Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKENR
Sektör Elektirik ve buhar üretimi
Adres Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon 0212 249 82 82
Faks 0212 249 73 55
Web www.akenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Cez a.s. 272.425.942,74 37,36
AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 123.436.852,35 16,93
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 148.989.090,40 20,43
TOPLAM 729.164.000,00 100,00
DİĞER 184.312.114,51 25,28
Toplam 1.458.328.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AK-EL KEMAH ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.A.Ş. 64.688.000,00 100,00
AKENERJİ DOĞALGAZ İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. 3.313.046,00 100,00
AKENERJİ ELK.ENRJ.İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. 36.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.12.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,36
13.04.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,60
04.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.06.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
29.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,13
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.304.860.803,00 1.187.556.594,00 614.338.615,00 2.187.508.497,00 1.567.878.422,00
Satışların Maliyeti (-) -1.920.260.682,00 -991.253.089,00 -543.706.206,00 -1.989.220.429,00 -1.404.471.115,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 384.600.121,00 196.303.505,00 70.632.409,00 198.288.068,00 163.407.307,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 384.600.121,00 196.303.505,00 70.632.409,00 198.288.068,00 163.407.307,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -65.723.933,00 -49.017.548,00 -18.324.705,00 -68.774.210,00 -44.952.136,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 216.521.539,00 89.100.505,00 33.643.724,00 41.612.709,00 30.001.680,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -195.924.608,00 -72.123.776,00 -24.188.489,00 -54.995.135,00 -44.638.923,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 339.473.119,00 164.262.686,00 61.762.939,00 116.131.432,00 103.817.928,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25.703,00 25.703,00 25.703,00 2.102.949,00 18.513,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -52.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 339.446.806,00 164.288.389,00 61.788.642,00 118.234.381,00 103.836.441,00
Finansman gelirleri 78.046.977,00 55.708.173,00 36.892.761,00 21.339.758,00 19.802.277,00
Finansman Giderleri (-) -1.275.425.171,00 -1.021.736.434,00 -646.843.388,00 -1.301.464.487,00 -1.355.274.522,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -857.931.388,00 -801.739.872,00 -548.161.985,00 -1.161.890.348,00 -1.231.635.804,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 157.077.917,00 135.453.088,00 98.695.024,00 77.093.890,00 141.870.018,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 157.077.917,00 135.453.088,00 98.695.024,00 77.093.890,00 141.870.018,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -700.853.471,00 -666.286.784,00 -449.466.961,00 -1.084.796.458,00 -1.089.765.786,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -700.853.471,00 -666.286.784,00 -449.466.961,00 -1.084.796.458,00 -1.089.765.786,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -700.853.471,00 -666.286.784,00 -449.466.961,00 -1.084.796.458,00 -1.089.765.786,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,96 -0,91 -0,62 -1,49 -1,50
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 887.908.113,00 503.053.216,00 371.964.704,00 364.797.365,00 396.690.607,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 527.785.776,00 257.000.104,00 212.373.036,00 214.333.131,00 258.712.458,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 139.409.565,00 120.447.927,00 97.645.628,00 98.229.976,00 93.378.520,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.453.443,00 33.080.390,00 8.433.692,00 15.520.418,00 13.411.912,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.956.122,00 87.367.537,00 89.211.936,00 82.709.558,00 79.966.608,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.726.749,00 1.851.074,00 855.032,00 3.232.068,00 3.124.085,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.726.749,00 1.851.074,00 855.032,00 3.232.068,00 3.124.085,00
Türev Araçlar 152.366.713,00 56.777.318,00 19.297.680,00 10.470.084,00 3.164.842,00
Stoklar 6.128.903,00 4.831.634,00 1.221.867,00 5.761.993,00 5.228.017,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 26.869.759,00 28.078.739,00 11.346.546,00 14.003.586,00 18.800.827,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 868.936,00 426.355,00 1.277.078,00 1.048.119,00 812.360,00
Diğer Dönen Varlıklar 32.751.712,00 33.640.065,00 27.947.837,00 17.718.408,00 12.369.498,00
ARA TOPLAM 887.908.113,00 503.053.216,00 371.964.704,00 364.797.365,00 395.590.607,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
DURAN VARLIKLAR 6.277.066.828,00 6.325.690.178,00 6.358.230.394,00 6.369.739.412,00 6.421.082.910,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.079.237.179,00 6.126.781.065,00 6.119.027.592,00 6.186.528.709,00 6.252.892.376,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 105.213.291,00 105.539.952,00 105.586.698,00 106.026.262,00 106.594.656,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.168.790,00 3.172.087,00 3.979.442,00 4.176.768,00 2.058.624,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.164.974.941,00 6.828.743.394,00 6.730.195.098,00 6.734.536.777,00 6.817.773.517,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 918.219.554,00 742.422.306,00 566.128.057,00 609.820.894,00 551.126.482,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 331.948.099,00 321.056.326,00 298.631.002,00 259.159.753,00 257.594.440,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.089.276,00 14.536.867,00 13.231.492,00 12.557.974,00 12.086.152,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 314.727.808,00 261.841.547,00 169.637.603,00 265.565.541,00 220.957.963,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 43.555.117,00 47.329.808,00 15.390.465,00 21.674.313,00 21.641.875,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 271.172.691,00 214.511.739,00 154.247.138,00 243.891.228,00 199.316.088,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.188.539,00 1.137.660,00 1.194.625,00 913.824,00 887.256,00
Diğer Borçlar 51.248.397,00 43.978.343,00 16.324.368,00 6.826.559,00 11.467.708,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 51.248.397,00 43.978.343,00 16.324.368,00 6.826.559,00 11.467.708,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 416.602,00 767.002,00 1.117.402,00 1.467.802,00 1.520.242,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.217.590,00 50.300.379,00 48.578.127,00 48.415.314,00 39.175.319,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.217.590,00 3.473.723,00 1.733.358,00 7.983.571,00 4.140.806,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 46.826.656,00 46.844.769,00 40.431.743,00 35.034.513,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.493.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.075.034.309,00 6.880.635.844,00 6.742.148.803,00 6.253.327.976,00 6.423.137.690,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.766.455.820,00 6.558.706.257,00 6.393.951.117,00 5.823.203.679,00 6.016.040.423,00
Banka Kredileri 6.663.451.282,00 6.450.893.265,00 6.291.220.420,00 5.722.328.669,00 5.913.995.309,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 103.004.538,00 107.812.992,00 102.730.697,00 100.875.010,00 102.045.114,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.998.982,00 10.054.123,00 9.598.430,00 8.152.977,00 7.485.011,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.998.982,00 10.054.123,00 9.598.430,00 8.152.977,00 7.485.011,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 81.160.709,00 104.638.211,00 142.056.917,00 240.949.948,00 203.429.183,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.993.253.863,00 7.623.058.150,00 7.308.276.860,00 6.863.148.870,00 6.974.264.172,00
Ö Z K A Y N A K L A R -828.278.922,00 -794.314.756,00 -578.081.762,00 -128.612.093,00 -156.490.655,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -828.278.922,00 -794.314.756,00 -578.081.762,00 -128.612.093,00 -156.490.655,00
Ödenmiş Sermaye 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.301.705.107,00 3.344.830.542,00 3.387.967.719,00 3.431.694.910,00 3.453.512.570,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.301.705.107,00 3.344.830.542,00 3.387.967.719,00 3.431.694.910,00 3.453.512.570,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.667.079,00 -2.643.525,00 -2.611.089,00 -1.995.920,00 -1.734.448,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.059.634,00 -5.685.709,00 -6.304.974,00 -6.917.435,00 -7.543.510,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -5.059.634,00 -5.685.709,00 -6.304.974,00 -6.917.435,00 -7.543.510,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.313.174.327,00 -4.356.276.208,00 -4.399.380.949,00 -3.357.696.513,00 -3.401.797.332,00
Net Dönem Karı/Zararı -700.853.471,00 -666.286.784,00 -449.466.961,00 -1.084.796.458,00 -1.089.765.786,00
Diğer Yedekler -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.164.974.941,00 6.828.743.394,00 6.730.195.098,00 6.734.536.777,00 6.817.773.517,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi