Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALCTL
Sektör Elektroteknik ve haberleşme
Adres Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 2.Cadde, No:17/1, 34776, Ümraniye, İstanbul
Telefon 0216 579 22 44
Faks 0216 420 75 43-44
Web http://www.alcatel-lucent.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS 25.155.501,80 65,00
DİĞER 13.545.270,20 35,00
Toplam 38.700.772,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.05.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,76
09.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,33
18.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.10.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 207.932.305,00 728.596.315,00 474.403.928,00 228.121.226,00 69.653.343,00
Satışların Maliyeti (-) -170.009.871,00 -653.663.609,00 -398.492.183,00 -200.508.070,00 -66.751.720,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 37.922.434,00 74.932.706,00 75.911.745,00 27.613.156,00 2.901.623,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 37.922.434,00 74.932.706,00 75.911.745,00 27.613.156,00 2.901.623,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.551.781,00 -15.263.956,00 -12.402.302,00 -9.344.493,00 -7.555.528,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.918.423,00 -14.082.147,00 -9.735.545,00 -5.953.967,00 -2.980.212,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.416.128,00 -17.330.347,00 -10.992.731,00 -6.850.790,00 -2.074.586,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.936.925,00 8.731.975,00 7.605.832,00 5.837.449,00 7.824.713,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -391.963,00 -25.073.139,00 -7.919.912,00 -17.394.595,00 -210.882,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 33.581.064,00 11.915.092,00 42.467.087,00 -6.093.240,00 -2.094.872,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 191.676,00 574.877,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 42.199,00 32.904,00 7.051,00 34.431,00 19.172,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 30.072.492,00 12.522.873,00 42.474.138,00 -6.058.809,00 -2.075.700,00
Finansman Giderleri (-) -1.506.184,00 -11.160.621,00 -7.690.165,00 -5.325.666,00 -3.105.550,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 28.566.308,00 1.362.252,00 34.783.973,00 -11.384.475,00 -5.181.250,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -16.056.708,00 -30.319.241,00 -31.208.281,00 -28.552.421,00 -28.920.173,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -16.127.810,00 -11.350.712,00 -9.041.634,00 -4.672.395,00 -304.986,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 71.102,00 -18.968.529,00 -22.166.647,00 -23.880.026,00 -28.615.187,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 12.509.600,00 -28.956.989,00 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 12.509.600,00 -28.956.989,00 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 12.509.600,00 -28.956.989,00 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -1.263.009,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -1.619.243,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 356.234,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 20.410.847,00 29.378.537,00 7.815.103,00 24.856.423,00 13.346.911,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 20.410.847,00 29.378.537,00 7.815.103,00 24.856.423,00 13.346.911,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 20.410.847,00 28.115.528,00 7.815.103,00 24.856.423,00 13.346.911,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 32.920.447,00 -841.461,00 11.390.795,00 -15.080.473,00 -20.754.512,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 751.127.804,00 713.523.508,00 662.115.103,00 600.516.151,00 542.594.149,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 160.114.887,00 237.025.628,00 66.787.905,00 45.215.774,00 188.612.875,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 325.053.532,00 317.571.118,00 390.047.737,00 304.200.372,00 200.806.491,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.930.066,00 37.242.542,00 28.402.824,00 27.784.899,00 31.413.352,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 285.123.466,00 280.328.576,00 361.644.913,00 276.415.473,00 169.393.139,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 98.483.236,00 673.566,00 39.977.726,00 75.260.089,00 519.671,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 98.108.125,00 346.044,00 39.742.356,00 74.959.746,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 375.111,00 327.522,00 235.370,00 300.343,00 519.671,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 141.685.947,00 123.664.748,00 112.890.314,00 113.006.151,00 95.142.001,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.432.070,00 15.843.086,00 25.207.348,00 29.623.242,00 18.390.172,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.358.132,00 18.745.362,00 27.204.073,00 33.210.523,00 39.122.939,00
ARA TOPLAM 751.127.804,00 713.523.508,00 662.115.103,00 600.516.151,00 542.594.149,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 105.479.629,00 98.583.565,00 80.542.007,00 82.872.628,00 124.941.835,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 157.297,00 105.763,00 73.349,00 105.767,00 87.528,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.367.061,00 5.185.953,00 3.545.730,00 4.003.467,00 3.382.409,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.559,00 31.138,00 46.096,00 65.585,00 79.528,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.722.242,00 11.423.017,00 0,00 0,00 14.665.946,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.638.097,00 46.494.005,00 40.145.339,00 40.716.758,00 50.137.967,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 4.426.457,00 5.188.784,00 9.277.295,00
TOPLAM VARLIKLAR 856.607.433,00 812.107.073,00 742.657.110,00 683.388.779,00 667.535.984,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 321.410.143,00 342.617.765,00 292.025.628,00 240.222.095,00 194.185.779,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.363.550,00 7.981.033,00 13.045.414,00 10.262.143,00 10.469.595,00
- Banka Kredileri 263.285,00 0,00 0,00 0,00 537.869,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 153.627.641,00 163.562.662,00 109.615.576,00 65.262.711,00 62.304.916,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 127.031.609,00 130.253.664,00 54.388.114,00 23.895.480,00 7.359.892,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.596.032,00 33.308.998,00 55.227.462,00 41.367.231,00 54.945.024,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.355.801,00 4.651.450,00 5.766.495,00 6.210.444,00 4.825.017,00
Diğer Borçlar 987.085,00 614.396,00 575.850,00 771.751,00 718.681,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 987.085,00 614.396,00 575.850,00 771.751,00 718.681,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 40.346.258,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.772.250,00 2.309.082,00 4.547.000,00 4.672.398,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 79.647.587,00 92.574.084,00 94.404.760,00 93.144.449,00 75.521.312,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.698.216,00 8.391.621,00 6.537.992,00 4.112.706,00 9.942.221,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 70.949.371,00 84.182.463,00 87.866.768,00 89.031.743,00 65.579.091,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 203.627.421,00 170.839.886,00 139.749.804,00 158.756.274,00 194.613.834,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.569.389,00 27.861.498,00 23.913.306,00 23.280.710,00 35.210.736,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.569.389,00 27.861.498,00 0,00 0,00 35.210.736,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 96.596.297,00 65.031.042,00 52.708.575,00 67.035.999,00 96.568.001,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.948.885,00 14.559.639,00 13.025.982,00 13.080.287,00 13.219.359,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 80.647.412,00 50.471.403,00 39.682.593,00 53.955.712,00 83.348.642,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 525.037.564,00 513.457.651,00 431.775.432,00 398.978.369,00 388.799.613,00
Ö Z K A Y N A K L A R 331.569.869,00 298.649.422,00 310.881.678,00 284.410.410,00 278.736.371,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 331.569.869,00 298.649.422,00 310.881.678,00 284.410.410,00 278.736.371,00
Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00 38.700.772,00
Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00 29.172.723,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00 956.213,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.833.746,00 -1.833.746,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.833.746,00 -1.833.746,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.833.746,00 -1.833.746,00 -570.737,00 -570.737,00 -570.737,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 191.322.760,00 170.911.913,00 149.348.479,00 166.389.799,00 154.880.287,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 191.322.760,00 170.911.913,00 149.348.479,00 166.389.799,00 154.880.287,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00 672.158,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 60.069.389,00 89.026.378,00 89.026.378,00 89.026.378,00 89.026.378,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.509.600,00 -28.956.989,00 3.575.692,00 -39.936.896,00 -34.101.423,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 856.607.433,00 812.107.073,00 742.657.110,00 683.388.779,00 667.535.984,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi