Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKPAZ
Sektör Hızlı tüketim ürünleri pazarlama , dağıtım , depolama ve satışı
Adres ŞEHREMİNİ MAHALLESİ AHMET VEFİKPAŞA CADDESİ NO:23/B FATİH-İSTANBUL
Telefon 0212 5850070
Faks 0212 465 68 98
Web http://www.akyurekpazarlama.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 132.856,53 0,30
Eyyüp Serdal Akyürek 14.726.941,98 31,95
Halka Açık Kısım 16.500.000,00 35,80
Şekip Akyürek 14.726.941,98 31,95
Toplam 46.086.740,49 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.992.336,00 56.574.656,00 51.839.302,00 36.756.177,00 19.292.136,00
Satışların Maliyeti (-) -1.509.708,00 -62.256.234,00 -47.042.252,00 -33.240.482,00 -14.576.037,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 482.628,00 -5.681.578,00 4.797.050,00 3.515.695,00 4.716.099,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 482.628,00 -5.681.578,00 4.797.050,00 3.515.695,00 4.716.099,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -984.127,00 -5.754.937,00 -5.097.314,00 -3.415.747,00 -1.664.409,00
Pazarlama Giderleri (-) -880.451,00 -9.498.255,00 -7.155.597,00 -5.044.154,00 -2.742.626,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 74.093,00 487.430,00 5.755.664,00 5.076.108,00 772.245,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -280.917,00 -8.056.155,00 -352.124,00 -2.200,00 -991.168,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.588.774,00 -28.503.495,00 -2.052.321,00 129.702,00 90.141,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 140.690,00 5.999.291,00 0,00 0,00 1.219.656,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.448.084,00 -22.504.204,00 -2.052.321,00 129.702,00 1.309.797,00
Finansman Giderleri (-) -12.141.224,00 -37.058.751,00 -7.051.211,00 -5.293.114,00 -2.964.850,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -13.589.308,00 -30.433.679,00 -9.103.532,00 -5.063.327,00 -1.655.053,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.517,00 -495.408,00 -150.966,00 -35.189,00 88.585,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.517,00 -495.408,00 -150.966,00 -35.189,00 88.585,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -13.591.825,00 -30.929.087,00 -9.254.498,00 -5.098.516,00 -1.566.468,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -13.591.825,00 -30.929.087,00 -9.254.498,00 -5.098.516,00 -1.566.468,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -13.591.825,00 -30.929.087,00 -9.254.498,00 -5.098.516,00 -1.566.468,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.067,00 -1.196.039,00 -392.750,00 -299.965,00 -164.470,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -10.067,00 -1.495.049,00 -392.750,00 -299.965,00 -164.470,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 299.010,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -10.067,00 -1.196.039,00 -392.750,00 -299.965,00 -164.470,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -13.601.892,00 -32.125.126,00 -9.647.248,00 -5.398.481,00 -1.730.938,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 29.129.276,00 0,00 100.085,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 22.811.695,00 31.936.350,00 59.890.172,00 67.713.995,00 62.681.799,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 547.625,00 4.486.200,00 4.350.094,00 5.072.444,00 5.037.568,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 19.304.842,00 22.545.327,00 38.970.052,00 41.431.673,00 40.245.259,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.549.298,00 4.371.898,00 5.518.062,00 4.078.079,00 2.658.638,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.755.544,00 18.173.429,00 33.451.990,00 37.353.594,00 37.586.621,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 431.253,00 432.331,00 1.698.413,00 4.334.350,00 137.717,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 431.253,00 432.331,00 1.698.413,00 4.334.350,00 137.717,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.767.282,00 3.098.701,00 12.876.123,00 13.575.648,00 13.492.587,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 95.248,00 283.775,00 683.709,00 2.494.073,00 3.261.715,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 95.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 71.222,00 71.222,00 60.479,00 43.893,00 28.881,00
Diğer Dönen Varlıklar 594.223,00 1.018.794,00 1.251.302,00 761.914,00 478.072,00
ARA TOPLAM 22.811.695,00 31.936.350,00 59.890.172,00 67.713.995,00 62.681.799,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 240.157.077,00 240.675.579,00 214.492.379,00 214.834.174,00 229.667.278,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.590.000,00 18.590.000,00 18.590.000,00 18.590.000,00 18.590.000,00
Maddi Duran Varlıklar 3.629.100,00 4.113.815,00 4.539.621,00 4.711.570,00 4.910.503,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 105,00 285,00 733,00 1.233,00 1.758,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 655.190,00 688.977,00 696.608,00 773.874,00 847.397,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 90.257,00 95.586,00 39.573,00 50.292,00 122.560,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 561.616,00 561.616,00 705.236,00 797.816,00 887.718,00
Diğer Duran Varlıklar 53.341,00 53.341,00 53.341,00 53.341,00 53.341,00
TOPLAM VARLIKLAR 262.968.772,00 272.611.929,00 274.382.551,00 282.548.169,00 292.349.077,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.811.138,00 106.942.396,00 109.759.436,00 104.642.877,00 128.330.358,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 57.361.977,00 57.243.010,00 49.531.287,00 41.723.030,00 56.437.821,00
- Banka Kredileri 56.711.077,00 56.726.020,00 49.304.930,00 41.409.069,00 56.023.642,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 24.632.400,00 26.300.493,00 36.929.586,00 39.439.725,00 44.291.731,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 672.631,00 573.163,00 370.006,00 364.615,00 1.170.309,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.959.769,00 25.727.330,00 36.559.580,00 39.075.110,00 43.121.422,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 883.058,00 1.734.688,00 1.370.205,00 1.592.079,00 2.139.833,00
Diğer Borçlar 1.524.436,00 1.423.868,00 1.431.590,00 1.548.712,00 1.645.379,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.405.190,00 1.405.190,00 1.410.237,00 1.527.359,00 1.624.026,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 119.246,00 18.678,00 21.353,00 21.353,00 21.353,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 488.468,00 488.468,00 551.562,00 561.473,00 551.939,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 45.590,00 45.590,00 164.809,00 174.720,00 165.186,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 442.878,00 442.878,00 386.753,00 386.753,00 386.753,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 509.248,00 840.318,00 480.129,00 128.860,00 817.014,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 185.831.211,00 179.741.218,00 156.216.922,00 165.250.332,00 147.696.216,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 185.817.204,00 179.706.199,00 155.973.590,00 164.941.071,00 147.337.132,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.007,00 35.019,00 243.332,00 309.261,00 359.084,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.007,00 35.019,00 243.332,00 309.261,00 359.084,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 290.642.349,00 286.683.614,00 265.976.358,00 269.893.209,00 276.026.574,00
Ö Z K A Y N A K L A R -27.673.577,00 -14.071.685,00 8.406.193,00 12.654.960,00 16.322.503,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -27.673.577,00 -14.071.685,00 8.406.193,00 12.654.960,00 16.322.503,00
Ödenmiş Sermaye 46.086.740,00 46.086.740,00 46.086.740,00 46.086.740,00 46.086.740,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.619.865,00 -2.609.798,00 -1.806.509,00 -1.713.724,00 -1.578.229,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.619.865,00 -2.609.798,00 -1.806.509,00 -1.713.724,00 -1.578.229,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.876.565,00 -3.866.498,00 -3.063.209,00 -2.970.424,00 -2.834.929,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 239.049,00 239.049,00 239.049,00 239.049,00 239.049,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -57.787.676,00 -26.858.589,00 -26.858.589,00 -26.858.589,00 -45.811.755,00
Net Dönem Karı/Zararı -13.591.825,00 -30.929.087,00 -9.254.498,00 -5.098.516,00 -1.566.468,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 262.968.772,00 272.611.929,00 274.382.551,00 282.548.169,00 292.349.077,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 5.146.583,00 5.700.658,00 5.834.579,00 8.619.007,00
Banka Kredileri 0,00 156.835.620,00 132.231.036,00 140.683.811,00 124.658.303,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 390.035,00 762.009,00 776.713,00 793.766,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi