Geri Dön

ALARK | Alarko Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,65
BIST-100'deki Ağırlığı 3,14
F/K Oranı 3,18
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,74
Dibe Uzaklık 29,93
Piyasa Değeri (USD) 1.407.747.562,50
Piyasa Değeri (TL) 40.803.000.000,00
Özsermaye (TL) 23.421.478.244,00
Sermaye (TL) 435.000.000,00
Net Kar (TL) 12.851.173.173,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALARK
Sektör PORTFÖY YÖNETİMİ
Adres MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 260 35 04
Web www.alarko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DALİA GARİH 61.078.008,65 14,04
İZZET GARİH 76.921.245,42 17,68
LEYLA ALATON 70.776.560,42 16,27
TOPLAM 435.000.000,00 100,00
VEDAT AKSEL ALATON 66.426.560,51 15,27
DİĞER 159.797.625,00 36,74
Toplam 870.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.11.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
01.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
06.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.10.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.09.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,95
27.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.12.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,06
30.07.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
19.07.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
26.06.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 11,00
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
07.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.02.1999 Bölünme 13,05
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.072.564.073,00 3.203.695.196,00 1.391.095.190,00 7.123.179.793,00 5.072.173.550,00
Satışların Maliyeti (-) -5.350.748.345,00 -2.858.894.508,00 -1.144.183.548,00 -6.191.383.123,00 -4.111.787.133,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 721.815.728,00 344.800.688,00 246.911.642,00 931.796.670,00 960.386.417,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 721.815.728,00 344.800.688,00 246.911.642,00 931.796.670,00 960.386.417,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -394.218.896,00 -279.065.681,00 -160.390.704,00 -379.546.080,00 -220.812.699,00
Pazarlama Giderleri (-) -38.345.814,00 -20.722.751,00 -6.605.613,00 -31.010.010,00 -20.297.823,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.596.158.084,00 2.073.805.389,00 303.684.830,00 1.166.481.816,00 886.740.412,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -819.982.184,00 -436.815.593,00 -175.404.930,00 -642.146.565,00 -527.781.350,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.065.426.918,00 1.682.002.052,00 208.195.225,00 1.045.575.831,00 1.078.234.957,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 745.866.907,00 309.706.606,00 122.238.367,00 956.042.818,00 92.433.817,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -26.496.453,00 -8.205.525,00 -276.369,00 -12.514.826,00 -454.065,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 6.827.225.995,00 3.398.532.356,00 1.636.178.962,00 9.623.392.219,00 6.636.325.589,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.612.023.367,00 5.382.035.489,00 1.966.336.185,00 11.612.496.042,00 7.806.540.298,00
Finansman Gelirleri 29.653.600,00 22.900.000,00 6.132.479,00 6.380.266,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -466.129.186,00 -345.311.878,00 -19.501.147,00 -108.867.442,00 -31.168.909,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.175.547.781,00 5.059.623.611,00 1.952.967.517,00 11.510.008.866,00 7.775.371.389,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 14.951.699,00 27.071.437,00 -94.834.052,00 353.633.614,00 -104.111.527,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -462.289.584,00 -285.077.146,00 -68.829.228,00 -109.699.823,00 -56.347.187,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 477.241.283,00 312.148.583,00 -26.004.824,00 463.333.437,00 -47.764.340,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.190.499.480,00 5.086.695.048,00 1.858.133.465,00 11.863.642.480,00 7.671.259.862,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.190.499.480,00 5.086.695.048,00 1.858.133.465,00 11.863.642.480,00 7.671.259.862,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 295.668.962,00 161.819.789,00 22.774.732,00 422.857.565,00 186.817.602,00
- Ana Ortaklık Payları 8.894.830.518,00 4.924.875.259,00 1.835.358.733,00 11.440.784.915,00 7.484.442.260,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20,68 11,44 4,25 26,35 17,22
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -40.990.178,00 -31.605.022,00 -18.669.457,00 -62.646.294,00 -24.396.919,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -25.367.220,00 -22.609.652,00 -10.746.633,00 -29.480.838,00 -12.643.788,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -29.292.742,00 -19.530.883,00 -12.594.489,00 -48.740.719,00 -17.834.734,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 13.669.784,00 10.535.513,00 4.671.665,00 15.575.263,00 6.081.603,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 450.469.382,00 366.542.622,00 78.098.974,00 209.877.409,00 278.796.058,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -40.169.699,00 -77.955.098,00 16.406.656,00 77.729.973,00 141.401.854,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 488.896.420,00 444.446.737,00 61.817.455,00 130.794.095,00 136.926.096,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 409.479.204,00 334.937.600,00 59.429.517,00 147.231.115,00 254.399.139,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 9.599.978.684,00 5.421.632.648,00 1.917.562.982,00 12.010.873.595,00 7.925.659.001,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.939.951.271,00 10.782.129.681,00 7.796.686.749,00 8.596.463.710,00 5.707.831.532,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.342.935.158,00 1.586.265.333,00 1.193.385.243,00 5.088.979.447,00 2.619.220.223,00
Finansal Yatırımlar 6.003.397.123,00 5.524.403.371,00 4.136.790.521,00 721.322.159,00 738.570.829,00
Ticari Alacaklar 2.863.679.507,00 2.024.944.916,00 854.421.752,00 1.625.957.764,00 797.296.645,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.108.318,00 18.207.237,00 15.676.674,00 12.063.784,00 9.279.679,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.839.571.189,00 2.006.737.679,00 838.745.078,00 1.613.893.980,00 788.016.966,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 67.346.744,00 14.171.370,00 11.686.021,00 10.599.675,00 6.166.977,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 890.853,00 998.791,00 1.287.758,00 1.399.562,00 1.383.543,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 66.455.891,00 13.172.579,00 10.398.263,00 9.200.113,00 4.783.434,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 12.512.745,00 6.380.266,00 0,00
Stoklar 614.173.196,00 730.177.973,00 704.146.933,00 585.502.519,00 766.338.490,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 477.858.091,00 488.275.922,00 321.553.191,00 375.248.865,00 271.600.950,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 73.993.768,00 37.847.094,00 51.069.234,00 49.959.914,00 19.369.670,00
Diğer Dönen Varlıklar 392.769.553,00 283.157.001,00 199.052.041,00 94.653.640,00 177.795.426,00
ARA TOPLAM 12.915.115.774,00 10.749.187.898,00 7.777.478.872,00 8.573.415.153,00 5.683.933.787,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 24.835.497,00 32.941.783,00 19.207.877,00 23.048.557,00 23.897.745,00
DURAN VARLIKLAR 24.221.263.080,00 20.861.633.832,00 18.074.969.822,00 16.076.966.997,00 11.690.921.361,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.860.273.925,00 14.528.182.722,00 13.139.161.003,00 11.739.929.611,00 8.676.665.886,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.598.567.631,00 1.632.172.847,00 1.551.853.279,00 1.570.188.952,00 878.069.605,00
Maddi Duran Varlıklar 2.430.449.934,00 1.596.532.509,00 1.235.547.941,00 955.787.991,00 958.915.654,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 318.966.405,00 166.662.714,00 105.615.121,00 101.079.409,00 99.415.783,00
- Şerefiye 205.646.890,00 51.475.693,00 3.137.442,00 3.130.507,00 3.130.507,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.319.515,00 115.187.021,00 102.477.679,00 97.948.902,00 96.285.276,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.201.959.141,00 1.027.322.439,00 654.183.235,00 624.261.926,00 86.276.024,00
Diğer Duran Varlıklar 127.607.682,00 123.935.859,00 119.580.054,00 124.566.160,00 112.252.956,00
TOPLAM VARLIKLAR 37.161.214.351,00 31.643.763.513,00 25.871.656.571,00 24.673.430.707,00 17.398.752.893,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.452.131.413,00 9.020.835.261,00 6.890.449.399,00 7.470.327.608,00 4.601.012.543,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.566.469.721,00 2.619.225.920,00 1.657.765.153,00 1.512.935.255,00 1.455.202.053,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.258.504,00 12.081.129,00 11.931.631,00 40.931.353,00 31.352.319,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.524.437.315,00 1.319.949.887,00 796.387.097,00 1.068.536.565,00 889.955.620,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.395.962,00 9.666.498,00 2.014.719,00 3.391.945,00 4.416.740,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.520.041.353,00 1.310.283.389,00 794.372.378,00 1.065.144.620,00 885.538.880,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 67.548.767,00 53.732.543,00 39.643.539,00 35.705.587,00 25.483.449,00
Diğer Borçlar 3.433.088.433,00 3.114.255.445,00 3.063.743.435,00 3.196.531.933,00 983.600.760,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.336.533.724,00 2.997.274.842,00 3.005.338.064,00 3.088.888.161,00 923.248.737,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 96.554.709,00 116.980.603,00 58.405.371,00 107.643.772,00 60.352.023,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 765.320.754,00 885.744.249,00 897.102.205,00 704.546.977,00 553.814.179,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 239.345.786,00 282.514.828,00 68.804.295,00 67.703.588,00 31.465.632,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 42.031.242,00 40.767.689,00 39.763.266,00 39.218.946,00 12.107.242,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 42.031.242,00 40.767.689,00 39.763.266,00 39.218.946,00 12.107.242,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.965.195,00 4.660,00 53.276.235,00 3.068,00 3.368,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.704.937.534,00 1.647.388.895,00 939.695.137,00 951.356.264,00 526.846.673,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 276.493.534,00 165.947.317,00 138.863.658,00 140.737.974,00 25.597.415,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 112.873.798,00 103.306.056,00 101.938.000,00 78.480.301,00 64.446.651,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 112.873.798,00 103.306.056,00 101.938.000,00 78.480.301,00 64.446.651,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 386.341.627,00 253.444.015,00 211.993.585,00 160.039.736,00 156.119.440,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.157.068.947,00 10.668.224.156,00 7.830.144.536,00 8.421.683.872,00 5.127.859.216,00
Ö Z K A Y N A K L A R 25.004.145.404,00 20.975.539.357,00 18.041.512.035,00 16.251.746.835,00 12.270.893.677,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.421.478.244,00 19.512.372.477,00 16.710.700.850,00 14.932.016.473,00 11.155.536.022,00
Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.535.883,00 -1.535.883,00 -1.535.883,00 -1.535.883,00 -1.535.883,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -116.988.539,00 -107.596.543,00 -94.675.418,00 -76.005.267,00 -42.957.354,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -116.988.539,00 -107.596.543,00 -94.675.418,00 -76.005.267,00 -42.957.354,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -116.988.539,00 -107.596.543,00 -94.675.418,00 -76.005.267,00 -42.957.354,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 885.674.259,00 787.379.313,00 531.921.440,00 446.236.719,00 512.646.492,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 882.478.454,00 785.876.728,00 530.595.135,00 444.785.163,00 512.080.972,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.195.805,00 1.502.585,00 1.326.305,00 1.451.556,00 565.520,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 384.698.172,00 378.930.172,00 285.397.223,00 165.282.802,00 95.534.554,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.749.740.690,00 13.753.660.690,00 13.990.236.797,00 2.669.566.303,00 2.744.748.243,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.894.830.518,00 4.924.875.259,00 1.835.358.733,00 11.440.784.915,00 7.484.442.260,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.582.667.160,00 1.463.166.880,00 1.330.811.185,00 1.319.730.362,00 1.115.357.655,00
TOPLAM KAYNAKLAR 37.161.214.351,00 31.643.763.513,00 25.871.656.571,00 24.673.430.707,00 17.398.752.893,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi