Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,85
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 30,23
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 22,56
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,61
Dibe Uzaklık 30,24
Piyasa Değeri (USD) 44.772.052,21
Piyasa Değeri (TL) 164.300.000,00
Özsermaye (TL) 62.991.483,00
Sermaye (TL) 31.000.000,00
Net Kar (TL) 7.282.063,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu AKGUV
Sektör 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır
Adres
Telefon
Faks
Web http://www.akdenizguvenlik.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 19.042.620,75 72,13
Diğer 5.453.117,18 20,66
Sadi Taylan 1.904.262,07 7,21
Toplam 26.400.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Sav. Sist. San. ve Tic. A.Ş 255.000,00 51,00
Atak Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd.Şti. 75.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
16.11.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
07.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
23.09.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
05.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,29
27.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,43
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 146.919.967,00 69.271.919,00 467.492.000,00 356.069.704,00 227.371.017,00
Satışların Maliyeti (-) -141.092.585,00 -66.518.980,00 -447.900.225,00 -341.848.178,00 -218.777.564,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.827.382,00 2.752.939,00 19.591.775,00 14.221.526,00 8.593.453,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.827.382,00 2.752.939,00 19.591.775,00 14.221.526,00 8.593.453,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.412.721,00 -2.010.044,00 -11.522.911,00 -7.683.807,00 -5.456.500,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 -157.483,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.807.150,00 2.260.054,00 8.037.210,00 6.482.545,00 4.787.531,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -258.109,00 -205.453,00 -3.483.778,00 -1.559.530,00 -414.478,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.963.702,00 2.797.496,00 12.622.296,00 11.460.734,00 7.510.006,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 83.002,00 0,00 2.057.317,00 546.096,00 546.097,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.043,00 0,00 -1.289.060,00 -180.675,00 -180.675,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.044.661,00 2.797.496,00 13.390.553,00 11.826.155,00 7.875.428,00
Finansman gelirleri 906.100,00 468.393,00 1.846.313,00 1.421.104,00 1.009.308,00
Finansman Giderleri (-) -1.509.542,00 -769.876,00 -3.757.033,00 -2.836.118,00 -1.905.243,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.441.219,00 2.496.013,00 11.479.833,00 10.411.141,00 6.979.493,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -796.640,00 -606.897,00 -2.373.771,00 -2.098.150,00 -1.408.576,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -751.125,00 -587.287,00 -2.399.574,00 -1.896.973,00 -1.280.341,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -45.515,00 -19.610,00 25.803,00 -201.177,00 -128.235,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.644.579,00 1.889.116,00 9.106.062,00 8.312.991,00 5.570.917,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.644.579,00 1.889.116,00 9.106.062,00 8.312.991,00 5.570.917,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27.281,00 -130.274,00 117.265,00 112.204,00 246.885,00
- Ana Ortaklık Payları 3.617.298,00 2.019.390,00 8.988.797,00 8.200.787,00 5.324.032,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 90.990.166,00 90.163.404,00 103.723.524,00 123.898.282,00 116.505.148,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.456.411,00 3.748.562,00 3.315.449,00 1.815.702,00 18.714.258,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 54.270.926,00 50.978.218,00 69.836.789,00 82.000.055,00 56.286.423,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.487.963,00 7.048.955,00 10.575.095,00 10.032.280,00 8.069.128,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.782.963,00 43.929.263,00 59.261.694,00 71.967.775,00 48.217.295,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.873.549,00 21.345.064,00 19.334.843,00 23.229.718,00 19.731.158,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.484.608,00 20.523.813,00 18.073.739,00 22.000.178,00 18.503.411,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.388.941,00 821.251,00 1.261.104,00 1.229.540,00 1.227.747,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.201.438,00 4.133.303,00 4.053.752,00 4.253.185,00 4.528.439,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.134.915,00 2.986.624,00 2.941.637,00 5.618.639,00 7.952.746,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 65.690,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.052.927,00 6.971.633,00 4.241.054,00 6.915.293,00 9.292.124,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 4.811.833,00 1.335.014,00 663.211,00 4.603.983,00 6.313.962,00
ARA TOPLAM 90.990.166,00 90.163.404,00 103.723.524,00 123.898.282,00 116.505.148,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 38.724.145,00 39.355.457,00 34.489.258,00 31.115.540,00 31.217.412,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 26.025.809,00 26.246.538,00 25.894.189,00 26.460.115,00 26.067.191,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.991.540,00 12.441.422,00 8.000.260,00 4.163.997,00 4.613.370,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.876.468,00 12.325.375,00 7.883.237,00 4.045.998,00 4.494.395,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 124.726,00 92.374,00 0,00 134.179,00 116.612,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 579.069,00 572.122,00 591.808,00 354.248,00 417.238,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 129.714.311,00 129.518.861,00 138.212.782,00 155.013.822,00 147.722.560,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.928.098,00 59.698.074,00 69.395.500,00 81.087.225,00 75.320.633,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.117.884,00 16.523.056,00 9.588.228,00 21.478.551,00 19.069.241,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 17.117.884,00 16.523.056,00 9.588.228,00 21.478.551,00 3.412.825,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.257.183,00 3.183.554,00 4.224.702,00 3.445.498,00 4.999.612,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 217.631,00 287.335,00 293.084,00 322.007,00 269.905,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.039.552,00 2.896.219,00 3.931.618,00 3.123.491,00 4.729.707,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.283.322,00 26.231.145,00 37.876.075,00 38.517.125,00 32.669.657,00
Diğer Borçlar 1.508.749,00 138.822,00 1.985.337,00 1.552.204,00 1.687.521,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 978.419,00 0,00 0,00 53.925,00 562.924,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 530.330,00 138.822,00 1.985.337,00 1.498.279,00 1.124.597,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 160.196,00 586.703,00 436.911,00 682.322,00 606.456,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.813.188,00 7.612.743,00 8.594.107,00 7.652.077,00 7.267.863,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 907.894,00 850.583,00 1.729.895,00 3.016.296,00 4.229.244,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 877.527,00 2.163.009,00 3.412.825,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 75.212,00 74.873,00 0,00 57.317,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 75.212,00 74.873,00 0,00 57.317,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 807.186,00 775.371,00 777.495,00 767.941,00 759.102,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 64.835.992,00 60.548.657,00 71.125.395,00 84.103.521,00 79.549.877,00
Ö Z K A Y N A K L A R 64.878.319,00 68.970.204,00 67.087.387,00 70.910.301,00 68.172.683,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 62.991.483,00 67.240.922,00 65.227.831,00 69.692.807,00 66.820.507,00
Ödenmiş Sermaye 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.523.840,00 11.523.840,00 11.523.840,00 11.523.840,00 11.523.840,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.629.619,00 6.633.767,00 6.641.961,00 6.646.061,00 6.650.517,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.629.619,00 6.633.767,00 6.641.961,00 6.646.061,00 6.678.692,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.895.639,00 3.103.980,00 3.100.566,00 2.669.889,00 2.669.888,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.456.028,00 14.090.886,00 5.103.608,00 10.783.171,00 10.783.171,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.617.298,00 2.019.390,00 8.988.797,00 8.200.787,00 5.324.032,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.886.836,00 1.729.282,00 1.859.556,00 1.217.494,00 1.352.176,00
TOPLAM KAYNAKLAR 129.714.311,00 129.518.861,00 138.212.782,00 155.013.822,00 147.722.560,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 951.118,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 19.069.241,00