Geri Dön

ALGYO | Alarko Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALGYO
Sektör Gayrimenkul portföy işletmeciliği
Adres Muallim Naci Cad. No : 69 34347 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 261 84 31
Web www.alarkoyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALARKO HOLDING A.S. 10.570.842,51 16,41
ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 22.400.102,10 34,78
TOPLAM 64.400.000,00 100,00
DİĞER 31.429.055,39 48,81
Toplam 128.800.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alarko Enerji A.Ş. 143,00 0,00
Alarko Holding A.Ş. 1.183.962,29 0,27
Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. 143,00 0,00
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. 1.196,00 0,00
Mosalarko A.O. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.02.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,05
27.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,94
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.07.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,54
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,12
15.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
29.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 150.490.580,00 38.527.881,00 17.016.776,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -2.743.445,00 -1.882.294,00 -982.940,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 147.747.135,00 36.645.587,00 16.033.836,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 147.747.135,00 36.645.587,00 16.033.836,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -27.506.622,00 -16.893.954,00 -7.625.094,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 314.404.211,00 200.496.518,00 98.673.077,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -44.373.619,00 -41.787.580,00 -23.554.298,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 390.271.105,00 178.460.571,00 83.527.521,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 505.274,00 505.264,00 206.091,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 390.776.379,00 178.965.835,00 83.733.612,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -568.560,00 -520.695,00 -474.361,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 390.207.819,00 178.445.140,00 83.259.251,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -846.718,00 -356.582,00 -294.086,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -844.542,00 -355.165,00 -285.819,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.176,00 -1.417,00 -8.267,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 389.361.101,00 178.088.558,00 82.965.165,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 389.361.101,00 178.088.558,00 82.965.165,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 389.361.101,00 178.088.558,00 82.965.165,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 6,34 2,89 1,35 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 54.931.098,00 24.146.212,00 13.838.284,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -87.615,00 -101.329,00 9.608,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 142.983.266,00 138.632.989,00 329.955,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 142.983.266,00 138.632.989,00 329.955,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 197.914.364,00 162.779.201,00 14.168.239,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 587.275.465,00 340.867.759,00 97.133.404,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 385.621.879,00 578.334.670,00 623.601.587,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 193.708.441,00 33.006.740,00 165.690.720,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 36.939.927,00 492.548.575,00 427.018.967,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 138.137.842,00 31.320.842,00 20.653.879,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 136.560.909,00 29.245.645,00 19.381.495,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.576.933,00 2.075.197,00 1.272.384,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.417.977,00 3.416.227,00 3.353.075,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.426.293,00 4.658.702,00 3.508.334,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.530.731,00 9.500.277,00 2.885.834,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 162.230,00 3.584.869,00 219.202,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 385.323.441,00 578.036.232,00 623.330.011,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 298.438,00 298.438,00 271.576,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.247.632.616,00 2.801.990.655,00 2.581.117.534,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.596.130.394,00 2.603.322.547,00 2.408.286.582,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 9.438.173,00 9.411.146,00 5.313.309,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.071.046,00 970.241,00 114.839,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.071.046,00 970.241,00 114.839,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.633.254.495,00 3.380.325.325,00 3.204.719.121,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.244.112,00 26.540.318,00 135.794.219,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.227.595,00 2.179.730,00 2.133.396,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 12.181.612,00 4.866.097,00 9.365.193,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.023.314,00 1.256.059,00 606.477,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.158.298,00 3.610.038,00 8.758.716,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 540.657,00 273.054,00 793.812,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 23.841.865,00 18.348.424,00 16.918.615,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.841.865,00 18.348.424,00 16.918.615,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 179.507,00 270.247,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.271.680,00 602.521,00 323.203,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.196,00 245,00 106.260.000,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.842.298,00 79.929.809,00 43.524.794,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 750.490,00 652.918,00 516.312,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 750.490,00 652.918,00 516.312,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 66.315.302,00 65.612.093,00 34.708.673,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 118.086.410,00 106.470.127,00 179.319.013,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.515.168.085,00 3.273.855.198,00 3.025.400.108,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.515.168.085,00 3.273.855.198,00 3.025.400.108,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 64.400.000,00 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -166.602.668,00 -166.602.668,00 -166.602.668,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 963.372,00 963.372,00 963.372,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.153.502,00 37.368.616,00 27.060.688,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -142.810,00 -156.524,00 -45.587,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -142.810,00 -156.524,00 -45.587,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 249.918.544,00 245.568.267,00 107.265.233,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 249.918.544,00 245.568.267,00 107.265.233,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 58.975.548,00 53.880.729,00 58.601.464,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.870.136.768,00 2.875.231.587,00 2.870.510.852,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 389.361.101,00 178.088.558,00 82.965.165,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.633.254.495,00 3.380.325.325,00 3.204.719.121,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi