Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALCTL
Sektör Elektroteknik ve haberleşme
Adres Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 2.Cadde, No:17/1, 34776, Ümraniye, İstanbul
Telefon 0216 579 22 44
Faks 0216 420 75 43-44
Web http://www.alcatel-lucent.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS 25.155.501,80 65,00
DİĞER 13.545.270,20 35,00
Toplam 38.700.772,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,76
09.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,33
18.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.10.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 728.596.315,00 474.403.928,00 228.121.226,00 69.653.343,00 552.527.375,00
Satışların Maliyeti (-) -653.663.609,00 -398.492.183,00 -200.508.070,00 -66.751.720,00 -410.631.878,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 74.932.706,00 75.911.745,00 27.613.156,00 2.901.623,00 141.895.497,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 74.932.706,00 75.911.745,00 27.613.156,00 2.901.623,00 141.895.497,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.263.956,00 -12.402.302,00 -9.344.493,00 -7.555.528,00 -19.448.182,00
Pazarlama Giderleri (-) -14.082.147,00 -9.735.545,00 -5.953.967,00 -2.980.212,00 -9.549.104,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.330.347,00 -10.992.731,00 -6.850.790,00 -2.074.586,00 -13.000.509,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.731.975,00 7.605.832,00 5.837.449,00 7.824.713,00 6.124.956,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -25.073.139,00 -7.919.912,00 -17.394.595,00 -210.882,00 -47.222.951,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.915.092,00 42.467.087,00 -6.093.240,00 -2.094.872,00 58.799.707,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 574.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -416.375,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 32.904,00 7.051,00 34.431,00 19.172,00 -240.776,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.522.873,00 42.474.138,00 -6.058.809,00 -2.075.700,00 58.142.556,00
Finansman Giderleri (-) -11.160.621,00 -7.690.165,00 -5.325.666,00 -3.105.550,00 -5.344.135,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.362.252,00 34.783.973,00 -11.384.475,00 -5.181.250,00 52.798.421,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -30.319.241,00 -31.208.281,00 -28.552.421,00 -28.920.173,00 -15.290.211,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.350.712,00 -9.041.634,00 -4.672.395,00 -304.986,00 -29.858.998,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -18.968.529,00 -22.166.647,00 -23.880.026,00 -28.615.187,00 14.568.787,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -28.956.989,00 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00 37.508.210,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -28.956.989,00 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00 37.508.210,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -28.956.989,00 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00 37.508.210,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.263.009,00 0,00 0,00 0,00 -1.443.865,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.619.243,00 0,00 0,00 0,00 -1.851.109,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 356.234,00 0,00 0,00 0,00 407.244,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 29.378.537,00 7.815.103,00 24.856.423,00 13.346.911,00 71.678.849,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 29.378.537,00 7.815.103,00 24.856.423,00 13.346.911,00 71.678.849,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 28.115.528,00 7.815.103,00 24.856.423,00 13.346.911,00 70.234.984,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -841.461,00 11.390.795,00 -15.080.473,00 -20.754.512,00 107.743.194,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 713.523.508,00 662.115.103,00 600.516.151,00 542.594.149,00 551.309.088,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 237.025.628,00 66.787.905,00 45.215.774,00 188.612.875,00 103.544.999,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 317.571.118,00 390.047.737,00 304.200.372,00 200.806.491,00 322.012.746,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37.242.542,00 28.402.824,00 27.784.899,00 31.413.352,00 35.944.982,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 280.328.576,00 361.644.913,00 276.415.473,00 169.393.139,00 286.067.764,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 673.566,00 39.977.726,00 75.260.089,00 519.671,00 390.187,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 346.044,00 39.742.356,00 74.959.746,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 327.522,00 235.370,00 300.343,00 519.671,00 390.187,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 123.664.748,00 112.890.314,00 113.006.151,00 95.142.001,00 80.282.857,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.843.086,00 25.207.348,00 29.623.242,00 18.390.172,00 7.846.033,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.745.362,00 27.204.073,00 33.210.523,00 39.122.939,00 37.232.266,00
ARA TOPLAM 713.523.508,00 662.115.103,00 600.516.151,00 542.594.149,00 551.309.088,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 98.583.565,00 80.542.007,00 82.872.628,00 124.941.835,00 100.337.864,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 105.763,00 73.349,00 105.767,00 87.528,00 64.614,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.185.953,00 3.545.730,00 4.003.467,00 3.382.409,00 3.603.520,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.138,00 46.096,00 65.585,00 79.528,00 91.396,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.423.017,00 0,00 0,00 14.665.946,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 46.494.005,00 40.145.339,00 40.716.758,00 50.137.967,00 75.895.862,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 4.426.457,00 5.188.784,00 9.277.295,00 5.538.153,00
TOPLAM VARLIKLAR 812.107.073,00 742.657.110,00 683.388.779,00 667.535.984,00 651.646.952,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 342.617.765,00 292.025.628,00 240.222.095,00 194.185.779,00 194.634.862,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.981.033,00 13.045.414,00 10.262.143,00 10.469.595,00 154.853,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 163.562.662,00 109.615.576,00 65.262.711,00 62.304.916,00 68.512.856,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 130.253.664,00 54.388.114,00 23.895.480,00 7.359.892,00 22.971.201,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.308.998,00 55.227.462,00 41.367.231,00 54.945.024,00 45.541.655,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.651.450,00 5.766.495,00 6.210.444,00 4.825.017,00 3.044.315,00
Diğer Borçlar 614.396,00 575.850,00 771.751,00 718.681,00 484.934,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 614.396,00 575.850,00 771.751,00 718.681,00 484.934,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 40.346.258,00 28.806.824,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.309.082,00 4.547.000,00 4.672.398,00 0,00 24.803.647,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 92.574.084,00 94.404.760,00 93.144.449,00 75.521.312,00 68.827.433,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.391.621,00 6.537.992,00 4.112.706,00 9.942.221,00 7.702.054,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 84.182.463,00 87.866.768,00 89.031.743,00 65.579.091,00 61.125.379,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 170.839.886,00 139.749.804,00 158.756.274,00 194.613.834,00 157.521.207,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.861.498,00 23.913.306,00 23.280.710,00 35.210.736,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.861.498,00 0,00 0,00 35.210.736,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 65.031.042,00 52.708.575,00 67.035.999,00 96.568.001,00 94.870.425,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.559.639,00 13.025.982,00 13.080.287,00 13.219.359,00 12.281.701,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 50.471.403,00 39.682.593,00 53.955.712,00 83.348.642,00 82.588.724,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 513.457.651,00 431.775.432,00 398.978.369,00 388.799.613,00 352.156.069,00
Ö Z K A Y N A K L A R 298.649.422,00 310.881.678,00 284.410.410,00 278.736.371,00 299.490.883,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 298.649.422,00 310.881.678,00 284.410.410,00 278.736.371,00 299.490.883,00
Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00
Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.833.746,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.833.746,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.833.746,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 170.911.913,00 149.348.479,00 166.389.799,00 154.880.287,00 141.533.376,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 170.911.913,00 149.348.479,00 166.389.799,00 154.880.287,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 89.026.378,00 89.026.378,00 89.026.378,00 89.026.378,00 51.518.168,00
Net Dönem Karı/Zararı -28.956.989,00 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00 37.508.210,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 812.107.073,00 742.657.110,00 683.388.779,00 667.535.984,00 651.646.952,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 537.869,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi