Geri Dön

ALCTL | Alcatel Lucent Teletas


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,97
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,99
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı -25,86
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,14
Dibe Uzaklık 34,99
Piyasa Değeri (USD) 143.263.695,67
Piyasa Değeri (TL) 4.617.002.099,60
Özsermaye (TL) 2.154.205.159,00
Sermaye (TL) 38.700.772,00
Net Kar (TL) -178.559.558,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALCTL
Sektör Elektroteknik ve haberleşme
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul
Telefon +90 505 191 03 16
Faks 216 420 75 43
Web www.alcatel-lucent.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NOKIA PARTICIPATIONS 25.155.501,80 65,00
TOPLAM 38.700.772,00 100,00
DİĞER 13.545.270,20 35,00
Toplam 77.401.544,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,76
09.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,33
18.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.10.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 908.908.621,00 2.556.691.865,00 1.825.978.434,00 1.202.952.189,00 584.593.832,00
Satışların Maliyeti (-) -784.233.006,00 -2.343.926.019,00 -1.598.279.922,00 -1.072.664.777,00 -514.649.664,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 124.675.615,00 212.765.846,00 227.698.512,00 130.287.412,00 69.944.168,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 124.675.615,00 212.765.846,00 227.698.512,00 130.287.412,00 69.944.168,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.059.085,00 -55.480.054,00 -43.477.359,00 -32.386.522,00 -11.051.479,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.725.110,00 -63.192.990,00 -38.835.674,00 -25.022.115,00 -14.616.121,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 -23.573.572,00 -19.680.868,00 -19.680.868,00 -8.902.886,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 63.389.084,00 150.232.543,00 206.121.526,00 139.091.841,00 181.594.134,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 -13.050.182,00 -10.804.026,00 -8.209.421,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 158.280.504,00 207.701.591,00 321.022.111,00 184.080.327,00 216.967.816,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 158.280.504,00 207.701.591,00 321.022.111,00 184.080.327,00 216.967.816,00
Finansman Giderleri (-) -57.953.391,00 -2.783.424,00 -7.949.793,00 -6.250.359,00 -33.728.105,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 100.327.113,00 204.918.167,00 313.072.318,00 177.829.968,00 183.239.711,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -39.077.827,00 -348.344.086,00 -200.146.027,00 -148.841.521,00 -86.856.786,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -73.491.389,00 -205.547.399,00 -173.834.647,00 -115.212.803,00 -28.156.142,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 34.413.562,00 -142.796.687,00 -26.311.380,00 -33.628.718,00 -58.700.644,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 61.249.286,00 -143.425.919,00 112.926.291,00 28.988.447,00 96.382.925,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 61.249.286,00 -143.425.919,00 112.926.291,00 28.988.447,00 96.382.925,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 61.249.286,00 -143.425.919,00 112.926.291,00 28.988.447,00 96.382.925,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 -0,04 0,03 0,01 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 136.265.181,00 793.452.487,00 604.192.921,00 546.085.366,00 53.463.685,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 136.265.181,00 791.312.666,00 605.465.110,00 547.753.502,00 60.389.920,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 2.853.095,00 -1.590.236,00 -2.085.170,00 -8.657.794,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -713.274,00 318.047,00 417.034,00 1.731.559,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 136.265.181,00 793.452.487,00 604.192.921,00 546.085.366,00 53.463.685,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 197.514.467,00 650.026.568,00 717.119.212,00 575.073.813,00 149.846.610,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.476.262.298,00 2.986.149.517,00 2.640.910.126,00 2.920.347.104,00 2.206.914.644,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.136.666.922,00 1.268.996.244,00 1.013.711.041,00 705.090.887,00 723.725.008,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.392.474.864,00 946.077.004,00 777.034.953,00 1.221.535.843,00 808.377.396,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 127.762.271,00 95.598.045,00 91.457.796,00 90.114.479,00 106.381.503,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.264.712.593,00 850.478.959,00 685.577.157,00 1.131.421.364,00 701.995.893,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 536.686,00 547.894,00 440.393,00 429.799,00 429.335,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 536.686,00 547.894,00 440.393,00 429.799,00 429.335,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 881.146.662,00 730.225.241,00 834.699.664,00 934.907.682,00 606.144.550,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 65.437.164,00 40.303.134,00 15.024.075,00 43.826.459,00 20.112.551,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 14.556.434,00 48.125.804,00
ARA TOPLAM 3.476.262.298,00 2.986.149.517,00 2.640.910.126,00 2.920.347.104,00 2.206.914.644,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 104.390.509,00 70.617.936,00 179.306.143,00 164.024.556,00 151.702.414,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 12.517.134,00 11.616.993,00 9.244.670,00 10.180.881,00 8.208.778,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 483.196,00 467.273,00 469.575,00 454.715,00 332.834,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 43.250.872,00 7.042.119,00 136.541.518,00 119.339.034,00 119.262.829,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.580.652.807,00 3.056.767.453,00 2.820.216.269,00 3.084.371.660,00 2.358.617.058,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.146.460.500,00 889.662.006,00 607.472.554,00 954.424.541,00 734.761.813,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.444.848,00 3.229.800,00 5.515.752,00 5.272.597,00 4.291.057,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 454.977.394,00 434.689.705,00 303.084.980,00 643.230.637,00 505.564.004,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 287.544.085,00 331.369.301,00 192.607.800,00 514.718.269,00 429.009.384,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 167.433.309,00 103.320.404,00 110.477.180,00 128.512.368,00 76.554.620,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.181.139,00 27.826.548,00 22.403.120,00 23.323.928,00 20.913.016,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 752.415,00 747.629,00 6.631.876,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 752.415,00 747.629,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 105.030.244,00 31.538.864,00 55.830.024,00 85.802.046,00 74.916.829,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 210.856.347,00 182.114.974,00 83.057.958,00 55.762.460,00 62.538.810,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 56.484.377,00 38.742.680,00 26.878.662,00 22.503.633,00 28.650.400,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 154.371.970,00 143.372.294,00 56.179.296,00 33.258.827,00 33.888.410,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.934.619,00 48.099.533,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 279.987.148,00 210.414.755,00 188.960.379,00 248.209.182,00 167.344.511,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.438.829,00 23.700.020,00 13.050.131,00 14.531.997,00 14.271.946,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.438.829,00 23.700.020,00 13.050.131,00 0,00 14.271.946,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 69.934.595,00 61.756.922,00 57.361.818,00 52.979.098,00 87.751.204,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.495.601,00 51.133.010,00 48.552.500,00 45.474.200,00 49.032.255,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11.438.994,00 10.623.912,00 8.809.318,00 7.504.898,00 38.718.949,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.426.447.648,00 1.100.076.761,00 796.432.933,00 1.202.633.723,00 902.106.324,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.154.205.159,00 1.956.690.692,00 2.023.783.336,00 1.881.737.937,00 1.456.510.734,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.154.205.159,00 1.956.690.692,00 2.023.783.336,00 1.881.737.937,00 1.456.510.734,00
Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00
Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.798.616.146,00 1.662.350.965,00 1.473.091.399,00 1.414.983.844,00 922.362.163,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.112.591,00 -8.112.591,00 -11.524.601,00 -11.920.548,00 -17.178.647,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.112.591,00 -8.112.591,00 -11.524.601,00 -11.920.548,00 -17.178.647,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.806.728.737,00 1.670.463.556,00 1.484.616.000,00 1.426.904.392,00 939.540.810,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 224.837.861,00 368.263.780,00 368.263.780,00 368.263.780,00 368.263.780,00
Net Dönem Karı/Zararı 61.249.286,00 -143.425.919,00 112.926.291,00 28.988.447,00 96.382.925,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.580.652.807,00 3.056.767.453,00 2.820.216.269,00 3.084.371.660,00 2.358.617.058,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi