Geri Dön

AKSA | Aksa


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,79
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 35,43
BIST-100'deki Ağırlığı 3,97
F/K Oranı 10,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,66
Dibe Uzaklık 38,49
Piyasa Değeri (USD) 1.230.987.698,82
Piyasa Değeri (TL) 33.496.036.976,25
Özsermaye (TL) 5.922.038.000,00
Sermaye (TL) 342.670.455,00
Net Kar (TL) 3.309.111.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu AKSA
Sektör Akrilik esaslı tov,tops ve elyaf imali
Adres Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova
Telefon 90 (226) 353 25 45
Faks 90 (226) 353 33 07
Web www.aksa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 128.165.619,94 39,59
EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 70.215.000,97 21,69
TOPLAM 323.750.000,00 100,00
DİĞER 125.369.379,09 38,72
Toplam 647.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DowAksa Advanced Composites Holdings BV 920.795,00 50,00
DowAksa Deutschland GmbH 0,00 0,00
DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. 0,00 0,00
Dowaksa Rus LLC. 0,00 0,00
DowAksa Switzerland Gmbh 0,00 0,00
DowAksa USA LLC 0,00 0,00
Nanotechnology Centre of Composites 0,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
07.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
12.02.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
09.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
06.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
01.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
26.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
28.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.11.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,05
26.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,29
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,29
10.12.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,76
29.05.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,78
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,60
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.268.070.000,00 4.263.451.000,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -6.457.893.000,00 -3.383.439.000,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.810.177.000,00 880.012.000,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.810.177.000,00 880.012.000,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -143.601.000,00 -73.179.000,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -172.601.000,00 -89.984.000,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -19.200.000,00 -8.746.000,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 866.324.000,00 177.806.000,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -944.933.000,00 -169.422.000,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.396.166.000,00 716.487.000,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 94.018.000,00 87.007.000,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 19.381.000,00 14.537.000,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.509.565.000,00 818.031.000,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 523.877.000,00 122.015.000,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -800.851.000,00 -148.991.000,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.232.591.000,00 791.055.000,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -289.936.000,00 -221.504.000,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -130.675.000,00 -164.321.000,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -159.261.000,00 -57.183.000,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 942.655.000,00 569.551.000,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 942.655.000,00 569.551.000,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 942.655.000,00 569.551.000,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,91 1,76 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -597.000,00 4.441.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -22.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 16.801.000,00 4.441.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.438.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 82.971.000,00 -11.827.000,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 386.296.000,00 24.484.000,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 75.831.000,00 9.078.000,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 82.374.000,00 -7.386.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.025.029.000,00 562.165.000,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 4.441.000,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.853.690.000,00 7.517.227.000,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.315.085.000,00 2.292.282.000,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 49.133.000,00 261.598.000,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.193.796.000,00 1.712.309.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.496.233.000,00 1.174.191.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 697.563.000,00 538.118.000,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 440.000,00 419.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 440.000,00 419.000,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 18.774.000,00 9.642.000,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.375.663.000,00 2.764.355.000,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 252.543.000,00 84.255.000,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 648.256.000,00 392.367.000,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 6.853.690.000,00 7.517.227.000,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.335.472.000,00 5.409.935.000,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.422.827.000,00 1.043.811.000,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 756.000,00 778.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.245.444.000,00 2.927.966.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 160.785.000,00 151.622.000,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 5.989.000,00 5.989.000,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 154.796.000,00 145.633.000,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 918.306.000,00 949.193.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 13.189.162.000,00 12.927.162.000,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.897.698.000,00 5.466.339.000,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.648.181.000,00 1.435.921.000,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 543.874.000,00 399.258.000,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.535.000,00 16.248.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.374.335.000,00 3.183.561.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 229.438.000,00 220.631.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.144.897.000,00 2.962.930.000,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.107.000,00 18.877.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 479.000,00 656.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 479.000,00 656.000,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 239.700.000,00 337.166.000,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.892.000,00 60.357.000,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 48.130.000,00 29.715.000,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 48.016.000,00 29.601.000,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 114.000,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.369.426.000,00 1.221.411.000,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.217.474.000,00 1.068.866.000,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 1.156.540.000,00 1.014.726.000,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 60.934.000,00 54.140.000,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 149.069.000,00 150.415.000,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 149.069.000,00 150.415.000,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.883.000,00 2.130.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.267.124.000,00 6.687.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.922.038.000,00 6.239.412.000,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.922.038.000,00 6.239.412.000,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 323.750.000,00 323.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 56.469.000,00 56.469.000,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -120.599.000,00 -115.561.000,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -140.586.000,00 -123.188.000,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -140.940.000,00 -123.188.000,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 645.512.000,00 550.714.000,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.383.168.000,00 1.021.356.000,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -737.656.000,00 -470.642.000,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 390.754.000,00 314.349.000,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.683.497.000,00 4.540.140.000,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 942.655.000,00 569.551.000,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 13.189.162.000,00 12.927.162.000,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi