Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,92
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 71,47
BIST-100'deki Ağırlığı 4,13
F/K Oranı -12,18
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,05
Dibe Uzaklık 81,09
Piyasa Değeri (USD) 22.567.511,69
Piyasa Değeri (TL) 106.425.000,00
Özsermaye (TL) 26.280.353,00
Sermaye (TL) 16.500.000,00
Net Kar (TL) -8.736.839,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSUE
Sektör Elektrik üretim ve dağıtımı
Adres Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad.Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77ISPARTA
Telefon (0246) 232 60 44
Faks (0246) 232 32 31
Web http://www.aksuenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 6.731.926,40 80,60
GÖLTAŞ GÖLLER BÖL. ÇİMENTO SAN. VE TİCARET A.Ş. 553.190,40 6,62
NEROX INTERNATIONAL B.V. 652.992,40 7,82
SEYDİ UĞURLU 413.890,80 4,96
Toplam 8.352.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.01.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,90
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
16.01.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,85
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
08.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.03.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.974.837,00 6.344.784,00 5.110.764,00 3.619.793,00 1.348.933,00
Satışların Maliyeti (-) -1.036.762,00 -5.007.794,00 -4.218.555,00 -3.501.726,00 -2.485.782,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 938.075,00 1.336.990,00 892.209,00 118.067,00 -1.136.849,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 938.075,00 1.336.990,00 892.209,00 118.067,00 -1.136.849,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -318.401,00 -926.977,00 -507.013,00 -360.244,00 -186.107,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10,00 137.922,00 6.638,00 72.766,00 1.968,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.025,00 -483.455,00 -68.857,00 -135.773,00 -15.425,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 615.659,00 64.480,00 322.977,00 -305.184,00 -1.336.413,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 579,00 11.987,00 11.114,00 885,00 885,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -2.328.011,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 616.238,00 -2.251.544,00 334.091,00 -304.299,00 -1.335.528,00
Finansman Gelirleri 460.894,00 1.042.706,00 569.549,00 362.923,00 197.040,00
Finansman Giderleri (-) -3.392.037,00 -8.588.813,00 -4.896.716,00 -2.852.572,00 -1.318.891,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.314.905,00 -9.797.651,00 -3.993.076,00 -2.793.948,00 -2.457.379,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 111.832,00 754.692,00 -38.414,00 -50.513,00 -51.814,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 111.832,00 754.692,00 -38.414,00 -50.513,00 -51.814,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.203.073,00 -9.042.959,00 -4.031.490,00 -2.844.461,00 -2.509.193,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.203.073,00 -9.042.959,00 -4.031.490,00 -2.844.461,00 -2.509.193,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.203.073,00 -9.042.959,00 -4.031.490,00 -2.844.461,00 -2.509.193,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 150.989,00 -79.923,00 11.298,00 -12.973,00 38.052,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 188.736,00 -99.904,00 14.122,00 -16.216,00 47.565,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -37.747,00 0,00 -2.824,00 0,00 -9.513,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -37.747,00 19.981,00 -2.824,00 3.243,00 -9.513,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 150.989,00 -79.923,00 11.298,00 -12.973,00 38.052,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.052.084,00 -9.122.882,00 -4.020.192,00 -2.857.434,00 -2.471.141,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.349.649,00 2.156.639,00 2.254.453,00 3.583.938,00 2.334.167,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.606.893,00 333.800,00 443.446,00 1.209.592,00 67.877,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.495.751,00 903.406,00 970.598,00 1.180.735,00 1.183.657,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.495.751,00 903.406,00 970.598,00 1.180.735,00 1.183.657,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.369,00 0,00 271.481,00 271.481,00 271.481,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.369,00 0,00 271.481,00 271.481,00 271.481,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 765.392,00 449.482,00 145.668,00 541.550,00 312.052,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.634,00 5.424,00 4.962,00 3.414,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 470.610,00 464.527,00 418.298,00 377.166,00 499.100,00
ARA TOPLAM 6.349.649,00 2.156.639,00 2.254.453,00 3.583.938,00 2.334.167,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 61.103.528,00 61.973.851,00 65.713.913,00 65.734.742,00 65.402.112,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 32.086.514,00 32.483.337,00 33.358.210,00 33.288.789,00 33.475.100,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.808.268,00 8.910.271,00 9.001.732,00 9.102.915,00 9.204.098,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 717,00 391.447,00 837.164,00 825.981,00 205.857,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 67.453.177,00 64.130.490,00 67.968.366,00 69.318.680,00 67.736.279,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.163.478,00 9.327.888,00 2.418.081,00 3.843.835,00 5.307.701,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.277.564,00 1.419.456,00 0,00 1.933.088,00 2.776.340,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 632.569,00 672.019,00 684.139,00 806.660,00 1.670.459,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.833,00 3.979,00 3.077,00 1.036,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 630.736,00 668.040,00 681.062,00 805.624,00 1.670.459,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 223.860,00 216.676,00 45.545,00 40.942,00 83.765,00
Diğer Borçlar 1.511.790,00 974.441,00 0,00 3.807,00 1.926,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.511.790,00 974.441,00 0,00 3.807,00 1.926,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 451.094,00 475.648,00 343.677,00 349.610,00 313.078,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 53.609,00 50.075,00 0,00 4.048,00 4.670,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 397.485,00 425.573,00 343.677,00 345.562,00 308.408,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.009.346,00 30.829.590,00 36.497.179,00 35.210.439,00 31.803.825,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.846.585,00 27.492.079,00 32.308.641,00 31.035.657,00 27.654.630,00
Banka Kredileri 2.711.477,00 2.711.475,00 4.130.933,00 4.130.933,00 1.386.398,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.135.108,00 24.780.604,00 28.177.708,00 26.904.724,00 26.268.232,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 516.976,00 0,00 0,00 630.257,00 597.099,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 516.976,00 0,00 0,00 630.257,00 597.099,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.645.785,00 2.716.096,00 3.526.358,00 3.544.525,00 3.552.096,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.172.824,00 40.157.478,00 38.915.260,00 39.054.274,00 37.111.526,00
Ö Z K A Y N A K L A R 26.280.353,00 23.973.012,00 29.053.106,00 30.264.406,00 30.624.753,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.280.353,00 23.973.012,00 29.053.106,00 30.264.406,00 30.624.753,00
Ödenmiş Sermaye 16.500.000,00 8.352.000,00 8.352.000,00 8.352.000,00 8.352.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.996.497,00 12.968.497,00 12.968.497,00 12.968.497,00 12.968.497,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 382.155,00 194.955,00 194.955,00 194.955,00 194.955,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -32.065,00 -179.279,00 -110.654,00 -86.383,00 -61.304,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -32.065,00 -179.279,00 -110.654,00 -86.383,00 -61.304,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -32.065,00 -179.279,00 -110.654,00 -86.383,00 -61.304,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.066.383,00 10.109.342,00 10.109.342,00 10.109.342,00 10.109.342,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.203.073,00 -9.042.959,00 -4.031.490,00 -2.844.461,00 -2.509.193,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 67.453.177,00 64.130.490,00 67.968.366,00 69.318.680,00 67.736.279,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi