Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALGYO
Sektör Gayrimenkul portföy işletmeciliği
Adres Muallim Naci Cad. No : 69 34347 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 261 84 31
Web www.alarkoyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A Ş 22.400.102,10 34,78
ALARKO HOLDING A.S. 10.570.842,51 16,41
TOPLAM 64.400.000,00 100,00
DİĞER 31.429.055,39 48,81
Toplam 128.800.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alarko Holding A.Ş. 1.183.962,29 0,27
Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. 143,00 0,00
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. 1.196,00 0,00
Mosalarko A.O. 3.000.000,00 0,10
Tarih Açıklama Katsayı
24.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.02.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,05
27.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,94
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.07.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,54
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,12
15.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
29.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 77.434.416,00 15.517.772,00 7.471.091,00 26.828.787,00 21.502.874,00
Satışların Maliyeti (-) -1.130.068,00 -753.197,00 -376.020,00 -1.910.720,00 -1.421.792,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 76.304.348,00 14.764.575,00 7.095.071,00 24.918.067,00 20.081.082,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 76.304.348,00 14.764.575,00 7.095.071,00 24.918.067,00 20.081.082,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.204.489,00 -2.102.974,00 -1.063.569,00 -3.971.816,00 -3.078.997,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 183.572.176,00 156.303.192,00 108.481.222,00 322.150.872,00 211.311.575,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.344.170,00 -6.644.991,00 -8.730.827,00 -11.938.896,00 -9.184.338,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 244.327.865,00 162.319.802,00 105.781.897,00 331.158.227,00 219.129.322,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 163.591,00 163.591,00 2,00 389.349,00 295.459,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -209.985,00 -198.058,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 244.281.471,00 162.285.335,00 105.781.899,00 331.547.576,00 219.424.781,00
Finansman Giderleri (-) -904.218,00 -812.440,00 -723.599,00 -1.362.273,00 -1.227.311,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 243.377.253,00 161.472.895,00 105.058.300,00 330.185.303,00 218.197.470,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 243.377.253,00 161.472.895,00 105.058.300,00 330.185.303,00 218.197.470,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 243.377.253,00 161.472.895,00 105.058.300,00 330.185.303,00 218.197.470,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 243.377.253,00 161.472.895,00 105.058.300,00 330.185.303,00 218.197.470,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,95 2,62 1,71 5,37 3,55
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.359.640,00 1.080.931,00 2.922.041,00 5.562.460,00 264.517,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.805,00 -8.201,00 1.844,00 6.578,00 10.503,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.697.154,00 1.260.080,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 2.697.154,00 1.260.080,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.056.794,00 2.341.011,00 2.922.041,00 5.562.460,00 264.517,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 247.434.047,00 163.813.906,00 107.980.341,00 335.747.763,00 218.461.987,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 827.576.134,00 145.364.068,00 218.046.759,00 669.658.557,00 726.108.853,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 89.336.106,00 67.128.539,00 159.773.446,00 9.710.342,00 30.498.742,00
Finansal Yatırımlar 655.217.241,00 61.108.280,00 41.672.861,00 630.367.091,00 669.946.132,00
Ticari Alacaklar 79.191.806,00 12.481.795,00 11.436.028,00 25.345.660,00 21.612.826,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 78.925.660,00 12.243.531,00 11.176.290,00 25.006.214,00 21.408.069,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 266.146,00 238.264,00 259.738,00 339.446,00 204.757,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.271.735,00 3.271.735,00 3.271.735,00 3.271.735,00 3.271.735,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 457.661,00 1.107.418,00 1.633.056,00 715.356,00 535.928,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 101.585,00 266.301,00 259.633,00 248.373,00 243.490,00
ARA TOPLAM 827.576.134,00 145.364.068,00 218.046.759,00 669.658.557,00 726.108.853,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.199.895.102,00 1.794.989.234,00 1.716.671.563,00 1.157.586.404,00 983.924.363,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 62.920.705,00 61.495.558,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.038.556.557,00 1.038.556.557,00 1.035.220.000,00 1.035.220.000,00 885.516.882,00
Maddi Duran Varlıklar 28.244,00 29.642,00 31.039,00 32.438,00 33.835,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.435,00 29.480,00 33.514,00 37.556,00 41.714,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.435,00 29.480,00 33.514,00 37.556,00 41.714,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.027.471.236,00 1.940.353.302,00 1.934.718.322,00 1.827.244.961,00 1.710.033.216,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.732.311,00 10.239.233,00 62.798.972,00 11.214.125,00 11.321.323,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.227.595,00 2.179.730,00 2.133.397,00 2.276.511,00 2.227.595,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.841.064,00 1.747.402,00 6.432.638,00 6.341.218,00 5.571.934,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.322,00 25.400,00 48.398,00 4.744,00 22.147,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.819.742,00 1.722.002,00 6.384.240,00 6.336.474,00 5.549.787,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 76.263,00 76.275,00 76.049,00 72.635,00 65.265,00
Diğer Borçlar 6.452.202,00 6.032.300,00 3.924.888,00 2.464.533,00 3.336.756,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.452.202,00 6.032.300,00 3.924.888,00 2.464.533,00 3.336.756,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 135.187,00 203.526,00 0,00 59.228,00 119.773,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 50.232.000,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.210.589,00 4.205.874,00 4.076.340,00 5.936.167,00 5.903.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.043.664,00 1.999.751,00 1.957.244,00 4.004.635,00 3.918.588,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 351.293,00 342.460,00 311.443,00 320.484,00 292.305,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 351.293,00 342.460,00 311.443,00 320.484,00 292.305,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.942.900,00 14.445.107,00 66.875.312,00 17.150.292,00 17.224.323,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.009.528.336,00 1.925.908.195,00 1.867.843.010,00 1.810.094.669,00 1.692.808.893,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.009.528.336,00 1.925.908.195,00 1.867.843.010,00 1.810.094.669,00 1.692.808.893,00
Ödenmiş Sermaye 64.400.000,00 64.400.000,00 64.400.000,00 64.400.000,00 64.400.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 963.372,00 963.372,00 963.372,00 963.372,00 963.372,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.925.274,00 8.646.565,00 12.793.295,00 9.871.254,00 4.573.311,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -19.024,00 -25.420,00 -15.375,00 -17.219,00 -13.294,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.024,00 -25.420,00 -15.375,00 -17.219,00 -13.294,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.697.154,00 1.260.080,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.697.154,00 1.260.080,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.297.464,00 48.297.464,00 50.529.084,00 40.977.695,00 40.977.695,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.660.631.817,00 1.660.631.817,00 1.656.094.577,00 1.385.692.663,00 1.385.692.663,00
Net Dönem Karı/Zararı 243.377.253,00 161.472.895,00 105.058.300,00 330.185.303,00 218.197.470,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.027.471.236,00 1.940.353.302,00 1.934.718.322,00 1.827.244.961,00 1.710.033.216,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi