Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALARK
Sektör Portföy yönetimi
Adres MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 260 35 04
Web www.alarko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İZZET GARİH 76.921.245,42 17,68
DALİA GARİH 66.298.008,65 15,24
VEDAT AKSEL ALATON 72.571.245,51 16,68
LEYLA ALATON 76.921.245,42 17,68
TOPLAM 435.000.000,00 100,00
DİĞER 142.288.255,00 32,72
Toplam 870.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.10.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.09.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,95
27.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.12.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,06
30.07.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
19.07.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
26.06.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 11,00
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
07.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.02.1999 Bölünme 13,05
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.302.299.191,00 676.531.991,00 241.148.581,00 1.032.136.230,00 796.570.697,00
Satışların Maliyeti (-) -1.014.868.885,00 -562.289.421,00 -191.370.304,00 -642.017.673,00 -480.224.605,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 287.430.306,00 114.242.570,00 49.778.277,00 390.118.557,00 316.346.092,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 287.430.306,00 114.242.570,00 49.778.277,00 390.118.557,00 316.346.092,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -97.318.951,00 -64.745.611,00 -27.038.042,00 -106.991.880,00 -79.772.864,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.664.573,00 -4.513.662,00 -1.262.343,00 -10.979.680,00 -6.830.169,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 310.864.902,00 258.924.018,00 174.622.764,00 318.770.449,00 322.956.081,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -89.561.422,00 -61.080.987,00 -41.399.778,00 -169.302.303,00 -108.223.464,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 403.750.262,00 242.826.328,00 154.700.878,00 421.615.143,00 444.475.676,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35.904.584,00 26.066.015,00 11.770.754,00 131.170.245,00 49.144.848,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.329.586,00 -716.214,00 -187.261,00 -3.780.155,00 -1.803.824,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 213.753.975,00 -13.355.070,00 -35.688.919,00 450.123.394,00 18.724.378,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 652.079.235,00 254.821.059,00 130.595.452,00 999.128.627,00 510.541.078,00
Finansman Giderleri (-) -21.620.988,00 -16.965.891,00 -10.240.129,00 -51.010.151,00 -47.037.844,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 630.458.247,00 237.855.168,00 120.355.323,00 948.118.476,00 463.503.234,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -15.333.275,00 -14.686.369,00 -25.946.101,00 -42.135.538,00 -96.534.621,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -27.257.218,00 -16.701.884,00 -4.019.710,00 -21.440.769,00 -22.849.778,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.923.943,00 2.015.515,00 -21.926.391,00 -20.694.769,00 -73.684.843,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 615.124.972,00 223.168.799,00 94.409.222,00 905.982.938,00 366.968.613,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 615.124.972,00 223.168.799,00 94.409.222,00 905.982.938,00 366.968.613,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 118.372.466,00 78.565.108,00 51.353.662,00 104.029.200,00 107.236.634,00
- Ana Ortaklık Payları 496.752.506,00 144.603.691,00 43.055.560,00 801.953.738,00 259.731.979,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,14 0,33 0,10 1,84 0,60
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.322.695,00 -2.139.409,00 -783.323,00 -4.371.653,00 -1.916.148,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -780.324,00 -600.053,00 188.250,00 -4.589.559,00 -1.347.625,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -3.363.120,00 -2.063.811,00 -1.159.051,00 -952.060,00 -1.049.656,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 820.749,00 524.455,00 187.478,00 1.169.966,00 481.133,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 48.872.834,00 33.677.748,00 30.528.158,00 32.747.407,00 30.171.955,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 8.569.850,00 1.215.164,00 6.553.066,00 22.094.376,00 12.002.594,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 40.571.799,00 32.698.956,00 24.174.389,00 10.388.849,00 18.220.343,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 45.550.139,00 31.538.339,00 29.744.835,00 28.375.754,00 28.255.807,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 660.675.111,00 254.707.138,00 124.154.057,00 934.358.692,00 395.224.420,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.088.472.812,00 1.422.303.696,00 1.502.404.529,00 1.665.424.739,00 1.866.866.908,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 418.320.913,00 427.596.429,00 698.544.267,00 375.385.673,00 592.004.214,00
Finansal Yatırımlar 757.168.986,00 179.370.360,00 154.178.422,00 737.057.331,00 771.608.855,00
Ticari Alacaklar 377.265.503,00 371.551.089,00 297.777.600,00 297.322.588,00 279.222.502,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.883.784,00 42.094.801,00 32.013.085,00 1.774.178,00 49.411.064,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 374.381.719,00 329.456.288,00 265.764.515,00 295.548.410,00 229.811.438,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.618.620,00 5.882.402,00 2.635.541,00 2.060.644,00 1.750.806,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 432.767,00 2.882.715,00 796.583,00 723.804,00 642.899,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.185.853,00 2.999.687,00 1.838.958,00 1.336.840,00 1.107.907,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 203.897.864,00 179.036.953,00 138.402.136,00 113.311.333,00 106.943.697,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 125.084.110,00 135.527.339,00 79.075.098,00 34.980.094,00 45.987.256,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.072.202,00 7.035.424,00 8.612.260,00 11.023.691,00 8.666.079,00
Diğer Dönen Varlıklar 38.282.696,00 42.225.081,00 27.336.586,00 21.496.920,00 16.629.740,00
ARA TOPLAM 2.074.064.855,00 1.404.022.243,00 1.478.216.299,00 1.639.386.465,00 1.834.254.474,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 14.407.957,00 18.281.453,00 24.188.230,00 26.038.274,00 32.612.434,00
DURAN VARLIKLAR 2.877.706.993,00 3.160.711.529,00 3.013.161.589,00 2.427.959.022,00 1.954.865.078,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.532.158.818,00 1.247.829.514,00 1.182.629.913,00 1.187.559.276,00 762.631.086,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 497.241.483,00 493.856.279,00 484.271.071,00 472.101.448,00 425.119.183,00
Maddi Duran Varlıklar 410.222.038,00 395.686.730,00 377.475.757,00 364.977.429,00 357.096.825,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83.621.648,00 84.004.014,00 84.334.807,00 82.343.190,00 82.225.239,00
- Şerefiye 3.130.507,00 3.130.507,00 3.130.507,00 3.130.507,00 3.130.507,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.491.141,00 80.873.507,00 81.204.300,00 79.212.683,00 79.094.732,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.012.951,00 10.702.949,00 11.777.377,00 10.446.798,00 15.171.373,00
Diğer Duran Varlıklar 81.914.235,00 80.717.551,00 79.983.879,00 79.441.709,00 76.697.661,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.966.179.805,00 4.583.015.225,00 4.515.566.118,00 4.093.383.761,00 3.821.731.986,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.147.374.592,00 1.128.355.706,00 1.039.675.071,00 749.760.605,00 920.864.188,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 37.689.976,00 6.815.338,00 5.934.665,00 6.450.278,00 7.342.221,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.446.982,00 72.423.645,00 82.453.769,00 94.398.143,00 103.888.819,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 197.896.762,00 266.712.714,00 155.935.925,00 144.275.731,00 221.107.853,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.309.964,00 36.420.185,00 28.886.109,00 1.276.119,00 51.795.775,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 196.586.798,00 230.292.529,00 127.049.816,00 142.999.612,00 169.312.078,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.877.355,00 6.542.083,00 7.849.111,00 4.316.861,00 18.879.442,00
Diğer Borçlar 36.390.560,00 14.763.404,00 47.761.978,00 12.080.634,00 56.376.421,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.390.560,00 14.763.404,00 47.761.978,00 12.080.634,00 56.376.421,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 488.757.657,00 610.751.859,00 591.642.178,00 306.096.828,00 367.126.975,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.055.368,00 13.171.685,00 4.063.756,00 3.574.024,00 14.787.530,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 17.414.809,00 17.195.775,00 6.603.803,00 6.410.947,00 6.205.733,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.414.809,00 17.195.775,00 6.603.803,00 6.410.947,00 6.205.733,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 420,00 810,00 1.128,00 717,00 341,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 398.216.089,00 440.164.788,00 465.751.885,00 457.816.483,00 519.951.732,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.295.895,00 74.055.202,00 70.251.672,00 99.512.740,00 137.857.884,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 28.241.659,00 27.677.117,00 25.049.677,00 25.370.160,00 24.093.550,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.241.659,00 27.677.117,00 25.049.677,00 25.370.160,00 24.093.550,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 144.292.405,00 146.394.365,00 170.049.578,00 144.564.915,00 202.810.305,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.545.590.681,00 1.568.520.494,00 1.505.426.956,00 1.207.577.088,00 1.440.815.920,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.420.589.124,00 3.014.494.731,00 3.010.139.162,00 2.885.806.673,00 2.380.916.066,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.757.406.206,00 2.391.936.130,00 2.370.701.964,00 2.302.304.313,00 1.794.577.177,00
Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.535.883,00 -1.535.883,00 -1.535.883,00 -1.535.883,00 -1.535.883,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.946.804,00 -15.760.475,00 -14.409.806,00 -13.625.541,00 -11.174.121,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -16.946.804,00 -15.760.475,00 -14.409.806,00 -13.625.541,00 -11.174.121,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.946.804,00 -15.760.475,00 -14.409.806,00 -13.625.541,00 -11.174.121,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 171.866.728,00 157.359.138,00 141.713.576,00 115.767.885,00 113.567.423,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 171.881.079,00 157.341.016,00 141.658.345,00 115.513.175,00 113.628.166,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -14.351,00 18.122,00 55.231,00 254.710,00 -60.743,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.624.441,00 28.624.441,00 20.284.263,00 20.284.263,00 20.284.263,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.653.763.928,00 1.653.763.928,00 1.757.855.501,00 955.721.098,00 989.964.763,00
Net Dönem Karı/Zararı 496.752.506,00 144.603.691,00 43.055.560,00 801.953.738,00 259.731.979,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 663.182.918,00 622.558.601,00 639.437.198,00 583.502.360,00 586.338.889,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.966.179.805,00 4.583.015.225,00 4.515.566.118,00 4.093.383.761,00 3.821.731.986,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi