Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,85
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,78
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 14,26
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,97
Dibe Uzaklık 14,78
Piyasa Değeri (USD) 178.223.182,30
Piyasa Değeri (TL) 651.780.000,00
Özsermaye (TL) 330.881.784,00
Sermaye (TL) 10.800.000,00
Net Kar (TL) 45.716.208,00
 

ALARKO CARRIER Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
60,500 5 0,07 5 0,15 0 0,00
60,450 148 2,02 122 3,77 26 0,64
60,400 1.375 18,78 435 13,43 940 23,02
60,350 2.548 34,80 230 7,10 2.318 56,77
60,300 2.177 29,74 1.554 47,99 623 15,26
60,250 493 6,73 493 15,23 0 0,00
60,200 5 0,07 5 0,15 0 0,00
60,150 149 2,04 103 3,18 46 1,13
60,100 156 2,13 156 4,82 0 0,00
60,000 265 3,62 135 4,17 130 3,18
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
60,320 7.321 4.083 60,340 3.238 60,290
Konu Açıklama
BIST Kodu ALCAR
Sektör Isıtma, soğutma, klima cihazarı imal.satış ve hizmetleri
Adres Muallim Naci Cad. No:69, 80840 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 227 04 27
Web http://www.alarko-carrier.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALARKO HOLDING A.S. 4.539.130,25 42,03
CARRIER HVACR INVESTMENT BV 4.539.130,25 42,03
DİĞER 1.721.739,50 15,94
Toplam 10.800.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.11.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 251.028.681,00 118.176.209,00 487.014.520,00 335.880.012,00 218.683.897,00
Satışların Maliyeti (-) -182.990.752,00 -84.790.091,00 -366.973.974,00 -254.152.586,00 -164.189.513,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 68.037.929,00 33.386.118,00 120.040.546,00 81.727.426,00 54.494.384,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 68.037.929,00 33.386.118,00 120.040.546,00 81.727.426,00 54.494.384,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.209.056,00 -6.342.407,00 -22.325.166,00 -15.516.800,00 -10.661.274,00
Pazarlama Giderleri (-) -34.162.747,00 -15.509.019,00 -71.085.121,00 -51.367.563,00 -34.052.886,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.958.505,00 -2.107.609,00 -6.986.056,00 -5.119.472,00 -3.423.491,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.721.830,00 13.446.034,00 34.767.913,00 26.664.201,00 19.381.302,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.290.957,00 -10.183.344,00 -15.242.417,00 -11.109.362,00 -10.319.067,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 26.138.494,00 12.689.773,00 39.169.699,00 25.278.430,00 15.418.968,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 1.609.899,00 7.570.577,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 26.138.494,00 14.299.672,00 46.740.276,00 25.278.430,00 15.418.968,00
Finansman Giderleri (-) -1.540.241,00 -727.716,00 -602.054,00 -291.695,00 -199.438,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 24.598.253,00 13.571.956,00 46.138.222,00 24.986.735,00 15.219.530,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.513.008,00 -2.549.084,00 -8.057.169,00 -4.535.497,00 -2.769.440,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.333.027,00 -3.228.381,00 -8.907.501,00 -4.967.423,00 -3.303.751,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 820.019,00 679.297,00 850.332,00 431.926,00 534.311,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 20.085.245,00 11.022.872,00 38.081.053,00 20.451.238,00 12.450.090,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 20.085.245,00 11.022.872,00 38.081.053,00 20.451.238,00 12.450.090,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 20.085.245,00 11.022.872,00 38.081.053,00 20.451.238,00 12.450.090,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,86 1,02 0,00 1,89 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -47.360,00 -115.645,00 -860.286,00 -770.198,00 -368.690,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -59.200,00 -144.556,00 -1.075.358,00 -962.748,00 -460.862,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 11.840,00 28.911,00 215.072,00 192.550,00 92.172,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -47.360,00 -115.645,00 -860.286,00 -770.198,00 -368.690,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 20.037.885,00 10.907.227,00 37.220.767,00 19.681.040,00 12.081.400,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 92.172,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 407.451.280,00 432.681.605,00 401.694.963,00 421.810.315,00 427.560.297,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 56.140.951,00 99.031.677,00 106.974.302,00 99.640.111,00 89.016.723,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 195.884.387,00 180.195.727,00 179.318.970,00 175.118.222,00 180.986.704,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.329.229,00 10.990.803,00 15.080.060,00 11.564.243,00 7.268.582,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 185.555.158,00 169.204.924,00 164.238.910,00 163.553.979,00 173.718.122,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 161.049,00 190.976,00 172.165,00 177.904,00 495.138,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 495.138,00
Türev Araçlar 44.060,00 268.555,00 0,00 60.156,00 421.281,00
Stoklar 122.659.796,00 114.232.710,00 98.218.077,00 113.757.970,00 112.586.835,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 27.959.516,00 33.159.665,00 11.694.332,00 22.497.129,00 31.493.992,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.315.271,00 5.029.773,00 4.532.095,00 9.573.601,00 11.427.043,00
ARA TOPLAM 407.165.030,00 432.109.083,00 400.909.941,00 420.825.093,00 426.427.716,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 286.250,00 572.522,00 785.022,00 985.222,00 1.132.581,00
DURAN VARLIKLAR 42.941.444,00 43.208.062,00 42.706.576,00 42.807.353,00 43.353.118,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 30.539.712,00 31.201.038,00 31.496.012,00 32.147.597,00 32.746.539,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.275.071,00 1.309.495,00 1.308.222,00 1.207.860,00 934.280,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.275.071,00 1.309.495,00 1.308.222,00 1.207.860,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.426.150,00 10.302.499,00 9.594.291,00 9.153.363,00 9.155.370,00
Diğer Duran Varlıklar 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TOPLAM VARLIKLAR 450.392.724,00 475.889.667,00 444.401.539,00 464.617.668,00 470.913.415,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.886.957,00 136.370.898,00 84.192.333,00 122.206.771,00 136.847.068,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 26.283,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 46.097.267,00 56.063.745,00 35.480.863,00 44.734.765,00 61.082.544,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.232.033,00 26.036.279,00 11.640.512,00 21.600.939,00 24.164.227,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.865.234,00 30.027.466,00 23.840.351,00 23.133.826,00 36.918.317,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.436.553,00 3.227.674,00 3.147.315,00 2.134.137,00 1.870.752,00
Diğer Borçlar 20.778.912,00 20.239.581,00 19.333.566,00 627.603,00 1.196.187,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.280.529,00 19.539.768,00 18.907.368,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 498.383,00 699.813,00 426.198,00 0,00 1.196.187,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 24.988.242,00 15.321.997,00 16.553.716,00 23.731.014,00 21.666.263,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.345.506,00 3.228.381,00 4.422.339,00 1.951.255,00 1.491.441,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.081.633,00 5.581.715,00 5.007.030,00 4.393.384,00 4.863.609,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 5.007.030,00 4.393.384,00 4.863.609,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 158.844,00 32.707.805,00 222.692,00 44.634.613,00 44.649.989,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.623.983,00 17.767.643,00 16.900.507,00 16.641.925,00 15.897.015,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.836.950,00 17.005.921,00 16.136.864,00 15.662.374,00 14.883.576,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.836.950,00 17.005.921,00 16.136.864,00 15.662.374,00 14.883.576,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 119.510.940,00 154.138.541,00 101.092.840,00 138.848.696,00 152.744.083,00
Ö Z K A Y N A K L A R 330.881.784,00 321.751.126,00 343.308.699,00 325.768.972,00 318.169.332,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 330.881.784,00 321.751.126,00 343.308.699,00 325.768.972,00 318.169.332,00
Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 25.665.050,00 25.665.050,00 25.665.050,00 25.665.050,00 25.665.050,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.363.827,00 -1.432.112,00 -1.316.467,00 -1.226.379,00 -824.871,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.363.827,00 -1.432.112,00 -1.316.467,00 -1.226.379,00 -824.871,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.363.827,00 -1.432.112,00 -1.316.467,00 -1.226.379,00 -824.871,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.628.843,00 15.628.843,00 12.436.363,00 12.436.363,00 12.436.363,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 260.066.473,00 260.066.473,00 257.642.700,00 257.642.700,00 257.642.700,00
Net Dönem Karı/Zararı 20.085.245,00 11.022.872,00 38.081.053,00 20.451.238,00 12.450.090,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 450.392.724,00 475.889.667,00 444.401.539,00 464.617.668,00 470.913.415,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 188.582,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 26.283,00