Geri Dön

ALCAR | Alarko Carrier


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,74
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,94
BIST-100'deki Ağırlığı 0,86
F/K Oranı -37,83
Piyasa Değ. / Defter Değ. 10,44
Dibe Uzaklık 15,94
Piyasa Değeri (USD) 478.849.491,08
Piyasa Değeri (TL) 15.562.800.000,00
Özsermaye (TL) 1.491.107.496,00
Sermaye (TL) 10.800.000,00
Net Kar (TL) -411.416.305,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALCAR
Sektör Isıtma, soğutma, klima cihazarı imal.satış ve hizmetleri
Adres MUALLİM NACİ CAD.NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 260 35 04
Web www.alarko-carrier.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALARKO HOLDING A.S. 4.539.130,25 42,03
CARRIER HVACR INVESTMENT BV 4.539.130,25 42,03
TOPLAM 10.800.000,00 100,00
DİĞER 1.721.739,50 15,94
Toplam 21.600.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.11.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.06.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
22.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.11.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.542.863.421,00 3.217.018.554,00 1.939.063.823,00 958.986.736,00 2.158.486.347,00
Satışların Maliyeti (-) -4.550.658.863,00 -2.391.348.169,00 -1.462.850.881,00 -735.986.328,00 -1.561.914.822,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 992.204.558,00 825.670.385,00 476.212.942,00 223.000.408,00 596.571.525,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 992.204.558,00 825.670.385,00 476.212.942,00 223.000.408,00 596.571.525,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -303.302.954,00 -174.362.802,00 -115.684.922,00 -69.572.644,00 -92.693.383,00
Pazarlama Giderleri (-) -643.961.355,00 -349.369.473,00 -197.541.968,00 -90.746.146,00 -241.832.494,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -84.002.074,00 -44.778.016,00 -27.949.405,00 -12.103.462,00 -29.675.880,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 395.999.179,00 225.772.556,00 174.075.749,00 100.628.927,00 203.396.792,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -328.340.417,00 -204.197.776,00 -148.388.043,00 -44.386.919,00 -103.770.589,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 28.596.937,00 278.734.874,00 160.724.353,00 106.820.164,00 331.995.971,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19.556.320,00 10.992.891,00 10.291.061,00 7.612.203,00 445.711.621,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -396.239,00 -796,00 0,00 0,00 -163.751,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 47.757.018,00 289.726.969,00 171.015.414,00 114.432.367,00 777.543.841,00
Finansman Gelirleri 42.724.948,00 22.277.831,00 26.831.617,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -592.991.498,00 -351.416.908,00 -223.267.779,00 -42.933.991,00 -145.500.701,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -549.612.634,00 -39.412.108,00 -25.420.748,00 71.498.376,00 632.043.140,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 138.196.329,00 53.872.365,00 37.960.254,00 -28.508.673,00 -52.767.620,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -16.088.433,00 0,00 -32.696.401,00 -89.233.062,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 138.196.329,00 69.960.798,00 37.960.254,00 4.187.728,00 36.465.442,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -411.416.305,00 14.460.257,00 12.539.506,00 42.989.703,00 579.275.520,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -411.416.305,00 14.460.257,00 12.539.506,00 42.989.703,00 579.275.520,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -411.416.305,00 14.460.257,00 12.539.506,00 42.989.703,00 579.275.520,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -38,09 1,34 1.161,00 3,98 53,64
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 24.078.854,00 -12.002.578,00 -13.395.237,00 -5.101.067,00 -44.796.001,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 29.624.372,00 -16.003.438,00 -17.860.316,00 -6.396.085,00 -55.995.001,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.545.518,00 4.000.860,00 4.465.079,00 1.295.018,00 11.199.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 24.078.854,00 -12.002.578,00 -13.395.237,00 -5.101.067,00 -44.796.001,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -387.337.451,00 2.457.679,00 -855.731,00 37.888.636,00 534.479.519,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.979.451.952,00 2.517.943.094,00 2.437.860.488,00 2.153.247.843,00 2.039.954.449,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 372.962.862,00 193.595.534,00 201.224.180,00 236.872.458,00 553.069.975,00
Finansal Yatırımlar 57.530.509,00 55.334.519,00 0,00 93.495.190,00 111.400.151,00
Ticari Alacaklar 1.032.276.771,00 1.040.165.048,00 1.125.556.442,00 1.048.968.447,00 674.230.846,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 141.786.971,00 107.077.202,00 106.604.765,00 74.858.955,00 77.583.290,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 890.489.800,00 933.087.846,00 1.018.951.677,00 974.109.492,00 596.647.556,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.179.148,00 7.953.507,00 5.788.823,00 3.141.211,00 2.791.290,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.179.148,00 7.953.507,00 5.788.823,00 3.141.211,00 2.791.290,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 6.935.421,00 2.403.666,00 0,00
Stoklar 1.134.252.755,00 946.327.368,00 587.668.597,00 526.210.296,00 464.220.835,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 297.545.231,00 186.200.969,00 426.492.001,00 183.814.682,00 215.822.076,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.655.276,00 0,00 11.655.276,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 56.690.967,00 87.670.610,00 71.844.209,00 57.646.354,00 17.723.737,00
ARA TOPLAM 2.968.093.519,00 2.517.247.555,00 2.437.164.949,00 2.152.552.304,00 2.039.258.910,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.358.433,00 695.539,00 695.539,00 695.539,00 695.539,00
DURAN VARLIKLAR 882.270.309,00 476.943.788,00 422.674.037,00 382.573.884,00 174.793.103,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 549.316.303,00 251.143.383,00 246.473.752,00 240.831.734,00 36.468.144,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.826.758,00 27.761.682,00 25.353.524,00 25.210.408,00 25.119.476,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.826.758,00 27.761.682,00 25.353.524,00 25.210.408,00 25.119.476,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 197.012.860,00 159.584.338,00 128.048.013,00 91.105.426,00 85.622.680,00
Diğer Duran Varlıklar 10,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.861.722.261,00 2.994.886.882,00 2.860.534.525,00 2.535.821.727,00 2.214.747.552,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.115.886.844,00 1.790.128.175,00 1.705.299.531,00 1.379.866.100,00 1.036.843.742,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 809.812.031,00 599.840.524,00 594.747.068,00 492.929.245,00 414.533.783,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 183.941.100,00 165.317.990,00 89.478.586,00 81.647.703,00 69.344.358,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 620.130.002,00 508.988.925,00 715.609.876,00 387.767.117,00 305.417.826,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 138.089.715,00 100.130.777,00 285.218.796,00 118.823.902,00 77.605.993,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 482.040.287,00 408.858.148,00 430.391.080,00 268.943.215,00 227.811.833,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.514.943,00 29.763.707,00 25.128.286,00 35.096.967,00 16.014.507,00
Diğer Borçlar 4.590.020,00 6.660.903,00 15.960.328,00 5.245.997,00 2.980.696,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.590.020,00 6.660.903,00 15.960.328,00 5.245.997,00 2.980.696,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 329.844.630,00 351.654.227,00 213.743.751,00 162.268.477,00 142.486.424,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 4.433.157,00 0,00 32.696.401,00 42.888.946,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 109.850.977,00 67.122.185,00 48.224.265,00 48.992.905,00 38.213.016,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 40.250.151,00 7.489.387,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 69.600.826,00 59.632.798,00 48.224.265,00 48.992.905,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.399.598,00 2.827.155,00 2.407.371,00 133.221.288,00 657.890,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 254.727.921,00 260.074.889,00 213.864.586,00 175.840.852,00 145.677.671,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 153.437.379,00 150.787.935,00 103.465.931,00 80.385.872,00 40.087.300,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 98.507.863,00 107.569.166,00 108.948.855,00 94.183.854,00 104.475.474,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 98.507.863,00 107.569.166,00 108.948.855,00 94.183.854,00 104.475.474,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.370.614.765,00 2.050.203.064,00 1.919.164.117,00 1.555.706.952,00 1.182.521.413,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.491.107.496,00 944.683.818,00 941.370.408,00 980.114.775,00 1.032.226.139,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.491.107.496,00 944.683.818,00 941.370.408,00 980.114.775,00 1.032.226.139,00
Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 584.689.067,00 25.665.050,00 25.665.050,00 25.665.050,00 25.665.050,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -51.649.698,00 -63.057.409,00 -64.450.068,00 -56.155.898,00 -51.054.831,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -51.649.698,00 -63.057.409,00 -64.450.068,00 -56.155.898,00 -51.054.831,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 175.847.834,00 30.114.163,00 30.114.163,00 30.114.163,00 21.168.163,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.182.836.598,00 926.701.757,00 926.701.757,00 926.701.757,00 446.372.237,00
Net Dönem Karı/Zararı -411.416.305,00 14.460.257,00 12.539.506,00 42.989.703,00 579.275.520,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.861.722.261,00 2.994.886.882,00 2.860.534.525,00 2.535.821.727,00 2.214.747.552,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi