Geri Dön

ALCAR | Alarko Carrier


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,94
BIST-100'deki Ağırlığı 3,12
F/K Oranı 34,39
Piyasa Değ. / Defter Değ. 13,29
Dibe Uzaklık 15,94
Piyasa Değeri (USD) 434.570.560,11
Piyasa Değeri (TL) 12.557.350.905,00
Özsermaye (TL) 944.683.818,00
Sermaye (TL) 11.405.405,00
Net Kar (TL) 365.190.655,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALCAR
Sektör Isıtma, soğutma, klima cihazarı imal.satış ve hizmetleri
Adres MUALLİM NACİ CAD.NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 260 35 04
Web www.alarko-carrier.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALARKO HOLDING A.S. 4.539.130,25 42,03
CARRIER HVACR INVESTMENT BV 4.539.130,25 42,03
TOPLAM 10.800.000,00 100,00
DİĞER 1.721.739,50 15,94
Toplam 21.600.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.11.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.06.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
22.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.11.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.217.018.554,00 1.939.063.823,00 958.986.736,00 2.158.486.347,00 1.565.560.629,00
Satışların Maliyeti (-) -2.391.348.169,00 -1.462.850.881,00 -735.986.328,00 -1.561.914.822,00 -1.109.037.056,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 825.670.385,00 476.212.942,00 223.000.408,00 596.571.525,00 456.523.573,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 825.670.385,00 476.212.942,00 223.000.408,00 596.571.525,00 456.523.573,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -174.362.802,00 -115.684.922,00 -69.572.644,00 -92.693.383,00 -57.276.196,00
Pazarlama Giderleri (-) -349.369.473,00 -197.541.968,00 -90.746.146,00 -241.832.494,00 -158.461.266,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -44.778.016,00 -27.949.405,00 -12.103.462,00 -29.675.880,00 -20.964.075,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 225.772.556,00 174.075.749,00 100.628.927,00 203.396.792,00 164.329.582,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -204.197.776,00 -148.388.043,00 -44.386.919,00 -103.770.589,00 -99.452.652,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 278.734.874,00 160.724.353,00 106.820.164,00 331.995.971,00 284.698.966,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.992.891,00 10.291.061,00 7.612.203,00 445.711.621,00 41.650.336,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -796,00 0,00 0,00 -163.751,00 -164.013,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 289.726.969,00 171.015.414,00 114.432.367,00 777.543.841,00 326.185.289,00
Finansman Gelirleri 22.277.831,00 26.831.617,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -351.416.908,00 -223.267.779,00 -42.933.991,00 -145.500.701,00 -92.137.223,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -39.412.108,00 -25.420.748,00 71.498.376,00 632.043.140,00 234.048.066,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 53.872.365,00 37.960.254,00 -28.508.673,00 -52.767.620,00 -5.502.944,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -16.088.433,00 0,00 -32.696.401,00 -89.233.062,00 -46.292.402,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 69.960.798,00 37.960.254,00 4.187.728,00 36.465.442,00 40.789.458,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 14.460.257,00 12.539.506,00 42.989.703,00 579.275.520,00 228.545.122,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 14.460.257,00 12.539.506,00 42.989.703,00 579.275.520,00 228.545.122,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 14.460.257,00 12.539.506,00 42.989.703,00 579.275.520,00 228.545.122,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,34 1.161,00 3,98 53,64 21,16
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -12.002.578,00 -13.395.237,00 -5.101.067,00 -44.796.001,00 -11.550.654,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -16.003.438,00 -17.860.316,00 -6.396.085,00 -55.995.001,00 -14.438.318,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.000.860,00 4.465.079,00 1.295.018,00 11.199.000,00 2.887.664,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -12.002.578,00 -13.395.237,00 -5.101.067,00 -44.796.001,00 -11.550.654,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.457.679,00 -855.731,00 37.888.636,00 534.479.519,00 216.994.468,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.517.943.094,00 2.437.860.488,00 2.153.247.843,00 2.039.954.449,00 1.543.625.559,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 193.595.534,00 201.224.180,00 236.872.458,00 553.069.975,00 232.512.685,00
Finansal Yatırımlar 55.334.519,00 0,00 93.495.190,00 111.400.151,00 63.171.730,00
Ticari Alacaklar 1.040.165.048,00 1.125.556.442,00 1.048.968.447,00 674.230.846,00 649.987.978,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 107.077.202,00 106.604.765,00 74.858.955,00 77.583.290,00 26.178.115,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 933.087.846,00 1.018.951.677,00 974.109.492,00 596.647.556,00 623.809.863,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.953.507,00 5.788.823,00 3.141.211,00 2.791.290,00 2.986.069,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.953.507,00 5.788.823,00 3.141.211,00 2.791.290,00 2.986.069,00
Türev Araçlar 0,00 6.935.421,00 2.403.666,00 0,00 0,00
Stoklar 946.327.368,00 587.668.597,00 526.210.296,00 464.220.835,00 462.384.123,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 186.200.969,00 426.492.001,00 183.814.682,00 215.822.076,00 114.787.788,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 11.655.276,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 87.670.610,00 71.844.209,00 57.646.354,00 17.723.737,00 14.791.896,00
ARA TOPLAM 2.517.247.555,00 2.437.164.949,00 2.152.552.304,00 2.039.258.910,00 1.540.622.269,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 695.539,00 695.539,00 695.539,00 695.539,00 3.003.290,00
DURAN VARLIKLAR 476.943.788,00 422.674.037,00 382.573.884,00 174.793.103,00 158.264.050,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 251.143.383,00 246.473.752,00 240.831.734,00 36.468.144,00 33.547.771,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.761.682,00 25.353.524,00 25.210.408,00 25.119.476,00 24.254.861,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.761.682,00 25.353.524,00 25.210.408,00 25.119.476,00 24.254.861,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 159.584.338,00 128.048.013,00 91.105.426,00 85.622.680,00 81.635.360,00
Diğer Duran Varlıklar 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.994.886.882,00 2.860.534.525,00 2.535.821.727,00 2.214.747.552,00 1.701.889.609,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.790.128.175,00 1.705.299.531,00 1.379.866.100,00 1.036.843.742,00 859.962.683,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 599.840.524,00 594.747.068,00 492.929.245,00 414.533.783,00 386.758.361,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 165.317.990,00 89.478.586,00 81.647.703,00 69.344.358,00 68.646.088,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 508.988.925,00 715.609.876,00 387.767.117,00 305.417.826,00 215.071.685,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 100.130.777,00 285.218.796,00 118.823.902,00 77.605.993,00 41.492.779,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 408.858.148,00 430.391.080,00 268.943.215,00 227.811.833,00 173.578.906,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.763.707,00 25.128.286,00 35.096.967,00 16.014.507,00 8.440.718,00
Diğer Borçlar 6.660.903,00 15.960.328,00 5.245.997,00 2.980.696,00 3.034.178,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.660.903,00 15.960.328,00 5.245.997,00 2.980.696,00 3.034.178,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 351.654.227,00 213.743.751,00 162.268.477,00 142.486.424,00 130.838.719,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.433.157,00 0,00 32.696.401,00 42.888.946,00 10.042.450,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 67.122.185,00 48.224.265,00 48.992.905,00 38.213.016,00 31.724.475,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.489.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 59.632.798,00 48.224.265,00 48.992.905,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.827.155,00 2.407.371,00 133.221.288,00 657.890,00 4.406.680,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.074.889,00 213.864.586,00 175.840.852,00 145.677.671,00 127.185.838,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 150.787.935,00 103.465.931,00 80.385.872,00 40.087.300,00 64.962.725,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 107.569.166,00 108.948.855,00 94.183.854,00 104.475.474,00 61.319.171,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 107.569.166,00 108.948.855,00 94.183.854,00 104.475.474,00 61.319.171,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.050.203.064,00 1.919.164.117,00 1.555.706.952,00 1.182.521.413,00 987.148.521,00
Ö Z K A Y N A K L A R 944.683.818,00 941.370.408,00 980.114.775,00 1.032.226.139,00 714.741.088,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 944.683.818,00 941.370.408,00 980.114.775,00 1.032.226.139,00 714.741.088,00
Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 25.665.050,00 25.665.050,00 25.665.050,00 25.665.050,00 25.665.050,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -63.057.409,00 -64.450.068,00 -56.155.898,00 -51.054.831,00 -17.809.484,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -63.057.409,00 -64.450.068,00 -56.155.898,00 -51.054.831,00 -17.809.484,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.114.163,00 30.114.163,00 30.114.163,00 21.168.163,00 21.168.163,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 926.701.757,00 926.701.757,00 926.701.757,00 446.372.237,00 446.372.237,00
Net Dönem Karı/Zararı 14.460.257,00 12.539.506,00 42.989.703,00 579.275.520,00 228.545.122,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.994.886.882,00 2.860.534.525,00 2.535.821.727,00 2.214.747.552,00 1.701.889.609,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi