Geri Dön

ALCTL | Alcatel Lucent Teletas


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALCTL
Sektör Elektroteknik ve haberleşme
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul
Telefon +90 505 191 03 16
Faks 216 420 75 43
Web www.alcatel-lucent.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS 25.155.501,80 65,00
TOPLAM 38.700.772,00 100,00
DİĞER 13.545.270,20 35,00
Toplam 77.401.544,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Talt İş Ortaklığı - Thales Rail Signalling Solutions S.L.U ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. İş Ortalığı 0,00 32,38
Tarih Açıklama Katsayı
10.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,76
09.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,33
18.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.10.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.381.416.846,00 785.045.322,00 388.499.498,00 1.309.047.909,00 951.959.793,00
Satışların Maliyeti (-) -1.028.880.928,00 -616.567.968,00 -330.656.041,00 -1.262.826.008,00 -840.426.694,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 352.535.918,00 168.477.354,00 57.843.457,00 46.221.901,00 111.533.099,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 352.535.918,00 168.477.354,00 57.843.457,00 46.221.901,00 111.533.099,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -38.167.811,00 -19.699.358,00 -19.368.290,00 -26.460.731,00 -12.138.768,00
Pazarlama Giderleri (-) -20.576.224,00 -14.140.249,00 -5.233.685,00 -16.213.020,00 -11.517.035,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -42.775.939,00 -34.025.559,00 -14.922.362,00 -27.132.119,00 -21.343.952,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 122.653.220,00 36.586.918,00 17.867.338,00 88.982.442,00 21.514.713,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -46.918.634,00 -4.261.211,00 -286.860,00 -749.468,00 -662.148,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 326.750.530,00 132.937.895,00 35.899.598,00 64.649.005,00 87.385.909,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -3.818.767,00 -3.784.733,00 -3.993.316,00 -24.292,00 68.941,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 322.931.763,00 129.153.162,00 31.906.282,00 64.624.713,00 87.454.850,00
Finansman Giderleri (-) -9.724.826,00 -8.639.835,00 0,00 0,00 -582.506,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 313.206.937,00 120.513.327,00 35.929.063,00 74.177.782,00 86.872.344,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -108.766.108,00 -49.171.577,00 -3.115.042,00 -22.398.381,00 -11.724.950,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -156.700.855,00 -69.413.538,00 -30.678.013,00 0,00 -18.030.593,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 47.934.747,00 20.241.961,00 27.562.971,00 -22.398.381,00 6.305.643,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 204.440.829,00 71.341.750,00 32.814.021,00 51.779.401,00 75.147.394,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 204.440.829,00 71.341.750,00 32.814.021,00 51.779.401,00 75.147.394,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 204.440.829,00 71.341.750,00 32.814.021,00 51.779.401,00 75.147.394,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,05 0,02 0,01 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 160.666.465,00 122.644.513,00 64.376.865,00 312.515.422,00 67.052.301,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 162.621.046,00 124.599.094,00 64.376.865,00 312.753.870,00 67.052.301,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.443.226,00 -2.443.226,00 0,00 -309.673,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 488.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 488.645,00 488.645,00 0,00 71.225,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 160.666.465,00 122.644.513,00 64.376.865,00 312.515.422,00 67.052.301,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 365.107.294,00 193.986.263,00 97.190.886,00 364.294.823,00 142.199.695,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 4.022.781,00 9.553.069,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.846.264.368,00 1.682.343.638,00 1.617.615.850,00 1.274.661.544,00 973.200.968,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 606.322.642,00 689.995.644,00 620.021.980,00 320.452.234,00 115.265.832,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 881.035.508,00 536.191.851,00 634.019.147,00 619.298.484,00 567.465.776,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 57.015.492,00 47.292.512,00 45.951.655,00 59.920.269,00 70.199.168,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 824.020.016,00 488.899.339,00 588.067.492,00 559.378.215,00 497.266.608,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 286.054,00 299.582,00 1.384.350,00 1.246.524,00 740.787,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 839.762,00 759.932,00 627.886,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 286.054,00 299.582,00 544.588,00 486.592,00 112.901,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 351.513.777,00 437.139.080,00 328.698.438,00 308.413.652,00 258.366.582,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.838.346,00 18.457.711,00 33.248.379,00 14.962.938,00 17.694.108,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 7.924.320,00 10.715.716,00
Diğer Dönen Varlıklar 268.041,00 259.770,00 243.556,00 2.363.392,00 2.952.167,00
ARA TOPLAM 1.846.264.368,00 1.682.343.638,00 1.617.615.850,00 1.274.661.544,00 973.200.968,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 179.071.696,00 149.317.775,00 167.830.888,00 130.738.746,00 126.469.738,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 409.197,00 377.402,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 7.880.401,00 8.501.761,00 7.997.777,00 7.857.258,00 5.487.937,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 272.774,00 260.795,00 254.819,00 247.889,00 183.291,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.135.079,00 8.853.175,00 7.447.424,00 1.427.594,00 7.662.931,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 140.224.109,00 108.107.803,00 108.334.696,00 73.756.855,00 79.459.567,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.025.336.064,00 1.831.661.413,00 1.785.446.738,00 1.405.400.290,00 1.099.670.706,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 721.657.090,00 677.406.803,00 675.233.717,00 355.350.682,00 298.864.024,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.047.420,00 8.299.208,00 12.018.927,00 12.002.963,00 15.664.824,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 224.454.760,00 191.392.187,00 147.464.030,00 163.871.011,00 85.503.701,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 188.489.207,00 138.584.894,00 132.778.841,00 138.276.847,00 66.184.535,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.965.553,00 52.807.293,00 14.685.189,00 25.594.164,00 19.319.166,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.961.571,00 8.393.770,00 11.012.467,00 11.586.706,00 7.725.460,00
Diğer Borçlar 551.461,00 558.605,00 778.594,00 544.373,00 505.072,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 551.461,00 558.605,00 778.594,00 544.373,00 505.072,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 65.246.219,00 37.953.078,00 15.778.890,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 65.068.744,00 54.214.306,00 61.637.556,00 52.979.180,00 84.951.083,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.819.379,00 8.320.139,00 23.188.956,00 18.470.692,00 8.485.267,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 51.249.365,00 45.894.167,00 38.448.600,00 34.508.488,00 76.465.816,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.696.200,00 7.289.623,00 17.925.857,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 145.665.323,00 167.361.990,00 220.115.778,00 257.143.251,00 229.995.453,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.769.090,00 13.289.655,00 23.189.265,00 25.090.012,00 16.560.067,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.769.090,00 13.289.655,00 23.189.265,00 0,00 16.560.067,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 64.600.930,00 63.039.567,00 56.517.655,00 50.509.562,00 114.376.694,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.749.476,00 26.934.320,00 21.340.894,00 18.937.640,00 15.028.636,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 35.851.454,00 36.105.247,00 35.176.761,00 31.571.922,00 99.348.058,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 867.322.413,00 844.768.793,00 895.349.495,00 612.493.933,00 528.859.477,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.158.013.651,00 986.892.620,00 890.097.243,00 792.906.357,00 570.811.229,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.158.013.651,00 986.892.620,00 890.097.243,00 792.906.357,00 570.811.229,00
Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00
Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 751.754.161,00 713.732.209,00 655.464.561,00 591.087.696,00 345.624.575,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.090.939,00 -3.090.939,00 -1.136.358,00 -1.136.358,00 -897.910,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.090.939,00 -3.090.939,00 -1.136.358,00 -1.136.358,00 -897.910,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 754.845.100,00 716.823.148,00 656.600.919,00 592.224.054,00 346.522.485,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 132.316.795,00 132.316.795,00 132.316.795,00 80.537.394,00 80.537.394,00
Net Dönem Karı/Zararı 204.440.829,00 71.341.750,00 32.814.021,00 51.779.401,00 75.147.394,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.025.336.064,00 1.831.661.413,00 1.785.446.738,00 1.405.400.290,00 1.099.670.706,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi