Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALCTL
Sektör Elektroteknik ve haberleşme
Adres Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 2.Cadde, No:17/1, 34776, Ümraniye, İstanbul
Telefon 0216 579 22 44
Faks 0216 420 75 43-44
Web http://www.alcatel-lucent.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS 25.155.501,80 65,00
DİĞER 13.545.270,20 35,00
Toplam 38.700.772,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,76
09.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,33
18.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.10.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 474.403.928,00 228.121.226,00 69.653.343,00 552.527.375,00 443.212.239,00
Satışların Maliyeti (-) -398.492.183,00 -200.508.070,00 -66.751.720,00 -410.631.878,00 -360.598.584,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 75.911.745,00 27.613.156,00 2.901.623,00 141.895.497,00 82.613.655,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 75.911.745,00 27.613.156,00 2.901.623,00 141.895.497,00 82.613.655,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.402.302,00 -9.344.493,00 -7.555.528,00 -19.448.182,00 -17.974.231,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.735.545,00 -5.953.967,00 -2.980.212,00 -9.549.104,00 -9.084.924,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.992.731,00 -6.850.790,00 -2.074.586,00 -13.000.509,00 -11.649.169,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.605.832,00 5.837.449,00 7.824.713,00 6.124.956,00 9.224.660,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.919.912,00 -17.394.595,00 -210.882,00 -47.222.951,00 -15.566.322,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 42.467.087,00 -6.093.240,00 -2.094.872,00 58.799.707,00 37.563.669,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 22.613,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -416.375,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 7.051,00 34.431,00 19.172,00 -240.776,00 -202.823,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 42.474.138,00 -6.058.809,00 -2.075.700,00 58.142.556,00 37.383.459,00
Finansman Giderleri (-) -7.690.165,00 -5.325.666,00 -3.105.550,00 -5.344.135,00 -4.143.196,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 34.783.973,00 -11.384.475,00 -5.181.250,00 52.798.421,00 33.240.263,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -31.208.281,00 -28.552.421,00 -28.920.173,00 -15.290.211,00 -21.830.395,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.041.634,00 -4.672.395,00 -304.986,00 -29.858.998,00 -4.321.176,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -22.166.647,00 -23.880.026,00 -28.615.187,00 14.568.787,00 -17.509.219,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00 37.508.210,00 11.409.868,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00 37.508.210,00 11.409.868,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00 37.508.210,00 11.409.868,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,01 -0,01 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 -1.443.865,00 -87.734,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -1.851.109,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 407.244,00 24.746,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 7.815.103,00 24.856.423,00 13.346.911,00 71.678.849,00 104.015.718,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 7.815.103,00 24.856.423,00 13.346.911,00 71.678.849,00 104.015.718,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 7.815.103,00 24.856.423,00 13.346.911,00 70.234.984,00 103.927.984,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 11.390.795,00 -15.080.473,00 -20.754.512,00 107.743.194,00 115.337.852,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 662.115.103,00 600.516.151,00 542.594.149,00 551.309.088,00 619.992.991,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 66.787.905,00 45.215.774,00 188.612.875,00 103.544.999,00 41.250.807,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 390.047.737,00 304.200.372,00 200.806.491,00 322.012.746,00 355.627.108,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.402.824,00 27.784.899,00 31.413.352,00 35.944.982,00 21.003.216,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 361.644.913,00 276.415.473,00 169.393.139,00 286.067.764,00 334.623.892,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 39.977.726,00 75.260.089,00 519.671,00 390.187,00 8.190.003,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.742.356,00 74.959.746,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 235.370,00 300.343,00 519.671,00 390.187,00 8.190.003,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 112.890.314,00 113.006.151,00 95.142.001,00 80.282.857,00 122.207.890,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.207.348,00 29.623.242,00 18.390.172,00 7.846.033,00 5.526.947,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.204.073,00 33.210.523,00 39.122.939,00 37.232.266,00 87.190.236,00
ARA TOPLAM 662.115.103,00 600.516.151,00 542.594.149,00 551.309.088,00 619.992.991,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 80.542.007,00 82.872.628,00 124.941.835,00 100.337.864,00 106.556.530,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 73.349,00 105.767,00 87.528,00 64.614,00 153.001,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.545.730,00 4.003.467,00 3.382.409,00 3.603.520,00 7.448.900,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.096,00 65.585,00 79.528,00 91.396,00 212.726,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.145.339,00 40.716.758,00 50.137.967,00 75.895.862,00 48.769.337,00
Diğer Duran Varlıklar 4.426.457,00 5.188.784,00 9.277.295,00 5.538.153,00 29.480.205,00
TOPLAM VARLIKLAR 742.657.110,00 683.388.779,00 667.535.984,00 651.646.952,00 726.549.521,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 292.025.628,00 240.222.095,00 194.185.779,00 194.634.862,00 257.831.222,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.045.414,00 10.262.143,00 10.469.595,00 154.853,00 30.517.824,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 109.615.576,00 65.262.711,00 62.304.916,00 68.512.856,00 89.508.143,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 54.388.114,00 23.895.480,00 7.359.892,00 22.971.201,00 44.131.762,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.227.462,00 41.367.231,00 54.945.024,00 45.541.655,00 45.376.381,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.766.495,00 6.210.444,00 4.825.017,00 3.044.315,00 7.191.592,00
Diğer Borçlar 575.850,00 771.751,00 718.681,00 484.934,00 4.244.024,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 575.850,00 771.751,00 718.681,00 484.934,00 4.244.024,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 40.346.258,00 28.806.824,00 34.361.124,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.547.000,00 4.672.398,00 0,00 24.803.647,00 2.386.885,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 94.404.760,00 93.144.449,00 75.521.312,00 68.827.433,00 89.621.630,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.537.992,00 4.112.706,00 9.942.221,00 7.702.054,00 2.280.264,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 87.866.768,00 89.031.743,00 65.579.091,00 61.125.379,00 87.341.366,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 139.749.804,00 158.756.274,00 194.613.834,00 157.521.207,00 161.632.759,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.913.306,00 23.280.710,00 35.210.736,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 52.708.575,00 67.035.999,00 96.568.001,00 94.870.425,00 112.797.455,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.025.982,00 13.080.287,00 13.219.359,00 12.281.701,00 16.340.404,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 39.682.593,00 53.955.712,00 83.348.642,00 82.588.724,00 96.457.051,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 431.775.432,00 398.978.369,00 388.799.613,00 352.156.069,00 419.463.981,00
Ö Z K A Y N A K L A R 310.881.678,00 284.410.410,00 278.736.371,00 299.490.883,00 307.085.540,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 310.881.678,00 284.410.410,00 278.736.371,00 299.490.883,00 307.085.540,00
Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00
Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00 785.393,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00 785.393,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00 785.393,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 149.348.479,00 166.389.799,00 154.880.287,00 141.533.376,00 173.870.245,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 149.348.479,00 166.389.799,00 154.880.287,00 0,00 173.870.245,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 89.026.378,00 89.026.378,00 89.026.378,00 51.518.168,00 51.518.168,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00 37.508.210,00 11.409.868,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 742.657.110,00 683.388.779,00 667.535.984,00 651.646.952,00 726.549.521,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 14.665.946,00 0,00 20.492.361,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 537.869,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 35.210.736,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi