Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,83
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,76
BIST-100'deki Ağırlığı 1,38
F/K Oranı 3,27
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,54
Dibe Uzaklık 48,77
Piyasa Değeri (USD) 121.723.360,00
Piyasa Değeri (TL) 498.031.127,44
Özsermaye (TL) 919.527.897,00
Sermaye (TL) 10.650.794,00
Net Kar (TL) 152.357.089,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALGYO
Sektör Gayrimenkul portföy işletmeciliği
Adres Muallim Naci Cad. No:69, 80840 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 260 35 04
Web http://www.alarkoyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALARKO HOLDING A.S. 1.748.258,81 16,41
ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A Ş 3.704.640,93 34,78
DİĞER 5.197.894,27 48,80
Toplam 10.650.794,01 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alarko Holding A.Ş. 608.222,00 0,27
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,94
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.07.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,54
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,12
15.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
29.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 40.918.147,00 38.984.370,00 10.328.340,00 3.575.807,00 23.791.105,00
Satışların Maliyeti (-) -11.284.919,00 -11.275.709,00 -2.260.000,00 0,00 -2.780.820,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.633.228,00 27.708.661,00 8.068.340,00 3.575.807,00 21.010.285,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 29.633.228,00 27.708.661,00 8.068.340,00 3.575.807,00 21.010.285,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.385.225,00 -4.206.294,00 -2.691.734,00 -1.204.323,00 -5.338.706,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 141.226.710,00 22.315.586,00 12.492.684,00 17.425.395,00 125.577.714,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.306.235,00 -10.640.540,00 -8.219.174,00 -3.872.761,00 -8.200.217,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 152.168.478,00 35.177.413,00 9.650.116,00 15.924.118,00 133.049.076,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 188.611,00 188.611,00 188.611,00 2,00 158.163,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00 15.924.120,00 133.207.239,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00 15.924.120,00 133.207.239,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00 15.924.120,00 133.207.239,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00 15.924.120,00 133.207.239,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00 15.924.120,00 133.207.239,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 14,30 3,32 0,92 1,50 12,51
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 6.461,00 -9.084,00 6.891,00 118,00 -8.136,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 6.461,00 -9.084,00 6.891,00 118,00 -8.136,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.782.090,00 1.344.170,00 839.346,00 614.304,00 778.524,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.788.551,00 1.335.086,00 846.237,00 614.422,00 770.388,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 154.145.640,00 36.701.110,00 10.684.964,00 16.538.542,00 133.977.627,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 405.320.291,00 380.886.977,00 352.300.154,00 370.793.180,00 354.401.310,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 74.465.493,00 74.685.223,00 59.864.904,00 67.095.088,00 68.682.082,00
Finansal Yatırımlar 304.929.466,00 282.362.469,00 274.254.918,00 283.275.573,00 254.724.594,00
Ticari Alacaklar 22.122.031,00 19.966.905,00 5.032.892,00 4.623.971,00 16.181.512,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.971.729,00 19.824.857,00 4.835.554,00 4.374.387,00 16.032.283,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 150.302,00 142.048,00 197.338,00 249.584,00 149.229,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.271.735,00 3.271.735,00 12.287.444,00 14.547.444,00 14.547.444,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 186.480,00 352.126,00 698.798,00 929.580,00 32.659,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 345.086,00 248.519,00 161.198,00 321.524,00 233.019,00
ARA TOPLAM 405.320.291,00 380.886.977,00 352.300.154,00 370.793.180,00 354.401.310,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 521.644.242,00 365.956.757,00 365.453.500,00 364.419.338,00 363.809.249,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 517.115.000,00 361.858.684,00 361.858.684,00 361.046.000,00 361.046.000,00
Maddi Duran Varlıklar 34.723,00 46.364,00 48.749,00 51.219,00 53.690,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.406,00 58.334,00 56.153,00 57.088,00 58.832,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.406,00 58.334,00 56.153,00 57.088,00 58.832,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 926.964.533,00 746.843.734,00 717.753.654,00 735.212.518,00 718.210.559,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.627.487,00 5.491.063,00 2.401.989,00 14.790.522,00 3.732.052,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.139.352,00 1.674.165,00 22.324,00 1.774.039,00 1.767.351,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.760,00 36.316,00 17.470,00 24.347,00 42.351,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.117.592,00 1.637.849,00 4.854,00 1.749.692,00 1.725.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 79.860,00 199.867,00 84.325,00 90.593,00 77.415,00
Diğer Borçlar 3.367.816,00 689.443,00 683.230,00 215.117,00 5.560,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.367.816,00 689.443,00 683.230,00 215.117,00 5.560,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 40.459,00 93.560,00 169.767,00 0,00 29.296,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 2.834.028,00 1.442.343,00 12.710.773,00 1.852.430,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.809.149,00 1.774.304,00 1.789.444,00 1.006.197,00 950.456,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 373.311,00 359.818,00 380.747,00 379.997,00 344.147,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 373.311,00 359.818,00 380.747,00 379.997,00 344.147,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.436.636,00 7.265.367,00 4.191.433,00 15.796.719,00 4.682.508,00
Ö Z K A Y N A K L A R 919.527.897,00 739.578.367,00 713.562.221,00 719.415.799,00 713.528.051,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 919.527.897,00 739.578.367,00 713.562.221,00 719.415.799,00 713.528.051,00
Ödenmiş Sermaye 10.650.794,00 10.650.794,00 10.650.794,00 10.650.794,00 10.650.794,00
Sermaye Düzeltme Farkları 54.712.578,00 54.712.578,00 54.712.578,00 54.712.578,00 54.712.578,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.442,00 -26.987,00 -11.012,00 -17.785,00 -17.903,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.442,00 -26.987,00 -11.012,00 -17.785,00 -17.903,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.442,00 -26.987,00 -11.012,00 -17.785,00 -17.903,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.154.235,00 2.716.315,00 2.211.491,00 1.986.449,00 1.372.145,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.154.235,00 2.716.315,00 2.211.491,00 1.986.449,00 1.372.145,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.214.716,00 5.214.716,00 5.214.716,00 5.214.716,00 4.202.891,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 693.449.927,00 630.944.927,00 630.944.927,00 630.944.927,00 509.400.307,00
Net Dönem Karı/Zararı 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00 15.924.120,00 133.207.239,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 926.964.533,00 746.843.734,00 717.753.654,00 735.212.518,00 718.210.559,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi