Geri Dön

AKMGY | Akmerkez Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,70
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 8,86
BIST-100'deki Ağırlığı 0,13
F/K Oranı 24,05
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,10
Dibe Uzaklık 57,34
Piyasa Değeri (USD) 370.572.655,51
Piyasa Değeri (TL) 11.943.112.000,00
Özsermaye (TL) 5.679.995.542,00
Sermaye (TL) 37.264.000,00
Net Kar (TL) 496.547.351,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKMGY
Sektör Gayrimenkul yatırım ortaklığı
Adres Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No: 56/1 Beşiktaş/İstanbul
Telefon 0212-282 01 70
Faks 0212-282 01 15
Web www.akmgyo.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 4.369.354,00 11,73
DAVİT BRAUNŞTAYN 2.534.461,82 6,80
KLEPIERRE 16.713.907,88 44,85
TEKFEN HOLDİNG A Ş 3.901.279,04 10,47
TOPLAM 37.264.000,00 100,00
DİĞER 9.744.997,26 26,15
Toplam 74.528.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.04.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
19.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
10.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
04.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
17.11.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.08.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
23.10.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.09.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
19.10.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
28.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
29.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
24.08.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
15.09.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
27.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
27.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
30.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
18.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,72
26.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
27.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
08.10.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.08.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
20.11.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
12.06.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 498.883.045,00 264.244.249,00 167.688.103,00 77.499.908,00 222.949.958,00
Satışların Maliyeti (-) -124.777.150,00 -61.489.733,00 -36.381.936,00 -17.829.152,00 -51.222.683,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 374.105.895,00 202.754.516,00 131.306.167,00 59.670.756,00 171.727.275,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 374.105.895,00 202.754.516,00 131.306.167,00 59.670.756,00 171.727.275,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -35.264.177,00 -17.977.014,00 -11.078.461,00 -5.939.820,00 -13.712.938,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 724.687,00 268.807,00 52.488,00 52.487,00 1.406.903,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.223.610,00 -1.960.958,00 -1.458.920,00 -510.780,00 -3.649.028,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 336.342.795,00 183.085.351,00 118.821.274,00 53.272.643,00 155.772.212,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 175.875.400,00 0,00 0,00 0,00 1.064.680.742,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 512.218.195,00 183.085.351,00 118.821.274,00 53.272.643,00 1.220.452.954,00
Finansman Gelirleri 101.261.289,00 52.311.928,00 35.300.570,00 10.320.199,00 28.814.290,00
Finansman Giderleri (-) -2.504.052,00 -1.231.536,00 -410.942,00 -139.654,00 -1.827.639,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 496.547.351,00 234.165.743,00 153.710.902,00 63.453.188,00 1.247.439.605,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 496.547.351,00 234.165.743,00 153.710.902,00 63.453.188,00 1.247.439.605,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 496.547.351,00 234.165.743,00 153.710.902,00 63.453.188,00 1.247.439.605,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 496.547.351,00 234.165.743,00 153.710.902,00 63.453.188,00 1.247.439.605,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 287.310,00 -1.075.214,00 -521.941,00 -549.356,00 -3.462.327,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 287.310,00 -1.075.214,00 -521.941,00 -549.356,00 -3.462.327,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 287.310,00 -1.075.214,00 -521.941,00 -549.356,00 -3.462.327,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 496.834.661,00 233.090.529,00 153.188.961,00 62.903.832,00 1.243.977.278,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 353.696.597,00 250.204.964,00 168.890.918,00 237.044.604,00 166.936.285,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 248.988.653,00 164.425.477,00 85.030.907,00 175.766.276,00 106.959.649,00
Finansal Yatırımlar 77.129.024,00 70.816.115,00 65.959.603,00 48.424.430,00 44.839.173,00
Ticari Alacaklar 22.224.339,00 9.712.557,00 11.570.768,00 5.019.634,00 11.962.938,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 176.181,00 42.375,00 20.089,00 13.940,00 80.833,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.048.158,00 9.670.182,00 11.550.679,00 5.005.694,00 11.882.105,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 1.028,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 973.634,00 2.291.626,00 3.942.591,00 5.719.732,00 1.399.603,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.439.154,00 1.935.823,00 1.359.158,00 1.004.004,00 565.687,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.941.793,00 1.023.366,00 1.027.891,00 1.109.500,00 1.209.235,00
ARA TOPLAM 353.696.597,00 250.204.964,00 168.890.918,00 237.044.604,00 166.936.285,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.361.062.682,00 3.143.942.527,00 3.136.185.720,00 3.132.842.294,00 3.132.273.303,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.359.800.000,00 3.143.387.828,00 3.135.591.329,00 3.132.060.220,00 3.131.100.000,00
Maddi Duran Varlıklar 260.160,00 42.082,00 32.433,00 35.894,00 39.354,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 717.528,00 167.771,00 174.471,00 181.171,00 187.871,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 273.535,00 322.827,00 354.908,00 521.870,00 766.308,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.714.759.279,00 3.394.147.491,00 3.305.076.638,00 3.369.886.898,00 3.299.209.588,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.975.197,00 28.110.109,00 20.759.227,00 176.740.974,00 12.181.591,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.046.860,00 17.960.813,00 9.859.410,00 13.384.399,00 4.417.081,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.961.013,00 14.353.157,00 6.178.506,00 7.682.931,00 4.291.561,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.085.847,00 3.607.656,00 3.680.904,00 5.701.468,00 125.520,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 1.213,00 4.848,00 0,00
Diğer Borçlar 7.562.266,00 5.638.768,00 7.698.359,00 158.408.108,00 4.099.277,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 155.018.240,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.562.266,00 5.638.768,00 7.698.359,00 3.389.868,00 4.099.277,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.130.763,00 1.008.269,00 1.060.045,00 3.287.163,00 1.411.640,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.299.601,00 1.250.421,00 975.310,00 988.343,00 730.801,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.120.910,00 1.071.730,00 796.619,00 809.652,00 552.110,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 178.691,00 178.691,00 178.691,00 178.691,00 178.691,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.935.707,00 2.251.838,00 1.164.890,00 668.113,00 1.522.792,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.788.540,00 8.178.247,00 6.359.844,00 5.473.486,00 7.241.151,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.597.081,00 4.132.768,00 3.320.014,00 3.234.764,00 5.243.140,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.597.081,00 4.132.768,00 3.320.014,00 3.234.764,00 5.243.140,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 34.763.737,00 36.288.356,00 27.119.071,00 182.214.460,00 19.422.742,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.679.995.542,00 3.357.859.135,00 3.277.957.567,00 3.187.672.438,00 3.279.786.846,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.679.995.542,00 3.357.859.135,00 3.277.957.567,00 3.187.672.438,00 3.279.786.846,00
Ödenmiş Sermaye 37.264.000,00 37.264.000,00 37.264.000,00 37.264.000,00 37.264.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 873.468.597,00 27.745.263,00 27.745.263,00 27.745.263,00 27.745.263,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.417.668,00 -4.966.068,00 -4.412.795,00 -4.440.210,00 -3.890.854,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.417.668,00 -4.966.068,00 -4.412.795,00 -4.440.210,00 -3.890.854,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 761.116.488,00 68.608.875,00 68.608.875,00 68.608.875,00 53.293.371,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.517.016.774,00 2.995.041.322,00 2.995.041.322,00 2.995.041.322,00 1.917.935.461,00
Net Dönem Karı/Zararı 496.547.351,00 234.165.743,00 153.710.902,00 63.453.188,00 1.247.439.605,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.714.759.279,00 3.394.147.491,00 3.305.076.638,00 3.369.886.898,00 3.299.209.588,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi