Geri Dön

AKSUE | Aksu Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,10
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 81,05
BIST-100'deki Ağırlığı 0,29
F/K Oranı 12,94
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,82
Dibe Uzaklık 83,37
Piyasa Değeri (USD) 12.231.957,18
Piyasa Değeri (TL) 394.680.000,00
Özsermaye (TL) 481.732.599,00
Sermaye (TL) 33.000.000,00
Net Kar (TL) 30.491.449,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSUE
Sektör Elektrik üretim ve dağıtımı
Adres Pirimehmet Mah. Mimar Sinan cad. Miralay İşhanı Kat:2 No:77 Isparta
Telefon 0246 232 60 44
Faks 0246 232 32 31
Web www.aksuenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4.213.530,83 6,38
TOPLAM 66.000.000,00 100,00
VEDAT AKYOL 3.722.230,18 5,64
DİĞER 58.064.238,99 87,98
Toplam 132.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 24.024.927,25 25,45
Tarih Açıklama Katsayı
30.01.2024 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,92
23.02.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,87
24.01.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,90
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
16.01.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,85
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
08.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.03.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.838.125,00 50.996.318,00 31.005.428,00 17.598.001,00 7.272.590,00
Satışların Maliyeti (-) 9.620.686,00 33.815.523,00 14.021.833,00 8.570.344,00 -3.748.700,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.217.439,00 17.180.795,00 16.983.595,00 9.027.657,00 3.523.890,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.217.439,00 17.180.795,00 16.983.595,00 9.027.657,00 3.523.890,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 2.993.922,00 6.822.438,00 4.078.939,00 2.041.264,00 -1.064.145,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 156.679,00 6.861.732,00 4.994.251,00 3.297.398,00 351.818,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 213.077,00 801.069,00 520.133,00 508.950,00 -247.969,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 167.119,00 16.419.020,00 17.378.774,00 9.774.841,00 2.563.594,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.299.356,00 29.391.847,00 29.696.178,00 27.798.751,00 25.979.929,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 6.070,00 4.299,00 4.299,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.466.475,00 45.804.797,00 47.070.653,00 37.569.293,00 28.543.523,00
Finansman gelirleri 507.858,00 5.050.529,00 3.057.612,00 2.806.822,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 6.495.840,00 57.855.206,00 33.927.350,00 29.723.835,00 -5.854.629,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 20.163.736,00 73.334.928,00 16.200.915,00 10.652.280,00 23.297.089,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 29.060.211,00 9.559.531,00 452.077,00 186.540,00 -91.665,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 186.540,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 29.060.211,00 9.559.531,00 452.077,00 0,00 -91.665,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -8.896.475,00 63.775.397,00 15.748.838,00 10.465.740,00 23.205.424,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -8.896.475,00 63.775.397,00 15.748.838,00 10.465.740,00 23.205.424,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -8.896.475,00 63.775.397,00 15.748.838,00 10.465.740,00 23.205.424,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 34.187,00 -344.002,00 -219.035,00 7.963,00 2.028,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 45.052,00 -458.670,00 -292.046,00 9.954,00 2.535,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 10.865,00 -114.668,00 -73.011,00 1.991,00 -507,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 10.865,00 -114.668,00 -73.011,00 1.991,00 -507,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 34.187,00 -344.002,00 -219.035,00 7.963,00 2.028,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -8.862.288,00 63.431.395,00 15.529.803,00 10.473.703,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -8.862.288,00 63.431.395,00 15.529.803,00 10.473.703,00 23.207.452,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 608.195,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 44.194.879,00 9.238.463,00 13.039.516,00 18.640.241,00 19.282.825,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 31.602.157,00 7.889,00 10.802,00 792.444,00 1.603.690,00
Finansal Yatırımlar 572.999,00 999.000,00 2.235.321,00 267.118,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 9.970.248,00 6.110.066,00 9.613.498,00 17.004.738,00 16.594.685,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.970.248,00 6.110.066,00 9.613.498,00 17.004.738,00 16.594.685,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 198.866,00 198.866,00 204.497,00 615.766,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 198.866,00 198.866,00 204.497,00 615.766,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.454.764,00 1.265.665,00 294.636,00 294.298,00 294.587,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 263.026,00 654.280,00 272.571,00 74.449,00 171.764,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.011,00 2.697,00 2.697,00 2.697,00 2.333,00
Diğer Dönen Varlıklar 311.674,00 0,00 411.125,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 44.194.879,00 9.238.463,00 13.039.516,00 18.640.241,00 19.282.825,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 644.605.372,00 561.996.600,00 110.217.107,00 111.002.734,00 111.755.220,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 184.665.272,00 160.651.397,00 2.336.640,00 57.402.804,00 58.049.341,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 184.665.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 116.572.712,00 102.929.801,00 6.574.466,00 6.677.047,00 6.778.514,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 116.572.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 4.483,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 688.800.251,00 571.235.063,00 123.256.623,00 129.642.975,00 131.038.045,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.527.191,00 38.920.603,00 42.113.588,00 43.740.036,00 44.527.787,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 19.929,00 41.457,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.640.880,00 36.277.427,00 31.859.854,00 31.673.507,00 32.430.114,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.048.201,00 1.082.179,00 1.259.504,00 1.601.312,00 1.321.925,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.048.201,00 1.082.179,00 1.259.504,00 1.601.312,00 1.321.925,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 918.454,00 478.793,00 784.880,00 536.106,00 288.293,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 959.391,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 959.391,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 7.225.782,00 7.225.782,00 7.225.782,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 376.027,00 481.090,00 520.103,00 445.261,00 441.462,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 376.027,00 172.682,00 211.695,00 136.853,00 133.054,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 308.408,00 308.408,00 308.408,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 105.663,00 564.092,00 448.756,00 2.238.139,00 1.819.363,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 172.358.412,00 137.472.273,00 50.250.174,00 60.066.179,00 47.939.749,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.207.395,00 33.676.234,00 38.633.515,00 45.583.244,00 31.730.823,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.085.363,00 779.732,00 734.574,00 1.984.939,00 2.000.843,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.085.363,00 779.732,00 734.574,00 1.984.939,00 2.000.843,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 132.065.654,00 103.016.307,00 1.711.628,00 1.521.094,00 1.424.735,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 205.885.603,00 176.392.876,00 92.363.762,00 103.806.215,00 92.467.536,00
Ö Z K A Y N A K L A R 482.914.648,00 394.842.187,00 30.892.861,00 25.836.760,00 38.570.509,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 482.914.648,00 394.842.187,00 30.892.861,00 25.836.760,00 38.570.509,00
Ödenmiş Sermaye 66.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 403.856.179,00 345.755.184,00 8.996.498,00 8.996.498,00 8.996.498,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.991.950,00 7.398.608,00 1.274.089,00 1.274.089,00 1.274.089,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.162.513,00 -980.610,00 -894.535,00 -667.537,00 -673.472,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.162.513,00 -980.610,00 -894.535,00 -667.537,00 -673.472,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.162.513,00 -980.610,00 -894.535,00 -667.537,00 -673.472,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.509.422,00 25.646.178,00 1.570.457,00 1.570.456,00 1.570.456,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -18.383.915,00 -79.752.570,00 -28.802.486,00 -28.802.486,00 -28.802.486,00
Net Dönem Karı/Zararı -8.896.475,00 63.775.397,00 15.748.838,00 10.465.740,00 23.205.424,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 688.800.251,00 571.235.063,00 123.256.623,00 129.642.975,00 131.038.045,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 46.894.595,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi