Geri Dön

AKSUE | Aksu Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSUE
Sektör Elektrik üretim ve dağıtımı
Adres Pirimehmet Mah. Mimar Sinan cad. Miralay İşhanı Kat:2 No:77 Isparta
Telefon 0246 232 60 44
Faks 0246 232 32 31
Web www.aksuenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLTAŞ GÖLLER BÖL. ÇİMENTO SAN. VE TİCARET A.Ş. 2.185.737,91 6,62
SEYDİ UĞURLU 1.647.762,02 4,99
TOPLAM 33.000.000,00 100,00
VEDAT AKYOL 1.856.115,09 5,62
DİĞER 27.310.384,98 82,77
Toplam 66.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 24.024.927,25 25,45
Tarih Açıklama Katsayı
23.02.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,87
24.01.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,90
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
16.01.2006 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,85
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
08.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.03.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
20.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.973.081,00 5.264.362,00 17.301.455,00 13.210.952,00 7.979.925,00
Satışların Maliyeti (-) -4.902.204,00 -2.018.787,00 -5.471.255,00 -4.077.266,00 -2.752.536,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.070.877,00 3.245.575,00 11.830.200,00 9.133.686,00 5.227.389,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 10.070.877,00 3.245.575,00 11.830.200,00 9.133.686,00 5.227.389,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.225.572,00 -602.153,00 -3.836.028,00 -3.209.517,00 -2.714.088,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 851.368,00 263.738,00 709.586,00 504.877,00 430.446,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -799.082,00 -68.278,00 -181.748,00 -94.386,00 -52.749,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.897.591,00 2.838.882,00 8.522.010,00 6.334.660,00 2.890.998,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.786.843,00 747.875,00 3.794.726,00 1.574.741,00 1.132.378,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.684.434,00 3.586.757,00 12.316.736,00 7.909.401,00 4.023.376,00
Finansman Gelirleri 4.234.875,00 2.441.625,00 2.983.055,00 2.475.905,00 1.614.280,00
Finansman Giderleri (-) -13.298.239,00 -8.312.532,00 -33.840.190,00 -10.487.180,00 -9.527.470,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.621.070,00 -2.284.150,00 -18.540.399,00 -101.874,00 -3.889.814,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.146.376,00 -595.630,00 -298.188,00 -608.575,00 -423.030,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.146.376,00 -595.630,00 -298.188,00 -608.575,00 -423.030,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 474.694,00 -2.879.780,00 -18.838.587,00 -710.449,00 -4.312.844,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 474.694,00 -2.879.780,00 -18.838.587,00 -710.449,00 -4.312.844,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 474.694,00 -2.879.780,00 -18.838.587,00 -710.449,00 -4.312.844,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -89.029,00 19.222,00 -70.523,00 -50.179,00 57.708,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -115.622,00 24.964,00 -91.587,00 -65.168,00 74.946,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 26.593,00 -5.742,00 21.064,00 14.989,00 -17.238,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 26.593,00 -5.742,00 21.064,00 14.989,00 -17.238,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -89.029,00 19.222,00 -70.523,00 -50.179,00 57.708,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 385.665,00 -2.860.558,00 -18.909.110,00 -760.628,00 -4.255.136,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 14.903.095,00 10.605.021,00 13.632.476,00 16.166.719,00 16.818.682,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.364.998,00 4.531.200,00 9.433.142,00 11.042.956,00 11.970.032,00
Finansal Yatırımlar 0,00 291.997,00 0,00 12.989,00 14.999,00
Ticari Alacaklar 7.738.436,00 4.574.479,00 3.041.438,00 4.203.247,00 4.012.441,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.738.436,00 4.574.479,00 3.041.438,00 4.203.247,00 4.012.441,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 155.875,00 155.875,00 72.409,00 72.409,00 72.409,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 155.875,00 155.875,00 72.409,00 72.409,00 72.409,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 295.348,00 295.711,00 295.823,00 297.226,00 297.226,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 321.793,00 249.989,00 257.513,00 116.066,00 50.045,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 26.645,00 14.211,00 83.466,00 61.133,00 25.114,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 491.559,00 448.685,00 360.693,00 376.416,00
ARA TOPLAM 14.903.095,00 10.605.021,00 13.632.476,00 16.166.719,00 16.818.682,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 121.416.926,00 69.818.910,00 70.433.560,00 71.072.168,00 70.346.477,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 67.410.983,00 42.446.090,00 42.959.903,00 43.496.205,00 42.667.438,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.084.956,00 7.186.914,00 7.287.751,00 7.390.829,00 7.493.907,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 136.320.021,00 80.423.931,00 84.066.036,00 87.238.887,00 87.165.159,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.035.906,00 34.554.467,00 28.101.320,00 19.954.846,00 19.295.794,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 23.101.684,00 27.010,00 53.361,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.508.386,00 31.637.631,00 2.276.753,00 17.388.382,00 16.737.156,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 661.648,00 554.038,00 382.293,00 208.846,00 198.322,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 661.648,00 554.038,00 382.293,00 208.846,00 198.322,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 85.677,00 64.670,00 79.331,00 78.507,00 67.619,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.225.779,00 1.766.553,00 1.766.553,00 1.766.553,00 1.766.553,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 537.992,00 513.897,00 488.319,00 464.973,00 466.699,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 229.584,00 205.489,00 179.911,00 156.565,00 158.291,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 308.408,00 308.408,00 308.408,00 0,00 308.408,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.810,00 5.231,00 6.387,00 1.588,00 1.394,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.657.152,00 35.488.724,00 42.723.418,00 35.894.262,00 39.974.093,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 58.426.998,00 30.797.508,00 38.381.289,00 30.618.991,00 34.603.331,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 919.406,00 771.901,00 582.547,00 757.588,00 564.758,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 919.406,00 771.901,00 582.547,00 757.588,00 564.758,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.108.061,00 2.589.649,00 1.988.278,00 2.304.741,00 2.151.423,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 122.693.058,00 70.043.191,00 70.824.738,00 55.849.108,00 59.269.887,00
Ö Z K A Y N A K L A R 13.626.963,00 10.380.740,00 13.241.298,00 31.389.779,00 27.895.272,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.626.963,00 10.380.740,00 13.241.298,00 31.389.779,00 27.895.272,00
Ödenmiş Sermaye 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.996.498,00 8.996.498,00 8.996.498,00 8.996.498,00 8.996.498,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.274.089,00 1.274.089,00 1.274.089,00 1.274.089,00 1.274.089,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -406.448,00 -298.197,00 -317.419,00 -297.076,00 -189.188,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -406.448,00 -298.197,00 -317.419,00 -297.076,00 -189.188,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -406.448,00 -298.197,00 -317.419,00 -297.076,00 -189.188,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00 1.570.456,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -31.282.326,00 -31.282.326,00 -12.443.739,00 -12.443.739,00 -12.443.739,00
Net Dönem Karı/Zararı 474.694,00 -2.879.780,00 -18.838.587,00 -710.449,00 -4.312.844,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 136.320.021,00 80.423.931,00 84.066.036,00 87.238.887,00 87.165.159,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 29.044.615,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 1.880.952,00 2.365.254,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 28.916.556,00 36.016.035,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 149.476,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi