Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSUE
Sektör Elektrik üretim ve dağıtımı
Adres Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad.Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77ISPARTA
Telefon (0246) 232 60 44
Faks (0246) 232 32 31
Web http://www.aksuenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 12.430.002,45 75,33
GÖLTAŞ GÖLLER BÖL. ÇİMENTO SAN. VE TİCARET A.Ş. 1.092.868,96 6,62
NEROX INTERNATIONAL B.V. 1.290.035,26 7,82
SEYDİ UĞURLU 817.588,86 4,96
VEDAT AKYOL 869.504,46 5,27
Toplam 16.499.999,99 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 15.799.220,09 16,74
Tarih Açıklama Katsayı
24.01.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,90
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
16.01.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,85
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
08.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.03.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.476.642,00 7.103.314,00 2.789.109,00 11.585.661,00 11.188.964,00
Satışların Maliyeti (-) -3.693.223,00 -2.589.887,00 -1.229.930,00 -4.005.044,00 -3.282.234,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.783.419,00 4.513.427,00 1.559.179,00 7.580.617,00 7.906.730,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.783.419,00 4.513.427,00 1.559.179,00 7.580.617,00 7.906.730,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.692.206,00 -1.346.180,00 -925.361,00 -2.051.041,00 -1.281.494,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 611.707,00 577.866,00 261.868,00 2.268.416,00 521.803,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -315.320,00 -175.361,00 -101.457,00 -833.598,00 -275.181,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.387.600,00 3.569.752,00 794.229,00 6.964.394,00 6.871.858,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.342.690,00 897.513,00 450.002,00 447.488,00 23.907,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.730.290,00 4.467.265,00 1.244.231,00 7.411.882,00 6.895.765,00
Finansman Gelirleri 2.345.202,00 1.160.002,00 620.475,00 3.947.448,00 3.400.883,00
Finansman Giderleri (-) -19.293.772,00 -8.885.296,00 -4.630.020,00 -10.643.983,00 -6.632.541,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -9.218.280,00 -3.258.029,00 -2.765.314,00 715.347,00 3.664.107,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -224.597,00 -223.023,00 -148.382,00 1.219.126,00 -41.936,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -224.597,00 -223.023,00 -148.382,00 1.219.126,00 -41.936,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -9.442.877,00 -3.481.052,00 -2.913.696,00 1.934.473,00 3.622.171,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -9.442.877,00 -3.481.052,00 -2.913.696,00 1.934.473,00 3.622.171,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -9.442.877,00 -3.481.052,00 -2.913.696,00 1.934.473,00 3.622.171,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -218.216,00 -81.191,00 79.151,00 17.330,00 72.833,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -279.764,00 -104.091,00 101.476,00 22.218,00 93.376,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 61.548,00 22.900,00 -22.325,00 -4.888,00 -20.543,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 61.548,00 22.900,00 -22.325,00 -4.888,00 -20.543,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -218.216,00 -81.191,00 79.151,00 17.330,00 72.833,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -9.661.093,00 -3.562.243,00 -2.834.545,00 1.951.803,00 3.695.004,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.954.426,00 6.875.469,00 6.817.934,00 8.270.432,00 8.757.155,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.950.713,00 3.284.722,00 3.685.029,00 1.648.792,00 3.749.679,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.591.326,00 3.156.363,00 2.707.717,00 1.453.886,00 2.438.623,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.591.326,00 3.156.363,00 2.707.717,00 1.453.886,00 2.438.623,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 29.484,00 29.484,00 29.485,00 4.668.094,00 12.674,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.484,00 29.484,00 29.485,00 4.668.094,00 12.674,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 295.651,00 295.651,00 295.651,00 295.651,00 291.164,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 53.107,00 84.128,00 67.462,00 96.219,00 115.073,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 34.145,00 25.121,00 14.262,00 15.865,00 2.053,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 18.328,00 91.925,00 2.147.889,00
ARA TOPLAM 5.954.426,00 6.875.469,00 6.817.934,00 8.270.432,00 8.757.155,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 69.866.719,00 70.439.321,00 65.487.107,00 65.993.570,00 62.419.528,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 41.881.419,00 42.351.329,00 37.295.450,00 37.700.115,00 33.705.751,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.799.780,00 7.902.858,00 8.004.815,00 8.106.773,00 8.200.641,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 4.864,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 386,00 0,00 1.708,00 0,00 325.619,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 75.821.145,00 77.314.790,00 72.305.041,00 74.264.002,00 71.176.683,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.192.937,00 15.296.561,00 12.320.107,00 11.885.172,00 3.944.058,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 14.953,00 6.220,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.676.754,00 12.652.070,00 9.960.566,00 9.162.255,00 2.046.438,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.842.556,00 11.734.533,00 0,00 1.026.879,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 211.390,00 322.267,00 530.487,00 172.518,00 218.801,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 211.390,00 322.267,00 530.487,00 172.518,00 218.801,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 60.058,00 67.871,00 50.573,00 58.374,00 191.297,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 156.455,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 156.455,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.766.553,00 1.766.553,00 1.324.914,00 1.766.553,00 856.481,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 412.323,00 429.827,00 432.632,00 612.293,00 468.366,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 103.915,00 121.419,00 124.224,00 112.594,00 107.935,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 308.408,00 308.408,00 308.408,00 499.699,00 360.431,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 63.056,00 57.364,00 5.491,00 98.226,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.397.005,00 42.688.177,00 39.927.182,00 39.486.534,00 42.597.128,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.315.535,00 36.333.936,00 32.917.106,00 32.665.391,00 37.169.352,00
Banka Kredileri 390.652,00 468.965,00 0,00 615.996,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 38.924.883,00 35.864.971,00 0,00 32.049.395,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 826.008,00 620.066,00 422.041,00 403.815,00 325.953,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 826.008,00 620.066,00 422.041,00 403.815,00 325.953,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.275.967,00 1.313.041,00 1.283.625,00 1.112.918,00 2.389.634,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 62.589.942,00 57.984.738,00 52.247.289,00 51.371.706,00 46.541.186,00
Ö Z K A Y N A K L A R 13.231.203,00 19.330.052,00 20.057.752,00 22.892.296,00 24.635.497,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.231.203,00 19.330.052,00 20.057.752,00 22.892.296,00 24.635.497,00
Ödenmiş Sermaye 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.996.498,00 8.996.498,00 8.996.498,00 8.996.498,00 8.996.498,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 382.155,00 382.154,00 382.155,00 382.155,00 382.155,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -471.448,00 -334.423,00 -174.080,00 -253.232,00 -197.729,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -471.448,00 -334.423,00 -174.080,00 -253.232,00 -197.729,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -471.448,00 -334.423,00 -174.080,00 -253.232,00 -197.729,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.303.581,00 -4.303.581,00 -4.303.581,00 -6.238.054,00 -6.238.054,00
Net Dönem Karı/Zararı -9.442.877,00 -3.481.052,00 -2.913.696,00 1.934.473,00 3.622.171,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 75.821.145,00 77.314.790,00 72.305.041,00 74.264.002,00 71.176.683,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 0,00 8.135.376,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi