Geri Dön

ALKA | Alkim Kagit


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,95
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 19,50
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı 1.767,56
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,80
Dibe Uzaklık 45,00
Piyasa Değeri (USD) 158.801.684,60
Piyasa Değeri (TL) 5.214.825.000,00
Özsermaye (TL) 1.373.588.333,00
Sermaye (TL) 183.750.000,00
Net Kar (TL) 2.950.297,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALKA
Sektör Her nevi kağıt üretimi, satış, ithalat,ihracat ve ticaret
Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALPAŞA / İZMİR
Telefon 2328770606
Faks 2328770605
Web www.alkimkagit.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 146.868.750,00 79,93
TOPLAM 183.750.000,00 100,00
DİĞER 36.881.250,00 20,07
Toplam 367.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alkim Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti 50.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.10.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
19.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
12.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
17.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
25.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
25.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
20.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.10.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
17.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.11.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 597.482.099,00 2.389.692.295,00 1.373.283.616,00 841.009.283,00 365.446.609,00
Satışların Maliyeti (-) 497.454.518,00 1.844.053.125,00 1.045.458.487,00 688.261.769,00 -327.337.039,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 100.027.581,00 545.639.170,00 327.825.129,00 152.747.514,00 38.109.570,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 100.027.581,00 545.639.170,00 327.825.129,00 152.747.514,00 38.109.570,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 22.928.341,00 69.539.906,00 38.866.625,00 24.647.604,00 -9.779.618,00
Pazarlama Giderleri (-) 17.772.852,00 55.433.840,00 32.798.831,00 21.927.976,00 -8.282.172,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 233.489,00 680.676,00 393.890,00 245.427,00 -107.491,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 97.840.674,00 371.804.622,00 202.137.597,00 161.855.631,00 21.687.119,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 43.827.066,00 206.845.215,00 88.710.332,00 61.301.139,00 -13.985.561,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 113.106.507,00 584.944.155,00 369.193.048,00 206.480.999,00 27.641.847,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 215.670,00 39.793.706,00 21.088.234,00 13.592.940,00 408.374,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 5.606.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -192.422,00 -177.837,00 -45.257,00 -125.533,00 -225.184,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 107.523.164,00 624.560.024,00 390.236.025,00 219.948.406,00 27.825.037,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 2.870.660,00 8.010.524,00 4.340.948,00 2.251.577,00 -124.617,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -16.067.212,00 200.359.125,00 385.895.077,00 217.696.829,00 27.700.420,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 54.000.452,00 109.807.731,00 69.204.432,00 39.930.278,00 -10.166.987,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 32.637.047,00 120.907.300,00 64.694.125,00 35.441.779,00 -5.994.439,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21.363.405,00 -11.099.569,00 4.510.307,00 4.488.499,00 -4.172.548,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -70.067.664,00 90.551.394,00 316.690.645,00 177.766.551,00 17.533.433,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -70.067.664,00 90.551.394,00 316.690.645,00 177.766.551,00 17.533.433,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -70.067.664,00 90.551.394,00 316.690.645,00 177.766.551,00 17.533.433,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -7.907.048,00 -7.356.046,00 -11.934.652,00 -9.086.383,00 -10.180.390,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -9.679.008,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.907.048,00 -2.322.962,00 11.934.652,00 9.086.383,00 -10.180.390,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 7.907.048,00 -2.322.962,00 11.934.652,00 9.086.383,00 -10.180.390,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -7.907.048,00 -7.356.046,00 -11.934.652,00 -9.086.383,00 -10.180.390,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -77.974.712,00 83.195.348,00 304.755.993,00 168.680.168,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -77.974.712,00 83.195.348,00 304.755.993,00 168.680.168,00 7.353.043,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.287.460.477,00 1.172.381.398,00 958.000.074,00 978.188.570,00 762.356.700,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 334.146.107,00 445.567.140,00 343.294.684,00 439.661.365,00 254.021.375,00
Finansal Yatırımlar 177.893.910,00 177.559.496,00 28.089.404,00 26.991.597,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 281.904.526,00 223.552.130,00 347.946.038,00 214.677.279,00 233.276.452,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 150.000,00 7.648,00 864,00 0,00 5.616,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 281.754.526,00 223.544.482,00 347.945.174,00 214.677.279,00 233.270.836,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 29.385.587,00 1.468.330,00 1.359.313,00 1.297.413,00 1.269.748,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.385.587,00 1.468.330,00 1.359.313,00 1.297.413,00 1.269.748,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 426.176.636,00 275.111.870,00 203.004.994,00 237.902.867,00 215.628.395,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.838.385,00 9.305.091,00 6.180.372,00 9.092.082,00 3.514.778,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.244.239,00 779.312,00 150.365,00 133.675,00 196.834,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 35.115.326,00 39.817.341,00 28.125.269,00 48.565.967,00 54.645.952,00
ARA TOPLAM 1.287.460.477,00 1.172.381.398,00 958.000.074,00 978.188.570,00 762.356.700,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 654.186.360,00 523.431.440,00 262.583.547,00 207.516.204,00 156.511.241,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.976.646,00 1.885.103,00 1.274.419,00 1.194.143,00 1.094.492,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 463.799.526,00 369.250.539,00 154.625.810,00 138.777.588,00 128.838.809,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.671.183,00 4.197.999,00 975.533,00 1.023.818,00 1.046.871,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.927,00 0,00 0,00 0,00 3.601,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 183.724.078,00 148.097.799,00 101.094.392,00 63.382.695,00 21.800.055,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 4.613.393,00 3.137.960,00 3.727.413,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.941.646.837,00 1.695.812.838,00 1.220.583.621,00 1.185.704.774,00 918.867.941,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 519.687.731,00 407.805.085,00 268.184.952,00 369.162.393,00 264.523.598,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 401.407.801,00 330.440.658,00 217.832.415,00 303.251.992,00 100.704.991,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 330.538,00 637.211,00 78.358,00 1.008.642,00 145.621,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 401.077.263,00 329.803.447,00 217.754.057,00 302.243.350,00 100.559.370,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.301.487,00 16.171.380,00 15.854.342,00 16.329.050,00 31.846.968,00
Diğer Borçlar 2.671.985,00 0,00 0,00 0,00 95.952.784,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.671.985,00 0,00 0,00 0,00 95.952.784,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 67.443.663,00 29.033.711,00 28.181.618,00 33.175.545,00 5.849.295,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 450.190,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 450.190,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.450.904,00 10.489.594,00 3.159.122,00 3.477.274,00 23.475.491,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.370.773,00 26.476.955,00 20.439.344,00 20.658.881,00 19.787.968,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 32.348.367,00 19.377.250,00 20.439.344,00 20.658.881,00 19.787.968,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.348.367,00 19.377.250,00 20.439.344,00 20.658.881,00 19.787.968,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.022.406,00 7.099.705,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 568.058.504,00 434.282.040,00 288.624.296,00 389.821.274,00 284.311.566,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.373.588.333,00 1.261.530.798,00 931.959.325,00 795.883.500,00 634.556.375,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.373.588.333,00 1.261.530.798,00 931.959.325,00 795.883.500,00 634.556.375,00
Ödenmiş Sermaye 183.750.000,00 183.750.000,00 183.750.000,00 183.750.000,00 183.750.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.624.193.264,00 1.387.505.286,00 8.766.433,00 8.766.433,00 8.766.433,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -34.258.251,00 -22.901.419,00 -25.127.686,00 -22.279.417,00 -23.373.424,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -34.258.251,00 -22.901.419,00 -25.127.686,00 -22.279.417,00 -23.373.424,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -34.258.251,00 -22.901.419,00 -25.127.686,00 -22.279.417,00 -23.373.424,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 259.895.568,00 225.871.184,00 69.215.578,00 69.215.578,00 69.215.578,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -589.924.584,00 -603.245.647,00 378.664.355,00 378.664.355,00 378.664.355,00
Net Dönem Karı/Zararı -70.067.664,00 90.551.394,00 316.690.645,00 177.766.551,00 17.533.433,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.941.646.837,00 1.695.812.838,00 1.220.583.621,00 1.185.704.774,00 918.867.941,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi