Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,98
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 37,44
BIST-100'deki Ağırlığı 8,43
F/K Oranı 7,11
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,12
Dibe Uzaklık 38,24
Piyasa Değeri (USD) 289.430.251,35
Piyasa Değeri (TL) 1.683.500.000,00
Özsermaye (TL) 1.508.645.000,00
Sermaye (TL) 185.000.000,00
Net Kar (TL) 236.662.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSA
Sektör Akrilik esaslı tov,tops ve elyaf imali
Adres Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No. 34 Çiftlikköy Yalova
Telefon (0226) 353 25 45
Faks (0226) 353 33 07
Web http://www.aksaakrilik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 73.237.497,11 39,59
Diğer 77.123.660,00 41,69
Emniyet Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 34.638.843,28 18,72
Toplam 185.000.000,39 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industrie SAE 67.165.000,00 67,16
DowAksa Advanced Composites Holdings BV 920.795,00 50,00
Fitco BV 4.140.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
01.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
28.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.11.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,05
26.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,29
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,29
10.12.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,76
29.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,78
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,60
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 925.425.000,00 3.537.548.000,00 2.706.059.000,00 1.691.702.000,00 788.989.000,00
Satışların Maliyeti (-) -776.315.000,00 -2.916.366.000,00 -2.174.757.000,00 -1.382.911.000,00 -666.877.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 149.110.000,00 621.182.000,00 531.302.000,00 308.791.000,00 122.112.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 149.110.000,00 621.182.000,00 531.302.000,00 308.791.000,00 122.112.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.108.000,00 -65.595.000,00 -50.720.000,00 -28.924.000,00 -13.883.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -21.237.000,00 -88.835.000,00 -65.758.000,00 -38.929.000,00 -14.595.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.545.000,00 -4.855.000,00 -3.121.000,00 -2.080.000,00 -1.197.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 86.841.000,00 539.157.000,00 566.145.000,00 212.985.000,00 66.593.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -60.745.000,00 -469.335.000,00 -431.847.000,00 -157.093.000,00 -52.413.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 137.316.000,00 531.719.000,00 546.001.000,00 294.750.000,00 106.617.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 983.000,00 16.881.000,00 14.636.000,00 12.845.000,00 10.786.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -8.019.000,00 -11.467.000,00 -61.499.000,00 -30.405.000,00 -14.317.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 130.280.000,00 537.133.000,00 499.138.000,00 277.190.000,00 103.086.000,00
Finansman Gelirleri 38.738.000,00 874.123.000,00 585.773.000,00 102.153.000,00 49.110.000,00
Finansman Giderleri (-) -85.132.000,00 -1.154.681.000,00 -1.050.404.000,00 -244.302.000,00 -83.470.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 83.886.000,00 256.575.000,00 34.507.000,00 135.041.000,00 68.726.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -19.640.000,00 -32.279.000,00 -712.000,00 -34.990.000,00 -16.846.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -12.580.000,00 -35.736.000,00 -14.293.000,00 -28.813.000,00 -16.962.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.060.000,00 3.457.000,00 13.581.000,00 -6.177.000,00 116.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 64.246.000,00 224.296.000,00 33.795.000,00 100.051.000,00 51.880.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 64.246.000,00 224.296.000,00 33.795.000,00 100.051.000,00 51.880.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 64.246.000,00 224.296.000,00 33.795.000,00 100.051.000,00 51.880.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,35 1,21 0,18 0,54 0,28
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -15.000,00 4.041.000,00 1.346.000,00 1.346.000,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 1.978.000,00 1.683.000,00 1.683.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -15.000,00 2.459.000,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -15.000,00 2.459.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 -337.000,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -396.000,00 0,00 -337.000,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 2.375.000,00 81.690.000,00 122.816.000,00 45.733.000,00 12.135.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 20.247.000,00 81.690.000,00 122.816.000,00 45.733.000,00 12.135.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 5.041.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.360.000,00 85.731.000,00 124.162.000,00 47.079.000,00 12.135.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 66.606.000,00 310.027.000,00 157.957.000,00 147.130.000,00 64.015.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.378.351.000,00 2.448.122.000,00 3.088.919.000,00 2.407.681.000,00 1.934.773.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 808.761.000,00 837.838.000,00 1.013.022.000,00 797.339.000,00 510.509.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 924.918.000,00 920.208.000,00 1.166.739.000,00 940.279.000,00 834.695.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 335.059.000,00 296.127.000,00 382.722.000,00 296.277.000,00 203.012.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 589.859.000,00 624.081.000,00 784.017.000,00 644.002.000,00 631.683.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 28.676.000,00 26.920.000,00 40.688.000,00 25.464.000,00 17.849.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.402.000,00 24.678.000,00 36.128.000,00 22.050.000,00 14.483.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.274.000,00 2.242.000,00 4.560.000,00 3.414.000,00 3.366.000,00
Türev Araçlar 1.389.000,00 1.418.000,00 1.287.000,00 544.000,00 0,00
Stoklar 416.192.000,00 485.190.000,00 646.792.000,00 491.351.000,00 442.069.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.644.000,00 8.291.000,00 21.570.000,00 19.991.000,00 21.498.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 16.201.000,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 181.771.000,00 168.257.000,00 182.620.000,00 132.713.000,00 108.153.000,00
ARA TOPLAM 2.378.351.000,00 2.448.122.000,00 3.088.919.000,00 2.407.681.000,00 1.934.773.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.773.764.000,00 1.740.505.000,00 1.727.721.000,00 1.582.451.000,00 1.515.339.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 296.011.000,00 286.658.000,00 270.652.000,00 233.248.000,00 218.698.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 44.316.000,00 44.631.000,00 44.946.000,00 45.260.000,00 45.575.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.332.239.000,00 1.328.532.000,00 1.138.996.000,00 1.064.065.000,00 1.047.689.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 71.802.000,00 70.742.000,00 101.031.000,00 95.925.000,00 79.889.000,00
- Şerefiye 5.989.000,00 5.989.000,00 5.989.000,00 5.989.000,00 5.989.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.813.000,00 64.753.000,00 95.042.000,00 89.936.000,00 73.900.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.152.115.000,00 4.188.627.000,00 4.816.640.000,00 3.990.132.000,00 3.450.112.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.964.954.000,00 2.057.250.000,00 2.658.799.000,00 1.916.033.000,00 1.563.229.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 851.091.000,00 984.376.000,00 1.203.405.000,00 758.427.000,00 691.143.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 762.486.000,00 773.900.000,00 1.032.234.000,00 917.995.000,00 770.461.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 47.446.000,00 52.307.000,00 49.551.000,00 42.660.000,00 34.169.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 715.040.000,00 721.593.000,00 982.683.000,00 875.335.000,00 736.292.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.944.000,00 3.415.000,00 3.507.000,00 3.783.000,00 3.491.000,00
Diğer Borçlar 1.312.000,00 1.035.000,00 859.000,00 443.000,00 3.671.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.312.000,00 1.035.000,00 859.000,00 443.000,00 3.671.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 38.213.000,00 6.170.000,00 8.351.000,00 8.413.000,00 14.107.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.900.000,00 7.796.000,00 0,00 10.918.000,00 16.663.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.846.000,00 9.134.000,00 12.369.000,00 10.304.000,00 6.955.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.432.000,00 7.720.000,00 10.955.000,00 8.890.000,00 4.911.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.414.000,00 1.414.000,00 1.414.000,00 1.414.000,00 2.044.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 678.516.000,00 683.895.000,00 857.473.000,00 777.210.000,00 446.749.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 638.032.000,00 645.058.000,00 828.057.000,00 727.902.000,00 401.862.000,00
Banka Kredileri 625.714.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.860.000,00 22.179.000,00 23.045.000,00 22.975.000,00 25.106.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.860.000,00 22.179.000,00 23.045.000,00 22.975.000,00 25.106.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.624.000,00 16.658.000,00 6.371.000,00 26.333.000,00 19.781.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.643.470.000,00 2.741.145.000,00 3.516.272.000,00 2.693.243.000,00 2.009.978.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.508.645.000,00 1.447.482.000,00 1.300.368.000,00 1.296.889.000,00 1.440.134.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.508.645.000,00 1.447.482.000,00 1.300.368.000,00 1.296.889.000,00 1.440.134.000,00
Ödenmiş Sermaye 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 195.175.000,00 195.175.000,00 195.175.000,00 195.175.000,00 195.175.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.102.000,00 256.577.000,00 -4.782.000,00 217.925.000,00 182.981.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.546.000,00 -4.546.000,00 -4.782.000,00 -4.782.000,00 -6.128.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.546.000,00 -4.546.000,00 -4.782.000,00 -4.782.000,00 -6.128.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 261.039.000,00 0,00 299.790.000,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 278.911.000,00 258.664.000,00 299.790.000,00 222.707.000,00 189.109.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -17.872.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 160.293.000,00 160.293.000,00 160.293.000,00 160.293.000,00 140.498.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 681.857.000,00 457.561.000,00 457.561.000,00 457.561.000,00 684.556.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 64.246.000,00 224.296.000,00 33.795.000,00 100.051.000,00 51.880.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.152.115.000,00 4.188.627.000,00 4.816.640.000,00 3.990.132.000,00 3.450.112.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi