Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALCAR
Sektör Isıtma, soğutma, klima cihazarı imal.satış ve hizmetleri
Adres Muallim Naci Cad. No:69, 80840 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 227 04 27
Web http://www.alarko-carrier.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALARKO HOLDING A.S. 4.539.130,25 42,03
CARRIER HVACR INVESTMENT BV 4.539.130,25 42,03
DİĞER 1.721.739,50 15,94
Toplam 10.800.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
22.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
15.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.11.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 295.466.895,00 131.695.226,00 584.526.542,00 439.330.669,00 263.532.727,00
Satışların Maliyeti (-) -221.948.379,00 -99.528.508,00 -451.238.618,00 -338.491.806,00 -201.926.033,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 73.518.516,00 32.166.718,00 133.287.924,00 100.838.863,00 61.606.694,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 73.518.516,00 32.166.718,00 133.287.924,00 100.838.863,00 61.606.694,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.234.822,00 -9.380.297,00 -33.094.186,00 -29.255.186,00 -21.391.456,00
Pazarlama Giderleri (-) -39.786.387,00 -19.297.441,00 -92.433.546,00 -65.966.867,00 -43.317.817,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.797.555,00 -3.364.573,00 -12.455.097,00 -9.458.972,00 -5.531.868,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.877.484,00 19.558.564,00 59.991.309,00 48.269.736,00 38.872.273,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -19.049.116,00 -12.564.354,00 -32.702.551,00 -27.328.458,00 -18.828.249,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 23.528.120,00 7.118.617,00 22.593.853,00 17.099.116,00 11.409.577,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.373,00 11.017,00 1.766.351,00 14.225,00 14.225,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -42,00 -42,00 -7.622,00 -452,00 -452,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 23.539.451,00 7.129.592,00 24.352.582,00 17.112.889,00 11.423.350,00
Finansman Giderleri (-) -3.237.895,00 -1.474.282,00 -6.273.782,00 -5.780.994,00 -7.082.015,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 20.301.556,00 5.655.310,00 18.078.800,00 11.331.895,00 4.341.335,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.561.201,00 -645.433,00 -1.683.870,00 -1.086.728,00 117.519,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.844.978,00 -2.429.240,00 -4.243.952,00 -2.998.298,00 -829.988,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.283.777,00 1.783.807,00 2.560.082,00 1.911.570,00 947.507,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 16.740.355,00 5.009.877,00 16.394.930,00 10.245.167,00 4.458.854,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 16.740.355,00 5.009.877,00 16.394.930,00 10.245.167,00 4.458.854,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 16.740.355,00 5.009.877,00 16.394.930,00 10.245.167,00 4.458.854,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,55 0,46 1,52 0,95 0,41
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -217.177,00 228.324,00 -2.337.042,00 206.729,00 281.804,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -271.471,00 285.405,00 -2.921.302,00 258.411,00 352.255,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 54.294,00 -57.081,00 584.260,00 -51.682,00 -70.451,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -217.177,00 228.324,00 -2.337.042,00 206.729,00 281.804,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 16.523.178,00 5.238.201,00 14.057.888,00 10.451.896,00 4.740.658,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 612.962.315,00 557.846.323,00 518.179.824,00 507.387.811,00 548.791.828,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 127.541.060,00 125.004.411,00 122.107.009,00 79.615.859,00 79.239.933,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 231.870.610,00 211.419.671,00 186.096.341,00 193.929.495,00 174.449.979,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.800.373,00 23.178.632,00 25.740.565,00 16.497.343,00 17.786.427,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 213.070.237,00 188.241.039,00 160.355.776,00 177.432.152,00 156.663.552,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 612.430,00 384.000,00 2.522.206,00 2.296.089,00 4.300.264,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 612.430,00 384.000,00 2.522.206,00 2.296.089,00 4.300.264,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 205.415.573,00 173.622.671,00 186.801.350,00 197.221.518,00 225.244.191,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 38.145.886,00 43.158.134,00 13.035.465,00 18.937.031,00 43.178.009,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 939.971,00 909.002,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.299.067,00 2.989.747,00 6.349.764,00 13.180.159,00 20.202.761,00
ARA TOPLAM 611.884.626,00 556.578.634,00 516.912.135,00 506.120.122,00 547.524.139,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.077.689,00 1.267.689,00 1.267.689,00 1.267.689,00 1.267.689,00
DURAN VARLIKLAR 63.647.459,00 66.468.202,00 59.993.844,00 54.682.050,00 57.069.995,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 27.292.037,00 27.566.431,00 26.995.800,00 27.496.986,00 27.980.995,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.297.150,00 7.136.179,00 7.120.645,00 6.857.267,00 6.869.022,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.297.150,00 7.136.179,00 7.120.645,00 6.857.267,00 6.869.022,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.911.419,00 18.300.074,00 16.573.348,00 15.288.894,00 14.306.062,00
Diğer Duran Varlıklar 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TOPLAM VARLIKLAR 676.609.774,00 624.314.525,00 578.173.668,00 562.069.861,00 605.861.823,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 204.040.945,00 165.300.581,00 154.749.214,00 144.203.243,00 192.829.542,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 61.066.402,00 19.015.988,00 54.692.358,00 53.139.838,00 83.040.267,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.979.320,00 12.750.508,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 73.199.742,00 72.361.200,00 52.179.450,00 57.334.625,00 75.236.370,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.091.590,00 27.830.911,00 7.834.393,00 16.910.210,00 35.028.741,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.108.152,00 44.530.289,00 44.345.057,00 40.424.415,00 40.207.629,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.998.211,00 4.169.379,00 3.343.792,00 3.340.148,00 4.227.744,00
Diğer Borçlar 1.077.664,00 526.381,00 403.837,00 731.329,00 1.968.514,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.077.664,00 526.381,00 403.837,00 731.329,00 1.968.514,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 37.101.515,00 42.423.824,00 34.013.355,00 19.228.951,00 20.336.457,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.567.610,00 2.429.240,00 1.516.208,00 2.998.298,00 829.988,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.620.680,00 10.887.008,00 8.012.369,00 6.730.577,00 6.264.686,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 800.000,00 207.933,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.620.680,00 10.887.008,00 7.212.369,00 6.522.644,00 6.264.686,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.429.801,00 737.053,00 587.845,00 699.477,00 925.516,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.105.151,00 57.835.243,00 27.483.954,00 25.532.110,00 26.409.011,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.166.016,00 31.754.894,00 1.713.211,00 1.971.404,00 3.080.536,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 27.197.251,00 25.385.364,00 25.089.241,00 22.884.726,00 22.691.425,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.197.251,00 25.027.286,00 25.089.241,00 22.884.726,00 22.691.425,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 358.078,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 264.146.096,00 223.135.824,00 182.233.168,00 169.735.353,00 219.238.553,00
Ö Z K A Y N A K L A R 412.463.678,00 401.178.701,00 395.940.500,00 392.334.508,00 386.623.270,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 412.463.678,00 401.178.701,00 395.940.500,00 392.334.508,00 386.623.270,00
Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 25.665.050,00 25.665.050,00 25.665.050,00 25.665.050,00 25.665.050,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.393.245,00 -2.947.744,00 -3.176.068,00 -632.297,00 -557.222,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.393.245,00 -2.947.744,00 -3.176.068,00 -632.297,00 -557.222,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.393.245,00 -2.947.744,00 -3.176.068,00 -632.297,00 -557.222,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.382.843,00 18.382.843,00 18.382.843,00 18.382.843,00 18.382.843,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 344.268.675,00 344.268.675,00 327.873.745,00 327.873.745,00 327.873.745,00
Net Dönem Karı/Zararı 16.740.355,00 5.009.877,00 16.394.930,00 10.245.167,00 4.458.854,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 676.609.774,00 624.314.525,00 578.173.668,00 562.069.861,00 605.861.823,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi