Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,15
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,96
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 6,81
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,98
Dibe Uzaklık 34,99
Piyasa Değeri (USD) 40.641.960,37
Piyasa Değeri (TL) 235.300.693,76
Özsermaye (TL) 239.116.865,00
Sermaye (TL) 38.700.772,00
Net Kar (TL) 34.564.331,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALCTL
Sektör Elektroteknik ve haberleşme
Adres Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 2.Cadde, No:17/1, 34776, Ümraniye, İstanbul
Telefon 0216 579 22 44
Faks 0216 420 75 43-44
Web http://www.alcatel-lucent.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS 25.155.501,80 65,00
DİĞER 13.545.270,20 35,00
Toplam 38.700.772,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,76
09.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,33
18.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.10.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 226.082.231,00 77.206.484,00 494.923.786,00 300.547.499,00 193.510.846,00
Satışların Maliyeti (-) -178.055.651,00 -72.482.060,00 -423.750.936,00 -256.503.117,00 -160.393.631,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 48.026.580,00 4.724.424,00 71.172.850,00 44.044.382,00 33.117.215,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 48.026.580,00 4.724.424,00 71.172.850,00 44.044.382,00 33.117.215,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.149.227,00 -4.805.856,00 -19.445.304,00 -12.558.815,00 -8.404.834,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.462.224,00 -2.346.256,00 -8.532.208,00 -5.991.676,00 -3.854.577,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.105.574,00 -1.703.142,00 -14.173.866,00 -8.757.140,00 -6.361.615,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.106.256,00 949.244,00 7.792.708,00 1.030.168,00 535.773,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.011.563,00 -526.904,00 -3.768.159,00 -10.175.018,00 -2.132.405,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 24.404.248,00 -3.708.490,00 33.046.021,00 7.591.901,00 12.899.557,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.272,00 0,00 16.541,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 71.081,00 51.035,00 164.778,00 102.597,00 119.963,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 24.485.601,00 -3.657.455,00 33.227.340,00 7.694.498,00 13.019.520,00
Finansman Giderleri (-) -2.565.090,00 -4.468.432,00 -1.586.677,00 -5.450.433,00 -4.470.061,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 21.920.511,00 -8.118.494,00 32.873.875,00 3.048.370,00 9.519.119,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.372.609,00 453.171,00 -9.664.564,00 -9.416.221,00 -7.326.237,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.785.543,00 0,00 -10.135.865,00 -2.168.450,00 -1.940.321,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -5.587.066,00 453.171,00 471.301,00 -7.247.771,00 -5.385.916,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.547.902,00 -7.665.323,00 23.209.311,00 -6.367.851,00 2.192.882,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.547.902,00 -7.665.323,00 23.209.311,00 -6.367.851,00 2.192.882,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 13.547.902,00 -7.665.323,00 23.209.311,00 -6.367.851,00 2.192.882,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -67.017,00 0,00 913.521,00 0,00 -220.631,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -85.919,00 0,00 1.171.181,00 0,00 -220.631,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 18.902,00 0,00 -257.660,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 33.888.291,00 -2.295.773,00 31.762.937,00 17.466.796,00 10.821.150,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 33.888.291,00 -2.295.773,00 31.762.937,00 17.466.796,00 10.821.150,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 33.821.274,00 -2.295.773,00 32.676.458,00 17.466.796,00 10.600.519,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 47.369.176,00 -9.961.096,00 55.885.769,00 11.098.945,00 12.793.401,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 7.393,00 1.233.212,00 804.305,00 969.660,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 448.374.423,00 367.425.703,00 398.746.706,00 323.280.538,00 292.058.919,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 49.463.996,00 143.932.266,00 65.870.569,00 55.979.045,00 35.876.811,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 224.441.450,00 131.462.280,00 251.871.168,00 168.747.594,00 184.907.164,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.701.495,00 19.770.369,00 19.333.253,00 16.437.510,00 19.168.914,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 200.739.955,00 111.691.911,00 232.537.915,00 152.310.084,00 165.738.250,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.104.293,00 1.392.866,00 1.785.198,00 1.852.420,00 1.649.677,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 718.973,00 718.971,00 383.893,00 780.545,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.104.293,00 673.893,00 1.066.227,00 1.468.527,00 869.132,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 95.841.471,00 58.420.037,00 52.527.602,00 63.464.411,00 48.063.082,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.623.807,00 3.329.425,00 1.240.931,00 12.177.391,00 1.339.919,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 3.633.600,00 0,00 184.129,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 71.899.406,00 25.255.229,00 25.451.238,00 20.875.548,00 20.222.266,00
ARA TOPLAM 448.374.423,00 367.425.703,00 398.746.706,00 323.280.538,00 292.058.919,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 90.572.322,00 99.077.915,00 76.680.103,00 64.346.849,00 58.770.633,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 354.612,00 311.595,00 239.854,00 173.306,00 184.188,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.076.767,00 6.671.262,00 7.022.876,00 7.510.461,00 8.045.906,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 166.040,00 509.037,00 186.285,00 367.028,00 519.776,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 509.037,00 0,00 367.028,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 45.802.923,00 47.771.831,00 43.881.920,00 32.790.506,00 33.132.220,00
Diğer Duran Varlıklar 22.518.712,00 43.814.190,00 25.349.168,00 23.505.548,00 16.888.543,00
TOPLAM VARLIKLAR 538.946.745,00 466.503.618,00 475.426.809,00 387.627.387,00 350.829.552,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 175.590.878,00 223.474.410,00 182.506.905,00 209.980.462,00 171.925.131,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 314.570,00 1.858.072,00 1.112.624,00 521.426,00 2.012.524,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 65.677.931,00 80.906.734,00 75.583.536,00 68.658.186,00 42.569.913,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 49.303.095,00 69.397.915,00 53.164.192,00 55.654.495,00 30.850.144,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.374.836,00 11.508.819,00 22.419.344,00 13.003.691,00 11.719.769,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.054.865,00 2.724.514,00 5.093.335,00 4.976.695,00 3.247.021,00
Diğer Borçlar 437.154,00 152.420,00 130.421,00 4.747.010,00 4.035.236,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 437.154,00 152.420,00 130.421,00 4.747.010,00 4.035.236,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 22.404.510,00 30.090.106,00 31.456.460,00 35.270.426,00 28.793.159,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 578.252,00 0,00 6.200.757,00 0,00 821.748,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 80.123.596,00 107.409.032,00 62.929.772,00 95.806.719,00 90.445.530,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.361.905,00 10.991.707,00 8.089.715,00 5.041.478,00 3.815.267,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 74.761.691,00 96.417.325,00 54.840.057,00 90.765.241,00 86.630.263,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 333.532,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 124.239.002,00 61.242.628,00 101.172.215,00 30.906.692,00 30.249.100,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 86.935.729,00 24.465.833,00 63.173.655,00 21.222.248,00 21.002.170,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.256.170,00 14.930.053,00 16.825.597,00 14.581.486,00 14.661.418,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 73.679.559,00 9.535.780,00 46.348.058,00 6.640.762,00 6.340.752,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 299.829.880,00 284.717.038,00 283.679.120,00 240.887.154,00 202.174.231,00
Ö Z K A Y N A K L A R 239.116.865,00 181.786.580,00 191.747.689,00 146.740.233,00 148.655.321,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 239.116.865,00 181.786.580,00 191.747.689,00 146.740.233,00 148.655.321,00
Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00
Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 806.111,00 873.128,00 873.128,00 -261.024,00 -261.024,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 806.111,00 873.128,00 873.128,00 -261.024,00 -261.024,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 806.111,00 873.128,00 873.128,00 -261.024,00 -261.024,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 103.742.818,00 67.558.754,00 69.854.527,00 55.558.385,00 48.912.740,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 103.742.818,00 67.558.754,00 69.854.527,00 55.558.385,00 48.912.740,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 51.518.168,00 51.518.155,00 28.308.857,00 28.308.857,00 28.308.857,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.547.902,00 -7.665.323,00 23.209.311,00 -6.367.851,00 2.192.882,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 538.946.745,00 466.503.618,00 475.426.809,00 387.627.387,00 350.829.552,00
- Banka Kredileri 0,00 1.858.072,00 0,00 521.426,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 7.510.461,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi