Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AKENR
Sektör Elektirik ve buhar üretimi
Adres Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon (0212) 249 82 82
Faks (0212) 249 73 55
Web http://www.akenerji.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CEZ A.S. 272.425.942,74 37,36
AKKÖK HOLDİNG A.Ş. 148.989.090,40 20,43
AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 123.436.852,35 16,93
DİĞER 184.312.114,51 25,28
Toplam 729.164.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AK-EL KEMAH ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.A.Ş. 64.688.000,00 100,00
AKENERJİ DOĞALGAZ İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. 3.313.046,00 100,00
AKENERJİ ELK.ENRJ.İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş. 36.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
14.12.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,36
13.04.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 4,60
04.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.06.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
29.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,13
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.187.556.594,00 614.338.615,00 2.187.508.497,00 1.567.878.422,00 1.012.772.171,00
Satışların Maliyeti (-) -991.253.089,00 -543.706.206,00 -1.989.220.429,00 -1.404.471.115,00 -868.950.026,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 196.303.505,00 70.632.409,00 198.288.068,00 163.407.307,00 143.822.145,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 196.303.505,00 70.632.409,00 198.288.068,00 163.407.307,00 143.822.145,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -49.017.548,00 -18.324.705,00 -68.774.210,00 -44.952.136,00 -30.190.980,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 89.100.505,00 33.643.724,00 41.612.709,00 30.001.680,00 18.483.427,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -72.123.776,00 -24.188.489,00 -54.995.135,00 -44.638.923,00 -31.232.525,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 164.262.686,00 61.762.939,00 116.131.432,00 103.817.928,00 100.882.067,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25.703,00 25.703,00 2.102.949,00 18.513,00 182,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 164.288.389,00 61.788.642,00 118.234.381,00 103.836.441,00 100.882.249,00
Finansman gelirleri 55.708.173,00 36.892.761,00 21.339.758,00 19.802.277,00 7.714.066,00
Finansman Giderleri (-) -1.021.736.434,00 -646.843.388,00 -1.301.464.487,00 -1.355.274.522,00 -730.353.111,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -801.739.872,00 -548.161.985,00 -1.161.890.348,00 -1.231.635.804,00 -621.756.796,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 135.453.088,00 98.695.024,00 77.093.890,00 141.870.018,00 110.579.346,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 135.453.088,00 98.695.024,00 77.093.890,00 141.870.018,00 110.579.346,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -666.286.784,00 -449.466.961,00 -1.084.796.458,00 -1.089.765.786,00 -511.177.450,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -666.286.784,00 -449.466.961,00 -1.084.796.458,00 -1.089.765.786,00 -511.177.450,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -666.286.784,00 -449.466.961,00 -1.084.796.458,00 -1.089.765.786,00 -511.177.450,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,91 -0,62 -1,49 -1,50 -0,70
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 503.053.216,00 371.964.704,00 364.797.365,00 396.690.607,00 315.671.739,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 257.000.104,00 212.373.036,00 214.333.131,00 258.712.458,00 162.058.221,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 120.447.927,00 97.645.628,00 98.229.976,00 93.378.520,00 105.879.158,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.080.390,00 8.433.692,00 15.520.418,00 13.411.912,00 22.654.367,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 87.367.537,00 89.211.936,00 82.709.558,00 79.966.608,00 83.224.791,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.851.074,00 855.032,00 3.232.068,00 3.124.085,00 3.619.928,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.851.074,00 855.032,00 3.232.068,00 3.124.085,00 3.619.928,00
Türev Araçlar 56.777.318,00 19.297.680,00 10.470.084,00 3.164.842,00 3.996.714,00
Stoklar 4.831.634,00 1.221.867,00 5.761.993,00 5.228.017,00 5.112.559,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 28.078.739,00 11.346.546,00 14.003.586,00 18.800.827,00 21.847.750,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 426.355,00 1.277.078,00 1.048.119,00 812.360,00 382.752,00
Diğer Dönen Varlıklar 33.640.065,00 27.947.837,00 17.718.408,00 12.369.498,00 11.674.657,00
ARA TOPLAM 503.053.216,00 371.964.704,00 364.797.365,00 395.590.607,00 314.571.739,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
DURAN VARLIKLAR 6.325.690.178,00 6.358.230.394,00 6.369.739.412,00 6.421.082.910,00 6.478.136.400,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.126.781.065,00 6.119.027.592,00 6.186.528.709,00 6.252.892.376,00 6.309.239.385,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 105.539.952,00 105.586.698,00 106.026.262,00 106.594.656,00 107.229.571,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.172.087,00 3.979.442,00 4.176.768,00 2.058.624,00 4.513.822,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.828.743.394,00 6.730.195.098,00 6.734.536.777,00 6.817.773.517,00 6.793.808.139,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 742.422.306,00 566.128.057,00 609.820.894,00 551.126.482,00 496.214.875,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 321.056.326,00 298.631.002,00 259.159.753,00 257.594.440,00 222.594.475,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.536.867,00 13.231.492,00 12.557.974,00 12.086.152,00 11.837.718,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 261.841.547,00 169.637.603,00 265.565.541,00 220.957.963,00 211.884.814,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 47.329.808,00 15.390.465,00 21.674.313,00 21.641.875,00 25.859.945,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 214.511.739,00 154.247.138,00 243.891.228,00 199.316.088,00 186.024.869,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.137.660,00 1.194.625,00 913.824,00 887.256,00 929.836,00
Diğer Borçlar 43.978.343,00 16.324.368,00 6.826.559,00 11.467.708,00 5.564.734,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.978.343,00 16.324.368,00 6.826.559,00 11.467.708,00 5.564.734,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 767.002,00 1.117.402,00 1.467.802,00 1.520.242,00 127.202,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 50.300.379,00 48.578.127,00 48.415.314,00 39.175.319,00 36.930.774,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.473.723,00 1.733.358,00 7.983.571,00 4.140.806,00 2.603.126,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.826.656,00 46.844.769,00 40.431.743,00 35.034.513,00 34.327.648,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.880.635.844,00 6.742.148.803,00 6.253.327.976,00 6.423.137.690,00 5.846.797.096,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.558.706.257,00 6.393.951.117,00 5.823.203.679,00 6.016.040.423,00 5.449.887.607,00
Banka Kredileri 6.450.893.265,00 6.291.220.420,00 5.722.328.669,00 5.913.995.309,00 5.359.364.285,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 107.812.992,00 102.730.697,00 100.875.010,00 102.045.114,00 90.523.322,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.054.123,00 9.598.430,00 8.152.977,00 7.485.011,00 7.878.201,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.054.123,00 9.598.430,00 8.152.977,00 7.485.011,00 7.878.201,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 104.638.211,00 142.056.917,00 240.949.948,00 203.429.183,00 207.518.317,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.623.058.150,00 7.308.276.860,00 6.863.148.870,00 6.974.264.172,00 6.343.011.971,00
Ö Z K A Y N A K L A R -794.314.756,00 -578.081.762,00 -128.612.093,00 -156.490.655,00 450.796.168,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -794.314.756,00 -578.081.762,00 -128.612.093,00 -156.490.655,00 450.796.168,00
Ödenmiş Sermaye 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00 729.164.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00 101.988.910,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00 50.220.043,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.344.830.542,00 3.387.967.719,00 3.431.694.910,00 3.453.512.570,00 3.526.009.949,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.344.830.542,00 3.387.967.719,00 3.431.694.910,00 3.453.512.570,00 3.526.009.949,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.643.525,00 -2.611.089,00 -1.995.920,00 -1.734.448,00 -1.874.978,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.685.709,00 -6.304.974,00 -6.917.435,00 -7.543.510,00 -8.169.577,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -5.685.709,00 -6.304.974,00 -6.917.435,00 -7.543.510,00 -8.169.577,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00 12.053.172,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.356.276.208,00 -4.399.380.949,00 -3.357.696.513,00 -3.401.797.332,00 -3.444.970.157,00
Net Dönem Karı/Zararı -666.286.784,00 -449.466.961,00 -1.084.796.458,00 -1.089.765.786,00 -511.177.450,00
Diğer Yedekler -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00 -4.322.722,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.828.743.394,00 6.730.195.098,00 6.734.536.777,00 6.817.773.517,00 6.793.808.139,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi