Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKMGY
Sektör Gayrimenkul yatırım ortaklığı
Adres Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No: 56/1 Beşiktaş/İstanbul
Telefon (212) 282 01 70
Faks (212) 282 01 65
Web http://www.akmgyo.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 4.890.900,00 13,13
CORİO NEDERLAND KANTOREN B.V. 2.932.840,00 7,87
DAVİT BRAUNŞTAYN 2.601.381,00 6,98
Diğer 8.276.843,00 22,21
HOOG CATHARIJNE B.V. 2.794.800,00 7,50
KLEPIERRE 11.747.397,00 31,52
TEKFEN HOLDİNG A Ş 4.019.839,00 10,79
Toplam 37.264.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.09.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
19.10.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
29.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.08.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
15.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
27.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,72
26.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
08.10.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.08.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
20.11.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
12.06.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 56.412.786,00 28.277.510,00 116.629.010,00 88.278.906,00 59.646.810,00
Satışların Maliyeti (-) -17.597.505,00 -8.544.474,00 -33.908.975,00 -25.771.143,00 -17.876.856,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 38.815.281,00 19.733.036,00 82.720.035,00 62.507.763,00 41.769.954,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 38.815.281,00 19.733.036,00 82.720.035,00 62.507.763,00 41.769.954,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.380.502,00 -1.853.009,00 -6.435.981,00 -4.795.612,00 -3.428.790,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.576.981,00 1.328.876,00 4.854.847,00 1.621.798,00 1.436.486,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.479.175,00 -570.599,00 -1.201.980,00 -828.460,00 -436.210,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 35.532.585,00 18.638.304,00 79.936.921,00 58.505.489,00 39.341.440,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 35.532.585,00 18.638.304,00 79.936.921,00 58.505.489,00 39.341.440,00
Finansman Gelirleri 5.707.839,00 3.400.963,00 11.816.614,00 9.537.137,00 3.797.027,00
Finansman Giderleri (-) -917.023,00 -519.487,00 -3.103.879,00 -1.612.290,00 -371.083,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 40.323.401,00 21.519.780,00 88.649.656,00 66.430.336,00 42.767.384,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 40.323.401,00 21.519.780,00 88.649.656,00 66.430.336,00 42.767.384,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 40.323.401,00 21.519.780,00 88.649.656,00 66.430.336,00 42.767.384,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 40.323.401,00 21.519.780,00 88.649.656,00 66.430.336,00 42.767.384,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -278.215,00 -107.658,00 66.234,00 -58.264,00 11.296,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -278.215,00 -107.658,00 66.234,00 -58.264,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -278.215,00 -107.658,00 66.234,00 -58.264,00 11.296,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 40.045.186,00 21.412.122,00 88.715.890,00 66.372.072,00 42.778.680,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 74.831.631,00 100.374.924,00 73.794.035,00 77.574.148,00 50.409.567,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.564.072,00 61.296.397,00 41.333.713,00 60.516.353,00 36.308.713,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 25.838.692,00 26.037.055,00 7.314.103,00 6.267.543,00 4.880.039,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 21.615,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.838.692,00 26.037.055,00 7.314.103,00 6.267.543,00 4.858.424,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.063.812,00 1.680.151,00 405.972,00 20.618,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.063.812,00 1.680.151,00 405.972,00 20.618,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.783.623,00 7.773.306,00 2.879.420,00 6.032.967,00 5.293.591,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.072.488,00 850.990,00 545.796,00 348.431,00 148.052,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.508.944,00 2.737.025,00 21.315.031,00 4.388.236,00 3.779.172,00
ARA TOPLAM 74.831.631,00 100.374.924,00 73.794.035,00 77.574.148,00 50.409.567,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 193.563.092,00 189.867.107,00 191.744.404,00 206.826.818,00 208.649.631,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 184.965.208,00 186.561.683,00 188.292.189,00 193.181.353,00 194.110.409,00
Maddi Duran Varlıklar 571.658,00 631.172,00 688.448,00 748.344,00 807.170,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.574,00 2.362,00 3.150,00 3.937,00 4.725,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.308.513,00 2.177.877,00 2.199.535,00 11.146.185,00 11.830.645,00
TOPLAM VARLIKLAR 268.394.723,00 290.242.031,00 265.538.439,00 284.400.966,00 259.059.198,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.238.982,00 98.706.999,00 5.081.825,00 45.995.799,00 44.393.797,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.396.499,00 5.028.519,00 1.359.791,00 5.341.088,00 3.557.521,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.078.215,00 2.784.767,00 884.544,00 4.384.668,00 2.619.186,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.318.284,00 2.243.752,00 475.247,00 956.420,00 938.335,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 51.785.466,00 92.071.436,00 2.171.187,00 38.722.590,00 38.629.944,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 50.306.400,00 90.551.520,00 0,00 37.264.000,00 37.264.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.479.066,00 1.519.916,00 2.171.187,00 1.458.590,00 1.365.944,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.361.963,00 922.353,00 816.313,00 1.269.693,00 1.593.752,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 467.143,00 438.389,00 370.547,00 365.420,00 390.799,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 323.143,00 294.389,00 226.547,00 218.420,00 243.799,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 144.000,00 144.000,00 144.000,00 147.000,00 147.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 227.911,00 246.302,00 363.987,00 297.008,00 221.781,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.556.999,00 1.569.354,00 1.351.538,00 1.643.909,00 1.497.535,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 893.650,00 858.647,00 686.257,00 888.482,00 918.803,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 893.650,00 858.647,00 686.257,00 888.482,00 918.803,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 59.795.981,00 100.276.353,00 6.433.363,00 47.639.708,00 45.891.332,00
Ö Z K A Y N A K L A R 208.598.742,00 189.965.678,00 259.105.076,00 236.761.258,00 213.167.866,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 208.598.742,00 189.965.678,00 259.105.076,00 236.761.258,00 213.167.866,00
Ödenmiş Sermaye 37.264.000,00 37.264.000,00 37.264.000,00 37.264.000,00 37.264.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 27.745.263,00 27.745.263,00 27.745.263,00 27.745.263,00 27.745.263,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -47.598,00 122.959,00 230.617,00 106.119,00 175.679,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -47.598,00 122.959,00 230.617,00 106.119,00 175.679,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 87.986.155,00 87.986.155,00 79.117.323,00 79.117.323,00 79.117.323,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.327.521,00 15.327.521,00 26.098.217,00 26.098.217,00 26.098.217,00
Net Dönem Karı/Zararı 40.323.401,00 21.519.780,00 88.649.656,00 66.430.336,00 42.767.384,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 268.394.723,00 290.242.031,00 265.538.439,00 284.400.966,00 259.059.198,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi