Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALKA
Sektör Her nevi kağıt üretimi, satış, ithalat,ihracat ve ticaret
Adres KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ 35730 KEMALPAŞA / İZMİR
Telefon (0232 ) 8770606
Faks (0232 ) 8770605
Web http://www.alkimkagit.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 41.962.500,00 79,93
Diğer 10.537.500,00 20,07
Toplam 52.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alkim Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti. 50.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
17.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
25.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
25.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
20.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.10.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
17.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.11.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 292.975.899,00 197.296.949,00 85.715.294,00 388.273.224,00 302.963.764,00
Satışların Maliyeti (-) -218.447.936,00 -144.776.690,00 -65.571.966,00 -319.118.120,00 -252.711.389,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 74.527.963,00 52.520.259,00 20.143.328,00 69.155.104,00 50.252.375,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 74.527.963,00 52.520.259,00 20.143.328,00 69.155.104,00 50.252.375,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.399.676,00 -5.646.279,00 -2.769.592,00 -9.534.483,00 -7.235.256,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.517.133,00 -4.291.142,00 -2.029.711,00 -8.564.711,00 -6.496.621,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -106.516,00 -73.617,00 -31.601,00 -109.426,00 -82.329,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 54.665.866,00 30.014.008,00 22.780.819,00 33.052.786,00 24.995.454,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.375.980,00 -10.824.801,00 -9.803.124,00 -19.703.747,00 -17.697.883,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 98.794.524,00 61.698.428,00 28.290.119,00 64.295.523,00 43.735.740,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 25.635,00 25.635,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 184.787,00 97.824,00 92.302,00 151.602,00 -36.108,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 98.979.311,00 61.796.252,00 28.382.421,00 64.472.760,00 43.725.267,00
Finansman Giderleri (-) -3.609.723,00 -3.430.501,00 -3.376.485,00 -10.279.519,00 -7.640.408,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 95.369.588,00 58.365.751,00 25.005.936,00 57.006.471,00 38.898.089,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -21.226.257,00 -13.059.626,00 -5.511.164,00 -12.541.250,00 -8.683.842,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -21.347.945,00 -13.158.673,00 -5.651.707,00 -13.235.475,00 -9.261.700,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 121.688,00 99.047,00 140.543,00 694.225,00 577.858,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 74.143.331,00 45.306.125,00 19.494.772,00 44.465.221,00 30.214.247,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 74.143.331,00 45.306.125,00 19.494.772,00 44.465.221,00 30.214.247,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 74.143.331,00 45.306.125,00 19.494.772,00 44.465.221,00 30.214.247,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,41 0,86 0,00 0,01 0,58
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -344.799,00 -369.143,00 -208.450,00 -748.787,00 -334.490,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -461.429,00 0,00 -935.984,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -344.799,00 0,00 -208.450,00 187.197,00 -334.490,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -344.799,00 92.286,00 -208.450,00 187.197,00 -334.490,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -344.799,00 -369.143,00 -208.450,00 -748.787,00 -334.490,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 73.798.532,00 44.936.982,00 19.286.322,00 43.716.434,00 29.879.757,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 2.813.230,00 2.813.230,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 256.699.592,00 214.767.210,00 220.635.669,00 211.613.970,00 225.286.567,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 130.932.770,00 48.215.298,00 71.986.385,00 102.822.901,00 620.835,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 75.281.251,00 102.217.924,00 77.971.932,00 55.943.025,00 158.883.056,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 75.281.251,00 102.217.924,00 77.971.932,00 55.943.025,00 158.883.056,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 179.483,00 138.211,00 136.620,00 318.080,00 228.301,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 179.483,00 138.211,00 136.620,00 318.080,00 228.301,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 40.182.084,00 54.265.561,00 56.605.473,00 36.697.463,00 43.714.908,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 451.730,00 1.147.892,00 1.643.634,00 1.922.864,00 740.143,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 146.802,00 658.787,00 1.132.284,00 1.647.832,00 358.500,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.672.274,00 8.782.324,00 12.291.625,00 13.909.637,00 21.099.324,00
ARA TOPLAM 256.699.592,00 214.767.210,00 220.635.669,00 211.613.970,00 225.286.567,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 27.034.228,00 27.794.281,00 28.535.437,00 28.460.186,00 28.903.120,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.185.482,00 1.098.519,00 1.092.997,00 1.000.695,00 812.985,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 23.206.132,00 24.123.647,00 24.732.651,00 25.040.432,00 25.797.228,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.484.403,00 1.545.683,00 1.586.738,00 1.632.832,00 1.675.499,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 1.545.683,00 1.586.738,00 1.632.832,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.167,00 4.279,00 3.645,00 3.016,00 3.726,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 275.384,00 162.048,00 257.977,00 114.439,00 164.852,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 876.660,00 860.105,00 861.429,00 668.772,00 448.830,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 283.733.820,00 242.561.491,00 249.171.106,00 240.074.156,00 254.189.687,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.388.771,00 61.947.341,00 94.535.893,00 69.543.524,00 97.792.242,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.842.084,00 0,00 0,00 36.100.127,00 62.839.144,00
- Banka Kredileri 1.842.084,00 0,00 0,00 36.100.127,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.097.556,00 25.488.366,00 34.273.356,00 26.374.740,00 25.497.895,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.955,00 4.508,00 719.929,00 1.659.578,00 12.930,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.088.601,00 25.483.858,00 33.553.427,00 24.715.162,00 25.484.965,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.167.800,00 3.134.065,00 2.665.718,00 2.281.800,00 2.663.036,00
Diğer Borçlar 24.466.993,00 24.466.993,00 35.162.157,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.466.993,00 24.466.993,00 35.162.157,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 112.162,00 2.124,00 15.170.420,00 288.894,00 2.225.388,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.160.979,00 7.462.765,00 5.557.606,00 3.923.256,00 3.420.481,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 490.141,00 774.906,00 731.055,00 461.799,00 516.934,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 376.076,00 368.646,00 425.749,00 371.917,00 350.561,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 114.065,00 406.260,00 305.306,00 89.882,00 166.373,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 733.800,00 618.122,00 975.581,00 112.908,00 629.364,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.110.606,00 9.241.257,00 8.912.979,00 8.200.317,00 7.903.807,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.110.606,00 9.241.257,00 8.912.979,00 8.200.317,00 7.903.807,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.110.606,00 9.241.257,00 8.912.979,00 8.200.317,00 7.903.807,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 83.499.377,00 71.188.598,00 103.448.872,00 77.743.841,00 105.696.049,00
Ö Z K A Y N A K L A R 200.234.443,00 171.372.893,00 145.722.234,00 162.330.315,00 148.493.638,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 200.234.443,00 171.372.893,00 145.722.234,00 162.330.315,00 148.493.638,00
Ödenmiş Sermaye 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.870.601,00 -3.894.945,00 -3.734.252,00 -3.525.802,00 -3.111.505,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.870.601,00 -3.894.945,00 -3.734.252,00 -3.525.802,00 -3.111.505,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.870.601,00 -3.894.945,00 -3.734.252,00 -3.525.802,00 -3.111.505,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.690.243,00 22.690.243,00 22.690.243,00 17.126.792,00 17.126.792,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.357.109,00 22.357.109,00 22.357.110,00 19.349.743,00 19.349.743,00
Net Dönem Karı/Zararı 74.143.331,00 45.306.125,00 19.494.772,00 44.465.221,00 30.214.247,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 283.733.820,00 242.561.491,00 249.171.106,00 240.074.156,00 254.189.687,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 62.839.144,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi