Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,38
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,96
BIST-100'deki Ağırlığı 8,07
F/K Oranı 11,49
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,39
Dibe Uzaklık 34,99
Piyasa Değeri (USD) 66.183.901,08
Piyasa Değeri (TL) 266.648.319,08
Özsermaye (TL) 191.747.689,00
Sermaye (TL) 38.700.772,00
Net Kar (TL) 23.209.311,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALCTL
Sektör Elektroteknik ve haberleşme
Adres Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 2.Cadde, No:17/1, 34776, Ümraniye, İstanbul
Telefon 0216 579 22 44
Faks 0216 420 75 43-44
Web http://www.alcatel-lucent.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS 25.155.501,80 65,00
DİĞER 13.545.270,20 35,00
Toplam 38.700.772,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,76
09.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,33
18.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.10.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 494.923.786,00 300.547.499,00 193.510.846,00 94.138.428,00 440.561.274,00
Satışların Maliyeti (-) -423.750.936,00 -256.503.117,00 -160.393.631,00 -83.211.566,00 -354.538.271,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 71.172.850,00 44.044.382,00 33.117.215,00 10.926.862,00 86.023.003,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 71.172.850,00 44.044.382,00 33.117.215,00 10.926.862,00 86.023.003,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -19.445.304,00 -12.558.815,00 -8.404.834,00 -4.651.422,00 -17.142.260,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.532.208,00 -5.991.676,00 -3.854.577,00 -2.063.378,00 -7.671.448,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -14.173.866,00 -8.757.140,00 -6.361.615,00 -3.441.615,00 -10.956.614,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.792.708,00 1.030.168,00 535.773,00 74.370,00 2.531.374,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.768.159,00 -10.175.018,00 -2.132.405,00 -279.896,00 -2.003.470,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 33.046.021,00 7.591.901,00 12.899.557,00 564.921,00 50.780.585,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 164.778,00 102.597,00 119.963,00 105.124,00 -8.098,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 33.227.340,00 7.694.498,00 13.019.520,00 670.045,00 50.772.487,00
Finansman Gelirleri 1.233.212,00 804.305,00 969.660,00 361.405,00 2.500.427,00
Finansman Giderleri (-) -1.586.677,00 -5.450.433,00 -4.470.061,00 -1.722.804,00 -3.106.668,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 32.873.875,00 3.048.370,00 9.519.119,00 -691.354,00 50.166.246,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.664.564,00 -9.416.221,00 -7.326.237,00 -386.730,00 -14.851.692,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.135.865,00 -2.168.450,00 -1.940.321,00 -386.730,00 -13.846.210,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 471.301,00 -7.247.771,00 -5.385.916,00 0,00 -1.005.482,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 23.209.311,00 -6.367.851,00 2.192.882,00 -1.078.084,00 35.314.554,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 23.209.311,00 -6.367.851,00 2.192.882,00 -1.078.084,00 35.314.554,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 23.209.311,00 -6.367.851,00 2.192.882,00 -1.078.084,00 35.314.554,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 913.521,00 0,00 -220.631,00 0,00 -724.075,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.171.181,00 0,00 -220.631,00 0,00 -905.094,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -257.660,00 0,00 0,00 0,00 181.019,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 31.762.937,00 17.466.796,00 10.821.150,00 7.284.275,00 17.991.020,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 31.762.937,00 17.466.796,00 10.821.150,00 7.284.275,00 17.991.020,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 32.676.458,00 17.466.796,00 10.600.519,00 7.284.275,00 17.266.945,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 55.885.769,00 11.098.945,00 12.793.401,00 6.206.191,00 52.581.499,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 398.746.706,00 323.280.538,00 292.058.919,00 312.849.928,00 328.902.569,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 65.870.569,00 55.979.045,00 35.876.811,00 98.965.201,00 43.462.299,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 251.871.168,00 168.747.594,00 184.907.164,00 155.310.340,00 232.210.237,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.333.253,00 16.437.510,00 19.168.914,00 16.852.290,00 18.319.384,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 232.537.915,00 152.310.084,00 165.738.250,00 138.458.050,00 213.890.853,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.785.198,00 1.852.420,00 1.649.677,00 1.678.764,00 975.863,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 718.971,00 383.893,00 780.545,00 757.413,00 718.964,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.066.227,00 1.468.527,00 869.132,00 921.351,00 256.899,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 52.527.602,00 63.464.411,00 48.063.082,00 30.618.905,00 30.997.760,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.240.931,00 12.177.391,00 1.339.919,00 1.574.600,00 1.746.312,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 184.129,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 25.451.238,00 20.875.548,00 20.222.266,00 24.702.118,00 19.510.098,00
ARA TOPLAM 398.746.706,00 323.280.538,00 292.058.919,00 312.849.928,00 328.902.569,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 76.680.103,00 64.346.849,00 58.770.633,00 50.240.273,00 48.647.251,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 239.854,00 173.306,00 184.188,00 165.040,00 48.496,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 7.022.876,00 7.510.461,00 8.045.906,00 8.906.705,00 8.856.572,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 186.285,00 367.028,00 519.776,00 360.674,00 1.005.888,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 367.028,00 0,00 360.674,00 1.005.888,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 43.881.920,00 32.790.506,00 33.132.220,00 35.615.457,00 33.807.482,00
Diğer Duran Varlıklar 25.349.168,00 23.505.548,00 16.888.543,00 5.192.397,00 4.928.813,00
TOPLAM VARLIKLAR 475.426.809,00 387.627.387,00 350.829.552,00 363.090.201,00 377.549.820,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.506.905,00 209.980.462,00 171.925.131,00 190.662.287,00 211.805.330,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.112.624,00 521.426,00 2.012.524,00 1.227.562,00 538.318,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 75.583.536,00 68.658.186,00 42.569.913,00 43.334.643,00 53.607.104,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.164.192,00 55.654.495,00 30.850.144,00 32.039.184,00 29.153.659,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.419.344,00 13.003.691,00 11.719.769,00 11.295.459,00 24.453.445,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.093.335,00 4.976.695,00 3.247.021,00 3.597.195,00 4.308.871,00
Diğer Borçlar 130.421,00 4.747.010,00 4.035.236,00 4.852.756,00 4.778.611,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 130.421,00 4.747.010,00 4.035.236,00 4.852.756,00 4.778.611,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 31.456.460,00 35.270.426,00 28.793.159,00 29.562.786,00 45.878.580,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.200.757,00 0,00 821.748,00 130.326,00 6.406.989,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 62.929.772,00 95.806.719,00 90.445.530,00 107.957.019,00 96.286.857,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.089.715,00 5.041.478,00 3.815.267,00 6.580.729,00 5.850.819,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 54.840.057,00 90.765.241,00 86.630.263,00 101.376.290,00 90.436.038,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.172.215,00 30.906.692,00 30.249.100,00 30.359.803,00 29.882.570,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 63.173.655,00 21.222.248,00 21.002.170,00 20.649.063,00 20.032.785,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.825.597,00 14.581.486,00 14.661.418,00 13.968.837,00 13.317.866,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 46.348.058,00 6.640.762,00 6.340.752,00 6.680.226,00 6.714.919,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 283.679.120,00 240.887.154,00 202.174.231,00 221.022.090,00 241.687.900,00
Ö Z K A Y N A K L A R 191.747.689,00 146.740.233,00 148.655.321,00 142.068.111,00 135.861.920,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 191.747.689,00 146.740.233,00 148.655.321,00 142.068.111,00 135.861.920,00
Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00
Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 873.128,00 -261.024,00 -261.024,00 -40.393,00 -40.393,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 873.128,00 -261.024,00 -261.024,00 -40.393,00 -40.393,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 873.128,00 -261.024,00 -261.024,00 -40.393,00 -40.393,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 69.854.527,00 55.558.385,00 48.912.740,00 45.375.865,00 38.091.590,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 69.854.527,00 55.558.385,00 48.912.740,00 45.375.865,00 38.091.590,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 28.308.857,00 28.308.857,00 28.308.857,00 28.308.857,00 -7.005.697,00
Net Dönem Karı/Zararı 23.209.311,00 -6.367.851,00 2.192.882,00 -1.078.084,00 35.314.554,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 475.426.809,00 387.627.387,00 350.829.552,00 363.090.201,00 377.549.820,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 7.510.461,00 0,00 8.906.705,00 8.856.572,00
- Banka Kredileri 0,00 521.426,00 0,00 1.227.562,00 538.318,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi