Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALKA
Sektör Her nevi kağıt üretimi, satış, ithalat,ihracat ve ticaret
Adres Akdeniz Cad. No:14/5 İzmir
Telefon (0232 ) 441 54 55
Faks (0232 ) 484 64 47
Web http://www.alkimkagit.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 41.962.500,00 79,93
Diğer 10.537.500,00 20,07
Toplam 52.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alkim Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti. 50.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
25.03.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.03.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
20.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
22.10.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
17.07.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.11.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 172.963.104,00 113.228.881,00 49.329.704,00 176.431.444,00 131.978.076,00
Satışların Maliyeti (-) -142.022.676,00 -93.457.817,00 -38.904.764,00 -143.050.209,00 -109.134.989,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 30.940.428,00 19.771.064,00 10.424.940,00 33.381.235,00 22.843.087,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 30.940.428,00 19.771.064,00 10.424.940,00 33.381.235,00 22.843.087,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.247.791,00 -2.782.105,00 -1.213.420,00 -4.480.007,00 -3.072.669,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.721.626,00 -2.938.461,00 -1.224.440,00 -6.371.848,00 -4.507.857,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -62.069,00 -41.761,00 -19.219,00 -70.731,00 -52.297,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.931.785,00 10.861.889,00 3.825.590,00 9.898.125,00 2.442.536,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.086.948,00 -9.763.738,00 -6.830.434,00 -1.646.103,00 -697.229,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 23.753.779,00 15.106.888,00 4.963.017,00 30.710.671,00 16.955.571,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 209.781,00 203.158,00 0,00 56.384,00 62.475,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -70.550,00 -48.729,00 4.549,00 91.369,00 -82.353,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 23.893.010,00 15.261.317,00 4.967.566,00 30.858.424,00 16.935.693,00
Finansman Gelirleri 4.082.311,00 3.366.329,00 6.407.444,00 10.202.976,00 4.120.714,00
Finansman Giderleri (-) -3.981.577,00 -2.848.605,00 -1.226.117,00 -7.979.458,00 -4.452.348,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 23.993.744,00 15.779.041,00 10.148.893,00 33.081.942,00 16.604.059,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.850.819,00 -3.227.997,00 -2.042.272,00 -6.627.076,00 -3.344.820,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.217.789,00 -3.580.918,00 -2.268.820,00 -6.196.138,00 -2.943.854,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 366.970,00 352.921,00 226.548,00 -430.938,00 -400.966,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 19.142.925,00 12.551.044,00 8.106.621,00 26.454.866,00 13.259.239,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 19.142.925,00 12.551.044,00 8.106.621,00 26.454.866,00 13.259.239,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 19.142.925,00 12.551.044,00 8.106.621,00 26.454.866,00 13.259.239,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,36 0,24 0,00 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 135.312,00 2.175,00 83.735,00 -1.220.372,00 -670.589,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 83.735,00 -1.525.465,00 -838.236,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 135.312,00 2.175,00 0,00 305.093,00 167.647,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 135.312,00 2.175,00 0,00 305.093,00 167.647,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 135.312,00 2.175,00 83.735,00 -1.220.372,00 -670.589,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 19.278.237,00 12.553.219,00 8.190.356,00 25.234.494,00 12.588.650,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 139.642.665,00 128.507.735,00 149.155.049,00 136.183.507,00 114.179.835,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.930.916,00 26.064.364,00 65.699.050,00 67.768.102,00 15.376.013,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 85.366.132,00 53.745.339,00 32.196.569,00 29.720.295,00 64.017.064,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.094,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.366.132,00 53.745.339,00 32.196.569,00 29.720.295,00 64.010.970,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 123.579,00 121.715,00 119.933,00 377.802,00 156.830,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 123.579,00 121.715,00 119.933,00 377.802,00 156.830,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 34.399.192,00 36.149.636,00 37.974.106,00 24.419.274,00 20.567.602,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 705.589,00 796.708,00 1.148.979,00 1.274.503,00 515.381,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.117.257,00 11.629.973,00 12.016.412,00 12.623.531,00 13.546.945,00
ARA TOPLAM 139.642.665,00 128.507.735,00 149.155.049,00 136.183.507,00 114.179.835,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 30.635.502,00 32.119.661,00 32.363.666,00 33.070.313,00 33.863.040,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 343.348,00 365.168,00 418.446,00 413.897,00 240.175,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 29.593.359,00 30.739.854,00 31.329.158,00 30.810.564,00 31.948.780,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.583,00 59.067,00 29.697,00 33.796,00 34.238,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 611.540,00 935.664,00 586.365,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 672,00 19.908,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 170.278.167,00 160.627.396,00 181.518.715,00 169.253.820,00 148.042.875,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.505.382,00 41.615.245,00 42.139.659,00 38.093.159,00 28.688.719,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.390.888,00 18.232.538,00 18.540.684,00 17.619.910,00 15.186.559,00
- Banka Kredileri 19.390.888,00 18.232.538,00 18.540.684,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 13.242.119,00 11.558.793,00 12.438.246,00 10.855.448,00 6.012.330,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.775,00 209.115,00 520.580,00 1.041.535,00 21.849,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.210.344,00 11.349.678,00 11.917.666,00 9.813.913,00 5.990.481,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.551.588,00 1.644.889,00 1.493.509,00 1.411.293,00 1.773.023,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.820.071,00 2.076.514,00 2.600.898,00 371.070,00 494.621,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.596.560,00 1.245.694,00 2.136.471,00 3.191.911,00 1.471.140,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 253.692,00 237.148,00 277.669,00 113.609,00 122.135,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 253.692,00 237.148,00 277.669,00 113.609,00 122.135,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 454.465,00 502.164,00 176.340,00 42.586,00 33.831,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.752.557,00 5.716.941,00 7.834.063,00 7.806.024,00 8.645.363,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 2.183.160,00 2.111.520,00 3.595.080,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.752.557,00 5.716.941,00 5.524.047,00 5.362.034,00 4.610.339,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.752.557,00 5.716.941,00 5.524.047,00 5.362.034,00 4.610.339,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 126.856,00 332.470,00 439.944,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 50.257.939,00 47.332.186,00 49.973.722,00 45.899.183,00 37.334.082,00
Ö Z K A Y N A K L A R 120.020.228,00 113.295.210,00 131.544.993,00 123.354.637,00 110.708.793,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 120.020.228,00 113.295.210,00 131.544.993,00 123.354.637,00 110.708.793,00
Ödenmiş Sermaye 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00 32.414.361,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.087.682,00 -2.220.819,00 -2.139.259,00 -2.222.994,00 -1.673.211,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.087.682,00 -2.220.819,00 -2.139.259,00 -2.222.994,00 -1.673.211,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.087.682,00 -2.220.819,00 -2.139.259,00 -2.222.994,00 -1.673.211,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.421.546,00 8.421.546,00 5.296.522,00 5.296.522,00 5.296.522,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.629.078,00 9.629.078,00 35.366.748,00 8.911.882,00 8.911.882,00
Net Dönem Karı/Zararı 19.142.925,00 12.551.044,00 8.106.621,00 26.454.866,00 13.259.239,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 170.278.167,00 160.627.396,00 181.518.715,00 169.253.820,00 148.042.875,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 2.183.160,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi