Geri Dön

AKENR | Ak Enerji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,61
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,28
BIST-100'deki Ağırlığı 1,35
F/K Oranı -1,89
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,52
Dibe Uzaklık 52,83
Piyasa Değeri (USD) 155.149.367,41
Piyasa Değeri (TL) 2.974.989.120,00
Özsermaye (TL) 5.727.286.462,00
Sermaye (TL) 729.164.000,00
Net Kar (TL) -1.570.560.928,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKENR
Sektör Elektirik ve buhar üretimi
Adres Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon 0212 249 82 82
Faks 0212 249 73 55
Web www.akenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 123.436.852,35 16,93
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 148.989.090,40 20,43
Cez a.s. 272.425.942,74 37,36
TOPLAM 729.164.000,00 100,00
DİĞER 184.312.114,51 25,28
Toplam 1.458.328.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AK-EL KEMAH ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.A.Ş. 64.688.000,00 100,00
AKENERJİ DOĞALGAZ İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. 3.313.046,00 100,00
AKENERJİ ELK.ENRJ.İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. 36.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.12.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,36
13.04.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,60
04.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.06.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
29.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,13
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 17.046.511.134,00 9.740.721.497,00 3.888.016.532,00 2.215.516.635,00 3.917.844.338,00
Satışların Maliyeti (-) -15.512.768.385,00 -8.672.268.854,00 -3.300.374.965,00 -1.781.262.675,00 -3.317.028.107,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.533.742.749,00 1.068.452.643,00 587.641.567,00 434.253.960,00 600.816.231,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.533.742.749,00 1.068.452.643,00 587.641.567,00 434.253.960,00 600.816.231,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -141.354.741,00 -93.975.255,00 -62.256.246,00 -25.595.828,00 -101.199.929,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 671.155.307,00 491.315.149,00 326.926.102,00 200.794.332,00 476.965.928,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -555.441.269,00 -429.946.797,00 -284.259.122,00 -190.189.199,00 -446.651.059,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.508.102.046,00 1.035.845.740,00 568.052.301,00 419.263.265,00 529.931.171,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.662.776,00 17.991,00 17.991,00 17.991,00 25.704,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -85.051,00 0,00 0,00 0,00 -52.016,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.520.679.771,00 1.035.863.731,00 568.070.292,00 419.281.256,00 529.904.859,00
Finansman gelirleri 389.572.623,00 360.545.437,00 249.800.018,00 95.369.934,00 366.687.639,00
Finansman Giderleri (-) -3.844.750.203,00 -3.437.906.532,00 -2.257.672.974,00 -934.195.012,00 -3.774.929.098,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.934.497.809,00 -2.041.497.364,00 -1.439.802.664,00 -419.543.822,00 -2.878.336.600,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 363.936.881,00 333.203.734,00 223.343.636,00 57.341.376,00 348.074.676,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.398.460,00 -1.093.879,00 -213.318,00 0,00 -2.352.631,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 367.335.341,00 334.297.613,00 223.556.954,00 57.341.376,00 350.427.307,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.570.560.928,00 -1.708.293.630,00 -1.216.459.028,00 -362.202.446,00 -2.530.261.924,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.570.560.928,00 -1.708.293.630,00 -1.216.459.028,00 -362.202.446,00 -2.530.261.924,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.570.560.928,00 -1.708.293.630,00 -1.216.459.028,00 -362.202.446,00 -2.530.261.924,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -2,15 -2,34 -1,67 -0,50 -3,47
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.754.541.475,00 3.679.880.383,00 1.986.478.350,00 1.965.877.213,00 1.528.245.711,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.248.911.631,00 1.835.614.909,00 948.334.227,00 1.045.085.569,00 681.299.003,00
Finansal Yatırımlar 80.821.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 80.821.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.216.103.123,00 1.553.382.495,00 543.758.933,00 460.236.707,00 451.749.102,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 568.320.563,00 473.106.565,00 288.766.026,00 346.351.964,00 250.390.047,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.647.782.560,00 1.080.275.930,00 254.992.907,00 113.884.743,00 201.359.055,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.388.819,00 15.041.262,00 6.822.908,00 4.448.430,00 1.241.120,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.388.819,00 15.041.262,00 6.822.908,00 4.448.430,00 1.241.120,00
Türev Araçlar 0,00 223.284.560,00 375.616.566,00 397.733.243,00 328.522.158,00
Stoklar 36.401.172,00 12.434.517,00 11.601.886,00 14.289.935,00 11.117.823,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 125.214.113,00 25.089.591,00 28.007.727,00 32.432.010,00 36.989.194,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.008.870,00 1.667.534,00 760.075,00 1.654.100,00 1.093.049,00
Diğer Dönen Varlıklar 38.692.237,00 13.365.515,00 71.576.028,00 9.997.219,00 16.234.262,00
ARA TOPLAM 3.754.541.475,00 3.679.880.383,00 1.986.478.350,00 1.965.877.213,00 1.528.245.711,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 18.824.161.765,00 11.578.954.355,00 11.576.785.623,00 11.511.744.379,00 11.583.590.063,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 18.304.784.854,00 11.126.249.258,00 11.181.289.931,00 11.279.849.190,00 11.383.275.666,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 149.586.152,00 103.058.248,00 103.618.510,00 104.197.109,00 104.650.668,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.814.865,00 7.599.209,00 3.326.873,00 249.371,00 169.548,00
Diğer Duran Varlıklar 122.313.398,00 105.225.858,00 90.189.033,00 52.254.541,00 35.514.581,00
TOPLAM VARLIKLAR 22.578.703.240,00 15.258.834.738,00 13.563.263.973,00 13.477.621.592,00 13.111.835.774,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.382.791.982,00 3.343.112.773,00 1.924.806.641,00 1.543.646.693,00 1.594.068.911,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 701.886.077,00 716.163.601,00 633.633.440,00 573.754.558,00 513.496.184,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.848.894,00 24.491.785,00 24.011.692,00 21.413.845,00 20.545.662,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.331.983.993,00 2.197.041.366,00 774.796.717,00 381.229.576,00 587.169.805,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 221.018.207,00 138.645.331,00 61.167.480,00 109.479.680,00 77.243.319,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.110.965.786,00 2.058.396.035,00 713.629.237,00 271.749.896,00 509.926.486,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.073.874,00 2.652.148,00 2.447.703,00 2.075.365,00 1.625.824,00
Diğer Borçlar 208.276.779,00 111.564.446,00 77.181.775,00 143.562.097,00 97.674.351,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 208.276.779,00 111.564.446,00 77.181.775,00 143.562.097,00 97.674.351,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 21.671.026,00 392.862,00 546.896,00 142.255,00 152.651,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.609.716,00 880.561,00 213.318,00 406.721,00 2.157.194,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 91.557.325,00 82.513.488,00 54.344.988,00 45.776.557,00 61.852.497,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.010.000,00 9.478.005,00 5.720.606,00 2.680.884,00 9.212.905,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 71.547.325,00 73.035.483,00 48.624.382,00 43.095.673,00 52.639.592,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.468.624.796,00 12.047.150.208,00 11.278.891.701,00 10.718.061.046,00 9.939.562.759,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.988.034.416,00 10.987.220.713,00 10.158.516.353,00 9.500.168.063,00 8.730.986.133,00
Banka Kredileri 10.827.793.031,00 10.838.083.130,00 10.006.422.994,00 0,00 8.592.425.615,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 160.241.385,00 149.137.583,00 152.093.359,00 0,00 138.560.518,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.611.874,00 19.314.015,00 20.031.315,00 14.822.136,00 12.210.016,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.611.874,00 19.314.015,00 20.031.315,00 14.822.136,00 12.210.016,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.014.005.753,00 618.582.318,00 724.840.464,00 888.501.450,00 945.784.955,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.851.416.778,00 15.390.262.981,00 13.203.698.342,00 12.261.707.739,00 11.533.631.670,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.727.286.462,00 -131.428.243,00 359.565.631,00 1.215.913.853,00 1.578.204.104,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.727.286.462,00 -131.428.243,00 359.565.631,00 1.215.913.853,00 1.578.204.104,00
Ödenmiş Sermaye 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.884.236.267,00 7.245.547.215,00 7.327.012.310,00 7.411.436.212,00 7.493.870.713,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.884.236.267,00 7.245.547.215,00 7.327.012.310,00 7.411.436.212,00 7.493.870.713,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.450.305,00 -6.982.849,00 -7.197.509,00 -4.486.601,00 -3.786.335,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.949.699,00 -2.575.766,00 -3.201.834,00 -3.821.102,00 -4.433.563,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.949.699,00 -2.575.766,00 -3.201.834,00 -3.821.102,00 -4.433.563,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.473.542.581,00 -6.555.209.465,00 -6.636.889.220,00 -6.718.602.214,00 -4.270.074.525,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.570.560.928,00 -1.708.293.630,00 -1.216.459.028,00 -362.202.446,00 -2.530.261.924,00
Diğer Yedekler -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 22.578.703.240,00 15.258.834.738,00 13.563.263.973,00 13.477.621.592,00 13.111.835.774,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 158.384.183,00 123.960.969,00 1.050.338,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi