Geri Dön

AKSA | Aksa


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,80
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 35,43
BIST-100'deki Ağırlığı 6,10
F/K Oranı 20,56
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,03
Dibe Uzaklık 38,49
Piyasa Değeri (USD) 1.041.587.436,44
Piyasa Değeri (TL) 33.961.375.000,00
Özsermaye (TL) 16.734.520.000,00
Sermaye (TL) 323.750.000,00
Net Kar (TL) 1.651.981.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSA
Sektör Akrilik esaslı tov,tops ve elyaf imali
Adres Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova
Telefon 90 (226) 353 25 45
Faks 90 (226) 353 33 07
Web www.aksa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 128.165.619,94 39,59
EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 76.000.000,97 23,47
TOPLAM 323.750.000,00 100,00
DİĞER 119.584.379,09 36,94
Toplam 647.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akkök Next Yatırım Holding A.Ş. 320.000,00 9,25
DowAksa Advanced Composites Holdings BV 920.795,00 50,00
DowAksa Deutschland GmbH 0,00 0,00
DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. 0,00 0,00
Dowaksa Rus LLC. 0,00 0,00
DowAksa Switzerland Gmbh 0,00 0,00
DowAksa USA LLC 0,00 0,00
Nanotechnology Centre of Composites 0,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.04.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
11.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
07.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
12.02.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
09.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
01.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
28.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.11.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,05
26.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,29
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,29
10.12.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,76
29.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,78
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,60
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 23.932.583.000,00 12.938.617.000,00 8.268.070.000,00 4.263.451.000,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -19.979.732.000,00 -9.824.954.000,00 -6.457.893.000,00 -3.383.439.000,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.952.851.000,00 3.113.663.000,00 1.810.177.000,00 880.012.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.952.851.000,00 3.113.663.000,00 1.810.177.000,00 880.012.000,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -433.334.000,00 -221.008.000,00 -143.601.000,00 -73.179.000,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -527.875.000,00 -279.006.000,00 -172.601.000,00 -89.984.000,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -85.939.000,00 -31.208.000,00 -19.200.000,00 -8.746.000,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.866.704.000,00 1.075.461.000,00 866.324.000,00 177.806.000,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.153.089.000,00 -1.272.854.000,00 -944.933.000,00 -169.422.000,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.619.318.000,00 2.385.048.000,00 1.396.166.000,00 716.487.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 116.857.000,00 99.004.000,00 94.018.000,00 87.007.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 104.007.000,00 55.308.000,00 19.381.000,00 14.537.000,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.840.182.000,00 2.539.360.000,00 1.509.565.000,00 818.031.000,00 0,00
Finansman Gelirleri 1.215.588.000,00 724.151.000,00 523.877.000,00 122.015.000,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -2.254.537.000,00 -1.085.699.000,00 -800.851.000,00 -148.991.000,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.315.221.000,00 2.177.812.000,00 1.232.591.000,00 791.055.000,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -663.240.000,00 -326.761.000,00 -289.936.000,00 -221.504.000,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -380.357.000,00 -281.893.000,00 -130.675.000,00 -164.321.000,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -282.883.000,00 -44.868.000,00 -159.261.000,00 -57.183.000,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.651.981.000,00 1.851.051.000,00 942.655.000,00 569.551.000,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.651.981.000,00 1.851.051.000,00 942.655.000,00 569.551.000,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.651.981.000,00 1.851.051.000,00 942.655.000,00 569.551.000,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 5,10 5,72 2,91 1,76 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 117.031.000,00 7.489.000,00 -597.000,00 4.441.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 108.974.000,00 -22.190.000,00 -22.190.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 33.065.000,00 23.984.000,00 16.801.000,00 4.441.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 33.065.000,00 23.984.000,00 0,00 4.441.000,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 1.148.000,00 369.000,00 354.000,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -26.156.000,00 5.326.000,00 4.438.000,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 62.504.000,00 177.833.000,00 82.971.000,00 -11.827.000,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 204.286.000,00 476.588.000,00 386.296.000,00 24.484.000,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 -434.534.000,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 114.334.000,00 135.779.000,00 75.831.000,00 9.078.000,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 179.535.000,00 185.322.000,00 82.374.000,00 -7.386.000,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.831.516.000,00 2.036.373.000,00 1.025.029.000,00 562.165.000,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 9.773.346.000,00 6.716.426.000,00 6.853.690.000,00 7.517.227.000,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.387.029.000,00 1.220.923.000,00 1.315.085.000,00 2.292.282.000,00 0,00
Finansal Yatırımlar 58.080.000,00 53.019.000,00 49.133.000,00 261.598.000,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.345.114.000,00 2.298.592.000,00 2.193.796.000,00 1.712.309.000,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.537.142.000,00 1.410.479.000,00 1.496.233.000,00 1.174.191.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 807.972.000,00 888.113.000,00 697.563.000,00 538.118.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 545.000,00 489.000,00 440.000,00 419.000,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 545.000,00 489.000,00 440.000,00 419.000,00 0,00
Türev Araçlar 5.665.000,00 5.059.000,00 18.774.000,00 9.642.000,00 0,00
Stoklar 3.448.222.000,00 2.115.190.000,00 2.375.663.000,00 2.764.355.000,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 75.749.000,00 329.866.000,00 252.543.000,00 84.255.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 452.942.000,00 693.288.000,00 648.256.000,00 392.367.000,00 0,00
ARA TOPLAM 9.773.346.000,00 6.716.426.000,00 6.853.690.000,00 7.517.227.000,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 15.228.338.000,00 6.864.561.000,00 6.335.472.000,00 5.409.935.000,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.734.484.000,00 1.556.229.000,00 1.422.827.000,00 1.043.811.000,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.737.000,00 739.000,00 756.000,00 778.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 12.399.724.000,00 3.603.111.000,00 3.245.444.000,00 2.927.966.000,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 649.386.000,00 168.464.000,00 160.785.000,00 151.622.000,00 0,00
- Şerefiye 79.920.000,00 5.989.000,00 5.989.000,00 5.989.000,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 569.466.000,00 162.475.000,00 154.796.000,00 145.633.000,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 1.093.535.000,00 918.306.000,00 949.193.000,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 25.001.684.000,00 13.580.987.000,00 13.189.162.000,00 12.927.162.000,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.890.251.000,00 5.172.731.000,00 5.897.698.000,00 5.466.339.000,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.615.097.000,00 1.293.863.000,00 1.648.181.000,00 1.435.921.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 783.952.000,00 682.206.000,00 543.874.000,00 399.258.000,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.872.965.000,00 2.661.164.000,00 3.374.335.000,00 3.183.561.000,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 316.867.000,00 351.464.000,00 229.438.000,00 220.631.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.556.098.000,00 2.309.700.000,00 3.144.897.000,00 2.962.930.000,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.696.000,00 39.830.000,00 31.107.000,00 18.877.000,00 0,00
Diğer Borçlar 1.406.000,00 670.000,00 479.000,00 656.000,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.406.000,00 670.000,00 479.000,00 656.000,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 352.300.000,00 325.182.000,00 239.700.000,00 337.166.000,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 78.695.000,00 100.990.000,00 11.892.000,00 60.357.000,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 147.140.000,00 68.826.000,00 48.130.000,00 29.715.000,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 147.020.000,00 68.711.000,00 48.016.000,00 29.601.000,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 120.000,00 115.000,00 114.000,00 114.000,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.376.913.000,00 1.474.874.000,00 1.369.426.000,00 1.221.411.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.199.569.000,00 1.326.385.000,00 1.217.474.000,00 1.068.866.000,00 0,00
Banka Kredileri 1.143.247.000,00 1.268.299.000,00 1.156.540.000,00 1.014.726.000,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 56.322.000,00 58.086.000,00 60.934.000,00 54.140.000,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 118.785.000,00 145.514.000,00 149.069.000,00 150.415.000,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 118.785.000,00 145.514.000,00 149.069.000,00 150.415.000,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 55.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.334.000,00 2.975.000,00 2.883.000,00 2.130.000,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.267.164.000,00 6.647.605.000,00 7.267.124.000,00 6.687.750.000,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.734.520.000,00 6.933.382.000,00 5.922.038.000,00 6.239.412.000,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.734.520.000,00 6.933.382.000,00 5.922.038.000,00 6.239.412.000,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 323.750.000,00 323.750.000,00 323.750.000,00 323.750.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 5.812.418.000,00 56.469.000,00 56.469.000,00 56.469.000,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.699.000,00 -112.513.000,00 -120.599.000,00 -115.561.000,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -119.014.000,00 -139.683.000,00 -140.586.000,00 -123.188.000,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -120.162.000,00 -140.052.000,00 -140.940.000,00 -123.188.000,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -137.120.000,00 740.374.000,00 645.512.000,00 550.714.000,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.061.990.000,00 1.473.460.000,00 1.383.168.000,00 1.021.356.000,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.199.110.000,00 -733.086.000,00 -737.656.000,00 -470.642.000,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.061.411.000,00 390.754.000,00 390.754.000,00 314.349.000,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.102.779.000,00 3.683.497.000,00 3.683.497.000,00 4.540.140.000,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.651.981.000,00 1.851.051.000,00 942.655.000,00 569.551.000,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 25.001.684.000,00 13.580.987.000,00 13.189.162.000,00 12.927.162.000,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 22.395.000,00 21.535.000,00 16.248.000,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi