Geri Dön

ALGYO | Alarko Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALGYO
Sektör Gayrimenkul portföy işletmeciliği
Adres Muallim Naci Cad. No : 69 34347 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 261 84 31
Web www.alarkoyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ 7.269.841,02 5,02
ALARKO HOLDING A.S. 23.784.395,64 16,41
ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 50.400.229,72 34,78
TOPLAM 144.900.000,00 100,00
DİĞER 63.445.533,62 43,79
Toplam 289.800.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alarko Enerji A.Ş. 241,00 0,00
Alarko Holding A.Ş. 1.183.962,00 0,27
Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. 143,00 0,00
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. 1.312,00 0,00
Mosalarko A.O. 30.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.06.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,25
25.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.02.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,05
27.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,94
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.07.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,54
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,12
15.09.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
29.09.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 327.476.665,00 272.018.030,00 63.207.319,00 26.978.581,00 171.907.061,00
Satışların Maliyeti (-) -8.034.983,00 -4.112.523,00 -2.842.021,00 -1.415.374,00 -3.931.158,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 319.441.682,00 267.905.507,00 60.365.298,00 25.563.207,00 167.975.903,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 319.441.682,00 267.905.507,00 60.365.298,00 25.563.207,00 167.975.903,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -65.489.329,00 -40.880.857,00 -26.429.776,00 -13.147.935,00 -38.396.112,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.595.346.499,00 394.207.150,00 302.311.713,00 38.589.311,00 2.677.648.263,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -35.420.453,00 -39.781.862,00 -27.149.242,00 -4.289.336,00 -42.185.967,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.813.878.399,00 581.449.938,00 309.097.993,00 46.715.247,00 2.765.042.087,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 43.572.528,00 34.583.951,00 28.100.163,00 2.922.741,00 2.556.877,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.425.091,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.857.450.927,00 616.033.889,00 337.198.156,00 49.637.988,00 2.766.173.873,00
Finansman Giderleri (-) -5.522.177,00 -223.119,00 -223.119,00 -223.119,00 -617.476,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.295.776.715,00 615.810.770,00 336.975.037,00 49.414.869,00 2.765.556.397,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.394.026,00 -2.359.545,00 -1.429.157,00 -578.647,00 -11.615.286,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.839.738,00 -2.749.316,00 -1.777.747,00 -610.936,00 -1.967.488,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.554.288,00 389.771,00 348.590,00 32.289,00 -9.647.798,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.289.382.689,00 613.451.225,00 335.545.880,00 48.836.222,00 2.753.941.111,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.289.382.689,00 613.451.225,00 335.545.880,00 48.836.222,00 2.753.941.111,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.289.382.689,00 613.451.225,00 335.545.880,00 48.836.222,00 2.753.941.111,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9,36 4,45 2,44 0,80 44,78
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -52.336.155,00 49.508.154,00 -7.754.025,00 -20.287.743,00 82.200.151,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 366.485,00 18.543,00 926,00 17.205,00 -345.679,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 6.657.391,00 23.426.686,00 52.841.998,00 -15.485.176,00 88.107.554,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 6.657.391,00 23.426.686,00 52.841.998,00 -15.485.176,00 88.107.554,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -45.678.764,00 72.934.840,00 45.087.973,00 -35.772.919,00 170.307.705,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.243.703.925,00 686.386.065,00 380.633.853,00 13.063.303,00 2.924.248.816,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.825.154.392,00 1.377.956.054,00 712.740.847,00 743.257.612,00 491.988.610,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 173.419.729,00 120.846.311,00 21.631.742,00 213.056.592,00 224.666.353,00
Finansal Yatırımlar 1.013.797.456,00 922.114.374,00 573.385.911,00 421.696.127,00 37.609.284,00
Ticari Alacaklar 298.536.039,00 249.920.863,00 43.760.103,00 26.955.691,00 157.851.593,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 295.351.970,00 248.117.820,00 41.472.926,00 24.771.837,00 155.685.980,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.184.069,00 1.803.043,00 2.287.177,00 2.183.854,00 2.165.613,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.272.033,00 619.071,00 269.061,00 267.291,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.272.033,00 619.071,00 269.061,00 267.291,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 53.426.899,00 3.336.497,00 3.342.008,00 3.328.836,00 3.337.673,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 271.996.361,00 71.405.141,00 60.752.954,00 70.354.839,00 59.860.764,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.059.275,00 9.272.473,00 9.163.917,00 6.865.340,00 8.169.835,00
Diğer Dönen Varlıklar 362.181,00 348.805,00 342.632,00 640.377,00 386.612,00
ARA TOPLAM 1.824.869.973,00 1.377.863.535,00 712.648.328,00 743.165.093,00 491.882.114,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 284.419,00 92.519,00 92.519,00 92.519,00 106.496,00
DURAN VARLIKLAR 9.778.310.483,00 5.416.840.533,00 5.674.453.682,00 5.347.502.959,00 5.606.716.070,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.661.044.562,00 5.262.330.541,00 5.159.178.623,00 4.954.655.735,00 4.904.060.580,00
Maddi Duran Varlıklar 8.163.282,00 6.888.365,00 7.637.557,00 7.041.649,00 7.563.212,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.687.760,00 927.280,00 986.052,00 1.049.083,00 1.107.651,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.687.760,00 927.280,00 986.052,00 1.049.083,00 1.107.651,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 11.603.464.875,00 6.794.796.587,00 6.387.194.529,00 6.090.760.571,00 6.098.704.680,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 258.644.613,00 77.770.794,00 72.611.518,00 165.248.231,00 63.954.224,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276.511,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 158.373.468,00 33.258.504,00 12.081.129,00 11.931.631,00 11.901.067,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 37.977.117,00 21.744.259,00 40.152.955,00 20.607.695,00 16.947.722,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.166.578,00 1.385.018,00 18.698.600,00 4.876.848,00 1.383.971,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.810.539,00 20.359.241,00 21.454.355,00 15.730.847,00 15.563.751,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.084.368,00 2.832.880,00 2.235.482,00 3.254.289,00 2.911.262,00
Diğer Borçlar 47.430.918,00 15.424.925,00 14.699.244,00 16.158.045,00 27.582.753,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 47.430.918,00 15.424.925,00 14.699.244,00 16.158.045,00 27.582.753,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 234.501,00 315.863,00 474.658,00 0,00 88.767,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.643.891,00 2.949.935,00 2.139.277,00 594.108,00 2.244.946,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.900.350,00 1.244.428,00 828.773,00 112.702.463,00 1.196,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 588.826.317,00 302.726.422,00 206.035.852,00 190.190.052,00 192.809.725,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 483.574.858,00 219.556.101,00 113.231.285,00 113.414.750,00 113.445.877,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.944.186,00 1.792.234,00 1.676.469,00 1.585.858,00 1.031.189,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.944.186,00 1.792.234,00 1.676.469,00 1.585.858,00 1.031.189,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 84.422.238,00 69.324.133,00 75.344.688,00 61.779.043,00 64.881.613,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 847.470.930,00 380.497.216,00 278.647.370,00 355.438.283,00 256.763.949,00
Ö Z K A Y N A K L A R 10.755.993.945,00 6.414.299.371,00 6.108.547.159,00 5.735.322.288,00 5.841.940.731,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.755.993.945,00 6.414.299.371,00 6.108.547.159,00 5.735.322.288,00 5.841.940.731,00
Ödenmiş Sermaye 144.900.000,00 144.900.000,00 144.900.000,00 64.400.000,00 64.400.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -421.724.095,00 -166.602.668,00 -166.602.668,00 -166.602.668,00 -166.602.668,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.009.345.424,00 963.372,00 963.372,00 963.372,00 963.372,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 87.330.863,00 144.930.709,00 87.668.530,00 75.134.812,00 95.422.555,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -203.100,00 -382.331,00 -399.948,00 -383.669,00 -400.874,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -203.100,00 -382.331,00 -399.948,00 -383.669,00 -400.874,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 389.597.771,00 218.469.518,00 247.884.830,00 179.557.656,00 195.042.832,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 389.597.771,00 218.469.518,00 247.884.830,00 179.557.656,00 195.042.832,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 304.624.866,00 89.501.678,00 89.501.678,00 95.155.999,00 69.176.253,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.066.765.217,00 5.400.351.749,00 5.400.351.749,00 5.475.197.428,00 2.859.936.063,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.289.382.689,00 613.451.225,00 335.545.880,00 48.836.222,00 2.753.941.111,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 11.603.464.875,00 6.794.796.587,00 6.387.194.529,00 6.090.760.571,00 6.098.704.680,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi