Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,78
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,24
BIST-100'deki Ağırlığı 7,61
F/K Oranı -0,27
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,92
Dibe Uzaklık 52,83
Piyasa Değeri (USD) 72.507.607,11
Piyasa Değeri (TL) 422.915.120,00
Özsermaye (TL) 460.564.993,00
Sermaye (TL) 729.164.000,00
Net Kar (TL) -1.556.396.550,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKENR
Sektör Elektirik ve buhar üretimi
Adres Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon (0212) 282 01 58
Faks (0212) 282 03 06
Web http://www.akenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 123.436.852,35 16,93
Akkök Holding A.Ş. 148.989.090,40 20,43
Cez a.s. 272.425.942,74 37,36
DİĞER 184.312.114,51 25,28
Toplam 729.164.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AK-EL KEMAH ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.A.Ş. 64.688.000,00 100,00
AK-EL YALOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 50.000,00 100,00
AKENERJİ DOĞALGAZ İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. 3.313.046,00 100,00
AKENERJİ ELK.ENRJ.İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. 36.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.12.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,36
13.04.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,60
04.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.06.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
29.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,13
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.215.717.988,00 1.592.243.661,00 932.962.996,00 497.114.351,00 1.855.097.831,00
Satışların Maliyeti (-) -2.156.701.251,00 -1.550.167.441,00 -882.959.838,00 -466.036.868,00 -1.796.560.026,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 59.016.737,00 42.076.220,00 50.003.158,00 31.077.483,00 58.537.805,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 59.016.737,00 42.076.220,00 50.003.158,00 31.077.483,00 58.537.805,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -60.324.900,00 -39.703.671,00 -26.590.276,00 -14.105.046,00 -53.712.941,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 43.474.247,00 31.136.161,00 11.359.562,00 4.295.736,00 19.935.519,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -87.661.815,00 -89.641.452,00 -14.899.987,00 -4.068.042,00 -75.689.470,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -45.495.731,00 -56.132.742,00 19.872.457,00 17.200.131,00 -50.929.087,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 173.753,00 166.102,00 166.102,00 38.983,00 57.293,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -45.321.978,00 -55.966.640,00 20.038.559,00 17.239.114,00 -50.871.794,00
Finansman gelirleri 24.193.277,00 35.173.779,00 26.464.471,00 20.749.442,00 24.146.000,00
Finansman Giderleri (-) -1.535.285.650,00 -1.954.699.269,00 -762.069.977,00 -218.687.039,00 -499.501.617,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.556.414.351,00 -1.975.492.130,00 -715.566.947,00 -180.698.483,00 -526.227.411,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 17.801,00 327.795.817,00 123.735.416,00 36.389.539,00 21.183.028,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.412.544,00 -3.358.352,00 -1.433.056,00 -647.276,00 -2.058.717,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.430.345,00 331.154.169,00 125.168.472,00 37.036.815,00 23.241.745,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.556.396.550,00 -1.647.696.313,00 -591.831.531,00 -144.308.944,00 -505.044.383,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.556.396.550,00 -1.647.696.313,00 -591.831.531,00 -144.308.944,00 -505.044.383,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.556.396.550,00 -1.647.696.313,00 -591.831.531,00 -144.308.944,00 -505.044.383,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -2,13 -22,60 -8,12 -198,00 -0,69
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 325.456.992,00 245.223.735,00 232.988.561,00 173.147.737,00 174.929.437,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 19.319.811,00 18.340.382,00 12.064.743,00 15.907.100,00 45.241.003,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 172.518.893,00 163.507.481,00 166.462.898,00 119.022.314,00 90.248.146,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.704.996,00 66.833.333,00 53.007.198,00 20.856.176,00 21.183.928,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 164.813.897,00 96.674.148,00 113.455.700,00 98.166.138,00 69.064.218,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.753.685,00 19.679.026,00 17.222.403,00 2.070.727,00 2.448.154,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 14.889,00 52.962,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.753.685,00 19.679.026,00 17.222.403,00 2.055.838,00 2.395.192,00
Türev Araçlar 24.345,00 0,00 6.805,00 5.778,00 497.923,00
Stoklar 674.399,00 8.155.247,00 1.484.198,00 1.724.468,00 1.666.918,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.571.389,00 14.861.118,00 14.969.418,00 8.484.240,00 11.569.718,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 534.121,00 415.620,00 260.684,00 2.363.605,00 2.262.033,00
Diğer Dönen Varlıklar 105.060.349,00 20.264.861,00 20.517.412,00 23.569.505,00 20.995.542,00
ARA TOPLAM 325.456.992,00 245.223.735,00 232.988.561,00 173.147.737,00 174.929.437,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.379.111.710,00 5.715.455.838,00 5.531.070.868,00 5.554.011.661,00 5.622.646.513,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.227.937.915,00 5.288.313.239,00 5.270.294.120,00 5.328.836.272,00 5.390.359.318,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 110.933.961,00 111.340.793,00 112.003.996,00 112.655.301,00 113.308.159,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 741.959,00 208.629.244,00 63.152.130,00 16.351.299,00 16.795.470,00
Diğer Duran Varlıklar 19.098.093,00 86.485.549,00 62.214.942,00 63.480.542,00 67.654.140,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.704.568.702,00 5.960.679.573,00 5.764.059.429,00 5.727.159.398,00 5.797.575.950,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.467.969.393,00 1.232.589.805,00 941.318.763,00 593.719.232,00 610.027.383,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 236.637.968,00 277.372.429,00 250.038.420,00 204.524.814,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.711.449,00 0,00 5.863.983,00 4.896.303,00 4.898.505,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 313.211.446,00 260.100.889,00 211.590.044,00 183.521.951,00 187.880.851,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.945.006,00 26.801.331,00 23.700.915,00 4.589.231,00 11.847.438,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 286.266.440,00 233.299.558,00 187.889.129,00 178.932.720,00 176.033.413,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 581.002,00 1.117.875,00 1.119.056,00 1.149.516,00 935.182,00
Diğer Borçlar 2.341.912,00 5.259.996,00 5.531.741,00 6.923.603,00 1.658.839,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.341.912,00 5.259.996,00 5.531.741,00 6.923.603,00 1.658.839,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 71,00 237,00 232,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 107.071,00 783.780,00 787.937,00 647.276,00 568.374,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 21.678.205,00 20.920.052,00 18.814.593,00 19.119.827,00 21.029.538,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.340.000,00 2.121.929,00 1.405.000,00 1.552.448,00 3.477.185,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.338.205,00 18.798.123,00 17.409.593,00 17.567.379,00 17.552.353,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.776.034.316,00 4.504.485.014,00 3.610.844.048,00 3.475.275.133,00 3.383.993.978,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.394.757.187,00 4.062.070.125,00 3.169.059.417,00 2.952.260.321,00 2.833.787.191,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.331.412,00 4.126.241,00 4.040.952,00 3.309.765,00 3.244.119,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.331.412,00 4.126.241,00 4.040.952,00 3.309.765,00 3.244.119,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 181.839.302,00 206.782.227,00 250.396.304,00 291.215.805,00 328.626.654,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.244.003.709,00 5.737.074.819,00 4.552.162.811,00 4.068.994.365,00 3.994.021.361,00
Ö Z K A Y N A K L A R 460.564.993,00 223.604.754,00 1.211.896.618,00 1.658.165.033,00 1.803.554.589,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 460.564.993,00 223.604.754,00 1.211.896.618,00 1.658.165.033,00 1.803.554.589,00
Ödenmiş Sermaye 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.547.891.332,00 2.495.707.581,00 2.465.463.976,00 2.495.656.605,00 2.525.600.756,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.547.891.332,00 2.495.707.581,00 2.465.463.976,00 2.495.656.605,00 2.525.600.756,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.045.003,00 -1.123.740,00 -1.039.270,00 -1.069.277,00 -1.349.827,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.891.988,00 -12.518.059,00 -13.144.130,00 -14.368.295,00 -15.159.903,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -11.891.988,00 -12.518.059,00 -13.144.130,00 -14.368.295,00 -15.159.903,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.408.141.204,00 -1.500.991.858,00 -1.537.695.100,00 -1.567.917.736,00 -1.090.945.284,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.556.396.550,00 -1.647.696.313,00 -591.831.531,00 -144.308.944,00 -505.044.383,00
Diğer Yedekler -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.704.568.702,00 5.960.679.573,00 5.764.059.429,00 5.727.159.398,00 5.797.575.950,00
Banka Kredileri 0,00 3.991.560.206,00 3.112.679.333,00 2.900.572.914,00 2.783.727.773,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 70.509.919,00 56.380.084,00 51.687.407,00 50.059.418,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 204.524.814,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi