2.318.485,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.533.433,00 476.809.036,00 413.248.750,00 262.650.883,00 96.261.875,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.533.433,00 476.809.036,00 413.248.750,00 262.650.883,00 96.261.875,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 17.533.433,00 476.809.036,00 413.248.750,00 262.650.883,00 96.261.875,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,03 0,08 0,05 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.180.390,00 -7.968.186,00 -5.543.907,00 -802.628,00 1.181.058,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -9.960.233,00 0,00 0,00 1.181.058,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -10.180.390,00 1.992.047,00 -5.543.907,00 -802.628,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -10.180.390,00 1.992.047,00 -5.543.907,00 -802.628,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -10.180.390,00 -7.968.186,00 -5.543.907,00 -802.628,00 1.181.058,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 7.353.043,00 468.840.850,00 407.704.843,00 261.848.255,00 97.442.933,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 762.356.700,00 824.833.176,00 812.703.300,00 881.670.988,00 683.042.904,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 254.021.375,00 166.100.364,00 345.949.165,00 440.631.508,00 349.940.923,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 233.276.452,00 331.314.365,00 212.743.563,00 207.397.307,00 162.019.035,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.616,00 14.576,00 25.438,00 7.239,00 528,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 233.270.836,00 331.299.789,00 212.718.125,00 207.390.068,00 162.018.507,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.269.748,00 1.254.721,00 6.863.535,00 2.500.907,00 175.775,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.269.748,00 1.254.721,00 6.863.535,00 2.500.907,00 175.775,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 215.628.395,00 278.430.609,00 220.249.548,00 223.256.931,00 165.800.577,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.514.778,00 2.897.253,00 2.153.123,00 3.656.343,00 1.460.823,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 196.834,00 238.264,00 35.247,00 30.046,00 231.839,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 54.645.952,00 44.835.864,00 24.744.366,00 4.227.992,00 3.645.771,00
ARA TOPLAM 762.356.700,00 824.833.176,00 812.703.300,00 881.670.988,00 683.042.904,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 156.511.241,00 146.929.374,00 107.749.535,00 36.295.287,00 27.389.107,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.094.492,00 1.319.676,00 917.246,00 964.247,00 1.123.713,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 128.838.809,00 110.464.037,00 38.836.481,00 21.230.092,00 22.068.808,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.046.871,00 1.102.183,00 1.154.241,00 1.204.621,00 1.261.640,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.601,00 44,00 0,00 1.243,00 1.492,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 21.800.055,00 28.688.571,00 62.939.413,00 9.759.413,00 114.774,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.727.413,00 5.354.863,00 3.902.154,00 3.135.671,00 2.818.680,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 918.867.941,00 971.762.550,00 920.452.835,00 917.966.275,00 710.432.011,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 264.523.598,00 217.621.007,00 230.857.434,00 380.980.089,00 338.407.230,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 790.946,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 100.704.991,00 186.789.405,00 108.164.708,00 163.568.329,00 188.220.443,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 145.621,00 226.294,00 47.003,00 368.165,00 372.454,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 100.559.370,00 186.563.111,00 108.117.705,00 163.200.164,00 187.847.989,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.846.968,00 6.973.350,00 7.087.161,00 4.975.082,00 5.279.726,00
Diğer Borçlar 95.952.784,00 0,00 0,00 0,00 84.451.268,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 95.952.784,00 0,00 0,00 0,00 84.451.268,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 101.544,00 111.084.162,00 23.980.582,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.849.295,00 18.548.646,00 42.094.784,00 43.379.570,00 32.463.070,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 450.190,00 0,00 0,00 0,00 89.065,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 450.190,00 0,00 0,00 0,00 89.065,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.475.491,00 518.523,00 2.988.266,00 1.683.095,00 3.923.076,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.787.968,00 27.223.468,00 23.813.334,00 17.060.706,00 16.504.623,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.787.968,00 27.223.468,00 23.813.334,00 17.060.706,00 16.504.623,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.787.968,00 27.223.468,00 23.813.334,00 17.060.706,00 16.504.623,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 284.311.566,00 244.844.475,00 254.670.768,00 398.040.795,00 354.911.853,00
Ö Z K A Y N A K L A R 634.556.375,00 726.918.075,00 665.782.067,00 519.925.480,00 355.520.158,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 634.556.375,00 726.918.075,00 665.782.067,00 519.925.480,00 355.520.158,00
Ödenmiş Sermaye 183.750.000,00 183.750.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.766.433,00 8.766.433,00 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.373.424,00 -13.193.034,00 -10.768.755,00 -6.027.476,00 -4.043.790,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -23.373.424,00 -13.193.034,00 -10.768.755,00 -6.027.476,00 -4.043.790,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.373.424,00 -13.193.034,00 -10.768.755,00 -6.027.476,00 -4.043.790,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.215.578,00 36.602.649,00 36.602.648,00 36.602.649,00 36.602.649,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 378.664.355,00 34.182.991,00 141.785.063,00 141.785.063,00 141.785.063,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.533.433,00 476.809.036,00 413.248.750,00 262.650.883,00 96.261.875,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 918.867.941,00 971.762.550,00 920.452.835,00 917.966.275,00 710.432.011,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi