Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKGUV
Sektör 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır
Adres Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar-İstanbul
Telefon 0212 465 88 78
Faks 0212 465 88 70
Web http://www.akdenizguvenlik.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 9.836.549,74 23,78
Diğer 31.528.450,26 76,22
Toplam 41.365.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Sav. Sist. San. ve Tic. A.Ş 500.000,00 51,00
Atak Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd.Şti. 100.000,00 100,00
MAİ OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ SAVUNMA VE SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş 500.000,00 50,00
Tanıtek Bilişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş 5.000.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.10.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,12
21.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
16.11.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
07.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
23.09.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
05.12.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,29
27.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,43
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 40.359.896,00 31.589.302,00 14.989.952,00 148.784.415,00 131.930.274,00
Satışların Maliyeti (-) -40.861.629,00 -31.605.350,00 -15.105.068,00 -140.959.722,00 -124.897.361,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -501.733,00 -16.048,00 -115.116,00 7.824.693,00 7.032.913,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -501.733,00 -16.048,00 -115.116,00 7.824.693,00 7.032.913,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.208.258,00 -3.649.540,00 -1.969.334,00 -12.356.558,00 -9.515.907,00
Pazarlama Giderleri (-) -73.900,00 -65.939,00 -85.500,00 -356.241,00 -310.125,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.735.031,00 2.669.163,00 927.002,00 6.998.399,00 6.519.502,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -575.289,00 -809.356,00 -366.110,00 -1.653.138,00 -951.376,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.624.149,00 -1.871.720,00 -1.609.058,00 457.155,00 2.775.007,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 1.006.276,00 1.006.276,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -1.170.922,00 -1.170.923,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.975.718,00 2.085.053,00 -330.460,00 4.227.232,00 3.007.716,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -3.053,00 213.333,00 -2.224.970,00 4.519.741,00 5.618.076,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 -632.315,00 -1.394.218,00 -4.382.692,00 -3.167.972,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -654.164,00 -418.982,00 -3.619.188,00 3.714.951,00 3.884.202,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 245.924,00 139.724,00 598.041,00 -686.305,00 -891.693,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -314.277,00 -407.823,00 0,00 -808.033,00 -816.938,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 560.201,00 547.547,00 598.041,00 121.728,00 -74.755,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -408.240,00 -279.258,00 -3.021.147,00 3.028.646,00 2.992.509,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -408.240,00 -279.258,00 -3.021.147,00 3.028.646,00 2.992.509,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 78.712,00 129.708,00 -209.704,00 -841.511,00 -501.032,00
- Ana Ortaklık Payları -486.952,00 -408.966,00 -2.811.443,00 3.870.157,00 3.493.541,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,01 -0,10 0,09 0,08
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 3.577.902,00 1.434.098,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 87.965.927,00 87.089.238,00 93.320.888,00 86.750.453,00 87.171.701,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 255.161,00 435.105,00 2.177.066,00 2.800.401,00 3.775.393,00
Finansal Yatırımlar 4.284,00 4.284,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 39.038.823,00 39.290.549,00 37.957.081,00 34.625.561,00 33.500.272,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.087.493,00 2.086.014,00 5.408.707,00 6.257.280,00 4.739.659,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.951.330,00 37.204.535,00 32.548.374,00 28.368.281,00 28.760.613,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 27.246.042,00 26.146.813,00 34.520.998,00 30.871.959,00 30.924.700,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.858.773,00 18.080.476,00 23.488.070,00 17.950.128,00 18.688.997,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.387.269,00 8.066.337,00 11.032.928,00 12.921.831,00 12.235.703,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.649.070,00 13.562.653,00 9.758.236,00 9.803.871,00 7.434.652,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.346.727,00 5.555.466,00 7.183.375,00 6.627.587,00 4.870.455,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 409.389,00 3.654,00 3.649,00 44.642,00 14.748,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.016.431,00 2.090.714,00 1.720.483,00 1.976.432,00 6.651.481,00
ARA TOPLAM 87.965.927,00 87.089.238,00 93.320.888,00 86.750.453,00 87.171.701,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 48.150.001,00 49.387.011,00 48.247.642,00 49.777.454,00 48.218.322,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.452.950,00 7.562.285,00 5.146.772,00 5.477.232,00 4.257.716,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 26.115.944,00 26.898.867,00 27.776.362,00 28.532.109,00 28.093.629,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.021.033,00 14.353.529,00 14.687.160,00 14.947.481,00 15.210.736,00
- Şerefiye 7.003.531,00 7.003.531,00 7.003.531,00 7.003.531,00 7.003.531,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.205.308,00 6.537.804,00 6.871.435,00 7.131.756,00 7.324.658,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 481.878,00 475.494,00 524.873,00 693.567,00 498.784,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 136.115.928,00 136.476.249,00 141.568.530,00 136.527.907,00 135.390.023,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.760.547,00 34.990.787,00 42.753.584,00 33.401.860,00 31.285.755,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 79.736,00 0,00 194.375,00 6.637.900,00 8.490.616,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.871.561,00 11.570.021,00 15.467.370,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.927.149,00 3.911.468,00 5.181.718,00 3.930.229,00 3.436.250,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 380.331,00 467.528,00 1.470.724,00 1.061.969,00 332.258,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.546.818,00 3.443.940,00 3.710.994,00 2.868.260,00 3.103.992,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.358.323,00 12.102.134,00 11.463.498,00 7.286.523,00 6.457.070,00
Diğer Borçlar 8.798.392,00 3.945.412,00 7.226.878,00 3.932.884,00 4.832.414,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.086.764,00 3.390.894,00 6.804.127,00 1.053.550,00 4.032.969,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.711.628,00 554.518,00 422.751,00 2.879.334,00 799.445,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 541.090,00 540.588,00 404.871,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 314.277,00 407.823,00 0,00 20.989,00 17.390,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.891,00 27.149,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.891,00 27.149,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.847.128,00 2.486.192,00 2.814.874,00 1.567.796,00 933.998,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.276,00 79.591,00 154.071,00 1.079.081,00 1.809.153,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 2.835,00 77.117,00 200.674,00 912.065,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 85.065,00 69.712,00 63.852,00 94.315,00 110.685,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 85.065,00 69.712,00 63.852,00 94.315,00 110.685,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.211,00 7.044,00 13.102,00 784.092,00 786.403,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 34.851.823,00 35.070.378,00 42.907.655,00 34.480.941,00 33.094.908,00
Ö Z K A Y N A K L A R 101.264.105,00 101.405.871,00 98.660.875,00 102.046.966,00 102.295.115,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 96.795.786,00 96.883.093,00 94.548.610,00 97.855.243,00 97.762.147,00
Ödenmiş Sermaye 41.365.000,00 41.365.000,00 41.365.000,00 41.365.000,00 41.365.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.895.970,00 35.895.970,00 35.895.970,00 35.895.970,00 35.895.970,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.583.304,00 6.589.450,00 6.606.447,00 6.604.093,00 6.605.499,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.583.304,00 6.692.000,00 6.692.000,00 6.604.093,00 6.605.499,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -108.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.588.288,00 5.486.423,00 5.489.642,00 5.476.770,00 5.476.769,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.959.188,00 11.061.050,00 11.037.928,00 7.749.087,00 8.031.202,00
Net Dönem Karı/Zararı -490.130,00 -408.966,00 -2.740.543,00 3.870.157,00 3.493.541,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.468.319,00 4.522.778,00 4.112.265,00 4.191.723,00 4.532.968,00
TOPLAM KAYNAKLAR 136.115.928,00 136.476.249,00 141.568.530,00 136.527.907,00 135.390.023,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 4.284,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 92.958,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 2.835,00 77.117,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 194.375,00 200.674,00 8.490.616,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 289.378,00 997.930,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 124.064,00 154.456,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi