Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,76
BIST-100'deki Ağırlığı 6,76
F/K Oranı 2,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,57
Dibe Uzaklık 48,77
Piyasa Değeri (USD) 102.384.260,57
Piyasa Değeri (TL) 577.805.574,50
Özsermaye (TL) 1.017.810.714,00
Sermaye (TL) 10.650.794,00
Net Kar (TL) 258.334.745,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALGYO
Sektör Gayrimenkul portföy işletmeciliği
Adres Muallim Naci Cad. No:69, 80840 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 260 35 04
Web http://www.alarkoyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALARKO HOLDING A.S. 1.748.258,81 16,41
ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A Ş 3.704.640,93 34,78
DİĞER 5.197.894,27 48,80
Toplam 10.650.794,01 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alarko Holding A.Ş. 608.222,00 0,27
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,94
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.07.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,54
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,12
15.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
29.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.698.959,00 3.889.169,00 40.918.147,00 38.984.370,00 10.328.340,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 -11.284.919,00 -11.275.709,00 -2.260.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.698.959,00 3.889.169,00 29.633.228,00 27.708.661,00 8.068.340,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.698.959,00 3.889.169,00 29.633.228,00 27.708.661,00 8.068.340,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.666.282,00 -1.302.690,00 -5.385.225,00 -4.206.294,00 -2.691.734,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 113.813.947,00 22.740.534,00 141.226.710,00 22.315.586,00 12.492.684,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.194.506,00 -914.969,00 -13.306.235,00 -10.640.540,00 -8.219.174,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 115.652.118,00 24.412.044,00 152.168.478,00 35.177.413,00 9.650.116,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 164.265,00 0,00 188.611,00 188.611,00 188.611,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 115.816.383,00 24.412.044,00 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 115.816.383,00 24.412.044,00 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 115.816.383,00 24.412.044,00 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 115.816.383,00 24.412.044,00 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 115.816.383,00 24.412.044,00 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 2,29 14,30 3,32 0,92
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.321,00 -4.565,00 6.461,00 -9.084,00 6.891,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 3.321,00 -4.565,00 6.461,00 -9.084,00 6.891,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.636.117,00 -316.275,00 1.782.090,00 1.344.170,00 839.346,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.632.796,00 -320.840,00 1.788.551,00 1.335.086,00 846.237,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 114.183.587,00 24.091.204,00 154.145.640,00 36.701.110,00 10.684.964,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 338.813.735,00 429.755.302,00 405.320.291,00 380.886.977,00 352.300.154,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 93.749.872,00 91.851.552,00 74.465.493,00 74.685.223,00 59.864.904,00
Finansal Yatırımlar 237.917.436,00 326.942.696,00 304.929.466,00 282.362.469,00 274.254.918,00
Ticari Alacaklar 2.612.370,00 5.908.482,00 22.122.031,00 19.966.905,00 5.032.892,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.420.146,00 5.771.992,00 21.971.729,00 19.824.857,00 4.835.554,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 192.224,00 136.490,00 150.302,00 142.048,00 197.338,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.271.735,00 3.271.735,00 3.271.735,00 3.271.735,00 12.287.444,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 993.223,00 1.318.852,00 186.480,00 352.126,00 698.798,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 269.099,00 461.985,00 345.086,00 248.519,00 161.198,00
ARA TOPLAM 338.813.735,00 429.755.302,00 405.320.291,00 380.886.977,00 352.300.154,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 683.101.989,00 521.322.350,00 521.644.242,00 365.956.757,00 365.453.500,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 543.245.000,00 517.115.000,00 517.115.000,00 361.858.684,00 361.858.684,00
Maddi Duran Varlıklar 31.899,00 33.177,00 34.723,00 46.364,00 48.749,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.265,00 49.336,00 53.406,00 58.334,00 56.153,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.265,00 49.336,00 53.406,00 58.334,00 56.153,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.021.915.724,00 951.077.652,00 926.964.533,00 746.843.734,00 717.753.654,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.613.350,00 20.891.250,00 5.627.487,00 5.491.063,00 2.401.989,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 60.058,00 2.170.776,00 2.139.352,00 1.674.165,00 22.324,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.138,00 28.424,00 21.760,00 36.316,00 17.470,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.920,00 2.142.352,00 2.117.592,00 1.637.849,00 4.854,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 88.324,00 104.258,00 79.860,00 199.867,00 84.325,00
Diğer Borçlar 2.281.462,00 3.279.072,00 3.367.816,00 689.443,00 683.230,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.281.462,00 3.279.072,00 3.367.816,00 689.443,00 683.230,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 183.506,00 0,00 40.459,00 93.560,00 169.767,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 15.337.144,00 0,00 2.834.028,00 1.442.343,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.491.660,00 1.904.445,00 1.809.149,00 1.774.304,00 1.789.444,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 438.968,00 419.235,00 373.311,00 359.818,00 380.747,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 438.968,00 419.235,00 373.311,00 359.818,00 380.747,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.105.010,00 22.795.695,00 7.436.636,00 7.265.367,00 4.191.433,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.017.810.714,00 928.281.957,00 919.527.897,00 739.578.367,00 713.562.221,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.017.810.714,00 928.281.957,00 919.527.897,00 739.578.367,00 713.562.221,00
Ödenmiş Sermaye 10.650.794,00 10.650.794,00 10.650.794,00 10.650.794,00 10.650.794,00
Sermaye Düzeltme Farkları 54.712.578,00 54.712.578,00 54.712.578,00 54.712.578,00 54.712.578,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.121,00 -16.007,00 -11.442,00 -26.987,00 -11.012,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.121,00 -16.007,00 -11.442,00 -26.987,00 -11.012,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.121,00 -16.007,00 -11.442,00 -26.987,00 -11.012,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.518.118,00 2.837.960,00 3.154.235,00 2.716.315,00 2.211.491,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.518.118,00 2.837.960,00 3.154.235,00 2.716.315,00 2.211.491,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.695.176,00 6.695.176,00 5.214.716,00 5.214.716,00 5.214.716,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 828.425.786,00 828.989.412,00 693.449.927,00 630.944.927,00 630.944.927,00
Net Dönem Karı/Zararı 115.816.383,00 24.412.044,00 152.357.089,00 35.366.024,00 9.838.727,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.021.915.724,00 951.077.652,00 926.964.533,00 746.843.734,00 717.753.654,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi