Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,74
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 35,80
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -0,60
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,99
Dibe Uzaklık 53,02
Piyasa Değeri (USD) 4.578.651,13
Piyasa Değeri (TL) 16.130.359,00
Özsermaye (TL) 16.322.503,00
Sermaye (TL) 46.086.740,00
Net Kar (TL) -26.809.240,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu AKPAZ
Sektör Hızlı tüketim ürünleri pazarlama , dağıtım , depolama ve satışı
Adres Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok Kat 15 No 454 Yeşilköy Bakırköy İstanbul
Telefon 0212 465 70 20
Faks 0212 465 68 98
Web http://www.akyurekpazarlama.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 132.856,53 0,30
Eyyüp Serdal Akyürek 14.726.941,98 31,95
Halka Açık Kısım 16.500.000,00 35,80
Şekip Akyürek 14.726.941,98 31,95
Toplam 46.086.740,49 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 19.292.136,00 123.059.284,00 102.491.122,00 73.338.970,00 38.959.762,00
Satışların Maliyeti (-) -14.576.037,00 -113.034.787,00 -93.744.292,00 -66.907.763,00 -35.127.172,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.716.099,00 10.024.497,00 8.746.830,00 6.431.207,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.716.099,00 10.024.497,00 8.746.830,00 6.431.207,00 3.832.590,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.664.409,00 -9.286.936,00 -9.220.846,00 -6.357.404,00 -3.745.785,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.742.626,00 -15.008.700,00 -8.902.267,00 -7.201.668,00 -4.102.231,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 772.245,00 4.625.905,00 3.384.658,00 3.096.436,00 7.506.751,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -991.168,00 -7.478.458,00 -5.119.011,00 -5.237.759,00 -1.824.020,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 90.141,00 -17.123.692,00 -11.110.636,00 -9.269.188,00 1.667.305,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.219.656,00 13.704.333,00 13.237.867,00 12.456.369,00 4.073.763,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.309.797,00 -3.419.359,00 2.127.231,00 3.187.181,00 5.741.068,00
Finansman Giderleri (-) -2.964.850,00 -30.126.338,00 -15.979.149,00 -9.795.747,00 -3.075.343,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.655.053,00 -21.263.403,00 -1.570.611,00 5.672.596,00 3.584.996,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 88.585,00 -584.857,00 360.177,00 -178.957,00 -190.484,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 88.585,00 -584.857,00 360.177,00 -178.957,00 -190.484,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.566.468,00 -21.848.260,00 -1.210.434,00 5.493.639,00 3.394.512,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.566.468,00 -21.848.260,00 -1.210.434,00 5.493.639,00 3.394.512,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.566.468,00 -21.848.260,00 -1.210.434,00 5.493.639,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -164.470,00 -1.260.513,00 -239.777,00 -220.649,00 60.346,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -164.470,00 -1.575.642,00 -239.777,00 -220.649,00 60.346,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 315.129,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -164.470,00 -1.260.513,00 -239.777,00 -220.649,00 60.346,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.454.858,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.730.938,00 -23.108.773,00 -1.450.211,00 5.272.990,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 12.282.294,00 12.281.307,00 12.281.162,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 919.271,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 62.681.799,00 61.495.331,00 68.350.154,00 70.887.337,00 86.935.604,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.037.568,00 5.405.439,00 5.221.458,00 2.474.711,00 4.333.573,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 40.245.259,00 38.455.474,00 44.384.884,00 49.859.353,00 60.679.426,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.658.638,00 4.012.075,00 5.995.646,00 6.563.150,00 4.701.509,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.586.621,00 34.443.399,00 38.389.238,00 43.296.203,00 55.977.917,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 137.717,00 136.608,00 136.607,00 152.954,00 233.944,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 137.717,00 136.608,00 136.607,00 152.954,00 233.944,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.492.587,00 13.790.804,00 14.701.255,00 16.358.906,00 19.042.385,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.261.715,00 3.178.351,00 3.310.938,00 1.496.947,00 1.325.479,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.881,00 28.881,00 28.881,00 28.881,00 829.675,00
Diğer Dönen Varlıklar 478.072,00 499.774,00 566.131,00 515.585,00 491.122,00
ARA TOPLAM 62.681.799,00 61.495.331,00 68.350.154,00 70.887.337,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 229.667.278,00 229.791.892,00 231.832.119,00 233.223.737,00 224.649.243,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.590.000,00 18.590.000,00 18.590.000,00 18.590.000,00 18.590.000,00
Maddi Duran Varlıklar 4.910.503,00 5.704.858,00 6.060.798,00 6.610.921,00 9.312.536,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.758,00 2.285,00 2.809,00 3.334,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 847.397,00 1.017.266,00 1.044.207,00 1.185.699,00 1.269.794,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 122.560,00 159.202,00 175.986,00 193.150,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 887.718,00 758.014,00 1.447.865,00 903.948,00 822.172,00
Diğer Duran Varlıklar 53.341,00 53.341,00 53.341,00 58.458,00 59.111,00
TOPLAM VARLIKLAR 292.349.077,00 291.287.223,00 300.182.273,00 304.111.074,00 311.584.847,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.330.358,00 98.822.570,00 120.700.389,00 122.063.752,00 162.684.999,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.437.821,00 32.974.572,00 53.055.350,00 51.931.954,00 70.290.228,00
- Banka Kredileri 56.023.642,00 32.414.283,00 34.636.482,00 29.549.566,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Tahviller 8.619.007,00 5.513.973,00 5.575.763,00 6.331.752,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 32.941.939,00
Ticari Borçlar 44.291.731,00 40.416.268,00 42.887.531,00 43.858.541,00 50.851.436,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.170.309,00 1.170.309,00 721.493,00 720.195,00 597.724,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.121.422,00 39.245.959,00 42.166.038,00 43.138.346,00 50.253.712,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.139.833,00 2.979.597,00 2.525.101,00 2.647.581,00 2.760.887,00
Diğer Borçlar 1.645.379,00 2.107.557,00 2.286.693,00 2.211.293,00 1.932.754,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.624.026,00 2.086.204,00 2.276.527,00 2.200.527,00 1.918.229,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.353,00 21.353,00 10.166,00 10.766,00 14.525,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 551.939,00 553.127,00 350.966,00 339.402,00 307.950,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 165.186,00 166.374,00 165.631,00 154.067,00 122.615,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 386.753,00 386.753,00 185.335,00 185.335,00 185.335,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 817.014,00 314.052,00 404.808,00 893.574,00 3.599.805,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 147.696.216,00 174.411.212,00 139.769.881,00 135.612.118,00 104.282.776,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 147.337.132,00 173.959.282,00 139.047.002,00 134.902.485,00 103.415.717,00
Banka Kredileri 124.658.303,00 148.692.632,00 113.294.879,00 108.101.815,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 793.766,00 786.099,00 842.047,00 948.612,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 359.084,00 451.930,00 722.879,00 709.633,00 867.059,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 359.084,00 451.930,00 722.879,00 709.633,00 867.059,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 276.026.574,00 273.233.782,00 260.470.270,00 257.675.870,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.322.503,00 18.053.441,00 39.712.003,00 46.435.204,00 44.617.072,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.322.503,00 18.053.441,00 39.712.003,00 46.435.204,00 44.617.072,00
Ödenmiş Sermaye 46.086.740,00 46.086.740,00 46.086.740,00 46.086.740,00 46.086.740,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 18.953.166,00 18.953.166,00 18.953.166,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.578.229,00 -1.413.759,00 -393.023,00 -373.895,00 -92.900,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.578.229,00 -1.413.759,00 -393.023,00 -373.895,00 1.256.700,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.834.929,00 -2.670.459,00 -1.649.723,00 -1.630.595,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 239.049,00 239.049,00 239.049,00 239.049,00 239.049,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -45.811.755,00 -23.963.495,00 -23.963.495,00 -23.963.495,00 -23.963.495,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.566.468,00 -21.848.260,00 -1.210.434,00 5.493.639,00 3.394.512,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 292.349.077,00 291.287.223,00 300.182.273,00 304.111.074,00 311.584.847,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 51.581,00 2.710,00 0,00
Pay ihraç primleri 0,00 0,00 0,00 0,00 18.953.166,00
- Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.349.600,00