Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSUE
Sektör Elektrik üretim ve dağıtımı
Adres Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad.Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77ISPARTA
Telefon (0246) 232 60 44
Faks (0246) 232 32 31
Web http://www.aksuenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 6.731.926,40 80,60
GÖLTAŞ GÖLLER BÖL. ÇİMENTO SAN. VE TİCARET A.Ş. 553.190,40 6,62
NEROX INTERNATIONAL B.V. 652.992,40 7,82
SEYDİ UĞURLU 413.890,80 4,96
Toplam 8.352.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.01.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,90
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
16.01.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,85
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
08.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.03.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.344.784,00 5.110.764,00 3.619.793,00 1.348.933,00 3.355.912,00
Satışların Maliyeti (-) -5.007.794,00 -4.218.555,00 -3.501.726,00 -2.485.782,00 -1.722.604,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.336.990,00 892.209,00 118.067,00 -1.136.849,00 1.633.308,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.336.990,00 892.209,00 118.067,00 -1.136.849,00 1.633.308,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -926.977,00 -507.013,00 -360.244,00 -186.107,00 -655.616,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 137.922,00 6.638,00 72.766,00 1.968,00 37.411,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -483.455,00 -68.857,00 -135.773,00 -15.425,00 -23.655,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 64.480,00 322.977,00 -305.184,00 -1.336.413,00 991.448,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.987,00 11.114,00 885,00 885,00 155.691,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.328.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.251.544,00 334.091,00 -304.299,00 -1.335.528,00 1.147.139,00
Finansman Gelirleri 1.042.706,00 569.549,00 362.923,00 197.040,00 29.663,00
Finansman Giderleri (-) -8.588.813,00 -4.896.716,00 -2.852.572,00 -1.318.891,00 -2.242.422,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -9.797.651,00 -3.993.076,00 -2.793.948,00 -2.457.379,00 -1.065.620,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 754.692,00 -38.414,00 -50.513,00 -51.814,00 -78.344,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 754.692,00 -38.414,00 -50.513,00 -51.814,00 -78.344,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -9.042.959,00 -4.031.490,00 -2.844.461,00 -2.509.193,00 -1.143.964,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -9.042.959,00 -4.031.490,00 -2.844.461,00 -2.509.193,00 -1.143.964,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -9.042.959,00 -4.031.490,00 -2.844.461,00 -2.509.193,00 -1.143.964,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -79.923,00 11.298,00 -12.973,00 38.052,00 77.578,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -99.904,00 14.122,00 -16.216,00 47.565,00 77.578,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 19.981,00 -2.824,00 3.243,00 -9.513,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -79.923,00 11.298,00 -12.973,00 38.052,00 77.578,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -9.122.882,00 -4.020.192,00 -2.857.434,00 -2.471.141,00 -1.066.386,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -2.824,00 0,00 -9.513,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.156.639,00 2.254.453,00 3.583.938,00 2.334.167,00 903.271,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 333.800,00 443.446,00 1.209.592,00 67.877,00 4.952,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 903.406,00 970.598,00 1.180.735,00 1.183.657,00 312.053,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 903.406,00 970.598,00 1.180.735,00 1.183.657,00 312.053,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 271.481,00 271.481,00 271.481,00 157.600,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 271.481,00 271.481,00 271.481,00 157.600,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 449.482,00 145.668,00 541.550,00 312.052,00 14.247,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.424,00 4.962,00 3.414,00 0,00 113.881,00
Diğer Dönen Varlıklar 464.527,00 418.298,00 377.166,00 499.100,00 300.538,00
ARA TOPLAM 2.156.639,00 2.254.453,00 3.583.938,00 2.334.167,00 903.271,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 61.973.851,00 65.713.913,00 65.734.742,00 65.402.112,00 56.182.754,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 32.483.337,00 33.358.210,00 33.288.789,00 33.475.100,00 24.366.683,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.910.271,00 9.001.732,00 9.102.915,00 9.204.098,00 9.305.281,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 391.447,00 837.164,00 825.981,00 205.857,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 64.130.490,00 67.968.366,00 69.318.680,00 67.736.279,00 57.086.025,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.327.888,00 2.418.081,00 3.843.835,00 5.307.701,00 3.850.435,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 27.338,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.419.456,00 0,00 1.933.088,00 2.776.340,00 3.334.310,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 672.019,00 684.139,00 806.660,00 1.670.459,00 89.828,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.979,00 3.077,00 1.036,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 668.040,00 681.062,00 805.624,00 1.670.459,00 89.828,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 216.676,00 45.545,00 40.942,00 83.765,00 58.298,00
Diğer Borçlar 974.441,00 0,00 3.807,00 1.926,00 25.615,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 974.441,00 0,00 3.807,00 1.926,00 25.615,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 475.648,00 343.677,00 349.610,00 313.078,00 315.046,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 50.075,00 0,00 4.048,00 4.670,00 6.638,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 425.573,00 343.677,00 345.562,00 308.408,00 308.408,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.829.590,00 36.497.179,00 35.210.439,00 31.803.825,00 20.139.696,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.492.079,00 32.308.641,00 31.035.657,00 27.654.630,00 16.099.363,00
Banka Kredileri 2.711.475,00 4.130.933,00 4.130.933,00 1.386.398,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.780.604,00 28.177.708,00 26.904.724,00 26.268.232,00 16.099.363,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 630.257,00 597.099,00 549.564,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 630.257,00 597.099,00 549.564,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.716.096,00 3.526.358,00 3.544.525,00 3.552.096,00 3.490.769,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.157.478,00 38.915.260,00 39.054.274,00 37.111.526,00 23.990.131,00
Ö Z K A Y N A K L A R 23.973.012,00 29.053.106,00 30.264.406,00 30.624.753,00 33.095.894,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.973.012,00 29.053.106,00 30.264.406,00 30.624.753,00 33.095.894,00
Ödenmiş Sermaye 8.352.000,00 8.352.000,00 8.352.000,00 8.352.000,00 8.352.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 12.968.497,00 12.968.497,00 12.968.497,00 12.968.497,00 12.968.497,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 194.955,00 194.955,00 194.955,00 194.955,00 194.955,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -179.279,00 -110.654,00 -86.383,00 -61.304,00 -99.356,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -179.279,00 -110.654,00 -86.383,00 -61.304,00 -99.356,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -179.279,00 -110.654,00 -86.383,00 -61.304,00 -99.356,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.109.342,00 10.109.342,00 10.109.342,00 10.109.342,00 11.253.306,00
Net Dönem Karı/Zararı -9.042.959,00 -4.031.490,00 -2.844.461,00 -2.509.193,00 -1.143.964,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 64.130.490,00 67.968.366,00 69.318.680,00 67.736.279,00 57.086.025,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi