Geri Dön

ALARK | Alarko Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ALARK
Sektör Portföy yönetimi
Adres MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon (0212) 310 33 00
Faks (0212) 260 35 04
Web www.alarko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DALİA GARİH 66.298.008,65 15,24
İZZET GARİH 76.921.245,42 17,68
LEYLA ALATON 76.921.245,42 17,68
TOPLAM 435.000.000,00 100,00
VEDAT AKSEL ALATON 72.571.245,51 16,68
DİĞER 142.288.255,00 32,72
Toplam 870.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
06.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.10.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.09.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,95
27.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
03.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
26.12.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,06
30.07.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
19.07.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
26.06.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 11,00
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
07.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
29.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.02.1999 Bölünme 13,05
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.072.173.550,00 2.737.393.871,00 980.001.565,00 2.016.553.895,00 1.302.299.191,00
Satışların Maliyeti (-) -4.111.787.133,00 -2.092.636.568,00 -737.222.842,00 -1.986.322.723,00 -1.014.868.885,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 960.386.417,00 644.757.303,00 242.778.723,00 30.231.172,00 287.430.306,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 960.386.417,00 644.757.303,00 242.778.723,00 30.231.172,00 287.430.306,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -220.812.699,00 -133.581.656,00 -46.975.165,00 -148.275.374,00 -97.318.951,00
Pazarlama Giderleri (-) -20.297.823,00 -10.605.372,00 -2.994.897,00 -13.798.290,00 -7.664.573,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 886.740.412,00 546.470.628,00 224.515.556,00 780.137.610,00 310.864.902,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -527.781.350,00 -368.508.847,00 -161.895.599,00 -194.983.020,00 -89.561.422,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.078.234.957,00 678.532.056,00 255.428.618,00 453.312.098,00 403.750.262,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 92.433.817,00 31.722.610,00 11.079.562,00 218.815.515,00 35.904.584,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -454.065,00 -115.996,00 -160.260,00 -7.818.701,00 -1.329.586,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 6.636.325.589,00 2.720.618.687,00 806.728.894,00 924.793.763,00 213.753.975,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.806.540.298,00 3.430.757.357,00 1.073.076.814,00 1.589.102.675,00 652.079.235,00
Finansman Giderleri (-) -31.168.909,00 -24.868.903,00 -16.291.622,00 -57.143.696,00 -21.620.988,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.775.371.389,00 3.405.888.454,00 1.057.406.311,00 1.531.958.979,00 630.458.247,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -104.111.527,00 -56.067.313,00 12.765.504,00 51.717.513,00 -15.333.275,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -56.347.187,00 -40.145.782,00 -789.011,00 -83.216.898,00 -27.257.218,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -47.764.340,00 -15.921.531,00 13.554.515,00 134.934.411,00 11.923.943,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.671.259.862,00 3.349.821.141,00 1.070.171.815,00 1.583.676.492,00 615.124.972,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.671.259.862,00 3.349.821.141,00 1.070.171.815,00 1.583.676.492,00 615.124.972,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 186.817.602,00 84.919.178,00 39.081.775,00 309.259.755,00 118.372.466,00
- Ana Ortaklık Payları 7.484.442.260,00 3.264.901.963,00 1.031.090.040,00 1.274.416.737,00 496.752.506,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17,22 7,51 2,37 2,93 1,14
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -24.396.919,00 -13.848.341,00 -2.190.190,00 -5.005.494,00 -3.322.695,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -12.643.788,00 -7.508.862,00 817.524,00 -2.639.734,00 -780.324,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -17.834.734,00 -9.780.505,00 -3.557.730,00 -3.598.323,00 -3.363.120,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 6.081.603,00 3.441.026,00 550.016,00 1.232.563,00 820.749,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 278.796.058,00 172.228.652,00 -16.202.166,00 219.914.790,00 48.872.834,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 141.401.854,00 144.895.182,00 16.259.849,00 -2.487.186,00 8.569.850,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 136.926.096,00 27.073.925,00 -32.466.658,00 222.559.559,00 40.571.799,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 254.399.139,00 158.380.311,00 -18.392.356,00 214.909.296,00 45.550.139,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 7.925.659.001,00 3.508.201.452,00 1.051.779.459,00 1.798.585.788,00 660.675.111,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 621.119,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.707.831.532,00 3.947.265.258,00 3.079.969.752,00 2.433.953.798,00 2.088.472.812,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.619.220.223,00 1.085.978.674,00 711.699.106,00 840.258.586,00 418.320.913,00
Finansal Yatırımlar 738.570.829,00 684.700.546,00 597.688.075,00 484.857.230,00 757.168.986,00
Ticari Alacaklar 797.296.645,00 972.612.897,00 909.424.040,00 534.876.660,00 377.265.503,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.279.679,00 245.366.465,00 234.109.634,00 115.281.340,00 2.883.784,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 788.016.966,00 727.246.432,00 675.314.406,00 419.595.320,00 374.381.719,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.166.977,00 14.232.440,00 5.627.612,00 4.004.085,00 2.618.620,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.383.543,00 1.381.031,00 1.379.029,00 783.625,00 432.767,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.783.434,00 12.851.409,00 4.248.583,00 3.220.460,00 2.185.853,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 621.119,00 0,00 0,00
Stoklar 766.338.490,00 739.764.804,00 494.635.988,00 278.722.504,00 203.897.864,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 271.600.950,00 247.710.521,00 228.379.329,00 175.748.641,00 125.084.110,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.369.670,00 13.472.776,00 7.382.673,00 33.316.523,00 23.072.202,00
Diğer Dönen Varlıklar 177.795.426,00 159.199.480,00 104.384.836,00 60.580.561,00 38.282.696,00
ARA TOPLAM 5.683.933.787,00 3.925.706.905,00 3.064.688.308,00 2.417.210.320,00 2.074.064.855,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 23.897.745,00 21.558.353,00 15.281.444,00 16.743.478,00 14.407.957,00
DURAN VARLIKLAR 11.690.921.361,00 7.903.135.575,00 5.792.644.428,00 4.697.866.964,00 2.877.706.993,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.676.665.886,00 5.292.535.282,00 3.426.763.453,00 2.471.340.177,00 1.532.158.818,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 878.069.605,00 892.565.616,00 727.346.258,00 726.984.671,00 497.241.483,00
Maddi Duran Varlıklar 958.915.654,00 950.639.582,00 935.426.564,00 891.917.807,00 410.222.038,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 99.415.783,00 99.105.094,00 101.345.507,00 85.542.837,00 83.621.648,00
- Şerefiye 3.130.507,00 3.130.507,00 3.130.507,00 3.130.507,00 3.130.507,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.285.276,00 95.974.587,00 98.215.000,00 82.412.330,00 80.491.141,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 86.276.024,00 127.124.296,00 141.600.096,00 126.476.548,00 18.012.951,00
Diğer Duran Varlıklar 112.252.956,00 100.356.082,00 93.005.753,00 86.064.262,00 81.914.235,00
TOPLAM VARLIKLAR 17.398.752.893,00 11.850.400.833,00 8.872.614.180,00 7.131.820.762,00 4.966.179.805,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.601.012.543,00 3.449.367.506,00 2.846.820.430,00 2.126.349.263,00 1.147.374.592,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.455.202.053,00 1.040.600.357,00 471.749.617,00 103.783.229,00 37.689.976,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.352.319,00 58.092.515,00 56.541.607,00 61.095.749,00 59.446.982,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 889.955.620,00 827.238.933,00 710.169.211,00 384.896.328,00 197.896.762,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.416.740,00 243.589.727,00 227.001.493,00 88.000.785,00 1.309.964,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 885.538.880,00 583.649.206,00 483.167.718,00 296.895.543,00 196.586.798,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.483.449,00 20.512.698,00 23.067.852,00 19.399.574,00 8.877.355,00
Diğer Borçlar 983.600.760,00 59.882.285,00 64.070.947,00 77.265.712,00 36.390.560,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 923.248.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 60.352.023,00 59.882.285,00 64.070.947,00 77.265.712,00 36.390.560,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 553.814.179,00 694.988.324,00 716.942.769,00 518.323.970,00 488.757.657,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31.465.632,00 37.345.617,00 6.360.134,00 69.614.189,00 11.055.368,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.107.242,00 16.872.662,00 26.896.016,00 25.681.016,00 17.414.809,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.107.242,00 16.872.662,00 26.896.016,00 25.681.016,00 17.414.809,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.368,00 10.712,00 9.286,00 1.854,00 420,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 526.846.673,00 499.952.496,00 415.244.954,00 446.930.618,00 398.216.089,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.597.415,00 25.634.268,00 23.390.516,00 52.041.941,00 43.295.895,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 64.446.651,00 55.162.502,00 39.835.782,00 33.240.730,00 28.241.659,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 64.446.651,00 55.162.502,00 39.835.782,00 33.240.730,00 28.241.659,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 156.119.440,00 161.168.196,00 119.663.302,00 122.319.692,00 144.292.405,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.127.859.216,00 3.949.320.002,00 3.262.065.384,00 2.573.279.881,00 1.545.590.681,00
Ö Z K A Y N A K L A R 12.270.893.677,00 7.901.080.831,00 5.610.548.796,00 4.558.540.881,00 3.420.589.124,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.155.536.022,00 6.887.381.677,00 4.660.628.115,00 3.691.101.573,00 2.757.406.206,00
Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.535.883,00 -1.535.883,00 -1.535.883,00 -1.535.883,00 -1.535.883,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.957.354,00 -32.404.810,00 -20.806.195,00 -18.610.769,00 -16.946.804,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.957.354,00 -32.404.810,00 -20.806.195,00 -18.610.769,00 -16.946.804,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.957.354,00 -32.404.810,00 -20.806.195,00 -18.610.769,00 -16.946.804,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 512.646.492,00 408.096.015,00 287.019.319,00 329.561.829,00 171.866.728,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 512.080.972,00 407.739.251,00 286.917.697,00 329.464.846,00 171.881.079,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 565.520,00 356.764,00 101.622,00 96.983,00 -14.351,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 95.534.554,00 52.759.098,00 28.624.441,00 28.624.441,00 28.624.441,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.744.748.243,00 2.787.523.699,00 2.911.355.103,00 1.653.763.928,00 1.653.763.928,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.484.442.260,00 3.264.901.963,00 1.031.090.040,00 1.274.416.737,00 496.752.506,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.115.357.655,00 1.013.699.154,00 949.920.681,00 867.439.308,00 663.182.918,00
TOPLAM KAYNAKLAR 17.398.752.893,00 11.850.400.833,00 8.872.614.180,00 7.131.820.762,00 4.966.179.805,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi