Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,71
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 19,31
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 8,51
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,83
Dibe Uzaklık 45,00
Piyasa Değeri (USD) 63.411.509,66
Piyasa Değeri (TL) 225.225.000,00
Özsermaye (TL) 123.354.637,00
Sermaye (TL) 52.500.000,00
Net Kar (TL) 26.454.866,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu ALKA
Sektör Her nevi kağıt üretimi, satış, ithalat,ihracat ve ticaret
Adres Akdeniz Cad. No:14/5 İzmir
Telefon (0232 ) 441 54 55
Faks (0232 ) 484 64 47
Web http://www.alkimkagit.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 41.962.500,00 79,93
Diğer 10.537.500,00 20,07
Toplam 52.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alkim Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti. 40.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
25.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
20.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.10.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
17.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.11.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 176.431.444,00 131.978.076,00 87.872.602,00 42.655.376,00 150.437.558,00
Satışların Maliyeti (-) -143.050.209,00 -109.134.989,00 -73.639.894,00 -37.624.371,00 -129.929.865,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 33.381.235,00 22.843.087,00 14.232.708,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 33.381.235,00 22.843.087,00 14.232.708,00 5.031.005,00 20.507.693,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.480.007,00 -3.072.669,00 -2.039.829,00 -1.067.050,00 -4.251.299,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.371.848,00 -4.507.857,00 -2.930.222,00 -1.464.891,00 -4.761.824,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -70.731,00 -52.297,00 -33.582,00 -16.285,00 -63.880,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.898.125,00 2.442.536,00 5.152.772,00 5.703.806,00 9.891.395,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.646.103,00 -697.229,00 -4.866.994,00 -5.788.699,00 -14.636.702,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 30.710.671,00 16.955.571,00 9.514.853,00 2.397.886,00 6.685.383,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 56.384,00 62.475,00 61.139,00 0,00 8.585.394,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 91.369,00 -82.353,00 -44.098,00 -25.234,00 67.942,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 30.858.424,00 16.935.693,00 9.531.894,00 2.372.652,00 15.338.719,00
Finansman Gelirleri 10.202.976,00 4.120.714,00 3.600.949,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -7.979.458,00 -4.452.348,00 -3.352.549,00 -2.078.587,00 -6.153.718,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 33.081.942,00 16.604.059,00 9.780.294,00 2.450.516,00 11.109.130,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.627.076,00 -3.344.820,00 -2.002.993,00 -497.043,00 -988.405,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.196.138,00 -2.943.854,00 -1.446.139,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -430.938,00 -400.966,00 -556.854,00 -497.043,00 -988.405,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 26.454.866,00 13.259.239,00 7.777.301,00 1.953.473,00 10.120.725,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 26.454.866,00 13.259.239,00 7.777.301,00 1.953.473,00 10.120.725,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 26.454.866,00 13.259.239,00 7.777.301,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.220.372,00 -670.589,00 -465.878,00 -390.758,00 -586.030,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.525.465,00 -838.236,00 -582.347,00 -488.448,00 -732.538,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 305.093,00 167.647,00 116.469,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 305.093,00 167.647,00 116.469,00 97.690,00 146.508,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.220.372,00 -670.589,00 -465.878,00 -390.758,00 -586.030,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 1.562.715,00 9.534.695,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 25.234.494,00 12.588.650,00 7.311.423,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 2.156.451,00 1.924.129,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 136.183.507,00 114.179.835,00 104.014.062,00 114.180.183,00 110.024.150,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 67.768.102,00 15.376.013,00 17.744.805,00 46.693.034,00 48.446.014,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 29.720.295,00 64.017.064,00 42.402.929,00 24.639.045,00 21.539.945,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 6.094,00 4.206,00 5.378,00 2.185,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.720.295,00 64.010.970,00 42.398.723,00 24.633.667,00 21.537.760,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 377.802,00 156.830,00 155.007,00 114.650,00 106.514,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 377.802,00 156.830,00 155.007,00 114.650,00 106.514,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 24.419.274,00 20.567.602,00 28.240.048,00 27.757.827,00 25.536.341,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.274.503,00 515.381,00 953.600,00 1.047.102,00 1.519.377,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 27.683,00 97.356,00 27.683,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.623.531,00 13.546.945,00 14.517.673,00 13.831.169,00 12.848.276,00
ARA TOPLAM 136.183.507,00 114.179.835,00 104.014.062,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 33.070.313,00 33.863.040,00 34.860.908,00 35.799.176,00 37.270.394,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 413.897,00 240.175,00 278.430,00 297.294,00 322.528,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 30.810.564,00 31.948.780,00 33.390.242,00 34.585.774,00 36.005.523,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.796,00 34.238,00 20.452,00 21.921,00 19.614,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 21.921,00 19.614,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 169.253.820,00 148.042.875,00 138.874.970,00 149.979.359,00 147.294.544,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.093.159,00 28.688.719,00 24.701.377,00 40.079.484,00 39.752.772,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.619.910,00 15.186.559,00 6.984.664,00 18.932.496,00 24.360.410,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 3.540.569,00 3.556.116,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.855.448,00 6.012.330,00 11.058.592,00 14.718.161,00 10.117.727,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.041.535,00 21.849,00 159.311,00 562.522,00 954.571,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.813.913,00 5.990.481,00 10.899.281,00 14.155.639,00 9.163.156,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.411.293,00 1.773.023,00 1.308.030,00 1.338.560,00 1.152.469,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 371.070,00 494.621,00 375.334,00 1.426.887,00 498.246,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.191.911,00 1.471.140,00 1.295.835,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 113.609,00 122.135,00 113.609,00 35.423,00 35.423,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 113.609,00 122.135,00 0,00 35.423,00 35.423,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42.586,00 33.831,00 38.979,00 87.388,00 32.381,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.806.024,00 8.645.363,00 8.742.027,00 10.217.017,00 9.421.629,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.111.520,00 3.595.080,00 3.472.320,00 5.100.120,00 5.233.680,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.362.034,00 4.610.339,00 4.622.697,00 4.510.919,00 3.981.324,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.362.034,00 4.610.339,00 4.622.697,00 4.510.919,00 3.981.324,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 332.470,00 439.944,00 647.010,00 605.978,00 206.625,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 45.899.183,00 37.334.082,00 33.443.404,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 123.354.637,00 110.708.793,00 105.431.566,00 99.682.858,00 98.120.143,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 123.354.637,00 110.708.793,00 105.431.566,00 99.682.858,00 98.120.143,00
Ödenmiş Sermaye 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.222.994,00 -1.673.211,00 -1.468.500,00 -1.393.380,00 -1.002.622,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.222.994,00 -1.673.211,00 -1.468.500,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.222.994,00 -1.673.211,00 -1.468.500,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.296.522,00 5.296.522,00 5.296.522,00 5.296.522,00 5.296.522,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.911.882,00 8.911.882,00 8.911.882,00 8.911.882,00 -1.208.843,00
Net Dönem Karı/Zararı 26.454.866,00 13.259.239,00 7.777.301,00 1.953.473,00 10.120.725,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 169.253.820,00 148.042.875,00 138.874.970,00 149.979.359,00 147.294.544,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 6.984.664,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 3.472.320,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -1.393.380,00 -1.002.622,00